Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của mẹ và trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên

158 216 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:09

MỞ ĐẦU Thiếu vitamin A (VAD) là vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng nhất trên thế giới [1], [2], [3]. Theo Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), hàng năm trên thế giới có khoảng 3 triệu trẻ em khô mắt, 251 triệu trẻ thiếu vitamin tiền lâm sàng (VAD-TLS), trong đó vùng Nam Á và Đông Nam Á chiếm 35% [2]. Ước tính có khoảng 127 triệu người, trong đó có 4,4 triệu trẻ dưới 5 tuổi chịu ảnh hưởng của VAD và bệnh khô mắt. Theo báo cáo của UNICEF (2015), hàng năm trên thế giới có 7,2 triệu bà mẹ mang thai bị VAD-TLS, có 13,5 triệu người có thai trong tình trạng vitamin A (VA) ở giới hạn thấp, trên 6 triệu phụ nữ bị quáng gà trong thời kỳ có thai [4]. Thiếu vitamin A là nguyên nhân gây ra sự giảm sút về thị lực, bệnh khô mắt, đóng vai trò chính gây ra mù loà, đồng thời làm chậm phát triển thể lực, giảm miễn dịch của cơ thể và tăng nguy cơ tử vong [5]. Ở Việt Nam hiện nay chưa có nhiều công bố về tình hình VAD ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, năm 2000, tỷ lệ mẹ có vitamin A trong sữa thấp là 56%. Năm 2006, điều tra tại 6 tỉnh đại diện Việt Nam cho thấy tỷ lệ VAD-TLS không giảm, là 29,8% thuộc mức nặng về YNSKCĐ, tỷ lệ cao ở nhóm trẻ không uống vitamin A, trẻ em vùng nông thôn, miền núi và trẻ càng nhỏ nguy cơ VAD càng cao [6]. Năm 2014, tỷ lệ mẹ có VA sữa thấp là 34,8% ở mức rất cao trong đó thành thị là 26,1%; nông thôn (37,6%) và miền núi (37,9%); Thiếu VA-TLS ở trẻ dưới 5 tuổi là 13,0% trong đó cao nhất là ở miền núi 16,1% [7]. Có nhiều bằng chứng lâm sàng cho thấy tình trạng vitamin của mẹ và trẻ có mối liên quan chặt chẽ với nhau [1], [8]. Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 1997 -1998 đã triển khai các giải pháp để phòng chống thiếu vitamin A ở bà mẹ và trẻ em, một trong giải pháp quan trọng là bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho bà mẹ 50.000 IU/tuần hoặc 200.000 IU trong vòng 8 tuần đầu sau sinh [9] để cải thiện tình trạng vitamin A của bà mẹ và trẻ thông qua bú mẹ. Chúng tôi nhận thấy, những khuyến cáo trước đây của TCYTTG là dựa vào các nghiên cứu trước đây ở Bangladesh và Indonesia, khi can thiệp bổ sung viên nang VA liều cao cho bà mẹ trong 6 tuần đầu sau khi sinh, có tác động lớn tới tình trạng vitamin A của mẹ và trẻ tại thời điểm 6 tháng tuổi [10], [11]. [12]. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2010, cho thấy can thiệp vitamin A liều cao cho bà mẹ ngay sau sinh, không có hiệu quả cải thiện tình trạng vitamin A ở mẹ và trẻ 6 tháng tuổi [1], [13], [14]. Sự khác biệt về kết quả giữa các nghiên cứu trước đây về bổ sung vitamin A ở những nghiên cứu gần đây, có thể do sự khác biệt về thời điểm bổ sung vitamin A cho bà mẹ sau sinh. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin A trong vòng 1 tuần sau khi sinh, không ảnh hưởng tới tình trạng vitamin A trong khi ở những nghiên cứu trước đây tiến hành ở Bangladesh và Indonesia, vitamin A được bổ sung tại thời điểm trong khoảng từ 1-6 tuần sau đẻ [10], [11]. Sự khác biệt về thời điểm được uống bổ sung vitamin A của bà mẹ sau khi sinh có thể là nguyên nhân chính của việc can thiệp có thành công hay không thành công, vì vậy chúng tôi thiết lập giả thuyết rằng hiệu quả của bổ sung viên nang vitamin A liều cao trong 1 tuần đầu sau đẻ kém là do đáp ứng pha cấp tính [15], một phản ứng sinh lý hệ thống của cơ thể người chống lại viêm hoặc nhiễm trùng, làm giảm giá trị sinh học của vitamin A và làm cản trở hiệu quả bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho bà mẹ sau khi sinh nở [16]. Thời điểm can thiệp bổ sung vitamin A liều cao tại 6 tuần được cho là thời đề xuất hợp lý hơn khi cơ thể mẹ đã hồi phục và nằm trong khoảng cửa sổ can thiệp như khuyến cáo của WHO. Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của mẹ và trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên”. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: So sánh phác đồ để xác định thời điểm đạt hiệu quả bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho bà mẹ sau đẻ 1 tuần hoặc 6 tuần đối với tình trạng vitamin A, thiếu máu, dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ 6 tháng tuổi. Mục tiêu nghiên cứu 1. Mô tả tình trạng dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu máu ở phụ nữ có thai thời điểm 26-30 tuần. 2. So sánh hiệu quả của bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ trong tuần đầu hoặc 6 tuần sau khi sinh lên tình trạng vitamin A, tình trạng thiếu máu, tình trạng dinh dưỡng của mẹ và trẻ 6 tháng tuổi. Giả thuyết nghiên cứu Bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho bà mẹ tại thời điểm 6 tuần sau khi sinh có hiệu quả cải thiện tình trạng vitamin A của mẹ và trẻ 6 tháng tuổi tốt hơn đối với bổ sung vitamin A tuần đầu sau sinh. i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA NGUYỄN SONG TÚ HIỆU QUẢ BỔ SUNG VITAMIN A LIỀU CAO CHO MẸ SAU SINH ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MẸ TRẺ TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƯỠNG Hà Nội, năm 2016 ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Vai trò vitamin A, hấp thu, chuyển hóa khuyến nghị bổ sung vitamin A .4 1.2 Tình hình thiếu vitamin A giới Việt Nam 10 1.3 Nghiên cứu hiệu can thiệp bổ sung vitamin A bàn bổ sung vitamin A cho mẹ sau sinh 14 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu .34 2.2 Phương pháp nghiên cứu .35 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1 Mô tả tình trạng dinh dưỡng, vitamin A, thiếu máu phụ nữ có thai số yếu tố liên quan tới tình trạng vitamin A thiếu máu .59 3.2 So sánh hiệu hai phác đồ bổ sung vitamin A liều cao lên tình trạng vi chất dinh dưỡng dinh dưỡng 70 CHƯƠNG BÀN LUẬN 92 4.1 Mô tả tình trạng dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu máu phụ nữ có thai số yếu tố liên quan tới tình trạng vitamin A, thiếu máu 92 4.2 So sánh hiệu hai phác đồ bổ sung vitamin A liều cao lên tình trạng vi chất dinh dưỡng dinh dưỡng 99 KẾT LUẬN 127 KHUYẾN NGHỊ 129 TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN .130 TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACT α1-antichymotrypsin AGP α1-acid-glycoprotein CBNN Cán bộ, nhân viên, viên chức nhà nước CED Thiếu lượng trường diễn (Chronic Energy Deficiency) CN/T Cân nặng theo tuổi CC/T Chiều cao theo tuổi CI Khoảng tin cậy (Confident Interval) CN/CC Cân nặng theo chiều cao CTR Nhóm chứng (Control) CRP C-reactive protein CS Cộng DD Dinh dưỡng ĐTNC Đối tượng nghiên cứu EPO Nội tiết tố Erythrropoietin ER Đương lượng Retinol (Equivalent Retinol) HAZ Chỉ số chiều cao theo tuổi (Height-for-age Z score) Hb Hemoglobin HPLC High- performance liquid chromatography IGF-I Insulin-Like Growth Factor-1 IU Đơn vị quốc tế (International unit) INACG Nhóm tư vấn quốc tế thiếu máu (International Nutritional Anemia Consultative group) IVACG Tổ chức chuyên gia quốc tế vitamin A PNCT Phụ nữ có thai MI Tổ chức sáng kiến vi chất (Micronutrient Initiative) MRDR Sự thay đổi liều phản ứng tương đối (Modified Relative iv Dose-response) NKHH Nhiễm khuẩn hô hấp RDR Liều phản ứng tương đối (Relative dose response) RE Đương lượng retinol (Retinol Equivalent) RBP Retinol Binding Protein RR Nguy tương đối (Relative Risk) SD Độ lệch chuẩn (Standard deviation) SDD Suy dinh dưỡng SKCĐ Sức khỏe cộng đồng SR Vitamin A huyết (Serum Retinol) SKCĐ Sức khỏe cộng đồng TB Trung bình TB ± SD Trung bình ± độ lệch chuẩn TBHb Hemoglobin trung bình TTYTDP Trung tâm Y tế dự phòng TCYTTG Tổ chức Y tế giới UBND Uỷ ban nhân dân UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (United Nations Children's Fund) VA Vitamin A VAD Thiếu vitamin A (Vitamin A deficiency) VAD-LS Thiếu vitamin A lâm sàng VAD-TLS Thiếu vitamin A tiền lâm sàng VA-TLS Vitamin A tiền lâm sàng WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) WAZ Chỉ số cân nặng theo tuổi (Weight -for-age Z score) WHZ Chỉ số cân nặng theo chiều cao (Weight -for-hight Z score) v YNSKCĐ Ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tỷ lệ thiếu vitamin A theo số quáng gà 10 Bảng 1.2 Số quốc gia có thiếu vitamin A tiền lâm sàng mức 10 YNSKCĐ Bảng 1.3 Thay đổi nồng độ vitamin A huyết mẹ vào thời 16 điểm Bảng 1.4 Thay đổi nồng độ vitamin A huyết trẻ vào thời 20 điểm Bảng 2.1 Tổng hợp cỡ mẫu yêu cầu cỡ mẫu thực tế 37 Bảng 2.2 Các thông tin thu thập thời điểm nghiên cứu 47 Bảng 2.3 Các số đánh giá thiếu vitamin A trẻ em (WHO 2011) 50 Bảng 2.4 Xác định mức độ thiếu máu dựa vào hàm lượng hemoglobin 51 Bảng 2.5 Ngưỡng ý nghĩa sức khỏe cộng đồng theo tỷ lệ thiếu máu 52 Bảng 3.1 Số phụ nữ có thai tham gia điều tra sàng lọc, phân theo xã 58 Bảng 3.2 Phân bố tuổi PNCT tham gia điều tra sàng lọc theo xã 59 Bảng 3.3 Các số nhân trắc đối tượng trước có thai 60 Bảng 3.4 Các số nhân trắc phụ nữ có thai 61 Bảng 3.5 Nồng độ vitamin A huyết trung bình tỷ lệ thiếu 62 vitamin A tiền lâm sàng phụ nữ có thai Bảng 3.6 Tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng phụ nữ có thai 62 theo nhóm tuổi Bảng 3.7 Mô hình hồi qui logistic dự đoán yếu tố, trình độ học 64 vấn, nghề nghiệp đến tình trạng thiếu VA-TLS PNCT Bảng 3.8 Tình trạng thiếu máu phụ nữ có thai theo nhóm tuổi 66 Bảng 3.9 Mối liên quan dân tộc, số lần đẻ PNCT với tình 67 trạng thiếu máu vii Bảng 3.10 Mô hình hồi qui logistic dự đoán yếu tố dân tộc, trình 68 độ học vấn, số lần đẻ, việc sử dụng viên sắt hiểu biết nguyên nhân thiếu máu đến tình trạng thiếu máu Bảng 3.11 Số lượng đối tượng nhóm đủ tiêu chuẩn đưa vào phân 69 tích thống kê Bảng 3.12 Đặc điểm dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, kinh tế 70 hộ gia đình hai nhóm nghiên cứu Bảng 3.13 Đặc điểm số cặp mẹ con, giới tính trẻ, cân nặng sơ sinh, 71 tuổi tuần thai hai nhóm đối tượng nghiên cứu Bảng 3.14 Đặc điểm tình hình nuôi dưỡng trẻ nhỏ tháng tuổi 72 hai nhóm Bảng 3.15 Đặc điểm tình trạng dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng đối 72 tượng Bảng 3.16 Hiệu bổ sung vitamin A lên hàm lượng vitamin A 73 huyết mẹ Bảng 3.17 Chỉ số hiệu tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng 74 mẹ sau can thiệp Bảng 3.18 Hiệu bổ sung vitamin A lên tỷ số MRDR mẹ 75 sau sinh tháng Bảng 3.19 Tương quan tuyến tính hàm lượng vitamin A huyết 77 mẹ tháng với số MRDR mẹ tháng Bảng 3.20 Hiệu bổ sung vitamin A lên tình trạng vitamin A 77 sữa mẹ sau sinh tháng Bảng 3.21 Hiệu bổ sung vitamin A lên tỷ lệ vitamin A 78 sữa mẹ thấp nhóm Bảng 3.22 Tương quan tuyến tính hàm lượng vitamin A huyết 79 viii mẹ giai đoạn tháng với hàm lượng vitamin A sữa mẹ Bảng 3.23 Hiệu bổ sung vitamin A lên tình trạng thiếu máu 79 Bảng 3.24 Tương quan tuyến tính số vi chất dinh dưỡng mẹ 80 giai đoạn tháng với hàm lượng hemoglobin mẹ Bảng 3.25 Chỉ số hiệu tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng sau 81 can thiệp mẹ sau sinh tháng Bảng 3.26 Hiệu bổ sung vitamin A lên số tình trạng 81 sắt mẹ sau sinh tháng Bảng 3.27 Hiệu bổ sung Vitmain A lên số nhân trắc 83 mẹ sau sinh tháng Bảng 3.28 Hiệu bổ sung Vitmain A lên tình trạng vitamin A 84 trẻ tháng tuổi Bảng 3.29 Tương quan tuyến tính hàm lượng retinol huyết 85 mẹ giai đoạn tháng với hàm lượng retinol trẻ tháng tuổi Bảng 3.30 Tương quan tuyến tính hàm lượng vitamin A huyết 85 mẹ giai đoạn tháng với tỷ số MRDR trẻ Bảng 3.31 Hiệu bổ sung vitamin A lên hàm lượng hemoglobin 87 trẻ tháng tuổi Bảng 3.32 Tương quan tuyến tính hemoglobin mẹ, retinol huyết 88 trẻ tỷ số MRDR trẻ với hàm lượng hemoglobin trẻ Bảng 3.33 Hiệu bổ sung Vitmain A lên số nhân trắc 90 trẻ Bảng 3.34 Hiệu bổ sung Vitmain A lên tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 90 ix x DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng phụ nữ có thai theo mức độ thiếu máu 65 Hình 3.2 Tỷ lệ dự trữ vitamin A gan thấp mẹ sau sinh tháng 76 Hình 3.3 Tỷ lệ thiếu sắt dự trữ sắt cạn kiệt mẹ sau sinh tháng 82 Hình 3.4 Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng trẻ sau sinh tháng 85 Hình 3.5 Tỷ lệ dự trữ vitamin A gan thấp trẻ sau sinh tháng 86 Hình 3.6 Tỷ lệ thiếu máu hai nhóm trẻ sau sinh tháng tuổi 89 134 MỘT SỐ PHỤ LỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU Phụ lục 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Xác định tuổi, cân nặng chiều cao Cân nặng sơ sinh, trẻ đẻ cân sau sinh Tuổi đối tượng tính theo năm (WHO, 1995) Cách tính tuổi: Tuổi trẻ tính cách lấy ngày tháng năm điều tra trừ ngày tháng năm sinh trẻ, phân loại theo WHO, 1995 dụ trẻ 36 tháng tính kể từ ngày trẻ tròn 36 tháng lúc 36 tháng 29 ngày Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 0- 60 tháng tuổi Cách phân loại tình trạng suy dinh dưỡng: Từ năm 2006, WHO khuyến nghị sử dụng quần thể WHO 2005 để phân loại tình trạng dinh dưỡng trẻ em , Sử dụng số đo nhân trắc đánh giá tình trạng dinh dưỡng phương pháp dễ làm áp dụng rộng rãi, dùng để mô tả tình trạng dinh dưỡng cá thể hay cộng đồng Người ta phân loại SDD thường gặp cộng đồng làm thể: *Cân nặng theo tuổi – SDD thể nhẹ cân (underweight) Đây tiêu sử dụng phổ biến Cân nặng trẻ so sánh với cân nặng trẻ tuổi, giới quần thể tham chiếu WHO, lấy điểm ngưỡng độ lệch chuẩn số Z-scores ( 3SD: trẻ béo phì * Chiều cao theo tuổi – SDD thể thấp còi (stunting) 135 Suy dinh dưỡng thể thấp còi phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài SDD khứ Chiều cao trẻ so sánh với trẻ tuổi, giới quần thể tham chiếu WHO Thang phân loại dựa độ lệch chuẩn sau , , : - Từ Z-scores < -3SD: trẻ SDD thể thấp còi nặng; - Từ -3SD < Z-scores < -2SD đến: trẻ SDD thể thấp còi; - Từ -2SD ≤ Z-scores ≤ +2SD: trẻ bình thường * Cân nặng theo chiều cao – SDD thể gầy còm (wasting) Suy dinh dưỡng thể gày còm phản ánh tình trạng dinh dưỡng thời điểm tại, xảy làm trẻ ngừng lên cân hay tụt cân Các điểm ngưỡng giống tiêu Thang phân loại dựa độ lệch chuẩn sau , , : - Từ Z-scores < -3SD: trẻ SDD thể gày còm nặng; - Từ Z-scores < -2SD đến: trẻ SDD thể Z-scores; - Từ -2SD ≤ Z-scores ≤ +2SD: trẻ bình thường - Trên ≥ 2SD Z-scores: trẻ thừa cân, - Trên > 3SD Z-scores: trẻ béo phì Ngưỡng phân loại đánh giá YNSKCĐ suy dinh dưỡng *) Đối với SDD nhẹ cân , : Khi tỷ lệ SDD (CN/T) < 10% coi cộng đồng có SDD thấp; Khi tỷ lệ SDD (CN/T) < 20% coi cộng đồng có SDD thấp; Khi tỷ lệ SDD (CN/T) từ 20-29% cộng đồng có SDD trung bình; Khi tỷ lệ SDD từ 30-39% có SDD cao 40% cao *) Đối với SDD thấp còi , : 136 Khi tỷ lệ SDD (CC/T) < 20% cộng đồng có tỷ lệ SDD thấp còi mức độ thấp; Khi tỷ lệ SDD (CC/T) từ 20-29%: cộng đồng có tỷ lệ SDD thấp còi mức trung bình; Khi tỷ lệ SDD (CC/T) từ 30-39%: cộng đồng có tỷ lệ SDD thấp còi mức cao cao tỷ lệ 40%; Bảng Phân loại mức độ suy dinh dưỡng trẻ tuổi cộng đồng Mức độ suy dinh dưỡng Chỉ tiêu Thấp Trung bình Cao Rất cao Nhẹ cân < 10 10 - 19 20 - 29 ≥30 Thấp còi 3 lần/ngày) Viêm đường hô hấp Bị máu, bệnh máu Sốt rét Từ sau đẻ, chị có uống viên sắt không? Nếu có, chị bắt đầu uống viên sắt sau đẻ nào? Nếu có, Chị uống viên sắt nào? (ĐTV gợi ý) Chị có bị bệnh tuần qua? Nếu có, chị mắc bệnh (nhiều lựa chọn) Bệnh khác (ghi rõ……………………) 53 54 55 56 Trong vòng tháng qua, chị có tẩy giun lần không? Thời gian sau đẻ chị có thường bị vấp ngã nhập nhoạng tối không (quáng gà)? Từ sau đẻ chị có uống viên vitamin A không? Nếu có, Chị uống viên vitaminA nào? (ĐTV gợi ý) Có Không Có Không Có Không Sau đẻ ………ngày 145 B CHỈ SỐ NHÂN TRẮC MẸ CON STT Ngày tháng Cân nặng Cân nặng Trừ quần áo sinh đẻ (kg) mặc cân Họ tên Chiều cao Ghi (cm) Mẹ Con = áo sơ mi, quần mỏng (trừ 200) ; 2= áo thun dày, quần vải (trừ 400 g); 3= áo len, quần (trừ 500g) 4= áo len, áo thun,1 quần vải ( trừ 600); áo thun, áo khoác, quần bò( trừ 800) C THÔNG TIN VỀ NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC TRẺ TT Câu hỏi Câu trả lời – Mã số Họ tên trẻ? Ngày tháng năm sinh Giới tính 1= Nam; 2= Nữ Cân nặng sơ sinh …………….gr 10 Cháu có bú sữa mẹ không (kể bú trực) Sau sinh cháu chị cho cháu bú Trong ngày đầu sau đẻ, cháu có ăn uống sữa mẹ không? Nếu có, cháu uống Chị có vắt bỏ sữa non trước chị cho cháu bú mẹ lần không Nếu có, cách chị vắt bỏ sữa non ………………………………………… ……./……/201 (+) hay (-) … Không nhớ, không cân Có Không Cho bú vòng đầu Bú khoảng từ đến < 24 Bú sau ngày Có Không Nước trắng Mật ong Nước đường Nước hoa Sữa dành cho trẻsinh Sữa khác (không kể sữa mẹ) Khác ……………………… Có Không Chỉ vài giọt Vắt hết sữa non 146 11 12 13 14 15 Trong vòng 24 qua, cháu có bú sữa mẹ không? Nếu có, sáng hôm qua từ lúc thức dậy trước ngủ, chị cho cháu bú lần từ lúc ngủ thức dậy sáng hôm nay, chị cho cháu bú lần Nếu không, chị cai sữa từ tháng thứ Trong vòng 24 qua, cháu có uống bình/chai có núm vú không? Có Không Số lần Số lần Tháng cai sữa Có Không Trong tháng vừa qua chị có bị Sốt (trên 24 1= có; 2= không Nếu có, bị tuần qua = hay cách tuần = Ỉa chảy (> lần/ngày) 1= có; 2= không Nếu có, bị tuần qua = hay cách tuần = Nôn 1= có; 2= không Nếu có, bị tuần qua = hay cách tuần = Táo bón 1= có; 2= không Nếu có, bị tuần qua = hay cách tuần = Khác (ghi rõ) ……… ……………… Nếu có, bị tuần qua = hay cách tuần = 147 Phụ lục 4: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tình trạng thiếu Vitamin A số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu Vitamin A phụ nữ có thai Bảng PL.1 Yếu tố liên quan hàm lượng Vitamin A với hiểu biết nguyên nhân gây thiếu Vitamin A phụ nữ có thai Biết nguyên nhân thiếu Vitamin A n Thiếu VA -TLS Tỷ lệ (%)* Hàm lượngRetinol huyết TB ** (µmol/L)a Có biết nguyên nhân 92 4,3 1,56±0,64 Không biết 248 24 11,3 1,32±0,49 *) p> 0,05 (p=0,08), χ2 test , **) t- test cho so sánh giá trị trung bình với p < 0,001; a: TB ± SD Hàm lượng Vitamin A huyết nhóm PNCT biết nguyên nhân gây thiếu VA 1,56 µmol/L cao nhóm PNCT nguyên nhân gây thiếu VA 1,32 µmol/L, khác biệt 0,24 µmol/L hàm lượng vitamin A huyết có ý nghĩa thống kê với (t-test, p =0,001) Phân tích đơn biến (bảng PL.2), chưa tìm thấy mối liên quan yếu tố dân tộc, việc ăn uống bồi dưỡng, hay kiêng khem việc bổ sung vitamin A, số con, nhóm tuổi mẹ, tình trạng thiếu máu với tình trạng thiếu VA-TLS PNCT (χ2 test; p > 0,05) 148 Bảng PL.2 Một số yếu liên quan với tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng phụ nữ có thai Các yếu tố Thiếu VA-TLS Bình thường OR (n = 32) (n= 308) (95%CI) 25 (8,6%) 266 (91,4%) 0,6 (14,3%) 42 (85,7%) (0,2 – 1,4) 25 (10,6%) 211 (89,4%) 1,6 (6,7%) 97 (93,3%) (0,69 – 3,9) Nghèo, cận nghèo (10,9%) 57 (89,1%) 1,2 Bình thường 25 (9,1%) 251 (90,9%) (0,5 – 2,9) Có từ ≥ (9,1%) 40 (90,9%) 0,9 Số ≤ 28 (9,5%) 268 (90,5%) (0,3 – 2,8) Thiếu máu 15 (12,4%) 106 (87,6%) 1,7 Không thiếu máu 17 (7,8%) 202 (92,2%) (0,8 – 3,5) 28 (11,3%) 220 (88,7%) 0,3 (4,3%) 88 (95,7%) (0,1 – 1,0) 26 (11,8%) 195 (88,2%) 0,4 p Nghề nghiệp Làm ruộng Khác (buôn bán, công nhân ) > 0,05 Trình độ học vấn Từ cấp trở xuống Trên cấp > 0,05 Tình trạng KT -XH > 0,05 Số > 0,05 Tình trạng thiếu máu > 0,05 Nguyên nhân VAD-TLS Không biết Biết nguyên nhân > 0,05 Phòng chống VAD-TLS Không biết cách Biết cách phòng *) χ2 test (5,0%) 113 (95,0%) (0,16 – 0,99) > 0,05 [...]... đạt hiệu quả bổ sung vi n nang vitamin A liều cao cho mẹ sau đẻ 1 tuần hoặc 6 tuần đối với tình trạng vitamin A, thiếu máu, dinh dưỡng c a mẹ trẻ 6 tháng tuổi Mục tiêu nghiên cứu 1 Mô tả tình trạng dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu máu ở phụ nữ có thai thời điểm 26-30 tuần 2 So sánh hiệu quả c a bổ sung vitamin A liều cao cho mẹ trong tuần đầu hoặc 6 tuần sau khi sinh lên tình trạng vitamin. .. vitamin A, tình trạng thiếu máu, tình trạng dinh dưỡng c a mẹ trẻ 6 tháng tuổi Giả thuyết nghiên cứu Bổ sung vi n nang vitamin A liều cao cho mẹ tại thời điểm 6 tuần sau khi sinhhiệu quả cải thiện tình trạng vitamin A c a mẹ trẻ 6 tháng tuổi tốt hơn đối với bổ sung vitamin A tuần đầu sau sinh 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 Vai trò vitamin A, hấp thu, chuyển h a các khuyến nghị bổ sung vitamin A. .. thiếu VADTLS trong s a mẹ là 34,8% ở mức rất cao trong đó thành thị là 26,1%; nông thôn (37,6%) miền núi (37,9%) [7] 1.3 Nghiên cứu về hiệu quả can thiệp về bổ sung vitamin A bàn về bổ sung vitamin A cho mẹ sau sinh 1.3.1 Hiệu quả c a nghiên cứu can thiệp bổ sung vitamin A liều cao Một số nguyên nhân yếu tố nguy cơ c a VAD được đ a ra là khẩu phần ăn bị thiếu vitamin A, tình trạng VAD c a. .. trị khác nhau trong can thiệp bổ sung vitamin A liều cao, cho thấy bổ sung vitamin A liều cao không có hiệu quả cải thiện tình trạng vitamin A huyết thanh mẹ Nghiên cứu tiến hành trên phụ nữ cho con bú c a Tchum SK 2006 ở Ghana cho bổ sung vitamin A liều cao 2 lần x 200.000 IU ở nhóm can thiệp nhóm chứng 1 lần x 200.000 IU Kết quả hàm lượng retinol huyết thanh tình trạng MRDR c a mẹ cải thiện... mẹ sau khi sinh nở [16] Thời điểm can thiệp bổ sung vitamin A liều cao tại 6 tuần được cho là thời đề xuất hợp lý hơn khi cơ thể mẹ đã hồi phục nằm trong khoảng c a sổ can thiệp như khuyến cáo c a WHO Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng c a mẹ trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên ... điểm bổ sung vitamin A cho mẹ sau sinh Các nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin A trong vòng 1 tuần sau khi sinh, không ảnh hưởng tới tình trạng vitamin A trong khi ở những nghiên cứu trước đây tiến hành ở Bangladesh Indonesia, vitamin A được bổ sung tại thời điểm trong khoảng từ 1-6 tuần sau đẻ [10], [11] Sự khác biệt về thời điểm được uống bổ sung vitamin A c a mẹ sau khi sinh có thể là nguyên. .. trẻ em, một trong giải pháp quan trọng là bổ sung vi n nang vitamin A liều cao cho mẹ 50.000 IU/tuần hoặc 200.000 IU trong vòng 8 tuần đầu sau 2 sinh [9] để cải thiện tình trạng vitamin A c a mẹ trẻ thông quamẹ Chúng tôi nhận thấy, những khuyến cáo trước đây c a TCYTTG là d a vào các nghiên cứu trước đây ở Bangladesh Indonesia, khi can thiệp bổ sung vi n nang VA liều cao cho mẹ. .. c a vi c can thiệp có thành công hay không thành công, vậy chúng tôi thiết lập giả thuyết rằng hiệu quả c a bổ sung vi n nang vitamin A liều cao trong 1 tuần đầu sau đẻ kém là do đáp ứng pha cấp tính [15], một phản ứng sinh lý hệ thống c a cơ thể người chống lại vi m hoặc nhiễm trùng, làm giảm giá trị sinh học c a vitamin A làm cản trở hiệu quả bổ sung vi n nang vitamin A liều cao cho mẹ sau. .. đầu sau khi sinh, có tác động lớn tới tình trạng vitamin A c a mẹ trẻ tại thời điểm 6 tháng tuổi [10], [11] [12] Tuy nhiên, một vài nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2010, cho thấy can thiệp vitamin A liều cao cho mẹ ngay sau sinh, không có hiệu quả cải thiện tình trạng vitamin Amẹ trẻ 6 tháng tuổi [1], [13], [14] Sự khác biệt về kết quả gi a các nghiên cứu trước đây về bổ sung vitamin A ở... với cải thiện tình trạng thiếu vitamin A mẹVi t Nam, Nguyễn Thị Cự CS đã đánh giá hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho mẹ 2 x 200.000 IU tháng đầu sau sinh (cách nhau 1 ngày), trẻ được uống 3 liều VA 50.000 IU tại các thời điểm 6, 10, 15 tuần, nhằm cải thiện tình trạng viamin A c a mẹ con Kết quả được nêu ở bảng 17 1.3 dưới Mẫu máu c a trẻ, mẫu s a c a mẹ được thu thập vào thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của mẹ và trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên, Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của mẹ và trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên, Hiệu quả bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của mẹ và trẻ tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay