BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: “XÓA MÙ CHỮ TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN”

36 608 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:55

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 4GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ......................................................................................... 5I. Dự Án ................................................................................................................... 5II. Lý do thực hiện dự án ......................................................................................... 5III. Tình hình mù chữ và tái mù chữ ở Xã Mường Nhé .......................................... 6IV. Mục đích của việc nghiên cứu .......................................................................... 7V. Mục tiêu của dự án ............................................................................................. 8VI. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 8NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................... 9I. Trách nhiệm về các đơn vị liên quan đến dự án .................................................. 91. Sở Giáo dục và Đào tạo................................................................................... 92. Sở Kế hoạch và Đầu tư ................................................................................. 103. Sở Tài chính .................................................................................................. 10 4. Sở Nội vụ ...................................................................................................... 105. Sở Thông tin và Truyền thông ...................................................................... 106. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; báo Điện Biên; Trang Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên ......................................... 107. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh .............................................................. 108. UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên .................................................. 119. Hội Khuyến học tỉnh ..................................................................................... 11II. Kế hoạch thực hiện dự án ................................................................................. 111. Chuẩn bị ........................................................................................................ 112. Tiến hành dự án ............................................................................................. 173. Nội dung từng giai đoạn ................................................................................ 184. Hình thức đánh giá ........................................................................................ 335. Rủi ro và biện pháp ....................................................................................... 34LỜI KẾT .................................................................................................................. 35LỜI MỞ ĐẦUHiện nay, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang là một tất yếu của sự phát triển, nó trở thành làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các nước trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Kinh nghiệm cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa có mối quan hệ chặt chẽ với sựnghiệp Giáo dục và đào tạo.Có thể nói rằng Giáo dục và đào tạo là yếu tố tác động mạnh mẽ đến quy mô, tốc độ cũng như sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bởi vì, công nghiệp hóa hiện đại hóa là một quá trình mà trong đó sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh và hiện đại. Chính vì vậy mà công nghiệp hóa hiện đại hóa đòi hỏi phải có một lực lượng lao động có chất lượng cao.Tại Việt Nam, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đang được thực hiện, do đó cũng đòi hỏi đến trình độ của lao động trong nước. Để nhận được sự đào tạo tốt nhận thì đều cơ bản là phải biết chữ. Công cuộc xóa mù chữ ở nước ta đã bắt đầu diễn ra từ những năm 45 đến nay tỷ lệ biết chữ đã cao nhưng vẫn còn những vùng miền xa xôi trên tổ quốc kia vẫn còn nạn mù chữ.Nhận thấy được tầm quan trọng trên, nhóm chúng em quyết định thực hiện một dự án: “Xóa nạn mù chữ tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.” Nhằm nâng cao tỷ lệ đồng bào Việt Nam được biết chữ để có cuộc sống tốt hơn và góp thêm một phần sức để xây dựng tổ quốc ngày càng vững mạnh. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - - BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: “XÓA MÙ CHỮ TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN” Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nhóm sinh viên thực hiện: Lâm Hồng Huy 71306122 Đinh Công Duy 71306045 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 71306627 Trần Nguyễn Lan Chi 71306028 Phan Trung Hậu 71306096 Nguyễn Hoàng Dung Phùng Thị Dung Trần Văn Phúc Tp.HCM, tháng ## năm 2016 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT TÊN MSSV MỨC ĐỘ Lâm Hồng Huy 71306122 100% Đinh Công Duy 71306045 100% Nguyễn Thế Bảo Ngọc 71306627 90% Trần Nguyễn Lan Chi 71306028 90% Phan Trung Hậu 71306096 100% Nguyễn Hoàng Dung 100% Phùng Thị Dung 100% Trần Văn Phúc 100% CHỮ KÝ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN I Dự Án II Lý thực dự án III Tình hình mù chữ tái mù chữ Xã Mường Nhé IV Mục đích việc nghiên cứu V Mục tiêu dự án .8 VI Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN I Trách nhiệm đơn vị liên quan đến dự án Sở Giáo dục Đào tạo Sở Kế hoạch Đầu tư 10 Sở Tài 10 Sở Nội vụ 10 Sở Thông tin Truyền thông 10 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Đài phát – Truyền hình tỉnh; báo Điện Biên; Trang Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên 10 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 10 UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 11 Hội Khuyến học tỉnh .11 II Kế hoạch thực dự án 11 Chuẩn bị 11 Tiến hành dự án .17 Nội dung giai đoạn 18 Hình thức đánh giá 33 Rủi ro biện pháp .34 LỜI KẾT 35 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, công công nghiệp hóa- đại hóa đất nước tất yếu phát triển, trở thành sóng mạnh mẽ tác động đến tất nước giới mặt đời sống xã hội Kinh nghiệm thực tiễn công nghiệp hóa- đại hóa có mối quan hệ chặt chẽ với nghiệp Giáo dục đào tạo Có thể nói Giáo dục đào tạo yếu tố tác động mạnh mẽ đến quy mô, tốc độ thành công nghiệp công nghiệp hóa- đại hóa đất nước Bởi vì, công nghiệp hóa- đại hóa trình mà sử dụng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, lĩnh người để tạo sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ đại kết hợp với giá trị truyền thống dân tộc để đổi lĩnh vực đời sống xã hội nhằm hướng tới xã hội văn minh đại Chính mà công nghiệp hóa- đại hóa đòi hỏi phải có lực lượng lao động có chất lượng cao Tại Việt Nam, công công nghiệp hóa- đại hóa thực hiện, đòi hỏi đến trình độ lao động nước Để nhận đào tạo tốt nhận phải biết chữ Công xóa mù chữ nước ta bắt đầu diễn từ năm 45 đến tỷ lệ biết chữ cao vùng miền xa xôi tổ quốc nạn mù chữ Nhận thấy tầm quan trọng trên, nhóm chúng em định thực dự án: “Xóa nạn mù chữ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.” Nhằm nâng cao tỷ lệ đồng bào Việt Nam biết chữ để có sống tốt góp thêm phần sức để xây dựng tổ quốc ngày vững mạnh GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN Căn vào Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/09/2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Dự án “Xóa mù chữ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên”, công văn số 3428/BGDĐT-GDTX ngày 22/09/2016 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên việc phê duyệt Kế hoạch thực Dự án “Xóa mù chữ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên”, UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch thực dự án sau: I Dự Án Tên: Chương trình xóa nạn mù chữ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên II Lý thực dự án Việt Nam biết đến nước có tỷ lệ người biết đọc biết viết cao, chiếm tới 90.3% Thế bên cạnh đó, thực tế phủ nhận thời điểm tại, có hàng triệu người Việt Nam tình trạng mù chữ tái mù, tập trung khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Để giải đẩy lùi nạn mù chữ tái mù chữ nay, trước hết cần nắm rõ thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, từ đưa biện pháp giải phù hợp với cảnh địa phương Để phục vụ cho công ấy, Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành khảo sát huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Kết khảo sát cho phép nhìn thấy số mù chữ thực tế tình hình mù chữ huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, số vấn đề liên quan, chẳng hạn như: chất lượng lớp xóa mù chữ; chênh lệch dân tộc, độ tuổi bất bình đẳng giới mù chữ tái mù III Tình hình mù chữ tái mù chữ Xã Mường Nhé Xã Mường Nhé (thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) xã thuộc huyện miền núi, nằm ngã ba biên giới Việt Nam với hai nước láng giềng Trung Quốc Lào Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc Phía Tây Tây Nam giáp Lào Phía Nam giáp huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên Phía Đông Đông Bắc giáp huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu Điểm cực Tây Việt Nam A Pa Chải-Tá Miếu, ngã ba biên giới, nằm xã Sín Thầu, có tọa độ địa lý kinh độ 102°8' Đông, vĩ độ 22°44' Bắc Diện tích tự nhiên chủ yếu rừng chiếm 55% Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Do điều kiện không cho phép nên tập trung vào:  Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên  Bản Nà Pán, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên  Bản Đoàn Kết, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên -Thời gian: Dự án tháng 10/2016 kết thúc vào tháng 09/2018 Hiện trạng nạn mù chữ Tổng số người 1523 người, bao gồm dân tộc như: Kinh, Thái, Mông, Tày, Hà Nhì Theo thống kê phòng Giáo dục Đào tạo cung cấp số 1523 người khảo sát có 764 người (49,8% dân số này) thuộc diện mù chữ tái mù chữ Trong số lượng người mù chữ nữ giới cao so với nam giới Theo nếp sống người dân tộc, thường có người đàn ông có hoạt động trao đổi ngoại giao, người gánh vác chuyện lớn gia đình, người phụ nữ “quanh quẩn” nhà lo bếp núc, có tiếp xúc với bên Vì hầu hết phụ nữ người dân tộc không cho học tiếng phổ thông gia đình họ thân người phụ nữ cho không cần thiết Kết phần phản ánh tình trạng bất bình đẳng việc thụ hưởng giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số Nguyên nhân dẫn đến trạng này:  Chất lượng lớp xóa mù chữ  Sự chênh lệch dân tộc, độ tuổi bất bình đẳng giới mù chữ tái mù  Sự chênh lệch khảo sát  Do vị trí địa lý IV Mục đích việc nghiên cứu Nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác xóa mù chữ (XMC) cho người, huy động tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác XMC, củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục tiểu học địa bàn tỉnh Điện Biên Tiếp tục trì nâng cao hiệu công tác XMC, giáo dục tiếp sau biết chữ, mở rộng độ tuổi XMC, ưu tiên đối tượng sách, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật người sinh sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, thực công xã hội V Mục tiêu dự án Tổ chức XMC cho 637 người độ tuổi 15-60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 96% XMC cho 191 người độ tuổi từ 15-35, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 99,5% Có 80% số người biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhằm củng cố vững kết biết chữ không tái mù chữ trở lại VI Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin:  Thông qua báo chí, internet, viết cũ…  Tham dự hoạt động xóa nạn mù chữ địa phương tổ chức… - Tổng hợp xử lý thông tin: Phân tích định lượng thông qua số tài Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên giá, quan sát thực tế thông tin thu thập NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN I Trách nhiệm đơn vị liên quan đến dự án Sở Giáo dục Đào tạo Cơ quan thường trực, giúp đỡ UBND tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực dự án này, phối hợp với sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan hướng dẫn tổ chức thực nhiệm vụ giải pháp dự án này, xây dựng văn liên quan Chủ trì, phối hợp với Sở Tài xây dựng sách, chế độ hỗ trợ người dạy người học xóa mù chữ Tổ chức cung ứng triển khai có hiệu tài liệu tuyên truyền công tác XMC, thực chương trình xóa mù chữ tài liệu dạy, học theo chương trình xóa mù chữ theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn bị sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên dạy xóa mù chữ Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực dự án Định kỳ sau lớp (dự kiến tháng lần) báo cáo kết học viên đạt không đạt cho UBND tỉnh Bộ Giáo dục Đào tạo, sau giai đoạn thống kê báo cáo số người đủ tiêu chuẩn công nhận biết chữ, số người có ý định muốn tiếp tục học sau biết chữ Tổng hợp dự toán kinh phí đơn vị giao nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tài lập dự toán tổng thể để Sở Tài trình UBND tỉnh phê duyệt Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thực phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT ngân sách Trung ương hỗ trợ Sở Tài Bố trí ngân sách, chi cho hoạt động giáo dục, kinh phí thực dự án Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo lập dự toán tổng thể để trình cho UBND Sở Nội vụ Phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh việc tổ chức, xếp, bố trí giáo viên chuyển trách công tác XMC để Sở có đủ nhân lực thực dự án Sở Thông tin Truyền thông Chỉ đạo, định hướng hướng dẫn quan báo chí địa phương, phòng Văn hóa thông tin huyện Mường Nhé tuyên truyền dự án Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Đài phát – Truyền hình tỉnh; báo Điện Biên; Trang Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Ưu tiên diện tích, thời lượng, chương trình, nội dung, mở chuyên trang mục, có nhiều tin bài, phóng sự, thông tin phản ánh công tác XMC Đăng tải tin, phản ánh tình hình triển khai dự án XMC Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Chỉ đạo đồn Biên phòng phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát, khảo sát, thống kê lại số lượng người thuộc diện mù chữ tái mù chữ thực tế này, thống kê kinh phí, trang thiết học cần thiết gửi Phòng GD&ĐT  GV nêu yêu cầu viết tả tập tả âm, vần  Cho HV đọc tả viết (trong SGK), tìm hiểu (hoặc tái hiện) nội dung viết  Hướng dẫn viết  Yêu cầu HV luyện viết chữ khó  Hướng dẫn HV viết tập chép, nhớ - vần, đọc tả cho HV viết:  Đọc lại toàn lần cuối cho HV soát lại tả vừa viết  GV chọn chấm số viết HV  GV cần giúp HV kiểm tra viết để phát chữa lỗi tả F Kể chuyện Nội dung: Dựa vào mẫu chuyện SGK Yêu cầu:  Giáo viên đọc cho học viên nghe, giáo viên cần đọc to rõ ràng  Yêu cầu học viên tóm tắt lại nội dung kể chuyện 1.2 Toán học Nội dung:  Giới thiệu đồ dùng học tập môn Toán  Các số từ 1,2,3…0  So sánh nhiều hơn, hơn, bé (dấu ), (dấu =), so sánh số có chữ số  Hình vuông, hình tròn, tam giác, đo độ dài, đoạn thẳng, xăng-ti-mét, điểm điểm hình  Phép cộng, phép trừ, phép cộng phép trừ phạm vi 100, phép cộng phép trừ số tròn chục  Thời gian, số ngày tuần Yêu cầu:  Giáo viên hướng dẫn cách ghi số, ghi mẫu bảng để học viết theo  Hướng dẫn tính kỹ càng, cẩn thận tính toán, ghi nháp trước ghi vô  Hướng dẫn học viên phát âm số từ 1-100 Thời lượng: 60 tiết Lớp 2.1 Tiếng Việt Bao gồm môn như:  Tập đọc  Chính tả  Kể chuyện  Tập viết  Luyện từ câu  Tập làm văn Thời lượng: 140 tiết 2.2 Toán Đại số: Số hạng – tổng, đề-xi-mét, số bị trừ, số trừ, hiệu, phép cộng có tổng số 10… Hình học: Đường thẳng, chu vi hình tam giác, tứ giác… Thời lượng: 85 tiết 2.3 Tự nhiên – Xã hội: Nội dung: Theo sách Tự nhiên – Xã hội lớp Thời lượng: 30 tiết Lớp 3.1 Tiếng Việt Bao gồm môn như:  Tập đọc  Chính tả  Kể chuyện  Tập viết  Luyện từ câu  Tập làm văn Thời lượng: 140 tiết 3.2 Toán Đại số: Đọc viết, so sánh, cộng trừ số có ba chữ số, nhân chia chữ số với chữ số… Hình học: Góc vuông, góc không vuông, đo độ dài, hình vuông, hình chữ nhật… Thời lượng: 85 tiết 3.3 Tự nhiên – Xã Hội Nội dung: Theo sách Tự nhiên – Xã hội lớp Thời lượng: 30 tiết II Giai đoạn Lớp 4: 4.1 Tiếng Việt  Luyện từ câu  Tập làm văn  Chính tả  Tập đọc Thời lượng: 120 tiết 4.2 Toán Học viên học số nội dung như: Đại số: Ôn tập số đến 100000, biểu thức có chứa chữ, số có sáu chữ số, hàng lớp, triệu lớp triệu, dãy số tự nhiên, viết, so sánh xếp số tự nhiên hệ thập phân, đơn vị đo khối lượng, thời gian, trung bình cộng, phép cộng, phép trừ, biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ, tính chất giao hoán, kết hợp phép cộng… Hình học: Biểu đồ, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai đường thẳng vuông góc, song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi, tỉ lệ đồ Thời lượng: 80 tiết 4.3 Lịch sử Nội dung:  Tiết 1: Môn lịch sử địa lý  Tiết 2: Làm quen với đồ  Tiết 3: Nước Văn Lang  Tiết 4: Nước Âu Lạc  Tiết 5: Nước ta ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc  Tiết 6: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)  Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)  Tiết 8: Ôn tập  Tiết 9: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân  Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ  Tiết 11: Nhà Lý dời đô thăng Long  Tiết 12: Chùa thời Lý  Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ hai  Tiết 14: Nhà Trần thành lập  Tiết 15: Nhà Trần việc đắp đê  Tiết 16: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên  Tiết 17: Ôn tập  Tiết 18: Nước ta cuối thời Trần  Tiết 19: Chiến thắng Chi Lăng  Tiết 20: Nhà Hậu Lê việc tổ chức quản lí đất nước  Tiết 21: Trường học thời Hậu Lê  Tiết 22: Văn học khoa học thời Hậu Lê  Tiết 23: Ôn tập  Tiết 24: Trịnh-Nguyễn phân tranh  Tiết 25: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong  Tiết 26: Thành thị kỉ XVI-XVII  Tiết 27: Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long  Tiết 28: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)  Tiết 29: Những sách kinh tế văn hóa vua Quang Trung  Tiết 30: Nhà Nguyễn thành lập  Tiết 32: Kinh thành Huế  Tiết 31: Ôn tập  Tiết 32: Ôn tập  Tiết 33: Tổng kết  Tiết 34: Thi học kì Thời lượng: 35 tiết 4.4 Địa lý Nội dung:  Tiết 1: Làm quen với đồ  Tiết 2: Dãy Hoàng Liên Sơn  Tiết 3: Một số dân tộc Hoàng Liên Sơn  Tiết 4: Hoạt động sản xuất người dân Hoàng Liên Sơn  Tiết 5: Trung du Bắc Bộ  Tiết 6: Tây Nguyên  Tiết 7: Một số dân tộc Tây Nguyên  Tiết 8: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên  Tiết 9: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (tiếp theo)  Tiết 10: Thành phố Đà Lạt  Tiết 11: Ôn tập  Tiết 12: Đồng Bắc Bộ  Tiết 13: Người dân đồng Bắc Bộ  Tiết 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ  Tiết 15: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiếp theo)  Tiết 16: Thủ đô Hà Nội  Tiết 17: Ôn tập  Tiết 18: Thành phố Hải Phòng  Tiết 19: Đồng Nam Bộ  Tiết 20: Người dân đồng Nam Bộ  Tiết 21: Hoạt động sản xuất người dân đồng Nam Bộ  Tiết 22: Hoat65 động sản xuất người dân đồng Nam Bộ (tiếp theo)  Tiết 23: Thành phố Hồ Chí Minh  Tiết 24: Thành phố Cần Thơ  Tiết 25: Ôn tập  Tiết 26: Dải đồng duyên hải miền Trung  Tiết 27: Người dân hoạt động sản xuất đồng duyên hải miền Trung  Tiết 28: Người dân bà hoạt động sản xuất đồng duyên hải miền Trung (tiếp theo)  Tiết 29: Thành phố Huế  Tiết 30: Thành phố Đà Nẵng  Tiết 31: Biển đảo quần đảo  Tiết 32: Khai thác khoáng sản hải sản vùng biển Việt Nam  Tiết 33: Ôn tập  Tiết 34: Thi học kì Thời lượng: 35 tiết Lớp 5.1 Tiếng Việt  Luyện từ câu  Tập làm văn  Tập đọc  Chính tả  Kể chuyện Nội dung: Theo sách Tiếng Việt lớp Thời lượng: 120 tiết 5.2 Toán Nội dung học viên học:  Phân số, so sánh hai phân số, cộng trừ nhân chia phân số  Hỗn số  Giải toán, đơn vị đo khối lượng, độ dài, đo diện tích  Tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm  Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn, hình thang, hình trụ, hình cầu, …  Cách tính diện tích, cách tính chu vi  Đơn vị đo thời gian, học cộng, trừ, nhân, chia cho số đơn vị thời gian  Học vận tốc, quãng đường, thời gian giải tập liên quan đến Thời lượng: 80 tiết 5.3 Lịch sử Nội dung:  Bài 1: Bình tây đại nguyên soái Trương Định  Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn cải tân đất nước  Bài 3: Cuộc phản công kinh thành Huế  Bài 4: Xã hội việt nam cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX  Bài 5: Phan Bội Châu phong trào Đông Du  Bài 6: Quyết chí tìm đường cứu nước  Bài 7: Đảng cộng sản Việt Nam đời  Bài 8: Xô Viết Nghệ- Tĩnh  Bài 9: Cách mạng mùa thu  Bài 10 : Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập  Bài 11 : Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân pháp xâm lược đô hộ  Bài 12 : Vượt qua tình hiểm nghèo  Bài 13 : Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước  Bài 14 : Thu đông 1947, Việt bắc - mồ chôn giặc Pháp  Bài 15 : Chiến thắng biên giới Thu đông 1950  Bài 16 : Hậu phương năm sau chiến dịch biên giới  Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  Bài 18: Ôn tập: năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945- 1954)  Bài 19: Nước nhà bị chia cắt  Bài 20: Bến Tre đồng khởi  Bài 21: Nhà máy đại đâu tiên nước ta  Bài 22: Đường Trường Sơn  Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa  Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ không  Bài 25: Lễ kí hiệp định Pari  Bài 26: Tiến vào dinh độc lập  Bài 27: Hoàn thành thống đất nước  Bài 28: Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình  Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ kỉ XIX đến Thời lượng: 70 tiết 5.4 Địa lý Nội dung:  Bài 1: Việt Nam - đất nước  Bài 2: Đại hình khoáng sản  Bài 3: Khí hậu  Bài 4: Sông ngòi  Bài 5: Vùng biển nước ta  Bài 6: Đất rừng  Bài 7: Ôn tập  Bài 8: Dân số nước ta  Bài 9: Các dân tộc, phân bổ dân cư  Bài 10: Nông nghiệp  Bài 11: Lâm nghiệp thủy sản  Bài 12: Công nghiệp  Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo)  Bài 14: Giao thông vận tải  Bài 15: Thương mại dịch vụ  Bài 16: Ôn tập  Bài 17: Châu Á  Bài 18: Châu Á (tiếp theo)  Bài 19: Các nước láng giềng Việt Nam  Bài 20: Châu Âu  Bài 21: Một số nước Châu Âu  Bài 22: Ôn tập  Bài 23: Châu Phi  Bài 24: Châu Phi (tiếp theo)  Bài 25: Châu Mỹ  Bài 26: Châu Mỹ (tiếp theo)  Bài 27: Châu đại đương Châu Nam cực  Bài 28: Các đại dương giới  Bài 29: Ôn tập cuối năm Thời lượng: 70 tiết 5.5 Khoa học  Tiết 1: Con người cần để sống?  Tiết 2: Trao đổi chất người  Tiết 3: Trao đổi chất người (tiếp theo)  Tiết 4: Các chất dinh dưỡng có thức ăn  Tiết 5: Vai trò chất đạm chất béo  Tiết 6: Vai trò vitamin, chất khoáng chất xơ  Tiết 7: Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?  Tiết 8: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật thực vật?  Tiết 9: Sử dụng hợp lý chất béo muối ăn  Tiết 10: Ăn nhiều rau chín Sử dụng thực phẩm an toàn  Tiết 11: Một số cách để bảo quản thức ăn  Tiết 12: Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng  Tiết 13: Phòng bệnh béo phì  Tiết 14: Phòng số bệnh lây qua đường tiêu hóa  Tiết 15: Bạn cảm thấy bệnh?  Tiết 16: Ăn uống bị bệnh  Tiết 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước  Tiết 18: Nước có tính chất gì?  Tiết 19: Ba thể nước  Tiết 20: Mây hình thành nào?  Tiết 21: Sơ đồ vòng tuần hoàn nước tự nhiên  Tiết 22: Nước cần cho sống  Tiết 23: Nước bị ô nhiễm  Tiết 24: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm  Tiết 25: Một số cách làm nước  Tiết 26: Bảo vệ nguồn nước  Tiết 27: Tiết kiệm nước  Tiết 28: Làm để biết có không khí  Tiết 29: Không khí có tính chất gì?  Tiết 30: Không khí gồm thành phần nào?  Tiết 31: Không khí cần cho cháy  Tiết 32: Không khí cần cho sống  Tiết 33: Tại có gió?  Tiết 34: Gió nhẹ, gió mạnh Phòng chống bão  Tiết 35: Không khí bị ô nhiễm  Tiết 36: Bảo vệ bầu không khí  Tiết 37: Âm  Tiết 38: Sự lan truyền âm  Tiết 39: Âm sống  Tiết 40: Âm sống (tiếp theo)  Tiết 41: Ánh sáng  Tiết 42: Bóng tối  Tiết 43: Ánh sáng cần cho sống  Tiết 44: Ánh sáng cần cho sống (tiếp theo)  Tiết 45: Ánh sáng việc bảo vệ đôi mắt  Tiết 46: Nóng, lạnh nhiệt độ  Tiết 47: Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt  Tiết 48: Các nguồn nhiệt  Tiết 49: Nhiệt cần cho sống  Tiết 50: Thực vật cần để sống?  Tiết 51: Nhu cầu nước thực vật  Tiết 52: Nhu cầu chất khoáng thực vật  Tiết 53: Nhu cầu không khí thực vật  Tiết 54: Trao đổi chất thực vật  Tiết 55: Động vật cần để sống  Tiết 56: Trao đổi chất động vật  Tiết 57: Quan hệ thức ăn tự nhiên  Tiết 58: Chuỗi thức ăn tự nhiên  Tiết 59: Ôn tập  Tiết 60: Thi học kỳ Thời lượng: 60 tiết Hình thức đánh giá Định kỳ:  Sau lớp học viên thi học kì, giáo viên chấm công bố kết cho học viên  Cán thường trực sở có nhiệm vụ lập báo cáo gửi Sở Giáo dục Đào tạo  Sở Giáo dục Đào tạo tổng kết lại gửi lên UBND huyện Bộ Giáo dục để báo cáo tiến độ dự án Kết thúc giai đoạn I:  Học viên tham gia kỳ kiểm tra cuối giai đoạn I, nhằm để công nhận biết chữ  Giáo viên chấm công bố kết cho học viên  Cấp giấy chứng nhận cho học viên, giấy khen phần thưởng cho học viên đạt thành tích cao  Cán thường trực sở có nhiệm vụ thống kê lập báo cáo nộp Sở Giáo dục Đào tạo  Sở Giáo dục Đào tạo tổng hợp lại gửi lên UBND huyện Bộ Giáo dục Kết thúc giai đoạn II:  Học viên tham gia kỳ kiểm tra cuối cùng, nhằm để công nhận hoàn thành khóa học  Giáo viên chấm công bố kết cho học viên  Cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt, giấy khen phần thưởng cho học viên đạt thành tích cao  Cán thường trực sở có nhiệm vụ thống kê lập báo cáo nộp Sở Giáo dục Đào tạo  Sở Giáo dục Đào tạo tổng hợp lại gửi lên UBND huyện Bộ Giáo dục  Thống kê lại số liệu kết thúc dự án Rủi ro biện pháp Rủi ro tiêu Chỉ tiêu số lượng học viên đề (99,5% học viên biết chữ) không đạt Nguyên nhân: Tình hình kinh tế không cho phép, khó khăn gia đình, buộc học viên thu xếp để học Những người 35 tuổi trở có khả phản ứng kém, nên họ tiếp thu nhanh nhớ lâu, khả cao họ tiếp tục tái mù chữ, tiếp tục học sau hoàn thành giai đoạn Rủi ro chi phí, ngân sách Nguồn ngân sách Nhà nước, địa phương không đáp ứng kịp thời cần thiết Việc xin tài trợ từ nguồn khác doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân không đạt mục tiêu ban đầu Dự án thực vùng núi, nên sở vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu học tập, buộc phải vận chuyển đầu tư thêm nhằm đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho học viên Số liệu sai sót dẫn tới phát sinh chi phí Rủi ro tiến độ Biện pháp Giáo viên cần nổ lực việc kiểm tra, đánh giá học viên Tận tình giúp đỡ để học viên hoàn thành khóa học đạt mục tiêu mà dự đề Nhanh chóng hỗ trợ học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, để học viên tập trung vào việc học Lập quỹ dự phòng, phòng trường hợp ngân sách không đáp ứng kịp thời LỜI KẾT Xóa mù chữ yếu tố vô quan trọng việc đảm bảo hòa nhập bình đẳng xã hội hướng tới phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho người Tương lai bảng chữ cái…Bằng việc trao quyền cho phụ nữ nam giới, XMC giúp đẩy mạnh phát triển bền vững bình diện, từ dịch vụ chăm sóc y tế an ninh lương thực tốt xóa nghèo đói thúc đẩy việc làm bền vững Xóa mù chữ móng vững để đảm bảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, điều vô quan trọng để xây dựng xã hội học tập để đảm bảo lực cạnh tranh quốc gia tiến trình hội nhập quốc tế khu vực Song, biết chữ phương tiện để tiếp cận hội, mưu cầu hạnh phúc cá nhân Qua kiến thức học, nhóm em xin trình bày cách thực dự án Do kinh nghệm kiến thức nhóm em hạn chế nên không tránh sai sót bài, mong nhận góp ý thầy để nhóm em hoàn thiện tốt Đồng thời, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn, thầy xxx hướng dẫn theo dõi, giúp đỡ tận tình để nhóm hoàn thành báo cáo Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: “XÓA MÙ CHỮ TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN”, BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: “XÓA MÙ CHỮ TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN”, BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: “XÓA MÙ CHỮ TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay