Thảo luận về quản trị hành vi QTH

21 292 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:34

NỘI DUNGBỐI CẢNH XH, NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊCÁC TÁC GIẢ TIÊU BIỂUNỘI DUNG TƯ TƯỞNGHỌC THUYẾTVÍ DỤ ỨNG DỤNG TƯ TƯỞNGKẾT LUẬNBỐI CẢNH XH, NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ Lý thuyết này bắt đầu xuất hiện ở Mỹ trong thập niên 30.Được phát triển mạnh bởi các nhà tâm lý học trong thập niên 60.Hiện nay vẫn còn được nghiên cứu tại nhiều nước phát triển nhằm tìm ra những hiểu biết đầy đủ về tâm lý phức tạp của con người, một yếu tố quan trọng để quản trị.1) Hugo Munsterberg (18631916)2) Elton Mayo (18801949 ) 3) Abraham Maslow ( 19081970 ) 4) Mary Parker Follett ( 18631933 ) 5) Robert Owen ( 17711858 ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC _ L/O/G/O TP HỒ CHÍ MINH MÔN QUẢN TRỊ HỌC GVHD: SV: www.themegallery.com CHUYÊN ĐỀ: THẢO LUẬN VỀ QUẢN TRỊ HÀNH VI www.themegallery.com NỘI DUNG BỐI CẢNH XH, NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ CÁC TÁC GIẢ TIÊU BIỂU NỘI DUNG TƯ TƯỞNG/HỌC THUYẾT VÍ DỤ ỨNG DỤNG TƯ TƯỞNG KẾT LUẬN www.themegallery.com BỐI CẢNH XH, NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ • • • Lý thuyết bắt đầu xuất Mỹ thập niên 30 Được phát triển mạnh nhà tâm lý học thập niên 60 Hiện nghiên cứu nhiều nước phát triển nhằm tìm hiểu biết đầy đủ tâm lý phức tạp người, yếu tố quan trọng để quản trị www.themegallery.com 1) Hugo Munsterberg (1863-1916)  Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Mối quan hệ người” => Nghiên cứu có khoa học tác phong người để tìm chuẩn mực chung giải thích khác biệt www.themegallery.com 1) Hugo Munsterberg (1863-1916) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội: Trong tác phẩm "Tâm lí học hiệu công nghiệp" xuất năm 1913  Năng suất lao động tăng lên công việc phù hợp với tâm lý người lao động đề nhiệm vụ nghiên cứu  Đề nghị dùng trắc nghiệm tâm lí để tuyển chọn nhân viên www.themegallery.com 1) Hugo Munsterberg (1863-1916) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Tư tưởng nhà Quản trị Hugo Munsterbreg tiếp tục nhà quản trị ngày ứng dụng  VD: Hầu hết tất công ty đưa vị trí ứng tuyển cho thí sinh thi tuyển nhiều hình thức www.themegallery.com 2) Elton Mayo (1880-1949 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Tập trung vào mối quan hệ người”  Tổ chức phải tạo bầu khí để nhân viên cảm thấy thoải mái thân thiện làm việc  Tạo hội để nhân viên nhận chân giá trị tổ chức   Tạo tinh thần đội ngũ nhóm Nhân viên cần quan tâm tôn trọng www.themegallery.com 2) Elton Mayo (1880-1949 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội: Sự nghịch lý tác động yếu tố vật chất (tiếng ồn , ánh sáng, độ nóng , v.v ) đến suất lao động => Năm 1942 nhà máy Howthernes thuộc công ty điện lực miền tây Chicago www.themegallery.com ? 2) Elton Mayo (1880-1949 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Tư tưởng nhà quản trị Elton Mayo nhà quản trị ngày áp dụng  VD: Để thu hút nguồn nhân lực , nhiều nhà quản trị tạo môi trường làm việc thoải mái , đưa hội cho nhân viên thể nhận giá trị thân thông qua công việc nhóm, làm thúc đẩy suất lẫn tinh thần www.themegallery.com 3) Abraham Maslow ( 1908-1970 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Thuyết cấp bậc nhu cầu” www.themegallery.com 3) Abraham Maslow ( 1908-1970 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Khi người thoả mãn bậc đến mức độ định tự nảy sinh nhu cầu bậc cao  Muốn động viên nhân viên cần phải biết người lao động cấp độ nhu cầu  Có giải pháp phù hợp cho việc thoả mãn nhu cầu người lao động www.themegallery.com 3) Abraham Maslow ( 1908-1970 )  Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:   Tư tưởng Abraham Maslow nhà quản trị ngày ứng dụng VD: Dựa vào thuyết cấp bậc nhu cầu mà nhà quản trị có cách làm việc với cập bậc nhân viên khác cách tốt www.themegallery.com 4) Mary Parker Follett ( 1863-1933 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: =>Bao gồm có nội dung:      Giải mâu thuẫn Ra mệnh lệnh Quyền lực thẩm quyền Trách nhiệm tích luỹ Lãnh đạo điều khiển www.themegallery.com 4) Mary Parker Follett ( 1863-1933 )  Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Ứng dụng tư tưởng nhà quản trị học Mary Parket Follett tiếp tục sử dụng đến ngày  VD : Các nhà lãnh đạo công ty hay tập thể điển câu lạc trường , người đứng đầu câu lạc áp dụng học thuyết www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Quan niệm ông bàn chất người” => Bản chất người hình thành thông qua tác động qua lại người với người diễn môi trường bên www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Lên án phủ nhận sâu sắc chế độ tư hữu làm cho người xa cách , thù hằn  Phải xoá chế độ công hữu , xây dựng xã hội chế độ tư hữu thay chế độ công hữu  Lựa chọn đường xây dựng xã hội phương pháp hoà bình , tuyên truyền www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Tư tưởng Robert Owen không nhà quản trị ngày ứng dụng học thuyết Owen không tưởng thể tính chất tư siêu hình ông có quan niệm sai lầm www.themegallery.com KẾT LUẬN www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO http://vi.scribd.com/doc/239598101/Qu%E1%BA%A3n-Tr%E1%BB%8B-Doanh-Nghi%E1%BB%87p%E1%BB%A8ng-D%E1%BB%A5ng-C%E1%BB%A7a-Cac-Thuy%E1%BA%BFt-Tam-L%C3%BD-Xa-H %E1%BB%99i http://tai-lieu.com/tai-lieu/tai-lieu-quan-tri-kinh-doanh/?page=58 3.http://tai-lieu.com/tai-lieu/thuyet-quan-ly-cua-truong- phai- quan-he-con-nguoi-va-su-van-dung-vaocac-doanh-nghiep- viet-nam-24093/ www.themegallery.com L/O/G/O CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI ! www.themegallery.com [...]... Muốn động vi n nhân vi n thì cần phải biết người lao động của mình đang ở cấp độ nhu cầu nào  Có các giải pháp phù hợp cho vi c thoả mãn nhu cầu người lao động www.themegallery.com 3) Abraham Maslow ( 1908-1970 )  Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:   Tư tưởng này của Abraham Maslow vẫn được các nhà quản trị ngày nay ứng dụng VD: Dựa vào thuyết cấp bậc nhu cầu mà các nhà quản trị có những... dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Tư tưởng này của Robert Owen không còn được các nhà quản trị ngày nay ứng dụng vì những học thuyết của Owen là không tưởng và thể hiện cả tính chất tư duy siêu hình và ông đã có những quan niệm sai lầm www.themegallery.com KẾT LUẬN www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 http:/ /vi. scribd.com/doc/239598101/Qu%E1%BA%A3n-Tr%E1%BB%8B-Doanh-Nghi%E1%BB%87p%E1%BB%A8ng-D%E1%BB%A5ng-C%E1%BB%A7a-Cac-Thuy%E1%BA%BFt-Tam-L%C3%BD-Xa-H... Ứng dụng tư tưởng này của nhà quản trị học Mary Parket Follett vẫn được tiếp tục sử dụng đến ngày nay  VD : Các nhà lãnh đạo trong một công ty hay một tập thể điển hình như các câu lạc bộ ở trường , những người đứng đầu các câu lạc bộ có thể áp dụng học thuyết trên www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Quan niệm của ông khi bàn về bản chất của con người” =>... dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:   Tư tưởng này của Abraham Maslow vẫn được các nhà quản trị ngày nay ứng dụng VD: Dựa vào thuyết cấp bậc nhu cầu mà các nhà quản trị có những cách làm vi c với các cập bậc nhân vi n khác nhau 1 cách tốt nhất www.themegallery.com 4) Mary Parker Follett ( 1863-1933 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: =>Bao gồm có các nội dung:      Giải quyết các mâu thuẫn Ra mệnh... http://tai-lieu.com/tai-lieu/tai-lieu-quan-tri-kinh-doanh/?page=58 3.http://tai-lieu.com/tai-lieu/thuyet-quan-ly-cua-truong- phai- quan-he-con-nguoi-va-su-van-dung-vaocac-doanh-nghiep- viet-nam-24093/ www.themegallery.com L/O/G/O CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI ! www.themegallery.com ... thể áp dụng học thuyết trên www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Nội dung tư tưởng/học thuyết: “Quan niệm của ông khi bàn về bản chất của con người” => Bản chất của con người được hình thành thông qua sự tác động qua lại giữa con người với con người diễn ra ở môi trường bên ngoài www.themegallery.com 5) Robert Owen ( 1771-1858 ) Ví dụ ứng dụng tư tưởng / học thuyết xã hội:  Lên án
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận về quản trị hành vi QTH, Thảo luận về quản trị hành vi QTH, Thảo luận về quản trị hành vi QTH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay