ĐỊA PHƯƠNG hóa LÃNH đạo DOANH NGHIỆP – MR GARY MALCOLM (GIÁM đốc XAGE CONSULTANCY

13 194 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:54

ĐỀ TÀI: ĐỊA PHƯƠNG HÓA LÃNH ĐẠO  DOANH NGHIỆP – MR. GARY MALCOLM  (GIÁM ĐỐC XAGE CONSULTANCY) NHÓM 1:  Lê Thị Kim Ánh  Thịnh Văn Minh  Phan Minh Tuấn NộI DUNG PHỎNG VẤN:  Phần 1: Cần có chiến lược nhân sự lâu dài  Phần 2: Địa phương hóa các lãnh đạo cấp cao  Phần 3: Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi GARY MALCOLM LÀ AI?      Là một trong những nhà sáng lập Công  ty Xage Consultancy Có 20 năm kinh nghiệm với vai trò nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên viên đào tạo hoạch định Gary làm việc với nhà lãnh đạo cấp cao thuộc lĩnh phủ doanh nghiệp Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Âu Trung Đông Trong năm sống Việt Nam, Gary có nhận thức sâu sắc hiểu biết toàn diện văn hóa Việt Nam cách thức ứng dụng tốt vào môi trường Quá trình học thuật bao gồm: Thạc Sĩ  Quản Lý, Bằng tốt nghiệp Kỹ Thuật,  Bằng sau Đại học về Quản Trị Nhân  Sự và Giấy Chứng nhận Giáo Dục và  Đào Tạo BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TUYỂN DỤNG:  Thực hiện địa phương hóa lãnh đạo  DN   Tiết kiệm chi phí quản lý DN  Lãnh đạo là người VN sẽ có lợi thế  về ngôn ngữ, hiểu được văn hóa của  người bản xứ, hiểu được phong thái  quản trị riêng biệt của GĐ người  Việt, có mối quan hệ rộng, …  Nguồn ứng viên:   Việt kiều   Du học sinh   Tạo mối quan hệ giữa DN và các  trường đại học để có nguồn ứng viên  chất lượng ĐÀO TẠO: Khi tuyển dụng ứng viên người Việt vào vị trí lãnh  đạo tại công ty nước ngoài, hầu hết họ thiếu kinh  nghiệm làm việc quốc tế. Do vậy, cần:  Đưa đi công tác và đào tạo tại nước ngoài nhiều  Tạo điều kiện cho họ trải nghiệm nhiều lĩnh vực  khác nhau trong DN  Chỉ định một người “thầy chỉ dẫn” và huấn  luyện riêng cho họ BỐ TRÍ NHÂN SỰ: DN cần có chiến lược nhân sự lâu dài, cần xác  định sớm ai sẽ đảm nhiệm những vị trí quan  trọng  Cần xác định người tài ở mỗi cấp quản trị  Những nhân viên thuộc dạng quy hoạch vào vị trí  quản lý cần phải được phát triển đúng cách như:  cho họ kinh nghiệm quốc tế, trải nghiệm nhiều  lĩnh vực, giao thêm trọng trách  LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI XàHỘI:  Trả cho lãnh đạo người Việt mức lương tương  đương với lãnh đạo là người nước ngoài ở vị trí  tương ứng  Trao cho họ các phúc lợi, các trợ cấp khác như:  xe riêng, BHYT, … TẠO ĐỘNG LỰC:  Tiếp tục hỗ trợ sau khi đề bạt  Cung cấp các khóa huấn luyện, những  “người thầy chỉ dẫn” hoặc thuê chuyên gia  hướng dẫn từ bên ngoài Chân thành cảm ơn sự theo dõi của cô  và các bạn! [...]...TẠO ĐỘNG LỰC:  Tiếp tục hỗ trợ sau khi đề bạt  Cung cấp các khóa huấn luyện, những  “người thầy chỉ dẫn” hoặc thuê chuyên gia  hướng dẫn từ bên ngoài Chân thành cảm ơn sự theo dõi của cô  và các bạn!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA PHƯƠNG hóa LÃNH đạo DOANH NGHIỆP – MR GARY MALCOLM (GIÁM đốc XAGE CONSULTANCY , ĐỊA PHƯƠNG hóa LÃNH đạo DOANH NGHIỆP – MR GARY MALCOLM (GIÁM đốc XAGE CONSULTANCY , ĐỊA PHƯƠNG hóa LÃNH đạo DOANH NGHIỆP – MR GARY MALCOLM (GIÁM đốc XAGE CONSULTANCY , ĐỀ TÀI: ĐỊA PHƯƠNG HÓA LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP – MR. GARY MALCOLM (GIÁM ĐỐC XAGE CONSULTANCY)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay