Thuyết minh biện pháp thi công ống khói bê tông cốt thép

37 720 2
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:34

Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công ống khói Dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn dự án gang thép thái nguyên - I.căn lập biện pháp kỹ thuật thi công Hợp đồng kinh tế đợc ký kết Tụng cụng ty Xõy dng Cụng nghiờp Viờt Nam với thầu MMC (Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc) việc giao nhận thầu xây lắp công trình: Thi công ống khói khu coke hóa Dự án: mở rộng sản xuất giai đoạn gang thép thái nguyên công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Các vẽ kỹ thuật MCC (Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc) lập đợc thẩm định Chủ đầu t phê duyệt Các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế nghiệm thu: TT Tiêu chuẩn Tên gọi TCVN 4087-1985 Sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung TCVN 4091:1985 Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4059:1987 Hớng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN 5674: Công tác hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu 1992 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối: Quy phạm thi công nghiệm thu TCXD 79:1980 Thi công nghiệm thu công trình móng TCXD 170:1989 Kết cấu thép: Gia công lắp ráp nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - nguyên tắc TCVN 3993-85 Chống ăn mòn xây dựng, kết cấu bê tông 10 BS 5135 Quy trình hàn hồ quang - 1984 11 TCVN 2682:1992 Xi măng Pooclăng 12 13 TCVN 1770: Cát xây dựng, yêu cầu kỹ thuật 1986 TCVN 1771:1987 Đá dăm, sỏi sỏi dăm dùng xây dựng Yêu cầu kỹ thuật 14 TCXD 127:1985 Cát mịn để làm bê tông vữa xây dựng Hớng dẫn sử dụng 15 TCVN 4314:1986 Vữa xây dựng 16 TCVN 4506:1987 Nớc cho bê tông vữa Yêu cầu kỹ thuật 17 TCVN 1651:1985 Thép cốt bê tông cán nóng 18 TCVN 5709:1993 Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng Yêu cầu kỹ thuật 19 TCXD 305-2004 Bê tông khối lớn , thi công nghiệm thu 20 BS 3692 Bulông, êcu, ốc vít Các đặc tính kỹ thuật 21 BS 4466 Đặc tính kỹ thuật cốt thép 1989 Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 TT Tiêu chuẩn 22 JIS G 3101 Thép cán dùng cho kết cấu 23 TCXD 3972:1985 Công tác trắc đạc xây dựng 24 TCVN 3105:1993 Bê tông nặng-lấy mẫu chế tạo bảo dỡng mẫu thử 25 TCVN 166:1988 Giàn giáo xây dựng 26 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng 27 TCVN 4244:1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng 28 TCVN 4036:1985 An toàn điện xây dựng 29 TCVN 5079:1990 An toàn cháy nổ, yêu cầu chung 30 TCVN 3255:1989 An toàn nổ điện, yêu cầu chung 31 TCVN 2737:1995 Tải trọng tác động Tiêu chuẩn thiết kế 32 TCVN 254:2001 Công trình BTCT toàn khối xây dựng cốp pha trợt - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu 33 TCXD 84:1981 Tiêu chuẩn xây dựng vữa chịu lửa Samốt 34 TCVN 4710:1989 Tiêu chuẩn gạch chịu lửa Samốt 35 TCVN 4085 : Kết cấu gạch đá quy phạm thi công nghiệm thu 1985 TCVN 4036:1985 An toàn điện xây dựng 36 Tên gọi II.Giới thiệu chung: Công tác khảo sát hạng mục công trình: Sau nhận đợc Hồ sơ thiết kế kỹ thuật "ống khói khu coke hóa thuộc gói thầu : Xây dựng ống khói dự án: Mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép Thái Nguyên , Nhà thầu tập trung nghiên cứu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhằm nắm vững điều kiện cụ thể việc thực dự án tiến hành công việc: Xác định vị trí công trình Tìm hiểu hệ thống ngầm có thực địa Tìm hiểu hoạt động công trờng xây dựng, quy định an toàn quy định cụ thể an toàn, trật tự khu vực có liên quan đến công tác thi công gói thầu Tìm hiểu nguồn cung cấp điện nớc phục vụ thi công công trình Tìm hiểu giá vật liệu điều kiện ăn công nhân địa phơng Quy mô Hạng mục công trình: ống khói khu coke Nhà máy Gang thép Thái Nguyên Khu Gang Thép TP Thái Nguyên với đặc tính kỹ thuật nh sau: 2.1 Phần móng ống khói: - Chiều cao móng: Từ cốt - 6.500 đến cốt +1.000 H = 7,5m - Bán kính đế móng: R1 = 8.500 R2 = 5.800 Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 R3 = 4.420 - Cốt thép móng: lớp có đờng kính từ 10 đến 25 2.2 Phần thân ống khói: - Từ cốt +1.000 đến cốt +95.00 H = 94m - Đờng kính ống khói: + Tại cốt +1.000 D = 8.700 + Tại cốt +95.000 D = 4.000 - Chiều dày tờng: + Tại cốt +1.000 D = 350 + Tại cốt +95m D = 180 - Độ thu côn: + Từ cốt +1m đến cốt +95m i= 5% - Bên ống khói có tầng cách nhiệt dầy 100 lớp gạch chụi nhiệt dầy từ 120 đến 240 - Cửa dẫn khí cốt -4.410 theo thiết kế - Cửa thi công cốt +0.000 theo thiết kế - Phía thân ống khói có hệ thống thang leo sàn thép cốt + 50m & + 87,5m hệ thống đèn hiệu hàng không hệ thông thu sét tiếp địa 2.3 Mơng dẫn khói: Mơng dẫn khói nằm từ cốt - 4.410 đến + 450 (theo thiết kế) 2.4 Khối lợng chính: a) Khối lợng phần móng từ cốt -6.600 đến +1.000 + Khối lợng bê tông móng mác B25 =458,00 m3 + Khối lợng cốt thép móng = 29,84tấn b) Khối lợng phần thân từ cốt +1.000 đến +95.000 + Khối lợng bê tông thân ống khói mác B30 = 520 m3 + Khối lợng cốt thép thân = 105tấn + Khối lợng kết cấu thang, sàn thép có mạ kẽm nhúng nóng = 8,5 + Khối lợng xây bảo ôn: = 362 + Khối lợng lớp cách nhiệt dầy 100: = 1736 m2 c) Khối lợng phần mơng dẫn khói: + Khối lợng bê tông đáy thành mác B30 = 1000m3 + Khối lợng xây bảo ôn = 100m3 + Khối lợng lớp cách nhiệt = 1554m2 có III Biện pháp thi công tổng thể * Tổng quan phơng án: Để đảm bảo chất lợng công trình tiến độ đề Chủ đầu t, sau nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, Nhà thầu xin đa giải pháp thi công Hạng mục nh sau: Tổng mặt thi công: Khu vực dựng lán trại tạm cho công nhân, Ban điều hành Dự án, Trạm trộn bê tông thơng phẩm đợc bố trí lô đất Chủ đầu t quy định bên công trờng Khu vực kho chứa dụng cụ thiết bị đo đạc thí nghiệm, kho chứa xi măng, bãi tập kết vật liệu, xởng gia công sắt thép, cốp pha đợc bố trí khu vực mặt thi công Hạng mục Nhà bảo vệ, Nhà trực Ban huy công trờng, phận y tế, phận an toàn lao động phòng cháy chữa cháy đợc bố trí bãi đất phẳng Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Điện phục vụ thi công sinh hoạt đợc lấy từ trạm điện nhà máy Nhà thầu bố trí máy phát điện phục vụ thi công trờng hợp lới điện Nhà máy gặp cố điện lới Nớc phục vụ thi công sinh hoạt đợc Nhà thầu lấy từ họng nớc chung Nhà máy tiến hành thi công bể nớc ngầm theo thiết kế để chứa nớc sinh hoạt phục vụ thi công Bố trí công trình phụ trợ phục vụ thi công: Văn phòng Ban điều hành dự án (Bộ phận huy, Bộ phận Ytế, ATLĐ, PCCC) Nhà cho công nhân lao động trực tiếp Xởng gia công cốt thép Bãi đỗ ôtô thiết bị giới Kho vật liệu phục vụ thi công Nhà để máy phát điện Trong suốt qúa trình thi công Nhà thầu làm tốt công tác vệ sinh môi trờng giữ gìn cảnh quan, công tác PCCC, ATLĐ Sau Nhà thầu xin trình bày biện pháp thi công điển hình cho ống khói Phần móng: Phần đào đất móng đợc sử dụng máy đào từ cốt +0.00 đến cốt -6.200 Phần lại đợc đào thủ công Sau đào xong đất móng, Nhà thầu tiến hành nghiệm thu đất móng để Chủ đầu t , TVGS đơn vị Thiết kế định việc sử lý đất móng công trình Sau thi công xong phần móng tiến hành đổ bê tông lót móng Thi công bê tông móng khối lớn theo tiêu chuẩn TCXDVN 305-2004 Thi công phần móng đợc chia làm giai đoạn thi công: + Thi công cofa, cốt thép đổ bê tông móng từ cốt - 6.500 đến cốt - 5.100 (đợt 1) + Thi công cofa, cốt thép đổ bê tông móng từ cốt - 5.100 đến cốt -3.067 (đợt 2) + Thi công cofa, cốt thép đổ bê tông móng từ cốt - 3.067 đến cốt -1.034 (đợt 3) + Thi công cofa, cốt thép đổ bê tông móng từ cốt -1.034 đến cốt +1.000 (đợt 4) Đổ bê tông móng lần theo lớp đổ từ dới lên với chiều cao lớp từ 25cm đến 30cm Lấp đất móng đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật Đóng cọc tiếp địa theo thiết kế Công tác đổ bê tông móng đợc sử dụng bê tông thơng phẩm, đổ máy bơm bê tông dùng máng dẫn Mác bê tông móng theo thiết kế B25, bê tông lót móng đổ thủ công Phần thân: Chia làm 05 giai đoạn thi công: - Giai đoạn 1: Đổ bê tông thân ống khói biện pháp thi công cốp pha trợt từ cốt +0.000m đến cốt +95.000m - Giai đoạn : Đổ bê tông chi tiết trang trí đỉnh ống khói, sơn hàng không ống khói - Giai đoạn 3: Đổ bê tông dầm vòng đỡ kết cấu xây bảo ôn cách nhiệt - Giai đoạn 4: Thi công hệ thống bảo ôn cách nhiệt xây gạch chịu lửa Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel - : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Giai đoạn : Lắp dựng kêt cấu thép thang Đổ bê tông thân ống khói biện pháp thi công cốp pha trợt: + Chia làm 04 đợt với chiều dầy tờng giai đoạn khác *Đợt 1: chiều dày tờng thay đổi từ 350mm xuống 320mm cao độ +1.000 đến +25.000 *Đợt 2: chiều dày tờng thay đổi từ 320mm xuống 260mm cao độ +25.000 đến +50.000 *Đợt 3: chiều dày tờng thay đổi từ 260mm xuống 220mm cao độ +50.000 đến +75.000 *Đợt 4: chiều dày tờng thay đổi từ 260mm xuống 180mm cao độ +75.000 đến +95.000 + Bê tông đợc trộn chân công trình máy trộn hình lê + Vận chuyển bê tông lên cao thang tải kết hợp với cẩu tó + Cốt thép đợc gia công sẵn xởng đặt chân công trình lắp dựng cốt thép đồng thời với trình đổ bê tông (lắp dựng cốt thép đến đâu đổ bê tông đến đó) + Cốt thép đợc vận chuyển lên cao cẩu tó 1,5T lắp đỉnh thang tải hệ mâm sàn + Thang tải cung cấp bê tông phục vụ cho ngời lên xuống đợc lắp hai lần + Hoàn thiện bề mặt bê tông hệ thống giáo treo sau lần kích lên + Bảo dỡng bê tông suốt trình trợt sau thi công xong theo tiêu chuẩn kỹ thuật Thi công chi tiết trang trí đỉnh ống khói sơn hàng không + Sau thi công trợt bê tông tờng ống khói, tiến hành thi công chi tiết trang trí đỉnh ống khói thông qua hệ mâm sàn trợt + Cốp pha sử dụng cốp pha thép định hình kết hợp với ván khuôn gỗ + Thi công sơn hàng không sử dụng hệ sàn nâng chuyên dụng + Thi công đợc tiến hành song song với công tác thi công bảo ôn xây gạch chịu lửa Thi công dầm vòng đỡ tờng gạch chịu lửa: + Sau thi công trợt bê tông tờng ống khói, tiến hành thi công dầm vòng đỡ tờng gạch chịu lửa + Cốp pha sử dụng cốp pha thép định hình kết hợp với ván khuôn gỗ Thi công hệ thống bảo ôn cách nhiệt xây tờng gạch chịu lửa: + Sau thi công hệ dầm đỡ tờng gạch chịu lửa xong, tiến hành thi công hệ thông bảo ôn cách nhiệt xây tờng chịu lửa + Thi công lớp bảo ôn cách nhiệt dày 100mm đến đâu xây tờng gạch chịu lửa Thi công kết cấu thép thang ống khói: + Kế cấu thép đợc gia công xởng theo quy trình tiêu chuẩn hành + Sau gia công nghiệm thu xong xởng đơn vị thi công vận chuyển kết cấu đến chân công trình tiến hành tổ hợp lắp dựng theo vẽ thiết kế Iv.Biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết Biện pháp thi công chi tiết phần đào đất ống khói khu coke hóa Hạng mục ống khói thuộc gói thầu: "Xây dựng ống khói khu coke hóa Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Công tác đất tiến hành tuân thủ theo TCVN 4447-1987 công tác đất xây dựng văn hớng dẫn công việc xây dựng khác nhà thầu thiết kế Nhà thầu triển khai công tác đất theo công việc nh sau : a Công tác trắc đạc - Sau đợc bàn giao mặt xây dựng mốc cao toạ độ chuẩn, nhà thầu tiến hành công tác trắc địa định vị kích thớc công trình, tâm ống khói, gửi mốc cao toạ độ nhiều nơi để tiện lợi cho công tác kiểm tra phục hồi cao tọa độ - Định vị xác tọa độ kết cấu vị trí thiết kế, đảm bảo kích th ớc hình học kết cấu - Lập kế hoạch theo dõi kết quan trắc lún nghiêng công trình - Đo vẽ hoàn công phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao Yêu cầu công tác trắc địa : - Tuân thủ theo TCVN 3781-95 dẫn hồ sơ thiết kế - Lới khống chế thi công chi tiết vào vẽ tổng mặt đơn vị thiết kế cung cấp, kết hợp với công tác khảo sát thực địa Đồng thời đợc kết nối với lới khống chế thi công quy hoạch mốc trắc địa Nhà nớc Lới khống chế mặt đo cao độ đảm bảo thuận tiện xác cho công tác thi công, phù hợp với việc phân bố phần, phận công trình phạm vi xây dựng - Trớc thi công phải kiểm tra lại độ xác mốc lới khống chế - Sau định vị vị trí tâm ống khói, đánh dấu đờng bao đào đất bê tông có b Lập hàng rào tạm : Bằng cọc gỗ dây ni-lông Hàng rào tạm công trờng đảm bảo an toàn an ninh, kết hợp với hệ thống biển báo nguy hiểm biển dẫn thi công công tác an toàn Nhà thầu bố trí đơn vị bảo vệ thờng xuyên liên tục trình thi công c Thi công cừ đất biện pháp cừ Larsen : Để tránh tợng sụt lở đất trình đào đất hố móng, tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế công trờng, Nhà thầu sử dụng phơng án đào đất móng nh sau : - Phơng án : đào đất hố móng có taluy, góc taluy đợc xác định theo thực tế trờng nhng không nhỏ 450 - Phơng án : dùng cừ Lassen để chống lở thành hố đào * Trình tự thi công cọc Larsen : - Sử dụng cọc Larsen, chiều dài từ 4m-6m - ép cừ phơng pháp rung ép có hỗ trợ cẩu bánh xích 50 Tấn - Trớc tiên định vị vị trí cọc cừ thứ nhất, căng dây thẳng hàng với cọc thẳng biên tròn với cọc cung tròn - Dùng cẩu cẩu cừ đặt vào vị trí xác định, cẩu máy rung lắp vào đầu cọc cừ, rung cừ ép xuống đến cốt gặp đá - Cừ thứ đợc thi công nh sau : dùng cẩu đặt cừ thứ vào vị trí : sát cạnh cừ thứ cho me cừ thứ đặt khít vào me cừ thứ Trong trình ép rung cừ phải đảm bảo thép cừ thẳng đứng Điều chỉnh vị trí độ thẳng đứng cừ Larsen dây thừng ép hạ cừ đến gặp cốt đá - Để giữ ổn định hệ cừ Lassen, vị trí mà chân cừ không ngậm đợc sâu vào đất, Nhà thầu tiến hành khoan đóng vào đá gốc đoạn thép I120 để chống chân cừ d Công tác tiêu nớc bề mặt nớc ngầm: Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Trớc đào đất nền, Nhà thầu xây dựng hệ thống tiêu nớc, trớc hết tiêu nớc bề mặt (nớc ma, cống, rãnh vv ) ngăn không cho chảy vào công trình Nhà thầu tiến hành khơi rãnh, đắp bờ trạch tập trung nớc mặt vào hệ thống tiêu nớc nhà máy - Tiết diện độ dốc tất mơng rãnh tiêu nớc Nhà thầu tính toán bảo đảm thoát nhanh lu lợng nớc ma nguồn nớc khác - Nớc từ hệ thống tiêu nớc, từ bãi trữ đất thoát phải bảo đảm thoát nhanh tránh xa công trình sẵn có xây dựng Không đợc làm ngập úng, xói lở đất công trình.Trờng hợp điều kiện dẫn nớc tự chảy Nhà thầu đặt máy bơm tiêu nớc - Khi đào móng nằm dới mặt nớc ngầm thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công phải đề biện pháp tiêu nớc mặt kết hợp với tiêu nớc ngầm phạm vi bên bên hố đào Nhà thầu bố trí hệ thống rãnh tiêu nớc, giếng thu nớc, vị trí bơm di động trạm bơm tiêu nớc cho giai đoạn thi công công trình Trong trờng hợp nào, thiết không để đọng nớc làm ngập hố đào - Khi đào đất, Nhà thầu bắt đầu đào từ phía thấp Nếu hố móng gần sông ngòi, ao hồ, thi công, phải để bờ đất đủ rộng bảo đảm cho nớc thấm vào e Đờng vận chuyển đất - Nhà thầu tận dụng triệt để mạng lới đờng giao thông sẵn có để vận chuyển đất Chỉ cho phép làm đờng thi công tạm thời tận dụng mạng lới đờng sẵn có kết hợp sử dụng đợc tuyến đờng công vụ có thiết kế Chi tiết phơng án bố trí đờng vận chuyển đất đợc nêu vẽ thuyết minh biện pháp thi công - Đờng thi công phải đợc bảo dỡng, tu thờng xuyên, bảo đảm xe máy lại bình thờng suốt trình thi công Mặt đờng đợc tới nớc chống bụi không để bùn nớc đọng mặt đờng - Nhà thầu vận chuyển đất đào tới vị trí Chủ đầu t định, khoảng cách vận chuyển đợc xác định theo thực tế Đất đắp đợc gửi lại mặt công trình để thuận tiện cho công tác lấp đất móng sau f Định vị, dựng khuôn công trình: - Trớc thi công Chủ đầu t phải tiến hành bàn giao cọc mốc cọc tim cho Nhà thầu Sau nhận bàn giao, Nhà thầu đóng thêm cọc phụ cần thiết cho việc thi công, chỗ đặc biệt nh thay đổi độ dốc, chỗ đờng vòng, nơi tiếp giáp đào đắp vv cọc mốc đợc dẫn phạm vi ảnh hởng xe máy thi công cố định cọc, mốc phụ đợc bảo vệ chu nhanh chóng khôi phục lại cọc mốc vị trí thiết kế cần kiểm tra thi công - Nhà thầu sử dụng máy trắc đạc để định vị công trình có phận trắc đạc thờng trực công trờng để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc trình thi công - Những cọc định vị trục tim, mép biên cọc mốc cao trình đợc dẫn phạm vi ảnh hởng thi công cọc phụ Cố định cọc phụ bảo vệ cẩn thận.Tránh dẫn cọc phụ khỏi bãi, đờng giao thông tới nơi có khả lún, xói, lở, trợt đất - Cọc tiêu cần cắm bờ Trên cọc phải ghi rõ số liệu mặt cắt thiết kế, khoảng cách tới tim trục, cao độ thiên nhiên cao độ thiết kế công trình - Ban đêm cọc tiêu có đèn hiệu g Thi công đào đất móng máy Sử dụng phơng pháp đào đất giới thủ công, phải sử dụng ván cừ có chống văng có tợng sụt lở đất, tránh nớc ngầm mạch ngang tránh ảnh hởng đến móng công trình lân cận Phần đào mở rộng đáy hố móng 1,0m phía để có không gian Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 chống văng tháo lắp ván khuôn sau Trong vẽ thuyết minh biện pháp thi công đào đất thể thông tin sau: + + + + - - - - - Khối lợng, điều kiện thi công công trình tiến độ thực Phơng án thi công hợp lý Lựa chọn công nghệ thi công hợp lý cho phần, đoạn, công trình; Lựa chọn loại máy móc phơng tiện vận chuyển theo cấu nhóm máy hợp lý nhất, phù hợp điều kiện kinh tế, kỹ thuật Sơ đồ làm việc máy đào xe ôtô vận chuyển đất Trớc thi công, phải kiểm tra đối chiếu, hiệu chỉnh xác lại địa hình, địa chất thuỷ văn công trình khu vực làm việc để đề biện pháp kỹ thuật sát hợp an toàn lao động Phải đề biện pháp phòng chống lún, sạt lở, ngập lụt, lầy thụt v v ma bão Nhà thầu đánh dấu vẽ thi công thể thực địa cọc mốc để nhìn thấy để báo hiệu có công trình ngầm nh đờng điện, nớc, thông tin liên lạc, cống ngầm v v nằm khu vực thi công Nhà thầu có biện pháp bảo vệ công trình có nằm gần công trình thi công nh : nhà cửa, đờng xá, vv khu vực có đờng ống khí nén, nhiên liệu, cáp điện ngầm, vv phải có biển báo khu vực nguy hiểm Nhà thầu chọn khoang đào đờng di chuyển máy hợp lý cho giai đoạn thi công công trình Nhà thầu lựa chọn máy cấu nhóm máy hợp lý bao gồm tổ hợp máy đào gầu nghịch kết hợp xe ôtô vận chuyển đất bảo đảm suất cao, tiêu hao nhiên liệu giá thành đơn vị sản phẩm thấp Bảo đảm hoàn thành khối lợng, tiến độ thực phù hợp với đặc điểm điều kiện thi công công trình Cơ cấu nhóm máy dây chuyền công nghệ thi công đảm bảo đồng bộ, cân đối Trớc thi công Nhà thầu dọn vật chớng ngại có ảnh hởng đến thi công giới nằm mặt bằng: phá dỡ công trình cũ, di chuyển tảng đá lớn vv xác định rõ khu vực thi công, định vị ranh giới công trình, di chuyển cọc mốc theo dõi thi công phạm vi ảnh hởng máy làm việc Chuẩn bị chu đáo điều kiện an toàn mặt bằng: cắm biển báo nơi nguy hiểm, đảm bảo đủ ánh sáng thi công ban đêm, quy định rõ tín hiệu, đèn hiệu, còi Cán kỹ thuật thi công công nhân giới phải đuợc trực tiếp quan sát mặt thi công, đối chiếu với thiết kế nắm vững nhiệm vụ, yêu cầu thi công công trình truớc tiến hành thi công Khi làm việc bảo đảm cho máy làm việc liên tục, độ tin cậy cao phát huy đợc hết công suất máy Cán kỹ thuật công nhân lái máy chấp hành đầy đủ nghiêm túc chế độ bàn giao máy trờng quy trình quy phạm quản lý sử dụng máy, sửa chữa, bảo dỡng máy quy phạm an toàn máy Trong giai đoạn thi công cao điểm, Nhà thầu tổ chức thêm phận thờng trực sửa chữa trờng nhằm khắc phục kịp thời h hỏng đột xuất xe máy, kịp thời bôi trơn, xiết chặt kiểm tra an toàn xe máy, phục vụ chế độ bàn giao xe máy sống thời kì cao điểm thi công Trong mùa ma bão, phải đảm bảo thoát nớc nhanh mặt thi công Phải có biện pháp bảo vệ hệ thống thoát nớc không đợc để xe máy làm h hỏng hệ thống Phải có biện pháp phòng chống ngập, lầy, lún, trơn trợt đảm bảo máy hoạt động bình thờng Nếu điều kiện Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 thi công đợc tranh thủ đa máy vào bảo dỡng, sửa chữa sớm định kì kế hoạch - Chỗ đứng máy đào phải phẳng, máy phải nằm toàn mặt đất Độ nghiêng cho phép hớng đổ đất máy không đợc độ - Khi đổ đất vào thùng xe, khoảng cách từ đáy gầu đến thùng xe không đợc cao 0,7m Vị trí xe ô tô Nhà thầu bố trí thuận tiện an toàn Khi máy vào quay, gầu máy đào không đợc ngang đầu xe, góc quay nhỏ vơn cần xa đổ đất Lái xe ô tô phải khỏi buồng lái đổ đất vào thùng xe - Khi đào đất, phải đảm bảo thoát nớc khoang đào Độ dốc khoang đào hớng phía ngoài, trị số độ dốc không nhỏ 3% Phải bắt đầu đào từ chỗ thấp - Không đợc vừa đào vừa lên xuống cần vừa di chuyển máy - Khi di chuyển máy phải nâng gầu cách mặt đất tối thiểu 0,5m quay cần trùng với h ớng Đối với máy đào bánh xích Nhà thầu tính toán khối lợng thi công đảm bảo cho máy làm việc ổn định nơi Hạn chế tối đa máy di chuyển tự hành - Sau ca làm việc, phải cậy làm vệ sinh cho hết đất bám dính vào gầu, vào xích máy đào Gầu máy đào đợc hạ xuống đất, cấm treo lơ lửng - Khi chọn ôtô vận chuyển phục vụ máy đào suất tổng cộng ôtô vận chuyển đất lớn suất máy đào từ 15 đến 20% Trình tự thi công đào móng theo bớc sau: - Hớng đào hớng vận chuyển đất xem vẽ đào đất móng cuối giai đoạn đào máy phải tiến hành đào đất thủ công phần hố móng mà máy đào không đào đợc Đào đến cao độ mặt đá dừng lại, tiến hành phá đá nổ mìn (nếu có) Công tác phá đá nổ mìn đơn vị có đầy đủ t cách pháp nhân thực Múc đất đá nổ mìn lên máy xúc Sửa hố đào thủ công đến cao độ đáy móng theo thiết kế - Trong đào đất, chạm đá gốc mà cao độ đá xâm phạm lên phần bêtông cốt thép móng sau phá bỏ đá Đào đất đến cốt cao độ theo thiết kế, sau tiến hành làm đất bùn hang hốc bề mặt bằng, bề mặt đá phong hóa mạnh nhà thầu tiến hành làm giống nh bùn đất bám đá gốc Công tác vệ sinh moi đất hang hốc khó khăn, đợc xác định công thực tế - Trong tiến hành công tác đào đất, nhà thầu luôn lu ý vấn đề tiêu nớc, đặc biệt nớc ngầm đáy móng mạch nớc ngang để đảm bảo thi công an toàn tiến độ - Về phơng án phá đá, khối lợng phá lớn cần thiết phải sử dụng vật liệu nổ, nhà thầu có thuyết minh biện pháp chi tiết, đảm bảo nguyên tắc an toàn cho ng ời công trình lân cận, nêu rõ thông tin biện pháp sau: + Ngời phụ trách có trình độ kinh nghiệm phù hợp + Quy mô phơng pháp nổ mìn + Tín hiệu báo cảnh giới + Bán kính an toàn + Xử lý cố (nếu có) Công tác thi công đổ bê tông bê tông đài móng: Biện pháp thi công bê tông móng: Công tác cốt thép - Công tác cốt thép đợc bắt đầu gia công tiến hành đào đất móng - Các loại thép tròn dùng làm cốt thép bê tông móng đợc phân loại theo thiết kế (đúng nhóm, số hiệu, đờng kính, cờng độ ) Thép trớc đa vào công trờng phải qua thí nghiệm đạt cờng độ đợc chấp nhận thi công Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 - Bề mặt thép đợc đánh sẽ, không dính bùn đất, sơn vôi, dầu mỡ han gỉ, vẩy thép Thép chuyển tới trờng đợc che ma nắng đợc kê cao 20-30 cm - Cốt thép đợc gia công xởng công trờng, gia công qua công đoạn nắn thẳng, gia công nguội, đo cắt, uốn, nối đặt vào khuôn đòi hỏi xác công đoạn - Nắn thẳng cốt thép máy, riêng loại thép có đờng kính > 18mm phải dùng máy cắt thép để cắt - Tất công nhân cắt thép phải đợc đào tạo huấn luyện thực qui trình uốn, cắt (khi uốn 450 tăng 0,5d, 900 tăng 1d, 1800 tăng 1,5d ) - Cần có phối hợp chặt chẽ khâu cốt thép cốp pha cho đảm bảo kích thớc hình dáng hình học - Nhà thầu đảm bảo độ ổn định chung khung thép cốp pha trình lắp đặt Muốn phải cẩn thận lắp buộc, đặc biệt tránh va chạm mạnh vào khung lới thép nh thành ván khuôn - Khi vào sắt thép, phải dùng kê xi măng để định vị cốt thép, đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ - Cốt thép đợc gia công đặt thiết kế cho đảm bảo khả chịu lực lớn - Trong trình thi công, gặp trời ma, phải che bạt cẩn thận, tránh nớc ma làm cho cốt thép bị han gỉ - Trớc đổ bê tông, phải với kỹ s t vấn giám sát nghiệm thu hoàn công Những chỗ cần sửa chữa phải làm tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu hành Công tác cốp pha móng - Trớc ghép cốp pha phải tiến hành kiểm tra cốt thép theo vẽ thiết kế Kết kiểm tra phải đợc ghi văn Kiểm tra theo vẽ, vị trí độ sai số cho phép - Dùng cốp pha thép định hình kết hợp với ván khuôn gỗ ghép đến cao độ đỉnh móng - Ghép cốp pha móng dầm giằng móng cho chỗ giáp nối không đợc có khe hở làm chảy nớc hồ xi măng, ảnh hởng đến chất lợng bê tông móng - Trớc đổ bê tông, Nhà thầu tự kiểm tra tim cốt cốp pha, sau có nghiệm thu Chủ đầu t kỹ s t vấn giám sát công tác cốp pha, cốt thép Công tác bê tông : - Vật liệu để sản xuất bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thiết kế Vật liệu đợc sử dụng đảm bảo chủng loại chất lợng nh định tơng hợp với mẫu đợc chấp thuận - Các vật liệu đợc nhà thầu cung cấp giao đến phòng thí nghiệm Nhà thầu đệ trình đợc Ban QLDA chấp thuận + Xi măng PCB40- TCVN 6260:1997 + Cát phải phù hợp với điều 5.3 TCVN 4453-1995 + Đá phải phù hợp với điều 5.4 TCVN 4453-1995 + Nớc dùng để chế tạo bê tông phải đảm bảo yêu cầu TCVN 4506-1987 - Các cốt liệu phải đợc tồn trữ chỗ sạch, có láng tốt khô, không bị ngập nớc Các cốt liệu với cỡ loại khác phải đợc tách riêng vách ngăn có đủ chiều cao để tránh lẫn vào để tránh lẫn với loại có phẩm chất Cốt liệu dùng bê Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 10 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 w) Trên tờng xuất rãnh theo chiều đứng Nguyên nhân cạnh cốp pha bị lệch bó sát vào mặt tồng gây vết rãnh, cố đợc khắc phục cách đắp rãnh với vữa xi măng từ sàn công tác phía dới kéo căng cốp pha, gông lại Đề phồng việc thi công tác lắp đặt cốp pha phải xác chắn x) Lớp phủ bị tách khỏi cốt thép rơi xuống, cốt thép không dính kết với bê tông tờng Nguyên nhân đầm rung bê tông không phù hợp việc đầu đầm rung chạm vào cốt thép Điều dẫn dến phá vỡ liên kết cốt thép bê tông vùng bê tông ninh kết Cũng máy đầm rung lớn, thiếu hiểu biết thiếu ý ngời điều khiển máy đầm Tuy diện tích không lớn không đảm bảo ghì tựa cốt thép làm chuyển động cốt thép bê tông non Cách khắc phục không sử dụng máy đầm cá nhân không phù hợp, đồng thời thực tốt ghì tựa cốt thép ý dẫn cho công nhân Việc sửa chữa bê tông quan thiết kế định (có thể dùng vữa xi măng mác cao dùng xi măng giãn nở đông kết nhanh Đặc trng công tác thi công công việc cốp pha trợt chỗ, có khả sửa chữa h hỏng bê tông tơi (non) Việc khoét bỏ bê tông chỗ hỏng thay vào bê tông có chất lợng tơng ứng, đợc thực sàn công tác phía dới (Tuy nhiên biện pháp khắc phục phải đợc đồng ý Chủ đầu t) Trong điều kiện nh thế, chỗ hỏng đợc sửa chữa tốt không điểm yếu công trình Cần lu ý đặc biệt rằng, sửa chữa sau có chất lợng thực đợc bê tông liền khối, bê tông trạng thái non Bởi vậy, nghĩa vụ thờng xuyên Nhà thầu mà cụ thể ngời chịu trách nhiệm trợt đội trởng phải theo dõi việc thực công việc, phát hỏng hóc sửa chữa mặt sàn phía dới cốp pha trợt sau đổ Trong trờng hợp xuất số h hỏng với đặc trng phổ biến (bê tông không đợc đầm, xốp, vùng bị kéo theo mạnh, vết nứt ngang dọc, nhiều hay liên tục ) thông báo cho thiết kế lãnh đạo Ban Điều hành công trờng, tham khảo ý kiến chuyên gia khác, ngời trực tiếp tham gia công việc Thi công bê tông trợt đặc trng tốc độ lớn nhờ bố trí đồng thời chặt chẽ công việc dây truyền công nghệ thực kế tục Bởi h hỏng xảy cần phải đợc khắc phục ngay, thời gian ngắn h hỏng không đợc sửa chữa kịp thời trở nên trầm trọng có khả dẫn đến ngừng công tác trợt Chính phải có biện pháp xác để theo dõi kết việc thực sửa chữa điều kiện tốt Biện pháp thi công xây bảo ôn ống khói: 5.1 Trình tự bớc thi công: Lắp đặt trụ thang tải 1200x1200 tâm ống khói từ cốt -5.100 đến cốt +99.900 Lắp đặt hệ thống tời 3,2 nâng vật liệu lên cao trụ thang tải Lắp đặt sàn thi công sơn sàn xây kết cấu thép dựa thân trụ thang tải Công tác xây bảo ôn thực từ cốt -5.100 lên đến cốt +3.500 dừng lại để triển khai thi công sơn cốt +5m, sơn cốt +15m sơn cốt +25m, sau thi công hoàn thiện nhà an toàn ống khói Tháo dỡ cofa sơn cốt +5m, sơn cốt +15m Sau quay xuống tiếp tục xây từ cốt +3.500 lên đến cốt +23.500 dừng lại tháo dỡ sàn, cofa sơn cốt +25m chuyển lên thi công sơn cốt +35m, sau quay xuống xây tiếp từ cốt +23.500 lên đến cốt +33.500 dừng xây tiếp tục chuyển sàn cofa cốt +35m lên thi công sơn cốt +45m Cứ nh Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 23 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 luân chuyển công tác xây thi công sơn kết thúc công tác thi công sơn xây bảo ôn tới cốt +95m Lớp vật liệu cách nhiệt đợc tiến hành song song công tác xây gạch bảo ôn Cứ trình tự nh thi công kết thúc công việc bảo ôn ống khói Sau kết thúc công tác xây bảo ôn đợc tiến hành hoàn thiện công việc lại từ đỉnh ống khói xuống đến chân công trình tiến hành tháo dỡ toàn hệ kết cấu sàn xây, nhà an toàn trụ thang tải ống khói Ngời lên xuống thi công đợc lắp hệ thang leo dọc theo thân trụ thang tải ống khói, có ngời lên xuống hoạt động thi công đợc ngừng thi công Hệ thống thông tin, tín hiệu phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hớng dẫn quy trình thi công, quy trình vận hành thiết bị nội quy an toàn thi công 5.2 Biện pháp thi công xây bảo ôn ống khói: Công việc thi công xây bảo ôn ống khói đợc thực trình tự, từ móng ống khói (Cốt -5.100) lên đến đỉnh ống khói (Cốt +95.m) theo yêu cầu kỹ thuật nh sau: Bớc 1: ốp khoáng T80 vào lòng bê tông thân ống khói dày 100 mm cao 600 mm (theo chiều rộng tấm, chiều rộng kiện khoáng) neo giữ tạm nẹp tre Bớc 2: Xây gạch chịu nhiệt dày 230 mm từ cốt -5.100 đến cốt +5.48m gạch chịu nhiệt samốt A, vữa samốt A Gồm 144 viên gạch H11 (KT: 230 x113x65/55) 258 viên gạch H4 (KT: 230x113x65) cho hàng gạch, với tổng số 117 hàng gạch - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp nghiêng viên gạch theo chủng loại số lợng trên) - Xây nghiêng gạch chịu nhiệt gồm 117 hàng (Gồm 144 viên gạch H11và 258 viên gạch H4) vữa sa mốt A, chiều dày mạch vữa từ 1,5mm đến mm Mạch vữa đảm bảo đầy, đặc, cấp phối vữa tỷ lệ, Bớc 3: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +5,00m đến cốt +15,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 348 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 4: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +15,00m đến cốt +25,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 324 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 5: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +25,00m đến cốt +35,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 288 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 6: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +35,00m đến cốt +45,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 264 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 7: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +45,00m đến cốt +55,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 228 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 8: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +55,00m đến cốt +65,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 84 viên gạch H6 204 viên gạch H4) vữa sa mốt A Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 24 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Bớc 9: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +65,00m đến cốt +75,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 72 viên gạch H6 180 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 10: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +75,00m đến cốt +85,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 72 viên gạch H6 144 viên gạch H4) vữa sa mốt A Bớc 11: Xây gạch chịu nhiệt dày 120 từ cốt +85,00m đến cốt +95,48m : - Xếp thử gạch cho hàng (Xếp đứng viên gạch, chủng loại số lợng ) - Xây đứng viên gạch chịu nhiệt gồm 46 hàng ( hàng gồm 72 viên gạch H6 132 viên gạch H4) vữa sa mốt A 5.3 Biện pháp xây lót bảo ôn ống khói Căn vào đặc điểm công trình quy định, quy phạm, tiêu chuẩn xây lót bảo ôn, tiến độ, chất lợng công trình Đơn vị thi công lập biện pháp thi công công tác xây lót bảo ôn ống khói nh sau: a Sàn thao tác để thi công xây bảo ôn phải đảm bảo điều kiện sau: - Chắc chắn đảm bảo khả chịu lực để chứa ngời vật t thi công - Tiết kiệm thời gian, đảm bảo suất, tiến độ thi công Do nhà thầu chọn phơng án dùng trụ thang tải lắp ống thải khói 20m đợc neo cố định vào vách ống Khung Sàn thao tác dùng thép góc L70x7 có khoan lỗ bắt vào bu lông trụ thang tải, phía dải ván dày Cm làm cầu sàn thi công b.Vận chuyển vật liệu ngời lên xuống: - Để phục vụ ngời lên xuống thi công xây bảo ôn ống khói, nhà thầu lắp thang leo dọc theo trụ thang tải tâm ống khói Khi có ngời lên xuống trụ thang tải hoạt động phải ngừng thi công đợc thông tin liên lạc loa nén - Để vận chuyển vật liệu lên xuống trình thi công xây bảo ôn ống khói, nhà thầu dùng hộc ben đợc chế tạo sẵn lắp đặt lòng trụ thang tải tâm ống khói dùng tời điện 3,2 để nâng hộc ben đa vật liệu lên sàn thi công quy trình xấy ống khói: 6.1 giới thiệu chung Hạng mục ống khói có độ cao 95m, đờng kính đáy 8,7m, đờng kính đỉnh 4,m Tờng chịu lực bê tông cốt thép, lớp bảo ôn bên ống khói đợc xây gạch chịu lửa từ cốt -5,1m -:cốt +5,48m dày 230mm, từ cốt 5m -:- cốt 95m dày 120mm 6.2 Tổ chức thi công - Quy trình sấy Căn vào thuyết minh quy trình sấy ENFI Trung Quốc đơn vị thi công lập quy trình sấy nh sau: Thời gian sấy lấy theo bảng 1.1 thời gian sấy ENFI Trung Quốc ống khói bê tông cốt thép có xây lót là: ngày đêm = 120h = 15 ca 1- Bố trí nhân lực thi công: Sử dụng 08 ngời cho ca bao gồm: - Kỹ thuật = ngời/1ca - Thợ điện bậc 4,5/7 = 1ngời/1ca - Công nhân bậc 4,5/7 = 6ngời /1ca Tổng số công sử dụng cho 15 ca sấy ống khói là: x 15 = 120 công Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 25 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Sau sấy ống khói để nguội theo quy trình tiến hành vệ sinh lấy tro khỏi ống khói vận chuyển phế thải đổ đi: - ô tô tự đổ = 02 ca - Nhân công vệ sinh = 10 ngời x 2ca = 20 công 2- Vật liệu sử dụng thi công sấy ống khói bao gồm: - Dầu điêzel = 30 lít - Củi đốt = 3m3 x 120h = 360m3 3- Thiết bị, máy thi công bao gồm: - Thiết bị đo nhiệt = 01 - Thiết bị đẩy nhiệt = 02 4- Quy trình sấy 120h Theo bảng 1.2 ENFI Trung quốc nhiệt độ sấy cao dùng cho ống khói bê tông cốt thép có xây lót 2000C Trong trình sấy ống khói phải tiến hành tăng nhiệt độ từ từ nh sau: - 24h đầu đạt nhiệt độ 450C - 72h tăng nhiệt độ lên 1600C tăng từ 1,50C -:- 20C - 24h tăng nhiệt độ lên đến 2000C Trong suốt trình sấy phải thờng xuyên kiểm tra theo dõi số đo thiết bị đo nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ cho hợp lý theo yêu cầu Sau tăng nhiệt độ lên đủ với nhiệt độ yêu cầu tiến hành xây bịt kín hết cửa ống khói tự nguội Khi ống khói nguội tiến hành vệ sinh dọn phế thải đổ Kiểm tra thấy có tợng nứt phải báo cáo với BĐHDA để có biện pháp sử lý kịp thời Biện pháp phòng độc : Công trình thi công môi trờng độc hại, điều kiện thi công bảo ôn lòng ống khói trật, hẹp, vật liệu bảo ôn độc hại Chế độ đợc áp dụng theo thông t số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hớng dẫn thực chế độ độc hại theo nghị định số 205/2004/ND-CP ngày 14/12/2004 phủ Ngoài đơn vị phải nghiêm ngặt thực biện pháp phòng độc bổ sung nh sau: Dùng quạt công nghiệp thổi gió từ đáy ống khói tạo lu thông không khí, đồng thời bố trí ngời trực thờng xuyên để mở van bình ôxy tăng cờng hỗ trợ cho ngời lao động thi công dàn giáo dây dẫn tuyô chụp thở ôxy, số chụp thở ôxy phải dự phòng > số lợng ngời thi công giáo v Biện pháp đảm bảo nâng cao chất lợng công trình Biện pháp giám sát - - - Yêu cầu tiến độ công trình chặt chẽ nhng phải đảm bảo chất lợng công trình cần biện pháp đảm bảo nâng cao chất lợng công trình Công ty thực biện pháp nh sau: Lập hồ sơ nhật ký công trình, yêu cầu ghi chép tỉ mỉ thờng xuyên đầy đủ hàng ngày sau ca làm việc có thống cán giám sát bên A chữ ký xác nhận Phải vạch lập kế hoạch cụ thể báo cáo công việc theo ngày, tuần tháng Bố trí cán giám sát kỹ thuật có trách nhiệm trung thực am hiểu sâu chuyên môn có mặt thờng xuyên trờng Bố trí đội thợ có tay nghề chuyên môn cao phù hợp với loại công việc Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 26 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 - Kiên sử lý sai phạm, thay đổi trờng phải có trí nhà thiết kế Tuân thủ đến chi tiết nhỏ công đoạn thi công lắp đặt, yêu cầu kỹ thuật quy phạm hành Thực tốt việc kiểm tra chất lợng bàn giao - Phải có biên ký nghiệm thu trớc bàn giao công trình theo quy định - Lập biện pháp thi công tổng thể nhng đến giai đoạn thi công gặp phải điều kiện khó khăn nh muốn nâng cao chất lợng Nhà thầu lập phơng án chi tiết tham kiến chuyên gia, nhà thiết kế, nhà sản xuất có kết thông báo với bên A trình cấp có thẩm quyền định đầu t, phê duyệt, có kết đa vào thực Chất lợng vật t, vật liệu sử dụng cho công trình Danh mục tên, nguồn gốc xuất sứ vật liệu Để đảm bảo tiến độ thi công , Nhà thầu có biệp pháp cung cấp chuẩn bị vật t cho công tác thi công theo tiến độ đề Các loại vật t, bán thành phẩm cung ứng cho công trình theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế đợc thí nghiệm kiểm tra chất lợng trình Chủ đầu t t vấn giám sát chấp thuận đa vào sử dụng Biện pháp kiểm tra, thí nghiệm đo lờng chất lợng vật liệu: Công tác thí nghiệm kiểm tra chất lợng vật liệu trờng - Toàn vật t Nhà thầu đa vào công trình đảm bảo theo thiết kế có hoá đơn ghi rõ ngày nhập, nguồn gốc Những vật liệu chủ yếu sử dụng cho việc xây dựng công trình đợc Nhà thầu tuân thủ qua thí nghiệm kiểm tra đạt tiêu chuẩn thiết kế đa vào sử dụng Kiểm tra chất lợng xi măng: - Cờng độ xi măng xác định theo phơng pháp kiểm tra nhanh trớc đổ bê tông không nhỏ 400 Kg/cm2 Thời gian ninh kết xi măng thời gian cho phép: bắt đầu ninh kết không sớm 120 phút, kết thúc ninh kết không nuộn 10 Kiểm tra chất lợng cát: - - Cát dùng cho bê tông phải có modun lớn 2,5 - 3,3 có thành phần hạt phù hợp với trị số sau: Kích thớc lỗ sàng (mm) 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 Lợng tích luỹ mặt sàng % khối lợng -5 - 20 15 - 45 35 - 70 70 - 90 90 - 100 Cát dùng phải sét cục: + Lợng bụi, bùn sét 20% + Hợp chất Sunphát, sunphua tính đổi SO4 21% + Hàm lợng chất hữu cơ: so sánh mẫu kiểm tra không đợc thấp mẫu tiêu chuẩn Kiểm tra chất lợng đá dăm: - Đá dùng loại đá có Dmax 40 mm, viêc kiểm tra thành phần hạt nhóm phải thỏa mãn yêu cầu sau: Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 27 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Kích thớc lỗ sàng (mm) Dmax Khối lợng tích luỹ sàng % 90 - 100 0,5 (Dmax + Dmin) 40 - 70 Dmax - 10 1,25 Dmax - Lợng hạt có cờng độ thấp yêu cầu không 10% khối lợng Các hạt dẹt hình thoi không 25% khối lợng - Hàm lợng hạt không lẫn tạp chất đá không đợc lớn trị số dới theo khối lợng: + Không có sét cục, không bụi bùn sét + Hợp chất Sunphát, sunphua tính đổi SO3 1% + Hàm lợng hợp chất hữu cơ: màu kiểm tra không đợc thẫm màu tiêu chuẩn + Tỉ trọng riêng không nhỏ 2,5 T / m3 Kiểm tra chất lợng nớc: - Nớc dùng để chế tạo bê tông, bảo dỡng bê tông nớc sinh hoạt Tổng lợng muối tan nhỏ g/lít, lợng SO4 2,7 g/lít, độ PH Kiểm tra chất lợng thép: Nhà thầu cung cấp cho chủ đầu t t vấn giám sát phiếu kết thí nghiệm theo lô nhập hàng (Cờng độ thép tiêu chuẩn) Cắt mẫu thép thử cờng độ chịu kéo có kết thí nghiệm thép đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhà thầu đa vào sử dụng cho công trình Kiểm tra chất lợng bê tông: Công tác kiểm tra chất lợng bê tông đặc biệt quan trọng Nhà thầu tuân thủ theo yêu cầu thiết kế: - Về cấp phối: + Quá trình trộn bê tông đảm bảo đồng + Cốt liệu tham gia hỗn hợp bê tông đợc cân đong theo trọng lợng thể tích + Cốt liệu (Đá, cát)đảm bảo + Kiểm tra độ sụt thờng xuyên Trớc đổ bê tông Nhà thầu cung cấp cho bên A yêu cầu: - Phiếu kết thí nghiệm xi măng - Phiếu kết thí nghiệm cát - Phiếu kết thí nghiệm đá - Kiểm tra độ sụt bê tông trờng - Đúc mẫu bê tông trờng Quy trình đảm bảo chất lợng thi công: Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lợng công trình nghiệm thu đơn vị sản phẩm giai đoạn thi công: - Chất lợng vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị kỹ thuật đợc đánh giá Nhà máy chế tạo sản phẩm Khi đánh giá, cần vào tiêu chuẩn quy phạm lĩnh vực tài liệu chứng nhận sản phẩm xuất xởng, đồng thời phải xem xét hiệu thực tế đợc thể công trình Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 28 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel - - - - : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Chất lợng công tác thi công xây lắp đợc đánh giá theo kết kiểm tra thi công theo tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nớc hành Trong phạm vi tổ chức xây lắp, công tác kiểm tra chất lợng thỉ công xây lắp bao gồm: kiểm tra chất lợng vật liệu, cấu kiện đa vào công trình chất lợng công tác xây lắp kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Những tài liệu kết loại kiểm tra nói đợc ghi vào nhật kí công trình biên kiểm tra theo quy định Cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật đa công trờng đợc qua kiểm tra Khi kiểm tra, Nhà thầu soát xét đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật, thuyết minh tài liệu kỹ thuật khác Hàng hóa đa đợc bảo đảm chất lợng theo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế yêu cầu bốc dỡ bảo quản Công tác kiểm tra hàng phận cung ứng vật t kỹ thuật phụ trách thực kho vật t trực tiếp sở sản xuất Các vật liệu xây dựng, cấu kiện phải đợc thử nghiệm lại phòng thí nghiệm Ngoài ra, ngời huy thi công kiểm tra, quan sát, đối chiếu chất lợng cấu kiện vật liệu xây dựng đợc đa tới công trờng với yêu cầu vẽ thi công, điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn sản phẩm Công tác kiểm tra chất lợng đợc tiến hành chỗ, sau hoàn thành công việc sản xuất, phần việc xây lắp hay công đoạn trình xây lắp đợc phát kịp thời h hỏng, sai lệch, xác định nguyên nhân, đồng thời kịp thời áp dụng biện pháp ngăn ngừa sửa chữa h hỏng Khi kiểm tra chất lợng, cần kiểm tra việc thực quy trình công nghệ ghi thiết kế thi công đối chiếu kết công việc thực so với yêu cầu vẽ thi công tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nớc hành Tham gia vào công tác kiểm tra chất lợng có phận thí nghiệm công trờng phận trắc đạc công trình Những công việc xây lắp quan trọng đợc kiểm tra chất lợng Lập biên xác nhận Nhà thầu Chủ đầu t đơn vị t vấn giám sát Khi kiểm tra chất lợng, vào tài liệu hớng dẫn ghi thiết kế thi công Những tài liệu bao gồm: + Bản vẽ kết cấu, kèm theo kích thớc sai lệch cho phép yêu cầu mức độ xác đo đạc yêu cầu chất lợng vật liệu; + Những tài liệu ghi rõ nội dung, thời gian phơng pháp kiềm tra; + Bản liệt kê công việc đòi hỏi phải có tham gia kiểm gia phận thí nghiệm công trờng phận trắc đạc công trình; + Bản liệt kê phận công trình khuất, đòi hỏi phải nghiệm thu lập biên trớc lấp kín Công tác kiểm tra nghiệm thu đợc tiến hành để kiểm tra đánh giá chất lợng toàn phận công trình xây dựng xong, phận công trình khuất, kết cấu đặc biệt quan trọng công trình Tất phận công trình khuất phải đợc nghiệm thu lập biên xác nhận trớc lấp kín thi công phần việc Riêng nghiệm thu phận công trình khuất đợc lập sau hoàn thành công việc có xác nhận chỗ phận kiểm tra chất lợng tổ chức nhận thầu phận giám sát kỹ thuật quan giao thầu Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 29 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 - Nếu công tác làm sau thời gian gián đoạn dài việc tổ chức nghiệm thu lập biên phận công trình khuất đợc tiến hành trớc bắt đầu thi công lại - Đối với kết cấu đặc biệt quan trọng, cần phải tổ chức nghiệm thu trung gian lập biên theo mức độ hoàn thành phần trình thi công - Ngoài việc kiểm tra chất lợng nội tổ chức xây lắp, công tác kiểm tra chất lợng xây dựng quan giám định chất lợng Nhà nớc quan quản lý Bộ, ngành thực Các tiêu chuẩn áp dụng đảm bảo chất lợng sản phẩm: Ngoài định hồ sơ thiết kế, Nhà thầu tuân thủ yêu cầu thi công nghiệm thu nh sau: TT Tiêu chuẩn Tên gọi TCVN 4087-1985 Sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung TCVN 4091:1985 Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4059:1987 Hớng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu TCXD 79:1980 Thi công nghiệm thu công trình móng TCXD 170:1989 Kết cấu thép Gia công lắp ráp nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng nguyên tắc TCXDVN 305-2004 Tiêu chuẩn bê tông khối lớn - thi công nghiệm thu BS 8004 Tiêu chuẩn thực hành móng 1989 10 TCVN 3993-85 Chống ăn mòn xây dựng, kết cấu bê tông 11 TCVN 3994 85 Chống ăn mòn xây dựng, kết cấu bê tông bê tông cốt thép phân loại môi trờng ăn mòn 12 BS 5135 Quy trình hàn hồ quang - 1984 Vi Tiến độ thi công công trình: Căn để lập tiến độ thi công: - Căn vào yêu cầu thời gian hoàn thành nêu Hồ sơ mời thầu Chủ đầu t - Căn vào lực máy móc đội ngũ cán công nhân Công ty - Căn vào đặc điểm kỹ thuật công trình Mục tiêu tiến độ thi công là: Tiến độ phải phù hợp với lực thiết bị, ngời cụ thể Nhà thầu tránh điều động di chuyển thay đổi lực lợng không cần thiết để tiện công tác tổ chức quản lý Quá trình thi công không làm ảnh hởng đến công tác thi công hạng mục lân cận Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 30 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Tiến độ chi tiết trình duyệt Chủ đầu t có vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đợc Chủ đầu t phê duyệt trớc vào thi công Lập phiếu công tác tuần: Trớc thi công Nhà thầu lập kế hoạch thi công tuần trình Chủ đầu t để kỹ s giám sát theo dõi nghiệm thu chuyển bớc thi công vii.Biện pháp an toàn lao động bảo vệ môi trờng Sơ đồ tổ chức an toàn lao động Các hạng mục công trình gói thầu có tính chất thi công tơng đối phức tạp thi công làm đợt khác Vị trí hạng mục thi công nằm đan xen, lân cận với công trình khác nên trình thi công đòi hỏi phải có giải pháp an toàn lao động khoa học Vì đặc biệt lu ý đến vấn đề an toàn lao động trình thi công Hệ thống tổ chức Ban an toàn lao động công trờng: Phụ trách an toàn Nhà thầu Ban an toàn công tr ờng Tiểu ban an toàn Tiểu ban an toàn Tiểu ban an toàn Bộ phận gia công Bộ phận vận hành Các tổ đội xây dựng kết cấu thép thiết bị, máy XD Các vấn đề quy định chung an toàn lao động: Đơn vị thi công lập đầy đủ hồ sơ biện pháp thi công biện pháp an toàn lao động cho công việc, giai đoạn thi công tổng thể công trình Toàn công nhân làm việc công trờng đợc học nội quy an toàn lao động hạng mục công trình Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ sức khoẻ, công tác bảo hộ an toàn lao động Lắp đặt biển báo công trờng, nội quy hiệu an toàn đầy đủ quy định Đơn vị thi công tổ chức cho cán công nhân học biện pháp thi công biện pháp an toàn lập Phải có chữ ký cam kết ngời tham gia học biện pháp Nhà thầu tổ chức mạng lới an toàn công trờng Nhà thầu tiến hành tổ chức khám sức khoẻ cho cán công nhân trớc vào thi công Chỉ ngời có đủ sức khoẻ đợc bố trí vào dây truyền sản xuất Các thiết bị máy thi công phải đợc kiểm định có giấy phép sử dụng theo quy định Bộ lao động Để đảm bảo an toàn cho ngời, thiết bị công trình thi công cần tuân thủ quy định an toàn lao động tiêu chuẩn tiêu chuẩn, quy phạm hành khác có liên quan nh: TCVN 166-1998; TCVN5308-1991; TCVN 4036-1985; TCVN 5279-1990; TCVN 3255-1989; TCVN 4244-1986; TCXD 254-2001, Trong thi công phận an toàn lao động đơn vị phải thờng xuyên kiểm tra độ an toàn mặt thi công, sàn công tác, thiết bị vận chuyển đứng, hệ thống điện động lực, chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống tín hiệu thông tin liên lạc, kiểm tra an toàn cán công nhân tham gia thi công công trình Nếu phát vấn đề vi phạm nội quy an toàn thi công ngừng thi công có biện pháp chấn chỉnh khắc phục Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 31 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel - - : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Khi có gió bão từ cấp 7-8 trở lên báo cáo với chủ đầu t để tạm dừng thi công, tất ngời tham gia thi công phải rời khỏi vị trí thi công để tập trung vị trí đảm bảo an toàn Do thi công xen kẽ, mật độ thi công đông nên Chỉ huy công trờng phải thông báo tình trạng an toàn, khu vực nguy hiểm cấm vào , họp giao ban hàng ngày Toàn xe máy công trờng đợc mua bảo hiểm dân Thực đầy đủ quy định, quy phạm Nhà nớc lĩnh vực ATLĐ Kỹ thuật an toàn Toàn phía mâm sàn trợt có lới an toàn đợc mắc bao chùm sàn giáo treo phía dới Tổng mặt thi công có hàng rào biển báo an toàn Trên tổng mặt Nhà thầu tổ chức xắp xếp loại vật t thiết bị Thang tải đợc đợc lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét Tại vị trí thang tải đón nhận bê tông thang ngời lên xuống có nhà cầu an toàn Những ngời làm việc cao phải qua y tế khám sức khoẻ, đủ sức khoẻ đợc bố trí làm việc Mọi ngời phải ăn mặc gọn gàng, đội mũ an toàn, giày vải đế cao su có khía nhám ma sát Làm việc cao từ 2,5 m trở lên phải đeo dây an toàn vào ngời, đầu dây móc nơi vững Không uống bia rợu trớc làm việc Ngời tham gia thi công phải có mặt trớc giao ca từ đến 10 phút để đợc phân công công việc Không làm việc thấy có khả an toàn lao động Nếu thấy trớc làm phải báo với trởng ca kỹ thuật thi công biết để có biện pháp sử lý Không vứt vật liệu, dụng cụ từ cao xuống dới đất mà phải buộc vào dây thả xuống Các thiết bị nh cần cẩu, tời điện, máy hàn, đầm dùi, tổng bơm máy bơm nớc phải đợc kiểm tra an toàn đợc sử dụng đa vào thi công Những ngời nhiệm vụ không đợc tự tiện đóng cắt cầu dao điện, Aptomat Các bó thép cẩu lên cao phải buộc chặt có dây gió giữ cho bó thép không quay cẩu Các dây điện thi công dẫn từ dới sàn công tác lên phải dùng loại cáp điện có lớp vỏ bọc cách điện, dây điện không đợc buộc trực tiếp vào sắt thép sàn thao tác Thi công ban đêm phải có đủ ánh sáng Trời ma to, giông bão có gió cấp trở lên phải tạm thời ngừng thi công gió xuống cấp nhỏ đợc thi công trở lại a Biện pháp phòng chống cháy nổ: Tại công trờng trang bị phơng tiện phòng cháy chữa cháy nh bình bọt cứu hoả, câu liêm, thùng cứu hoả Không để vật liệu dễ cháy gần nơi sinh hoạt công trờng Trong đào phát thấy bom mìn, vật lạ phải ngừng thi công báo cho Chủ đầu t biết Trong trình thi công có biện pháp, nội quy bảo vệ công trình ngầm nhà máy b Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trờng: Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 32 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel - : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Trớc thi công, tổ chức xem xét, nghiên cứu đánh giá trạng mặt công trình, liên hệ chặt chẽ với bên A để đề đợc giải pháp tối u bảo vệ môi trờng Trong trình thi công, Nhà thầu tổ chức tốt để đảm bảo công trờng đợc ngăn nắp, gọn gàng, Mọi xe vận chuyển vật liệu (đất, cát, đá ) vào công trờng phải có bạt che, tránh làm bẩn cho môi trờng Xe chở đất cát phải đợc vun gọn thùng xe Trong trình thi công không làm ảnh hởng đến công trình có sẵn xung quanh khu vực thi công, không làm ảnh hởng đến hoạt động giao thông Thờng xuyên giữ gìn vệ sinh công trờng Các vật liệu thừa rác vụn trình thi công thờng xuyên đợc đổ nơi quy định phạm vi công trờng Tổ chức tổ lao động chuyên quét dọn đờng có xe thi công chạy qua tới nớc mặt đờng chống bụi - - VIII Nhân lực thiết bị tham gia thi công a.Nhân lực STT 10 Tên đơn vị (hoặc phận) Chỉ huy chung Cán kỹ thuật thi công Cán chuyên trách công tác Nghiệm thu Cán trắc địa Đội điện máy Đội cốt thép Đội bê tông Đội hoàn thiện Trực điện, nớc thi công Thủ kho , bảo vệ kiêm gác an toàn Cộng a.Thiết bị: S TT 10 11 12 13 14 Tên quy cách thiết bị Thiết bị mâm sàn trợt (32 khung) Tổng bơm dầu HY36 (T.Q) Kích thuỷ lực (T.Q) Ty kích 25 Tời điện Tời điện 3.2 Cần cẩu tó Máy phát điện 100 KVA dự phòng Máy hàn điện 380V Máy đầm dùi Máy ca gỗ tác dụng Máy cắt thép Máy uốn thép Máy mài cầm tay 125 Số ngời /1 kíp 01 01 Số ngời /2 kíp 02 02 01 01 01 10 12 01 02 39 Đơn vị Số lợng Thiết kế 01 cái cái cái cái cái cái 01 40 15,0 01 03 02 01 03 04 01 01 01 01 20 16 24 06 02 04 78 Sốlợng dựphòng Số lợng Tổng Ghi 01 01 16 0,9 01 Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên 02 56 15,9 01 03 02 01 02 05 01 01 01 01 Trang 33 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel S TT 15 16 17 18 19 20 : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Tên quy cách thiết bị Máy ca gỗ cầm tay (makyta) Kích thuỷ lực -:- 32 Thiết bị điên động lực đồng Thiết bị điện ánh sáng đồng Thiết bị thông tin đồng Thiết bị an toàn đồng IX kết luận: Đơn vị Số lợng Thiết kế cái bộ bộ 01 01 01 01 01 01 Sốlợng dựphòng Số lợng Tổng Ghi 01 01 01 01 01 01 Trên Biện pháp thi công công tác Hạng mục: ễng khoi khu coke hoa thuộc dự án: xây dựng mở rộng sản xuất giai đoạn Công ty gang thép thái nguyên Chúng cam kết thực theo biện pháp kỹ thuật thi công đợc Chủ đầu t t vấn giám sát phê duyệt nhằm đảm bảo trình thi công không làm ảnh hởng đến hoạt động xây dựng hạng mục khác nhà máy đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lợng, tiến độ công trình Trong trờng hợp để phù hợp với thực tế thi công yêu cầu thiết kế Nhà thầu bổ xung thêm biện pháp thi công công đoạn cho tối u Chúng xin trân trọng cám ơn! Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 34 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Phụ lục thuyết minh Tính toán lựa chọn khung - kích thiết bị cốppha trợt Hạng mục: ông khói kho coke hóa Dự án: mở rộng sản xuất giai đoạn công ty cổ phần gang thép thái nguyên Sau trình bày sơ lợc tính toán bố trí hệ thống khung đà trợt kích thuỷ lực cho hạng mục ống khói thuộc dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên , phơng án không nâng dầm thép mái trợt Các thông số tính toán: - Chiều dày tối thiểu kết cấu thi công cốp pha trợt - Tính toán hệ cốp pha trợt trụ kích - Giới hạn tốc độ trợt Chọn hệ thống ván khuôn trợt dùng coppha thép định hình để thi công: Chiều cao côp pha chọn 1,2m; chiều rộng 300mm, 200mm 100mm Kích sử dụng kích thuỷ lực GYD-35 Thanh trụ đỡ (ty kích) đặc 25mm Kiểm tra chiều dày tối thiểu kết cấu: Trong trình trợt xuất lực ma sát thành cốp pha bê tông Giá trị lực cản ma sát (F) lớn, phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu làm ván mặt cốp pha độ dính bám vữa bề mặt ván Khi nâng cốp pha trợt lực nâng kích phải thắng lực ma sát cốp pha bê tông Thành, vách ống khói có h 200 mm thoả mãn điều kiện sử dụng cốp pha trợt Giới hạn tốc độ trợt: Trong điều kiện khí hậu Việt Nam dựa theo kinh nghiệm thi công cốp pha trợt tốc độ trợt tối u cho ống khói 12 - 20 (cm/h) Tính toán bố trí trụ kích (ty kích): a Các tải trọng tác dụng lên hệ cốp pha trợt: - Tải trọng thờng xuyên: Tổng tải trọng thân cốp pha trợt : 40.000ì1,2 = 48.000 (kg) tải trọng phân bố theo mét dài là: 36.000/27,32 = 1756 (kg/m) - Lực ma sát bê tông cốp pha: Pf = 300 (Kg/m) - Tải trọng vật liệu sàn: Pn = 200 (Kg/ m) Tổng tải trọng thờng xuyên tác dụng theo phơng đứng là: Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 35 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 P = Gc + Pf + Pn = 1317 + 300 + 200 = 2256 (Kg/m) - Hoạt tải ngắn hạn: 1- Tải trọng phân bố tập trung ngời: 75 (Kg/m) 2- Tải trọng phân bố tập trung vật liệu: 100 (Kg/m) (1) Tổng hoạt tải ngắn hạn là: Pnh = 100 + 75 = 175 (Kg/m) (2) Từ (1) (2) ta có tổng tải trọng phân bố tác dụng lên 01 mét dài cốp pha trợt là: Ptt = 2256 + 175 = 2431 (kg/m) (3) b Bố trí: Lực mang tải cho phép trụ kích tính theo TCXD 254-2001 [P] = EJ K ( l ) (4) Trong đó: E : Là môđun đàn hồi vật liệu làm ti kích E = 2,1.106 (Kg/cm2) J : Mômen quán tính trụ kích 25mm đặc J = .r4 = 0,5ì3.14ì1,254 = 3,83 (cm4) li: Chiều dài làm việc ti tính từ đầu kẹp đến miệng dới cốp pha: li = 150(cm) : Là hệ số phụ thuộc vào liên kết trụ kích = 0,7 K : hệ số an toàn K = Thay số vào công thức (4) ta đợc: [P] = 3,14 2.2,1.10 6.3,83 2.( 0,7.150 ) = 3.596 (Kg) Khoảng cách trụ kích cho phép là: l= [ P] = 3596 P 2431 = 1,5 (m) Thông thờng với ty kích 25mm đặc ngời ta bố trí ty kích liền kề khoảng 1,3ữ1,8m Với ống khói có đờng kính 8,7m số ty kích cần thiết là: n= 27,32 = 34 18 (cái) 0,8 ữ 1,5 Tuỳ theo giai đoạn thi công tiến hành chọn lựa bố trí khung kích kích theo yêu cầu Cụ thể: - Giai đoạn 1: Tờng dầy 350 mm, bố trí 32 khung 40 kích theo chu vi - Giai đoạn 2: Tờng dầy 250mm, bố trí 16 khung 24 kích theo chu vi Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 36 Tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam CÔNG TY TNHH nhà nớc thành viên xây lắp Hoá chất chi nhánh h36 địa Tel : đông ngạc từ liêm Hà Nội : 04.38389.181 - Fax: 04.38389.180 Bố trí khung kích xem vẽ biện pháp thi công (BPTC) c Chọn kích: Dựa vào sức nâng nhỏ kích cần phải đạt đợc Sức nâng kích chọn phải lớn tải trọng cần nâng , nh tính toán mục 3.1 tải trọng tác dụng lên trụ kích : 2.256 (kg) Kích thuỷ lực GYD-35 (sức nâng Tấn) tổng bơm HY36 đợc chọn để thi công hạng mục ông khói khu coke hóa nhà máy gang thép Thái Nguyên đảm bảo yêu cầu công tác cốp pha trợt Biện pháp kỹ thuật thi công ống khói dự án : mở rộng sản xuất giai đoạn công ty gang thép thái nguyên Trang 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công ống khói bê tông cốt thép, Thuyết minh biện pháp thi công ống khói bê tông cốt thép, Thuyết minh biện pháp thi công ống khói bê tông cốt thép, Công tác thi công đổ bê tông bê tông đài móng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay