Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên THCS trong dạy học tích hợp

120 155 1
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH QUANG MẠNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH QUANG MẠNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đinh Quang Mạnh i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, cho phép gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, khoa sau Đại học, giảng viên, nhà sư phạm khoa học tham gia giảng dạy, quản lý giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Hải Hà, Phòng GD-ĐT huyện Hải Hà tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Nhân dịp xin chân thành gửi lời cảm ơn tới đồng chí Lãnh đạo Chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Hải Hà, đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tất thầy cô trường THCS huyện Hải Hà tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, tư liệu nhiệt tình đóng góp ý kiến chân tình cho trình nghiên cứu Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, gia đình động viên, khích lệ tinh thần giúp đỡ trình học tập nghiên cứu khoa học Trong trình nghiên cứu thân cố gắng, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Tôi kính mong nhận dẫn, góp ý quý thầy cô, cán quản lý bạn đồng nghiệp Tác giả luận văn Đinh Quang Mạnh ii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn .5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông giới 1.1.2 Kiểm tra, đánh giá hệ thống giáo dục Việt Nam 1.2 Các khái niệm 10 1.2.1 Khái niệm lực 10 1.2.2 Khái niệm đánh giá 11 1.2.3 Đánh giá dạy học tích hợp 12 1.2.4 Khái niệm bồi dưỡng lực đánh giá cho GV THCS dạy học tích hợp 13 1.2.5 Khái niệm quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho GV THCS dạy học tích hợp 14 1.2.6 Khái niệm dạy học tích tích hợp 15 1.3 Những vấn đề bồi dưỡng lực đánh giá cho GV THCS dạy học tích hợp 16 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.1 Đánh giá dạy học tích hợp 16 1.3.2 Bồi dưỡng lực đánh giá cho GV THCS dạy học tích hợp .33 1.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho GV THCS dạy học tích hợp 35 1.4.1 Các chức quản lý nhà trường 36 1.4.2 Nội dung, phương pháp quản lý trường học 37 1.4.3 Phương pháp quản lý trường học .39 1.4.4 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng NLĐG cho GV THCS dạy học tích hợp 40 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên THCS dạy học tích hợp 45 1.6 Ý nghĩa công tác đánh giá đổi nhà trường 47 Kết luận chương 48 Chương THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TRONG GIẢNG DẠY TÍCH HỢP TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH 49 2.1 Đặc điểm tình hình hoạt động giáo dục - đào tạo huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 49 2.1.1 Khái quát chung giáo dục - đào tạo huyện Hải Hà .49 2.1.2 Khảo sát thực trạng giáo dục THCS huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 51 2.2 Quy trình kết khảo sát .52 2.2.1 Nhận thức lãnh đạo quản lý, tổ chuyên môn giáo viên vai trò công tác đánh giá dạy học tích hợp huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 52 2.2.2 Thực trạng công tác đánh giá kết học tập học sinh dạy học tích hợp trường THCS, huyện Hải Hà 57 2.2.3 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho GV dạy học tích hợp huyện Hải Hà .61 2.2.4 Thực trạng công tác bồi dưỡng thực trường THCS địa bàn huyện Hải Hà 65 2.2.5 Nhu cầu cần bồi dưỡng NLĐG cho giáo viên dạy học tích hợp 67 2.3 Nhận xét, đánh giá 69 Kết luận chương 72 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN THCS TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ 73 3.1 Cơ sở để xác lập biện pháp 73 3.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 74 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 74 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, tính thực tiễn .74 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính cấp thiết 74 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .75 3.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng biện pháp .75 3.3 Các biện pháp cụ thể .75 3.3.1 Biện pháp tác động nhằm nâng cao nhận thức GV vai trò hoạt động đánh giá dạy học 75 3.3.2 Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch quy trình kiểm tra đánh giá cho môn học .78 3.3.3 Phát triển khả tự đánh giá, đánh giá lẫn học sinh 83 3.3.4 Phối hợp hình thức phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập 85 3.3.5 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra - đánh giá 88 3.3.6 Bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên phạm vi rộng 89 3.3.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá giáo viên 92 3.4 Mối quan hệ biện pháp 94 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 94 Kết luận chương 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BD : Bồi dưỡng BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lý CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ĐG : Đánh giá GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh HT : Hiệu trưởng KH : Khoa học KT : Kiểm tra KT-XH : Kinh tế - Xã hội NLĐG : Năng lực đánh giá PPDH : Phương pháp dạy học QLGD : Quản lý giáo dục THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TTCM : Tổ trưởng chuyên môn iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức giáo viên vai trò ĐG dạy học tích hợp 52 Bảng 2.2: Nhận thức lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn vai trò đánh giá học sinh dạy học tích hợp 55 Bảng 2.3: Phương pháp kiểm tra, đánh giá rong dạy học tích hợp GV 57 Bảng 2.4: Năng lực tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo viên dạy học tích hợp .60 Bảng 2.5: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên dạy học tích hợp huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) 61 Bảng 2.6: Thực trạng công tác bồi dưỡng thực trường THCs địa bàn huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) .65 Bảng 2.7: Nhu cầu cần bồi dưỡng NLĐG cho giáo viên dạy học tích hợp địa bàn huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) .68 Bảng 3.1: Hình thức kiểm tra đánh giá môn học chương trình 79 Bảng 3.2: Các bậc nhận thức tương ứng với nội dung kiểm tra 15 phút 79 Bảng 3.3: Các bậc nhận thức tương ứng với nội dung kiểm tra 45 phút 80 Bảng 3.4: Số câu hỏi ứng với mục tiêu điểm tương ứng cho câu 80 Bảng 3.5: Mẫu dàn kiểm tra 81 Bảng 3.6: Mẫu thống kê kết thi, kiểm tra .82 Bảng 3.7: Tính cần thiết khả thi giải pháp 95 v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra đánh giá trình học tập để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trước bối cảnh để chuẩn bị trình đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, cần thiết phải đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục Chúng ta bước áp dụng phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt trọng đến phương pháp dạy học tích hợp liên môn Thực tế nhiều nước chứng tỏ việc thực quan điểm tích hợp giáo dục dạy học giúp phát triển lực, giải vấn đề phức tạp làm cho việc học trở nên ý nghĩa HS so với việc môn học, mặt giáo dục thực riêng rẽ Tư tưởng tích hợp bắt nguồn từ sở khoa học đời sống Mọi tình xảy sống tình tích hợp Không thể giải vấn đề nhiệm vụ lý luận thực tiễn mà không vận dụng phối hợp, tổng hợp kỹ đa ngành nhiều lĩnh vực khác Tích hợp nhà trường giúp cho học HS tập thông minh vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ phương pháp khối lượng tri thức toàn diện, hài hòa hợp lý giải tình khác mẻ sống đại Dạy học tích hợp giúp người GV quan tâm đến khả năng, nhu cầu, điều kiện học tập khác người học, nuôi dưỡng học sinh có khả học tập độc lập, có ý thức trách nhiệm tự định hướng thân Kết luận chương Tóm lại, muốn ngày nâng cao chất lượng GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi đất nước phải trọng công bồi dưỡng NLĐG cho GV Đây yếu tố có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi phối hợp đạo nghiêm túc cấp lãnh đạo, quyền ngành GD&ĐT HT người đầu công tác này, HT không tích cực đề kế hoạch triển khai thực cách nghiêm túc, công tác không mang lại hiệu cao Ngoài thân GV phải tích cực tự học thường xuyên, học suốt đời, không ngừng phấn đấu vươn lên mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở thực mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận văn, giải vấn đề lý luận thực tiễn công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV THCS sau: 1.1 Về lý luận Trên sở kế thừa, hệ thống hoá kết nghiên cứu lý luận, luận văn làm sáng tỏ sở lý luận công tác bồi dưỡng GV, việc quản lý công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV THCS Đặc biệt, nghiên cứu trọng phân tích NLĐG, yếu tố hình thành NLĐG GV giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV THCS nói chung huyện Hải Hà nói riêng 1.2 Về thực tiễn Kết nghiên cứu thực trạng cho thấy: chất lượng giáo dục THCS thấp so yêu cầu; công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV bộc lộ yếu quản lý, biểu rõ vấn đề: nhận thức công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV; kế hoạch công tác bồi dưỡng GV; đạo tổ môn định hướng nội dung cần bồi dưỡng; công tác đạo tổ môn kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ tự bồi dưỡng điều kiện hỗ trợ giáo viên việc tự học, tự bồi dưỡng; nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng GV; hình thức bồi dưỡng GV nghèo nàn, chưa thể rõ tính phù hợp thích ứng; việc đầu tư nguồn lực cho công tác bồi dưỡng GV chưa quan tâm mức, công tác quản lý lúng túng việc xác lập chế phối hợp, chưa tìm hướng thích hợp để tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng GV đáp ứng nhu cầu đặt Những yếu không khắc phục kịp thời nguyên nhân làm chậm tiến trình đổi giáo dục Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn xác lập giải pháp quản lý nhằm bồi dưỡng nâng cao NLĐG cho GV THCS bao gồm giải pháp: Biện pháp 1: Biện pháp tác động nhằm nâng cao nhận thức GV vai trò hoạt động đánh giá dạy học 98 Biện pháp 2: Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch quy trình kiểm tra đánh giá cho môn học Biện pháp 3: Phát triển khả tự đánh giá, đánh giá lẫn học sinh Biện pháp 4: Phối hợp hình thức phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra - đánh giá Biện pháp 6: Bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên phạm vi rộng Biện pháp 7: Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra đánh giá giáo viên Các giải pháp nêu có mối quan hệ hữu với nhau, đan xen nhau, kết nối với tạo nên thống trình quản lý công tác bồi dưỡng NLĐG cho GV Mỗi giải pháp có tính độc lập tương đối, có khả phát huy tác dụng thời điểm, hoàn cảnh cụ thể Tuy nhiên, giải pháp “vạn năng” Do vậy, chúng phát huy tác dụng tối đa vận dụng cách đồng bộ, linh hoạt sáng tạo Kiến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục&Đào tạo Hải Hà Phòng GD-ĐT quan quản lý trực tiếp hoạt động trường THCS huyện, khâu quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ trường quan trọng Do đó, PGD-ĐT cần có kế hoạch tổng thể công tác đạo trường THCS tham gia tích cực việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng dần trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GV Tích cực tham mưu với UBND huyện việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ kinh phí xây dựng sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, đại kinh phí cho công tác bồi dưỡng GV Phòng GD&ĐT phải thường xuyên định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng trường Nếu không làm tốt khâu này, tất trường không tự ý thức cao, dẫn đến công tác tự học, tự bồi dưỡng không đạt kết mong muốn, mang tính hình thức Từ không đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ tay nghề nhà giáo giai đoạn tương lai ngành GD-ĐT 99 2.2 Đối với trường Trung học sở CBQL trường phải thật quan tâm, tạo điều kiện tối đa để GV tham gia kỳ bồi dưỡng, ưu tiên cho GV tham gia bồi dưỡng để đạt chuẩn hoá trình độ Tích cực việc xây dựng kế hoạch đạo triển khai thực kế hoạch bồi dưỡng NLĐG cho GV dạy học tích hợp, đồng thời phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng đơn vị; tăng cường tổ chức hoạt động chuyên môn công tác bồi dưỡng; tích cực huy động nguồn kinh phí để tổ chức cho GV trường tham gia học tập trường tiên tiến; tăng cường giao lưu trường công tác tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Phương Anh (2006), “Kiểm tra đánh giá để phục vụ học tập: Xu hướng giới học cho Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích cực học sinh bậc trung học”, Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Sỹ Anh (2011), “Đề xuất giải pháp đánh giá chất lượng học sinh phổ thông Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, tập 1, Hải Phòng Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hải Hà Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường CBQL Giáo dục Đào tạo Đặng Quốc Bảo (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB lý luận trị, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 3012-2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn soạn đề kiểm tra Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Sổ tay PISA, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009, 2011) Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12-12-2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT; Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5-102006 Bộ 10 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những sở khoa học quản lý giáo dục, Trường CBQL Giáo dục đào tạo, Hà Nội 11 Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục 2009-2020, Bộ GD-ĐT 12 Nguyễn Văn Đường (2002), "Tích hợp dạy học Ngữ văn bậc THCS", Tạp chí giáo dục 101 13 Trần Kiều (2012), “Một số nhận xét trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam từ năm 1945 đến nay”, Kỉ yếu Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu giáo dục phổ thông Việt Nam số nước giới, đề xuất hướng nghiên cứu đổi giáo dục phổ thông sau năm 2015 Việt Nam”, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 14 Đào Thái Lai (2012), “Tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển chương trình giáo dục phổ thông”, Kỉ yếu Hội thảo “Tổng kết nghiên cứu giáo dục phổ thông Việt Nam số nước giới, đề xuất hướng nghiên cứu đổi giáo dục phổ thông sau năm 2015 Việt Nam”, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 15 Nguồn Internet (VVOB), Dạy học tích cực 16 Nguyễn Thị Lan Phương, Đặng Xuân Cương (2011), “Đánh giá kết giáo dục trường phổ thông - Thực trạng vấn đề đặt ra”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, tập 2, Hải Phòng 17 Nguyễn Ngọc Quang (1992), Những khái niệm quản lý giáo dục 18 Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm đo lường kết học tập, Nxb Trường Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 19 Hoàng Thị Tuyết, “Đào tạo lực đánh giá giáo dục - Một cách nhìn thực tiễn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vai trò hoạt động kiểm tra đánh giá đổi giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu Giáo dục, TPHCM, 2004 102 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC (Dùng cho giáo viên THCS) Họ tên giáo viên: Giảng dạy môn: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên THCS dạy học tích hợp, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra vai trò đánh giá dạy học, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Ý kiến) Phụ lục 1: Nhận thức giáo viên vai trò ĐG dạy học Vai trò đánh giá Là sở để phân loại, xác định mức độ hoàn thành nội dung học học sinh Là sở để động viên, thúc đẩy tiến phát huy lực sở trường học sinh Là sở thực tế để GV điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động học tập HS Là sở để GV định hướng, dự đoán tạo động lực cho HS tự điều chỉnh, tự hoàn thiện hoạt động học Là hội giúp HS ôn tập, củng cố tri thức, phát triển trí tuệ Là điều kiện để HS tự đánh giá đánh giá lẫn mức độ lĩnh hội tri thức, trình độ kĩ năng, kĩ xảo Ý kiến (%) Phụ lục số 2: PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ VAI TRÒ CỦA KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP (Dùng cho CBQL) Phụ lục 2: Nhận thức lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn vai trò đánh giá học sinh dạy học tích hợp Họ tên: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên THCS dạy học tích hợp, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra vai trò đánh giá dạy học, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Ý kiến) Vai trò đánh giá Là để cấp quản lí thực đánh giá trình độ giảng dạy giáo viên Cung cấp cho cán quản lý giáo dục thông tin thực trạng dạy học đơn vị giáo dục để đạo kịp thời, uốn nắn lệch lạc Là điều kiện để phân loại, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ giáo dục học sinh Là sở để xây dựng nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên đánh giá học sinh Ý kiến (%) Phụ lục số 3: PHIẾU ĐIỀU TRA PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP (Dùng cho giáo viên THCS) Họ tên giáo viên: Giảng dạy môn: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên THCS dạy học tích hợp, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Mức độ) Mức độ (%) Phương pháp Vấn đáp Viết (tự luận) Trắc nghiệm khách quan Thông qua sản phẩm, qua hồ sơ học sinh Đánh giá tình tập, hình thức tiểu luận Thông qua tương tác nhóm, thông qua sản phẩm nhóm Thường Thỉnh Không bao xuyên thoảng Phụ lục số 4: PHIẾU ĐIỀU TRA NĂNG LỰC TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP (Dùng cho giáo viên THCS) Họ tên giáo viên: Giảng dạy môn: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên THCS dạy học tích hợp, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra lực tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Mức độ) Các tiêu chí đánh giá 1.Vận dụng linh hoạt hình thức, thời gián kiểm tra, đánh giá dạy học tích hợp Đảm bảo kiểm tra đánh giá mang tính khách quan, toàn diện phát huy lực học sinh (giả vấn đề dựa vốn hiểu biết nhiều môn học gắn với tình thực tế) Đảm bảo việc đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn Trong trình kiểm tra đánh giá có nhận xét, rút kinh nghiệm cho học sinh theo hướng thúc đẩy phát triển Tốt Mức độ Đạt yêu Khá cầu Chưa đạt yêu cầu Phụ lục số 5: PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP (Dùng cho CBQL) Họ tên: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên dạy học tích hợp huyện Hải Hà, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra lực tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Mức độ) Phụ lục 5: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên dạy học tích hợp huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) Mức độ đánh giá Các tiêu chí đánh giá ( trưng cầu ý kiến 30 CBQL) Tốt SL Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng NLĐG chung cho toàn trường đạo tổ, nhóm, cá nhân GV xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh Thành lập Ban quản lý đánh giá học sinh bối cảnh tiếp cận lực Tổ chức sinh hoạt cụm, tổ chuyên môn, dự giờ, hội giảng Tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên tiêu biểu Tăng cường sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy đánh giá Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá giáo viên Xây dựng chế nhằm khuyến khích sáng tạo, cách làm hay việc đổi đánh giá học sinh Tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham quan học tập, trải nghiệm thực tế mô hình đánh giá trường học khác huyện Khá % SL % Trung bình SL % CĐ yêu cầu SL % Phụ lục số 6: PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐÁNH GIÁ ĐÃ THỰC HIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ (Dùng cho CBQL THCS) Họ tên: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng thực trường THCs địa bàn huyện Hải Hà, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra lực tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp (cột Mức độ) Phụ lục 6: Thực trạng công tác bồi dưỡng thực trường THCs địa bàn huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) Các tiêu chí đánh giá (đã trưng cầu ý kiến 30 CBQL) Tốt SL Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chủ trương, quan điểm Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT hoạt động KT, ĐG (đặc biệt KT, ĐG theo hướng tiếp cận lực học sinh) Bồi dưỡng kỹ thuật ma trận, đề kiểm tra Bồi dưỡng ứng dụng CNTT đánh giá Bồi dưỡng cho giáo viên khả hướng dẫn cho học sinh tự suy ngẫm, tự đánh giá đánh giá đồng đẳng Bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức đánh giá HS thông qua trải nghiệm thực tiễn, vận dụng giải thích tình thực tế sống Bồi dưỡng kỹ kết hợp linh hoạt phương pháp, hình thức kiểm tra dạy học tích hợp Các hoạt động bồi dưỡng khác có liên quan như: bồi dưỡng phương pháp dạy học, tổ chức ngoại khóa, NGLL % Mức độ đánh giá Trung Khá bình SL % SL % CĐ yêu cầu SL % Phụ lục số 7: PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CẦN BỒI DƯỠNG VỀ NLĐG CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HÀ (Dùng cho CBQL THCS) Họ tên: Đơn vị công tác: Để góp phần nghiên cứu thực trạng nhu cầu cần bồi dưỡng NLĐG cho giáo viên dạy học tích hợp địa bàn huyện Hải Hà, gửi đến Thầy, Cô phiếu điều tra lực tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, xin Thầy, Cô vui lòng cho số thông tin việc đánh dấu x vào chỗ trống thích hợp Phụ lục 7: Nhu cầu cần bồi dưỡng NLĐG cho giáo viên dạy học tích hợp địa bàn huyện Hải Hà (do CBQL đánh giá) Các tiêu chí đánh giá ( trưng cầu ý kiến 150 GV 30 CBQL) Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chủ trương, quan điểm Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT hoạt động KT, ĐG (đặc biệt KT, ĐG theo hướng tiếp cận lực học sinh) Bồi dưỡng kỹ thuật ma trận, đề kiểm tra Bồi dưỡng ứng dụng CNTT đánh giá Bồi dưỡng cho giáo viên khả hướng dẫn cho học sinh tự suy ngẫm, tự đánh giá đánh giá đồng đẳng Bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức đánh giá HS thông qua trải nghiệm thực tiễn,vận dụng giải thích tình thực tế sống Bồi dưỡng kỹ kết hợp linh hoạt phương pháp, hình thức kiểm tra dạy học tích hợp Các hoạt động bồi dưỡng khác có liên quan như: bồi dưỡng phương pháp dạy học, tổ chức ngoại khóa, NGLL GV Không cần Cần thiết thiết CBQL Không cần Cần thiết thiết Phụ lục số PHIẾU XIN Ý KIẾN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP (Dùng cho CBQL, TTCM, GV trường THCS) Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo viên cách đánh dấu x vào ô lựa chọn: Phụ lục 8: Tính cần thiết khả thi giải pháp Tính cần thiết Các giải pháp TT ( trưng cầu ý kiến 30 CBQL, 60 TTCM 150 GV) trương Đảng, Nhà nước, thị, thông tư hướng dẫn ngành GD- % ĐT đổi giáo dục phổ thông Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch SL quy trình kiểm tra đánh giá cho môn học % Phát triển khả tự đánh giá, đánh SL giá lẫn học sinh % Phối hợp hình thức phương pháp SL kiểm tra, đánh giá kết học tập % Ứng dụng công nghệ thông tin SL công tác kiểm tra - đánh giá % Bồi dưỡng lực đánh giá cho giáo SL viên phạm vi rộng % Tăng cường công tác tra, kiểm SL tra hoạt động kiểm tra - đánh giá % giáo viên cần thiết Tổ chức học tập, quán triệt chủ SL Rất Cần thiết Tính khả thi Kh Rất cần khả thiết Khả Kh khả thi thi thi Theo đồng chí, giải pháp nêu cần phải đề xuất giải pháp khác: Xin đồng chí cho biết thuận lợi khó khăn việc triển khai thực giải pháp nêu trên: 2.1.Thuận lợi: 2.2.Khó khăn: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! ……………., ngày…….tháng……năm 2015 Người trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên THCS trong dạy học tích hợp , Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên THCS trong dạy học tích hợp , Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá cho giáo viên THCS trong dạy học tích hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay