Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng Phần Nền Móng

39 209 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:09

Lý thuyết đồ án tốt nghiệp phần nền móng bản mới nhất năm 2016 ,với những chỉ tiêu, tiêu chuẩn mới Theo phụ lục E trang 77 TCVN 103042014..đã thông qua ngon.Mặt bằng công trình nằm trong khu đất xây dựng không bị giới hạn bởi các công trình lân cận. Địa hình san lấp tương đối bằng phẳng, thụân lợi cho thiết kế và thi công. Nền công trình được tôn cao 0,45m so với cốt thiên nhiên. Sử dụng giáo trình hướng dẫn đồ án Nền và móng của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội để có số liệu cụ thể đưa vào tính toán đồ án. Mặt bằng công trình nằm trong khu đất xây dựng không bị giới hạn bởi các công trình lân cận. Địa hình san lấp tương đối bằng phẳng, thụân lợi cho thiết kế và thi công. Nền công trình được tôn cao 0,45m so với cốt thiên nhiên. Sử dụng giáo trình hướng dẫn đồ án Nền và móng của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội để có số liệu cụ thể đưa vào tính toán đồ án. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC PHẦN III: NỀN MÓNG (15%) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS: NGUYỄN NGỌC THANH SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM VĂN HÀ LỚP : TC11X-HD NHIỆM VỤ: + ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH + ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA TẦNG + LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG + THIẾT KẾ MÓNG M1-TRỤC C7 + THIẾT KẾ MÓNG M2-TRỤC D7 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 I ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH - Tên công trình xây dựng: ‘‘KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN’’ - Toà nhà cao tầng có mặt hình chữ nhật: + Chiều dài: 56,67m; Chiều rộng: 10,20m; Chiều cao: 21,60m - Tầng 1: Làm phòng nội trú cho sinh viên nhà để xe - Tầng 2,3,4,5,6: Làm phòng nội trú cho sinh viên - Công trình có mặt tương đối giống tầng, nằm chung hệ kết cấu khung bêtông cốt thép chịu lực có tường chèn - Mặt công trình nằm khu đất xây dựng không bị giới hạn công trình lân cận Địa hình san lấp tương đối phẳng, thụân lợi cho thiết kế thi công - Nền công trình tôn cao 0,45m so với cốt thiên nhiên - Sử dụng giáo trình hướng dẫn đồ án "Nền móng" trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội để có số liệu cụ thể đưa vào tính toán đồ án - Công trình nhà tầng khung BTCT có tường chèn, Theo phụ lục E trang 77 TCVN 10304-2014 nhà khung BTCT có tường chèn thì: + Độ lún tuyệt đối ghới hạn Sgh = 0,1 m + Độ lún lệch tương đối ghới hạn Sgh = 0,002 II ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Địa tầng - Qua nhật ký hố khoan, tài liệu thí nghiệm đất công tác chỉnh lý phòng cho phép chia đất phạm vi chiều sâu khảo sát thành lớp sau: - Từ xuống gồm lớp đất có chiều dày thay đổi mặt + Lớp bề mặt: Lớp đất đắp chủ yếu sét cát có chiều dày 0,70m + Lớp 1: Đất sét có chiều dày m + Lớp 2: Đất sét có chiều dày m + Lớp 3: Cát hạt mịn có chiều dày m + Lớp 4: Đất sét có chiều dày m + Lớp 5: Cát hạt có chiều dày m + Lớp 6: Cát hạt thô có chiều sâu chưa kết thúc - Theo điều tra mực nước ngầm vị trí xây dựng nhà xuất độ sâu - 6m so với cốt thiên nhiên ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Bảng tiêu học, vật lí lớp đất STT Loại đất Dày (m) Đất đắp Đất sét Đất sét Cát hạt mịn Đất sét Cát hạt trung Cát hạt thô 0,7 3 γ γs ( kN / m ) ( kN / m ) 3 16,5 18,3 18,9 18,5 19,1 20,5 26,9 26,6 26,9 26,6 26,9 26,5 W(%) WL (%) Wp(%) CII(kPa) 85 45 21 45 20 15 70 45 45 - 27 22 22 - 21 25 - ϕ II E (kPa) 14 19 18 27 35 1800 3500 9500 3500 25500 45500 Đánh giá trạng thái tính chất xây dựng đất - Với lớp đất nằm mực nước ngầm phải tính trọng lượng riêng đẩy nổi: γ dn = γs − γn 1+e với γn=10(kN/m3) - Lớp đất đắp: Là lớp đất yếu, không đủ khả chịu lực nên ta bóc bỏ lớp đất - Lớp 1: Đất sét chiều dày m I L1 = +) Độ sệt đất: W-Wp Wl − Wp = 85 − 27 = 1,35 70 − 27 Nhận xét: 1,35 > => đất trạng thái chảy γ s ( + 0,01W ) 26,9 ( + 0,01 × 85 ) −1 = − = 2,02 γ 16,5 +) Trọng lượng riêng đẩy nổi: γ −γ 26, − 10 γ dn = s n = = 5, 60(kN / m3 ) 1+ e + 2, 02 +) Mô đun biến dạng: E = 1800 kPa < 5000 kPa  Đất yếu +) Hệ số rỗng: e = - Lớp : Lớp đất sét, có chiều dày 4m W-Wp 45 − 22 I L2 = = =1 +) Độ sệt đất: Wl − Wp 45 − 22 Nhận xét: 0,75< ≤ => đất trạng dẻo chảy +) Hệ số rỗng : e2 = γ s (1 + 0, 01W) 26,6(1 + 0, 01 × 45) −1= − = 1,11 γ 18,3 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 +) Trọng lượng riêng đẩy nổi: γ −γ 26, − 10 γ dn = s n = = 7,87(kN / m3 ) 1+ e + 1,11 +) Mô đun biến dạng: E = 3500 kPa < 5000 kPa  Đất yếu - Lớp 3: Lớp cát hạt mịn, có chiều dày 3m +) Hệ số rỗng : e3 = γ s (1 + 0, 01W) 26,9(1 + 0, 01 × 21) −1= − = 0,72 γ 18,9 Nhận xét : 0,6 < 0,72 < 0,75 => Cát trạng thái chặt vừa +) Trọng lượng riêng đẩy : γ −γ 26, − 10 γ dn = s n = = 9,83(kN / m3 ) 1+ e + 0, 72 +) Mô đun biến dạng: E = 9500 kPa > 5000 kPa  Đất Trung bình - Lớp 4: Lớp đất sét, có chiều dày 3m W-Wp 45 − 22 I L4 = = =1 +) Độ sệt đất: Wl − Wp 45 − 22 Nhận xét: 0,75< ≤ => đất trạng dẻo chảy +) Hệ số rỗng : e4 = γ s (1 + 0, 01W) 26,6(1 + 0, 01 × 45) −1= − = 1,08 γ 18,5 +) Trọng lượng riêng đẩy : γ −γ 26, − 10 γ dn = s n = = 7, 98(kN / m3 ) 1+ e + 1, 08 +) Mô đun biến dạng: E=3500 kPa < 5000 kPa  Đất yếu - Lớp 5: Lớp cát hạt trung, có chiều dày 9m +) Hệ số rỗng : e3 = γ s (1 + 0, 01W) 26,9(1 + 0, 01 × 20) −1= − = 0,69 γ 19,1 Nhận xét : 0,6 < 0,69 < 0,75 => Cát trạng thái chặt vừa +) Trọng lượng riêng đẩy : γ −γ 26, − 10 γ dn = s n = = 10(kN / m ) 1+ e + 0, 69 +) Mô đun biến dạng: E = 25500 kPa > 5000 kPa ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD  Đất tốt TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 - Lớp 6: Lớp cát hạt thô, có chiều dày chưa kết thúc +) Hệ số rỗng : e3 = γ s (1 + 0, 01W) 26,5(1 + 0, 01 × 15) −1= − = 0, 49 γ 20,5 Nhận xét : 0,49 < 0,5 => Cát trạng thái chặt +) Trọng lượng riêng đẩy : γ −γ 26,5 − 10 γ dn = s n = = 11, 07(kN / m3 ) 1+ e + 0, 49 +) Mô đun biến dạng: E = 45500 kPa > 5000 kPa  Đất tốt * Nước đất - Nước mặt: Do lớp đất lấp rỗng rời rạc nên nước mặt xuất sớm cách mặt đất tự nhiên 0,5m với nguồn cung cấp nước mưa, nước thải ngấm xuống Đây yếu tố ảnh hưởng nhiều đến trình thi công sau - Nước ngầm: Mực nước ngầm gặp độ sâu - 6m so với mặt đất tự nhiên (-6,45 so với cos 0,00) ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 TRỤ ĐỊA TẦNG ĐIỂN HÌNH III LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG: Loại móng 1.1 Đề xuất phương án, phân tích lựa chọn - Căn vào đặc điểm công trình nhà tầng có kết cấu chịu lực hệ khung bê tông cốt thép kết hợp với sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối Có lực dọc chân tt cột tính toán lớn N0 = 1369,68kN Mặt khác, qua đánh giá tính chất lớp đất khu vực xây dựng công trình ta thấy lớp đất phần yếu, ổn định: lớp đất lấp dày 0,70m lớp đất có tính chất ổn định, tiếp đến lớp (Đất sét trạng thái chảy dày 6m có mô đun biến dạng nhỏ( E =1800kPa), sau lớp lớp đất yếu (Sét dẻo chảy dày 4m có (E =3500 kPa), lớp lớp lớp ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 đất yếu có E 9500 kPa 3500 kPa phương án móng nông thiên nhiên phương án móng nông đệm cát không hợp lý (vì lớp đất yếu dày 16m) Ta thấy trụ địa tầng điển hình có lớp lớp lớp đất tốt đặc biệt lớp (mô đun biến dạng (E=45500kPa) lớp đất tốt Nên với quy mô tải trọng công trình giải pháp móng cọc hợp lý cả, móng cọc chịu tải trọng lớn, độ lún chuyển vị nhỏ - Ta chọn giải pháp móng cọc đài thấp Dùng cọc BTCT tiết diện 25x25cm, đài đặt vào lớp 1, mũi cọc hạ sâu xuống lớp thứ khoảng 1m÷3m Do công trình xây khu vực có đông dân cư nên phương án thi công cọc phương pháp ép 1.2 Vật liệu móng cọc - Đài móng: + Bê tông B20 có: Rb = 11500 kPa; Rbt = 900 kpa; Thép nhóm CII có: Rs = 280000 kPa + Đài liên kết ngàm với cột cọc, thép cọc neo đài ≥ 20d (ở chọn 40cm) phần cọc nguyên ngàm vào đài 10cm - Cọc đúc sẵn: + Tiết diện cọc chọn 25x25cm: Bê tông B25 có: R b = 14500 kPa ; Rbt = 10500 kpa, cốt thép: thép chịu lực φ 14 nhóm CII, đai nhóm CI Giải pháp mặt móng - Các móng liên kết với dầm móng nhằm chịu tải trọng lún lệch móng sử dụng để đỡ tường - Dầm móng liên kết với móng tựa lên đất qua lớp bê tông lót Nếu mô tả sơ đồ làm việc giằng móng phải dầm đàn hồi Tuy nhiên để đơn giản, thiên an toàn coi không tựa lên đất dồn tải vào móng kết cấu dầm bình thường - Giằng móng có tác dụng liên kết móng lại làm tăng độ cứng không gian cho công trình, đồng thời giảm bớt độ lún lệch móng + Chọn sơ kích thước giằng móng theo công thức sau: 1 1 1 1 h d =  ÷ ÷× L =  ÷ ÷× 540 = ( 36 ÷ 54 ) cm ; Chọn hd = 50cm  15 10   15 10  b d = ( 0,3 ÷ 0,5 ) × h d = ( 0,3 ÷ 0,5 ) × 50 = ( 15 ÷ 25 ) cm ; Chọn bd = 22cm ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 IV THIẾT KẾ MÓNG M1 DƯỚI CỘT TRỤC C7 Tải trọng công trình tác dụng lên móng - Nội lực chân cột trục D7 lấy từ bảng tổ hợp nội lực khung K2 phần mềm tính toán Nott (kN) Nút Mott (kN m) Qott (kN) 1369,68 173,408 61,551 13 - Khi tính toán ta tính thêm tải trọng giằng móng, cột tường truyền vào móng, cọc tải trọng thành phần lập bảng sau: S T Tải trọng vật liệu b h γ gtc (m) (m) kN /m3 kN /m n gtt g H L G kN /m kN /m (m) (m) kN 4,125 7,95 32,79 GM BT 0,22 0,5 25 3,8 1,1 4,1 Cột BT 0,22 0,55 25 3,3 1,1 3,6 Vữa 1,64 0,015 18 0,4 1,3 0,5 Xây 0,22 18 3,96 1,1 4,4 18 0,54 1,3 0,7 Tường 220 Trát 0,015 → Tải trọng tác dụng xuống móng là: N tt = N 0tt + G1 + G2 + G3 = 1369,68 + 32,79 +12,92 + 127,72 = 1543,11kN Tải trọng tiêu chuẩn đỉnh móng: N tt0 1543,11 N = = = 1285, 93(kN) n 1, tc M tt0 173, 408 M = = = 144,51(kNm) n 1, tc Q tt 61,551 Q = = = 51, 29(kN) n 1, tc - Thiết kế móng cọc cột trục C7 (móng giữa) nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn Tiết diện cột 0,22×0,55m Chọn độ sâu đài ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 - Chọn độ sâu đặt đế đài: Đế đài đặt cốt -1,8m so với cốt 0.00 Tức cách đ 1,35m so với mặt lớp đất đắp, nằm lớp đất sét Chọn chiều cao đài h =0,8m Làm lớp bê tông lót B75 dày 10cm, mở rộng hai phía đế đài 10cm Chọn đặc trưng móng cọc - Chọn tiết diện cọc chế tạo sẵn là: 25x25 cm, gồm đoạn (6+6+7)m - Bê tông có cấp độ bền B25 II - Cốt thép nhóm C , 4Ф14 làm thép chịu lực - Cọc hạ xuống máy ép cọc không khoan dẫn - Phần cọc ngàm vào đài h = 0,10 m - Phần râu thép đặt đầu cọc lớn 20Ф = 20x14=280 mm, chọn 300mm + Chiều dài làm việc cọc là: lclv = l − lngam = 19 − ( 0,10 + 0,3 ) = 18,6m + Chiều dài cọc cắm vào lớp cát hạt vừa là: 18,6 – 5,35 – – – = 3,25 m 3.1 Tính toán kiểm tra cẩu lắp Sơ đồ tính cẩu lắp ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 7000 4100 1450 1450 g M1 M1 M2 Sơ đồ tính vận chuyển - Trường hợp cọc bị uốn, tải trọng lấy trọng lượng thân cọc 1m chiều dài nhân với hệ số động lực 1,5 q = 1,5 × 0,25 × 0,25 × 25 = 2,3(kN / m) - Ta thấy mômen lớn xuất tiến hành cẩu lắp cọc Vậy lượng thép đặt cọc tính toán để chịu mômen này: Mmax = M2 = 0,043 × q × l2 = 0,043 × 2,3 × = 4,85kNm - Diện tích thép dọc cọc: + Chọn a = 0,02m => h0 = h - a = 0,25 – 0,02 = 0,23 m + Ta có αm = M 4,85 = = 0,032 < αR = 0,429 R b b.h0 11150 × 0,25 × 0,232 ( ) ζ = 0,5 + − 2.α m = 0,98 As = M 4,85 = = 0,74cm2 R s ζ.h0 28000 × 0,98 × 0,23 - Vậy cốt thép dọc chịu lực ta chọn 4φ14 thỏa mãn Xác định sức chịu tải cọc a Sức chịu tải cọc theo vật liệu làm cọc: Pvl = ϕ ( R b A b + R sc As ) - Vì cọc xuyên qua lớp đất sét yếu nên ta tính toán hệ số uốn dọc cọc ϕ #1 Ta có: λ= v × L 0,7 × 19,5 = = 54,6 d 0, 25 => ϕ = 1,028 − 0,0000288λ − 0,0016λ = 0,85 Bê tông cọc B25 có R b = 14500kPa , thép cọc CII có R sc = 280000kPa π  Pvl = 0,85 14500 × 0, 25 × 0, 25 + 280000 × × 0,014 × ÷ = 916,86kN 4  ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Tính toán mômen bố trí cốt thép cho đài cọc: - Chiều cao làm việc bê tông đài móng: h0 = hd − 0,1 = 0,8 − 0,1 = 0,7m Mômen tương ứng với mặt ngàm I – I : MI = r1.( P3 + P6 ) Trong đó: P3 = P6 = Pmttax = 345,82kN r1 = 0,75 - 0,55/2 = 0,475 m Do MI = 0,475×( 2×345,82) = 328,53 kNm α ml = M1 328,53 = = 0, 05 Rb b.h 02 11500 ×1,15 × 0, Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình móng: => ξ = 0,05 Diện tích cốt thép chịu mô men MI: ξ Rb b.h0 0,05 × 11500 × 1,15 × 0,7 As = = = 1,653.10−3 m = 16,53cm Rs 280000 Chiều dài thanh: l* = l − 2a ' = 1,9 − × 0,035 = 1,83m Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: b’= b - 2.a’ - 2.0,015 = 1,15 – 2×0,035 – 2×0,015 = 1,05 m Chọn 7φ18 có A s1 = × 1,82 × π × 0, 25 = 17,81cm ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 25 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Khoảng cách giữ tim cốt thép: b' 1, 05 a= = = 0,17(m) n −1 −1 Yêu cầu cấu tạo: 100mm < a < 200mm => TM ==> Vậy: ta chọn thép 7Ф18a170mm có chiều dài 1,83 m khoảng cách trục cốt thép 17 cm, cốt thép nhóm CII bố trí hình vẽ - Mômen tương ứng với mặt ngàm II – II: MII = r2-2.( P1 + P2 + P3 ) tt P3 = Pmax = 345,82 kN Trong đó: tt P1 = Pmin = 197,39 kN P2 = Ptbtt = 271, 61 kN r2-2 = 0,75/2 - 0,22/2 = 0,265 m Do MII = 0,265×(197,39 + 271,61 + 345,82) = 215,93 kNm α ml = M2 215,93 = = 0,02 Rb l.h 11500 ×1,9 × 0, Tra bảng 2.18 trang 103 giáo trình móng: => ξ = 0,02 Diện tích cốt thép chịu mô men MI: ξ Rb l.h0 0,02 × 11500 × 1,9 × 0,7 As = = = 1,093.10−3 m = 10,93cm2 Rs 280000 * Chiều dài thanh: b = b − 2a ' = 1,15 − × 0,035 = 1,08m Khoảng cách cần bố trí cốt thép đài: l’= l - 2.a’ - 2.0,015 = 1,9 – 2×0,035 – 2×0,015 = 1,8 m Chọn 11φ12 có A s1 = 11 × 1, 22 × π × 0, 25 = 12,44cm Khoảng cách giữ tim cốt thép: l' 1,8 a= = = 0,18(m) n − 11 − Yêu cầu cấu tạo: 100mm < a < 200mm => TM ==> Vậy: ta chọn thép 11Ф12a180mm có chiều dài 1,08 m khoảng cách trục cốt thép 18 cm, cốt thép nhóm CII bố trí hình vẽ Vậy ta bố trí : + 7Ф18a170mm phía theo phương song song với cạnh dài cột + 11Ф12a180mm phía theo phương song song với cạnh ngắn cột ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 TRANG 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 V THIẾT KẾ MÓNG M2 CỘT TRỤC D7 Tải trọng công trình tác dụng lên móng - Nội lực chân cột trục D7 lấy từ bảng tổ hợp nội lực khung K2 phần mềm tính toán Nott (kN) Nút Mott (kN m) Qott (kN) 869,582 50,57 20,549 - Khi tính toán ta tính thêm tải trọng giằng móng, cột tường truyền vào móng, cọc tải trọng thành phần lập theo bảng sau: S T Tải trọng vật liệu b h γ gtc (m) (m) kN /m3 kN /m n gtt g H L G kN /m kN /m (m) (m) kN 4,125 5,25 21,66 GM BT 0,22 0,5 25 3,8 1,1 4,1 Cột BT 0,22 0,35 25 1,9 1,1 2,1 Vữa 0,92 0,015 18 0,3 1,3 0,4 Xây 0,22 18 3,96 1,1 4,4 18 0,54 1,3 0,7 Tường 220 Trát 0,015 → tải trọng tác dụng xuống móng là: N tt = N 0tt + G1 + G2 + G3 = 869,582 + 21,66 + 7,88 + 95, 05 = 994,17kN - Tải trọng tiêu chuẩn đỉnh móng: N tt0 994,17 N = = = 828, 48(kN) n 1, tc Q tc = M tt0 50,57 M = = = 42,14(kNm) n 1, tc Q tt 20,549 = = 17,12(kN) n 1, - Thiết kế móng cọc cột trục D (móng biên) nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn Tiết diện cột 0,22×0,35m Tải trọng thiết kế đỉnh móng cho Xác định số lượng cọc bố trí cọc đài - áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài phản lực đầu cọc gây Pctt 400,24 tt p = = = 711,54(kPa) (3.d) (3 × 0,25)2 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 - Diện tích sơ đế đài là: N tt0 994,17 Fd = tt = = 1,47(m ) p - n.γ tb h tb 711,54 - 1,1 × 20 × (1,8 + 1,35) / - Trọng lượng đài đất đài N ttd = n.Fd γ tb h tb = 1,1 × 1, 47 × 20 × (1,8 + 1,35) / = 50,94( kN) - Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài N tt = N tt0 + N ttd = 994,17 + 50,94 = 1045,11( kN ) + Số lượng cọc sơ là: n=β N tt [ P] + Trong đó: β hệ số kể đến ảnh hưởng mômen lực ngang, lấy từ 1,0 - 1,5 Chọn: β = 1,2 1045,11 n = 1,2 × 400,24 = 3,13 ⇒ Chọn nc = cọc - Chọn kích thước đài: Lđ = 1,15m; Bđ = 1,15m - Bố trí cọc đối xứng diện tích đài là: Fđ = 1,15x1,15m MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÀI CỌC 5.1 Chọn sơ chiều cao đài cọc: đ - Chiều cao đài hđ chọn theo điều kiện chống chọc thủng Chọn sơ h từ điều kiện đáy tháp chọc thủng vừa trùm hết cạnh cọc biên Khi phản lực cọc nằm đáy tháp chọc thủng, lực chọc thủng = → chiều cao đài thoả mãn ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 MINH HỌA XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO ĐÀI MÓNG - Khi đáy tháp chọc thủng trùm hết cạnh cọc biên theo cạnh dài có: lđ = 2.(C+h2) + lcột l −l 1,15 − 0,35 0, 25 ⇒ h l = d cot − C = − (0, 20 − ) = 0,325(m) 2 - Tương tự đáy tháp chọc thủng trùm hết cạnh cọc biên theo cạnh ngắn điều kiện là: ⇒ h2 b = b d − b cot 1,15 − 0,22 0, 25 −C= − (0, 20 − ) = 0,39(m) 2 ⇒ h = max ( h l ; h2 b ) = 0,39 m - Chiều cao đài kể đến phần cọc ngàm vào đài: hđ = h0 + h1 = 0,39 + 0,10 = 0,49m đ - Với h chiều sâu cọc ngàm vào đài => Chọn chiều cao đài h =0,8m 5.2 Kiểm tra điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy biên : - Diện tích đài thực tế: Fttđ = 1,15 × 1,15 = 1,32 m2 - Trọng lượng tính toán đài đất đài N ttd = n.Fdtt h tb γ tb = 1,1 × 1,32 × (1,8 + 1,35) / × 20 = 45,74( kN) - Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài N tt = N tt0 + N ttd = 994,17 + 45,74 = 1039,91( kN ) - Mô men tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện cọc tt tt tt đế đài: M = M + Q h d = 50,57 + 20,549 × 0,8 = 67,01( kN m) - Lực truyền xuống cọc dãy biên ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC tt max,min P ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 tt N tt M y x max = ± n'c n'c ∑ x2i i=1 x max = 0,37(m); xi = 0,37(m) tt ⇒ Pmax,min = 1039,91 67, 01 × 0,37 ± 4 × 0,372 tt Pmax = 305,25( kN ) tt Pmin = 214,70( kN ) tt tt Pmax + Pmin 305,25 + 214,70 P = = = 259,98( kN ) 2 tt tb - Trọng lượng tính toán cọc kể từ đáy đài: Pc = n.Acọc γ cọc.Lc + Một phần cọc mực nước ngầm có chiều dài: 4,65m γ c = 25 kN/m3 Pc1 = 1,1 × 0,25 × 0,25 × 4,65 × 25 = 7,99( kN) + Một phần cọc mực nước ngầm có chiều dài: 13,95m γ c = 15 kN/m3 Pc2 = 1,1 × 0,25 × 0,25 × 15 × 13,95 = 14,39( kN ) tt Pmax + Pc1 + Pc2 = 305,25 + 7,99 + 14,39 = 327,63( kN ) < Pctt = 400,24( kN) *Kết luận: Thoả mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc dãy biên tt Pmin = 214,70 > 0(kN ) ⇒ Không phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ 5.3 Kiểm tra điều kiện kinh tế : Điều kiện: tt Pctt − (Pmax + Pc ) nc < Pctt = 400,24 − 327,63 × = 0,73 < 400,24 ⇒ Thỏa mãn điều kiện kinh tế Kiểm tra móng cọc theo TTGH 6.1 Kiểm tra điều kiện áp lực đáy móng quy ước: ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 31 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC α= ϕtb ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 ϕtb ϕh =∑ ∑h i i i 70 × 5,35 + 14 × + 19 × + 180 × + 27 × 3,25 = = 15,710 5,35 + + + + 3,25 ϕtb 15,710 →α = = = 3,930 4 ϕtb góc ma sát trung bình lớp đất mà cọc xuyên qua - Khối ABCD xem khối móng qui ước - Kích thước đáy khối quy ước:  Chiều dài đáy khối quy ước: Lqư = L + 2.Hc.tanα = (0,75 + 0,20) + 2×18,6×tan3,930= 3,51 m  Bề rộng đáy khối quy ước: Bqư =B + 2.HC.tanα = (0,75 + 0,20) + 2×18,6×tan3,930= 3,51 m  Xác định trọng lượng khối móng quy ước: + Chiều cao khối móng quy ước (tính đến cốt +0.00): HM = Lc + h = 18,6 + 1,8 = 20,40 (m) + Trọng lượng tiêu chuẩn đất phạm vi từ đế đài đến mặt cốt sàn: N1tc = Lqư.Bqư.htn.γtb = 3,51×3,51×1,8×20 = 443,52 (kN) + Trọng lượng tiêu chuẩn đất từ đáy đài đến mũi cọc: N 2tc = Lqu Bqu ∑ γ i li = 3,51× 3,51× (16,5 × 4,65 + 5, 60 × 0,7 + 7,87 × + 9,83 × + 7,98 × + 10 × 3, 25) = 2440, 06kN + Trọng lượng tiêu chuẩn cọc phạm vi khối móng quy ước: N3tc = nc.fcọc.γ cọc.LC =( 4×0,25×0,25×25×4,65)+( 4×0,25×0,25×15×13,95) = 81,38 kN => Trọng lượng tiêu chuẩn khối móng quy ước: Nqưtc = N1tc + N2tc + N3tc = 443,52 + 2440,06 + 81,38 = 2964,96 kN + Tải trọng tiêu chuẩn đáy khối móng quy ước: ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Ntc = N0tc + Nqưtc = 828,48 + 2964,96 = 3793,44 kN - Mômen tiêu chuẩn tương ứng trọng tâm đáy khối móng quy ước: Mtc = Mtco+ Qtc.( LC+hđ ) = 42,14 + 17,12×(18,60 + 0,8) = 374,27 kNm - Độ lệnh tâm: M tc 374, 27 e = tc = = 0,1(m) N 3793, 44 - Áp lực tiêu chuẩn đáy khối móng quy ước: p tc max,min N tc 6.e 3793, 44  × 0,1  = (1 ± )= 1± L qu Bqu Lqu 3,51 × 3,51  3,51 ÷  tc Pmax = 360, 54kN tc Pmin = 255, 27kN tc tc p max + p 360,54 + 255, 27 = = 307,91kN 2 - Cường độ tính toán đất đáy khối móng quy ước (cọc đóng) m m R M = (A.B qu γ II + B.H M γ II' + D.c II ) K tc p tctb = Với ktc = 1: Vì tiêu lý đất lấy theo kết thí nghiệm trực tiếp m1=1,4: Do đất đáy khối móng qui ước cát hạt vừa no nước (Bảng trang 28 Giáo trình móng) m2=1: Công trình có sơ đồ kết cấu mềm (không có khả đặc biệt để chịu nội lực thêm gây biến dạng nền) Đất đáy khối móng quy ước cát hạt trung có ϕII = 270 → A = 0,91; B = 4,65; D = 7,15; cII = Trị tính toán thứ hai đất đáy móng quy ước(nằm MNN) Hm.γII = σ bt z=20,40m = =1,575 × 16,5 + 5,35 × 16,5 + 0,7 × 5,6 + × 7,87 + × 9,83 + × 7,98 + 3, 25 × 10 =234,01kN ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 33 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 γII = γđn5= 10 kN/m3 - Trọng lượng riêng trung bình đất từ cốt tự nhiên đến chân cọc: 1,4 × RM = (0,91 × 3,51 × 10 +4,65 × 234,01) = 1568,12kN / m Ta có: tc Pmax =360,54kN / m2 < 1,2.R M = 1,2 × 1568,12 =1881,74 kN / m Ptbtc =307,91kN / m < R M =1568,12 kN / m ⇒ Thoả mãn điều kiện áp lực đáy móng quy ước 6.2 Kiểm tra điều kiện biến dạng: - Tính toán độ lún theo quan niệm biến dạng tuyến tính Trường hợp đất từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, đáy khối qui ước diện tích bé nên ta dùng mô hình nửa không gian biến dạng tuyến tính để tính toán + ứng suất thân đáy khối móng qui ước σbtz= H M =20,40 m = 1,575 × 16,5 + 5,35 × 16,5 + 0,7 × 5,6 + × 7,87 + × 9,83 + × 7,98 + 3, 25 × 10 = 234,01kN + Ứng suất gây lún đáy khối móng qui ước gl σ z=0 =Ptbtc -σ bt =307,91 - 234,01=73,90(kN /m ) - Chia đất móng quy ước thành lớp phân tố có chiều dày: hi ≤ Bqu/4 = 3,51/4 = 0,88m đảm bảo lớp chia đồng - Gọi z độ sâu kể từ đáy móng quy ước ứng suất gây lún độ sâu zi : σ zgl = K σ zgl=0 gl gl b.(σ zigl +σ zi-1 ).h i (σ zigl +σ zi-1 ).h i =0,8 + Độ lún lớp phân tố thứ i: S i = 2.E i 2.E i * Ta có bảng tính toán ứng suất gây lún ứng suất thân sau: Điểm Độ sâu Z (m) 2z/Bqu Lqu/Bqu Koi 0.00 0.0 1.000 0.88 0.5 0.920 1.76 1.0 0.703 2.64 1.5 0.488 + Tại độ sâu z = 2,64m kể từ đáy móng quy ước có: ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD σglzi = k0.73,90 (kN) 73.90 67.99 51.95 36.06 σbtzi (kN) 234.01 242.81 251.61 260.41 TRANG 34 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 gl bt σ z=4 m = 36,06kN/m < 0,2.σ z=4 m = 0,2 × 260,41 = 52,08kN/m → Lấy giới hạn tầng chịu nén 2,64m kể từ đáy móng quy ước n β i gl σ zigl σ zi h i = 0,8∑ hi + Độ lún móng xác định theo công thức: S = ∑ i=1 E i i=1 E i n Độ lún móng: S = 0,005m = 0,5cm < S = 10 cm gh * Kết luận: Thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối giới hạn * Kiểm tra lún lệch tương đối: 0,006 − 0,005 s1 − s = 0,0003 ≤  KL: TM đk lún lệch tương đối hay ≤20 00 00 2,7 L ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Tính toán độ bền cấu tạo đài cọc 7.1 Chọn vật liệu đài cọc: + Bê tông B20: Rb = 11500kPa; Rbt = 900 kPa; Thép nhóm CII có: Rs = 280000 kPa ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 7.2 Kiểm tra chiều cao đài cọc theo điều kiện chọc thủng: - Với chiều cao đài chọn hđ = 0,8m Vẽ tháp chọc thủng đáy tháp trùm mép cọc biên Lực chọc thủng Pcth = → đài không bị chọc thủng 7.3 Tính toán mô men thép đặt cho đài cọc: - Coi đài tuyệt đối cứng, làm việc dầm conson ngàm mép cột Sơ đồ tính thép cho đài + Mô men tương ứng mặt ngàm I-I: MI = (P2+ P3).r1 (r1: khoảng cách từ trục cọc 2, đến mặt cắt I – I ) r1 = 0,75/2 - 0,35/2 = 0,20 m tt P2= P3 = Pmax = 305,25 kN MI = × 305,25 × 0,2 = 122,10 kNm + Mô men tương ứng với mặt ngàm II - II MII = (P1 + P2 ).r2 (r2: khoảng cách từ trục cọc 1, đến mặt cắt II – II ) r2 = 0,75/2 – 0,22/2 = 0,265m ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 tt tt P1= Pmin = 214,70kN; P2= Pmax = 305,25 kN MII = (214,70+305,25)×0,265 = 137,79 kNm - Chiều cao bê tông làm việc đài móng: ho= 0,8-0,1=0,7m + Cốt thép chịu mô men MI: αm = MI 122,10 = = 0,019 R b b.h o 11500´ 1,15´ 0,7 ζ = 0,5.(1+ (1- 2α m ) = 0,5 × (1+ 1- × 0,019 = 0,99 - Diện tích tiết diện ngang thép chịu mômen MI As = M 122,10 = = 6, 29cm ζ.R s h o 0,99 × 280000 × 0,7 - Chọn 9Φ10 có As = 7,07 cm2 - Phạm vi bố trí cốt thép: b* = b − 2.(30 + 15) = 1150 − × (30 + 15 ) = 1060 mm - Khoảng cách trục cốt thép cạnh là: b* 1060 a= = = 133(mm) n− − - Bố trí khoảng cách là: 130 mm - Chiều dài thép: l* = l − 2.a bv = 1150 − × 30 = 1090 mm + Cốt thép chịu mô men MII αm = M II 137,79 = = 0,021 R b b.h o 11500 ´ 1,15´ 0,7 ζ = 0,5.(1+ (1- 2α m ) = 0,5 × (1+ 1- × 0,021 = 0,99 - Diện tích tiết diện ngang thép chịu mômen MII As = M 137,79 = = 7,10cm ζ.R s h o 0,99 × 280000 × 0,7 - Chọn 7Φ12 có As = 7,92cm2 * - Phạm vi bố trí cốt thép: l = b − 2.(30 + 15) = 1150 − × (30 + 15 ) = 1060 mm - Khoảng cách trục cốt thép cạnh là: l* 1060 a= = = 170(mm) n− − - Bố trí khoảng cách là: 170mm - Chiều dài thép: l* = l − 2.a bv = 1150 − × 30 = 1090 mm ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 38 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Bố trí cốt thép cho dài móng D7 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 39 [...]... cột ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 26 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 TRANG 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 V THIẾT KẾ MÓNG M2 CỘT TRỤC D7 1 Tải trọng công trình tác dụng lên móng - Nội... không cần kiểm tra độ lún lệnh tương đối giữa các móng của công trình ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 Biểu đồ ứng suất gây lún và ứng suất bản thân 7 Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc - Chọn vật liệu cho đài cọc: ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 22... fi: Cường dộ sức kháng trung bình của lớp đất thứ i trên thân cọc Tra theo bảng 3 TCVN10304-2014 - li: Chiều dài đoạn cọc xuyên qua thành các phân lớp nhỏ có chiều dày Trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước: Nqưtc = N1tc + N2tc + N3tc = 443,52 + 2440,06 + 81,38 = 2964,96 kN + Tải trọng tiêu chuẩn tại đáy khối móng quy ước: ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY... 1 tt Pc = 400,24 − 368,19 × 6 = 0,48 < 1 400,24 ⇒ Thỏa mãn điều kiện về kinh tế 6 Kiểm tra nền móng cọc theo TTGH 2 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 6.1 Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng quy ước: α= ϕtb ϕtb 4 ϕh =∑ ∑h i i i 70 × 5,35 + 14 0 × 4 + 19 0 × 3 + 180 × 3 + 27 0... 0,22×0,35m Tải trọng thiết kế ở đỉnh móng đã cho 2 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài - áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra là Pctt 400,24 tt p = = = 711,54(kPa) 2 (3.d) (3 × 0,25)2 ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011 - 2016 - Diện tích... trong phạm vi khối móng quy ước: N3tc = nc.fcọc.γ cọc.LC =( 5 × 0,25 × 0,25 × 25 × 4,65)+( 5 × 0,25 × 0,25 × 15 × 13,95) = 101,72 kN => Trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước: Nqưtc = N1tc + N2tc + N3tc = 538,29 + 2961,44 + 101,72 = 3601,45 kN ĐỀ TÀI: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM VĂN HÀ_LỚP TC11X-HD TRANG 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DUNG KHÓA 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng Phần Nền Móng, Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng Phần Nền Móng, Đồ Án Tốt Nghiệp Kĩ Sư Xây Dựng Phần Nền Móng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay