Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý thông tin đất đai tại bắc ninh

82 223 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN&TRUYỀN THÔNG -*** - Đỗ Duy Yên ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - NỀN TẢNG AZURE VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TẠI BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Để tìm hiểu, hoàn thiện luận văn có kết ngày hôm nay, xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn tới trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên tạo môi trường thật tốt cho học tập, rèn luyện, tìm hiểu trau dồi kiến thức suốt hai năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy Viện Công nghệ thông tin Viện khoa học công nghệ Việt Nam, người tận tình dạy bảo tập thể lớp suốt trình học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới Tiến Sỹ Nguyễn Văn Tảo, thầy nhiệt tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, bảo, đóng góp ý kiến tạo điều kiện cho thực hiện, hoàn thiện luận văn dễ dàng có kết tốt Cuối cùng, muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người bên cạnh, động viên, giúp đỡ học tập sống Luận văn có số kết định, nhiên tránh khỏi sai sót hạn chế, kính mong cảm thông đóng góp ý kiến thầy cô bạn Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2015 Đỗ Duy Yên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan toàn nội dung luận văn kết trình tìm hiểu tài liệu liên quan đến đề tài Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Học viên (Ký tên ghi rõ họ tên) Đỗ Duy Yên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ .9 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY NỀN TẢNG DỊCH VỤ AZURE .11 1.1 Giới thiệu chung điện toán đám mây 11 1.1.1 Khái niệm điện toán đám mây 11 1.1.2 Đặc điểm điện toán đám mây 12 1.2 Phân tích, so sánh với mô hình tính toán khác 12 1.2.1 Điện toán lưới (Grid Computing) 13 1.2.2 Tính toán theo yêu cầu (Utility Computing) .13 1.2.3 Dịch vụ Web (Web Service) 14 1.3 Kiến trúc điện toán đám mây 15 1.3.1 Mô hình kiến trúc tổng quát 15 1.3.2 Các thành phần điện toán đám mây 15 1.4 Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây 16 1.4.1 Phần mềm dịch vụ (SaaS - Software as a Service) .16 1.4.2 Nền tảng dịch vụ (PaaS - Platform as a Service) 18 1.4.3 Hạ tầng dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service) 18 1.5 Ƣu, nhƣợc điểm điện toán đám mây 19 1.5.1 Ưu điểm .19 1.5.2 Nhược điểm 20 1.6 Giới thiệu tảng dịch vụ Azure 21 1.6.1 Các thành phần dịch vụ Azure 21 1.6.2 Dịch vụ SQL Azure 25 1.6.3 Dịch vụ Live 28 1.7 Tiểu kết 28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn CHƢƠNG 2: MÔ HÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 30 2.1 Tổng quan Hệ thống thông tin quản lý đất đai .30 2.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin đất đai 30 2.1.2 Khái niệm quản lý thông tin đất 30 2.1.3 Một số dạng liệu quản lý hệ thống thông tin đất đai 31 2.1.4 Khái niệm quản lý nhà nước đất đai 31 2.2 Tình hình triển khai tảng CNTT ngành quản lý đất đai 35 2.3 Đánh giá trạng cần thiết xây dựng LIS tảng điện toán đám mây 41 2.3.1 Điểm mạnh 41 2.3.2 Điểm yếu .42 2.3.3 Sự cần thiết xây dựng HTTT quản lý đất đai ĐTĐM 42 2.4 Mô hình Hệ thống thông tin quản lý đất đai tảng ĐTĐM 44 2.4.1 Kiến trúc tổng thể cho hệ thống 46 2.4.2 Kiến trúc triển khai .51 2.5 Tiểu kết: 55 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH BẮC NINH TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 56 3.1 Hiện trạng liệu đất đai .56 3.1.1 Hiện trạng hệ thống hồ sơ địa .56 3.1.2 Hiện trạng hệ thống thông tin đất đai .57 3.1.3 Hệ thống ELIS cho tỉnh Bắc Ninh 59 3.2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đất đai 60 3.2.1 Đặc tả yêu cầu người dùng 60 3.2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 68 3.3 Chƣơng trình thử nghiệm 76 3.3.1 Lựa chọn công nghệ 76 3.3.2 Các bước triển khai 76 3.3.3 Hình ảnh kết 77 3.4 Tiểu kết 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Trong 10 năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước chủ đề thu hút quan tâm quan nhà nước người dân, doanh nghiệp nhờ tác động mạnh mẽ đến chất lượng sống Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước góp phần vào phát triển chung xã hội, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, việc áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ quản lý hành nhà nước hạn chế, đầu tư chưa đồng gặp nhiều khó khăn Một khó khăn nhắc đến việc chưa có thống hay bắt tay với quan quản lý Trong trình làm luận văn, may mắn nhận hướng dẫn, bảo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo hướng cho nghiên cứu đề tài “Điện toán đám mây - tảng Azure ứng dụng quản lý thông tin đất đai Bắc Ninh” Luận văn trình bày với bố cục chương Chương 1, trình bày tổng quan Điện toán đám mây tảng Windows Azure Chương luận văn phân tích trạng ứng dụng CNTT quản lý hành đất đai, điểm mạnh, điểm yếu thiết yếu xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai đám mây Đồng thời tái lại phần nội dung Đề tài cấp Bộ“Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý khai thác thông tin, liệu đất đai điện toán đám mây” Chương tập trung phân tích kỹ trạng quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh, đề xuất mô hình quản lý đất đai đám mây cho cấp tỉnh/thành tiến hành thử nghiệm Windows Azure Với mục đích muốn tìm hiểu điện toán đám mây, cụ thể tảng dịch vụ Azure Microsoft với lợi ích mang lại, chọn đề tài “Điện toán đám mây - Nền tảng Azure ứng dụng quản lý thông tin đất đai Bắc Ninh” cho luận văn tốt nghiệp Luận văn tập trung tìm hiểu khái niệm điện toán đám mây nói chung, công nghệ Azure nói riêng ứng dụng vào phân tích, xây dựng thử nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Do thời gian kiến thức hạn chế nên cài đặt thử nghiệm số quy trình thủ tục hành đám mây Tôi mong nhận góp ý, nhận xét thầy cô bạn bè để hoàn thiện chức hệ thống đảm bảo hệ thống đáp ứng quy trình góp phần xây dựng hệ thống phủ điện tử Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt API Giải nghĩa Tên khoa học Aplication Programming Giao diện lập trình ứng dụng Interface CNTT Information Technology Công Nghệ Thông Tin Cơ Quan Chức Năng CQCN CSDL Database Cơ Sở Dữ Liệu ĐTĐM Cloud Computing Điện Toán Đám Mây ELIS Enveroinment Land Hệ thống thông tin quản lý đất đai Information System môi trường Land Information System Hệ thống thông tin đất đai LIS Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô hình điện toán đám mây 11 Hình 1.2 Mô hình grid computing 13 Hình 1.3 Mô hình Tính toán theo yêu cầu 14 Hình 1.4 Mô hình Web service 14 Hình 1.5 Mô hình kiến trúc điện toán đám mây [5] .15 Hình 1.6 Các thành phần điện toán đám mây [5] 16 Hình 1.10 Windows Azure cung cấp dịch vụ lưu trữ tính toán dựa Windows cho ứng dụng đám mây[7] 22 Hình 1.11 Ứng dụng Windows Azure bao gồm thể web role worker role, thể chạy máy ảo riêng [7] .23 Hình 1.12 Windows Azure cho phép lưu trữ liệu blob, table, queue, sử dụng RESTful để truy cập [6] .24 Hình 1.13 SQL Azure cung cấp tiện ích hướng liệu đám mây [7] 25 Hình 1.14 Cơ sở liệu SQL Azure [6] 26 Hình 1.15 Một ứng dụng sử dụng sở liệu hay nhiều sở liệu “Huron” data Sync [7] 27 Hình 1.16 “Huron” Data Sync sử dụng Microsoft Sync Framework để đồng liệu Cơ sở liệu SQL Azure sở liệu nhà [7] 28 Hình 2.1 Mô hình thành phần Elis Cloud .45 Hình 2.2 Sơ đồ luồng ngữ cảnh .46 Hình 2.3 Mô hình kiến trúc tổngthể .48 Hình 2.4 Kiến trúc liệu 50 Hình 2.5 Mô hình kiến trúc triển khai giai đoạn 52 Hình 2.6 Mô hình phân tầng giai đoạn 53 Hình 2.7 Mô hình phân tầng giai đoạn 54 Hình 2.8 Mô hình triển khai giai đoạn 55 Hình 3.1 Các thành phần sở liệu đất đai 60 Hình 3.2 Biểu đồ đăng ký lần đầu cho tổ chức 64 Hình 3.3 Biểu đồ đăng ký lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân 65 Hình 3.4 Biểu đồ đăng ký biến động sau cấp giấy .67 Hình 3.5 Biểu đồ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 68 Hình 3.6 Biểu đồ Use case hệ thống 70 Hình 3.7 Biểu đồ Use case quản trị người dùng 71 Hình 3.8 Biểu đồ cộng tác quản trị người dùng 72 Hình 3.9 Biểu đồ tiếp nhận hồ sơ 73 Hình 3.10 Biểu đồ cộng tác tiếp nhận hồ sơ 73 Hình 3.11 Biểu đồ kiểm tra hồ sơ 73 Hình 3.12 Biểu đồ cộng tác kiểm tra hồ sơ 74 Hình 3.13 Biểu đồ xác nhận thông tin 74 Hình 3.14 Mô hình liệu 75 Hình 3.15 Giao diện xem đồ 77 Hình 3.16 Giao diện tra cứu thông tin 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.17 Giao diện đánh giá hiệu suất truy cập 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 10 http://www.lrc.tnu.edu.vn Nhận hồ sơ, Giấy chứng nhận ký từ Sở Tài nguyên Môi trường giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Bƣớc 5: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ Giấy chứng nhận ký; cập nhật thông tin đất, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai Chuyển kết cho phận cửa để trả kết thu phí, lệ phí Tiep nhan HS Cap nhat CSDL - Tra KQ Kiem tra HS - Phan luong Kiem tra HS KT hien trang dat - tai san In GCN Hình 3.5 Biểu đồ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 3.2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 3.2.3.1 Biểu đồ Use case  Xác định use case tác nhân Tên UC Tác nhân Cấp GCN quyền sử dụng đất Tiếp nhận hồ sơ (tạo lập hồ sơ nhập CB Văn phòng cửa thông tin) Kiểm tra HS, phân luồng công việc Chuyên viên VPĐK đất đai Xác nhận thông tin UBND xã/ CQCN Hoàn thiện HS – In GCN VP ĐK đất đai Kiểm tra GCN – lập tờ trình Phòng TN-MT Ký GCN UBND huyện Cập nhật CSDL – Trả KQ CB Văn phòng cửa Tìm kiếm GCN CBVC Đăng ký biến động sau cấp GCN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 68 http://www.lrc.tnu.edu.vn Tiếp nhận hồ sơ (tạo lập hồ sơ nhập CB Văn phòng cửa thông tin) 10.Kiểm tra HS, phân luồng công việc Chuyên viên VPĐK đất đai 11.Xác nhận thông tin UBND xã/ CQCN 12.Hoàn thiện HS – In GCN VP ĐK đất đai 13.Kiểm tra GCN – lập tờ trình Phòng TN-MT 14.Ký GCN Sở TN-MT 15.Cập nhật CSDL – Trả KQ CB Văn phòng cửa Quản trị hệ thống 12 Đăng nhập hệ thống CBVC 13 Quản lý tài khoản CBCC phía hệ Quản trị hệ thống thống 14 Sửa đổi thông tin tài khoản CBVC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 69 http://www.lrc.tnu.edu.vn VPDK Xac nhan thong tin UBND xã/CQCN Kiem tra HS - Phan luong Hoan thien HS - In GCN Dang nhap Tiep nhan HS Kiem tra GCN - Lap to trinh CBVP Phong TN-MT Cap nhat CSDL Ky GCN So TNMT UBND huyen Hình 3.6 Biểu đồ Use case hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 70 http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.3.2 Biểu đồ trình tự a Use case quản trị người dùng Giao dien chinh Giao dien dang nhap Noi luu TT CBCC : CBVC : Y/c dang nhap() : Hien thi giao dien dang nhap() : Y/s nhap TT dang nhap() : Nhap TT dang nhap() : Kiem tra dinh dang du lieu nhap() : Kiem tra TT dang nhap() : Hien thi giao dien chuc nang tuong ung() Hình 3.7 Biểu đồ Use case quản trị người dùng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 71 http://www.lrc.tnu.edu.vn  Biểu đồ cộng tác: Noi luu TT CBVC : Kiem tra TT dang nhap() Giao dien chinh : Hien thi giao dien chuc nang tuong ung() Giao dien dang nhap : Hien thi giao dien dang nhap() : Kiem tra dinh dang du lieu nhap() : Y/s nhap TT dang nhap() : Y/c dang nhap() : Nhap TT dang nhap() : CBVC Hình 3.8 Biểu đồ cộng tác quản trị người dùng b Use case Tiếp nhận HS Giao dien chinh : TrangChu Giao dien nhap HS : TrangNhapHS Noi luu HS : HOSO : CBVP : Dang nhap HT() : Yeu cau nhap HS-CV() : Hien thi() : Yeu cau nhap TT() : Nhap HS() : Kiem tra dinh dang du lieu nhap() : Luu du lieu() : Hien thi thong bao() Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 72 http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.9 Biểu đồ tiếp nhận hồ sơ  Biểu đồ cộng tác : Kiem tra dinh dang du lieu nhap() Giao dien nhap HS : Hien thi thong bao() : Yeu cau nhap TT() : Nhap HS() : CBVP : Hien thi() : Yeu cau nhap HS-CV() : Luu du lieu() : Dang nhap HT() Giao dien chinh Noi luu HS-CV Hình 3.10 Biểu đồ cộng tác tiếp nhận hồ sơ c Use case Kiểm tra HS – Phân luồng Giao dien chinh Giao dien xem chi tiet HS Noi luu HS : Chuyen vien : Dang nhap HT() : Yeu cau xem HS den() : Hien thi() : Lay du lieu HS den() : Hien thi() : Luu trang thai HS Hình 3.11 Biểu đồ kiểm tra hồ sơ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 73 http://www.lrc.tnu.edu.vn  Biểu đồ cộng tác: Giao dien xem chi tiet HS : Hien thi() : Lay du lieu HS() : Hien thi() Noi luu HS-CV : Dang nhap HT() Giao dien chinh : Yeu cau xem HS() : Chuyen vien Hình 3.12 Biểu đồ cộng tác kiểm tra hồ sơ d Use case Xác nhận thông tin Giao dien chinh Giao dien xem chi tiet HS Noi luu HS : UBND xa/CQCN : Dang nhap HT() : Yeu cau xem HSn() : Hien thi() : Lay du lieu HS-CV den() : Hien thi() : Gui thong tin xac nhan Hình 3.13 Biểu đồ xác nhận thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 74 http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.3.3 Mô hình liệu hệ thống Hình 3.14 Mô hình liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 75 http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3 Chƣơng trình thử nghiệm 3.3.1 Lựa chọn công nghệ Để cài đặt chạy môi trường điện toán đám mây máy cục triển khai dự án môi trường Windows Azure cần đạt yêu cầu đây:  Một tài khoản mua phiên dùng thử Windows Azure đăng ký thành công  Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7; Windows Enterprise; Windows Home Premium; Windows Home Premium 64-bit; Windows Professional; Windows Professional 64-bit; Windows Ultimate; Windows Ultimate 64-bit; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack  Các cài đặt: Visual Studio 2010 Ultimate/ Professional, Windows Azure SDK and Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio  Các phần mềm bắt buộc để cài đặt chạy Windows Azure SDK: - NET Framework 3.5 SP1 trở lên IIS 7.0 (Các tính ASP.NET, WCF HTTP Activation, Static Content, IIS Management Console phải bật, tính CGI tùy chọn) - Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server Express 2008 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server Express 2005 - Hotfix: Correct WCF metadata when hosting behind a load balancer - Hotfix: Support for FastCGI (không bắt buộc với Windows 7)  Phần mềm bắt buộc để chạy Visual Studio: - - Hotfix: Enable Windows Azure IntelliTrace on 32-Bit OS (không bắt buộc với HĐH x64) IIS 7.0 URL Rewrite Module Windows PowerShell 3.3.2 Các bước triển khai Bước 1: Xây dựng sở liệu Dựa kết phân tích, thu thập hồ sơ hành liên quan số phần mềm sử dụng để thiết kế sở liệu gồm CSDL thuộc tính CSDL không gian (hiển thị đồ số) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 76 http://www.lrc.tnu.edu.vn Thu thập thông tin liệu phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với khối lượng 1352 hồ sơ đăng ký (với hồ sơ bao gồm thông tin chủ sử dụng đất thông tin đất) Bước 2: Thiết kế giao diện chức Visual Studio 2010 với ASP.net Bước 3: Kết nối CSDL, lập trình kết xuất CSDL, hiển thị lên trang tương ứng Bước 4: Đăng ký tài khoản Window Azure - Cấu hình triển khai CSDL chuyển website lên đám mây 3.3.3 Hình ảnh kết Hình 3.15 Giao diện xem đồ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 77 http://www.lrc.tnu.edu.vn Hình 3.16 Giao diện tra cứu thông tin Hình 3.17 Giao diện đánh giá hiệu suất truy cập Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 78 http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.4 Tiểu kết Chương luận văn sâu vào tìm hiểu thực trạng quản lý đất đai tỉnh Bắc Ninh Từ phát triển tư mô hình hệ thống ELISCloud, luận văn đề xuất mô hình hệ thống quản lý đât đai cụ thể tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình thực nghiệm nhỏ tảng ĐTĐM với nhà cung cấp Microsoft Việc triển khai hệ thống ELIS lên đám mây đảm bảo trình thực quy trình nghiệp vụ cách nhanh chóng, thông suốt đồng quan, đơn vị có liên quan Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 79 http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN Với nội dung trình bày lý thuyết thực nghiệm, kết mà luận văn đạt tổng kết thành phần sau: Kết đạt đƣợc - Nắm bắt xu hướng phát triển mô hình ĐTĐM, luận văn tập trung vào nghiên cứu mô hình ĐTĐM tảng Windows Azure hãng Microsoft thu số kết định - Luận văn thực thử nghiệm phần giai đoạn Đề tài “Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý khai thác thông tin, liệu đất đai điện toán đám mây” Thêm vào đó, việc triển khai hệ thống ELIS lên đám mây góp phần vào việc xây dựng phủ điện tử mà Đảng Nhà nước ta hướng tới Tuy nhiên luận văn nhiều thiếu sót, ứng dụng xây dựng mang tính nghiên cứu, thử nghiệm Kính mong cảm thông đóng góp ý kiến quý báu quý Thầy Cô Bạn nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển đề tài Hƣớng phát triển đề tài: - Triển khai hoàn thiện quy trình thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai lên đám mây - Tìm hiểu sâu giải pháp để thấy mạnh nhà cung cấp ĐTĐM - Tìm hiểu sâu giải pháp cho vấn đề bảo mật thông tin ĐTĐM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 80 http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt [1] Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN-MT (2012), Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý khai thác thông tin, liệu đất đai điện toán đám mây [2] Đoàn Văn Ban (1997), Phân tích, thiết kế hệ thống lập trình hướng đối tượng, NXB Thống kê [3] Luật đất đai 2013 [4] Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Quản lý nhà nước đất đai, NXB Nông nghiệp Hà Nội [5] Nguyễn Như Sơn (12/2009), Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây ứng dụng, Viện CNTT - Viện khoa học công nghệ Việt Nam [6] Nguyễn Như Sơn (12/2010), Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây theo công nghệ mở ứng dụng, Viện CNTT - Viện khoa học công nghệ Việt Nam [7] Nguyễn Thị Như Quỳnh (2011), Điện toán đám mây – Nền tảng Azure ứng dụng quản lý đồ du lịch, Luận văn thạc sỹ Công nghệ thông tin [8] Hoàng Tiến Trung (2010), Điện toán đám mây ứng dụng tảng Google App Engine, Luận văn thạc sỹ Công nghệ thông tin [9] Hoàng Đức Hải, Nguyễn Phương Lan (2005) Lập Trình Ứng Dụng Web Với JSP/ Servlet NXB Lao động Xã hội B Tiếng Anh [10] David Chappell (2009), “Introducing Windows Azure”, Microsoft Corporation [11] Jayaram Krishnaswamy (Dec.2010), Microsoft SQL Azure Enterprise Application Development.pdf [12] John W Rittinghouse, James F Ransome (2009), Cloud Computing Implementation, Management and Security, CRC Press Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 81 http://www.lrc.tnu.edu.vn [13] Richard J Dudley, Nathan A Duchene (Dec.2010), Microsoft Azure Enterprise Application Development.pdf [14] Aaron Skonnard, Keith Brown (2009), “An Introduction to Windows Azure platform AppFabric for Developers”, Microsoft Corporation [15] David Chappell (2008), “Cloud Platforms An Enterprise - Oriented OverView”, Microsoft Corporation C Internet [16] http://appfabriccat.com/2011/02/exploring-windows-azure-storage-apis-bybuilding-a-storage-explorer-application [17] http://blogs.msdn.com/sqlazure/archive/2010/03/22/9982979.aspx [18] http://www.microsoft.com/windowsazure/ [19] http://ebook.7pop.net/2010/05/cloud-computing-dien-toan-dam-may-tieng.html Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 82 http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý thông tin đất đai tại bắc ninh , Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý thông tin đất đai tại bắc ninh , Điện toán đám mây nền tảng azure và ứng dụng trong quản lý thông tin đất đai tại bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay