200 câu hỏi và đáp án môn TIN học đầy đủ NHẤT THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016

10 401 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:52

1 Câu hỏi Tin học Quảng Nam Trong hệ điều hành Windows XP, cấu trúc tên tập tin gồm phần? – phần -► Gồm phần tên phần mở rộng (đuôi, dùng để phân loại tập tin) phân cách dấu chấm (.) Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại ngày/giờ hệ thống, ta thực hiện: -► Control Panel / Date,Time, Language and Regional Option / change the date and time Trong hệ điều hành Windows XP, để thiết lập lại cách biểu diễn ngày/giờ hệ thống, ta thực hiện: -► Control Panel / Regional and Language Options / Customize Trong hệ điều hành Windows XP, ổ đĩa có thư mục chung, thư mục gọi là? -► Thư mục gốc Thư mục gốc ko có tên riêng ký hiệu \ Trong hệ điều hành Windows XP, thư mục làm việc gọi thư mục? -► Thư mục hành Nhiệm vụ quan trọng Windows XP là? -► Điều khiển phần cứng tổ chức thực chương trình máy tính Trong hệ điều hành Windows XP, muốn xem danh sách máy in cài đặt, ta thực hiện? -► Control Panel / Printers and faxes Trong hệ điều hành Windows XP, hình desktop có loại biểu tượng? -► loại Biểu tượng gốc biểu tượng shortcut Sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? -► My computer 10 Thiết lập cỡ giấy mặc định cho máy in, ta thực hiện: -► word 2003: File / Page Setup / Paper / chọn cỡ giấy 11 Trong hệ điều hành Windows XP, sử dụng tổ hợp phím sau để chuyển đổi chương trình chạy? -► Alt + Tab 12 Trong môi trường hệ điều hành Windows XP, bạn lúc: -► Chạy nhiều ứng dụng 13 Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực -► Control Panel / Printers and faxes 14 Tổ hợp phím sau cho phép đóng chương trình bị treo mà khởi động lại máy tính? -► Ctr + Alt + Delete 15 Muốn thiết lập máy in thường xuyên sử dụng máy in mặc định, ta thực hiện? -► Control Panel / Printers and faxes / (chọn máy in sử dụng thường xuyên)(chuột phải) set As default printer 16 Khi làm việc với hệ điều hành Windows XP, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng: -► My Computer Windows Explorer 17 Trong Windows XP, muốn thêm biểu tượng Shortcut chương trình công cụ Quick Launch, ta thực hiện? -► nhấn phải chuột vào Taskbar, chọn Toolbars / Quick Launch 18 Trong Windows XP, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: -► Control Panel 19 Trong hệ điều hành Windows XP, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: -► Start / Search / tick chọn All file and Folders 20 Cấu trúc sau nguyên tắc tổ chức thư mục file hệ điều hành Windows XP? -► Cấu trúc phân cấp (đường dẫn (Path)) 21 Trong hệ điều hành Windows XP, để tạo file Windows Explore ta thực kích phải chuột vào vùng trống panel phải Windows Explore tiếp theo: -► Chọn New forder 22 Ở panel phải Windows Explore, để chọn nhiều file folder nằm liền kề danh sách, ta thực hiện: -► Kéo khoanh vùng vào file forder cần chọn 23 Trong hệ điều hành Windows XP, muốn ẩn (hiện) file hay thư mục, ta thực hiện? -► Tool -►> tab View chọn Show hidden files, folders,◊Folder Options or drivers Don’t show hidden files, folders, or drivers 24 Trong hệ điều hành Windows XP, từ Shortcut có ý nghĩa gì? -► Shortcut có nghĩa “đường tắt”, tác dụng truy cập nhanh đến ứng dụng máy mà không cần mở thư mục 25 Trong hệ điều hành Windows XP, thao tác sau không để mở chức tìm kiếm thông tin? -► 26 Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím sau giúp bạn truy cập nhanh menu Start? -► Ctr + Esc 27 Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí sau dùng để xếp tệp thư mục? -► tiêu chí: name, size, type, modified 28 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? -► Chia sẻ liệu, tệp tin, đường truyền… 29 Trong hệ điều hành Windows XP, ký tự sau sử dụng để thay tên file thao tác tìm kiếm: -► ký tự dấu “*” 30 Trong hệ điều hành Windows XP, muốn gõ bỏ chương trình cài đặt, ta thực hiện? -► Start / Control Panel / Uninstall a program 31 Phần mềm khác với phần cứng nào? -► Phần cứng tất thiết bị, linh kiện điện tử để ráp nên máy tính, Phần mềm chương trình giúp cho máy tính hoạt động Phần mềm cài đặt lưu trữ vào ổ cứng máy tính, chỉnh sửa gỡ bỏ khỏi máy tính… 32 Trong hệ điều hành Windows XP, người dùng muốn khóa máy tính tạm thời thực hiện: -► Start / Log off nhấn tổ hợp phím Windows + L 33 Đặc trưng sau đặc trưng phần mềm? -► Tính sửa chữa được, tiến hóa bảo trì 34 Phần mềm hệ thống gì? -► Là hệ điều hành Window phần mềm có sẵn hệ điều hành window thiết kế cho việc vận hành máy tính điều khiển phần cứng máy tính cung cấp kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng 35 Trong hệ điều hành Windows XP, biểu tượng sau hình desktop gọi biểu tượng Shortcut? -► My computer, My Document, My Network 36 Sự khác biệt phần mềm hệ thống phần mềm ứng dụng là? -► Phần mềm hệ thống dùng để vận hành máy tính phần cứng máy tính Phần mềm ứng dụng để người sử dụng hoàn thành hay nhiều công việc công cụ hỗ trợ 37 Hệ điều hành phần mềm gì? -► Phần mềm hệ thống 38 Phát biểu sau đúng? -► 39 Phần mềm ứng dụng sau sẵn hệ điều hành máy tính? -► Như Microsoft Ofice, Uikey, Chrome…Trừ hệ điều hành phần mềm hệ thống khác 40 Phần mềm sau phần mềm ứng dụng? Có thể My computer, control panel, Recycle bin….(các phần mềm hệ thống theo hệ điều hành) 41 Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: -► RAM 42 Phát biểu sau với khái niệm mạng máy tính? -► Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system) kết hợp máy tính lại với thông qua thiết bị nối kết mạng phương tiện truyền thông (giao thức mạng, môi trường truyền dẫn) theo cấu trúc máy tính trao đổi thông tin qua lại với 43 Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? -► Mạng cục 44 Theo bạn, điều mà tất virus tin học cố thực hiện? Tự nhân 45 Bạn hiểu Macro Virus ? -► Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp winword excel 46 Nếu kết nối Internet bạn chậm, theo bạn nguyên nhân gì? -► Do nhiều người truy cập làm nghẽn mạng 47 Khi kết nối thành mạng máy tính cục bộ, thiết bị sau chia sẻ để sử dụng chung mạng? -► Máy in 48 Hãy chọn tên thiết bị mạng? -► HUB 49 Trong máy tính ROM có nghĩa gì? -► loại nhớ không khả biến, đọc mà không phép ghi 50 Chọn phát biểu sai CPU phát biểu sau? -► Là hộp máy máy vi tính, có số học -► lôgic nhớ.(SAI) ĐN: CPU chữ viết tắt Central Processing Unit hay gọi xử lý trung tâm CPU đóng vai trò não Laptop, thông tin, thao tác, liệu tính toán kỹ lưỡng đưa lệnh điều khiển hoạt động Laptop 51 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy trang báo tạp chí), ta thực sau: -► Format / Column 52 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, chức tổ hợp phím Ctrl + O là: -► Mở file word 53 Khi soạn thảo văn Microsoft Word 2003, muốn khôi phục thao tác vừa thực chọn tổ hợp phím sau đây? -► Ctr+Z 54 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: -► Insert / Page Numbers 55 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, chức tổ hợp phím Ctrl + H là: -► Bật hộp thoại thay 56 Trong chế độ tạo bảng (Table) Microsoft Word 2003, muốn tách ô thành nhiều ô, ta chọn ô muốn tách thực hiện: -► Table / Split Cells 57 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách liệt kê, ta thực sau: -► Format / Bullets and Numbering / chọn numbering 58 Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Microsoft Word 2003, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực hiện: Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh: -► Table / Merge Cells 59 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, chức tổ hợp phím Ctrl + S là: -► Lưu tài liệu 60 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn bản? -► Ctr+ End 61 Trong Microsoft Word 2003, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: -► Format / Font 62 Trong Microsoft Word 2003, để in văn giấy ta thực hiện: -► File / Print / ok Ctl + P 63 Khi soạn thảo văn Microsoft Word 2003, để hiển thị chế độ xem trước nội dung in, ta chọn: -► File/ Print preview tổ hợp Ctr + F12 64 Trong Microsoft Word 2003, muốn bôi đen từ, ta thực hiện: -► Để trỏ vào từ cần bôi, nhấn chuột trái bôi 65 Trong Microsoft Word 2003, muốn di chuyển từ ô sang ô bên phải bảng (Table) ta bấm phím: -► Tab 66 Trong soạn thảo Microsoft Word 2003, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: -► Insert / Page Numbers 67 Trong soạn thảo văn Microsoft Word 2003, muốn tạo tệp văn mới, ta thực hiện: -► Ctr+N File / New 68 Trong Microsoft Word 2003, muốn sử dụng chức sửa lỗi gõ tắt, ta chọn: -► Tool / Autocorrect Options 69 Trong Microsoft Word 2003, kết thúc đoạn (Paragraph) muốn tạo đoạn mới, ta thực hiện: -► Bấm phím Enter 70 Trong Microsoft Word 2003, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn: -► Tool / Options, thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save Autorecover info every 71 Trong Microsoft Word 2003, muốn chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: -► Insert / Symbol 72 Trong Microsoft Word 2003, để đóng văn mở, ta thực hiện: -► File / Exit 73 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ đầu văn bản? -► Ctrl + Home 74 Trong Microsoft Word 2003, muốn trình bày văn với khổ giấy theo hướng dọc, ta chọn mục: -► Landscape 75 Trong Microsoft Word 2003, muốn lưu văn với tên khác, ta thực hiện: -► File -► Save As 76 Trong Microsoft Word 2003, để mở tài liệu lưu, ta thực hiện: -► Chọn menu lệnh File – Open 77 Trong Microsoft Word 2003, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: -► Insert 78 Trong Microsoft Word 2003, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: -► File -► Page Setup 79 Trong Microsoft Word 2003, chức tổ hợp phím Ctrl + F : -► Chức tìm kiếm soạn thảo 80 Trong Microsoft Word 2003, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn bản, ta thực hiện: -► Format -► Drop Cap 81 Trong Microsoft Word 2003, để tạo bảng (Table), ta thực hiện: -► Table -► Insert Table 82 Trong Microsoft Word 2003, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ta khai báo đơn vị đo là: -► Centimeters 83 Trong Microsoft Word 2003, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: -► Microsoft Equation 84 Trong Microsoft Word 2003, để chèn tiêu đề trang (Header and Footer), ta thực hiện: -► View -► Header and Footer 85 Trong Microsoft Word 2003, muốn bỏ đánh dấu chọn khối văn (bôi đen), ta thực hiện: -► Nhấn chuột khoảng bôi đen 86 Muốn thoát khỏi cửa sổ làm việc Microsoft Word 2003, ta thực hiện: -► File – Exit 87 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím Ctrl + V sử dụng để: -► Dán văn 88 Trong Microsoft Word 2003, file văn có phần mở rộng là: -► doc 89 Trong Microsoft Word 2003, sử dụng phím sau để xóa ký tự đứng trước trỏ soạn thảo? -► Backspace 90 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím sau đưa trỏ cuối dòng hành? -► Ctr + End 91 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím sau cho phép lựa chọn văn từ vị trí trỏ tới cuối văn bản? -► Ctr + Shift+ End 92 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím sau cho phép định dạng khoảng cách dòng 1.5 cho đoạn văn chọn? -► Formating / Chọn Line Spacing 1,5 vào Format / Paragraph / Chọn Line Spacing 1,5 93 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím sau cho phép ngắt trang văn vị trí trỏ? -► Ctr + Enter 94 Trong Microsoft Word 2003, muốn chèn hình ảnh từ file ổ đĩa vào văn ta thực hiện: -► Insert / Pictures / from file 95 Trong Microsoft Word 2003, đặt loại Tab nào? -► loại Tab là: left, right, center, bar, decimal 96 Trong Microsoft Word 2003, muốn chọn nhiều ô không liên tiếp bảng ta thực hiện: -► Giữ phím Ctr chọn ô cần chọn 98 Trong Microsoft Word 2003, để tính tổng giá trị ô theo cột bảng kết hiển thị ô cột sử dụng hàm sau đây? -► Hàm Sum 99 Trong Microsoft Word 2003, tổ hợp phím sau cho phép phóng to thu nhỏ cửa sổ văn làm việc? -► Ctr + F10 100 Trong Microsoft Word 2003, muốn đặt mật cho văn ta thực hiện: -► Tools / Options / Chọn tab Security nhập mật 101 Trong Microsoft Excel 2003, ô liệu gì? -► ô liệu giao cột dòng, xác định tọa độ gồm chữ cột số thứ tự hàng 102 Trong Microsoft Excel 2003, khái niệm cột gì? -► Cột tập hợp ô bảng tính theo chiều dọc 103 Trong Microsoft Excel 2003, trang bảng tính có tổng số cột là? -► Tổng số có 256 cột 104 Trong Microsoft Excel 2003, vùng liệu gì? -► Vùng tập hợp ô xếp liền vùng có dạng hình chữ nhật 105 Trong công thức Microsoft Excel 2003, sử dụng phím sau để chuyển đổi địa tuyệt đối sang địa tương đối ngược lại cho ô vùng chọn? -► F4 106 Trong Microsoft Excel 2003, tổ hợp phím sau cho phép đóng tệp? -► Ctrl + W Ctrl + F4 107 Trong Microsoft Excel 2003, câu lệnh sau cho phép thay đổi độ cao hàng? -► Format / Rows / Height 108 Trong Microsoft Excel 2003, phím chức sau cho phép lưu tệp thời với tên mới? -► File / Save as 109 Trong Microsoft Excel 2003, câu lệnh sau cho phép định dạng lề ô liệu? -► Format / Cell / Alignment 110 Trong Microsoft Excel 2003, tổ hợp phím sau cho phép chèn thêm sheet mới? -► Ctrl + Shift + F11 111 Trong Microsoft Excel 2003, để định dạng lề cho trang bảng tính, thực tùy chọn sau: -► Format / Cell, chọn thẻ Alignment 112 Trong Microsoft Excel 2003, muốn cố định cột A hàng cuộn hàng cột khác, ta thực hiện: -► Chọn ô A1 nhấn F4 113 Trong Microsoft Excel 2003, muốn chèn thêm trang bảng tính ta thực hiện: -► Insert / Worksheet 114 Trong Microsoft Excel 2003, muốn lặp lại hàng tiêu đề trang in, ta thực hiện: -► File / Page Setup / Sheet, chọn Rows to repeat at top 115 Trong Microsoft Excel 2003, phím sau cho phép đặt trỏ vào ô chọn? -► F2 116 Trong Microsoft Excel 2003, tổ hợp phím Ctrl + W sử dụng để: -► Đóng tệp 117 Khi làm việc với Microsoft Excel 2003, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính? -► Ctrl + Home 118 Trong làm việc với Microsoft Excel 2003, để nhập công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ -► Dấu “=” 119 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003, muốn tạo đường viền cho ô chọn, ta thực hiện: -► Borders 120 Các kiểu liệu thông dụng Microsoft Excel 2003 là: -► Dạng chuỗi, Dạng số, Dạng công thức, Dạng ngày 121 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi sau đây? -► #NAME? 122 Khi nhập liệu vào bảng tính Microsoft Excel 2003 thì: -► 123 Trong Microsoft Excel 2003, tổ hợp phím sau cho phép di chuyển sheet? -► Ctrl + PageDown Ctrl + PageUp 124 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003, ô A1 có giá trị số 25; ô B1 có giá trị số Tại ô C1 gõ vào công thức = A1/B1 kết trả là: -► #DIV/0! 125 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003, ô A1 gõ vào công thức = MOD(20,3) kết nhận ô A1 là: -► 126 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003, ô A1 gõ vào công thức =IF(2
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 câu hỏi và đáp án môn TIN học đầy đủ NHẤT THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016, 200 câu hỏi và đáp án môn TIN học đầy đủ NHẤT THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016, 200 câu hỏi và đáp án môn TIN học đầy đủ NHẤT THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay