Nghiên cứu so sánh tinh bột thường và tinh bột biến tính từ các nguồn thông dụng và nguồn không thông dụng

1 166 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:11

Nghiên cứu so sánh tinh bột thường tinh bột biến tính từ nguồn thông dụng nguồn không thông dụng Tinh bột loại gluxit cấu tạo chuỗi phân tử đường glucose Khoai tây, ngô gạo nguồn tinh bột chính, nhiên chúng sử dụng làm thực phẩm Mục tiêu tách tinh bột từ số nguồn không thông dụng khoai sọ (Colocasia esculenta) thực số biến đổi vật lý hóa học để nâng cao đặc tính tinh bột Phương pháp biến tính vật lý Xử lý áp suất thẩm thấu thay đổi đặc điểm hình thái, thể rõ ràng qua thay đổi cấu trúc không gian sau xử lý Tinh bột xử lý phương pháp liên kết ngang phương pháp acetyl hóa để tăng đặc tính độ nhớt, thể tích nở, nhờ tinh bột sử dụng làm chất làm đặc cho thực phẩm Tinh bột acetyl hóa thể độ nở độ hòa tan cao, nhiệt độ hồ hóa thấp, sử dụng dạng thương mại công nghiệp thực phẩm Trong nghiên cứu phát khoai sọ nguồn tinh bột tốt tinh bột thường, tinh bột biến tính khoai sọ sử dụng dạng thương mại sản phẩm thực phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh tinh bột thường và tinh bột biến tính từ các nguồn thông dụng và nguồn không thông dụng, Nghiên cứu so sánh tinh bột thường và tinh bột biến tính từ các nguồn thông dụng và nguồn không thông dụng, Nghiên cứu so sánh tinh bột thường và tinh bột biến tính từ các nguồn thông dụng và nguồn không thông dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay