chuyen de tinh gio

5 221 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:06

Dạng bài tập tính giờ trong địa lí đại cương, tính giờ múi, giờ địa phương, giờ khu vực. Công thức tổng quát, các bài tập ví dụ cụ thể, có thể áp dụng làm tài liệu tham khảo cho ôn thi học sinh giỏi môn Địa Lí cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN TRƯỜNG THCS THÂN NHÂN TRUNG  CHUYÊN ĐỀ: CÁCH TÍNH MÚI GIỜ, NGÀY TRÊN TRÁI ĐẤT GV thực hiện: Trần Thị Diệu Hương TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học: 2014-2015 CHUYÊN ĐỀ: CÁCH TÍNH MÚI GIỜ, NGÀY TRÊN TRÁI ĐẤT 1/ Giờ Trái Đất đường chuyển ngày quốc tế - Khái niệm + Giờ địa phương ( Mặt Trời): địa điểm khác nhau, thuộc kinh tuyến khác + Giờ quốc tế (giờ GMT): múi số - Quy ước: + Trái Đất chia thành 24 múi ( đánh từ đến 23 từ Đông sang Tây) Múi có kinh tuyến gốc qua + Mỗi múi cạnh nhau + Nếu từ bán cầu Đông vượt kinh tuyến 180 sang bán cầu Tây lùi lại ngày ngược lại Bản đồ múi Trái Đất 2/ Công thức tính + Thiết lập công thức tính múi giờ: - A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:150=x ( làm tròn số theo quy tắc toán học) - A thuộc bán cầu tây: (3600-A):150= y Hoặc A:150=x A thuộc múi 24-x Chú thích: A kinh độ, x, y múi Bảng chuyển đổi từ múi 13 đến 23 múi âm Múi Đổi (giờ đêm) 13 -11 14 -10 15 -9 16 17 18 19 20 21 22 23 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 + Tính giờ: - Giờ B ( biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch múi giờ)-> “+” tính phía đông, “-” tính phía tây - Tính nước = nước ta +/- số múi Dấu “+” nước bên phải nước ta, dấu “-” nước bên trái nước ta + Tính ngày: - Cùng bán cầu không đổi ngày - Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật kinh tuyến 180 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi ngày ngược lại) 3/ Vận dụng tập Bài tập 1: Cho biết kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi số mấy? Bài làm - Kinh tuyến 100 Đ thuộc múi giờ: 1000:15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học 7) - Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: (3600-1000):15=17 nên thuộc múi số 17 Hoặc 24-7=17 => 17-24= -7 (nghĩa múi thuộc kinh tuyến 1000T -7) - Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600-1150):15=16 thuộc múi số 16 Hoặc 24-8=16 => 16-24=-8 - Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176:15=12 Bài tập 2: Căn vào đồ múi , tính ngày Việt Nam, biết thời điểm GMT 24h, ngày 31 tháng 12? Bài làm - Giờ GMT 24h Việt Nam múi số =>24+7=31h Tức 7h ngày tháng năm sau Bài tập 3: Dựa vào đồ giới, tính xem London, Tokyo, Hà Nội lúc 12h trưa ngày 1/1/2006? Bài làm Hà Nội múi số Nên HN lúc 12h trưa ngày 1/1/2006 thì: - London (múi số 0) cách Việt Nam: 0-7=7 múi =>12-7=5h ngày 1/1/2006 - Tokyo (múi số 9) cach Việt Nam: 9-7=2 múi => 12+2=14h ngày 1/1/2006 ( Nhật nằm phía Đông nước ta nên “+”) Bài tập 4: Một trận bóng đá nước Anh tổ chức vào 20h ngày 15/4/2006 Ở Việt Nam Washington xem truyền hình trực tiếp vào lúc giờ? Bài làm - Vì Anh múi số - Việt Nam múi số - Washington múi số 19 Nên Anh lúc 20h ngày 15/4/2006 Việt Nam 20 +7=27h  tức 3h ngày 16/4/2006 Washington là: 20+19=39h ngày 16/4/2006 Tức 15h ngày 16/4/2006 Nhưng qua đường đổi ngày quốc tế nằm múi số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại ngày lịch Nên lúc Washington 15h ngày 15/4/2006 Bài tập 5: Một điện đánh từ Hà Nội đến New York (múi số 19) vào hồi 9h ngày 2/3/2007, sau trao cho người nhận, lúc giờ, ngày New York? Điện trả lời đánh từ New York hồi 1h ngày 2/3/2007, 1h sau trao cho người người nhận, lúc Hà Nội? Bài làm - New York cách Hà Nội: 19-7=12 múi Khi Hà Nội 9h ngày 2/3/2007 New York là: 9+12=21h ngày 1/3/2007 1h sau trao cho người nhận, lúc 21h+1h=22h ngày 1/3/2007 - Khi New York vào lúc 1h ngày 2/3/2007 Hà Nội 1+12=13h ngày 2/3/2007 (do HN cách NewYork 12 múi giờ) 1h sau trao cho người nhận, lúc là: 13h+1h=14 ngày 2/3/2007 Bài tập 6: Một trận bóng đá giải vô địch giới Hàn Quốc diển lúc 13h ngày 1/2/2002 truyền hình trực tiếp kinh độ quốc gia sau Vị trí Hàn Quốc Việt Nam Achentina Kinh độ 120 Đ 1050Đ 600T Múi Giờ 13h Ngày, tháng 1/6/2006 Bài làm Hướng dẩn: - Khi có kinh độ ta tính múi - Khi biết múi ta tính xem Hàn Quốc cách quốc gia cần tính múi - Áp dụng công thức tính Giờ nước=giờ nước ta “+”/ “-” số múi Ví dụ: Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= múi => 13-1=12h ngày 1/6/2002 Vị trí Hàn Quốc Kinh độ 1200Đ Múi Việt Nam 1050Đ Achentina 600T Giờ Ngày, tháng 13h 1.6.2002 12h 1.6.2002 21h 1.6.2002 Bài tập 7: Một máy bay cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh Tính máy bay hạ cánh Luân Đôn tương ứng giờ, ngày địa điểm sau: Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet 0 Kinh độ 135 Đ 75 Đ 150 Đ 750Đ 1200T Giờ Ngày, tháng Bài làm Hướng dẩn: Để biết địa điểm trên, ta phải biết London - Tân Sơn Nhất (múi số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi - Khi máy bay xuất phát London là: - = 1h - Chuyến bay, bay hết 12h đến London Lúc London là: 1-12=11h ngày 1/3/2006 Khi biết London ta tính tương ứng Ví dụ: Khi London 11h Tokyo là: London cách Tokyo: 0+9=9 múi  11+9=20h ngày 1/3/2006  Tương tự ta tính địa điểm lại ta bảng kết sau: Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet 0 Kinh độ 135 Đ 75 Đ 150 Đ 750Đ 1200T Giờ 20h 16h 21h 6h 3h Ngày, tháng 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 4/ Kết luận Đối với phạm vi ứng dụng chuyên đề, đưa số phương pháp dạng tập nhỏ việc rèn luyện bồi dưỡng cho học sinh ôn thi học sinh giỏi môn Địa Lí cấp THCS Cũng qua chuyên đề này, giúp giáo viên em học sinh áp dụng việc học tập củng giảng dạy Trong trình dạy rút kinh nghiệm nhỏ chủa thân, có vấn đề chưa hợp lí Tôi kính mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến để chuyên đề hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn thầy cô theo dõi Bích Động, ngày 10 tháng năm 2014 Người thực Trần Thị Diệu Hương
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de tinh gio, chuyen de tinh gio, chuyen de tinh gio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay