Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB0 41 của xưởng cơ khí công ty thiết bị điện Việt Nam

113 249 2
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:08

1 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy trường Đại học Nha Trang, thầy khoa Cơ Khí, mơn Chế Tạo Máy bốn năm qua trang bị cho em kiến thức q báu giúp đỡ tận tình để em hồn thành đồ án tốt nghiệp Đặc biệt cảm ơn thầy Th.S Trần An Xn thời gian thực đề tài thầy tận tình giúp đỡ hướng dẫn để em hồn thành đề tài Xin cảm ơn ban lãnh đạo, cơng nhân cơng ty Thiết Bị điện Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ bảo q trình thực tập để cháu nhận thực đề tài Cảm ơn cán thư viện trường Đại học Nha Trang thư viện tỉnh Khánh Hòa giúp đỡ em q trình tìm kiếm tài liệu liên quan Cảm ơn bạn lớp đưa ý kiến góp ý ý tưởng quan trọng giúp tơi thực đề tài tốt Cuối xin cảm ơn gia đình bạn bè ln quan tâm động viên gặp khó khăn suốt thời gian thực đề tài MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN: ………………………………………………….…………… MỤC LỤC: ………………………………………………………………………2 LỜI NĨI ĐẦU:……………………………………………………………… PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG I.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CƠNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM I.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY I.3 MỘT SỐ THIẾT BỊ DO NHÀ MÁY SẢN XUẤT 11 I.4 GIỚI THIỆU PHÂN XƯỞNG ĐỘT DẬP CỦA TỔNG CƠNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN VIỆT NAM 13 I.4.1 Sơ đồ bố trí mặt Tổ gò hàn thuộc phân xưởng đột dập, loại máy trang bị 13 I.4.2 Khái qt chức nhiệm vụ Phân xưởng Đột dập – Gò hàn 13 I.4.3 Sơ đồ Phân xưởng Đột dập tổ gò hàn.(trang bên) 14 PHẦN II: TÌM HIỂU CƠNG NGHỆ ĐỘT DẬP, TÍNH NĂNG, CẤU TẠO, TÁC DỤNG CỦA MÁY ĐỘT JB04-1 16 II.1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠNG NGHỆ ĐỘT, DẬP(DẬP NGUỘI) 16 II.1.1 Thực chất: 16 II.1.2 Phân loại: 16 II.1.3 Ưu điểm phương pháp đột dập 17 II.1.4 Nhược điểm phương pháp đột dập 17 II.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY ĐỘT JB04-1 17 II.3 CẤU TẠO CỦA MÁY ĐỘT: .18 II.4 TÁC DỤNG CỦA MÁY: 21 II.4.1 Tác dụng chung máy cơng dụng máy tổ đột dập – hàn gò: 21 II.4.2 Nhận xét cơng nhân vận hành máy 21 PHẦN III: THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHO MÁY 23 III.1 TÍNH TỐN ĐỘNG LỰC HỌC CHO CƠ CẤU DẪN ĐỘNG CỦA MÁY 23 III.1.1 Tính tốn cấu tay quay trượt 23 III.1.2 Tính tốn vận tốc, gia tốc xác định quy luật chuyển động máy: 25 III.1.2.1 Xác định tốc độ quay khâu dẫn: 25 III.1.2.2 Tính tốn vận tốc gia tốc cấu ta dùng phương pháp giải tích sau 26 III.2 XÁC ĐỊNH QUY LUẬT BIẾN THIÊN LỰC TÁC ĐỘNG: 28 III.3.1 Thực chất q trình đột lỗ: 30 III.3.2 Xác định lực cắt-đột: 31 III.4 TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ, TÍNH BÁNH ĐÀ VÀ CÁC THƠNG SỐ TRÊN TRỤC 32 III.4.1 Tính chọn động cơ: 32 III.4.2.Tính tốn bánh đà: 34 III.4.3 Tính thơng số trục 35 III.5 TÍNH TỐN TRUYỀN ĐỘNG CHO MÁY: 36 III.5.1 Thiết kế truyền động đai 36 III.5.2 Thiết kế bánh đà: 40 III.5.3 Tính tốn thiết kế ly hợp 41 III.5.4 Tính tốn thiết kế trục khuỷu, tính tốn truyền 43 III.5.4.1 Tính lực tác dụng lên trục truyền q trình làm việc .43 III.5.4.2 Chọn vật liệu chế tạo trục tính tốn sơ trục 44 III.5.4.3 Kiểm nghiệm trục: 49 III.5.5 Thiết kế gối đỡ 53 III.5.5.1 Chọn vật liệu chế tạo ổ kết cấu ổ .53 III.5.5.2 Tính tốn ổ trượt 55 III.5.6 Tính tốn truyền 56 III.5.7 Tính tốn bulon cho mối ghép bulon hai gối đỡ truyền 57 III.6 NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ MÁY ĐỘT SAU KHI ĐƯỢC THIẾT KẾ HỒN THIÊN 62 III.7 NGUN TẮC SỬ DỤNG MÁY VÀ AN TỒN VẬN HÀNH MÁY: 64 III.7.1 Ngun tắc sử dụng máy: 64 III.7.2 Ngun tắc an tồn lao động: 64 PHẦN IV: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CƠNG TAY BIÊN 66 IV.1 XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 66 IV.2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG .66 IV.2.1 Chức điều kiện làm việc chi tiết 66 IV.2.2 Tính cơng nghệ kết cấu 66 IV.2.3 Bản vẽ chế tạo chi tiết 67 IV.2.4 Chọn phương pháp chế tạo phơi 67 IV.3 LẬP TIẾN TRÌNH GIA CƠNG CÁC BỀ MẶT VÀ NGUN CƠNG CƠNG NGHỆ .68 IV.3.1 Thiết kế ngun cơng 68 Phương .70 IV.3.2 Lập sơ đồ gá đặt 71 IV.3.3 Chọn máy 71 IV.3.4 Chọn dụng cụ cắt 72 IV.3.5 Sơ đồ định vị ngun cơng chọn máy cơng nghệ, đồ gá dụng cụ kiểm tra 72 IV.4 XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ TRUNG GIAN VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN GIA CƠNG CƠ 84 IV.4.1 Khái niệm định nghĩa lượng dư gia cơng cơ: 84 VI.4.2.1 Xác định lượng dư trung gian kích thước trung gian cho hai mặt đầu tay biên 86 VI.4.2.2 Xác định lượng dư trung gian kích thước trung gian cho hai mặt bên tay biên 87 VI.4.2.3 Xác định lượng dư trung gian kích thước trung gian cho hai mặt có lỗ M6 M20 88 VI.4.2.3 Xác định lượng dư trung gian kích thước trung gian cho hai mặt lắp vít 89 IV.5 XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT 91 IV.5.1.Tra chế độ cắt cho ngun cơng phay mặt đầu 91 IV.5.2.Tra chế độ cắt cho ngun cơng phay mặt bên 92 IV.5.3.Tra chế độ cắt cho ngun cơng phay mặt bên lại bề mặt lắp vít 93 IV.5.4.Tra chế độ cắt cho ngun cơng khoan kht lỗ 75 .94 IV.5.5.Tra chế độ cắt cho ngun cơng khoan taro lỗ M6 95 IV.5.6.Tra chế độ cắt cho ngun cơng khoan taro lỗ M20 95 IV.5.7.Tra chế độ cắt cho ngun cơng khoan khóet, taro lỗ M10 .95 IV.5.8.Tra chế độ cắt cho ngun cơng phay mặt lắp ghép 96 IV.5.9.Tra chế độ cắt cho ngun cơng doa lỗ 75 96 IV.5.10 Phiếu ngun cơng: 96 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 108 V.I KẾT LUẬN: 108 V.II ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 LỜI NĨI ĐẦU Gia cơng áp lực cơng nghệ so với lịch sử phát triển giới Đây khơng phương pháp chế tạo phơi mà phương pháp chế tạo cho sản phẩm Có chất lượng bề mặt tốt tính cao khắc phục khuyết tật để lại từ trước Đặc biệt ngành sản xuất thiết bị phục vụ cho ngành điện, với kích thước chi tiết nhỏ phần lớn chế tạo từ kim loại màu Nên gia cơng áp lực phương pháp thích hợp tối ưu áp dụng hiệu Đặc biệt hỗ trợ loại máy móc khn mẫu ngày chế tạo xác nên cho sản phẩm chất lượng ngày cao Trong đợt thực tập tổng hợp vừa qua phân xưởng Đột – Dập cơng ty thiết bị điện Việt Nam Tơi trực tiếp tham gia lao động, điều khiển tháo lắp số máy Trong có máy đột JB04-1 Trung Quốc sản xuất Đây mẫu máy đột – dập cỡ nhỏ điều khiển dễ dàng, hoạt động ổn định… Nên tơi chọn đề tài tốt nghiệp cho là: Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB04-1 xưởng khí cơng ty thiết bị điện Việt Nam Nội dung đề tài gồm phần: I/ Giới thiệu chung II/ Tìm hiểu cơng nghệ đột dập, tính năng, cấu tạo, tác dụng máy đột JB04-1 III/ Thiết kế kỹ thuật cho máy IV/ Quy trình cơng nghệ gia cơng tay biên V/ Kết luận đề xuất ý kiến Tuy nhiên q trình thiết kế máy cố gằng tìm kiếm tài liệu nguồn tài liệu liên quan hạn chế, nên gặp khơng khó khăn Vì nội dung tính tốn thiết kế chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến thầy bạn đọc để tài liệu thiết kế sau tơi hồn thiện thành cơng Nha Trang tháng 11 năm 2007 Sinh viên thực Khuất Văn Đăng PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG I.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CƠNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên thiết bị đo điện chuyển từ DNNN, cơng ty thiết bị đo điện, theo Tên doanh nghiệp: định số 119/2004/QĐ-BCN ngày 02/01/2004 cơng nghiệp", (Được tổ chức lại thành: Tổng cơng ty thiết bị điện Việt nam, có GCN ĐKKD Số 010 Tên giao dịch: Electric measuring instrument company limited Tên viết tắt: EMIC CO., LTD Địa trụ sở: Số 10, Phố Trần Ngun Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hồn Kiếm Điện thoại: 8257979 Fax: 8260735 Email: Cothbidodi@hn.vnn.vn Số Đăng ký kinh doanh: 0104000164 Ngy cấp: 05/01/2005 Thay đổi lần cuối ngày 17/10/2005 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động Loại hình doanh nghiệp: Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Loại hình hoạt động: Doanh Nghiệp Người đại diện theo pháp Giám Đốc Cơng Ty: Lưu Văn Anh luật: Ngành nghề kinh doanh: · Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, kinh doanh loại thiết bị đo điện pha, pha, có dòng điện chiều, dòng điện xoay chiều, có cấp điện áp hạ thế, trung cao thế; · Kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc; · Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho th văn phòng, bất động sản, du lịch; · (doanh nghiệp kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) Thành viên: · Tổng Cơng Ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện (Gcn: 110350) I.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY Cơng ty Thiết bị đo điện(EMIC) thành lập ngày 01/4/1983 trực thuộc Tổng cơng ty Thiết bị kỹ thuật điện (Bộ Cơng nghiệp) chun sản xuất loại thiết bị đo điện trung hạ Năm 1995, cơng ty chuyển giao cơng nghệ hãng LANDIS & GYR Thụy Sỹ, trang bị máy móc, thiết bị sản xuất kiểm tra tiên tiến, đại có độ xác cao vơi hệ Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản, Mỹ… Năm 1999, cơng ty tập đồn AFAQ - ASCERT cộng hòa Pháp cấp chứng ISO 9001-1994; năm 2002 cấp lại chứng ISO 9001-2000; Tháng 5/2005 cấp lại chứng ISO 9001-2000 lần thứ Các sản phẩm cơng ty là: - Cơng tơ điện pha cơng tơ điện pha điện tử, biểu giá nhiều biểu giá; đa chức năng, đọc số từ xa sóng Radio cho loại cơng tơ điện tử 10 - Các loại đồng hồ điện tử thị số: Volmet pha, Volmet pha, Ampemet, Tần số kế, Cos# met… - Đồng hồ Volmet, Ampemet điện loại cấp xác 2,5 - Máy biến dòng hạ hình xuyến kiểu đúc epoxy tới 600V, 1000V; Dòng điện sơ cấp từ 5A đến 10000A, dòng điện thứ cấp 5A 1A; cấp xác 0,5 hoặc - Máy biến dòng trung kiểu đúc Epoxy ngâm dầu cách điện, loại lắp nhà ngồi trời tới 38,5KV, dòng điện sơ cấp từ 5A đến 5000A Dòng điện thứ cấp 1A, 5A Cấp xác 0,5 Cấp bảo vệ 5P5-5P10-5P15-5P20-5P30; - Máy biến áp đo lường trung kế kiểu đúc epoxy ngâm dầu cách điện, loại lắp nhà ngồi trời tới 38,5KV, cấp xác 0,5, cấp bảo vệ 3P, 6P - Máy biến áp cấp nguồn trung kế kiểu đúc epoxy ngâm dầu cách điện, loại lắp nhà lắp ngồi trời tới 38,5KV cho máy cắt đóng lặp lại thiết bị khác - Cầu chì rơi (FCO) 6-15kV, 22-27kV 36kV dòng điện Imax=200A dung lượng cắt 8, 10, 12kV Asym - Các sản phẩm Cơng ty đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC, đạt nhiều huy chương vàng đạt Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, cung cấp mãn nhu cầu nước từ năm 1996 xuất sang nước Nga, Mỹ, Nicaragua, Mianma, Lào, Campuchia, Philippin, Bănglades, Burtan - Cơng ty có khách sạn Bình Minh - Hà Nội (Địa 27 Lý Thái Tổ quận Hồn Kiếm Hà Nội - Việt Nam - ĐT 04 8266442; Fax: 04 8257725) khách sạn Bình Minh - Hạ Long (Địa Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long Quảng Ninh ĐT: 033.640486; Fax: 033.640490 ) - Cơng ty tặng thưởng Cúp vàng Hội chợ quốc tế Hàng cơng nghiệp, Giải cầu vàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, Cúp sen vàng, Siêu cúp thương hiệu mạnh phát triển bền vững Hn chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Thô Dao tổ Thước 65 61 hợp kẹp Người lập Khuất Văn Đăng Ngày Duyệt Ngày Chế độ cắt Chiều Chiều Bước Tốc độ dài gia sâu cắt tiến cắt công (mm) (mm/r) (m/ph) (mm) 53 1,5 18 Số vòng quay (v/ph) 80 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) Tên nguyên công Khoan khoét lỗ Ø75 Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử 2620B Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá chuyên dùng cho nguyên công khoan khoét Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Phay mặt bên 2 mặt lắp vít Người lập Khuất Văn Đăng Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Dao Thước 135 145 phay kẹp đóa nt nt 30 139 Ngày Duyệt Ngày Chế độ cắt Chiều dài gia công (mm) 135 125 Chiều Bước Tốc độ Số sâu cắt tiến cắt vòng (mm) (mm/r) (m/ph) quay (v/ph) 5,745 0,1 58 150 4,95 0,1 58 150 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 10 Tên nguyên công Phay hai mặt bên lại bề mặt lắp vít Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử P82 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá chuyên dùng Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Khoan Mũi Thước Ø6 25 khoan kẹp Taro Người lập Khuất Văn Đăng Mũi taro Ngày dưỡng M6 Duyệt Ngày 20 Chế độ cắt Chiều Chiều Bước Tốc độ dài gia sâu cắt tiến cắt công (mm) (mm/r) (m/ph) (mm) 25 0,15 17,1 20 Số vòng quay (v/ph) 900 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 10 Tên nguyên công Khoan taro lỗ M6 Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử 2A150 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá khoan Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Khoan Mũi Thước 30 40 khoan kẹp Taro Taro Người lập Ngày Khuất Văn Đăng Dưỡng Duyệt M20 Ngày 20 Chế độ cắt Chiều Chiều Bước Tốc độ dài gia sâu cắt tiến cắt công (mm) (mm/r) (m/ph) (mm) 135 0,5 16,2 135 Số vòng quay (v/ph) 300 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 102 Tên nguyên công Khoan taro M20 Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử 2A150 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá khoan Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Cắt Dao Thước 0,5 100 đứt phay kẹp cắt Người lập Ngày Duyệt Ngày Khuất Văn Đăng Chế độ cắt Chiều dài gia công (mm) 53 Chiều Bước Tốc độ Số sâu cắt tiến cắt vòng (mm) (mm/r) (m/ph) quay (v/ph) 0,5 0,1 58,875 330 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 103 Tên nguyên công Cắt đứt Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử P82 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá chuyên dùng Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Tinh Dao Thước 30 139 phay kẹp trụ Người lập Ngày Duyệt Ngày Khuất Văn Đăng Chế độ cắt Chiều dài gia công (mm) 125 Chiều Bước Tốc độ Số sâu cắt tiến cắt vòng (mm) (mm/r) (m/ph) quay (v/ph) 1,75 0,1 45 290 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 104 Tên nguyên công Phay hai mặt lắp ghép Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử P82 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá phay Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 2 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Tên nguyên công Phân xưởng Tổ Cơ dụng Chế thử Số phôi lần Đồ gá Đồ gá khoan Số chi tiết Trong loại Trong đợt gia công STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Tổng số tờ Khoan khoét taro lỗ M10 Máy Số liệu 2A150 Vật liệu Nhãn hiệu GX Thời Đònh mức thời gian Bậc gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn gian gian bò kt khác 3/7 Emuxi Chế độ cắt Chiều Chiều Bước Tốc độ dài gia sâu cắt tiến cắt công (mm) (mm/r) (m/ph) (mm) 30, 25 0,24 16,2 Số vòng quay (v/ph) 650 Khoét Mũi khoét Taro taro Người lập Ngày Khuất Văn Đăng 30, 650 10 Dưỡng Duyệt M10 Ngày 35, Độ cứng Đánh số Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Khoan Mũi Thước 10 35, 25 khoan kẹp Nt Đánh số 0,2 16,2 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 105 2 Dung dòch trơn nguội Chi tiết số Nguyên công số 10 Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số Tổng số tờ 10 STT Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Doa Dao Thước Ø65 60 doa kẹp Người lập Ngày Duyệt Ngày Khuất Văn Đăng Chế độ cắt Chiều Chiều Bước Tốc độ dài gia sâu cắt tiến cắt công (mm) (mm/r) (m/ph) (mm) 53 0,1 30 Số vòng quay (v/ph) 290 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 106 Tên nguyên công Doa lỗ Ø65 Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử 2620B Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá doa Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi 11 Tên nhà máy: Phiếu nguyên công Tên sản phẩm Máy đột Tên chi tiết Tay biên Chi tiết số Nguyên công số 11 Tổng số tờ T Bước Dụng cụ Số liệu tính Dụng Dụng Dụng Kích Số Chiều dài cụ cắt cụ cụ đo thước gia lần chạy phụ công(mm) chạy dao(mm) dao Cắt Dao Thước 10 đứt phay kẹp cắt Người lập Ngày Duyệt Ngày Khuất Văn Đăng Chế độ cắt Chiều dài gia công (mm) 1,8 Chiều Bước Tốc độ Số sâu cắt tiến cắt vòng (mm) (mm/r) (m/ph) quay (v/ph) 2,5 0,1 58,875 330 Đònh mức thời gian Thời Thời gian gian phụ (ph) 107 Tên nguyên công Phay rãnh lắp bạc Phân xưởng Tổ Máy Số liệu Đánh số Cơ dụng Chế thử P82 Số phôi lần Vật liệu Nhãn hiệu Độ cứng GX Đồ gá Đánh số Đồ gá chuyên dùng Số chi tiết Thời Đònh mức thời gian Bậc Trong loại Trong đợt gia gian Cơ Phụ Các thời Thời thợ chẩn công gian gian bò kt khác 1 3/7 Dung dòch trơn nguội Emuxi 12 13 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN V.I KẾT LUẬN: Qua thời gian nghiên cứu, thực hồn thành đề tài tơi thấy Việc làm đề tài tốt nghiệp giúp ta hệ thống lại kiến thức học trường ngồi giúp ta tìm hiểu nhiều vấn đề thực tế vấn đề khác có liên quan Bước đầu giúp ta làm quen với cơng việc độc lập thực hồn thiện việc thiết kế máy, lập quy trình cơng nghệ gia cơng sở bước đầu làm quen với cơng việc kỹ sư chế tạo máy sau Khơng thực đề tài tốt nghiệp tập cho sinh viên tác phong phương pháp nghiên cứu tìm hiểu, tự đưa ý tưởng thơng qua đánh giá giáo viên hướng dẫn để đưa phương án thực ý tưởng Đặc biệt việc cho sinh viên tự nhận tìm đề tài thời gian thực tập tốt Nó giúp sinh viên chủ động hơn, có trách nhiệm với đề tài mình, thuận lợi việc tìm liệu có liên quan Khơng vậy, thời gian thực tập hội để sinh viên tiếp cận thực tế, tìm hiểu đưa nhận định đánh giá cơng việc đề tài muốn nhận để thực Ngồi việc tự nhận đề tài thể khả đánh giá liên hệ, thực tế sản xuất q trình nghiên cứu phục vụ sản xuất Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB04-1 xưởng khí cơng ty thiết bị điện Việt Nam.” Qua thời gian tìm hiểu tiếp cận thực tế, tháo lắp sửa chữa theo rõi khả làm việc mẫu máy JB04-1 Nói chung máy thiết kế hồn thành kết cấu đặc tính kỹ thuật u cầu Ta sử dụng thiết kế để đưa vào thực tế sản xuất Nhưng thực chất đồ án tốt nghiệp phần chương trình đào tạo nên mang nặng tính lý thuyết nên khơng tránh khỏi sai sót Nên trước đưa vào sản xuất hàng loạt ta nên chế tạo thử để đánh giá khả hoạt động máy trước đưa vào sản xuất hàng loạt 14 Tơi hy vọng ngành chế tạo máy nước ta ngày phát triển vững mạnh, chế tạo loại máy móc thiết bị có độ tin cậy cao khả hoạt động phục vụ tốt Để khơng phục vụ ngành cơng nghiệp nước mà cho giới V.II ĐỀ XUẤT Ý KIẾN * Tuy nghiêm cứu tham khảo nhiều tài liệu liên quan thời gian thực đề tài hạn hẹp nguồn tài liệu có hạn nên khơng tránh khỏi sai sót Và chưa cải thiện số tính máy giúp máy hoạt động tối ưu hiệu Do xin đưa số ý kiến đề xuất sau: -/ Trên sở nghiên cứu thiết kế máy theo mẫu JB04 máy thiết kế coi hồn thiện mặt kết cấu Nên hy vọng tương lai máy chế tạo đưa vào thực tế sản xuất để đánh giá khách quan khả làm việc hiệu máy -/ Trong cấu tạo máy nên thêm hộp tốc độ cấu biên thiên vơ cấp để điều chỉnh tốc độ hành trình máy theo u cầu cường độ làm việc cho phù hợp -/ Ngồi ta tăng khối lượng bánh đà để giảm cơng suất động điện Nhưng ngược lại khối lượng thể tích máy tăng lên -/ Hệ thống bơi trơn máy nên thay hệ bơi trơn thủy tĩnh để đảm bảo máy hoạt động êm gây ồn * Trong thời gian nghiên cứu thực đề tài tơi xin đề xuất thêm số vấn đề sau: -/ Thư viện trường cần cập nhật, tăng thêm số đầu sách tăng số lượng sách phục vụ đặc biệt sách chun ngành Các tài liệu gia cơng áp lực, thiết bị gia cơng áp lực, tính tốn thiết kê cấu dẫn động trục khuỷu, cam, cấu lắc…còn thiếu nên sinh viên khơng có điều kiện tiếp cận để học tập nghiên cứu -/ Trong chương trình đào tạo cần có giảng dạy thêm, thêm chun đề “Máy, thiết bị cơng nghệ gia cơng áp lực” Vì thực chất gia cơng áp lực đánh gía cơng nghệ so với phát triển nên cơng nghiệp 15 giới Và thực tế sản xuất nước ta ngành phát triển mạnh đặc biệt sản xuất đồ gia dụng phục vụ xây dựng… -/ Và tương lai khơng xa tất sinh viên làm tốt nghiệp làm đề tài Vì giúp sinh viên làm quen với cơng việc thiết kế hệ thống lại kiến thức trước trường Và đề tài sau sinh viên tự nhận, thực ngày có chất lượng tốt hồn thiện 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Biên dịch: Nguyễn Trọng Thể Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 1976 2/ GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn, PGS.TS Trần Xn Việt Sổ tay cơng nghệ chế tạo máy I, II, III Nhà xuất khoa học kỹ thuật 3/ Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuật khí I, II Nhà xuất giáo dục 4/ Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn Bài tập vẽ kỹ thuật khí tập II Nhà xuất giáo dục 5/ PGS.TS Ninh Đức Tốn Dung sai lắp ghép Nhà xuất giáo dục – 2000 6/ PGS.TS Phạm Hùng Thắng Hướng dẫn thiết kế đồ án mơn học chi tiết máy Đại học Nha Trang 7/ Th.S Đặng Xn Phương Bài giảng chế tạo máy II Đại học Nha Trang 8/ Nguyễn Ngọc Cẩn Máy cắt kim loại Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 9/ Nguyễn Trọng Hiệp Chi tiết máy I, II 17 Nhà xuất giáo dục 10/ Nguyễn Văn Ba, Lê Trí Dũng Sức bền vật liệu I, II Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh – 1998 11/ TS Nguyễn Văn Ba Hướng dẫn giải tập sức bền vật liệu Đại học Nha Trang 12/ Th.S Nguyễn Văn Tường Chế tạo phơi Đại học Nha Trang 13/ Th.S Nguyễn Thái Vũ Giáo trình máy nâng Đại học Nha Trang 14/ Th.S Đặng Xn Phương Đồ gá thiết kế đồ gá gia cơng khí Đại học Nha Trang 15/ GS.TS Trần Văn Địch Thiết kế đồ án cơng nghệ chế tạo máy Nhà xuất khoa học kỹ thuật 16/ Trang web http://www.made-in-china.com 17/ Th.S Trần Ngọc Nhuần Hướng dẫn thiết kế lý thuyết máy Đại học Nha Trang [...]... máy Máy mài 2 đá do Công Ty Cơ Khí Hà Nội chế tạo, 1 máy Máy đo và cắt dây đồng do phòng kỹ thuật của công ty thiết kế và chế tạo Máy hàn hồ quang do Công Ty Cơ Khí Hà Nội chế tạo, 3 máy I.4.2 Khái quát về chức năng và nhiệm vụ của Phân xưởng Đột dập – Gò hàn Xưởng cơ khí của Công ty Thiết bị đo điện (EMIC), có chức năng gia công chế tạo các chi tiết cơ khí trong công tơ đo điện các chi tiết thuộc danh... phân xưởng Máy đột JB04 -1 công suất động cơ 0,35kW, do Trung Quốc chế tạo Số lượng 5 chiếc Máy dập thủy lực 141- 10B3, do Đài loan chế tạo, 2 chiếc Máy hàn điểm DAIDEN-TQ, Trung Quốc chế tạo, 3 chiếc Máy cắt tôn do Công Ty Cơ Khí Hà Nội chế tạo, 1 máy Máy taro chuyên dùng do Trung Quốc chế tạo, 2 chiếc Máy khoan đứng và máy khoan cần do Công Ty Cơ Khí Hà Nội chế tạo mỗi loại 1 máy Máy mài 2 đá do Công Ty. .. Phần tử điện áp A3: Hiệu chỉnh tải cảm ứng(cos#) 13 Ứng dụng Công tơ điện 1 pha loại CV dùng để đo năng lượng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều 1 pha 2 dây, đạt cấp chính xác 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn quốc tế IEC52 I.4 GIỚI THIỆU PHÂN XƯỞNG ĐỘT DẬP CỦA TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN VIỆT NAM I.4.1 Sơ đồ bố trí mặt bằng của Tổ gò hàn thuộc phân xưởng đột dập, các loại máy trang bị 1.1 Các loại máy trong... hàng của phòng kỹ thuật và phòng kế hoạch thị trường I.4.3 Sơ đồ Phân xưởng Đột dập tổ gò hàn.(trang bên) 15 Hình 1.3 16 PHẦN II: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐỘT DẬP, TÍNH NĂNG, CẤU TẠO, TÁC DỤNG CỦA MÁY ĐỘT JB04 -1 II.1 TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ ĐỘT, DẬP(DẬP NGUỘI) II.1.1 Thực chất: Đột dập là một phần của công nghệ dập nguội Dập nguội là một công nghệ mới so với lịch sử phát triển công nghiệp thế giới Công. .. các ngành công nghiệp như chế tạo ôtô, máy bay, tàu thủy, các thiết bị đồ gia dụng… Đột : Là một nguyên công dùng để tạo lỗ vậy nên còn gọi là đột lỗ Đột lỗ có đột lỗ thông suốt và đột lỗ không thông - Đột lỗ thông suốt: Nếu chi tiết bị đột là tấm mỏng và không cần lật phôi Để kim loại thừa thoát ra dễ dàng người ta dùng vòng đệm hoặc đặt phôi lên khuôn có lỗ rồi mới gia công Nếu vật bị đột dày, lỗ... Không gia công được các chi tiết phức tạp như đúc - Không gia công đựơc các chi tiết có kích thước quá lớn - Việc sử dụng các hợp kim trong phương pháp gia công này hạn chế hơn, không gia công được các kim loại dòn II.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY ĐỘT JB04 -1 Loạt máy JB04 -1 là mẫu máy đột để bàn cỡ nhỏ do Công ty Máy công cụ chính xác Weifeng Trung Quốc chế tạo Loại máy này thích hợp với các công việc... nhà - Tán đinh lắp ghép thanh từ trong công tơ - Dập và ép các tấm E và I thành khối E và I phục vụ phân xưởng lắp ráp - Hàn các cốt nối đầu dây với cuộn dòng bằng máy hàn điểm - Cắt chế tạo các loại đinh tán bằng đồng và bằng thép phục vụ cho bước tán đinh và lắp ghép - Chế tạo các loại vòng đệm, cán và kéo các tấm đồng và sắt từ… - Ngoài ra còn chế tạo các thiết bị cần gia công hàn hoặc đột dập theo. .. số kỹ thuật của máy: Lực tác động 10 (kN) Hành trình trượt 40 (mm) Số hành trình kép trong 1 phút 250 p/m Chiều cao làm việc lớn nhất 150 (mm) Kích thước tấm đế 270X270 (mm) Công suất động cơ 370 (W) Kích thước không gian chiếm chỗ 470 X 320 X 540 (mm) Khối lượng 90 (kg) II.3 CẤU TẠO CỦA MÁY ĐỘT: Máy đột theo mẫu JB04 -1 do Trung Quốc chế tạo là mẫu máy đột cỡ nhỏ được dẫn động bằng động cơ điện, truyền... công nghiệp quần áo, dập các tấm mỏng, tạo lỗ gấp mép, tạo góc… Công dụng của máy trong tổ: Trong tổ đột dập – gò hàn máy JB04 -1 chủ yếu được dùng để thực hiện các nguyên công sau: dập lắp ghép thanh ngang của khung hộp số vào khung hộp số, tán đinh lắp ghép thanh từ động, cắt ngắn và tạo hình trục động và trục tĩnh của hộp số… II.4.2 Nhận xét của công nhân khi vận hành máy Qua nhiều năm vận hành máy. .. III.4.2.Tính toán bánh đà: Trong quá trình hoạt động của máy khi chày chưa tiếp xúc với bề mặt vật liệu, hoặc đã kết thúc quá trình đột công cuả trở lực nhỏ hơn công của lực tác động nên tốc độ góc của trụ khuỷu tăng lên Khi tác động lên bề mặt kim loại lúc này công của trở lực lớn nên tốc độ góc của trục khuỷu giảm dần Vì vậy để đảm bảo chuyển động được đồng đều ta phải tính toán bánh đà cho máy Công của trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB0 41 của xưởng cơ khí công ty thiết bị điện Việt Nam, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB0 41 của xưởng cơ khí công ty thiết bị điện Việt Nam, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế máy đột theo mẫu máy JB0 41 của xưởng cơ khí công ty thiết bị điện Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay