Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

1 176 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:03

QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNGMã tài liệu: NS – 10 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08…………, Ngày…… tháng…… năm…………GIẤY XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : ……………………………………………………………………… Họ và tên: .Chức vụ: .Đơn vị: .Tổng thời gian nghỉ: ngày, kể từ đến ngày .Lý do nghỉ: .Phép năm NghỉNghỉ hưởng lương Nghỉ không lươngÝ kiến của người quản lý trực tiếp : .Ý kiến của Phòng HCNS: .Người Xin phép Trưởng bộ phận Phòng NSĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG …………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc - ., ngày tháng năm GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY Kính gửi: - Ban giám hiệu - Ban tra giáo dục Tôi tên là: CBGD Khoa: Xin phép nghỉ dạy môn: Lớp: Tiết: Ngày Phòng Lý do: Người dạy thay: Giấy thực lúc giờ, ngày CHỦ NHIỆM KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY Ghi chú: Giấy phải thực trước lúc nghỉ 24 Nếu gặp trường hợp đột xuất tai nạn, ốm đau bất ngờ… phải báo điện thoại trước xin phép sau thời gian sớm (Chậm ngày) TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ TỔ ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- ĐƠN XIN PHÉP (Nghỉ theo chế độ) Kính gửi: - Lãnh đạo trường THPT Hướng Hoá - Tổ trưởng tổ ……………………… Tôi tên là: ……………………………………………chủ nhiệm lớp:………… Nay tôi viết đơn này xin phép nhà trường cho tôi được nghỉ dạy từ thứ… ngày …tháng …. đến thứ …. ngày …. tháng .…năm 2009. Lí do: …………………………………………… ……………………………. Kính mong lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện bố trí dạy thay. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chương trình bàn giao, cụ thể: Thứ ngày Buổi Tiết Lớp Tiết (PPCT) Tên bài dạy GV dạy thay HAI /… Khe Sanh, ngày …tháng … năm 2009 Duyệt của lãnh đạo Tổ trưởng CM Người viết đơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khe Sanh, ngày 21 tháng 11 năm 2007 GIẤY XIN PHÉP Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường THPT Hướng Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa. Tôi tên là: Lý Chí Thành Giáo viên bộ môn Hóa. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2007 tôi bị ốm nặng nên không thể lên lớp được. Vậy tôi viết giấy này kính xin Ban Giám Hiệu nhà trường cho tôi được phép nghỉ dạy. Khi nào khỏi bệnh, tôi sẽ tiếp tục lên lớp và hoàn thành mọi thủ tục theo đúng quy định của nhà trường. Tôi xin chân thành cảm ơn. Người làm đơn Lý Chí Thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khe Sanh, ngày 21 tháng 11 năm 2007 GIẤY BÀN GIAO CHƯƠNG TRÌNH Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường THPT Hướng Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa. Tôi tên là: Lý Chí Thành Giáo viên bộ môn Hóa. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2007 được sự nhất trí của Ban Giám Hiệu tôi được nghỉ dạy để điều trị. Vậy tôi viết giấy này để bàn giao chương trình. Cụ thể: Thứ 5 ngày 22 tháng 11 năm 2007 Buổi chiều: Tiết 1: lớp 10A2 T34 Kiểm tra 1 tiết. Tiết 3: lớp 10A1 T34 Kiểm tra 1 tiết. Tiết 4: lớp 10B6 T23 Liên kết cộng hóa trị (T1). Thứ 6 ngày 23 tháng 11 năm 2007 Buổi sáng: Tiết 2: lớp 12I T22 Gluxit-Glucozo. Tiết 4: lớp 12D T23 Saccarozơ Tiết 5: lớp 12G T23 Saccarozơ Buổi chiều: Tiết 2: lớp 10B6 T24 Liên kết cộng hóa trị (T2). Tiết 3: lớp 10B3 T24 Liên kết cộng hóa trị (T2). Người làm đơn Lý Chí Thành ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TRƯỜNG …………… ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- ……… , ngày …… tháng …năm…… GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY Kính gửi: - Ban Giám hiệu; - Ban Thanh tra Giáo dục Tôi tên là: . CBGD Khoa: . Xin được phép nghỉ dạy môn: . Lớp: .Tiết: . Ngày . Phòng Lý do: Người dạy thay: . Giấy này thực hiện lúc .giờ, ngày CHỦ NHIỆM KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY Giấy này phải thực hiện trước lúc nghỉ ít nhất 24 giờ. Nếu gặp trường hợp đột xuất như tai nạn, ốm đau bất ngờ… phải báo bằng điện thoại trước và xin phép sau trong thời gian sớm nhất (Chậm nhất là 2 ngày) . TRUỜNG CAO ĐẲNG KT-KT CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Công Nghệ Thông Tin Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHỤ SẢN  Kính gửi : Ban Giám Hiệu . Phòng Hành Chính Tổng Hợp Khoa Công Nghệ Thông Tin Tôi tên : Nguyễn Thị Phương Thy. Chức Vụ: Giáo viên khoa Công Nghệ Thông Tin. Nay tôi làm đơn xin phép được nghĩ phụ sản, bắt đầu từ ngày 9/11/2009 cho đến hết ngày 9/3/2010. Trong khi chờ đợi được giải quyết tôi xin chân thành cảm ơn. Kính đơn Nguyễn Thị Phuơng Thy
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy, Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy, Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay