Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy phân loại cá theo kích thước phục vụ các xí nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực Nam Trung bộ

117 310 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:12

-1Chng TèM HIU V THC TRNG SN XUT TI CC X NGHIP CH BIN THY SN KHU VC NAM TRUNG B V NHU CU S DNG THIT B 1.1 Tỡm hiu v thc trng sn xut ti cỏc xớ nghip ch bin thy sn khu vc Nam trung b 1.1.1 Gii thiu chung 1.1.2 Thc trng sn xut, tỡnh hỡnh s dng mỏy múc 1.2 Nhu cu s dng trang thit b Chng2 NGHIấN CU V LA CHN PHNG N THIT K 10 2.1 C s ca quỏ trỡnh phõn loi 10 2.1.1 Khỏi nim 10 2.1.2 Hiu sut lm sch v phõn loi 10 2.1.3 Cỏc nhõn t nh hng ti quỏ trỡnh phõn loi 11 2.2 Yờu cu i vi mỏy phõn loi 13 2.3 Cỏc phng ỏn thit k 14 2.3.1 Mỏy sng lc phng 14 2.3.2 Mỏy sng rung mt mt sng 15 2.3.3 Mỏy sng rung mt sng 17 2.3.4 Mỏy sng kiu thựng quay 18 2.3.5 Mỏy sng dựng bng ti v a kp 19 2.3.6 Mỏy sng chn ng lch tõm 21 2.3.7 Mỏy sng kiu trc quay v mỏng trt 22 2.4 La chn phng ỏn thit k 23 Chng3 THIT K K THUT MY PHN LOI C 24 3.1 H thng mt sng 24 -23.1.1 Kớch thc ca mt sng 24 3.1.2 Gúc nghiờng ca khung sng 25 3.1.3 Tn s v biờn dao ng ti u 25 3.2 H thng trc lch tõm 26 3.2.1 Xỏc nh s vũng quay ca trc lch tõm 26 3.2.2 Trng lng ca qu lch tõm 27 3.2.3 Trc lch tõm 27 3.3 Xỏc nh cụng sut ca ng c v nng sut ca mỏy 31 3.3.1 Xỏc nh cụng sut ca ng c 31 3.3.2 Xỏc nh nng sut ca mỏy phõn loi 33 3.4 H lũ xo 33 3.5 H truyn ng cho trc lch tõm 35 3.5.1 Chn loi 36 3.5.2 Xỏc nh ng kớnh bỏnh nh 36 3.5.3 Tớnh ng kớnh bỏnh ln 36 3.5.4 Chn s b khong cỏch trc 37 3.5.5 Xỏc nh chiu di L v khong cỏch trc 37 3.5.6 Kim nghim gúc ụm bỏnh 37 3.5.7 Xỏc nh s cn thit 38 3.5.8 Xỏc nh kớch thc bỏnh 38 3.5.9 Xỏc nh lc tỏc dng lờn trc 38 3.6 H thng bng ti 39 3.6.1 Mt bng 39 3.6.2 Tang v b phn cng tang 40 3.7 Hp gim tc ca h thụng bng ti 40 3.7.1 Xỏc nh cụng sut lm vic 41 3.7.2 Hiu sut ca h thng 41 3.7.3 Tc lm vic v cụng sut yờu cu ca ng c 42 3.7.4 Phõn chia t s truyn ng 43 -33.7.5 Thit k b truyn ng 43 3.7.6 Thit k b truyn bỏnh rng cp nhanh 47 3.7.7 Thit k b truyn bỏnh rng cp chm 53 3.7.8 Thit k trc ca hp gim tc 58 3.7.9 Kim nghim trc theo h s an ton 66 3.7.10 Tớnh chn then 71 3.7.11 Thit k gi trc 73 3.7.12 Thit k cu to hp gim tc 78 Chng4 LP QUY TRèNH CễNG NGH CH TO CHI TIT IN HèNH 4.1 Phõn tớch chc nng v iu kin lm vic ca chi tit 81 4.1.1 Chc nng 81 4.1.2 iu kin lm vic ca trc lch tõm 81 4.2 Phõn tớch tớnh cụng ngh kt cu ca chi tit 81 4.3 Xỏc nh dng sn xut 82 4.4 Xỏc nh phụi v phng phỏp ch to phụi 82 4.5 Tin trỡnh cụng ngh 83 4.5.1 NGUYấN CễNG 84 4.5.2 NGUYấN CễNG 85 4.5.3 NGUYấN CễNG 86 4.5.4 NGUYấN CễNG 87 4.5.5 NGUYấN CễNG 87 4.5.6 NGUYấN CễNG 88 4.5.7 NGUYấN CễNG 89 4.5.8 NGUYấN CễNG 89 4.6 Xỏc nh lng d trung gian v kớch thc trung gian 91 4.6.1 B mt bc trc ỉ60f7 91 4.6.2 B mt bc trc ỉ55h8, Rz =40 àm 94 -44.6.3 B mt bc trc ỉ50h8, Rz =20 àm 95 4.6.4 B mt bc trc ỉ45h8, Rz =40 àm 95 4.6.5 B mt bc trc ỉ63js10, Rz =40 àm 96 4.7 Xỏc nh ch ct 97 4.7.1 Xỏc nh ch ct tin thụ b mt tr ỉ63 98 4.7.2 Ch ct cho b mt bc trc ỉ60f7 101 4.7.3 Ch ct cho b mt bc trc ỉ55h8 106 4.7.4 Ch ct cho b mt bc trc ỉ45h8 106 4.7.5 Ch ct khoan l 106 4.7.6 Ch ct gia cụng mt u 108 4.7.7 Ch ct phay rónh then 109 4.8 gỏ cụng ngh 109 Chng HNG DN LP RP V S DNG 110 5.1 Cỏc thit b cn lp rỏp 110 5.2 Trỡnh t lp rỏp 110 5.3 Hng dn s dng 112 Chng S B HCH TON GI THNH 113 Chng KT LUN V XUT í KIN 114 Ti liu tham kho 116 -5- LI NểI U Trong xu th hin nay, m ngui ngy cng nhn thc c giỏ tr ca Thy sn núi chung v giỏ tr ca cỏ núi riờng thỡ xó hi ó xut hin nhng tro lu mi ú chớnh l nhng tỏc ng tớch cc vo ngnh kinh doanh thy sn v thỳc y phong tro nuụi trng, khai thỏc v ch bin thy sn c bit l Cỏ bi giỏ tr v tớnh phong phỳ v chng loi ca nú Vi tim nng sn cú to cho nc ta cú li th rt ln v ngnh Thy sn c xut khu cng nh phc v nhu cu ca th trng ni a em v ngun thu ln cho quc gia.Trong ú ngun thu v cỏc sn phm ca cỏ chim t phn cao nht Mỏy phõn loi cỏ i bi yờu cu cn thit phi cú mỏy múc giỳp cho quỏ trỡnh ch bin cỏ nhanh v chớnh xỏc m bo nng sut cho cỏc xớ nghip ch bin thy sn vi quy mụ ngy cng ln nh hin ỏn tt nghip: Thit k mỏy phõn loi cỏ theo kớch thc phc v cỏc xớ nghip ch bin thy sn khu vc Nam Trung b l c hi tt cho tụi c th sc mỡnh vai trũ l mt k s giai on sp ti Sau hn ba thỏng thc hin ti v c bn tụi ó hon thnh tt Tuy nhiờn quỏ trỡnh thc hin tip cn vi mi nờn cũn gp nhiu khú khn v thiu sút rt mong s úng gúp ca quý thy v cỏc bn sinh viờn ti c hon chnh hn Tụi xin chõn thnh cm n thy PGS.TS Nguyn Vn Ba v cỏc thy khoa C khớ ó tn tỡnh giỳp , hng dn tụi hon thnh ỏn ny Nha trang, thỏng 11 2007 SVTH: Nguyn Vn Khoa -6- Chng TèM HIU V THC TRNG SN XUT TI CC X NGHIP CH BIN THY SN KHU VC NAM TRUNG B V NHU CU S DNG THIT B 1.1 Tỡm hiu v thc trng sn xut ti cỏc xớ nghip ch bin thy sn khu vc Nam trung b 1.1.1 Gii thiu chung Thy sn ang ngy cng chim t phn cao ba n ca ngi bi giỏ tr dinh dng ca nú ang ngy cng c ỏnh giỏ cao.Vit Nam cú li th rt ln v ti nguyờn bin, vi hn 3000 km b bin v vựng bin rng ln ó mng li cho chỳng ta mt giỏ tr kinh t rt cao t thy sn Chỳng ta ang ngy cng nhn thc c giỏ tr m ngnh Kinh t thy sn mang li, bng chng l vo nm 2006 xut khu thy sn ca nc ta t 3,3 t USD sau vt qua cỏc mc t USD vo nm 2000 v t t USD nm 2002 v mc tiờu l ti nm 2010 xut khu thy sn ca nc ta t ữ 4,5 t USD vi trờn 900.000 tn sn phm Tuy nhiờn hin ti l kinh doanh thy sn ang ngy cng tr nờn khú khn i vi cỏc nh sn xut v kinh doanh th trng ln lt a nhng ro cn thng mi v k thut cao Hin cú c ch ng trờn th trng th gii cỏc doanh nghip ch bin v xut khu thy sn nc ta ó cú s liờn kt cao vi s i ca hip hi ch bin v xut khu thy sn VASEP i vi khu vc Nam Trung b cú u th rt ln v ỏnh bt v nuụi trng trờn bin cú li th ln v vựng bin rng Riờng i vi Khỏnh Hũa l mt nhng tnh cú ngnh cụng nghip ỏnh bt, nuụi trng v ch bin hi sn ln ca c nc Nm 2006 t trng giỏ tr xut khu thy sn Khỏnh Hũa t 4,8% tng giỏ tr ca hi viờn VASEP -7- XUT KHU THY SN C TH HIN BNG BIU : Th trng chớnh 11 thỏng u nm 2006: 1.Nht Bn: 25,3% 2.M:19,9% 3.EU: 21,6% 4.Hn Quc: 6,2% 5.Nga: 3,7% 6.Trung Quc: 4,3% 7.ASEAN: 4,6% 8.Cỏc nc khỏc:14,5% Biu sn phm chớnh 11 thỏnh u nm 2006 1.Tụm ụng lnh: 44,3% 2.Cỏ ti ụng lnh : 33,8% 3.Mc v bch tuc ụng lnh: 6,5% 4.Hng khụ: 4,2% 5.Hi sn khỏc: 11,2% 1.1.2 Thc trng sn xut a.Quy trỡnh ch bớờn cỏ ụng lnh cỏc xớ nghip ch bin thy sn Khỏnh Hũa nh sau: -81: Tip nhn nguyờn liu 2: Phõn loa s b 3: Ra ln 4: Bo qun ch ch bin 5: X lý, ch bin 6: Ra sau ch bin 7: Phõn c, phõn loi, chnh hỡnh 8: Cõn-xp khuụn 9: Cp ụng 10: Tỏch khuụn - m bng 11 Bao gúi, bo qun b.Tỡnh hỡnh s dng mỏy múc: Nc ta nn kinh t cũn hn ch, giỏ cụng nhõn r ngc li mỏy múc nhp nhp ngoi cú giỏ thnh rt cao vy a phn cỏc cụng ty u s dng cụng nhõn cho phn ln quỏ trỡnh ch bin cỏ núi riờng v ch bin thu sn núi chung i vi Khỏnh Ho mt s cụng ty ó v ang cú nhu cu s dng mỏy múc hin i hoỏ quỏ trỡnh sn xut, ch bin thu sn Hin cú mt s xớ nghip nh F115 v Trỳc An s dng mỏy phõn loi tụm, i Thun s dng mỏy kiu thựng quay v bng ti Cụng ty ch bin thu sn Cam Ranh cng l cụng ty c trang b nhiu mỏy múc Nhng nhỡn tng th mỏy múc cũn c s dng rt hn ch 1.2 Nhu cu s dng ca thit b Ra l khõu u tiờn cỏ c a ti nh mỏy trc ú l quỏ trỡnh p lnh m bo c cht lng ca cỏ, nhit cng thp thỡ cỏ cú cht lng cng m bo Qỳa trỡnh phai m bo sch v thi gian ngn vỡ tip xỳc vi nhit mụi trng cỏ d b hng Chớnh vỡ vy cn phi c khớ hoỏ quỏ trỡnh phõn loi Ngy ch bin thu sn phc v cho th trng nc v c bit l xut khu cn ỏp dng nhng tiờu chun kht khe ca th gii nh ISO 22000 : -92005, HCCP m bo nhng tiờu chun ny cn phi cú mỏy múc chớnh xỏc hn l cm quan ca ngi Gii phúng cụng nhõn cụng vic nng nhc v gõy hi ng thi tng nng xut l mc tiờu m mi doanh nghip u hng ti Chớnh vỡ nhng lý trờn m tt c cỏc doanh nghip ch bin thu sn ln u cú xu hng s dng mỏy múc thay cho ngi Tuy nhiờn thỡ hin ti iu kin kinh t cũn hn ch nc ta, s nhp khu mỏy múc ca nc ngoi cú chi phớ rt ln vy ũi hi vic thit k, sn xut mỏy nc l mt nhu cu cp thit giỳp cho sn phm thu sn cú sc cnh tranh cao trờn th trng quc t - 10 Chng2 NGHIấN CU V LA CHN PHNG N THIT K 2.1 C s ca quỏ trỡnh phõn loi 2.1.1 Khỏi nim Qỳa trỡnh tỏc ng c lý mt hn hp thnh nhng thnh phn cha cỏc nguyờn liu ng nht c gi l quỏ trỡnh phõn loi hn hp Qỳa trỡnh phõn loi hn hp c chia lm quỏ trỡnh nh: -Lm sch hn hp nguyờn liu tc l phõn chia hn hp cho loi b ti a cỏc cht ln hn hp thu c lng nguyờn liu cú cựng tớnh cht s dng -Phõn loi l phõn chia hn hp nguyờn liu thnh cỏc thnh phn khỏc 2.1.2 Hiu sut lm sch v phõn loi Hiu sut lm sch v phõn loi c ỏnh giỏ theo cỏc ch tiờu sau: - Hiu lm sch tng i (t) t = A B 100% B Trong ú : A: T l cht nguyờn liu ban u, (%) B: T l cht nguyờn liu ó lm sch, (%) - Hiu sut lm sch tuyt i: = Q1 A Q2 B 100% B Trong ú: Q1: Lng nguyờn liu vo thit b lm sch, (kg/h) Q2: Lng nguyờn liu c thit b lm sch, (kg/h) -Hiu sut phõn loi (pl) c ỏnh giỏ qua ch tiờu cht lng v s lng +Ch tiờu cht lng tớnh bng cỏch ly 100g nguyờn liu ó c phõn loi a vo sng thớ nghim kim tra: - 103 - N= PZ V 3452.71 = = 4,04 Kw 1020.60 1020.60 So sỏnh vi cụng sut ca mỏy N Nmỏy Vy mỏy m bo cụng sut thc hin bc ny : 4-Thi gian thc hin : T = L + L1 + L2 S n T = 35 + + = 0,2 (phỳt) 0,6.320 +Tin bỏn tinh 1- Chiu sõu ct t: Vi t = Zmax = 1,72/2 = 0,86 mm 2- Lng chy dao: S = 0,35 mm/vg ( Theo 8, bng 5-13, 2, trang13) 3- Xỏc nh tc ct theo cụng thc: V = Cv T m t xv S z yv K v (m/ph) Tui bn l T = 80 phỳt V = 350 0,432 = 92,96 ( m/ph) 80 0,86 0,15.0,35 0,35 0, S vũng quay trc chớnh : n= 1000.v 1000.93 = = 493,6 (v/phỳt) 3,14.d 3,14.60 So sỏnh vi vũng quay trờn mỏy ta chn : n = 506 (v/phỳt) - Vn tc ct thc t : V1 = Tớnh lc ct : D.n 3,14.60.506 = = 95,23 (m/phỳt) 1000 1000 Pz (N) Pz = 10.Cp tx Sy Vn kp PZ = 10.300 0,861 0,350,75 95,2-0,15 1,175 = 592,7 (N) - 104 Cụng sut tiờu th ct : N= PZ V 593.95,2 = = 0,92 Kw 1020.60 1020.60 So sỏnh vi cụng sut ca mỏy N Nmỏy Vy mỏy m bo cụng sut thc hin bc ny : 4-Thi gian thc hin : T2 = L + L1 + L2 S n T2 = 35 + + = 0,23 phỳt 0,35.506 +Tin tinh: 1- Chiu sõu ct t: Vi t = Zmax = 0,52/2 = 0,26 mm 2- Lng chy dao: S = 0,25 mm/vg ( Theo 8, bng 5-14, 2, trang13) 3- Xỏc nh tc ct theo cụng thc: V = Cv T m t xv S z yv K v (m/ph) Tui bn l T = 80 phỳt V = 350 0,432 = 124 ( m/ph) 80 0,26 0,15.0,25 0,35 0, S vũng quay trc chớnh : n= 1000.v 1000.124 = = 658 (v/phỳt) 3,14.d 3,14.60 So sỏnh vi vũng quay trờn mỏy ta chn : n = 640 (v/phỳt) - Vn tc ct thc t : V1 = Tớnh lc ct : D.n 3,14.60.640 = = 120,5 (m/phỳt) 1000 1000 Pz (N) Pz = 10.Cp tx Sy Vn kp PZ = 10.300 0,261 0,250,75 120-0,15 1,175 = 158 (N) - 105 Cụng sut tiờu th ct : N= PZ V 120,5.158 = = 0,32 Kw 1020.60 1020.60 So sỏnh vi cụng sut ca mỏy N Nmỏy 4-Thi gian thc hin : T2 = L + L1 + L2 S n T2 = 35 + + = 0,26 phỳt 0,25.640 + Mi tinh Bng tng kt ch ct nguyờn cụng STT Ni dung bc Dng c t S V n TM (mm/v) 0,6 (m/ph) (vg/ph) (phỳt) 65 320 0,2 Tin thụ T15K6 (mm) 3,25 Tin bỏn tinh T15K6 0,86 0,35 95,23 506 0,23 Tin tinh T15K6 0,26 0,25 120,5 640 0,26 Mi tinh 0,005 0,16 50 320 0,13 S V n TM (mm/v) 0,6 (m/ph) (vg/ph) (phỳt) 70 400 0,64 4.7.3 Ch ct cho b mt bc trc ỉ55h8 : STT Ni dung bc Dng c t Tin thụ T15K6 (mm) 1,9 Tin bỏn tinh T15K6 0,35 87 506 0,86 Tin tinh T15K6 0,5 0,25 110 640 0,96 S V n TM (mm/v) (m/ph) (vg/ph) (phỳt) 4.7.4 Ch ct cho b mt bc trc ỉ45h8 : STT Ni dung bc Dng c t (mm) - 106 Tin thụ T15K6 1,8 0,6 74 506 0,5 Tin bỏn tinh T15K6 0,35 91 640 0,68 Tin tinh T15K6 0,5 0,25 113 806 0,76 4.7.5 Ch ct khoan l : - Chiu sõu ct t = 0,5.D = 0,5.20 = 10 (mm) - Lng chy dao S (mm/phỳt) Khi khoan l thụng thng ta chn lng chy dao ln nht cho phộp theo bn ca mi khoan.Cn c vo loi thộp gia cụng ( Bng 5-25 Trang 21, 8, Tp ) ta chn S = 0,35 (mm/vũng) Vỡ L 5D nờn ta chn vi h s Kls = 0,9 Trong ú L chiu di l cn gia cụng Vy S = 0,35.0,9 = 0,315 (mm/vũng) - Tc ct V (m/phỳt): tc ct khoan c xỏc nh theo cụng thc sau V= Cv D q K v T m S y Trong ú: Cv = 25,3; q = 0,25; y = 0,40; m = 0,125 ( Bng 5-28, Trang 23 2) Kv = KMv Kuv Klv Trong ú : Kuv : h s ph thuc vo vt liu dng c ct Kuv : h s ph thuc vo chiu sõu khoan K Mv b 750 = b nv : gii hn bn ca vt liu gia cụng = 2700 (N/mm2) Kn : h s hiu chnh ph thuc vo nhúm thộp theo tớnh gia cụng Kn = 0,8; nv = Thay vo K Mv 750 = 0,8. = 0,2 2700 - 107 Knv = 1,4; Klv = ( Bng 5-6, trang v 5-31 trang 24, ) Kv = 0,2.1,4.1 = 0,28 T : chu k bn trung bỡnh ( T phỳt ) = 70 Vy : 25,3.20 0, 25.0,28 = 14 (m/phỳt) 70 0,125.0,310, V = S vũng quay tớnh toỏn : ntt = 1000.V 1000.14 = = 223 (vg/phỳt) D 3,14.20 Chn theo mỏy ntt > nm chn nm = 201 (vg/phỳt) Vn tc ct thc t : V = D.n m 3,14.20.201 = = 12,6 (m/ph) 1000 1000 Mụmen xon Mx (N.m) v lc chiu trc phng phỏp (N) Khi khoan l mụmen xon : Mx = 10 CM Dq Sy kp Trong ú : CM = 0,09; q = 1; x = 0,9; y = 0,8 kp = kmp(b/750) = 3,6 (Bng 5-32, trang 25, 8, tp2) Thay vo ú : Mx = 10.0,09.201.0,310,8.3,6 = 25,3 (N) Cụng sut ct Ne (KW) M n 25,3.201 Ne = x = = 0,6 (KW) 9720 9720 So sỏnh vi cụng sut ca mỏy l 10 KW thỡ mỏy cụng sut khoan - Thi gian khoan : TM = ( L + L1 + L2 )i/S.n Trong ú : L = 10 (mm) L1 = 0,5.d.cotg + 0,3 = 11,5 (mm) L2 = (mm) - 108 Vy : TM = 10 + 11,55 + = 0,38 (phỳt) 0,31.201 Bng tng kt ch ct nguyờn cụng khoan l t (mm) S (mm/v) V (m/ph) n (vg/ph) TM (phỳt) 10 0,35 12,6 201 0,38 4.7.6 Ch ct gia cụng mt u : Tra bng 5-68 ( 8, trang 60 ) ta cú: t (mm) S (mm/v) V (m/ph) n (vg/ph) TM (phỳt) 0,75 188 1010 0,1 n (vg/ph) 320 TM (phỳt) 2,5 4.7.7 Ch ct phay rónh then : t (mm) S (mm/v) 0,05 V (m/ph) 32 4.8 gỏ cụng ngh i vi cụng ngh gia cụng trc thc hin ch yu vi gỏ l mõm cp v chng tõm, lng d gia cụng nh ú gỏ thng m bo c quỏ trỡnh gia cụng - 109 - Chng HNG DN LP RP V S DNG 5.1 Cỏc thit b cn thc hin lp rỏp Vic lp rỏp cú th thc hin c ti nh xng c khớ thỡ quỏ trỡnh lp rỏp c thc hin nhanh vỡ cú y thit b cn thit Tuy nhiờn nu thc hin lp rỏp trc tip ti ni ch bin cỏ thỡ phi chun b y cỏc dng c cn thit sau: Mỏy hn h quang tay, mỏy hn khớ, mỏy khoan, thit b ộp chuyờn dựng, dng c ta rụ ren, thit b xoỏy c vớt, c i vi nhng mỏy loi ln m bo nõng h c chớnh xỏc thỡ trang b thờm cu trc loi nh.Nhng cm chi tit no nh gn thỡ ta thc hin lp ti nh xng trc 5.2 Trỡnh t lp rỏp 5.2.1 Lp rỏp khung mỏy + Hn ngang (thộp U200) vi mỏy + Hn chõn ca mụ t vi mỏy + Hn giỏ mụ t vi vi chõn ca mụ t + Khoan cỏc l ỉ18 mỏy lp ghộp vi b lũ xo 5.2.2 Lp rỏp thựng mỏy - 110 Thựng mỏy c cu to bi cỏc tm thộp hn vi theo kớch thc nh sn, gúc ca thựng c hn thờm thộp ch V tng cng vng cho thựng.Trỡnh t lp nh sau: + Hn cỏc thộp ch V theo kớch thc ó nh + Ct thộp tm dy mm theo kớch thc trờn bn v v hn s b chỳng li vi theo hỡnh dng ca thựng, sau ú hn kớn li + Hn cỏc mỏng np v mỏng thỏo theo kớch thc bn v + Hn tm thộp dy mm chia phn ỏy thựng mỏy thnh phn + Tin hnh gn trc ỉ25, bỏnh ch ng v b ng ca h thng bng ti + Ct l lp ng thỏo nc v cht cn ngoi 5.2.3 Lp rỏp sng rung + Thõn sng: Ct cỏc tm thộp dy 10 mm, gp mộp, khoột cỏc l trũn lp cỏc trc gõy rung ng v trc mt sng theo ỳng hỡnh dng v tin hnh hn chỳng li vi nhau, ct b nhng phn tha theo bn v k thut ca h thng mt sng +Mt sng: nh v chớnh xỏc v hn cỏc thộp gúc t cỏc rng lc ca mt sng, m bo cho cỏc ny khụng b xờ dch.Vỡ th nú c nh c mt sng + t cỏc phõn loi vo cỏc rng lc v c nh chỳng 5.2.4 Lp rỏp h lũ xo + Lp b lũ xo trờn mỏy (theo bn v) + Gn lũ xo tr u mi bng v b phn trc ca sng 5.2.5 Lp rỏp khung treo + Khung treo ch to bng cỏc thộp ch V cú kớch thc theo bn v c hn vi chõn l thộp tm dy 15mm + Khoan l ỉ23, ta rụ ren M24 lp vớt Phớa trờn vớt gn tay vn,bờn di hn thộp gn dõy cao su v múc trc sng rung lm nõng sng rung + Hn khung treo lờn thựng mỏy 5.2.6 Lp rỏp h thng mt sng lờn h lũ xo v khung treo - 111 Ban u mt sng c bi cỏc khung treo sau ú th dn xung v c lp vo h lũ xo 5.2.7 Lp rỏp h trc gõy rung ng + Lp gi vo thõn sng + Lp ln hiu 312 vo gi + Lp ỏo trc vo trc + Lp trc vo sng, lp qu lch, c, v bc v bỏnh nờn trc + Khoan, ta rụ l M8 mt u ca gi v rỏp np 5.2.8 ng c + t ng c nờn giỏ v bt nh vớt t ng c vi mt trờn ca giỏ + Lp t + Hn thộp tm cú l ren M15 dựng cng Sau lp xong cn kim tra li ton b tt c cỏc h thng v chi tit m bo an ton v chớnh xỏc trc cho chy th 5.3 Hng dn s dng Mỏy phõn loi s dng ng c in pha, ú cn phi b trớ h thng cu dao gn mỏy.Tt m mỏy c thc thin trc tip bng tt m cu dao Trong quỏ trỡnh lm vic ca mỏy cn theo dừi v cú th iu chnh lng cỏ nguyờn liu v tc ca ng c cú nhng thay i cho phự hp nht vi iu kin lm vic ca tng n v - 112 - Chng S B HCH TON GI THNH 6.1 Giỏ thnh ca ng c + ng c DK62-4, cụng sut 10 Kw; Giỏ thnh: 4.500.000 + ng c DK41-4,cụng sut 2,2 Kw; Giỏ thnh: 1.000.000 6.2 Giỏ thnh thộp v hp kim khụng g + Thộp C45: - n giỏ :16.000/kg - giỏ thnh: 784.000 + Trc Inc: Giỏ thnh 1.280.000 + Thộp U200: n giỏ 14.000/kg Giỏ thnh 114 x 14.000 = 1.600.000 + Thộp V50 x 50 x 5: n giỏ 12.000/kg Giỏ thnh :960.000 + Thộp tm 10 mm: 2.700.000 + Thộp tm mm: 2.000.000 + ng ỉ25 Inục: loi 304 (dy 1,5 mm ): n giỏ: 510.000/1 cõy(6m; 5,4kg) Giỏ thnh: 3.750.000 loi 201 ( 210.000/ cõy) Giỏ thnh 1.470.000 - 113 + bi: hiu 312 (Nht) 140.000 + Lũ xo: 500.000 + Bỏnh v cỏc vt liu khỏc: 1.000.000 6.3 Giỏ thnh gia cụng v lng cụng nhõn + S b giỏ thnh gia cụng, nhit luyn v cỏc cú liờn quan: 2.000.000 + Lng tr cụng nhõn: 2.000.000 + Ph chi: 1.000.000 Tng s b giỏ thnh ca mỏy: 25.684.000 *Quỏ trỡnh hch toỏn trờn ch cú tớnh cht tng i, vỡ giỏ thộp v cỏc mt hng liờn quan luụn luụn thay i Chng KT LUN V XUT í KIN 7.1 Kt lun Vi thi gian thc hin ti ny tụi ó c gng tỡm hiu cỏc thụng tin cú liờn quan ti mỏy v yờu cu k thut cng nh thụng tin v th trng v cỏc cú liờn quan nh: Ngun cỏ nguyờn liu, tỡnh hỡnh xut khu ca ngnh thy sn v thc trng s dng mỏy nc cng nh th gii Tụi ó c gng hon thnh ỳng theo cng c dao v tin Tụi xin a mt s kt lun sau: +V kt cu ca mỏy: Núi chung mỏy cú kt cu phc tp,cú nhiu chi tit vỡ th tụi ó c gng tỡm hiu v a kt cu cho n gin v d ch to, phự hp vi yờu cu k thut ca mỏy + V yờu cu k thut ca mỏy v cỏc b phn mỏy: Mỏy phõn loi cỏ khụng cú yờu cu kht khe v k thut B phn ũi hi chớnh xỏc nht ca mỏy l h thng trc lch tõm, trc ny nh hng quyt nh ti ch lm vic ca mỏy ú phi lp quy trỡnh ch to mt cỏch chi tit m bo v dung sai hỡnh dng v kớch thc Nhng b phn khỏc cú th iu chnh trc tip quỏ trỡnh gia cụng - 114 + V vt liu s dng mỏy: a s cỏc b phn mỏy c ch to t thộp hp kim khụng g m bo v sinh an ton thc phm (nh thộp 12X18H9T) tớnh cht chung ca mỏy l lm vic mụi trng m v cha nhiu axit hu c Cỏc b phn khỏc c ch to bng thộp thụng thng + Vn chuyn v lp t,bo trỡ Cỏc chi tit ca mỏy c thỏo ri v lp t ti ni sn xut Mỏy c thit k bi cỏc vt iu khụng g nờn d dng cho vic v sinh mỏy Trong thi gian lm vic ca mỏy nờn theo dừi cn thn vic cp cỏ nguyờn liu v iu chnh dy ca cỏ trờn sng cho phự hp 7.2 xut ý kin Qua quỏ trỡnh tỡm hiu tụi thy rng ngnh thy sn ca khu vc Nam Trung b ang ngy cng phỏt trin mnh m v l th mnh ca khu vc Cỏ l mt nhng sn phm chớnh ca thy sn ang xu th phỏt trin ú, chớnh vỡ th ỏn v mỏy phõn loi cỏ l mt d ỏn cú trin vng thi gian hin ti v tng lai.Mỏy cú ý ngha thc tin nờn tụi hy vng sm cú th a vo sn sut th nghim Qua ỏn tt nghip ny tụi xin chõn thnh cm n thy hng dn PSG.TS Nguyn Vn Ba cựng cỏc thy khoa C khớ ó tn tỡnh qiỳp tụi hon thnh tt ỏn ny - 115 - Ti liu tham kho PGS_TS Nguyn Vn Ba Lờ Trớ Dng SC BN VT LIU NXB Nụng nghip-1994 PGS_TS Phm Hựng Thng GIO TRèNH HNG DN THIT K N MễN HC CHI TIT MY NXB Nụng nghip TP.HCM-1995 TS Nguyn Nh Nam TS Trn Th Thanh MY GIA CễNG C HC NễNG SN - THC PHM NXB Giỏo dc - 2000 4.Nguyn Trng Cn, Minh Phng CễNG NGH CH BIN THC PHM THU SN NXB nụng nghip TP.HCM-1996 Nguyn Nh Thung, Lờ Nguyờn ng, Phan Lờ , Nguyn Vn Kho MY V THIT B CH BIN THC N CHN NUễI Nxb KHKT H Ni -1987 6.PGS TS Trn Vn ch - 116 HNG DN THIT K N MễN HC CễNG NGH CH TO MY Trng i hc bỏch khoa H Ni -2002 PGS.TS ng Vn Nghỡn HNG DN THIT K N MễN HC CễNG NGH CH TO MY Trng i hc bỏch khoa TP.HCM GS.TS.Nguyn c Lc, PGS.TS.Ninh c Tn, PGS.TS.Lờ Vn Tin, PGS.TS.Trn Xuõn Vit S TAY CễNG NGH CH TO MY (Tp 1,2,3) Nh xut bn KHKT PGS.TS.Trn Vn ch CễNG NGH CH TO MY (Tp 2) Nh xut bn KHKT-1995 10.PGS.TS ng Vn Nghỡn,TS Phm Ngc Tun CC PHNG PHP GIA CễNG KIM LOI Nh xut bn i hc quc gia TP.HCM 11 PGS.TS.Trn Vn ch G GIA CễNG C NXB KHKT H Ni -2002 12 THS Nguyn Vn Tng DUNG SAI V LP GHẫP Trng i hc Thu sn Nha trang 13 TS Nguyn Thin Xuõn, PGS.TS Trn Vn Tun MY SN XUT V LIU V CU KIN XY DNG NXB xõy dng H Ni -2000 14 Trn Doón Hựng BI GING MY CễNG NGHIP Trng i hc Thu sn Nha trang - 117 15 Trn Hu Qu, ng Vn C, Nguyn Vn Tun V K THUT C KH (Tp v 2) NXBGD_1998 16 PGS.TS Phm Hựng Thng C S TNH TON DAO NG TRONG K THUT Trng i hc Thy sn Nha trang 1997 17 TS Phan Nguyờn Di, TS Nguyn Vn Khang TNH TON DAO NG MY NXBKH_KT H NI 1991 [...]... với máy phân loại là phải có tính cơ động do có rất nhiều loại cá với hình dạng và kích thước khác nhau, tức là có khả năng thay thế nhanh bộ phận phân loại để phù hợp với hình dạng và kích thước của từng loại cá Trong phần đồ án này tôi lấy loại cá trung bình làm chuẩn, hình dạng của cá là dạng tròn tương đối, với bề rộng phân loại là từ 3cm tới 7cm Hình dạng sơ bộ của cá phân loại - 24 Chương3 THIẾT... phân loại cao + Nhược điểm: - Chế tạo phức tạp đặc biệt là hệ thống trục phân loại do đó giá thành máy cao - Độ nghiêng của máng và độ lớn của trục nếu không hợp lý có thể gây ra hiện tượng kẹt cá - Đối với máy phân loại trục quay và máng trượt thường chỉ dùng để phân loại cá loại nhỏ 2.4 Lựa chọn phương án thiết kế Qua các phương án với những ưu, nhược điểm đã trình bày tôi chọn phương án 2.3.2: MÁY... thấp về lao động vận hành máy Đồng thời kích thước, diện tích chiếm chỗ phải nhỏ, sử dụng tiết kiệm nước, giá thành chế tạo lắp ráp sửa chữa phải thấp Để đạt được các yêu cầu này cần hoàn thiện các sơ đồ kết cấu của máy ,chọn hợp lý các thông số máy, xây dựng các hệ thống điện điều khiển máy một cách thật hoàn chỉnh - Khả năng làm việc: Đó là khả năng của máy có thể hoàn thành các chức năng đã định mà... được đưa ra cạnh máng sau đó đưa ra thùng chứa, loại nhỏ sau khi đi qua khe hở thì tiếp tục được phân loại bởi các trục tiếp theo. Trục phân loại thường được gia công có xoắn vít để cho quá trình vận chuyển cá được thuận lợi 2.3.7.2 Ưu, nhược điểm + Ưu điểm: - Phân loại đảm bảo độ chính xác và đồng đều của sản phẩm - Từ cá nguyên liệu có thể phân ra làm nhiều loại tùy theo nhu cầu - Cá không bị nát,... 5 Cá nằm trong máng chứa cá sẽ được hệ thống vòi phun nước đẩy đầu cá nhô khỏi miệng máng chứa, với áp lực nước xác định thì cá lớn nhô ra khỏi băng tải ít hơn, cá nhỏ nhô ra nhiều hơn Các đĩa kẹp đóng mở tự động bằng cơ cấu cam sau đó quay đi một góc 90o và nhả cá vào các thùng chứa 6, 7 Khoảng cách giữa đĩa kẹp 4 và miệng máng chứa D 1 phải nhỏ hơn khoảng cách giữa đĩa kẹp 5 và máng chứa, vì thế cá. .. có khe hở với máng và quay ngược chiều với chiều chuyển động của cá để đảm bảo cho cá không bị cuốn vào khe hở Khe hở của từng trục với máng khác nhau, ở trên cùng khe hở lớn nhất, ở dưới - 23 khe hở nhỏ nhất Khe hở của máng với trục có thể thay đổi được nhờ hệ thống định vị nhanh Nguyên liệu chuyển động từ trên xuống bị cản trở bởi các trục quay loại nhỏ lọt qua khe hở, loại lớn bị cản trở và được... dụng bề mặt cao - Tránh được hiện tượng quá tải, đảm bảo an toàn cho máy +Nhược điểm: - Mức độ đồng đều còn hạn chế - Chế tạo mặt sàng đòi hỏi độ chính xác cao Đối với việc phân loại cá vừa và nhỏ thì máy sàng rung đảm bảo tốt các yêu cầu phân loại 2.3.3 Phương án 3: Máy sàng rung 2 mặt sàng Nguyên tắc: Máy sàng rung 2 mặt sàng có nguyên tắc giống như máy sàng rung 1 mặt sàng nhưng bộ phận sàng gồm 2... loại - 24 Chương3 THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÁY PHÂN LOẠI CÁ Máy phân loại bao gồm những bộ phận sau: - Động cơ truyền động - Truyền động đai - Trục lệch tâm - quả lệch tâm - Ổ đỡ - Hệ thống mặt sàng - Hệ thống khung sàng - Khung treo - Hệ lò xo dỡ - Băng tải - Đế - Hệ thống cấp liệu 3.1 Hệ thống mặt sàng 3.1.1 Kích thước Mặt sàng bao gồm các thanh phân loại bố dạng nan quạt, bao gồm các thông số như sau: +Tổng... - Năng suất cao, không gây kẹt cá + Nhược điểm: - Lực quán tính của khung sàng rất lớn do đó sẽ rất có hại cho ổ đỡ, động cơ, giá sàng và nền sàng - Việc chế tạo các mặt sàng với kích thước lớn gặp khó khăn - Gây ảnh hưởng tới chất lượng cá do sàng rung rất mạnh 2.3.7 Máy phân loại kiểu trục quay và máng trượt 2.3.7.1 Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động Thiết bị gồm một máng trượt nghiêng 1 góc α (α =... Nhược điểm: - Gây nát cá, phân loại được ít loại cá - Hệ số sử dụng bề mặt nhỏ:10-20% - Dễ bị kẹt cá 2.3.5 Máy phân loại cá dùng băng tải và đĩa kẹp 2.3.5.1 Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động - 20 Máy gồm có các máng chứa cá 3 trên băng tải 1, băng tải được chuyển động liên tục nhờ vào bánh đai dẫn động Trên băng tải người ta bố trí tấm chặn 2 để đảm bảo chỉ có một con cá nằm trong một máng chứa và đấu quay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy phân loại cá theo kích thước phục vụ các xí nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực Nam Trung bộ, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy phân loại cá theo kích thước phục vụ các xí nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực Nam Trung bộ, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy phân loại cá theo kích thước phục vụ các xí nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực Nam Trung bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay