THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG XU THẾ hội NHẬP tài CHÍNH QUỐC tế

18 136 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH BÀI TIỂU LUẬN MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Giảng viên: Ths Nguyễn Hữu Huân Nhóm 3: Nguyễn Quốc Cường Lê Thị Thu Thủy Trần Bảo Trân Đào Nguyễn Thanh Trúc Hồ Thị Cẩm Vân Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2016 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm MỤC LỤC MỤC LỤC I SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM2 Hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam 2 Các kiện quan trọng II THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỚC KHI GIA NHẬP WTO (11/1/2007) Giai đoạn 2000 - 2005 Giai đoạn 2006 – 11/01/2007 Nhận xét chung TTCK Việt Nam trước gia nhập WTO III THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM SAU GIA NHẬP WTO (11/01/2007) Cam kết Việt Nam gia nhập WTO Thuận lợi thách thức TTCK Việt Nam gia nhập WTO Thực cam kết Việt Nam gia nhập WTO Sự thay đổi TTCK Việt Nam sau gia nhập WTO IV THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (EVFTA VÀ TPP) 11 Cam kết Việt Nam hiệp định EVFTA 11 Cam kết Việt Nam hiệp định TPP 12 Thuận lợi thách thức TTCK Việt Nam tham gia hiệp định EVFTA TPP 13 Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực TTCK Việt Nam 14 V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 17 Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm I SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam định hướng chuyển sang chế thị trường kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 Trong trình chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt vấn đề huy động vốn cho trình phát triển kinh tế xã hội thúc đẩy trình cổ phần hoá, nâng cao hiệu hoạt động khu vực kinh tế quốc doanh Qua 10 năm chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN (từ năm 1986), thị trường hàng hóa – dịch vụ Việt Nam hình thành bước đầu phát triển Song riêng thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán (TTCK) chưa có Theo thời gian, phát triển kinh tế, nhu cầu vốn dài hạn cho đầu tư phát triển ngày cao; vậy, Thị trường vốn đời Để huy động vốn dài hạn, bên cạnh việc vay ngân hàng thông qua hình thức tài gián tiếp, Chính phủ doanh nghiệp huy động vốn thông qua hình thức phát hành chứng khoán Khi phận chứng khoán có giá trị định phát hành, xuất nhu cầu mua, bán chứng khoán; đời Thị trường chứng khoán với tư cách phận Thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua, bán trao đổi chứng khoán loại Các kiện quan trọng Thời gian Sự kiện 29/6/1995 Quyết định số 361/QĐ-TTg thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức TTCK giúp Thủ tướng Chính phủ đạo chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc xây dựng TTCK Việt Nam 28/11/1996 Nghị định số 75/CP Chính phủ thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 11/07/1998 Chính phủ ban hành Nghị định 48/NĐ-CP chứng khoán TTCK 11/07/1998 Thủ tướng phủ ký Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg thành lập TTGDCK Tp.HCM TTGDCK Hà Nội, đánh dấu bước ngoặc lịch sử TTCKVN 20/7/2000 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE khai trương hoạt động 28/7/2000 Phiên giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với cổ phiếu có mã giao dịch REE SAM 8/3/2005 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX bắt đầu hoạt động 27/07/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập nhất, hỗ trợ cho hoạt động thị trường chứng khoán 29/06/2006 Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2007) Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Thời gian Sự kiện 11/05/2007 Thủ tướng phủ ký Quyết định số 599/QĐ chuyển TTGDCK thành SGDCK Tp.HCM 02/01/2009 Thủ tướng phủ ký Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển TT thành SGDCK Hà Nội 24/06/2009 SGDCK Hà Nội khai trương vận hành thị trường đăng ký giao dịch chứng khoán cty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) 06/02/2012 Sở GDCK TPHCM (HOSE) thức áp dụng số VN30 sàn giao dịch chứng khoán, thay cho số VN Index trước 04/09/2012 Ủy ban CK thức triển khai áp dụng rút ngắn chu kỳ toán giao dịch chứng khoán từ T+4 xuống T+3 15/01/2013 thức áp dụng biên độ giao dịch mới, sàn HoSE có biên độ ±7%, sàn Hà Nội có biên độ ±10% 1/1/2016 Ủy ban CK thức triển khai áp dụng rút ngắn chu kỳ toán giao dịch chứng khoán từ T+3 xuống T+2 29/06/2016 Bộ Tài ban hành Thông tư số 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp nước tổ chức kinh doanh CK, quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK DN kinh doanh bảo hiểm (hiệu lực thi hành ngày 15/08/2016) 01/07/2016 Chính phủ ban hành NĐ 86/2016-NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016) II THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỚC KHI GIA NHẬP WTO (11/1/2007) Giai đoạn 2000 - 2005 Sự đời thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đánh dấu TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 Lúc đầu có hai doanh nghiệp niêm yết hai loại cổ phiếu với số vốn 270 tỷ đồng số trái phiếu phủ niêm yết giao dịch Ở giai đoạn 2000 – 2005, thị trường biến động lớn (ngoại trừ sốt năm 2001: 06 tháng đầu năm 2001 số VN-index cao đạt 571,04 điểm từ tháng 06 đến tháng 10, cổ phiếu niêm yết tới 70% giá trị; số VN-index từ 571,04 điểm vào ngày 25/06/2001 sụt xuống khoảng 200 điểm vào tháng 10/2001) Ngày 08/03/2005, TTGDCK Hà Nội thức vào hoạt động, mở sân chơi cho nhà đầu tư nhỏ vừa Ngoài ra, Quyết định 238/2005/QĐ/TTg ngày 29/09/2005 tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước (NĐTNN) từ 30% lên 49% (trừ lĩnh vực ngân hàng) Tất tạo điều kiện thuận lợi cho TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn bứt phá, xóa bỏ trạng thái “gà gật” trước Theo thống kê Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), năm 2005, tổng giá trị TTCK Việt Nam đạt gần 40.000 tỷ đồng, có: 4.500 tỷ đồng cổ phiếu; 300 tỷ đồng quỹ đầu tư, 35.000 tỷ đồng trái phiếu phủ, trái phiếu quyền địa phương; thu hút 28.300 tài khoản giao dịch Tốc độ tăng trưởng TTCK gấp đôi so Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm với năm 2004, huy động 44.600 tỷ đồng, giá trị cổ phiếu so với GDP nước đạt gần 1% Để hiểu rõ thay đổi TTCK Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005, ta có bảng số liệu sau: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Số Cty niêm yết/ đăng ký GD 10 20 22 26 32 Mức vốn hóa TT CP (%GDP) 0,28 0,34 0,48 0,39 0,63 1,11 Số lượng Cty chứng khoán 11 13 14 Số tài khoản khách hàng 2.908 8.774 13.520 15.735 21.616 31.316 (Nguồn Nguyễn Thành Long: định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2020, đề tài cấp Ủy ban, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Mã số UB.10.01 phụ lục tổng hợp tác giả) Ngoài ra, việc ban hành sách tạo điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển như: Nghị định 144/2003/NĐ-CP chứng khoán thay cho Nghị định số 48/1998/NĐ-CP; thông tư số 73/2003/TT-BTC ngày 31/07/2003 hướng dẫn thực quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước (NĐTNN) doanh nghiệp Việt Nam số thông tư liên quan khác Giai đoạn 2006 – 11/01/2007 Từ năm 2006 đến ngày 11/01/2007 nước ta có chuyển biến quan trọng tiến trình đàm phán gia nhập WTO  Tháng 5/2006: Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ - đối tác cuối 28 đối tác có yêu cầu đàm phán song phương  Ngày 26/10/2006: Kết thúc phiên đàm phán đa phương cuối cùng, Ban công tác thức thông qua toàn hồ sơ gia nhập WTO Việt Nam  Ngày 07/11/2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt Đại Hội đồng Geneva để thức kết nạp Việt Nam vào WTO  Ngày 11/01/2007: WTO nhận định phê chuẩn thức Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Kể từ đây, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ WTO Đối với TTCK Việt Nam, lúc coi thời điểm mang tính chất phát triển “đột phá”, hoạt động giao dịch sôi động sàn: TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC), TTGDCK Hà Nội (HASTC) thị trường OTC Với mức tăng trưởng đạt 60% vào tháng đầu năm năm 2006, TTCK Việt Nam trở thành “điểm” có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai giới (chỉ sau Zimbabwe – kênh truyền thông CNN nhận định) Số lượng nhà đầu tư (NĐT) tham gia thị trường ngày đông Cuối tháng 12/2006, có 120.000 tài khoản giao dịch chứng khoán mở, gần 2.000 tài khoản NĐTNN Tổng giá trị vốn hóa đạt 13,8 tỷ USD cuối năm 2006 (chiếm 22,7% GDP) Giá trị cổ phiếu NĐTNN nắm giữ đạt khoảng tỷ USD (chiếm 16,4% GDP) Hàng ngày có khoảng 80 – 100 công ty có cổ phiếu giao dịch, cổ phiếu phát hành theo luật Doanh nghiệp Trên thị trường OTC, tổng khối lượng giao dịch gấp khoảng lần so với khối lượng giao dịch HASTC Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Năm 2006, kỷ lục VN-Index xác lập mốc 809,86 điểm HASTC-Index chạm mốc 260 điểm Tính chung so với đầu năm, số VN-Index tăng tới 170% Đây mức tăng mà thị trường giới phải thừa nhận ấn tượng Luật chứng khoán Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 làm cho TTCK ngày vào khuôn khổ Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức công nhận thành viên thứ 150 WTO Sự kiện đặt dấu mốc quan trọng cho TTCK Việt Nam thức gia nhập vào TTCK khu vực quốc tế Nhận xét chung TTCK Việt Nam trước gia nhập WTO Bảng 2.2 Tóm tắt mốc quan trọng TTCK Việt Nam trước gia nhập WTO Năm Các mốc quan trọng 1990 Khởi xướng thành lập TTCK Việt Nam 1992 Đề án thành lập TTCK Việt Nam đệ trình Chính phủ 1996 UBCKNN thành lập 1997 Khai trương TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh 1999 Công ty CK thành lập (Cty CK Bảo Việt – trực thuộc Bộ TC) 2000 TTCK thức hoạt động (TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh) 2005 Thành lập TTGDCK Hà Nội (Nguồn Công ty CPCK Sen Vàng – www.gls.com.vn) Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Nhìn chung, TTCK trước gia nhập WTO gọi giai đoạn hình thành, phát triển nên chưa thực thu hút quan tâm đông đảo công chúng Các diễn biến tăng giảm thị trường chưa tạo tác động xã hội mở rộng để ảnh hưởng tới vận hành kinh tế tới sống người dân Giai đoạn 2000 – 2005: TTCK biến động lớn (ngoại trừ sốt năm 2001: 06 tháng đầu năm 2001 số VN-index cao đạt 571,04 điểm từ tháng 06 đến tháng 10, cổ phiếu niêm yết tới 70% giá trị; số VN-index từ 571,04 điểm vào ngày 25/06/2001 sụt xuống khoảng 200 điểm vào tháng 10/2001) Chỉ đến TTGDCK Hà Nội thức vào hoạt động (08/03/2005) quy định tỷ lệ góp vốn NĐTNN vào doanh nghiệp nước ta nâng từ 30% lên 49%, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn tỉnh ngủ dần Giai đoạn 2006, nước ta chuẩn bị điều kiện để gia nhập WTO, TTCK thực trở nên sôi động Ngày 11/01/2007, nước ta thức gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị APEC, với kiện quan trọng góp phần cho TTCK tăng trưởng nóng lên Từ đây, đặt dấu mốc cho TTCK Việt Nam phát triển ngày trưởng thành hơn, tạo điều kiện cho TTCK Việt Nam hội nhập sâu vào TTCK khu vực quốc tế Đồng thời tạo sân chơi mẻ hòa đồng NĐT nước NĐT nước III THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM SAU GIA NHẬP WTO (11/01/2007) Cam kết Việt Nam gia nhập WTO Ngày 11/01/2007, nước ta thức gia nhập WTO, đồng thời ký cam kết với tổ chức này, có cam kết dịch vụ CK Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ chứng khoán nào? Liên quan đến dịch vụ chứng khoán, Việt Nam cam kết cho phép nhà đầu tư nước tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán sau Việt Nam: Giao dịch cho tài khoản tài khoản khách hàng sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch trực tiếp (OTC) hay thị trường khác sản phẩm sau:  Các công cụ phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai hợp đồng quyền lựa chọn;  Các chứng khoán chuyển nhượng;  Các công cụ chuyển nhượng khác tài sản tài chính, trừ vàng khối (Các dịch vụ bao gồm nghiệp vụ môi giới) Tham gia vào đợt phát hành loại chứng khoán, bao gồm bảo lãnh phát hành, làm đại lý bán (chào bán công chúng chào bán riêng), cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành đó); Quản lý tài sản (bao gồm quản lý danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác); Các dịch vụ toán toán bù trừ chứng khoán, công cụ phái sinh sản phẩm liên quan đến chứng khoán khác; Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Cung cấp chuyển thông tin tài chính, phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán Các công ty chứng khoán nước ngoài, nhà đầu tư nước cung cấp dịch vụ chứng khoán Việt Nam hình thức nào? Việt Nam cam kết cho phép công ty chứng khoán nước ngoài, nhà đầu tư nước hoạt động chứng khoán Việt Nam hình thức điều kiện sau đây: Văn phòng đại diện: gia nhập WTO, nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước thành lập văn phòng đại diện, với điều kiện văn phòng đại diện không thực hoạt động kinh doanh sinh lời trực tiếp; Công ty liên doanh: gia nhập WTO, nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam, với điều kiện tỷ lệ vốn góp phía nước không vượt 49%; Doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn nước ngoài: sau năm, kể từ 11/1/2012 Việt Nam cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn nước ngoài; Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài: sau năm, kể từ 11/1/2012 Việt Nam cho phép thành lập chi nhánh công ty nước với điều kiện hoạt động chi nhánh giới hạn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, toán toán bù trừ chứng khoán, cung cấp chuyển thông tin tài chính, phần mềm liên quan Thuận lợi thách thức TTCK Việt Nam gia nhập WTO Như vậy, theo cam kết, kể từ ngày 11/01/2012, TTCK Việt Nam phải mở cửa cho trung gian tài hùng mạnh khu vực giới tham gia hoạt động liên quan tới cung cấp dịch vụ đầu tư Trong điều kiện đó, phát triển TTCK vừa có thuận lợi bản, phải đối mặt với thách thức lớn Thuận lợi: - Thứ nhất, tăng trưởng chu chuyển vốn, đầu tư nước tăng đáng kể (riêng lĩnh vực đầu tư TTCK nhà đầu tư nước nêu lên đến tỉ USD) Đây vấn đề quan trọng thúc đẩy cho việc tăng trưởng kinh tế nước ta - Thứ hai, TTCK phát triển, thị trường sơ cấp (IPO)(1) có việc cổ phần hoá Công ty có yếu tố vốn nước có điều kiện tăng huy động nguồn vốn dài hạn để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh nước, đương nhiên tác động tích cực trở lại cho phát triển TTCK Thách thức: - Khi mở cửa ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng trước hết tạo sức ép quản lý thị trường vốn số lĩnh vực: (1) Đồng tệ lên giá, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế; (2) Sức ép gia tăng phương tiện toán nhằm đáp ứng yêu cầu gia tăng lượng ngoại tệ từ nước chuyển vào thao túng nhà đầu tư nước làm cho tỉ lệ lạm phát tăng, qua phải tăng cường lực quan quản lý để giảm thiểu rủi ro thị trường vốn (bao gồm thị trường tiền tệ TTCK) - Sẽ tạo dịch chuyển vốn ngân hàng TTCK, kiểm soát kịp thời hiệu dẫn đến rủi ro rủi ro lớn ảnh hưởng an toàn hệ thống ngân hàng Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm - - - - Nếu để TTCK tăng trưởng “quá nóng”, phát sinh tượng “bong bóng” yếu tố an toàn cho nhà đầu tư, nhà đầu tư cá nhân an toàn TTCK bị ảnh hưởng Khi TTCK sụp đổ phải nhiều năm hồi phục, kéo theo nhiều khó khăn không cho hệ thống tài chính, ngân hàng mà kinh tế Các trung gian tài nước phải đối mặt với việc thị phần ngày bị thu hẹp nguy bị thâu tóm tăng lên Theo số liệu công bố Diễn đàn mua bán sáp nhập (M&A) Việt Nam 2011: “năm 2010 Việt Nam có 345 thương vụ với trị giá 1,7 tỷ USD, tăng tới 65% so với năm 2009” Đặc biệt, số lượng thương vụ M&A liên quan tới công ty CK tăng lên đáng kể Một số thương vụ điển hình năm 2011 Cty CK Gia Quyền (EPS) bán 49% cổ phần cho đối tác Hàn Quốc (Korea Investment & Securities) vào năm 2010, Cty CK Hoa Anh Đào đối tác Nhật mua 49% cổ phần đổi tên thành Cty CK Nhật Bản vào quý II/2010, Các CTCK, CTQLQ nước phải chu áp lực cạnh tranh gay gắt với CTCK nước Các CTCK nước có ưu lực vốn, chiến lược kinh doanh bản, yếu tố khác công nghệ, kỹ quản trị Nguy xuất loại vi phạm xuyên biên giới TTCK (rửa tiền, thao túng, gian lận, giao dịch nội gián ) cộng với nguy biến dạng thị trường thị trường bị thao túng nhà ĐTNN thách thức quan quản lý; Thực cam kết Việt Nam gia nhập WTO Theo kết Báo cáo “Tác động Hội nhập Kinh tế quốc tế kinh tế sau năm gia nhập WTO” Bộ kế hoạch Đầu tư, tháng 05/2010 ta có bảng rà soát sau: Mô tả Thời hạn Tiến độ thực Cam kết dịch vụ CK: Đối Thời điểm Luật CK 2007 Luật sửa đổi bổ sung với phương thức (1) cung cấp gia nhập số điều luật Luật CK 2010 qua biên giới không áp dụng cho phép cty CK, CTQLQ có vốn hạn chế tiếp cận thị trường Thời điểm ĐTNN Việt Nam thành lập (MA) với dịch vụ cung cấp gia nhập hình thức liên doanh, góp vốn cổ thông tin tài tư vấn, phần cty 100% vốn nước trung gian dịch vụ phụ trợ 2007 – 2012 UBCKNN cấp giấy phép thành lập bảo lưu quyền áp dụng hoạt động; cho phép thành lập CN dịch vụ khác; bảo lưu 2007 – 2012 CTCK, CTQLQ nước Việt quyền áp dụng hạn chế phân Nam; cho phép thành lập VPĐD CTCK, biệt đối xử quốc gia (NT); CTQLQ nước Việt Nam Đối với phương thức (2) tiêu Thời điểm QĐ 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 dùng nước không áp gia nhập Thủ tướng CP quy định tỷ lệ dụng hạn chế tiếp cận thị tham gia NĐTNN TTCK Việt trường hay hạn chế phân biệt Nam, tổ chức kinh doanh CK nước đối xử quốc gia (NT) tham gia thành lập CTCK, Đối với phương thức (3) CTQLQ Việt Nam: diện thương mại: - Chỉ có tổ chức kd CK nước + Cho phép mở liên doanh góp vốn mua cổ phần thành lập 49% vốn nước ngoài; CTCK Tỷ lệ tham gia góp vốn bên Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Tiến độ thực nước tối đa 49% vốn điều lệ CTCK - Chỉ có tổ chức kd CK nước có nghĩa vụ QLQ đầu tư CK, tổ chức bảo hiểm nước góp vốn, mua cổ phần thành lập CTQLQ Tỷ lệ tham gia góp vốn bên nước tối đa 49% vốn điều lệ CTQLQ - Như vậy, QĐ 55/2009/QĐ-TTg bám sát với tinh thần cam kết Việt Nam CK gia nhập WTO Theo lộ trình, tỷ lệ tham gia bên nước lĩnh vực CK mở với hình thức 100% vốn nước CN với số dịch vụ định (Nguồn: Phụ lục tổng hợp cam kết WTO, tiến độ thực biện pháp ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư, thay ưu đãi bị cắt bỏ Bộ Tài chủ trì – kèm theo Công văn số 7156/BTC-CST ngày 29/05/2012 Bộ Tài chính) Mô tả + Cho phép thành lập DN 100% vốn nước ngoài; + Cho phép thành lập CN DNCK nước Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, toán bù trừ, cung cấp thông tin, tư vấn dịch vụ phụ trợ + Không áp dụng hạn chế phân biệt đối xử quốc gia Thời hạn Như vậy, theo kết rà soát việc thực cam kết Việt Nam CK gia nhập WTO thấy: nước ta thực nghiêm túc, đầy đủ cam kết với WTO dịch vụ CK, điều kiện cho NĐTNN tham gia vào TTCK Việt Nam Sự thay đổi TTCK Việt Nam sau gia nhập WTO * Tình hình giao dịch Nguồn: http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/chart-nhin-lai-thi-truong-niem-yet-15nam-qua-20150402151414618.chn Trước Việt Nam gia nhập WTO, hàng hóa giao dịch TTCK chủ yếu cổ phiếu, trái phiếu số chứng quỹ tham gia vào trình giao dịch Giá trị giao dịch bình quân phiên thấp Bài tiểu luận Thị trường tài Trang Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Sau gia nhập WTO, TTCK Việt Nam hoạt động ngày phát triển hơn, dù có gặp biến cố khủng hoảng kinh tế giới 2008 Hoạt động giao dịch ngày ổn định Giá trị giao dịch bình quân phiên khối lượng giao dịch bình quân phiên có xu hướng tăng * Mức vốn hóa thị trường Nguồn: http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/chart-nhin-lai-thi-truong-niem-yet-15nam-qua-20150402151414618.chn Từ biểu đồ trên, ta thấy trước gia nhập WTO giá trị niêm yết giá trị vốn hóa thị trường có cách biệt lớn Nghĩa mức giá cổ phiếu giao dịch thị trường bị đẩy lên cao so với giá trị thực Giai đoạn 2009 – Tháng 6/2011: để cải thiện tình hình kinh tế, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2011/NĐ-CP giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát Vì vậy, từ sau năm 20011, giá trị niêm yết giá trị vốn hóa thị trường không cách biệt xa trước Tức mức giá cổ phiếu giao dịch thị trường không tình trạng bị đẩy lên cao trước * Chỉ số VN-Index Nguồn: moneyweek.com Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 10 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Từ biểu đồ trên, ta thấy giai đoạn 2006 – 2007 trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, số VN-Index nhảy vọt nhanh lập đỉnh kỷ lục năm 2007 Nhưng sau đó, số VN-Index gần “rơi tự do” xuống mức khoảng 200 điểm năm 2009 Kể từ 2009 số VN-Index dần phục hồi ổn định đến Qua phân tích trên, thấy TTCK Việt Nam có chuyển biến tích cực, từ sau gia nhập WTO IV THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (EVFTA VÀ TPP) Cam kết Việt Nam hiệp định EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) FTA hệ Việt Nam 28 nước thành viên EU EVFTA, với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hai FTA có phạm vi cam kết rộng mức độ cam kết cao Việt Nam từ trước tới Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu (EU) Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Cao ủy Thương mại EU - Cecilia Malmstrom ký kết hôm 2/12/2015, sau năm đàm phán với 14 phiên thức Hai bên cho biết thống nỗ lực hoàn tất trình phê chuẩn thời gian sớm để hiệp định có hiệu lực từ đầu năm 2018, nhằm cụ thể hóa lợi ích văn Cam kết Việt Nam EU thương mại dịch vụ đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp hai bên Cam kết Việt Nam có xa cam kết WTO Cam kết EU cao cam kết WTO tương đương với mức cam kết cao EU Hiệp định FTA gần EU Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết thuận lợi cho nhà đầu tư EU gồm số dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thông, dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối Hai bên đưa cam kết đối xử quốc gia lĩnh vực đầu tư, đồng thời thảo luận nội dung giải tranh chấp nhà đầu tư nhà nước Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 11 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Cam kết Việt Nam hiệp định TPP Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) bao gồm 12 nước thành viên Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia Việt Nam TPP Hiệp định thương mại tự (FTA) hệ với phạm vi cam kết rộng (bao gồm vấn đề thương mại phi thương mại), mức độ cam kết cao (được đánh giá FTA có mức độ cam kết cao từ trước tới Việt Nam) Ngày 04/02/2016, TPP ký kết thức, nước thành viên tiến hành thủ tục nội để thông qua Hiệp định Dự kiến TPP có hiệu lực từ năm 2018 Đáng ý, nước thành viên TPP Việt Nam đưa cam kết cụ thể gia nhập TPP lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán Bảo hiểm Cụ thể: Về chuyển thông tin: Các nước TPP phải cho phép tổ chức tài nước hoạt động thị trường phép chuyển thông tin dạng điện tử dạng khác vào khỏi lãnh thổ nhằm mục đích xử lý thông tin mục đích hoạt động kinh doanh thông thường Tuy nhiên, quan quản lý nước trì quyền áp dụng biện pháp liên quan đến bảo mật liệu, thông tin bí mật cá nhân hay yêu cầu tổ chức tài nước phải xin cấp phép trước từ quan chức Bên tiếp nhận thông tin Về dịch vụ toán Điện tử cho giao dịch thẻ: Các nước TPP phải cho phép công ty cung cấp dịch vụ toán thẻ cung cấp dịch vụ toán bù trừ cho giao dịch toán thẻ nước Đối với Việt nam ta cam kết mở cửa thị trường sau: Mở cửa thị trường thẻ có mã quốc tế, cho phép nhà cung cấp nước cung cấp qua biên giới dịch vụ toán bù trừ (không mở cửa thị trường thẻ nội địa) Bảo lưu quyền thực biện pháp nhằm mục tiêu quản lý bảo mật thông tin khách hàng, quy định quản lý phí giao dịch biện pháp để thực mục tiêu sách công Bảo lưu quyền yêu cầu chuyển mạch qua cổng thống đơn vị chuyển mạch thẻ quốc gia Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 12 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Về dịch vụ quản lý danh mục đầu tư: Các nước TPP cam kết phải cho phép tổ chức tài hoạt động lãnh thổ nước thành viên khác cung cấp dịch vụ sau cho Quỹ đầu tư tập thể nằm lãnh thổ mình: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (các dịch vụ ngân hàng giám sát; dịch vụ ngân hàng lưu ký thực dịch vụ phụ trợ không liên quan đến quản lý quỹ đầu tư tập thể) Đối với Việt Nam, ta cam kết cho phép tổ chức tài nước cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho quỹ đầu tư nước theo phương thức - cung cấp dịch vụ qua biên giới Đồng thời, Việt Nam cho phép cung cấp dịch vụ cho công ty quản lý quỹ nước phần vốn huy động nhằm mục đích đầu tư lãnh thổ Việt Nam Thuận lợi thách thức TTCK Việt Nam tham gia hiệp định EVFTA TPP Thuận lợi Đối với riêng ngành chứng khoán, việc ký kết hiệp định quan trọng đánh dấu bước tiến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trình hội nhập quốc tế từ sau giai đoạn WTO với cam kết mở cửa thị trường mức cao Các nhà đầu tư kỳ vọng, tác động TPP, chứng khoán Việt Nam “cất cánh” nhờ thu hút dòng vốn đầu tư gia tăng quy mô thị trường Đối với ngành tài nói chung ngành chứng khoán nói riêng, tham gia vào TPP Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) kỳ vọng giúp đẩy mạnh phát triển hội nhập thị trường dịch vụ tài chính, thông qua cam kết mở cửa thị trường mức cao kèm với chế minh bạch hóa tạo hội tiếp cận thị trường tốt cho nhà đầu tư nước Cơ chế bảo hộ đầu tư thiết lập với quy định chế giải tranh chấp Nhà nước nhà nước, nhà đầu tư Nhà nước, nguyên tắc đối xử tối thiểu… quy định cách cụ thể, bảo đảm tính minh bạch, môi trường cạnh tranh bình đẳng quyền lợi cho nhà đầu tư tham gia thị trường Đáng lưu ý cam kết cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư qua biên giới giúp công ty quản lý quỹ huy động thêm vốn từ đối tác TPP, mặt khác thúc đẩy công ty quản lý quỹ nước nâng cao lực cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tài sản Bên cạnh đó, cam kết cho phép cung cấp qua biên giới số dịch vụ chứng khoán giúp tăng chuẩn mực quản trị công ty, tăng chất lượng cung cấp dịch vụ tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán thị trường Việt Nam Nhìn cách tổng quan, TPP EVFTA tạo hội để Việt Nam phân bổ lại nguồn lực nước theo hướng hiệu hơn, hỗ trợ cải cách thể chế, tái cấu trúc kinh tế đổi mô hình tăng trưởng Thách thức Khi tham gia sân chơi chung với đối tác phát triển thị trường dịch vụ tài chính, Việt Nam có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt thời gian tới Thách thức đầu tiên, yêu cầu cấp bách đặt Việt Nam, cần rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hành để xác định nội dung chưa tương thích với nghĩa vụ hiệp định vừa kết thúc đàm phán, từ xây dựng lộ trình triển khai hiệp định có hiệu lực Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 13 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Bên cạnh đó, liên quan việc cung cấp dịch vụ mang tính chất xuyên biên giới bao gồm dịch vụ cung cấp thông tin, chuyển thông tin tài xử lý liệu tài qua biên giới cam kết dịch vụ tài chưa xuất thị trường đặt yêu cầu phải xây dựng biện pháp quản lý thận trọng, chế giải tranh chấp phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững thị trường tài Giao dịch xuyên biên giới đòi hỏi tăng cường hợp tác trao đổi thông tin với quan quản lý nước lĩnh vực giám sát tài Ngoài ra, việc gia tăng dòng vốn nước vào Việt Nam đặt yêu cầu tăng cường lực quan quản lý việc giám sát dòng vốn vào, tránh nguy bong bóng rút vốn ạt, để kinh tế hấp thụ lượng vốn cách có hiệu Ngay việc mở cửa thị trường mức độ cao đồng nghĩa với xuất tham gia ngày nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài, cần có ý thức quản trị rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày tốt Và hoạt động tái cấu trúc tiếp tục thực theo lộ trình, với bước thận trọng để không làm xáo trộn thị trường, thân tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nước cần phải tự hoàn thiện để không bị thụt lùi trình mở cửa thị trường Một thách thức khác dòng tiền đầu tư từ nước chảy nhiều vào thị trường chứng khoán phái sinh thay sản phẩm chứng khoán truyền thống Trong thiếu thị trường chứng khoán phái sinh Điều làm thị trường chứng khoán Việt Nam giảm tính đa dạng, kênh quản lý rủi ro Các sản phẩm chứng khoán phái sinh phổ biến thị trường tài phát triển, lại mẻ Việt Nam Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực TTCK Việt Nam Nhận thấy ý nghĩa tích cực hội trên, tạo “cú huých” lớn cải thiện môi trường đầu tư, môi trường pháp lý, thể chế, giúp cho quan quản lý lẫn thành viên tham gia thị trường tự hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu cao trình hội nhập phát triển Giai đoạn hội nhập mang lại thời vận hội phát triển, đồng thời đòi hỏi Việt Nam phải tích cực hoàn thiện yếu tố nước nỗ lực tận dụng hội từ FTA để thu lợi ích thật từ trình hội nhập quốc tế Có thể biến khó khăn thành thuận lợi để phát triển hay không phụ thuộc phần lớn vào nội lực tâm đổi Để hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra, thời gian tới UBCKNN tiếp tục tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý chế sách: Hiện nay, UBCKNN xây dựng kế hoạch sửa đổi Luật Chứng khoán; Tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 108 Nghị định quản trị công ty Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi Nghị định 108; Thông tư sửa đổi Thông tư 234 giao dịch trái phiếu phủ; thông tư TPDN; Thông tư sửa đổi Thông tư 226 an toàn tài Hoàn tất quy chế, quy trình cho thị trường CKPS; sản phẩm covered warrant Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 14 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm Thứ hai, thị trường cổ phiếu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn DNNN theo tinh thần Quyết định 51 gắn với việc niêm yết, đăng ký giao dịch theo Nghị định 60; bổ sung chế tài xử lý DNNN cổ phần hóa không chậm thực niêm yết/đăng ký giao dịch; Nâng cao chất lượng cổ phiếu niêm yết thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro tăng cường tính minh bạch TTCK; Nghiên cứu bổ sung quy định hướng dẫn nghiệp vụ chào bán theo phương pháp dựng sổ (book building) vào Nghị định cổ phần hóa xây dựng văn hướng dẫn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tính minh bạch thông tin Báo cáo tài CTĐC; tăng cường áp dụng chuẩn mực kế toán kiểm toán thực biện pháp cải tiến thị trường đăng ký giao dịch (UpCoM), đồng thời rà soát, phân loại cổ phiếu thị trường Upcom Thứ ba, chứng khoán phái sinh, đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán: UBCKNN tiếp tục hoàn thiện Quy chế chi tiết sản phẩm, giao dịch, toán bù trừ, thành viên giám sát; chuẩn bị sở hạ tầng, hệ thống công nghệ để đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động năm 2017; tiếp tục tuyên truyền, đào tạo chứng khoán phái sinh; nghiên cứu triển khai sản phẩm covered warrant; Tiếp tục xây dựng số chung cho toàn TTCK; xây dựng tiêu chí phân ngành thống Sở GDCK theo thông lệ quốc tế Thứ tư, hoàn thiện phát triển thị trường trái phiếu: Đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu Chính phủ, đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi, tập trung hoàn chỉnh sản phẩm repo trái phiếu Đa dạng hóa sở nhà đầu tư hình thành hệ thống nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp; Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; có chế khuyến khích công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; Phát triển hệ thống thành viên đấu thầu TPCP để thiết lập hệ thống nhà tạo lập thị trường thị trường TPCP theo thông lệ quốc tế; Hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp công tác chuẩn bị để đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt động năm 2017 Thứ năm, tiếp tục triển khai thực giải pháp nâng hạng TTCK VN từ hạng frontier market lên hạng emerging market bảng xếp hạng MSCI Thứ sáu, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động CTCK Thứ bảy, tiếp tục tăng cường hoạt động tra, giám sát tổ chức, cá nhân TTCK, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nhiều lần Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực CK TTCK; Tiếp tục đổi phương pháp phân tích hoàn chỉnh quy trình giám sát giao dịch giám sát tuân thủ Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 15 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm “Tóm lại, giai đoạn phát triển mới, thị trường vốn cần thiết lập chế vận hành theo nguyên tắc thị trường, điều tạo nên sức ép trình “chọn lọc thị trường” mà trình chọn lọc khốc liệt không trình chọn lọc tự nhiên Điều này, đòi hỏi thân định chế tài chính, tổ chức tham gia thị trường tái nói chung, thị trường vốn nói riêng quan quản lý Chính phủ phải có nỗ lực đồng thuận theo đường chung xu hướng tất yếu, để từ có hành động phù hợp Hội nhập phát triển khó khăn, cần coi hội để nhanh chóng nắm bắt tạo tăng trưởng đột phát cho phát triển thị trường vốn giai đoạn mới.” (Theo tapchitaichinh.vn) Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 16 Lớp Tài VB2K17B – Nhóm V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Luận văn thạc sĩ kinh tế trị đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam trước sau gia nhập WTO tác giả Lê Thị Mỹ http://thuvien.ajc.edu.vn/ViewPDFOnline/document.aspx?loc=0&id=864606222413214 10805709058245686115356 Website: http://daotaochungkhoan.com.vn/qua-trinh-hinh-thanh-thi-truong-chungkhoan-viet-nam/ Website: http://www.cfe.com.vn/tu-sach-cfe/su-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-thitruong-chung-khoang-viet-nam Website: http://cafef.vn/infographics-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-20-nam-nhin-lai20160707071546005.chn Website: http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/vefta Website: http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/tpp Website: http://bacvietluat.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-truoc-nhung-thachthuc-cua-viec-gia-nhap-wto.html Website: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/chung-khoan/thi-truong-chungkhoan-viet-nam-hoi-nhap-quoc-te-trong-thoi-ky-moi-20703.html Website: http://langsontrade.vn/thi-truong-tm/tt-trong-nuoc/1295-cam-ket-tpp-tronglinh-vuc-ngan-hang-chung-khoan-va-bao-hiem 10 Website: http://fairtrade.org.vn/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-evfta.html 11 Website: http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/chart-nhin-lai-thi-truong-niem-yet-15nam-qua-20150402151414618.chn 12 Website: http://moneyweek.com/vietnam-a-good-bet-for-the-long-term/ Bài tiểu luận Thị trường tài Trang 17
- Xem thêm -

Xem thêm: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG XU THẾ hội NHẬP tài CHÍNH QUỐC tế , THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG XU THẾ hội NHẬP tài CHÍNH QUỐC tế , THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG XU THẾ hội NHẬP tài CHÍNH QUỐC tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay