Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình

51 163 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁỎ DỤC THÈ CHẤT VŨ THỊ HƯỜNG LƯA CHON BÀI TẢP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TÀN VỚI THẾ CỜ CÒN HAI TƯONG CHO NAM ĐỘI TUYÊN CỜ VUA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẮC ĐÔNG QUAN - THÁI BÌNH HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁỎ DỤC THÈ CHẤT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁỎ DỤC THÈ CHẤT VŨ THỊ HƯỜNG LựA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN TÀN VỚI THẾ CỜ CÒN HAI TƯỢNG CHO NAM ĐÔI TUYỂN CỜ VUA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BẮCĐÔNG QUAN - THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên Ngành: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học TS HÀ MINH DỊU HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Vũ thị Hường Sinh viên lớp: K38A GDTC - Trường ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đống Quan - Thái Bình” công trình nghiên cứu riêng Đề tài không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Các kết nghiên cứu mang tính thời cấp thiết thực tế khách quan trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Hà Nội, ngày thảng năm 2016 Sinh viên vữ THỊ HƯỜNG DANH MỤC VIẾT TẮT ĐHSP Đại học Sư phạm GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên NTN Nhóm thực nghiệm NXB Nhà xuất STN Sau thực nghiệm TDTT Thể dục thể thao TTN Trước thực nghiệm THPT Trung học phổ thông TĐTL Trình độ tập luyện MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Những vấn đề đánh giá trình độ tập luyện vận động viên 1.1.1 Khái niệm trình độ tập luyện quan điểm nghiên cứu trình độ tập luyện thể dục thể thao .5 1.1.2 Khái niệm trình độ tập luyện vận động vỉêncờ vua quan điểm nghiên cứu trình độ tập luyện vận động viêncờ vua 11 1.1.2.1 Khái niệm trình độ tập luyện vận động vỉêncờ vua 11 1.1.2.2 Đánh giá trình độ tập luyện vận động viên cờ vua 12 1.2 Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi THPT .15 1.2.1 Đặc điểm tâm lí học sinh THPT 15 1.2.2 Đặc điểm sinh lí học sinh THPT .16 1.3 Đặc điểm hoạt động tập luyện thi đấu môn cờ vua .17 1.3.1 Các phương pháp, phương tiện giảng dạy - huấn luyện môn cờ vua 19 1.3.2 Cơ sở lý luận trình hình thành kỹ kỹ xảo môn cờ vua 22 1.4 Cơ sở lý luận tình (thế cờ) hai Tượng tàn 23 CHƯƠNG NHIỆM VỤ- PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN cứu 25 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu .25 DANH MỤC BẢNG BIỂU 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 25 2.2.2 Phương pháp vẩn, tọa đàm 25 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 26 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 26 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 26 2.2.6 Phương pháp toán thống kê 27 2.3 Tổ chức nghiên cứu 28 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: 28 2.3.2 Đốỉtượng nghiên cứu 28 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu .28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN cứu .29 3.1 Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 29 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan Thái Bình 33 3.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập lựa chọn ừên đối tượng nghiên cứu 35 3.2.1 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 35 3.2.2 Kết phân tích kết nghiên cứu .36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG Bảng 3.1 Nội dung Kết vấn nâng cao hiệu giai đoạn tàn Trang 31 với cờ Tượng (n=30) Bảng 3.2 Tính thông báo test đối tượng nghiên cứu 33 (n=20) Bảng 3.3 Kết kiểm ừa trước thực nghiệm nhóm đối chứng 36 nhóm thực nghiệm (nA=nB=lO) Bảng 3.4 Kết kiểm tra thực nghiệm nhóm đối chứng 37 nhóm thực nghiệm (nA=nB=lO) Bảng 3.5 Kết kiểm ừa sau thực nghiệm nhóm đối chứng thực nghiệm(nil=nB=10) 38 ĐẶT VẤN ĐÈ Ngày nay, người vừa mục tiêu giáo dục vừa động lực cho phát triển kinh tế xã hội Giáo dục đóng vai trò trung tâm chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược thể nghị Đảng nhà nước, tiêu biểu nghị 08/N/TW năm 2011 tăng cường lãnh đạo đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020[7] Nghị nêu rõ: “Mục tiêu tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, đổi quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán thể dục, thể thao; tăng cường sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm tảng phát triển mạnh mẽ vững nghiệp thể dục thể thao; đến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện nhân dân; trình độ số môn thể thao trọng điểm nâng cao ngang tàm Châu Á giới; bảo đảm điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công kiện thể thao lớn Châu giới” Trong năm qua lãnh đạo Đảng Nhà nước, bước đầu đường công nghiệp hóa, đại hóa, đất nước ta đạt thành tựu quan tiọng kinh tế - trị-an ninh - xã hội Sự phát triển đất nước tạo thời cho TDTT phát triển Cờ vua môn thể thao có tiềm triển vọng to lớn thể thao Việt Nam Tuy cờ vua môn thể thao phát triển nước ta (được phát triển mạnh từ năm 1980, năm giáo dục đào tạo đưa cờ vua vào giảng dạy trường đại học) cờ vua trở thành nhu cầu sinh hoạt thể thao văn hóa tầng lóp nhân dân đặc biệt tầng lớp thiếu niên học sinh Sở dĩ có phổ biến rộng rãi môn cờ vua với đặc trưng hoạt động trí tuệ nên đòi hỏi tố chất thể lực lại có yêu cầu cao ý chí, tính thông minh, óc sáng tạo người choi Những phẩm chất lại vốn truyền thống bốn nghìn năm xây dựng đất nước giữ vững dân tộc ta Hiện nước ta cờ vua có tốc độ phát triển nhanh hàu hết tỉnh ngành có phong trào cờ vua phát triển rộng rãi đặc biệt Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh Có nhiều VĐV cờ vua mang lại nhiều vinh quang cho Tổ Quốc Chính ngành TDTT xác định cờ vua môn thể thao mũi nhọn ngành Thể thao nước ta đầu tư quan tâm phát triển Nói đến làng cờ vua Việt Nam không nhắc đến đại kiện tướng như: Đào Thiên Hải đạt danh hiệu đại kiện tướng năm 1995 đạt kiện tướng Việt Nam (31ần vô địch giải quốc tế khu vực, huy chương bạc ASIAN, huy chương vàng Seagames, 12 lần vô địch quốc gia), Từ Hoàng Thông (2 lần đạt giải Á quân trẻ Châu Á năm 1991 1992, huy chương vàng Đông Nam Á năm 2011, huy chương vàng bạc Seagames năm 2003 2005, vô địch quốc gia), Nguyễn Anh Dũng (huy chương vàng giải vô địch cờ vua U20 châu Á năm 1993, đạt huy chương vàng Seagames 2005 (Philippinnes) với nội dung cờ chớp cá nhân nam, cờ nhanh đồng đội nam, cờ tiêu chuẩn đồng đội nam, vô địch quốc gia năml993, 1995, 1997, 2005, 2006, huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 1995) đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (huy chương vàng giải Châu Á, vô địch HD bank năm 2014 ) đại kiện tướng Lê Quang Liêm (vô địch giói Châu Á nội dung cờ chớp 2013,Vô địch Aeroflot mở rộng 2010 2011, vô địch HD Bank 2013, huy chương vàng Seagames 201 l) có cô bé Nguyễn Lê cẩm Hiền tuổi trở thành nhà vô địch giới lứa tuổi nữ nhỏ tuổi làng cờ vua Việt Nam giành chức vô địch cờ vua trẻ giới 2015 TP Halkidik - Hy Lạp Mặc dù cờ vua Việt Nam thu kết to lớn 29 Các tập sử dụng nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Đan Phượng Hà Nội Gồm nhổm tập: Hai Tượng chống hai Tượng tàn cuộc; Hai Tượng chống Tượng + Mã tàn cuộc; HaiTượng chống Tượng + Mã trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã tàn cuộc; Hai Bài tập thi đấu cờ nhanh; Thi đấu với tình cho trước (5 phúưván ) Từ kết ừên, đề tài tiến hành vấn HLV, giáo viên nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai tượng thực có hiệu cho đối tượng nghiên cứu Kết thu trình bày bảng 3.1 30 Bảng 3.1 Kẽt vấn nâng cao hiệu giai đoạn tàn vói cờ Tượng (n = 30) 31 Từ kết thu bảng 3.1 cho thấy: Hầu kiến cho rằng, việc nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai tượng quan trọng VĐV cờ vua trẻ Trong chín tập đưa để lựa chọn sử dụng có sáu tập có số ý kiến chọn lựa từ 70% trở lên, tập: Hai Tượng chống hai Tượng trung cuộc; Hai Tượng chống tượng + Mã trung cuộc; Hai Tượng chống Tượng + Mã ttong tàn cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã tàn cuộc; Thi đấu với tình cho trước (5 phúưván) Và đại đa số ý kiến lựa chọn tập xếp chúng mức độ từ quan trọng trở lên việc nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Dựa sở lý luận thực tiễn trên, đồng thời để có lựa chọn tập ứng dụng trình huấn luyện, kết họp với nguyên tắc lựa chọn sau: Nguyên tắc 1: Các tập lựa chọn phải đảm bảo định hướng phát triển theo yêu cầu chuyên môn đòi hỏi Nguyên tắc 2: Việc lựa chọn tập phải đảm bảo độ tin cậy mang tính thông tin cần thiết đối tượng cần nghiên cứu Nguyên tắc 3: Các tập phải có tiêu đánh giá cụ thể hình thức tập luyện phù hợp với điều kiện thực tiễn Nguyên tắc 4: Những tập lựa chọn phải nâng dần từ dễ đến khó, càn thiết phải thường xuyên đổi nhiệm vụ theo xu hướng chung tăng dần tốc độ khó tập cờ Từ việc thực chiếu hết đơn đến phân tích tổng họp đánh giá, lập kế hoạch chơi thực đòn phối họp Các tập lựa chọn phải xếp từ tập có số lượng quân 32 tăng số quân lên Việc tăng dần vừa tăng dần độ phức tạp tập, vừa phải đáp ứng nguyên tắc vừa sức Nguyên tắc 5: Chú ý lựa chọn tập cho phù hợp Các thử nên giới hạn từ hai đến ba nước cờ dự bị độ sâu biến không 10 nước với nhánh đơn năm nước với nhánh đa nhánh phức Trên sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm huấn luyện, đồng thời vào nguyên tắc lựa chọn tập, xác định bước đầu nhóm tập để đưa vào tập luyện nhằm nâng cao giai đoạn tàn với cờ Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan Thái Bình Để nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng đối tượng nghiên cứu tiến hành lựa chọn test thông qua sở sau: Phân tích sở lý luận có liên quan Điều tra thực tiễn việc sử dụng test đơn vị (thông qua hình thức vấn trực tiếp) Xác định hệ số tương quan test đối tượng nghiên cứu Qua việc nghiên cứu, phân tích nguồn tài liệu chuyên môn, qua vấn trực tiếp giáo viên, HLV Cờ vua, xác định test sử dụng nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Đồ tài tiến hành xác định hệ số tương quan test với thành tích thi đấu học sinh chuyên sâu Trong đại lượng “x” kết thực test (theo thang điểm 10), đại lượng y kết thi đấu (điểm) đạt theo hệ thụy sỹ chín ván đối tượng nghiên cứu Kết thu trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Tính thông báo cửa test đối tượng nghiên cứu (n=20) 33 TT Test R Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Test lựa chọn phương án nảy sinh (điểm) 0.84 Test tính toán phưong án (điểm) 0.79 Test thi đấu cờ nhanh 30 phút/ván (điểm) 0.51 Test thỉ đấu theo tình cho trước 5’ (điểm) 0.72 Test thi đấu theo tình cho trước 30’ (điểm) 0.27 0.3 Từ kết bảng 3.2 cho thấy có ba test (test 1,3,5) đảm bảo tính thông báo độ tin cậy ừên đối tượng nghiên cứu Các test lựu chọn sử dụng trình nghiên cứu, ba test lại (test 2,4,6) không đảm bảo tính thông báo ừên đối tượng nghiên cứu nên loại bỏ Như vậy, thông qua việc điều tra thực tiễn (chính việc xây dựng tính khả thi hệ thống test lựa chọn) tính hệ thống tương quan test lựa chọn đối tượng nghiên cứu) Chúng lựu chọn ba test để nâng cao hiệu giai đoạn tàn vói cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Nội dung test sau: Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Nhằm đánh giá lực phân tích, đánh giá, lập kế hoạch chơi tình hai Tượng Test tính toán phương án (điểm) Nhằm đánh giá lực tính toán, thực kế hoạch cờ hai Tượng xác định Cách thực hai test sau: Chuẩn bị: xếp cờ lên bàn cờ treo (vị trí hai quân Vua xếp cuối cùng), bấm đồng hồ Yêu cầu đối tượng kiểm tra, xác định lời giải ghi lời giải vào biên kiểm tra 10 phút 34 Đánh giá: Lòi giải đúng, trọn vẹn thời gian 10 phút: điểm, ừong phút điểm, phút điểm, phút điểm, phút điểm từ phút trở xuống 10 điểm Vói lòi giải không trọn vẹn (thiếu phưomg án phụ): thiếu phương án trừ điểm Thiếu hụt nước trừ 0.5 điểm Lời giải sai trừ điểm, lời giải điểm Test thi đấu theo tình cho trước phút (điểm) Nhằm đánh giá lực vận dụng kiến thức trang bị vào thực tiễn ván đấu theo tình cho trước 3.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập lựa chọn đối tượng nghiền cứu 3.2.1 Tổ chức thực nghiệm sư phạm Đe tiến hành xác định hiệu tập nhằm nâng cao giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình, đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm thòi gian tuần, tuần buổi, vói buổi 90 phút, thời gian dành cho việc thực huấn luyện khai 50 đến 60 phút buổi tập Tham gia vào trình thực nghiệm 20 em Nam đội tuyển Nam cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình chia làm hai nhóm thực nghiệm đối chứng, nhóm gồm 10 em số em đươc học tập tập luyện nội dung chương trình, tiến hành huấn 35 luyện trường Ở hai nhóm tiến hành kiểm tra thòi điểm: Trước, giữa, (sau 28 tiết) thông qua test lựa chọn (phụ lục 3.2) Các test lần kiểm tra có mục đích yêu cầu giống cờ cụ thể khác 3.2.2 Kết phân tích kết nghiên cứu Như trình bày trên, trình thực nghiệm, tiến hành kiểm tra ba lần hai nhóm đối chứng thực nghiệm: Trước thực nghiệm, thực nghiệm (sau 28 tiết) Nội dung test lần kiểm tra trình bày phần phụ lục a Kết kiểm tra thòi điểm trước thực nghiệm hai nhóm đổi chứng thực nghiệm trình bày bảng 3.3 Bảng 3.3 Kết kiểm tra trước thực nghiệm hai nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm (nA=nB=10) Nhóm TT TEST nhóm TN ĐC (nB= 10) ±5 t (to5=2,101) p 5,3 5,6 0,5 1,36 >0.0 ! 5,1 5,5 1,66 >0.0 ! 1,57 >0.0 ! (nA=10) X X Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Test tính toán phương án (điểm) 0,54 Test thi đấu theo tình cho trước (điểm) 5,4 5,8 0,57 Từ kết bảng 3.1 cho thấy: Sự khác biệt kết thực test nhóm ý nghĩa( t tính < t bảng = 2.101 ngưỡng xác xuất p 36 > %) Hay nói cách khác thời điểm trước thực nghiệm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tượng hai nhóm đối chứng thực nghiệm tương đương nhau, b Kết kiểm tra thực nghiệm Sau 28 tiết ứng dụng tập nhằm nâng cao hiệu giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho đối tượng nghiên cứu, tiến hành kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm Kết thu trình bày bảng 3.4 Bảng3.4 Kết kiểm tra thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghiệm(ni4=nB=10) Nhóm TT TEST ĐC NhómTN (nB=10) ±5 (nA=10) Test phân tích, đánh giá, lập kế hoạch (điểm) Test tính toán phương án (điểm) X X 5,9 6,6 t (t05=2,101) p 2,49 0.05 1,43 >0.05 0,63 6,1 6,4 0,54 Test thi đấu theo tình cho trước (điểm) 5,8 6,2 0,63 Từ kết thực nghiệm bảng 3.4 cho thấy rằng: Nếu xét số trung bình (x) kết thực test hai nhóm đối chứng thực nghiệm gia tăng, song gia tăng hai nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Tuy nhiên, test dẫn tới khác biệt có ý nghĩa kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Các test lại chưa dẫn tới khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xác xuất thống kê cần thiết Điều cho 37 thấy tập nhằm nâng cao hiệu qua giai đoạn tàn với cờ hai Tượng cho đối tượng nghiên cứu bước đầu thể tính hiệu quả, nhiên thòi gian ngắn gọn nên chưa dẫn tói khác biệt toàn diện hai nhóm c Kết kiểm tra cuối thực nghiệm Từ kết kiểm tra thực nghiệm tiếp tục ứng dụng tập lựa chọn nhóm thực nghiệm Sau 42 tiết thực nghiệm, tiến hành kiểm tra hai nhóm đối chứng thực nghiệm (với test phụ lục 3.3) Kết thu cụ thể trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 Kết kiểm tra sau thực nghiệm hai nhóm đối chứng thực nghỉệm(ni4=nB=10) Nhóm Nhóm TN t ĐC TT TEST ±5 p (tos=2,101) (71,4=1 (nu =10) X X 7,1 7,8 0,68 2,31 [...]... Nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Mục đích nghiên cứu của đề tài: Lựa chọn một số bài tập có hiệu quả 4 nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Giả thiết khoa học: Nếu lựa chọn được bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn. .. Trường ĐHSP Hà Nội 2 Trường TIIPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 28 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 3.1 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc vói thế cờ còn hai tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Xuất phát từ kết quả phỏng vấn và quan sát trên, đề tài đã tiến hành lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc vói thế cờ. .. nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển trường THPT Tây Tiền Hải, Trường THPT Bắc Đông Quan, Trường THPT Bắc Duyên Hà tỉnh Thái Bình, gồm các nhóm bài tập: hai Tượng chống hai Tượng trong trung cuộc; hai Tượng chống tượng + Mã trong tàn cuộc; Hai Tượng chống Tượng + Mã trong trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trong trung cuộc; Thi đấu với tình huống cho trước... Các bài tập được sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua tại trung tâm TDTT TP Hà Nội Gồm các nhóm bài tập: Hai Tượng chống hai tượng trong trung cuộc; Tượng chống hai tượng trong tàn cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trong trung cuộc; Hai Tượng chống hai Mã trong tàn cuộc; Thi đấu với tình huống cho trước (30 phúưván); Thi đấu với tình huống cho. .. thế cờ còn haiTượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn (bằng phiếu hỏi) các HLV về các bài tập được sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc vói thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển c vua tại các địa phương như: Một số trường THPT, trung tâm TDTT quận, huyện tại Hà Nội, Thái Bình Kết quả chúng tôi thu được như sau: Các bài tập được... quả những bài tập đó trong thực tiễn công tác giảng dạy 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Phương pháp này được sử dụng nhằm ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào quá trình huấn luyện cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Từ đó xác định hiệu quả của các bài tập này chương trình này trong việc nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho đối tượng nghiên... cũng như các giáo viên cờ vua lâu năm có kinh nghiệm từ đó chắc chắn hơn nữa việc lựa chọn bài tập nâng cao 25 hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm Quan sát sư phạm là phương pháp thu thập thông tin về quá trình giáo dục trên cơ sở tự giác trực tiếp các hoạt động sư phạm cho ta những tài liệu... quyết 2 nhịêm vu: Giai đoạn 3: Từ tháng 04/2015 - 05/2016 Tổng hợp hoàn thành đề tài nghiên cứu, bảo vệ khóa luận trước Hội đồng khoa học 2.3.2 Đốitượng nghiên cứu Đối tượng chủ thể: các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng trong môn cờ vua Đối tượng khách thể: 20 em trong đội tuyển Nam cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan -Thái Bình được chia làm hai nhóm: Đối chứng... dục thế hệ trẻ tốt hơn 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Phương pháp này chúng tôi sử dụng trong việc ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào thực tiễn giảng dạy nhằm xác định ảnh hưởng của những bài tập đó đến việc nâng cao hiệu quả kỹ năng chơi tàn cuộc với thế cờ còn hai Tượng cho Nam đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình Từ đó, đưa ra những kết luận chính xác và khách quan về hiệu quả. .. em ừong đội tuyển cờ vua trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình, chúng tôi nhận thấy kỹ năng chơi trong các thế cờ còn hai Tượng còn hạn chế Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song cơ bản là do việc đầu tư thòi gian tập luyện của các em chưa đủ, việc sử dụng các bài tập còn đơn điệu và kém hiệu quả Đe nâng cao việc hình thành kỹ năng chơi cho đội tuyển trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình có
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả giai đoạn tàn cuộc với thế cờ còn hai tượng cho nam đội tuyển cờ vua trường trung học phổ thông bắc đông quan thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay