Lý thuyết quản trị khoa học

19 257 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:29

Frederick Winslow TaylorGiới Thiệu29031856 – 21031915Một kỹ sư cơ khí Mỹ Tìm ra cách nâng cao năng suất công nghiệpNhững năm cuối đời là một nhà tư vấn quản lý Cha đẻ của quản lý theo khoa họcNội Dung Tuyên ngôn: Một công việc dù đơn giản đến đâu cũng phải có một phương pháp làm việc khoa học Nguyên nhân dẫn đến năng suất thấpQuan hệ quản lý giữa chủ và thợ luôn luôn mâu thuẫn gay gắt và xảy ra xung độtCông nhân không biết cách làm việcCông nhân làm việc thiếu hăng hái và nhiệt tình TRƯỜNG ĐẠI HỌC TP HCM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC  Giáo Viên Hướng Dẫn: ThS _  Nhóm Thực Hiệp: _ Thành Viên Frederick Winslow Taylor Nội Dung Lilian Gilbreth Frank Gilbreth Henry Laurence Gantt Frederick Winslow Taylor I Giới Thiệu • 29/03/1856 – 21/03/1915 • • Một kỹ sư khí Mỹ Tìm cách nâng cao suất công nghiệp Những năm cuối đời nhà tư vấn quản •  Cha đẻ quản theo khoa học Frederick Winslow Taylor II Nội Dung  Tuyên ngôn: Một công việc dù đơn giản đến đâu phải có phương pháp làm việc khoa học  Nguyên nhân dẫn đến suất thấp • Quan hệ quản chủ thợ luôn mâu thuẫn gay gắt xảy xung đột • Công nhân cách làm việc • Công nhân làm việc thiếu hăng hái nhiệt tình Frederick Winslow Taylor  Phương pháp giải mâu thuẫn • Phát triển phương pháp khoa học • Sử dụng biện pháp kinh tế để động viên công nhân hăng hái làm việc • Phân chia tránh nhiệm, quyền hạn quyền lợi cách hợp  Nên dành nhiều thời gian công sức để lập kế hoạch hoạt động tổ chức để làm việc kiểm tra Frederick Winslow Taylor  Tiêu chuẩn hóa công việc • Phân chia công việc thành công đoạn nhỏ • Định mức lao động hợp lý: khối lượng thời gian • Trả lương theo sản phẩm  Sản xuất theo dây chuyền • Áp dụng triệt để máy móc quản • Tạo thành thạo công việc cho người công nhân • Nhược điểm gây ngưng trệ toàn dây chuyền sản xuất Frederick Winslow Taylor  Ưu điểm • Một cách mạng tinh thần vĩ đại • Tư tưởng cải tạo quan hệ quản • Tăng suất lao động • Quản trình bày cách khoa học có hệ thống  Hạn chế • Thiếu dân chủ • Sản xuất theo dây chuyền gây tâm nhàm chán cho người công nhân • Áp dụng quy chế thưởng phạt nhiều trường hợp không phát huy hiệu gây phản ứng tiêu cực Lilian Gilbreth Frank Gilbreth I Giới Thiệu • Lillian Gilbreth (1878 – 1972) • Frank Gilbreth (1868 – 1924) • Cùng quan điểm với Taylor Gantt • Những người tiên phong việc nghiên cứu thời gian – động tác phát triển thuyết quản trị • Hai ông bà tìm giảm động tác thừa Lillian Gilbreth Frank Gilbreth II Quan điểm ông bà Gilbreth  Chứng minh • Ông - bà Gilbreth khám phá 12 thao tác mà người thợ xây thực để xây gạch lên tường, rút xuống 4, nhờ mà ngày người thợ xây xây 2.700 viên gạch thay 1000 viên, mà không cần phải hối thúc Lillian Gilbreth Frank Gilbreth • Năng suất lao động định đến hiệu • Phát triển hệ thống thao tác để hoàn thành công tác • Giảm bớt số lượng thao tác làm giảm mệt nhọc cho người công nhân • ông - bà Gilbreth người quan tâm đến khía cạnh tâm người quản trị Henry Laurence Gantt I • • • • • Giới Thiệu Sinh 1861 – 23/11/1919 Tại quận calvert, maryland, Hoa kỳ Làm thầy giáo người vẽ đồ án Một Kỹ sư khí cố vấn dự án người mỹ Nổi tiếng: sơ đồ Gantt năm 1917 Henry Laurence Gantt II Nội dung • Hệ thống trả lương theo sản phẩm Taylor không khuyến khích công nhân • Gantt đề suất tiền thưởng cho công nhân vượt định mức hàng ngày • Năm 1917: phát triển biểu đồ Gantt để quản sản xuất có hiệu áp dụng nhiều tổ chức Henry Laurence Gantt  Sơ đồ Gantt • Là đồ thị quản trị tiến trình thời gian hoạt động dụ án trục tọa độ • Trục hoành biểu diễn thời gian, trục tung biểu diễn trình tự tiến hành hoạt động • Đây công cụ để đo lường tiến độ thực dự án so với kế hoạch đề • Tính chất đơn giản dễ hiểu • Ngày sơ đồ Gantt công cụ quản quan trọng, lên kế hoạch kiểm soát tiến độ công việc Henry Laurence Gantt  Các bước để tạo sơ đồ Gantt •Bước 1: Phân tích hoạt động dự án cách chi tiết •Bước 2: Sắp xếp trình tự thực hoạt động hợp •Bước 3: Xác định độ dài thời gian thực công việc thích hợp •Bước 4: Quyết định thời điểm bắt đầu kết thúc công việc •Bước 5: Xây dựng bảng phân tích hoạt động •Bước 6: Vẽ sơ đồ Gantt Henry Laurence Gantt Henry Laurence Gantt  Ưu điểm sơ đồ Gantt • Biết nhiệm vụ cụ thể, thứ tự, độ dài, thời điểm bắt đầu kết thúc hoạt động • Cho khả nhận biết tổng thời gian cần thiết để thực dự án  Hạn chế sơ đồ Gantt • Không thấy rõ mối liên hệ cụ thể tác dụng tương hỗ hoạt động • Không biết rút ngắn tổng thời gian thực dự án  Ứng dụng sơ đồ Gantt • Đơn giản dễ làm dễ hiểu, phương pháp sơ đồ Gantt ứng dụng phổ biến Kết Luận • Là thuyết quản trị • Nó đánh dấu bước ngoặc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp • Là tảng cho thuyết quản trị sau • Áp dụng rộng rãi đem lại nhiều kết tốt • Là sản phẩm thời đại • Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng, thiếu nhân bản, xem người đinh ốc cổ máy [...]... gian thực hiện dự án  Ứng dụng của sơ đồ Gantt • Đơn giản dễ làm dễ hiểu, phương pháp sơ đồ Gantt được ứng dụng phổ biến Kết Luận • Là thuyết quản trị đầu tiên • Nó đánh dấu một bước ngoặc mới trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp • Là nền tảng cho các thuyết quản trị sau này • Áp dụng rộng rãi và đem lại nhiều kết quả tốt • Là sản phẩm của thời đại • Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình hiện nay cho rằng,... để quản sản xuất có hiệu quả và áp dụng ở nhiều tổ chức Henry Laurence Gantt  Sơ đồ Gantt • Là đồ thị quản trị tiến trình và thời gian hoạt động của dụ án trên trục tọa độ • Trục hoành biểu diễn thời gian, trục tung biểu diễn trình tự tiến hành hoạt động • Đây là công cụ để đo lường tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch đề ra • Tính chất đơn giản dễ hiểu • Ngày nay sơ đồ Gantt là một công cụ quản. .. quyết định đến hiệu quả • Phát triển một hệ thống các thao tác để hoàn thành một công tác • Giảm bớt số lượng thao tác cũng làm giảm mệt nhọc cho người công nhân • ông - bà Gilbreth là một trong những người đầu tiên quan tâm đến khía cạnh tâm con người trong quản trị Henry Laurence Gantt I • • • • • Giới Thiệu Sinh 1861 – 23/11/1919 Tại quận calvert, maryland, Hoa kỳ Làm thầy giáo và người vẽ đồ án... với kế hoạch đề ra • Tính chất đơn giản dễ hiểu • Ngày nay sơ đồ Gantt là một công cụ quản quan trọng, lên kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc Henry Laurence Gantt  Các bước để tạo sơ đồ Gantt •Bước 1: Phân tích hoạt động của dự án 1 cách chi tiết •Bước 2: Sắp xếp trình tự thực hiện các hoạt động hợp •Bước 3: Xác định độ dài thời gian thực hiện từng công việc thích hợp •Bước 4: Quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết quản trị khoa học, Lý thuyết quản trị khoa học, Lý thuyết quản trị khoa học, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____TP. HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay