Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ ở VN

17 190 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 12:06

MỤC LỤCI Cơ sở lý thuyết chính sách tiền tệ1.Tổng quan tiền tệ1.1 Khái niệm tiền tệ1.2 Lịch sử phát triền của tiền tệ1.3 Chức năng của tiền tệ2. Chính sách tiền tệ 2.1 Khái niệm chính sách tiền tệ2.2 Vị trí vai trò của chính sách tiền tệ2.3 Mục tiêu của chính sách tiền tệ2.3.1 Ổn định giá2.3.2 Ổn định lãi suất2.3.3 Ổn định thị trường tài chính2.3.4 Ổn định tỷ giá hối đoái2.3.5 Giảm tỷ lệ thất nghiệp2.3.6 Tăng trưởng kinh tế2.4 Các công cụ của chính sách tiền tệ2.4.1 Nghiệp vụ thị trường mở2.4.2 Dự trữ bắt buộc2.4.3 Chính sách tái chiết khấu2.4.4 Quản lý hạn mức tín dụng2.4.5 Quản lý lãi suất của ngân hàng thương mạiII Thực trạng chính sách tiền tệ của Việt Nam1.Tổng quan về chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam2.Thực trạng về việc vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay3.Nhận định đánh giáIII Đề xuất giải pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC _ _ _ _ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM GVHD: _ _ _ _ NHÓM THỰC HIỆN: TP.HCM, Tháng 05 năm 2015 MỤC LỤC I/ Cơ sở lý thuyết sách tiền tệ 1.Tổng quan tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.2 Lịch sử phát triền tiền tệ 1.3 Chức tiền tệ Chính sách tiền tệ 2.1 Khái niệm sách tiền tệ 2.2 Vị trí vai trò sách tiền tệ 2.3 Mục tiêu sách tiền tệ 2.3.1 Ổn định giá 2.3.2 Ổn định lãi suất 2.3.3 Ổn định thị trường tài 2.3.4 Ổn định tỷ giá hối đoái 2.3.5 Giảm tỷ lệ thất nghiệp 2.3.6 Tăng trưởng kinh tế 2.4 Các công cụ sách tiền tệ 2.4.1 Nghiệp vụ thị trường mở 2.4.2 Dự trữ bắt buộc 2.4.3 Chính sách tái chiết khấu 2.4.4 Quản lý hạn mức tín dụng 2.4.5 Quản lý lãi suất ngân hàng thương mại II/ Thực trạng sách tiền tệ Việt Nam 1.Tổng quan sách tiền tệ giai đoạn Việt Nam 2.Thực trạng việc vận dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam 3.Nhận định đánh giá III/ Đề xuất giải pháp I/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 1.Tổng quan tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tiền tệ hàng hóa đặc biệt dùng làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa, thể chung giá trị lao động xã hội; đồng thời tiền tệ biểu quan hệ sản xuất người sản xuất hàng hóa Còn nhà kinh tế đại cho rằng: tiền tệ thứ chấp nhận chung việc toán để lấy hàng hóa hay dịch vụ việc hoàn trả nợ 1.2 Lịch sử phát triển tiền tệ Trong lịch sử, nhiều thứ đóng vai trò tiền có vỏ sò, thuốc lá, kim loại quý, tiền giấy chuyển khoản qua ngân hàng Galbraith Salinger “Everybody guide to economis “ chia lịch sử tiền tệ thành giai đoạn : + Giai đoạn đầu tiên: loài người sử dụng tiền hay tiền nguyên thủy muối ,vỏ sò, kim loại quý hay hàng hóa Khi tồn hình thức hàng hóa có giá trị cố hữu, tiền gọi hàng hóa Thuật ngữ giá trị cố hữu hàm ý hàng hóa có giá trị ngay không sử dụng làm tiền Một ví dụ tiền hàng hóa vàng Vàng có giá trị cố hữu sử dụng công nghiệp chế tác đồ trang sức + Giai đoạn thứ 2: phủ ngân hàng trở thành nhân tố việc cung ứng tiền tệ Nhưng giai đoạn số hàng hóa dùng để định lượng trao đổi lấy tiền Do , giai đoạn gọi giai đoạn vị mà chủ yếu “bản vị vàng” hay “ vị bạc” Trong chế độ vị vàng ,chính phủ nước cố định giá vàng tính đồng tiền nước họ, phủ sẵn sàn mua bán vàng lượng mà dân cư muốn giao dịch mức giá cố định Khi đó, khả phủ việc cung ứng tiền bạc hạn chế nghiêm ngặt yêu cầu phủ phải nắm giữ lượng vàng tương đương kho bạc + Giai đoạn thứ : giai đoạn cuối cùng, vị kim loại biến mất, tiền trở thành sáng tạo ngân hàng phủ, tiền giá trị thựcnhư đồng Việt Nam-được gọi tiền pháp định Khái niệm pháp định loại tiền dùng để tạo nhờ pháp lệnh phủ Tại bạn sử dụng tờ giấy bạc ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành để toán cho hóa đơn bạn? Câu trả lời nhà nước ta quy định luật tờ giấy bạc tiền hợp lệ Nói rộng chấp nhận tiền pháp định phụ thuộc nhiều vào kì vọng tập quán xã hội luật pháp nhà nước 1.3 Chức tiền tệ Tiền tệ mang chức là: Phương tiện trao đổi, thước đo giá trị cất trữ giá trị - Thước đo giá trị (Standard of Value/ Measure of Value/): Trong kinh tế sử dụng tiền tệ, hàng hoá đổi tiền tệ Để đổi tiền tệ phải có khả biểu giá trị hàng hoá khác Biểu tiền giá trị hàng hoá gọi giá hàng hoá Để thực chức thước đo giá trị, thân tiền tệ phải có giá trị Giá trị tiền tệ đặc trưng khái niệm sức mua tiền tệ, tức khả trao đổi đồng tiền Khi tiền tệ tồn dạng hàng hoá sức mua tiền phụ thuộc vào giá trị thân tiền Khi xã hội chuyển sang sử dụng tiện dạng dấu hiệu giá trị (tiền giấy, tiền tín dụng) giá trị tiền không đảm bảo giá trị nguyên liệu dùng để tạo (vì giá trị thấp so với giá trị mà đại diện) mà phụ thuộc vào tình hình cung cầu tiền tệ thị trường, mức độ lạm phát, vào tình trạng hưng thịnh hay suy thoái kinh tế niềm tin người sử dụng vào đồng tiền Để tiện cho việc đo lường giá trị hàng hoá, cần có đơn vị tiền tệ chuẩn Đơn vị tiền tệ lúc đầu dân chúng lựa chọn cách tự phát, sau quyền lựa chọn qui định luật pháp nước Việc đưa tiền tệ vào để đo giá trị hàng hoá làm cho việc tính toán giá hàng hoá trao đổi trở nên đơn giản nhiều so với chưa có tiền Thêm nữa, nhờ có chức này, hình thức giá trị dù tồn dạng dùng tiền tệ để định lượng cách cụ thể - Phương tiện trao đổi (Medium of Exchange) Giá hàng hóa xác định trước diễn lưu thông hàng hóa Chỉ sau giá hàng hóa biểu thành tiền mặt người mua trao cho người bán hàng hóa từ tay người bán chuyển sang người mua, lúc tiền tệ hoàn thành chức phương tiện lưu thông thực đầy đủ vai trò vật ngang giá chung Việc trao đổi hàng hóa xảy thực sau tiền tệ hoàn thành thời điểm hai chức thước đo giá trị phương tiện lưu thông Khi thực chức phương tiện lưu thông, tiền tệ đóng vai trò môi giới giúp cho việc trao đổi thực dễ dàng tiền xuất thoáng qua trao đổi mà Tiền tệ xem phương tiện mục đích trao đổi Vì tiền tệ thực chức phương tiện trao đổi không thiết phải tiền tệ có đầy đủ giá trị (ví dụ dạng tiền vàng) Dưới dạng dấu hiệu giá trị xã hội thừa nhận (như tiền giấy), tiền tệ phát huy chức phương tiện trao đổi Việc dùng tiền tệ làm phương tiện trao đổi giúp đẩy mạnh hiệu kinh tế qua việc khắc phục hạn chế trao đổi hàng hoá trực tiếp, hạn chế nhu cầu trao đổi (chỉ trao đổi người có nhu cầu phù hợp), hạn chế thời gian (việc mua bán phải diễn đồng thời), hạn chế không gian (việc mua bán phải diễn địa điểm) Bằng việc đưa tiền vào lưu thông, người tránh chi phí thời gian công sức dành cho việc trao đổi hàng hoá (chúng ta cần bán hàng hoá lấy tiền sau mua hàng hoá mà muốn lúc đâu mà muốn) Nhờ đó, việc lưu thông hàng hoá diễn nhanh hơn, sản xuất thuận lợi, tránh ách tắc, tạo động lực cho kinh tế phát triển Với chức này, tiền tệ ví chất dầu nhờn bôi trơn giúp cho guồng máy sản xuất lưu thông hàng hoá hoạt động trơn tru, dễ dàng Tuy nhiên để thực tốt chức này, đòi hỏi đồng tiền phải thừa nhận rộng rãi, số lượng tiền tệ phải cung cấp đủ lượng để đáp ứng nhu cầu trao đổi hoạt động kinh tế, đồng thời hệ thống tiền tệ phải bao gồm nhiều mệnh giá để đáp ứng quy mô giao dịch Rõ ràng, chủ thể kinh tế, tiền tệ có giá trị mang giá trị trao đổi, xét phương diện toàn kinh tế tiền tệ giá trị Sự giàu có quốc gia đo lường tổng số sản phẩm mà sản xuất số tiền tệ mà nắm giữ Lý vì, xét phương diện đó, tiền tệ xuất kinh tế để thực chức môi giới, giúp cho trao đổi dễ dàng không tạo thêm giá trị vật chất cho xã hội Nó đóng vai trò bôi trơn cho guồng máy kinh tế yếu tố đầu vào guồng máy - Cất trữ giá trị (Store of Value) Khi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng tiền tệ làm phương tiện trao đổi toán, cất trữ lại để dành cho nhu cầu giao dịch tương lai Khi đó, tiền có tác dụng nơi chứa giá trị, nơi chứa sức mua hàng qua thời gian Khi cất trữ, điều đặc biệt quan trọng tiền tệ phải giữ nguyên giá trị hay sức mua hàng qua thời gian Vì vậy, đồng tiền đem cất trữ phải đảm bảo yêu cầu: Giá trị phải ổn định Sẽ không dự trữ tiền biết đồng tiền mà cầm hôm bị giảm giá trị giá trị tương lai, cần đến cho nhu cầu trao đổi, toán Chính mà trước để làm phương tiện dự trữ giá trị, tiền phải vàng hay tiền giấy tự đổi vàng Còn ngày nay, đồng tiền có sức mua ổn định Tiền nơi cất trữ giá trị Một tài sản cổ phiếu, trái phiếu, đất đai, nhà cửa, kim loại quý phương tiện cất trữ giá trị Nhiều thứ số tài sản lại xét thấy có lợi so với tiền mặt chứa giá trị, chúng đem lại cho người chủ sở hữu khoản lãi suất thu nhập (cổ phiếu, trái phiếu) giá trị sử dụng khác (nhà cửa) Trong đó, tiền mặt trở thành nơi cất trữ giá trị tồi giá hàng hoá tăng nhanh Song người ta cất trữ tiền tiền tài sản "lỏng nhất" Tính lỏng (liquidity) phản ánh khả chuyển cách dễ dàng nhanh chóng loại tài sản thành tiền mặt (một phương tiện trao đổi) Khi có nhu cầu trao đổi, tài sản khác (không phải tiền tệ) đòi hỏi chi phí để chuyển thành phương tiện trao đổi Ví dụ: bạn bán nhà, nhiều bạn phải trả khoản phí cho người môi giới, cần tiền bạn phải bán rẻ Chính vậy, với mục đích cất trữ giá trị cho nhu cầu tương lai gần, người ta có xu hướng cất trữ giá trị dạng tiền Song tiền, tiền giấy ngày nay, đảm bảo chắn nguyên vẹn giá trị từ nhận đem sử dụng nên tiền cách lựa chọn tốt muốn dự trữ giá trị thời gian dài Chính sách tiền tệ 2.1 Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (monetary policy) sách kinh tế vĩ mô, trình quản lý cung tiền quan quản lý tiền tệ (ngân hàng trung ương), nhằm hướng tới lãi suất mong muốn để đạt mục đích ổn định tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế Chính sách tiền tệ bao gồm việc thay đổi loại lãi suất định cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua nghiệp vụ thị trường mở, quy định mức dự trữ bắt buộc, trao đổi thị trường ngoại hối, nhiều vấn đề khác Thực chất sách tiền tệ cụ thể hóa biện pháp nhằm tác động vào mức cung tiền, từ ảnh hưởng đến lãi suất thị trường Thông qua vai trò lãi suất, sách tiền tệ tác động vào tổng cầu sản lượng kinh tế, thúc đẩy hoạt động kinh tế nhằm giải mục tiêu kinh tế vĩ mô đề gắn với thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế Chính sách tiền tệ gồm hai loại: Chính sách mở rộng tiền tệ( kinh tế suy thoái): tăng cung tiền, giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất phát triển làm giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lạm phát Chính sách thắt chặt tiền tệ( kinh tế có lạm phát): giảm cung tiền, tăng lãi suất, dẫn tới đầu tư sản xuất giảm, tỉ lệ lạm phát giảm, thất nghiệp tăng Tùy thuộc vào tình hình kinh tế cụ thể quốc gia mà áp dụng sách tiền tệ phù hợp 2.2 Vị trí vai trò sách tiền tệ Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mô quan trọng kinh tế thị trường nước ta tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ, tác động vào tổng cầu sản lượng kinh tế, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế Ở Việt Nam, kể từ đổi đến nay, sách tiền tệ bước hình thành, hoàn thiện phát huy tác dụng đưa nước ta thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt giai đoạn nay, mà kinh tế nước ta phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, sách tiền tệ ngày đóng vai trò quan trọng 2.3 Mục tiêu sách tiền tệ 2.3.1 Ổn định giá- kiềm chế lạm phát Trong điều kiện lưu thông tiền giấy không tự chuyển đổi vàng , lạm phát có khả xảy Vì ngân hàng trung ương coi việc ổn định giá kiềm chế lạm phát mức vừa phải mục tiêu hàng đầu sách tiền tệ Ổn định giá nhằm giữ giá mức định tránh tình trạng dao động mạnh Giá tăng gây khó khăn sống phận người lao động, làm ổn định kinh tế xã hội Do kiểm soát lạm phát, ổn định giá hàng hóa dịch vụ tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế lâu bền, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động Thông qua sách tiền tệ, ngân hàng trung ương góp phần quan trọng việc kiểm soát lạm phát việc sử dụng sách mở rộng thắt chặt tiền tệ.Kiểm soát lạm phát biểu việc ổn định giá trị đối nội đối ngoại đồng tiền (ổn định sức mua, ổn định tỷ giá) Theo nghiên cứu cho thấy, việc kiểm soát lạm phát mức vừa phải có tác động tích cực cho việc tăng trưởng kinh tế, ngược lại kinh tế bị suy thoái tỷ lệ lạm phát 0.Thông thường, số lạm phát lý tưởng cho nước có kinh tế phát triển thường dao động từ 1,5% đến 4% 2.3.2 Ổn định lãi suất Một sách khác việc ổn định môi trường kinh tế vĩ mô ổn định lãi suất.Lãi suất người vay phải trả để sử dụng tiền không thuộc sở hữu lợi tức người cho vay có việc trì hoãn chi tiêu Sự biến động lãi suất dẫn tới bất lợi cho kinh tế, ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp tương lai, làm ảnh hưởng tới lượng dự trữ, mức chi tiêu người dân đồng thời ảnh hưởng tới khả mở rộng sản xuất doanh nghiệp Do ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP Sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng tới quan hệ sản xuất, tiêu dùng đến cung – cầu hàng hóa Vì ổn định lãi suất có vai trò quan trọng việc ổn định kinh tế 2.3.3 Ổn định thị trường tài Ổn định thị trường tài vấn đề quan trọng kinh tế Bởi thị trường tài xem nơi tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế, nơi giao dịch nguồn lực tài hay khối tài sản kinh tế thể dạng tiền tệ hàng hóa tài Sự ổn định thị trường tài thể giá loại hàng hóa – dịch vụ kể hàng hóa chứng khoán, ngoại tệ, địa ốc tăng giá giảm giá đột ngột, gây tượng sốc thị trường Việc ổn định thị trường tài mang hiệu thiết thực thu hút, huy động ngồn lực tài nước, khuyến khích tiết kiệm đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2.3.4 Ổn định tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ quốc gia tính tiền tệ quốc gia khác Đây phương tiện toán quốc tế Tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng kinh tế quốc gia mối quan hệ kinh tế quốc tế Nó tác động đến nhiều khía cạnh kinh tế tác động đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, cạnh tranh hàng hóa dịch vụ nước so với nước ngoài, tác động đến đầu tư, công ăn việc làm, tình trạng lạm phát… Việc ổn định tỷ giá hồi đoái dần trở thành mục tiêu mong muốn sách tiền tệ giúp cho doanh nghiệp, cá nhân trao đổi hàng hóa với nước dễ dàng thông qua kế hoạch lập trước 2.3.5 Giảm tỷ lệ thất nghiệp Thất nghiệp tình trạng việc làm người độ tuổi lao động có đăng kí tìm việc sẵn sàng tìm việc Tình trạng thất nghiệp ngày tăng, trở thành vấn đề cấp thiết cho xã hội Vì tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp dần trở thành mục tiêu quan trọng sách kinh tế vĩ mô nói chung sách tiền tệ nói riêng Tạo công ăn việc làm đầy đủ có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước bởi: Chỉ số thất nghiệp tiêu phản ánh thịnh vượng xã hội phản ánh khả sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội Thất nghiệp gây nên tình trạng căng thẳng cho cá nhân gia đình, dễ gây nên tệ nạn xã hội Ngoài khoản trợ cấp thất nghiệp tăng lên làm thay đổi cấu chi tiêu ngân sách làm căng thẳng tình trạng ngân sách Việc đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ nghĩa tỷ lệ thất nghiệp mà mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cấu thành từ tỷ lệ thất nghiệp tạm thời tỷ lệ thất nghiệp cấu Mỗi quốc gia cần xác định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cách xác để đạt mục tiêu Bên cạnh đó, cố gắng giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên coi mục tiêu sách tiền tệ 2.3.6 Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế việc gia tăng sản lượng quốc gia thực kinh tế, thước đo cho tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế biểu thị tỷ lệ phần trăm gia tăng năm sản lượng quốc gia thực, hay thu nhập bình quân đầu người Tăng trưởng kinh tế định đến phồn thịnh quốc gia Một kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định phát triển ngược lại Chính sách tiền tệ đòn bẫy kích thích tăng trưởng kinh tế tác động đến cải chi tiêu toàn xã hội Việc tăng trưởng kinh tế phải hiểu khối lượng chất lượng Chính sách tiền tệ phải đảm bảo tăng lên GDP thực tế, tức tỷ lệ tăng trưởng có sau trừ tỷ lệ tăng giá thời kỳ Chất lượng tăng trưởng biểu cấu kinh tế cân đối khả cạnh tranh quốc tế hàng hoá nước tăng lên 2.4 Các công cụ sách tiền tệ 2.4.1 Nghiệp vụ thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở công cụ sách tiền tệ quan trọng mà ngân hàng trung ương mua vào bán giấy tờ có giá phủ thị trường Thông qua hoạt động này, ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng tổ chức tín dụng, từ điều tiết lượng cung ứng tiền tệ tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường Ở Việt Nam, nghiệp vụ thị trường mở để ngân hàng nhà nước điều hành sách tiền tệ Việc triển khai nghiệp vụ thị trường mở đáp ứng yêu cầu đổi kinh tế, chuyển dần từ sử dụng công cụ tiền tệ trực tiếp sang sử dụng công cụ gián tiếp, giúp tổ chức tín dụng đảm bảo khả toán nhanh chóng, kịp thời Nghiệp vụ thị trường mở chủ yếu có loại: mua bán giấy tờ có dài hạn mua bán giấy tờ có ngắn hạn Theo luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghiệp vụ thị trường mở việc mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước giấy tờ có giá ngắn hạn khác Do vận dụng tính linh hoạt thị trường nên coi công cụ động ,hiệu quả, xác sách tiền tệ khối lượng chứng khoán mua (bán) tỷ lệ với quy mô lượng tiền cung ứng cần điều chỉnh, tốn chi phí ,dễ đảo ngược tình Tuy vậy, thực thông qua quan hệ trao đổi nên phụ thuộc vào chủ thể khác tham gia thị trường mặt khác để công cụ hiệu cần phải có phát triển đồng thị trường tiền tệ ,thị trường vốn Tác động sách nghiệp vụ thị trường mở: Bằng cách mua bán chứng khoán thị trường chứng khoán, ngân hàng trung ương làm thay đổi dự trữ ngân hàng, từ làm thay đổi lượng cung tiền tương ứng Khi ngân hàng trung ương mua vào số chứng khoán định tiền đưa thêm vào lưu thông, đồng thời làm tăng số tài sản số nợ ngân hàng trung ương, làm tăng lượng tiền mạnh Trong trường hợp bán trái phiếu, ngân hàng trung ương đồng thời làm giảm số tài sản số nợ mình, làm giảm lượng tiền mạnh Do vậy, tùy vào tình hình cụ thể kinh tế ngân hàng trung ương định mua vào hay bán chứng khoán cho phù hợp 2.4.2 Dự trữ bắt buộc Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tỷ lệ dự trữ tối thiểu tổng số tiền gửi mà ngân hàng trung ương buộc tổ chức có nhận tiền gửi phải giữ lại khoản dự trữ Sự thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng cách bình đẳng đến tất ngân hàng Đây công cụ có ảnh hưởng mạnh đến tiền cung ứng, cần thay đổi nhỏ tỷ lệ dự trữ bắt buộc dẫn đến thay đổi đáng kể khối lượng tiền cung ứng Khi tỉ lệ dự trữ bắt buộc thay đổi, số nhân tiền thay đổi theo tỷ lệ nghịch, cách thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc, ngân hàng trung ương thay đổi số tiền để điều tiết cung tiền với tiền sở Thông thường, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng trung ương giới quy định tỷ lệ dự trữ tiền mặt so với tiền gửi có kì hạn phận cấu thành tạm gọi M1 mà không quy định tỷ lệ dự trữ tiền mặt với tiền gửi có kì hạn phận cấu thành M2 Dự trữ bắt buộc gửi ngân hàng trung ương lại két dự trữ ngân hàng thương mại, thông thường ngân hàng thương mại gửi ngân hàng trung ương để hưởng lãi suất Trong nước Việt Nam, tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định cho hai loại tiền gửi: tiền gửi không kì hạn công tiền gửi có kì hạn năm tiền gửi có kì hạn từ năm đến năm Trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc so với tiền gửi có kì hạn đến năm thấp Tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định khác loại ngân hàng khác theo quy mô, tính chất hoạt động Ưu điểm: công cụ mang nặng tính quản lý Nhà nước nên giúp ngân hàng trung ương chủ động việc điều chỉnh lượng tiền cung ứng tác động mạnh (chỉ cần thay đổi lượng nhỏ tỷ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng tới lượng lớn mức cung tiền) Nhược điểm: tính linh hoạt không cao việc tổ chức thực chậm, phức tạp, tốn ảnh hưởng không tốt tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.4.3 Chính sách tái chiết khấu Tái chiết khấu việc ngân hàng trung ương hay thực việc mua lại giấy tờ có giá thời hạn toán đáng tin cậy thuộc sở hữu ngân hàng thương mại theo tỷ suất tái chiết khấu định Các giấy tờ có giá ngân hàng chiết khấu, tái chiết khấu thị trường thứ cấp Chính sách tái chiết khấu bao gồm quy định việc cho vay ngân hàng thương mại Các ngân hàng trung ương thường cho ngân hàng thương mại vay hình thức chiết khấu lại giấy tờ có giá ngắn hạn ngân hàng thương mại đưa đến, sách cho vay ngân hàng trung ương với ngân hàng thương mại gọi sách chiết khấu Các ngân hàng thương mại vay từ ngân hàng trung ương chủ yếu nhằm giải vấn đề thiếu hụt tiền mặt tạm thời để đáp ứng nhu cầu toán để bù đắp thiếu hụt quỹ dự trữ bắt buộc Những thay đổi sách tái chiết khấu ngân hàng trung ương tác động đến khối lượng vay chiết khấu ngân hàng thương mại, từ ảnh hưởng tới lượng tiền cung ứng Ngân hàng trung ương thông qua việc thay đổi quy định hạn mức tái chiết khấu, lãi suất chiết khấu điều kiện tái chiết khấu ảnh hưởng đến hoạt động vay chiết khấu từ ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại hai phương diện khối lượng giá Cơ chế tác động: Khi ngân hàng trung ương tăng (giảm ) lãi suất tái chiết khấu hạn chế (khuyến khích) việc ngân hàng thương mại vay tiền ngân hàng trung ương làm cho khả cho vay ngân hàng thương mại giảm (tăng) từ làm cho mức cung tiền kinh tế giảm (tăng).Mặt khác ngân hàng trung ương muốn hạn chế ngân hàng vay chiết khấu thực việc khép cửa sổ chiết khấu lại Ưu điểm công cụ khoản cho vay ngân hàng trung ương đảm bảo giấy tờ có giá Do đó, khoản cho vay chắn thu hồi đến hạn Tuy nhiên, tác dụng sách phát huy ngân hàng thương mại có nhu cầu vay từ ngân hàng trung ương Với phát triển thị trường tài chính, ngân hàng thương mại tìm kiếm nguồn vay khác ngân hàng trung ương làm cho phụ thuộc chúng vào ngân hàng trung ương giảm đi, làm giảm mức độ phát huy hiệu công cụ Ngân hàng trung ương khó kiểm soát hoàn toàn tác động công cụ ngân hàng trung ương thay đổi mức lãi suất tái chiết khấu điều kiện chiết khấu mà bắt ngân hàng thương mại vay từ Cuối cùng, công cụ không dễ đảo ngược nghiệp vụ thị trường mở 2.4.4 Quản lý hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng công cụ can thiệp cách trực tiếp mang tính hành ngân hàng trung ương để khống chế mức tăng khối lượng tín dụng hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng cho kinh tế, đảm bảo mức tăng trưởng tổng phương tiện toán theo mục tiêu đề điều hành sách tiền tệ hàng năm Hạn mức tín dụng mức dư nợ tối đa mà ngân hàng trung ương buộc ngân hàng thương mại tôn trọng cấp tín dụng cho kinh tế Về chế tác động, hạn mức tín dụng sử dụng để khống chế tổng dư nợ tín dụng, qua khống chế tổng lượng tiền cung ứng cho kinh tế Do vậy, chế tác động mang tính áp đặt dạng tiêu kế hoạch hàng năm không vượt hệ thống ngân hàng thương mại Qua việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng, ngân hàng trung ương điều chỉnh khả tạo tiền ngân hàng thương mại phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, tránh tình trạng tổng khối lượng cung tiền tăng mức lưu thông Lúc này, ngân hàng trung ương phải theo dõi hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại cho vay vượt hạn mức tín dụng quy định bị xử phạt Ưu điểm: hạn mức tín dụng công cụ trực tiếp điều tiết lượng tiền lưu thông, ngân hàng trung ương kiểm soát chặt chẽ tổng lượng tiền cung ứng Công cụ thực phát huy hiệu tổng phương tiện toán kinh tế tăng cao công cụ gián tiếp khác tỏ hiệu lực Nhược điểm: hạn mức tín dụng thể làm cho lãi suất tăng lên, cung vốn bị giới hạn, không thoả mãn nhu cầu vốn kinh tế; làm sai lệch cấu vốn đầu tư ngân hàng thương mại, ảnh hưởng đến cấu kinh tế Khi thị trường tiền tệ hoạt động theo quy luật, vô hình trung, hạn mức tín dụng lại kìm hãm phát triển ngân hàng tốt, làm giảm tính cạnh tranh ngân hàng thương mại Do ngân hàng thương mại có khả huy động nhiều vốn, lại bị hạn chế cho vay, số ngân hàng khả huy động vốn lại không sử dụng hết hạn mức Điều nguy hiểm việc kìm hãm làm phát sinh tổ chức tài mới, nằm phạm vi kiểm soát ngân hàng trung ương, thay ngân hàng thực nghiệp vụ cho vay Kết cuối làm cho sách tiền tệ dựa hạn mức tín dụng hiệu lực, số lượng vốn tín dụng lưu thông kinh tế không theo hạn mức không kiểm soát Hạn mức tín dụng gây không khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ nông dân Do tín dụng bị áp mức trần, nên ngân hàng thương mại thường lựa chọn khách hàng lớn vay, sau đến đối tượng trên, mà hiệu sử dụng vốn nhiều tín dụng nhỏ lại tỏ hiệu lớn 2.4.5 Quản lý lãi suất ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương đưa khung lãi suất hay ấn định trần lãi suất cho vay để hướng ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất theo giới hạn đó, từ ảnh hưởng tới qui mô tín dụng kinh tế ngân hàng trung ương đạt quản lý mức cung tiền Cơ chế tác động: Việc điều chỉnh lãi suất theo xu hướng tăng hay giảm ảnh hưởng trực tiếp tới qui mô huy động cho vay ngân hàng thương mại làm cho lượng tiền cung ứng thay đổi theo Đặc điểm: Giúp cho ngân hàng trung ương thực quản lý lượng tiền cung ứng theo mục tiêu thời kỳ, điều phù hợp với quốc gia chưa có điều kiện để phát huy tác dụng công cụ gián tiếp Song, dễ làm tính khách quan lãi suất kinh tế thực chất lãi suất “giá cả” vốn phải hình thành từ quan hệ cung cầu vốn nến kinh tế Mặt khác việc thay đổi quy định điều chỉnh lãi suất dễ làm cho ngân hàng thương mại bị động, tốn hoạt động kinh doanh II/ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM 1.Tổng quan sách tiền tệ giai đoạn Việt Nam Từ năm 2011 – 2014 , Ngân hàng nhà nước có nhiều đổi mang lại nhiều hiệu tích cực điều hành sách tiền tệ cách chủ động , linh hoạt quán Những đổi đóng góp nhiều cho ổn định tình hình kinh tế nước ta , tạo niềm tin với công chúng : + Việt Nam kiểm soát lạm phát hiệu với tỉ lệ lạm phát giảm mạnh , tính riêng năm 2014 năm thứ hai liên tiếp đạt mục tiêu kép , làm tăng trưởng kinh tế cao 5,98% kèm theo lạm phát mức thấp 1,84% + Dự trữ ngoại hối nhà nước tăng không ngừng năm 2014 , củng cố nâng cao tín nhiệm tổ chức kinh tế , dân cư , nhà đầu tư nước cải thiện cán cân toán giúp nâng mức xếp hạng tín nhiệm Việt Nam + Việc kiểm soát cung tiền điều hòa khoản thị trường tiền tệ ngân hàng nhà nước yếu tố quan trọng kéo tỷ lạm phát xuống thấp với biện pháp kiểm soát giá phủ , đồng thời giúp thị trường ngoại hối giá trị tiền ổn định + Dòng vốn tín dụng nâng cao , hiệu tốc độ tăng trưởng tín dụng không tăng mạnh Cơ cấu tín dụng hợp lý , hiệu an toàn , tập trung vào lĩnh vực sản xuất- kinh doanh Trong dư nợ lĩnh vực nông nghiệp , nông thôn có mức tăng trưởng cao mức tăng trưởng tín dụng chung + Hệ thống tổ chức tín dụng theo đạo phủ thủ tướng phủ triển khai kịp thời ,góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế địa phương , tạo công ăn việc làm xóa đói giảm nghèo + Trong điều hành tỷ giá, quản lý thị trường ngoại tệ , dự trữ bắt buộc Quốc gia , giai đoạn trước thường xuyên biến động tỷ giá , không tạo hình ảnh cho nhà đầu tư thị trường ngoại hối tỷ giá ổn định nằm biên độ định hướng cho giai đoạn từ 2011 đến ngân hàng nhà nước Sau giai đoạn 2011 – 2014 từ đầu năm 2015 đến , sách tiền tệ đối mặt với vấn đề vừa phải đáp ứng đủ vốn tín dụng để đảm bảo tốc độ tăng GDP cao năm 2014 , ổn định tỷ giá quan trọng kiểm soát lạm phát + Chủ động linh hoạt thông qua nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng lãi suất hợp lý , phù hợp với tình hình vốn tổ chức tín dụng + Kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ để với chủ trương đô la hóa nhằm ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối + Ngân hàng nhà nước có sách đối phó với tình trạng tăng tỷ giá ngoại tệ trường hợp xảy nhu cầu hay tâm lý thị trường để ổn định nhanh chóng cân thị trường Thực trạng việc vận dụng công cụ sách tiền tệ Việt Nam Năm 2011 , kiện bật việc lãi suất cho vay bị đẩy lên từ 20 – 25 %/năm , lãi suất huy động từ 17 – 21%/năm , lúc thị trường lâm vào tình trạng hỗn loạn cạnh tranh vốn tổ chức tín dụng Định hướng dẫn dắt lãi suất thị trường chủ động ngân hàng nhà nước với sách lãi suất giảm lãi suất cho vay xuống 17 – 19%/năm Giảm mặt lại suất huy động đến cuối năm – 10%/năm vào đầu năm 2012 tiếp tục giảm để phủ hợp với diễn biến thực tế lạm phát năm 2013 , 2014 Giảm 1,5 – 2%/năm vào năm 2014 so với cuối năm 2013 , bên cạnh giảm 1,5- 2%/năm lãi suất huy động , giảm 2%/năm lãi suất cho vay Với thay đổi lãi suất , ngân hàng nhà nước kết hợp với giải pháp để doanh Nghiệp bớt khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ vào phát triển sản xuất kinh doanh Gắn kết tín dụng ngân hàng với sách ngành kinh tế , dịch chuyển cấu theo chủ chương nhà nước Năm 2014 xem năm đạt nhiều thành công , nét thành công kết đạt ( bao gồm sách giảm lãi suất ) : + Tăng trưởng mức tín dụng với mức tăng 14,16% đạt tiêu đề , góp phần không nhỏ vào kết tăng trưởng GDP 5,98% cao mức 5,4% so với năm 2013 + Tỷ giá thị trường ngoại hối tương đối ổn định nhờ vào chủ động ngân hàng nhà nước + Tỷ giá giao dịch thị trường có biến động tăng vào số thời điểm , nhiên nhanh chóng ổn định trở lại sau giải pháp điều hành ngân hàng nhà nước +Thanh khoản thị trường bảo đảm , nhiều thời điểm dư cung ngoại tệ +Chính sách tiền tệ có phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa ,giúp hỗ trợ cân đối ngân sách nhà nước trình điều hành + Ứng dụng công nghệ cao tăng 14,8%/năm cho nông nghiệp nông thôn tăng 12,8%/năm + Tín dụng cho DNNVV tăng 13,5% + CPI tăng 4,09% thấp so với mục tiêu + Tỷ giá VND/USD tăng 0,56% so với năm 2013 , đạt mục tiêu với kế hoạch điều tiết ngân hàng + Nước ta xuất siêu 2,1 tỷ USD + Quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia 35 tỷ USD Biểu đồ : Diễn biến CPI GDP quý năm 2014 (Trích : Tổng cục thống kê) Tính từ đầu năm 2015 đến bật thị trường lúc việc có biến động tỷ giá , cụ thể đồng đô la (USD) Bắt đầu từ 4/5/2015 Giá USD tăng mạnh đạt gần mức kịch trần ( 21.673 đồng/USD ) , nguyên nhân điều tra cho thấy cung cầu ngoại tế có chênh lệch chút theo hướng cung lớn cầu yếu tố tâm lý 5/5/2015 giá USD ngân hàng thương mại tiếp tục tăng so với ngày 4/5/2015 Lúc giá USD tăng mức trần 21.673 đồng/USD , ngân hàng Vietcombank giá mua USD tiền mặt – mua USD chuyển khoản giá bán USD 21.610 – 21.630 – 21.670 đồng/USD…Đây lần kể từ tháng sau ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá , giá USD ngân hàng Sang ngày 7/5/2015 ngân hàng nhà nước có điều chỉnh thứ tỷ giá bình quân liên ngành 1% từ mức 21.458 – 21.673 VND/USD Nhờ điều chỉnh mà thị trường có thay đổi “ hạ nhiệt ” Một diễn biến khác không bật lần năm 2015 , Chính phủ đề xuất chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước để bổ sung vốn đầu tư phát triển Có nhiều phản ánh bình luận từ chuyên gia kinh tế cho rủi ro cao , không nên cho vay ảnh hưởng đến an ninh kinh tế Do đề xuất phủ thời gian chưa có kết luận cho đề xuất Nhận định đánh giá Mặc dù giai đoạn vừa qua (2011-2014) kinh tế Việt Nam có nhiều biến động thăng trầm, phải đối phó với lạm phát mức cao, phải chống chọi lại khủng hoảng kinh tế toàn cầu (năm 2008), sang năm 2009 kinh tế lại có dấu hiệu giảm phát nhiên với việc thực sách tiền tệ linh hoạt, hiệu ngân hàng trung ương bước đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng đà khôi phục Cụ thể: Năm 2007, với việc thực thi sách tiền tệ đạt mục tiêu đề ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ vốn tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Điều thề kết sau: - Qui mô thị trường tiền tệ mở rộng ổn định, không để xảy cú sốc lãi suất tỷ giá trước biến động khó lường tình hình thị trường tài quốc tế - Lãi suất thị trường liên ngân hang có biến động mạnh mặt lãi suất năm ổn định - Tỷ giá danh nghĩa giao động nhẹ có xu hướng giảm, bối cảnh lạm phát gia tăng góp phần tích cực việc ổn định lãi suất VND ổn định thị trường tiền tệ Mặt khác, tỷ giá thực thấp tỷ giá hối đoái danh nghĩa thị trường, tác động khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hỗ trợ ổn định lãi suất VND III Đề Xuất Giải pháp - - Tiếp tục điều hành sách tiền tệ với việc phối hợp với sách tài khóa cách chặt chẽ , tạo chủ động nhằm : + Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý mà không quên + Kiểm soát lạm phát + Ổn định kinh tế vĩ mô + Đảm bảo khoản cho Tổ chức tín dụng Có sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Hỗ trợ doanh nghiệp nước gói tín dụng với lãi suất thấp nhằm nâng cao sức cạnh tranh phát triển với doanh nghiệp nước Về Ngân Hàng Trung Ương : + Áp dụng biện pháp thị trường mở với việc kiểm soát lượng cung tiền + Chủ động với tình hình thực tế lạm phát , kinh tế vĩ mô tiền tệ để điều hành mức lãi suất để kiểm soát điều tiết lãi suất thị trường cách phù hợp , góp phần ổn định thị trường tiền tệ với mức lạm phát vừa phải [...]... từng bước đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và dần dần đang trên đà khôi phục Cụ thể: Năm 2007, với việc thực thi chính sách tiền tệ như trên về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra là ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ vốn tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Điều này thề hiện ở những kết quả sau: - Qui mô thị trường tiền tệ mở rộng và ổn định,... trợ ổn định lãi suất VND III Đề Xuất Giải pháp - - Tiếp tục điều hành các chính sách tiền tệ cùng với việc phối hợp với chính sách tài khóa một cách chặt chẽ , tạo thế chủ động nhằm : + Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý mà không quên + Kiểm soát lạm phát + Ổn định kinh tế vĩ mô + Đảm bảo thanh khoản cho các Tổ chức tín dụng Có những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Hỗ trợ doanh... quan của lãi suất trong nền kinh tế vì thực chất lãi suất là “giá cả” của vốn do vậy nó phải được hình thành từ chính quan hệ cung cầu về vốn trong nến kinh tế Mặt khác việc thay đổi quy định điều chỉnh lãi suất dễ làm cho các ngân hàng thương mại bị động, tốn kém trong hoạt động kinh doanh của mình II/ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM 1.Tổng quan về chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay... xuất của chính phủ cho nên thời gian này chưa có kết luận nào cho đề xuất này 3 Nhận định đánh giá Mặc dù trong giai đoạn vừa qua (2011-2014) nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động thăng trầm, phải đối phó với lạm phát ở mức cao, phải chống chọi lại cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (năm 2008), sang năm 2009 nền kinh tế lại có dấu hiệu giảm phát tuy nhiên với việc thực thì chính sách tiền tệ linh hoạt,... điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động , linh hoạt và nhất quán Những đổi mới đóng góp rất nhiều cho sự ổn định tình hình kinh tế ở nước ta , tạo được niềm tin với công chúng : + Việt Nam đã kiểm soát lạm phát hiệu quả với tỉ lệ lạm phát giảm mạnh , chỉ tính riêng năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp đạt được mục tiêu kép , làm tăng trưởng kinh tế cao hơn 5,98% và kèm theo đó là lạm phát ở mức thấp... nghiệp nước ngoài Về Ngân Hàng Trung Ương : + Áp dụng các biện pháp thị trường mở cùng với việc kiểm soát lượng cung tiền + Chủ động với những tình hình thực tế lạm phát , kinh tế vĩ mô và tiền tệ để điều hành các mức lãi suất để kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường một cách phù hợp , góp phần ổn định thị trường tiền tệ cùng với mức lạm phát vừa phải ... Gắn kết tín dụng ngân hàng với chính sách ngành kinh tế , dịch chuyển cơ cấu theo chủ chương của nhà nước Năm 2014 được xem là một năm đạt được nhiều thành công , những nét chính trong thành công cùng những kết quả đạt được là ( bao gồm cả chính sách giảm lãi suất ) : + Tăng trưởng mức tín dụng với mức tăng 14,16% đạt chỉ tiêu đề ra , góp phần không nhỏ vào kết quả tăng trưởng GDP 5,98% cao hơn mức 5,4%... trên thị trường có biến động tăng vào một số thời điểm , tuy nhiên đã nhanh chóng ổn định trở lại sau các giải pháp điều hành của ngân hàng nhà nước +Thanh khoản thị trường được bảo đảm , nhiều thời điểm dư cung ngoại tệ +Chính sách tiền tệ có sự phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa ,giúp hỗ trợ cân đối ngân sách nhà nước trong quá trình điều hành + Ứng dụng công nghệ cao tăng 14,8%/năm và cho nông... – 21.673 VND/USD Nhờ sự điều chỉnh này mà thị trường có thay đổi “ hạ nhiệt ” Một diễn biến khác không kém nổi bật là lần đầu tiên trong năm 2015 , Chính phủ đã đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước để bổ sung vốn đầu tư phát triển Có nhiều sự phản ánh và bình luận từ các chuyên gia kinh tế cho rằng rủi ro cao , không nên cho vay và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế Do chỉ... đó, từ đó ảnh hưởng tới qui mô tín dụng của nền kinh tế và ngân hàng trung ương có thể đạt được quản lý mức cung tiền của mình Cơ chế tác động: Việc điều chỉnh lãi suất theo xu hướng tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới qui mô huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại làm cho lượng tiền cung ứng thay đổi theo Đặc điểm: Giúp cho ngân hàng trung ương thực hiện quản lý lượng tiền cung ứng theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ ở VN, Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ ở VN, Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ ở VN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay