lựa chọn phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp

27 275 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:15

Quảng cáo chính thức xuất hiện tại Việt Nam chỉ trong vài năm gần đâyvới tốc độ phát triển rất nhanh theo từng năm. Quảng cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng, làmột công cụ đắc lực trong quá trình marketing sản phẩm của các doanh nghiệp.Một nhân tố rất quan trọng để góp phần tạo nên một chiến dịch quảng cáothành công là việc lựa chọn các phương tiện truyền thông phù hợp. Ngày nay,một doanh nghiệp có thể lựa chọn rất nhiều các phương tiện truyền thông khácnhau, nhung để lựa chọn được phương tiện có khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu cao, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp là một chuyện không dễ dàngchút nào. Với mục đích tìm kiếm một giải pháp tốt cho việc lựa chọn phưong tiệntruyền thông của doanh nghiệp, và cụ thể là cho việc quảng cáo sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel; em thực hiện đề tài này mong phần nào có thể thoảmãn được mục đích trên đây.Đề tài được chia làm ba phần: LI NểI U Qung cỏo chớnh thc xut hin ti Vit Nam ch vi nm gn õy vi tc phỏt trin rt nhanh theo tng nm Qung cỏo ngy cng úng vai trũ quan trng i sng, kinh doanh ca doanh nghip v ngi tiờu dựng, l mt cụng c c lc quỏ trỡnh marketing sn phm ca cỏc doanh nghip Mt nhõn t rt quan trng gúp phn to nờn mt chin dch qung cỏo thnh cụng l vic la chn cỏc phng tin truyn thụng phự hp Ngy nay, mt doanh nghip cú th la chn rt nhiu cỏc phng tin truyn thụng khỏc nhau, nhung la chn c phng tin cú kh nng tip cn khỏch hng mc tiờu cao, phự hp vi iu kin ca doanh nghip l mt chuyn khụng d dng chỳt no Vi mc ớch tỡm kim mt gii phỏp tt cho vic la chn phong tin truyn thụng ca doanh nghip, v c th l cho vic qung cỏo sn phm in t ca cụng ty Daewoo Hanel; em thc hin ti ny mong phn no cú th tho c mc ớch trờn õy ti c chia lm ba phn: Phn I: Lý lun chung v la chn phng tin qung cỏo hot ng marketing ca doanh nghip Phn II: Thc trng vic s dng phng tin qung cỏo hot ng marketing sn phm in t ca cụng ty Daewoo Hanel Phn III: Mt s xut v vic la chn phng tin qung cỏo thớch hp i vi sn phm in t ca cụng ty Daewoo Hanel Đề án môn học NI DUNG Phn I: Lý lun chung v la chn phng tin qung cỏo hot ng marketing ca doanh nghip 1.Khỏi quỏt chung v qung cỏo v phng tin qung cỏo 1.1 Khỏi quỏt chung v qung cỏo Qung cỏo xut hin khp ni v hu nh vo bt c lỳc no cuc sng hng ngy ca chỳng ta Mi sỏng c bỏo, chỳng ta cú th thy cỏc mu qung cỏo, trờn ng i lm chỳng ta li bt gp cỏc bng qung cỏo sn trờn tng nh cao tng, cỏc bng rụn, bớch chng treo, dỏn khp ni trờn ng ph, qua cỏc phng tin giao thụng: xe bus, taxi, xớch lụChng trỡnh radio hay ti vi y cỏc mc qung cỏo Bui ti i trờn ng, qung cỏo p vo mt chỳng ta di ỏnh ốn loi mu sc Trong cỏc bui hp bỏo, hi ngh, gii th thao, trỡnh ngh, thi trang, cỏc trũ chi gii trớvn thy cú hỡnh nh ca qung cỏo Thm chớ, qung cỏo cú th gừ ca tn nh bn qua cỏc hỡnh thc cho hng, gi th gii thiu phm, qua in thoi ó khụng ớt giy mc vit v qung cỏo, a phn phờ bỡnh tớnh hoỏ, xó hi ca nú Hu nh tt c mi ngi u xem qung cỏo n thun l mt hot ng kinh doanh ch vỡ mt mc ớch: bỏn c nhiu v nhanh sn phm ca mỡnh Dự mun, dự khụng qung cỏo tip tc phỏt trin v hỡnh thc, quan im, chin lc, sỏng toChỳng ta ang ho nhp vi th gii mt nn kinh t th trng khu vc v quc t, mt nn kinh t m cung hu nh luụn ln hn cu dn n tớnh cnh tranh khc lit thỡ tm quan trng ca qung cỏo li c chỳ ý c bit hn bao gi ht Vy thỡ qung cỏo l gi? Cỏc nh kinh doanh nc v trờn th gii u rt tõm c vi inh ngha v qung cỏo Hip hi marketing M a ra:Qung cỏo l bt c loi hỡnh no ca s hin din khụng trc tip ca hng Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học hoỏ, dch v hay t tng hnh ng m ngi ta phi tr tin nhn bit ngi qung cỏo 1.2 Khỏi quỏt chung v phng tin qung cỏo 1.2.1 Khỏi nim phng tin qung cỏo Trong lnh vc qung cỏo, mt phng tin thụng tin l mt kờnh thụng tin Nú l phng tin ng ti cỏc thụng ip bỏn hng ca nh qung cỏo cho cỏc khỏch hng tim nng Thc t, ú l phng tin m nh qung cỏo s dng truyn cỏc thụng ip ca h ti mt nhúm ln cỏc khỏch hng tim nng v bng cỏch ú, lm cho khong cỏch gia ngi sn xut v ngi tiờu th rỳt ngn li 1.2.2 Cỏc loi phng tin qung cỏo 1.2.2.1 Phng tin in n: bỏo, v n phm gi trc tip Qung cỏo trờn cỏc n phm l phng phỏp cú t lõu i v ph bin nht Cỏc nh qung cỏo ó chi cho qung cỏo trờn bỏo v nhiu hn bt c phng tin no khỏc Qung cỏo trờn n phm l s dng bỏo hay chuyn thụng tin qung cỏo ti c gi Bỏo chớ: cú rt nhiu th loi: bỏo hng ngy, hng tun, cỏc chuyờn sanBỏo cng cú th c phõn theo tiờu thc a lý: bỏo quc gia, khu vc v bỏo a phngu im ca qung cỏo trờn bỏo l bo m a nhng thụng tin qung cỏo ti khu vc th trng ó chn theo v trớ a lý; cú tớnh nng ng v thi gian bi mt bi qung cỏo c chun b trc cú th da vo bỏo lỳc sau chút hoc cú th sa i tin tc qung cỏo cho phự hp kp thi vi tỡnh hỡnh th trng Hn na, qung cỏo trờn bỏo tng i d chun b v tng i ớt tn kộm s dng cú la chn Hn ch ln nht ca qung cỏo trờn bỏo l thi gian sng ca qung cỏo quỏ ngn v tớnh cht a phng rừ nột ca nú Thụng thng, cỏc bỏo c c Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học nhn c v sau ú b b i Cũn cht lng hỡnh nh qung cỏo trờn bỏo kộm, khụng sinh ng Tp chớ: l phng tin th hai ca ngi qung cỏo Tp c xut bn nh kỡ hng tun hoc hng thỏng Ngi ta cú th phõn loi theo nhiu tiờu thc khỏc nhau: phõn loi theo c gi (tp thng mi, th thao ); theo thi gian phỏt hnh (tp hng tun, hng thỏng ); theo ch (cỏc chuyờn ngnh:giỏo dc, ni tr ) u im ca qung cỏo trờn l gõy cho ngi c chỳ ý nhiu iu ú l cỏc khụng ch c c mt ln m nhiu ln cho ti cú s mi Mt khỏc, qung cỏo trờn cú cht lng in v mu sc tt hn so vi bỏo u im ni bt ca qung cỏo trờn l tớnh la chn cao so vi hu ht cỏc phng tin khỏc Nhc im ch yu ca qung cỏo trờn l hn ch v thi gian: chun b qung cỏo trờn ũi hi nhiu v thi gian hn so vi trờn bỏo, vic iu chnh qung cỏo cng khú khn v tn kộm hn Hn na, ch phự hp i vi cỏc nh sn xut ln v cỏc nh qung cỏo ln tớnh cht quc gia ca nú v kh nng lu thụng hng hoỏ ca sn phm c qung cỏo Tp h tr rt tt cho truyn hỡnh Nú cung cp b sung thụng tin cho khỏch hng m lỳc u h quan tõm truyn hỡnh 1.2.2.2 Phng tin phỏt thanh: radio, tivi Tivi: Trong thi gian gn õy, h thng tivi ó phỏt trin v m rng mnh M i vi nhiu nh qung cỏo, õy l mt phng tin rt lý tng Tivi l mt phng tin cú kh nng thõm nhp c tt c cỏc th trng khỏc (thnh ph, nụng thụn )Chỳng cú th gõy s chỳ ý i vi tt c mi ngi khụng k gii tớnh, tui tỏc, trỡnh hoỏ, mc thu nhp v cỏc nn hoỏ Qung cỏo trờn tivi cú tỏc dng rt ln, tivi kt hp mt cỏch hon chnh hỡnh nh, õm v hnh ng cựn vi cỏc mu sc phong phỳ Khỏc Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học vi cỏc phng tin khỏc, tivi a cỏc thụng tin qung cỏo ti tng gia ỡnh nh mt n v thụng tin riờng Do ú, phng tin ny t c s lng khỏn gi rt ln Tuy nhiờn, tivi ph thuc vo phm vi, cht lng ca h thng phỏt súng, trỡnh thu nhp ca dõn c v hon cnh kinh t ca mi nc Radio: Qung cỏo qua radio cú nhiu thớnh gi, cú th nhc i nhc li nhiu ln, to kh nng la chn trm phỏt ni cú khỏch hng trng im, thụng tin qung cỏo c chuyn ti tng ngi nghe Chớnh vỡ vy, qung cỏo qua radio l cn thit nu mun thụng tin qung cỏo t c t l c gi cao Tuy nhiờn, qung cỏo qua radio cng cú nhiu nhc im nh:tớnh lõu bn ca thụng tin thp, thụng tin qung cỏo d b ngi nghe b qua v khụng hp vi tt c cỏc sn phm, dch v, ú cn cú s h tr ca cỏc phng tin khỏc 1.2.2.3 Phng tin ngoi tri v ngoi ng, cỏc im v cỏc phng tin khỏc Qung cỏo ngoi tri: l hỡnh thc qung cỏo lõu i nht Phng tin qung cỏo ngoi tri hin i cú nhiu loi nh ỏp phớch, bng yt th, panụ, cỏc bin qung cỏo bờn ng, qung cỏo trờn cỏc phng tin giao thụng v qung cỏo ti cỏc im Qung cỏo ngoi tri gn lin vi vic m rng v phỏt trin mng li v phng tin giao thụng, phỏt trin cỏc vựng kinh t õy l phng tin qung cỏo mang tớnh cht quc gia Nú thụng bỏo cho khỏch hng tim nng v sn phm m h mun mua Trong mc nht nh, phng tin ny hng dn khỏch hng ti nhng im cú th mua hng Li th ca phng tin ny l kh nng bc l, th hin ln Yờu cu cu cỏc phng tin qung cỏo ngoi tri l kh nng gi phn ng cao v gõy n tng sõu cho ngi nhỡn Vỡ vy chỳng thng l cỏc thụng ip ngn, v s dng cỏc hin tng Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học Qung cỏo ngoi ng: hỡnh thc ch yu ca qung cỏo ngoi ng l qung cỏo trờn h thng giao thụng cụng cng (trờn cỏc phng tin hay ti a im , dng ca cỏc phng tin ú) Qung cỏo ngoi ng cú nhiu u im nh chi phớ thp, cú s hin din chc chn v bo m nhc li thng xuyờn, phm vi hot ng ln, thi gian hin din lõu, cú kh nng gii thiu ni dung di Tuy nhiờn, qung cỏo ngoi ung ch cú tỏc ng ln i vi nhng ngi s dng cỏc phng tin giao thụng cụng cng v ớt hiu qu i vi nhng ngi cú phng tin riờng Mc dự vy, phng tin ny cũn cú nhiu tim nng v h thng ti cụng cng m rng v trung vo nhng thnh ph ụng dõn Hn na, cỏc nc m phng tin mu v truyn tin mi ch trung cỏc vựng ụ th, thỡ phng tin ngoi ng li cng cú ý ngha Qung cỏo ti cỏc im bỏn hng: õy l mt hỡnh thc xỳc tin v qung cỏo Nú l khõu cui cựng nh hng ti quyt nh mua hng ca khỏch hng Qung cỏo im bỏn hng rt cú hiu qu i vi nhng sn phm m vic mua hng mang tớnh cht tu hng, to kh nng cho s la chn gia cỏc mỏc, nhón hiu sn phm khỏc ca khỏch hng Qung cỏo ti cỏc im bỏn cú vai trũ rt quan trng c bit i vi cỏc sn phm mi v hỡnh thc bỏn hng t ng Hiu qu ca mt ni dung qung cỏo dự ó c nh sn xut qung cỏo trờn cỏc phng tin in n, v truyn tin, cú th cn thit phi nhc nh ngi mua vo lỳc cui cựng trc hnh ng mua hng Nhng cn c la chn phng tin qung cỏo Trong hot ng Marketing, mt quyt nh rt quan trng l la chn cỏc phng tin thụng tin qung cỏo cú hiu qu cao nht Trờn thc t, vic la chn ny hay cũn c gi l k hoch hoỏ cỏc phng tin thụng tin, l xỏc nh v la chn mt s phi hp gia cỏc kờnh cho cú hiu qu nht iu ú l cú rt nhiu loi phng tin thụng tin khỏc v mi loi Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học phng tin ú bao gm cỏc biu loi phng tin thụng tin cú th gii quyt ny, nh qung cỏo cn phi tớnh n cỏc yu t sau: Th nht, mc tiờu qung cỏo phi rừ rng Nh qung cỏo trc ht phi xem h s truyn thụng ip cho hay cho nhng c gi no, qua ú, la chn phng tin thụng tin m c gi ca nú trựng vi mc tiờu qung cỏo iu ú cú th c xỏc nh tu theo tng trng hp theo nguyờn tc a lý v dõn c, tớnh mua hay tiờu th, theo tõm lý, thỏi , nhõn cỏch hay phong cỏch sng Th hai, vic la chn phng tin qung cỏo cn tớnh n bn cht ca thụng ip, tin tc cn truyn Tht vy, tt c cỏc phng tin thụng tin khụng sn sng truyn i tt c cỏc loi tin tc hoc nu s dng chỳng thỡ hiu qu thụng tin khụng cao Chng hn, nu thụng tin di, phc tp, ớt cỏc nh qung cỏo s dng ỏp phớch hay thụng tin v hỡnh nh sn phm khụng nờn truyn qua radio Th ba, vic la chn s phi hp cỏc kờnh thụng tin phi luụn tớnh n ngõn sỏch chung dnh mua khong trng hay thi gian qung cỏo La chn phng tin thụng tin bao gm c nhng hiu bit c bn v kh nng v chi phớ ca cỏc phng tin thụng tin ch yu La chn phng tin thụng tin phi lm phự hp vi c c gi trng tõm v c loi phng tin c la chn Nhỡn chung, la chn phng tin thụng tin, cn tớnh n cỏc nhõn t tỏc ng sau: H s v th trng trng im: Bc u tiờn k hoh hoỏ phng tin thụng tin l vic thu thp thụng tin hu ớch v khỏch hng hay th trng chớnh m cỏc nh qung cỏo cn truyn thụng ip ti qua qung cỏo Nhng h s gm cỏc s liu chi tit v cú tớnh c thự v th trng trng im cú th thu thp c qau cỏc ti liu v a lý, dõn c, tớnh v thỏi s giỳp cho cỏc nh qung cỏo la chn c phng tin thụng tin thớch hp Tt nhiờn, ngõn sỏch qung cỏo cng l mt tiờu thc quan trng quỏ trỡnh la chn ú Khi Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học ó xõy dng h s khỏch hng, cỏc nh qung cỏo phi tỡm cỏch thớch ng vi nú qua vic s dng phng tin thụng tin Phm vi hot ng cu phng tin thụng tin: Trong lnh vc qung cỏo, phm vi hot ng ca mt phng tin thụng tin l s c gi (cỏ nhõn hay gia ỡnh) m phng tin cú th bao ph mt khong thi gian Nú thng c ỏnh giỏ bng t l phn trm c gi tng s dõn c ca th trng trng im Cỏc nh qung cỏo, tu theo mc ớch ca mỡnh, chn phng tin cú phm vi hot ng thớch hp Trờn thc t, cú th xy trng hp hai phng tin thụng tin cựng n vi c gi chung Vỡ vy, phi nghiờn cu nhiu nhõn t la chn s phi hp gia cỏc phng tin thụng tin mt cỏch hp lý nht Tn s thụng tin: Thụng thng, ngi ta o lng tn s bng s ln trung bỡnh m mt phng tin thụng tin truyn n c cỏc gia ỡnh hay cỏc cỏ nhõn khỏc mt khong thi gian nht nh th trng trng im, tn s qung cỏo ph thuc trc ht vo tm quan trng ca vic trỡ v cng c cỏc hỡnh nh yờu cu hay vic gi vng nhu cu cú c ngi ng h t cỏc khỏch hng trng im Tn s cng ln thỡ kh nng truyn thụng tin qung cỏo sõu rng v n tng li cng m Tớnh liờn tc: Trong lnh vc thụng tin, tớnh liờn tc c hiu nh l mc truyn phỏt thụng ip mt khong thi gian hay mt chin dch Thc t, iu ú cú ngha l ni dung ca mt thụng ip c ng ti thng xuyờn trờn mt phng tin thụng tin no ú Nghiờn cu nhõn t ny, cỏc nh qung cỏo cn chỳ ý n vic chuyn t mt phng tin thụng tin ny sang phng tin thụng tin khỏc iu ú lm mt tớnh liờn tc ca thụng tin nhng cng cú th em li nhng li th khỏc Cht lng thụng tin: Trong qung cỏo, cht lng thụng tin qung cỏo c ỏnh giỏ bng nhng tỏc ng nh hng ca chỳng i vi c gi Thc t, ú Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học l mc nhn bit v ghi nh ca c gi i vi thụng tin qung cỏo Cht lng ny ph thuc vo ni dung ca thụng ip, vo thi im truyn phỏt qua cỏc phng tin thụng tin Cht lng thụng tin thng gn vi quy mụ ca thụng ip Quy mụ ca thụng ip l thc o mnh v tớnh hiu qu ca n tng Quy mụ chớnh l khong dựng in qung cỏo hay l thi gian m mt qung cỏo cú th s dng Phng phỏp trỡnh by thụng ip: Phng phỏp trỡnh by thụng ip hay cũn c xem nh l hỡnh nh bn cú nh hng ỏng k n kh nng gõy n tng ca c gi Vi nhng thụng ip qung cỏo no ú, ch cú mt phng tin thụng tin thớch hp nht mi cú kh nng din t y v xỏc thc v ú, to c n tng ng li trớ úc ca ngi tiờu dựng Cỏc nh qung cỏo, tu theo phng tin thụng tin phi la chn mt phng phỏp trỡnh by hp lý nht õy, cn nhn mnh vai trũ ca mu sc phng phỏp trỡnh by Chi phớ phng tin thụng tin: õy l yu t rt quan trng la chn phng tin thụng tin, chi phớ mua khong trng hay thi gian qung cỏo ging nh vic mua hng hoỏ thụng thng Chi phớ phng tin thụng tin cú quan h khng khớt vi nng lc ca phng tin thụng tin y Nng lc phng tin thụng tin thng c ỏnh giỏ theo nhng tiờu chun sau: Kh nng phõn phi: biu th qua s lng bn phỏt hnh Qui mụ c gi: biu th qua qui mụ, thnh phn v s lng bn cú c gi Khi tớnh toỏn chi phớ v phng tin thụng tin, cỏc nh qung cỏo cng chỳ ý kh nng cung cp phng tin thụng tin vo mt s khong thi gian nht nh Thc t xy trng hp l dự nh qung cỏo sn sng tr giỏ cao nhng chng trỡnh ca cỏc phng tin thụng tin ó hon chnh ri, khụng th b sung, sp xp li c Quản trị Quảng cáo 42 H-ml Đề án môn học Phng phỏp chun biu th chi phớ qung cỏo trờn bỏo v s tin cho mt dũng chun hoc theo s t ca thụng ip Ngi ta cng cú th tớnh toỏn chi phớ thuờ khong trng ú Mc chi phớ n v ny thay i theo s lng phỏt hnh Thng ngi ta xỏc nh chi phớ ny bng cỏch ly tng chi phớ mua khong trng chia cho dũng hay khong trng trờn mt n v phỏt hnh Nu s lng phỏt hnh cng ln thỡ mc chi phớ trờn dũng in cng r i vi tivi v radio, t l phớ mua khong trng c tớnh theo n v thi gian kt hp vi s ngi xem hay ngi nghe Tớnh lõu bn ca thụng ip: õy l mt nhõn t cú tỏc ng ỏng k n vic la chn phng tin thụng tin Tớnh lõu bn ca thụng ip c biu th s ln phỏt thụng ip ú Vic nhc li thụng tin qung cỏo s cú tỏc dng lm gi nh v cng c tin tc ni c gi v qua ú, cng c vic bỏn hng Tớnh lau bn ca thụng ip cng l mt quan tõm c bit i vi nh qung cỏo Mt s phng tin cú c tớnh ny Cỏc phng tin truyn tin nh radio khụng cung cp tớnh lõu bn bc thụng ip, nú ch tn ti v cú giỏ tr ngi ta phỏt nú iu ú cng ỳng vi tivi Ngc li, mt thụng ip qung cỏo cỏc phng tin in cú th tn ti mt thi gian nht nh tu thuc trc ht vo tớnh cht ca n phm ú c gi cú th xem li ni dung thụng tin phng tin in nhng khụng th lm iu ú i vi tivi hay radio C cu phng tin thụng tin: Khi la chn phng tin thụng tin, cỏc nh qung cỏo cn phi tớnh n c cu phng tin thụng tin Thc cht, ú l s phi hp cỏc phng tin thụng tin khỏc to thnh mt tng th chung chin lc xỳc tin v khuych trng Thụng thng, cỏc nh qung cỏo khụng ch s dng mt loi phng tin thụng tin v tu theo mc tiờu Marketing, la chn mt s phng tin thụng tin phự hp nht vi th trng trng im C cu phng tin cú mi quan h cht ch vi chi phớ qung cỏo gõy tỏc ng mnh vo mt khu vc th trng nht nh, nh qung cỏo Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 10 Đề án môn học cng nh nc ngoi ang tn ti, phỏt trin, v cnh tranh tng i khc lit Chỳng ta cú th lit kờ mt s hóng ln ang cú mt trờn th trng Vit Nam nh SONY, SAMSUNG, LG, TCL, VTB, JVC, HANEL,DAEWOO ụi nột v cụng ty in t DAEWOO HANEL Ngi tiờu dựng ti th trng Vit Nam núi riờng, cng nh ngi tiờu dựng trờn th gii núi chung hn ó c bit nhiu ti danh ting ca on DAEWOO nhng nm va qua DAEWOO c bit n nh l mt on khng l v sn xut nhiu loi hng hoỏ khỏc nhau, nh ụ tụ, hng in t ễng ch on ny cng c nhiu ngi trờn th gii bit ti qua cun sỏch Th gii qu l rng ln v cú rt nhiu vic chỳng ta phi lm Cun sỏch ny sau xut bn ó bỏn rõt chy, v vụ hỡnh chung, DAEWOO cng c ngi tiờu dựng bit ti nhiu hn Tuy nhiờn, ngy on ny ó khụng cũn tn ti, nhng nhng thnh tu nú li khụng cú th ph nhn c Mt nhng thnh tu y l sn phm in t ca DAEWOO, thng hiu ny cú mt nhiu ni trờn th gii; v bt u xõm nhp vo th trng Vit Nam t nm 1995 DAEWOO ó liờn doanh vi cụng ty HANEL, hin sn phm in t ca cụng ty ó chim mt th phn khỏ ln ti Vit Nam bi cht lng, mu mó cng nh giỏ c tng i phự hp vi i a s ngi dõn Cụng ty cú tr s chớnh ti Si ng, Gia Lõm, H Ni Ti Vit Nam, cụng ty in t DAEWOO HANEL ó sn xut cỏc sn phm tivi, mỏy git, t lnh v thi gian ti ny, cụng ty s sn xut thờm lũ vi súng Vi th trng ny, DAEWOO HANEL cng ó to cho mỡnh mt ch ng nht nh, c bit l sn phm t lnh, mỏy git ca cụng ty c ngi tiờu dựng Vit Nam ỏnh giỏ cao, mc tiờu th ca hai sn phm ny thi gian va qua t s ln, thuc vo loi cao nht so vi cỏc i th cnh tranh Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 13 Đề án môn học ỏnh giỏ v cỏc phng tin qung cỏo DAEWOO HANEL ó v ang s dng Hin nay, cụng ty in t DAEWOO HANEL s dng hai loi phng tin truyn tin ch yu l truyn hỡnh v bỏo Truyn hỡnh l phng tờn truyn tin u tiờn cụng ty ngh ti mun gii thiu sn phm ca mỡnh ti ngi tiờu dựng, vi mt phim qung cỏo cú thi lng khong 30 giõy, tn sut phỏt khong ln/ngy, thng c chiu vo thi gian bui ti, trc chiu phim trờn hai kờnh ln l VTV3 v HTV7 Cụng ty chn hai kờnh truyn hỡnh ny bi kh nng bao ph khỏn gi ca chỳng l rt ln, vi VTV3 c ph súng trờn ton quc, cũn HTV7 c ph súng thnh ph H Chớ Minh v mt s tnh thuc Nam, u l nhng th trng tiờu th hng in t rt ln Hn na, thi gian cụng ty chn phỏt phim qung cỏo l hp lý, thu hỳt c ụng o lc lng khỏn gi bi lỳc ny mi ngi ang trng thỏi ngh ngi nờn vic tip nhn thụng tin s t hiu qu tt hn Sau mt thi gian phỏt phim qung cỏo trờn hai kờnh truyn hỡnh ny, cụng ty ó tin hnh nghiờn cu marketing ti hai thnh ph ln l H Ni v Thnh ph H Chớ Minh vi mc tiờu chớnh l nghiờn cu nh hng ca phim qung cỏo trờn hai kờnh truyn hỡnh ny ó cú tỏc ng ti ngi tiờu dựng nh th no Kt qu tht bt ng, gn 80% s ngi c hi ó bit ti sn phm ca cụng ty qua phim qung cỏo trờn truyn hỡnh õy l mt kt qu rt kh quan m khụng phi phng tin no cng cú th t c Tuy nhiờn, t nhn bit sn phm ti mua sm phi tri qua mt giai on di, ngi tiờu dựng khụng th ch vỡ xem phim qung cỏo trờn tivi ó cú th dn ti quyt nh mua mc dự h cú th ang cú nhu cu Vi phim qung cỏo trờn tivi, ngi tiờu dựng cha th bit ht c nhng thụng tin v sn phm ca cụng ty, v li tin hnh Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 14 Đề án môn học nghiờn cu marketing ti cỏc thnh ph cp hai nh Hi Phũng, Vng Tu, Nng, v mt s tnh trờn ton quc, s ngi nhn bit sn phm ca cụng ty qua truyn hỡnh ch chim khong 40% Nh vy, qung cỏo trờn truyn hỡnh khụng l cha , chớnh vỡ lớ ny, cụng ty ó quyt nh la chn phng tin truyn tin th hai, bỏo chớ, õy l mt phng tin cú nhng u im thc s ni bt, nú l mt cụng c tt, cú hiu qu cng c cho nhng thụng tin ó c truyn ti qua truyn hỡnh Cụng ty ó la chn nhng u bỏo c nhiu ngi quan tõm nh Lao ng, Tui Tr, ụi cú qung cỏo trờn thi bỏo kinh t v Vit Nam News, din tớch qung cỏo trờn bỏo chim khong 1/4 trang Ngoi hai phng tin truyn tin ch yu nờu trờn, cụng ty in t DAEWOO HANEL cũn s dng mt s hỡnh thc truyn tin khỏc nh phỏt hnh bn tin ni b hng tun, iu ny s giỳp cho cỏc i lý bit c sn phm mi ca cụng ty, qua ú qiỏn tip cú th gii thiu cho ngi tiờu dựng nhng thụng tin ny Chi phớ dnh cho cỏc phng tin qung cỏo ngy cng tng lờn mt cỏch rừ rt, iu ny cú th c biu din qua biu sau: Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 15 Đề án môn học 3000 2000 1000 2001 2002 2003 Truyen hinh 1530 1720 2215 660 720 815 Bao chi 430 552 875 Khac Trc tung: chi phớ dnh cho cỏc loi phng tin qung cỏo (triu VN( Trc honh: nm (chi phớ cho PPTT nm 2003 mc d toỏn) Nhỡn vo biu trờn, chỳng ta nhn thy tin dnh cho cỏc phng tin truyn tin liờn tc tng, c bit l qung cỏo trờn tivi, õy s l phng tin ch lc m cụng ty dnh nhiu tin bc nht cho vic phỏt phim qung cỏo Trong thi gian ti, Vit Nam din Segame, vic qung cỏo trờn truyn hỡnh s c phỏt trin hn na, chỳng ta thy s tin d toỏn chi cho qung cỏo trờn truyn hỡnh l rt ln Bờn cnh cnh vic qung cỏo trờn bỏo chớ, cụng ty cng ó chỳ ý hn ti qung cỏo trờn cỏc phng tin khỏc Vi nhng chin dch qung cỏo tng i rm r, trờn hai phng tin ch yu l tivi v bỏo chớ, doanh s bỏn ca DAEWOO HANEL ó tng lờn mt cỏch rừ rt Tt nhiờn, vic tng doanh s bỏn cũn ph thuc vo nhiu yu t khỏc nh cht lng sn phm, giỏ bỏn sn phm, hinh thc cng nh mu mó ca chỳng nhng ngi ta cng khụng th ph nhn mt mi quan h t l thun Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 16 Đề án môn học gia doanh s bỏn vi qung cỏo Tuy nhiờn, khụng phi bn c chi nhiu cho qung cỏo cng ng ngha vi vic doanh s bỏn ca bn s tng lờn, iu ny ch ỳng mt chng mc nht nh no ú Vớ d nh trng hp ca DAEWOO HANEL giai on hin Chỳng ta cú th nhỡn nhn iu ny thụng qua biu sau: 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Doanh thu 2001 2002 2003 298400 330400 512417 Trc tung: doanh thu (triu VN) Trc honh: nm (doanh thu nm 2003 l ch tiờu ra) Phn III: Mt s xut v vic la chn phng tin qung cỏo thớch hp i vi sn phm in t ca cụng ty DAEWOO HANEL Nhng xut chung (nhng gii phỏp chung vic la chn phng tin qung cỏo t hiu qu tt) Doanh nghip cú th ch s dng mt phng tin truyn thụng tip cn vi khỏn gi mc tiờu nu nh h tin chc rng ch cn phng tin ny cng gõy nh hng tớch cc Vic thuờ mt phng tin truyn thụng nht cho phộp doanh nghip s dng ngun ngõn sỏch ca mỡnh tt hn v tn dng phn ngõn sỏch cho cỏc hot ng nghiờn cu hoc khuyn mói khỏc Ngoi ra, trung n lc vo mt phng tin truyn thụng nht cũn cú th gõy nh Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 17 Đề án môn học hng hn l tri u thụng ip trờn loi phng tin truyn thụng, hn na chi phớ sỏng to v sn xut thụng thng thp hn nu nh phi t qung cỏo trờn nhiu phng tin truyn thụng khỏc Chng hn t mt phim qung cỏo mun chuyn sang n phm thỡ khụng phi c trớch mt hỡnh bt kỡ no ú phim ri cho in lờn bỏo v Thụng thng hai mu qung cỏo trờn bỏo v i ũi hi chin lc sỏng to khỏc v hai i ng nhõn viờn khỏc Ngoi ra, ta cng cú th lp k hoch tip cn khỏn ga mc tiờu bng cỏch xõy dng mt chin lc truyn thụng hn hp (media mix) ao gm qung cỏo trờn nhiu phng tin truyn thụng khỏc Chin lc truyn thụng hn hp thớch hp mt phng tin truyn thụng nht khụng tip cn s khỏn gi mc tiờu hoc khụng to hỡnh nh thc hin mc tiờu truyn thụng Chin lc truyn thụng hn hp cũn c s dng ta phi chia khỏch hng lm nhiu phõn khỳc v cn phi xỏc nh tng phng tin truyn thụng thớch hp nht tip cn vi tng phõn khỳc y Vi chin lc truyn thụng hn hp, ta cú th nõng cao tớnh sỏng to (tt nhiờn l chi phớ cng tng) bng cỏch tn dng nhng li im ca cỏc phng tin truyn thụng khỏc nh s dng nhc trờn radio, ho vi tớnh trờn truyn hỡnh Ngoi ra, mt phng tin truyn thụng ny cú th h tr, nhn mnh v cng c thụng ip cho cỏc phng tin khỏc, t ú cú th lm cho thụng ip qung cỏo ni bt hn cỏc i th cnh tranh khỏc Trong thc t cụng tỏc nghiờn cu cho thy s kt hp gia cỏc n phm v i phm qung cỏo s to kt qu hu hiu hn l ch s dng mt phng tin nht Ngy nay, hu ht cỏc doanh nghip ln thc hin mt chin dch qung cỏo bao gi cng cú s phi hp gia cỏc phng tin truyn thụng Dự s dng mt phng tin nht hay chin lc truyn thụng hn hp, ta cn phi chỳ ý n ba yu t: (1) bit c phng tin truyn thụng no Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 18 Đề án môn học cú th tỏc ng ti khỏn gi mc tiờu, (2) mi phng tin truyn thụng s to mụi trng no cho thụng ip v (3) quy mụ cnh tranh qung cỏo tng phng tin truyn thụng Khụng cú hot ng hot ng qung cỏo no gp nhiu khú khn v thỏch nh doanh nghip phi tung th trng mt sn phm mi Dự cho sn phm mi gỡ i na thỡ khụng cú th bit c nhiu v sn phm mi ny cho n nú c qung cỏo rng rói ú l lý ti ta phi chn la chin lc truyn thụng hn hp v s cõn bng gia ch s tip cn v tn sut gii thiu nhng u im v ớch li ca sn phm Cỏch thc s dng phng tin truyn thoong tung chin dch qung cỏo sn phm mi ca tng doanh nghip rt khỏc Nhng doanh nghip hng u th gii nh P&G v Pepsi Cola tung sn phm mi h thng s dng chin lc truyn thụng hn hp ú quan trng nht l truyn hỡnh c h tr cỏc n phm trờn bỏo v Tivi giỳp h tip cn i b phn khỏn gi mt cỏch nhanh chúng v hiu qu nhm xõy dng nhn thc v khuyn khớch khỏn gi s dng th sn phm mi Chỳng ta cú th thy vụ s cỏc mu qung cỏo du gi u ca P&G trờn truyn hỡnh mi ngy v sau ú li xut hin trờn mt s bỏo n cỏc sn phm ca P&G sn xut ti Vit Nam thụng qua hỡnh thc liờn doanh ó c nhiu ngi bit ti (ch s tip cn cao) T thõn qung cỏo khụng th m bo s thnh cụng ca mt nhón hiu mi Nhng doanh nghip u hiu rng chin lc truyn thụng hn hp v s cõn bng gia ch s tip cn v tn sut cú th l mt cụng c hiu qu truyn t thụng ip qung cỏo n ỳng i tng vo ỳng thi im (1) Dự qung cỏo trờn bt kỡ phng tin truyn thụng no, ta cng khụng cú cỏch no bit c chớnh xỏc bao nhiờu ngi tip xỳc vi mu qung cỏo Thay vỡ vy, ta ch cú th c lng trờn c s c tớnh chung v quy mụ ca Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 19 Đề án môn học khỏn gi trờn tng phng tin truyn thụng, vỡ th m vic nghiờn cu th trng v truyn thụng rt quan trng hiu c kh nng tip cn ca tng phng tin i vi khỏn gi nh th no (s liu nghiờn cu bao gm s liu mua t cỏc cụng ty nghiờn cu th trng, cỏc c quan truyn thụng v s liu c bn chớnh cụng ty qung cỏo thu thp) Ch sau thu thp cỏc s liu cn thit ta mi cú th tin hnh vic la chn phng tin thớch hp tip cn khỏn gi mc tiờu Nghiờn cu s tỏc ng ca cỏc phng tin truyn thụng cú th cho chỳng ta bit dõn chỳng ti Long An thớch xem ci lng hn dõn chỳng ti cỏc tnh lõn cn, dõn chỳng ti Vnh Long ớt khú chu vi qung cỏo hn so vi cỏc tnh khỏc Cỏc s liu nghiờn cu giỳp cụng ty qung cỏo xỏc nh c cỏch thc v thi gian tip cn vi khỏn gi mc tiờu ca mỡnh Tuy ch s tip cn rt quan trng nhng doanh nghip phi tỡm hiu s tht phớa sau s lng khỏn gi tip xỳc vi mu qung cỏo hiu c rng khỏn gi thc s phn ng th no vi mi phng tin truyn thụng iu ny cú ngha l cn phi xỏc nh mc chỳ ý v mc kớch thớch i vi khỏn gi trờn tng phng tin Mc chỳ ý (attention value) l cp chỳ ý mt khỏn gi i vi mt phng tin truyn thụng c th Mc chỳ ý khụng ch c xỏc nh bi chớnh phng tin truyn thụng m cũn t thụng ip v cỏch thc thc hin chin lc sỏng to ca doanh nghip Chng hn, truyn hỡnh cú mc chỳ ý tng i cao i vi nhiu khỏn gi v nhiu sn phm Tớnh cht õm thanh, mu sc v hỡnh nh di ng ca nú thu hỳt c s chỳ ý ca ngi xem bng cỏch to s thuyt phc v tớnh chõn tht ca sn phm; hn na vi õm nhc, t ng, sc thỏi cng gúp phn lm tng mc chỳ ý i vi ngi xem Mt ngi xem b lụi cun vo chng trỡnh truyn hỡnh thỡ phim qung cỏo xut hin chng trỡnh licngf gõy c s chỳ ý cỏo n phm qung cỏo cng vy, cỏc Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 20 Đề án môn học chuyờn k thut l nhng kờnh truyn thụng thớch hp tng sc thu hỳt i vi c gi mt h quan tõm ti mt ti k thut no ú Tuy nhiờn, mc chỳ ý ch l mt ca phng trỡnh, t c mc tiờu truyn thụng, doanh nghip cũn phi to c phn ng tớch cc cho ngi xem mu qung cỏo ca mỡnh Mc kớch thớch (motivation value) l mc mt phng tin truyn thụng kớch thớch khỏn gi ca mỡnh phn hi li vi qung cỏo Bỏo cú mc kớch thớch cao nhiu ngnh sn phm vỡ c gi thng tỡm cỏc mu qung cỏo trờn bỏo hc cn mua xe, nh v nhiu mt hng tiờu dựng khỏc Vỡ tớnh cht ca bỏo, ta cú th dựng phn copy di v c phn minh ho gii thớch cho c gi v sn phm cng nh ngnh sn phm ca mỡnh Ngi c cú th c cng lõu cng tt, thm cú th c li nm bt c thụng tin trc i n quyt nh mua sm, nhng yu t ny gúp phn vo mc kớch thớch (2) Vic t cõu hi mi phng tin truyn thụng s to mụi trng no cho thụng ip l vic nờn lm Mụi trng truyn thụng bao gm cỏc yu t xoay quanh cỏc mu qung cỏo Khi mụi trng truyn thụng phự hp vi s thớch ca khỏn gi v sn phm cng nh ớch li ca nú thỡ chc chn mu qung cỏo s nhn c s phn hi tớch cc t phớa ngi xem Chng hn, nu mu qung cỏo hng tiờu dựng nh ni cm in xut hin trờn bỏo Doanh nghip chc chn s rt khỏc nú xut hin trờn bỏo Si Gũn Tip Th, n gin l vỡ mụi trng ca hai loi bỏo ny l khỏc Mụi trng trờn bỏo SGTT l mụi trng cung cp thụng tin tiờu dựng cho nhng ngi mua sm c bit l cỏc b ni tr, mụi trng ca bỏo Doanh Nghip l mụi trng ca cỏc ụng, cỏc doanh nhõn, h quan tõm ti cỏc chuyn bin v kinh t xó hi hn l cỏc gia ỡnh Phng tin truyn thụng cũn t mỡnh cú th to mụi trng tt cho thụng ip qung cỏo Mt s bỏo cp ti mt s xó hi thng Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 21 Đề án môn học xut hin qung cỏo sn phm trang bờn cnh gii quyt ny Nhng t bo, cú uy tớn thỡ cỏc mu qung cỏo trờn ú thng s to n tng hn Nu mu qung cỏo ca doanh nghip b chụn vựi dy c hoc qua ni bt ca i th cnh tranh thỡ mụi trng truyn thụng m ta chn la khụng phự hp cú th gõy c sc chỳ ý ta cn phi thay i cỏc yu t ln lt theo th t sau: v trớ cu mu qung cỏo, thi biu, kờnh truyn thụng, phng tin truyn thụng, chin lc sỏng to hoc cỏc yu t khỏc (3) Nu nh chỳng ta khụng hiu c vic s dng cỏc phng tin truyn thụng cu nhng i th cnh tranh, iu ú s l mt thiu sút rt ln a quyt nh la chn phng tin no Cỏc sn phm cnh tranh vi luụn c gng tỡm rat nhng v trớ phự hp nht cho sn phm ca mỡnh trờn cỏc phng tin truyn thụng, chớnh vỡ iu ny m thụng ip ca sn phm cnh tranh l i th thu hỳt s chỳ ý khỏn gi mc tiờu ca doanh nghip Nu bit rừ c ngõn sỏch chi cho qung cỏo ca i th cnh tranh, chin lc truyn thụng hn hp v th phn qung cỏo ca h thỡ ta cú th xõy dng c mt chin lc truyn thụng hiu qu, tn dng c nhng im yu k hoch truyn thụng ca h, ng thi phỏt huy c th mnh ca k hoch truyn thụng ca chớnh doanh nghip Tu vo tỡnh hỡnh m ta cú th s i u hoc trỏnh h hoc thay i chin lc truyn thụng hn hp, khu vc a lý hoc cỏc hot ng truyn thụng khỏc Mt trng hp cú th phn qung cỏo thp hn i th cnh tranh nhng mu qung cỏo ca ta dỏm chen chõn vo t ca h l trng hp phõn tớch thy i th cnh tranh t mu qung cỏo ca h vo nhng chng trỡnh khụng hp dn, vỡ th lng khỏn gi thu hỳt thp thỡ ta cú th lp biu qung cỏo trờn i truyn hỡnh ny tn xut cú thp hn nhng nh xut hin vo gia nhng chng trỡnh hp dn nờn cú th thu hỳt khỏn gi Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 22 Đề án môn học nhiu hn Trong trng hp i th cnh tranh ó nhy vo chim lnh cỏc chng trỡnh hay, cỏc v trớ c bit v th phn ca h li cao hn ta, thỡ khụng cũn cỏch no khỏc hn l i tỡm mt kờnh truyn hỡnh khỏc thay vỡ i u trc tip vi h i th cnh tranh ang chi tiờu bao nhiờu vo qung cỏo? õy khụng phi l mt cõu hi mi, doanh nghip luụn tỡm mi phng tin theo dừi, kim tra i th ca mỡnh Ngy nay, cụng vic ny ó tr nờn d dng hn nhiu vỡ doanh nghip khụng cũn phi lc li, tng hp t cỏc loi bỏo, hoc b cụng theo dừi tivi sut ngy Thụng thng, ti cỏc nc phỏt trin , cỏc phng tin truyn thụng t h ó tin hnh nghiờn cu kho sỏt cung cp cho doanh nghip nhng s liu liờn quan n lng khỏn gi, c gi nhng ti nc ta, rt ớt cú bỏo i no thc hin cụng vic ny nờn s liu hu nh l phn c oỏn ca cụng ty qung cỏo Hin ny, cỏc cụng ty qung cỏo thng mua s liu t hai cụng ty SRG v ANDI Tuy nhiờn, khụng phi hỡnh thc qung cỏo no cng cú th theo dừi, kim tra qua s liu cung cp nm bt c th phn qung cỏo Vỡ i th cnh tranh cũn chi tiờu vo cỏc hot ng qung cỏo phi truyn thụng nh hỡnh thc th cho hng, catalog, khuyn mói v cỏc hỡnh thc ti tr Nhng xut c th Chi phớ dnh cho qung cỏo ca cụng ty in t DAEWOO-HANEL mc dự nhng nm gn õy ó liờn tc tng theo thi gian nhng thc t, s tin m cụng ty u t vo lnh vc ny cũn rt khiờm tn so vi nhng i th cnh trnh kiu LG, SAMSUNG, TCL Do vy, vic la chn c phng tin qung cỏo phự hp l iu m cụng ty cn lm nht lỳc ny, liu rng vi mc chi phớ va phi, cụng ty cú th t c nhng mc tiờu mỡnh hay khụng? Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 23 Đề án môn học Vic tng mc chi phớ dnh cho qung cỏo trờn truyn hỡnh m cụng ty a l ỳng n, ngoi hai kờnh HTV7 v VTV3 cụng ty nờn phỏt súng mt s i truyn hỡnh a phng trng im, hay nhng khu vc xa xụi, ni ph súng ca i trung ng khụng c tt, iu ny s lm tng kh nng tip cn thụng tin sn phm ca cụng ty Mc chi phớ dnh cho cỏc kờnh truyn hỡnh ny nờn cú s phõn chia, tn s phỏt ti cỏc kờnh ln bao gi cng cao hn so vi cỏc kờnh truyn hỡnh a phng Bờnh cnh nhng bỏo ln nh Lao ng, Tui Tr, cụng ty nờn m rng hn cỏc õu bỏo khỏc cng cú kh nng tip cn cao vi ngi tiờu dựng L mt doanh nghip chuyờn sn xut in t, ti cụng ty khụng ngh ti vic qung cỏo trờn nhng u bỏo c phỏi nam quan tõm nhiu nh Th Thao, Thanh Niờn v mt s liờn quan ti dựng gia dỡnh nh Si Gũn Tiộp Th, Doanh nghip Nu ch dựng hai phng tin truyn thụng ch yu trờn, chỳng ta rt khú cú th khng nh c s tn ti lõu bn ca thụng ip qung cỏo cng nh tớnh liờn tc nú cú th mang ti cho ngi tiờu dựng Hay núi cỏch khỏc, t c mc tiờu nh doanh nghip mong mun, cn phi cú mt chin lc xỏc nh c cu phng tin thụng tin mt cỏch hp lý nht Chỳng ta cng nhn thy rng, mt gia ỡnh Vit Nam quyt nh mua sm mt dựng gia ỡnh t tin no ú (vớ d nh dựng in t) thỡ ngi tham gia vo vic t cho gia ỡnh mua sn phm a s ri vo nhng ngũi cú tui niờn iu ny cng cho chỳng ta thy c vai trũ ca lp tr khõu quyt nh mua sn phm quan trng nh th no Tuy vy, h l nhng ngi khụng cú nhiu thi gian, vic xem ti vi hay c bỏo khụng phi lỳc no cng c din thng xuyờn, liờn tc Vy thỡ nhng phng tin truyn tin no cú nh hng ti h nhiu nht? ú l nhng phng tin truyn tin d tip cn khỏn gi nht, vớ d nh nhng tm panụ, apphich, bng in t, Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 24 Đề án môn học qung cỏo trờn cỏc phng tin giao thụng cụng cng õy l hỡnh thc buc khỏn gi phi tip xỳc vi thụng ip qung cỏo dự mun hay khụng Vỡ vy, vic u t cho cỏc phng tin truyn tin ngoi ng, ngoi tri l rt cn thit, cụng ty nờn chỳ ý xem xột mt cỏch k lng Nu nh cụng ty phỏt huy c tụt loi hỡnh qung cỏo ny, chc chn thụng ip, kh nng bao trựm khỏn gi s tt hn rt nhiu Trong th gii thụng tin ang bựng n nh hin nay, bt c mt doanh nghip no khụng ngh ti vic qung cỏo trờn internet s l mt khim quyt rt ln Kh nng truyn ti thụng tin qung cỏo trờn mng ti ngi tiờu dựng l khỏ hiu qu bi tớnh xuyờn thi gian ca nú Nu nh ngy trc,ngi õn Vit Nam cũn rt m nht vi internet thi ti nay, s ngi nghe núi ti internet v ó truy cp ngy cng tng lờn rừ rờt iu ny s ỳng hn chớnh ph bt u gim cc phớ truy cp internet xung cũn 40/phỳt õy s l mt c hi rt thun li cỏc doanh nghip qung bỏ sn phm ca mỡnh trờn net Vi sn phm in t ca cụng ty DAEWOO-HANEL, chỳng ta cú th qung cỏo trờn mng vi nhng dũng ch y n tng, bt ng, hay mt on phim gõy tũ mũ cho c giỏ, khin h phi click vo ú nờn cho hin phn qung cỏo ti nhng trang cú núi ti in t, dựng gia inh Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 25 Đề án môn học KT LUN Trong nn kinh t th trng Vit Nam hin nay, hot ng kinh doanh ca hu ht doanh nghip u phi chu s chi phi ca quy lut cnh tranh tham gia vo tin trỡnh cnh tranh thỡ qung cỏo cho sn phm ca doanh nghip l mt cụng c hu hiu h cú th a c hng hoỏ ca mỡnh th trng Nhng lm th no qung cỏo cú hiu qu? Nhng nhõn t gúp phn to nờn mt qung cỏo hiu qu l gi? Phong tin qung cỏo cú vai trũ c bit quan trng vic lm y Trong ti ny, tỏc gi ó trỡnh by nhng nột khỏi quỏt nht v phng tin qung cỏo, ụng thi nờu mt s cn c la chn cỏc phng tin y c th hoỏ, tỏc gi trỡnh by hin trng cng nh nhng gii phỏp cho vic s dng phng tin qung cỏo sn phm in t ca cụng ty DAEWOO HANEL; vi Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 26 Đề án môn học nhng kin ngh ngy, tỏc gi hi vng phn no vic s dng phng tin qung cỏo ca cụng ty t c hiu qu tht tt Tuy nhiờn, vi trỡnh chuyờn mụn cũn nhiu hn ch, ni dung ca ỏn cún nhiu thiu sút, nhng ý kin xut cú th cũn cha cú tớnh kh thi Do ú, tỏc gi rt mong c s ỏnh giỏ , b sung gúp ý xõy dng ca cỏc thy cụ cú th hon chnh hn na ỏn ny Em xin chõn thnh cm n / Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 27 [...]... cỏch rừ rt Tt nhiờn, vic tng doanh s bỏn cũn ph thuc vo nhiu yu t khỏc nh cht lng sn phm, giỏ bỏn sn phm, hinh thc cng nh mu mó ca chỳng nhng ngi ta cng khụng th ph nhn mt mi quan h t l thun Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 16 Đề án môn học gia doanh s bỏn vi qung cỏo Tuy nhiờn, khụng phi bn c chi nhiu cho qung cỏo cng ng ngha vi vic doanh s bỏn ca bn s tng lờn, iu ny ch ỳng trong mt chng mc nht nh no ú... cỏc doanh nghip qung bỏ sn phm ca mỡnh trờn net Vi sn phm in t ca cụng ty DAEWOO-HANEL, chỳng ta cú th qung cỏo trờn mng vi nhng dũng ch y n tng, bt ng, hay mt on phim gõy tũ mũ cho c giỏ, khin h phi click vo ú nờn cho hin phn qung cỏo ti nhng trang cú núi ti in t, dựng gia inh Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 25 Đề án môn học KT LUN Trong nn kinh t th trng Vit Nam hin nay, hot ng kinh doanh ca hu ht doanh. .. cm in xut hin trờn bỏo Doanh nghip chc chn s rt khỏc khi nú xut hin trờn bỏo Si Gũn Tip Th, n gin l vỡ mụi trng ca hai loi bỏo ny l khỏc nhau Mụi trng trờn bỏo SGTT l mụi trng cung cp thụng tin tiờu dựng cho nhng ngi mua sm c bit l cỏc b ni tr, trong khi mụi trng ca bỏo Doanh Nghip l mụi trng ca cỏc ụng, cỏc doanh nhõn, h quan tõm ti cỏc chuyn bin v kinh t xó hi hn l cỏc vn trong gia ỡnh Phng tin... thụng ip qung cỏo cho cỏc b phn tiờu biu ca th trng tiờu th Hoc h cú th s Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 11 Đề án môn học dng cỏc phng tin chuyờn kho ng ti cỏc thụng ip cho tng nhúm c gi la chn Vic cung cp cú la chn ca mt s phng tin thụng tin rt hu ớch cho nh qung cỏo trong vic vn ti th trng trng im riờng bit vi chi phớ ti thiu Trong thc tin, khi lng cỏc thụng tin cỏc thụng tin v nhng c im ca th trng cng do... s bỏn ca bn s tng lờn, iu ny ch ỳng trong mt chng mc nht nh no ú Vớ d nh trng hp ca DAEWOO HANEL trong giai on hin nay Chỳng ta cú th nhỡn nhn iu ny thụng qua biu sau: 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Doanh thu 2001 2002 2003 298400 330400 512417 Trc tung: doanh thu (triu VN) Trc honh: nm (doanh thu nm 2003 l ch tiờu ra) Phn III: Mt s xut v vic la chn phng tin qung cỏo thớch hp i vi sn... tt) Doanh nghip cú th ch s dng mt phng tin truyn thụng tip cn vi khỏn gi mc tiờu nu nh h tin chc rng ch cn phng tin ny cng gõy nh hng tớch cc Vic thuờ mt phng tin truyn thụng duy nht cho phộp doanh nghip s dng ngun ngõn sỏch ca mỡnh tt hn v tn dng phn ngõn sỏch cho cỏc hot ng nghiờn cu hoc khuyn mói khỏc Ngoi ra, tp trung n lc vo mt phng tin truyn thụng duy nht cũn cú th gõy nh Quản trị Quảng cáo. .. tranh khỏc Trong thc t cụng tỏc nghiờn cu cho thy s kt hp gia cỏc n phm v i phm qung cỏo s to kt qu hu hiu hn l ch s dng mt phng tin duy nht Ngy nay, hu ht cỏc doanh nghip ln khi thc hin mt chin dch qung cỏo bao gi cng cú s phi hp gia cỏc phng tin truyn thụng Dự s dng mt phng tin duy nht hay chin lc truyn thụng hn hp, ta cn phi chỳ ý n ba yu t: (1) bit c phng tin truyn thụng no Quản trị Quảng cáo 42 H-ml... phim qung cỏo xut hin trong chng trỡnh licngf gõy c s chỳ ý cỏo trong n phm qung cỏo cng vy, cỏc tp chớ Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 20 Đề án môn học chuyờn k thut l nhng kờnh truyn thụng thớch hp tng sc thu hỳt i vi c gi mt khi h quan tõm ti mt ti k thut no ú Tuy nhiờn, mc chỳ ý ch l mt vn ca phng trỡnh, t c mc tiờu truyn thụng, doanh nghip cũn phi to c phn ng tớch cc cho ngi xem mu qung cỏo ca... dõn ngy cng tng, i sng ca i b phn dõn c ó c ci thin, iu ú dn ti nhu cu mua sm l rt ln Mt trong nhng mt hng tiờu dựng ang c tiờu th rt mnh ti Vit Nam l dựng in t, hng nm, s lng hng in t c ngi dõn mua sm tng lờn vi con s chúng mt Chớnh vỡ vy, ti Vit Nam hin nay ó cú rt nhiu cỏc hóng in t trong nc Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 12 Đề án môn học cng nh nc ngoi ang tn ti, phỏt trin, v cnh tranh nhau tng i... mỡnh cú th to ra mụi trng tt cho thụng ip qung cỏo Mt s bỏo khi cp ti mt s vn xó hi thng Quản trị Quảng cáo 42 H-ml 21 Đề án môn học xut hin qung cỏo sn phm trang bờn cnh gii quyt vn ny Nhng t bo, tp chớ cú uy tớn thỡ cỏc mu qung cỏo trờn ú thng s to n tng hn Nu mu qung cỏo ca doanh nghip b chụn vựi trong dy c hoc qua ni bt ca i th cnh tranh thỡ mụi trng truyn thụng m ta chn la khụng phự hp cú
- Xem thêm -

Xem thêm: lựa chọn phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, lựa chọn phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, lựa chọn phương tiện quảng cáo trong hoạt động marketing của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay