CÁC QUY tắc GIAO DỊCH cơ bản TRÊN 2 sàn

23 231 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:54

CÁC QUY TẮC GIAO DỊCH CƠ BẢN TRÊN SÀN Nhóm Nội dung chính: * Các nội dung khác tự đọc Quyết định ban hành I Quy tắc giao dịch sàn: Thời gian, đợt giao dịch Giá cả, biên độ, khối lượng Các loại lệnh II Những thay đổi gần đây: Biên độ Khối lượng, bước giá, hủy sửa lệnh Giao dịch ngày III Ví dụ khớp lệnh: Ví dụ loại lệnh Ví dụ khớp lệnh liên tục, khớp lệnh định kỳ 1 Thời gian, đợt giao dịch: (Giao dịch thỏa thuận giao dịch trái phiếu diễn suốt thời gian giao dịch từ 9:00-15:00 trừ nghỉ 11:30-13:00) HOSE HNX 9:00-9:15 Khớp định kỳ mở cửa Khớp lệnh liên tục 9:15-11:30 Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục 11:30-13:00 Nghỉ trưa Nghỉ trưa 13:00-14:30 Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh liên tục 14:30-14:45 Khớp định kỳ đóng cửa Khớp định kỳ đóng cửa 14:45-15:00 Giao dịch thỏa thuận Giao dịch thỏa thuận Giá cả, biên độ, khối lượng: HOSE HNX Biên độ 7% 10% Đơn vị giao dịch lô 10 cổ phiếu lô 100 cổ phiếu Khối lượng giao dịch khớp lệnh Từ 10 đến 500.000 cổ 100.000 cổ: T+1 Khối lượng giao dịch thỏa thuận Tối thiểu 20.000 cổ Không quy định đơn vị, tối thiểu 5.000 cổ, 1.000 trái Giá [...]... độ trên hai sàn: Nhằm tăng thanh khoản cho thị trường, 2 sàn đã được nới biên độ lên 7% (HOSE) và 10% (HNX) từ 12/ 9 /20 16 2 Khối lượng, bước giá, hủy sửa lệnh: Tại HOSE: Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt: • Tăng khối lượng tối đa của một lệnh lên 500.000 CP/CCQ (Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) thay vì 19.990 CP/CCQ như quy định cũ; • Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy. .. cổ phiếu là 100 đồng;  Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch thỏa thuận cổ phiếu là 1 đồng;  Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF là 1 đồng II Những thay đổi gần đây: Hủy/sửa lệnh: Không được hủy/sửa lệnh trong các phiên khớp lệnh định kỳ (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang) 3 Giao dịch trong ngày: từ 1/7 /20 16 Nhà đầu tư sẽ được phép đặt lệnh... 99 2. 000 (NĐT C) Kết quả khớp lệnh: Giá khớp: ? KL khớp: ? Ai khớp với ai, KL bao nhiêu? III Ví dụ về khớp lệnh: 1 Khớp lệnh định kỳ: Giả sử cổ phiếu ABC có sổ lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ như sau: NĐT KL mua KL mua lũy kế Giá KL bán lũy kế KL bán NĐT A 1.000 1.000 ATC 5.800 1.000 G B 500 1.500 20 ,7 4.800 700 H C 700 2. 200 20 ,6 4.100 900 I D 1.100 3.300 20 ,5 3 .20 0 1.000 J E 3.000 6.300 20 ,4 2. 200... cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh chưa khớp và còn hiệu lực từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó Cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu đã mua nhưng chưa về tài khoản (Tham khảo thêm những chi tiết có liên quan trong Thông tư 20 3 /20 15/TT-BTC ngày 21 / 12/ 2015 của Bộ Tài chính) III Ví dụ về khớp lệnh: A 1 2 3 B 1 2 Ví dụ về từng loại lệnh: Lệnh giới hạn – LO: Lệnh thị trường... định cũ là 20 .000 CP/CCQ II Những thay đổi gần đây: Thay đổi đơn vị yết giá: • Đơn vị yết giá mới được quy định như sau: Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng: Mức giá (đồng) Đơn vị yết giá = 50.000 100 đồng Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá Tại HNX: Đơn vị yết giá:  Đơn vị yết giá quy định đối với giao dịch khớp... LO: Giả sử cổ phiếu ABC có sổ lệnh (bảng liệt kê dữ liệu đặt lệnh) như sau: Kết quả khớp lệnh: KL khớp, giá khớp? KL mua Giá mua Giá bán KL bán 5.000 100 98 1.000 100 1.000 III Ví dụ về khớp lệnh: 2 Lệnh thị trường – MP: Giả sử cổ phiếu ABC có sổ lệnh như sau: Kết quả khớp lệnh: KL khớp, giá khớp? KL, giá còn lại? KL mua Giá mua Giá bán KL bán 5.000 MP 98 1.000 99 2. 000 III Ví dụ về khớp lệnh: 3 Lệnh... mua KL mua lũy kế Giá KL bán lũy kế KL bán NĐT A 1.000 1.000 ATC 5.800 1.000 G B 500 1.500 20 ,7 4.800 700 H C 700 2. 200 20 ,6 4.100 900 I D 1.100 3.300 20 ,5 3 .20 0 1.000 J E 3.000 6.300 20 ,4 2. 200 700 K F 2. 000 8.300 ATC 1.500 1.500 L Kết quả khớp lệnh: Giá khớp: ? KL khớp: ? Ai khớp với ai, KL bao nhiêu? III Ví dụ về khớp lệnh: 1 Khớp lệnh liên tục: Giả sử cổ phiếu ABC có sổ lệnh trong đợt khớp lệnh liên... LO 400 X 10,4 9:30 LO 300 Y 10,5 8:45 LO 500 Z 10,6 9:55 LO 400 W Kết quả khớp lệnh: Giá khớp: ? KL khớp: ? Ai khớp với ai, KL bao nhiêu? Sẽ thế nào nếu vào lúc 10:55 có l lệnh mua MP 800 cổ nhập vào sàn? III Ví dụ về khớp lệnh: THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC QUY tắc GIAO DỊCH cơ bản TRÊN 2 sàn , CÁC QUY tắc GIAO DỊCH cơ bản TRÊN 2 sàn , CÁC QUY tắc GIAO DỊCH cơ bản TRÊN 2 sàn , Giá cả, biên độ, khối lượng:, II. Những thay đổi gần đây:, III. Ví dụ về khớp lệnh:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay