TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH cốt THÉP BẰNG ETABS

4 276 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:17

TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CỐT THÉP BẰNG ETABS - THEO TCVN (Bài viết dựa nghiên cứu tác giả điểm tương đồng việc tính toán cốt thép hai tiêu chuẩn BS8110-97 TCVN356-2005, độc giả tìm hiểu qua tài liệu sau: So sánh BS8110-97 TCVN) Cả BS8110-97 TCVN356-2005 tính toán cấu kiện bê tông cốt thép dựa lý thuyết trạng thái giới hạn (về độ bền trạng thái sử dụng) Đối với cấu kiện loại Dầm, BS lẫn TCVN thiết lập phương trình cân lực trạng thái giới hạn, giải phương trình tìm lượng cốt thép yêu cầu Đối với cấu kiện loại Cột, cách truyền thống nêu BS quy đổi trường hợp lệch tâm phẳng với hệ số quy đổi, bên cạnh đó, BS đưa biểu đồ tương tác dùng để kiểm tra khả chịu lực tiết diện TCVN chật vật với việc tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên, nhiên đưa điều kiện tổng quát, công thức cho phép xác định ứng suất cốt thép phụ thuộc vào vị trí đường giới hạn vùng nén Những năm gần đây, nghiên cứu việc xây dựng biểu đồ tương tác đạt nhiều kết quả, bên cạnh quy trình tính toán cốt thép theo phương pháp dần dựa vào biểu đồ tương tác Chúng ta hoàn toàn giải toán khung BTCT theo TCXDVN 356-2005! Nhưng trước hết tận dụng Etabs Mặc dù Etabs không cung cấp lựa chọn tiêu chuẩn TCVN356 tính toán cốt thép, từ điểm chung hai tiêu chuẩn nói trên, hoàn toàn dùng Etabs + BS8110-97 + Tải trọng VN + Vật liệu VN -> Cốt thép theo TCVN356 Sử dụng tiêu chuẩn BS 8110-97, sửa đổi thông số phân phối hoạt tải giới hạn sử dụng (tạm dịch) Xem thêm Pattern Live Load Factor Khai báo tổ hợp thiết kế tổ hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam Thay đổi đặc trưng vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam Bạn cần biết, BS yêu cầu bạn nhập hai thông số cường độ Vật Liệu fcu (cường độ đặc trưng bê tông, tương ứng với cấp độ bền Ví dụ: B15 15MPa, B20 20MPa) fy (giới hạn chảy cốt thép) Tuy nhiên giá trị tính toán vật liệu theo BS lấy sau: • Đối với Bê tông: cường độ tính toán = 0.67*fcu/1.5 • Đối với Cốt thép: cường độ tính toán = fy/1.05 Ở 1.5 1.05 hệ số an toàn riêng cho Bê tông Cốt thép Suy ngược lại, bạn muốn khai báo vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam, bạn cần khai báo cường độ tính toán nhân với hệ số Ví dụ: • Với bê tông B15, R=85 kG/cm2 -> fcu khai báo bằng: 85*1.5/0.67 = 190.3 kG/cm3 • Với bê tông B20, R=115 kG/cm2 -> fcu khai báo bằng: 115*1.5/0.67 = 257.5 kG/cm2 • Với bê tông B25, R=145 kG/cm2 -> fcu khai báo bằng: 145*1.5/0.67 = 324.6 kG/cm2 • Với cốt thép AII, R=2800 kG/cm2 -> fy khai báo bằng: 2800*1.05 = 2940 kG/cm2 • Với cốt thép AIII, R=3650 kG/cm2 -> fy khai báo bằng: 3650*1.05 = 3832.5 kG/cm2 Ở fcu fy khai theo tiêu chuẩn Việt Nam quy đổi lên, theo số với ý nghĩa BS Cần nói thêm kết tính toán mặt định tính (số liệu), mà không phù hợp mặt pháp lý
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH cốt THÉP BẰNG ETABS, TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH cốt THÉP BẰNG ETABS, TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH cốt THÉP BẰNG ETABS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay