ÁP DỤNG GMP tại CÔNG TY mỹ PHẨM AVON VIỆT NAM

41 251 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:54

Company LOGO Đề Đề tài: tài: ÁP ÁP DỤNG DỤNG GMP GMP TẠI TẠI CÔNG CÔNG TY TY MỸ MỸ PHẨM PHẨM AVON AVON VIỆT VIỆT NAM NAM GVHD: GVHD: TS TS Tạ Tạ Thị Thị Kiều Kiều An An Người Người thực thực hiện: hiện: Nhóm Nhóm 99 Danh sách thành viên nhóm 17 Nguyễn Viết Quỳnh Anh Hồ Nam Đông Lê Hồng Hà Nguyễn Thị Bích Liên Trương Bảo Long Đào Mạnh Long Phan Hoài Linh Đào Ánh Tuyết Nội dung I II III LÝ THUYẾT VỀ GMP TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AVON VIỆT NAM THỰC TRẠNG ÁP DỤNG GMP TẠI CÔNG TY AVON VIỆT NAM • I LÝ THUYẾT VỀ GMP Good Manufacturing Practices Định nghĩa • Là hệ thống đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn áp dụng sở sản xuất, chế biến thực phẩm dược phẩm  GMP quy phạm sản xuất, tức biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn  Quy phạm sản xuất thường tập trung vào thao tác, vận hành công nghệ thiết bị Nội dung quy phạm sản xuất GMP • • • • • • • Qui định thao tác, vận hành công nghệ thiết bị Qui định thành phần nguyên vật liệu từng công đoạn sản xuất, Qui định tiêu chuẩn sản phẩm Mô tả rõ yêu cầu kỹ thuật hoặc qui trình chế biến Lý phải thực yêu cầu hoặc qui trình Mô tả chính xác thao tác, thủ tục phải tuân thủ Phân công cụ thể việc thực qui định giám sát việc thực Hình thức quy phạm sản xuất GMP Được thể dạng văn bản, gồm hai phần Các thông tin về hành chính Bốn nội dung chính quy phạm sản xuất GMP nêu Mười nguyên tắc bản GMP Viết gì cần làm Làm theo gì viết Ghi kết làm vào hồ sơ Thẩm định quy trình Sử dụng hợp lý thiết bị Bảo trì thiết bị theo kế hoạch Đào tạo thường xuyên cập nhật Giữ gìn ngăn nắp Cảnh giác cao về chất lượng 10.Kiểm tra thực Các yêu cầu GMP Yêu cầu nhà xưởng vị trí phải thoáng mát, không gây ô nhiễm môi trường, không đặt nơi có môi trường không lành mạnh v.v Phương tiện chế biến Yêu cầu về phương tiện vệ sinh, chiếu sáng, thông gió, hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất đảm bảo vệ sinh, an toàn Qui định yêu cầu kiểm soát vệ sinh nhà xưởng Xử lý nước thải, sản phẩm phụ, bảo quản hoá chất gây hiểm, kiểm soát sinh vật gây hại đồ dùng nhân Các yêu cầu GMP • Kiểm soát trình chế biến :  Các điểm kiểm soát quan trọng kiểm soát suốt trình chế biến  Thực biện pháp đề phòng sản phẩm bị nhiễm bẩn, thử tiêu vi sinh hoá học, tạp chất khâu cần thiết để xác định nguy gây nhiễm Các sản phẩm bị nhiễm bẩn hay biến chất phải bị loại bỏ hoặc xử lý để giảm bớt độc chất Quy phạm sản xuất GMP ở Công ty AVON Việt Nam Quy định kiểm soát vệ sinh nhà xưởng:  Vấn đề vệ sinh nhà xưởng kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên vật liệu tới lúc xuất xưởng  Vệ sinh kho nguyên vật liệu: vệ sinh nền kho, pallet hàng ngày, hàng tuần kiểm tra mạng nhện, nơi ẩm mốc  Kiểm tra xử lý chất thải: gồm chất thải rắn chất thải lỏng  Kiểm soát động vật gây hại như: chuột, mối, gián… Quy phạm sản xuất GMP ở Công ty AVON Việt Nam Kiểm soát trình chế biến:  Phòng ngừa sản xuất: tuân thủ quy định về vệ sinh, thực quy trình, kiểm soát sản phẩm, xử lý sản phẩm hay bán thành phẩm không phù hợp trình sản xuất…  Giám sát sản xuất: giám sát quy trình sản xuất, kiểm tra thong số chất lượng từng công đoạn, giám sát thong số sản xuất, thực quy trình công nhân…  Kiểm soát sản xuất: kiểm soát tình hình chung ca làm việc, tổ chức sản xuất theo kế hoạch, kiểm soát thong số chính… Quy phạm sản xuất GMP ở Công ty AVON Việt Nam • Nhân lực:  Mọi người cần phải đảm bảo vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục bảo hộ lao động theo quy định, giữ gìn vệ sinh chung nơi làm việc, tác phong gọn gàng, sẽ…  Kiểm soát sức khỏe công nhân, tần suất kiểm tra định kỳ hàng năm  Công ty thường xuyên tổ chức giáo dục cho cán bộ công nhân viên Quy phạm sản xuất GMP ở Công ty AVON Việt Nam Kiểm soát bảo quản phân phối:  Phương tiện vận chuyển: sẽ, có mui che  Dụng cụ chứa: sẽ, vật liệu thép không rỉ hay nhựa  Sắp xếp nguyên vật liệu Pallet sẽ, không nứt vỡ hay mốc  Tất phải bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát theo dõi tuần  Việc sử dụng nguyên vật liệu phải đảm bảo vệ sinh Đánh giá trạng áp dụng GMP Công ty Avon Các Các ưu ưu điểm điểm Nhân đào tạo:  Có sơ đồ tổ chức nhân về chất lượng  Nhân lực đào tạo về GMP chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng Đánh giá trạng áp dụng GMP Công ty Avon Các ưu điểm điểm Nhà xưởng - Khu vực sản xuất nằm khu công nghiệp, ít có nguy bị gây nhiễm - Cơ sở sản xuất thiết kế đảm bảo yêu cầu GMP: khu vực thay đồ nhân viên sản xuất biệt lập; khu phòng thí nghiệm tách biệt khu sản xuất; khu sản xuất có phân chia khu vực sản xuất cấp 1, cấp 2, khu vực nhận nguyên vật liệu, khu vực tồn trữ hàng thành bán thành phẩm – thành phẩm - Có hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất đáp ứng yêu cầu - Có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy chứng nhận Công an tỉnh Bình Dương Đánh giá trạng áp dụng GMP Công ty Avon Các ưu điểm điểm 3.Trang thiết bị:   Thiết bị máy móc tương đối phù hợp với quy mô sản xuất Có SOP về vận hành, vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng thiết bị dụng cụ, máy móc sản xuất kiểm tra chất lượng Đánh giá trạng áp dụng GMP Công ty Avon Các ưu điểm điểm 4.Vệ sinh điều kiện vệ sinh  Nhân viên khám sức khỏe trước tuyển dụng khám sức khỏe định kỳ  Có trang thiết bị bảo hộ cho người công nhân làm việc  Có quy trình làm vệ sinh môi trường, nhà xưởng, trang thiết bị - máy móc Sản xuất  Có quy trình sản xuất gốc cho sản phẩm  Đã thiết lập thực hệ thống hồ sơ lô sản phẩm Đánh Đánh giá giá hiện trạng trạng áp áp dụng dụng GMP GMP tại Công Công ty ty Avon Avon Các Các ưu ưu điểm điểm Kiểm tra chất lượng    Phòng kiểm tra chất lượng thiết kế chuẩn Thực lưu trữ hồ sơ ghi chép việc lấy mẫu, kiểm mẫu kiểm tra chất lượng lô sản phẩm Có hệ thống kiểm soát mẫu lưu Hồ sơ tài liệu  Có quy trình thao tác chuẩn cho hoạt động nhà máy, người có thẩm quyền ký duyệt ban hành   Hệ thống hồ sơ lô xây dựng quản lý theo quy định GMP Có hồ sơ lưu lại hoạt động công ty như: đào tạo GMP, hồ sơ lô, hồ sơ kiểm nghiệm, tự tra… Đánh giá trạng áp dụng GMP Công ty Avon Các ưu điểm Thanh tra nội bộ Có chương trình kế hoạch tự tra, kiểm tra định kỳ để phát tồn trình hoạt động Có định thành lập nhóm tự tra tiến hành tự tra nhà máy Đánh Đánh giá giá hiện trạng trạng áp áp dụng dụng GMP GMP tại Công Công ty ty Avon Avon Các Các ưu ưu điểm điểm Bảo quản • - Có hệ thống kho bảo quản nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm thành phẩm 10 Thu hồi xử lý sản phẩm trả • - Có quy trình về xử lý khiếu nại sản phẩm, thu hồi sản phẩm xử lý sản phẩm trả về Đánh Đánh giá giá hiện trạng trạng áp áp dụng dụng GMP GMP tại Công Công ty ty Avon Avon Đề mục Hạn chế Biện pháp khắc phục Phòng ban / Người thực Nhân đào tạo Các lớp huấn luyện GMP chưa -Tổ chức đưa trưởng bộ phận tham gia Phòng nhân thực thường xuyên, kịp thời, đặc lớp tập huấn GMP đơn vị có uy tín biệt với nhân viên hướng dẫn - Đưa chương trình GMP vào kế hoạch đào tạo công ty Trang thiết bị Đồng hồ đo áp lực nồi hấp (phòng - Đồng hồ đo áp lực Trung thí nghiệm) chưa kiểm định tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu hạn vực II kiểm định cung cấp tem kiểm định - Thực hạn kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Giám sát bảo trì Đánh Đánh giá giá hiện trạng trạng áp áp dụng dụng GMP GMP tại Công Công ty ty Avon Avon Đề mục Hạn chế Biện pháp khắc phục Phòng ban / Người thực Vệ sinh điều kiện vệ sinh -Vệ sinh kho chưa tốt (nền nhà kho nhiều bụi - Tuân thủ theo quy định vệ sinh Nhà kho / Sản xuất bám, swrap quấn thùng carton chứa thành GMP/nhà máy, nhắc nhở - xử phạt phẩm bị rách…) nhân viên vi phạm - Khu vực locker nhân viên bừa bộn -Thiết bị máy móc vệ sinh để khu vực giặt rửa lẫn với thiết bị chưa rửa - Yêu cầu nhân viên tự dọn dẹp locker - Dùng túi nylon đẻ bảo quản thiết bị vệ sinh, có dãn nhãn vệ sinh để phân biệt - Đề nghị dùng cồn để vệ sinh kính - Dung dịch vệ sinh kính ngăn cách khu vực đóng gói cấp cấp dung dịch hóa chất tẩy rửa => Nguy ảnh hưởng đến sản phẩm khu vực sản xuất Đánh Đánh giá giá hiện trạng trạng áp áp dụng dụng GMP GMP tại Công Công ty ty Avon Avon Đề mục Hạn chế Biện pháp khắc phục Phòng ban / Người thực Kiểm tra chất lượng Nhà kho - Cần xây dựng quy trình xử lý chất thải phòng - Quy trình cách thức xử lý chất thải phòng thí vi sinh tiến hành xử lý trước đưa vào hệ nghiệm vi sinh thiết lập thống xử lý chung -Tiêu chuẩn nước cất phục vụ kiểm nghiệm thiết - Cần xây dựng tiêu chuẩn tiến hành kiểm tra lập tiến hành gửi mẫu TT3 kiểm tra chất lượng chất lượng nước cất phục vụ kiểm nghiệm nước cất định kỳ - Có vẽ bố trí vị trí kho, có bảng báo hiệu khu - Phân chia rõ ràng từng khu vực chứa hàng, có gắn Giám sát kho / Nhân viên hàng hủy, hàng dễ cháy Tuy nhiên, tình bảng thị, nhân viên cố ý để sai vị trí lập nhà kho trạng để lẫn lộn loại hàng: bao bì, bán biên thành phẩm, thành phẩm…để hàng lối - Sắp xếp kho gọn gàng, không để tình trạng ứ đọng - Biểu mẫu kiểm soát nhiệt độ không cập nhật hàng hóa phải để hàng lối thường xuyên - Nhắc nhở nhân viên cập nhật nhiệt độ hàng ngày Giám sát chất lượng Company LOGO Trân trọng cảm ơn! GVHD: TS Tạ Thị Kiều An Nhóm 09
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG GMP tại CÔNG TY mỹ PHẨM AVON VIỆT NAM , ÁP DỤNG GMP tại CÔNG TY mỹ PHẨM AVON VIỆT NAM , ÁP DỤNG GMP tại CÔNG TY mỹ PHẨM AVON VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay