Quản trị Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu

19 212 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:49

Quản trị Rủi ro thiên tai Biến đổi khí hậu Chi nhánh NHQuang 12/12/2015 Nội dung I.Xác định rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu II.Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu: - Những câu hỏi đặt - Thảo luận III Những công việc cần thực để quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu Thiên tai Biến đổi khí hậu & Thiên tai … KHÁI NIỆM THIÊN TAI Rủi ro dự đoán từ trước – Rủi ro phi hệ thống! • Thiên tai gì? • Thiên tai tượng tự nhiên bất thường gây thiệt hại người, tài sản, môi trường, điều kiện sống hoạt động kinh tế – xã hội Biến đổi Khí hậu… Biến đổi khí hậu là: Rủi ro hệ thống?  Biến đổi khí hậu gì? Rủi ro phi hệ thống?  Xác định rủi ro….Những câu hỏi cần đặt ra: Hiện tượng nước triều lên Tp HCM có phải rủi ro không? Có biết trước chỗ bị ngập nước không? Xây dựng resort sát biển năm 2010, năm 2014 vùng biển bị sụt lún, việc xây dựng resort có rủi ro không? Thực hợp đồng vận chuyển rau tươi từ Đà Lạt xuống SG mưa to gây sụt lở đoạn đường đèo từ Đà Lạt xuống SG, có rủi ro không? Các bên ký thoả thuận đầu tư để góp vốn vào Doanh nghiệp vào sản xuất, nhà máy bị cháy, có rủi ro không? Ký hợp đồng xây cầu (hợp đồng BOT), người dân không qua cầu quy hoạch thành phố, có rủi ro không? Tình Công ty TNHH Kho vận Việt Thăng Long ký Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cảng sông TP Hồ Chí Minh thuê 50.000m2 mặt cảng Phú Định để xây dựng kho bãi chứa hàng hóa Trong đó, hợp đồng bên quy định: CTy Cảng sông TP.HCM có trách nhiệm: Thi công hạ tầng hoàn chỉnh bao gồm: Hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, hệ thống PCCC vòng ngoài, đạt độ cao san lấp theo thiết kế đường… đảm bảo phục vụ khai thác kho Công ty Việt Thăng Long có trách nhiệm: Thanh toán tiền thuê mặt đầy đủ thời hạn Tình  Thực tế, CTy Việt Thăng Long đầu tư 28 tỷ đồng Cảng Phú Định  Ngày 04-10-2013 CTy Cảng Sông TPHCM có Công văn thông báo Cty Việt Thăng Long nợ tiền thuê đất ngày 30-09-2013 1.041.600.000 đồng , yêu cầu Cty Việt Thăng Long toán  Phía CTy Việt Thăng Long lại cho phía CTy Cảng Sông TP.HCM không thực cam kết, không thi công hạ tầng đảm bảo phục vụ khai thác kho bãi, triều lên nước ngập khu kho, khai thác Vì lý đó, CT Việt Thăng Long không trả tiền thuê đất mà ngược lại yêu cầu CT CS TP.HCM đền bù thiệt hại  Hai nhóm LS đại diện cho Cty Việt Thăng Long Cty Cảng Sông HCM tham gia tư vấn, giải Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu Phòng tránh rủi ro; Giảm thiểu rủi ro; Khắc phục rủi ro Cách thức quản trị rủi ro thiên tai ? Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Trong đàm phán, soạn thảo Hợp đồng, hoạt động Doanh nghiệp: Xác định rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu Sử dụng điều khoản bất khả kháng Theo quy định Điều 161 BLDS 2005 Điều 156 BLDS 2015 vừa Quốc hội thông qua: “Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép” => kiện xem kiện bất khả kháng kiện (i) xảy cách khách quan, (ii) lường trước được, (iii) khắc phục dù áp dụng biện pháp khả cho phép => điều khoản có vai trò quan trọng để quản trị rủi ro thiên tai (bão, lũ lụt, sóng thần, động đất…, rủi ro thiên tai rủi ro phi hệ thống, lường trước được) Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Rủi ro biến đối khí hậu? Điều 420 BLDS 2015: Thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Hoàn cảnh thay đổi có đủ điều kiện sau đây: a) Sự thay đổi hoàn cảnh nguyên nhân khách quan xảy sau giao kết hợp đồng; b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên lường trước thay đổi hoàn cảnh; c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức bên biết trước hợp đồng không giao kết giao kết với nội dung hoàn toàn khác; d) Việc tiếp tục thực hợp đồng mà thay đổi nội dung hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên; đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, phù hợp với tính chất hợp đồng mà ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Điều 420 BLDS 2015 (tt) Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời hạn hợp lý Trong trường hợp bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng thời hạn hợp lý, bên yêu cầu Tòa án : a) Chấm dứt hợp đồng thời điểm xác định; b) Sửa đổi hợp đồng để cân quyền lợi ích hợp pháp bên hoàn cảnh thay đổi Tòa án định việc sửa đổi hợp đồng trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại lớn so với chi phí để thực hợp đồng sửa đổi Trong trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải vụ việc, bên phải tiếp tục thực nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Sử dụng điều khoản thực Hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Hoàn cảnh coi thay đổi có đủ yếu tố: (1) Tính khách quan: Nguyên nhân dẫn đến thay đổi hoàn cảnh phải có tính khách quan; (2) Thứ tự thời gian: Sự thay đổi hoàn cảnh phải xảy sau hợp đồng giao kết; (3) Tính lường trước: Tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên lường trước thay đổi hoàn cảnh; (4) Hậu thay đổi hoàn cảnh: (i) Nếu bên biết trước hoàn cảnh thay đổi hợp đồng không giao kết giao kết với nội dung hoàn toàn khác, (ii) Việc tiếp tục thực hợp đồng mà sửa đổi mặt nội dung gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên; (5) Khả ngăn chặn, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại: Bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép ngăn chặn khắc phục, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Cơ chế giải hoàn cảnh thay đổi Hoàn cảnh thay đổi Đàm phán lại Hợp đồng Hợp đồng bị sửa đổi/ bổ sung Đàm phán thời hạn hợp lý Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Cơ chế giải hoàn cảnh thay đổi (tt) Hoàn cảnh thay đổi Không thể đàm phán lại Hợp đồng Không ghi nhận chế giải quan Trọng tài Yêu cầu Toà án giải Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Chia sẻ rủi ro: - Lưu ý trách nhiệm bên Hợp đồng? Thời hạn hợp đồng? - Cân nhắc có nên mua Bảo hiểm hay không? Bảo hiểm cho gì? Ví dụ: bảo hiểm cháy nổ, bão, lũ, ngập nước, … - Thời hạn bảo hiểm? - Phạm vi bảo hiểm - Pháp luật bảo hiểm nghĩa vụ bên bán bảo hiểm? Quản trị rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu mặt pháp lý: Khắc phục rủi ro: Ví dụ 1: Thời hạn thực dự án (đăng ký sản xuất hồ tiêu) 50 năm kể từ ngày 01/10/2010 Cuối năm 2015, dịch bệnh làm hồ tiêu bị chết gần 50% Khắc phục rủi ro nào? Ví dụ 2: Công ty TNHH hai thành viên trở lên A kinh doanh dịch vụ vận tải Một lô hàng (hàng dệt) có trị giá 100 triệu đồng Cty lưu kho Cty B Cty A thuê (Đà Nẵng) Trong đêm ngày X/Y/Z, bão đổ vào Đà Nẵng, tốc mái kho làm toàn lô hàng bị ướt, giao cho khách hàng Nhận thấy lô hàng bị ướt, khắc phục Nhưng Cty A nên làm để đảm bảo pháp lý theo HĐ vận tải ký với khách hàng? Giải nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu, Quản trị Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu, Quản trị Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay