MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2 1,491 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:49

MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI ÝBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPA.LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨUGIA CÔNG1.hoạt động kinh doanh xuất khẩunhập khẩu tại công ty... thực trạng và giải pháp2.Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…3.Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…4.Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…5.Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết và thực hiện các HĐ XKNK tại công ty…B.LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM1.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNKcông ty cung cấp dịch vụ Logistics.2.Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNKcông ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.3.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuấtnhập khẩu bằng đường biểnđường hàng không tại công ty XNKcông ty giao nhận công ty cung cấp dịch vụ Logistics.4.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợchuyến tại công ty XNK công ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.5.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL LCL hàng rời tại công ty XNK…công ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.6.Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩucông ty giao nhậnhãng vận tải.7.Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩucông ty giao nhậnhãng vận tải.8.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.9.Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biểnđường hàng không tại hãng vận tảicông ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.10.Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩunhập khẩu tại công ty XNKcông ty Bảo hiểm.C.LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN1.Quy trình thông quan đối với hàng xuấtnhập khẩu tại XNKcông ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logisticscơ quan Hải quan.2.Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia côngcông ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logisticscơ quan Hải quan.3.Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK công ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logisticscơ quan Hải quan. 4.Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhậncông ty cung cấp dịch vụ Logistics.D.LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ1.Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNKNgân hàng…2.Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNKNgân hàng…3.Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…4.Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.5.Hoạt động tài trợ xuất khẩunhập khẩu tại Ngân hàng…E.LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ1.Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)công ty …2.Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam các nước trong khu vực các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp… đối với 1 ngành hàng…3.Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với một nước… một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển. MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP A LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập công ty thực trạng giải pháp Tổ chức thực Hợp đồng xuất công ty… Tổ chức thực Hợp đồng nhập công ty… Tổ chức thực Hợp đồng gia công xuất công ty… Phân tích đánh giá hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết thực HĐ XK/NK công ty… B LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM Tổ chức thực nghiệp vụ Logistic công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics Nghiệp vụ quản lý đơn hàng công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics Tổ chức thực nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập đường biển/đường hàng không công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics Tổ chức thực nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics Tổ chức thực nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải Tổ chức thực nghiệp vụ đại lý hãng tàu công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics Tổ chức thực nghiệp vụ sale cước vận tải dịch vụ giao nhận vận chuyển đường biển/đường hàng không hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics 10 Đàm phán, giao kết tổ chức thực hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập công ty XNK/công ty Bảo hiểm C LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN Quy trình thông quan hàng xuất/nhập XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan Quy trình thông quan hàng gia công xuất công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan Quy trình thông quan hàng nguyên phụ liệu nhập xuất thành phẩm hàng sản xuất xuất công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics D LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ Hoạt động toán quốc tế công ty XNK/Ngân hàng… Hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ công ty XNK/Ngân hàng… Hoạt động toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ Ngân hàng… Giải pháp hạn chế phòng ngừa rủi ro toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng thương mại Việt Nam Hoạt động tài trợ xuất khẩu/nhập Ngân hàng… E LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ Tác động việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế ngành hàng…(của công ty)/công ty … Phân tích biến đổi hàng rào thuế quan phi thuế quan Việt Nam/ nước khu vực/ nước giới Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế doanh nghiệp…/ ngành hàng… Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam với nước…/ tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay