BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH

50 2,015 1
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:05

LỜI CẢM ƠNTrong suôt quá trình thực tập, em đã tiếp xúc với công việc xuất nhập khẩu trong thực tế gắn liền với những kiến thức đã học từ ghế nhà trƣờng. Vì vậy, với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến:Ban Giám Hiệu trƣờng Tôn Đức Thắng và khoa Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho em đi thực tập từ tháng 012015 đến tháng 042015 tại công ty TNHH Trung Minh Thành. Kết thúc khóa thực tập em đã học hỏi đƣợc nhiều kiến thức thực tiễn mới.Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hoàng Mai, giáo viên hƣớng dẫn đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn chi tiết và giúp hệ thống lại kiến thức để em hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất.Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các anh chị trong công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành đã nhiệt tình giúp đỡ em học hỏi những kiến thức thực tiễn, có cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời, luôn tạo điều kiện về mọi mặt để em có thể hoàn thành đề tài.Trong quá trình thực tập cũng nhƣ trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh những sai sót. Rất mong Ban Giám đốc, cách anh chị trong công ty và thầy cô trong Khoa bỏ qua và chỉ dẫn tận tình thêm cho em.Lời cuối cùng em xin chúc Ban Giám hiệu nhà trƣờng, Khoa Quản trị kinh doanh, cô Nguyễn Thị Hoàng Mai, Ban Giám đốc và các anh chị trong Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.Em xin chân thành cảm ơnThành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015Sinh viên thực tậpNguyễn Trần Hà MyMỤC LỤCTRANG BÌATRANG PHỤ BÌALỜI CẢM ƠNNHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪNNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNNHẬT KÍ THỰC TẬP CỦA GIẢNG VIÊNNHẬT KÍ THỰC TẬP CỦA DOANH NGHIỆPDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦUCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH ...................................................................................................................................... 11.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành .............................. 11.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ......................................................................................... 31.3. Tình hình nhân sự của công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành .......................... 41.4. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành trong giai đoạn 20122014 ............................................................................................... 71.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012 – 2014 .......................................... 111.6. Nhận xét .......................................................................................................................... 12CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU BỘT WHEY NGỌT BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH ........................ 142.1. Quy trình nhập khẩu bột Whey ngọt bằng đƣờng biển tại công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành .................................................................................................................... 142.2. Nhận xét .......................................................................................................................... 36CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰMNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGNHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH ........................................................................................................ 383.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu hàng hóa (FCL) bằng đƣờng biển ............................................................................................................................................ 383.2. Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng .................................................................... 40KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH Giảng viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRẦN HÀ MY MSSV: 71106041 Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Khóa: 15 TP HCM, THÁNG 04 NĂM 2015 LỜI CẢM ƠN Trong suôt trình thực tập, em tiếp xúc với công việc xuất nhập thực tế gắn liền với kiến thức học từ ghế nhà trƣờng Vì vậy, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu trƣờng Tôn Đức Thắng khoa Quản trị kinh doanh tạo điều kiện cho em thực tập từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015 công ty TNHH Trung Minh Thành Kết thúc khóa thực tập em học hỏi đƣợc nhiều kiến thức thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hoàng Mai, giáo viên hƣớng dẫn tận tình bảo, hƣớng dẫn chi tiết giúp hệ thống lại kiến thức để em hoàn thành báo cáo cách tốt Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh chị công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành nhiệt tình giúp đỡ em học hỏi kiến thức thực tiễn, có nhìn chi tiết hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời, tạo điều kiện mặt để em hoàn thành đề tài Trong trình thực tập nhƣ trình làm báo cáo, khó tránh sai sót Rất mong Ban Giám đốc, cách anh chị công ty thầy cô Khoa bỏ qua dẫn tận tình thêm cho em Lời cuối em xin chúc Ban Giám hiệu nhà trƣờng, Khoa Quản trị kinh doanh, cô Nguyễn Thị Hoàng Mai, Ban Giám đốc anh chị Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015 Sinh viên thực tập Nguyễn Trần Hà My MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN NHẬT KÍ THỰC TẬP CỦA GIẢNG VIÊN NHẬT KÍ THỰC TẬP CỦA DOANH NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 1.3 Tình hình nhân công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành 1.4 Tình hình hoạt động xuất nhập công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành giai đoạn 2012-2014 1.5 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 11 1.6 Nhận xét 12 CHƢƠNG 2: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU BỘT WHEY NGỌT BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 14 2.1 Quy trình nhập bột Whey đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành 14 2.2 Nhận xét 36 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰMNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 38 3.1 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nhập hàng hóa (FCL) đƣờng biển 38 3.2 Một số kiến nghị quan chức 40 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt B/L Công ty TNHH C/O D/O EIR FCL Packing List B/L L/C T/T WTO Tiếng Anh Bill of Lading Certificate of Origin Delivery Order Equipment Interchange Receipt Full Container Load Bill of Lading Letter of Credit Telegraphic Transfer World Trade Organization Tiếng Việt Vận đơn đƣờng biển Công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Lệnh giao hàng Phiếu giao nhận container Hàng nguyên container Bảng kê chi tiết hàng hóa Vận đơn đƣờng biển Tín dụng chứng từ Điện chuyển tiền Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 BẢNG BIỂU Lao động phòng ban năm 2014 Cơ cấu nhân công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành theo trình độ Kim ngạch xuất nhập công ty giai đoạn 2012 – 2014 Kim ngạch nhập theo cấu hàng hóa công ty giai đoạn 2012 – 2014 Kim ngạch nhập hàng hóa theo thị trƣờng nhập giai đoạn 2012 – 2014 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thƣơng Mại Trung Minh Thành giai đoạn 2012 – 2014 HÌNH VẼ Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Biểu đồ kim ngạch xuất nhập công ty giai đoạn 2012 – 2014 Biểu đồ kim ngạch mặt hàng nhập công ty giai đoạn 2012 – 2014 Kim ngạch nhập hàng hóa theo thị trƣờng nhập giai đoạn 2012 – 2014 Sơ đồ quy trình nhập hàng hóa đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Trang 11 12 Trang 10 11 16 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam có 3000km đƣờng biển, vị trí địa lý thuận lợi đồ khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng – khu vực kinh tế động nhiều tiềm phát triển tƣơng lai Bên cạnh đó, kể từ Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam có bƣớc tiến vƣợt bậc, khối lƣợng hàng hóa giao dịch với nƣớc tăng đáng kể Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam ngày thiết lập đƣợc nhiều mối quan hệ với doanh nghiệp khác giới, góp phần thúc đẩy hoạt động thƣơng mại phát triển mạnh mẽ đa dạng.Cụ thể nói, hoạt động xuất nhập Việt Nam giai đoạn vừa qua đạt đƣợc thành tựu to lớn, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế nƣớc phát triển, tạo việc làm cho ngƣời lao động, tạo sở khuyến khích nƣớc hợp tác kinh tế đầu tƣ vào Việt Nam Hoạt động xuất nhập bƣớc nâng cao vị Việt Nam trƣờng quốc tế Do đó, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đƣờng biển đóng vai trò quan trọng kinh tế Khi hoạt động ngoại thƣơng diễn mạnh mẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm vững nghiệp vụ trình độ chuyên môn, từ khâu giao dịch đàm phán đến khâu thực giao nhận hàng hóa Tất quan trọng đóng vai trò định đến thành công doanh nghiệp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng quy trình hoạt động xuất nhập khẩu, vậy, trình thực tập công ty TNHH Thƣơng Mại Trung Minh Thành, em chọn đề tài: “ Quy trình nhập hàng hóa đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng Mại Trung Minh Thành” để làm báo cáo thực tập Trên sở mục đích đề tài, chuyên đề gồm phần sau: Chƣơng 1: Giới thiệu công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Chƣơng 2: Quy trình nhập hàng hóa đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu nhập đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH 1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành 1.1.1 Thông tin chung công ty Tên doanh nghiệp (Tiếng Việt): công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành, gồm công ty con: Công ty TNHH Thực phẩm Trung Minh Thành Tên doanh nghiệp (Tiếng Anh): TMT co,.Ltd Giấy phép kinh doanh: 041689 Mã số thuế: 0301469902 Địa chỉ: 47 đƣờng Phan Xích Long, Phƣờng 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp Tƣ nhân Lĩnh vực hoạt động: Thƣơng mại, phân phối, xuất nhập Điện thoại: 84.8 399 55 888 Fax: 08 9955 888 Website: http://www.tmtdistribution.com/ Email: tmtcom-vn@vnn.vn 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành đƣợc thành lập bắt đầu vào hoạt động từ năm 1998 theo giấy phép đầu tƣ số 041689 ngày 01/10/1998 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Qua 15 năm hình thành phát triển, công ty không ngừng đầu tƣ, xây dựng uy tín nâng cao chất lƣợng dịch vụ đạt đƣợc thành tựu đáng kể Ban đầu, công ty hoạt động lĩnh vực xuất nhập với mặt hàng chủ yếu: nông sản, thủ công – mỹ nghệ, thức ăn gia súc, nguyên liệu thành phẩm bao bì, Với đối tác thị trƣờng lớn nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Năm 2001, công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành nhập phân phối sản phẩm Phomai Teama & Bridel miếng tập đoàn Lactalis Quốc tế (Pháp) Với giá hợp lí chất lƣợng sản phẩm vƣợt trội làm hài lòng ngƣời tiêu dùng đem lại thành công thị trƣờng Việt Nam Năm 2002, Công ty nhập mặt hàng tiêu dùng kí hợp đồng làm dịch vụ nhập sản phẩm Nestle Trang Năm 2003, Công ty nhập phân phối sản phẩm kẹo socola thƣơng hiệu Choco-Rock (Hàn Quốc), thịt bò khô thƣơng hiệu Jack Link’s ( New Zealand) Năm 2005, Công ty trờ thành nhà nhập độc quyền sản phẩm tập đoàn Nestle Việt Nam Từ đó, công ty tạo đƣợc uy tín lợi lớn thị trƣờng nƣớc Năm 2007, Công ty mở rộng đa dạng hóa với sản phẩm tiêu dùng với thƣơng hiệu Evergood (Hàn Quốc), thƣơng hiệu Precision (USA), LG (Hàn Quốc), thực phẩm chức Botem tập đoàn Natural F & P (Hàn Quốc), Yogurt Erhmann (Đức), Bergen Cookies (Hà Lan) Năm 2009, Công ty mở rộng Công ty Thực phẩm chuyên phân phối sản phẩm Socola Choco Rock cho hệ thống siêu thị đại lí bán lẻ Năm 2010, Công ty mở rộng việc nhập phân phối mặt hàng Mỹ phẩm Pureen hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ trƣng bày triển lãm hàng hóa hội chợ Năm 2014, Công ty trở thành nhà phân phối độc quyền cho tập đoàn Mesle, cung cấp dịch vụ ủy thác cho nhiều đối tác nƣớc Với bề dày kinh nghiệm tính chuyên nghiệp xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành bƣớc khẳng định thị trƣờng nƣớc Qua thành công, công ty không ngừng mở rộng phát triển tạo uy tín tín nhiệm khách hàng Vì vậy, nhiều công ty đặt lòng tin làm đối tác kinh doanh công ty năm gần dấu hiệu tốt cho phát triển lâu dài, bền vững công ty tƣơng lai 1.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh: - Mua bán hạt nhựa, nông sản, thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, nguyên liệu chế biến gỗ, thành phẩm bánh kẹo loại - Kinh doanh xuất nhập khẩu, thƣơng mại phân phối - Các mặt hàng xuất nông sản hàng thủ công mỹ nghệ - Giao nhận hàng xuất nhập đƣờng biển đƣờng hàng không - Làm đại lí phân phối thực phẩm nhập khẩu, bánh kẹo, socola, phô mai, sữa chua, khô bò, cho số tập đoàn lớn nƣớc Trang 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành ( Nguồn: Phòng tài – nhân ) Cơ cấu tổ chức công ty theo hƣớng mở rộng, phân chia rõ ràng phòng ban với chức riêng biệt Điều giúp cho việc quản lý phân chia công việc trở nên dễ dàng hiệu công việc đƣợc nâng cao Tuy nhiên, cấu mở rộng đặt nhiều trách nhiệm cho cấp quản lý nhƣ Giám đốc Phó Giám đốc quản lý phận lại công ty 1.2.2 Nhiệm vụ chức phòng ban - Giám đốc:  Là ngƣời đại diện pháp nhân công ty trƣớc pháp luật, chịu trách nhiệm tổn thất rủi ro công ty  Đƣợc quyền định ủy quyền hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đƣa sách đối nội, đối ngoại  Trực tiếp quan hệ, giao dịch kí kết hợp đồng với khách hàng  Trực tiếp xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ dài hạn ngắn hạn - Phó giám đốc: Đƣợc ủy quyền quản lý trực tiếp phòng ban, điều hành, hƣớng dẫn thực thi sách công ty thông qua phòng ban Trang  Phó Giám đốc hành chính: Quản lý trực tiếp phòng sản xuất gia công, phòng tổ chức phòng hành chính, giám đốc quản lý đơn vị trực thuộc trụ sở chi nhánh công ty, hỗ trợ Giám đốc công tác hành  Phó Giám đốc kinh doanh: Hỗ trợ Giám đốc công tác kinh doanh, quản lý trực tiếp phòng kinh doanh tổng hợp, phòng xuất nhập phòng marketing, Giám đốc quản lí đơn vị trực thuộc - Các phòng ban:  Phòng sản xuất – gia công: Phòng đời để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày mở rộng công ty Phòng sản xuất – gia công có nhiệm vụ sản xuất, đóng gói thành phẩm công ty  Phòng tài – kế toán:Chịu trách nhiệm việc ghi chép sổ sách kế toán, phản ánh trung thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh Theo dõi, đôn đốc thông báo tình hình thực chi tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý  Phòng nhân sự: Tuyển dụng, điều động nguồn nhân lực Thực công tác phát lƣơng, thƣởng cho nhân viên Xây dựng quy chế, nội dung hoạt động công ty  Phòng kinh doanh bán hàng: Tổ chức mạng lƣới tiêu thụ, điều hành hoạt động bán hàng, đề xuất chiến lƣợc kinh doanh Theo dõi phản ánh khách hàng chất lƣợng hàng hóa tổ chức theo dõi thu hồi nợ khách hàng  Phòng marketing: Có nhiệm vụ nghiên cứu thị trƣờng, xem xét đối thủ cạnh tranh tham mƣu cho Giám đốc, phó Giám đốc công tác cho kế hoạch sản xuất Tiềm kiếm khách hàng, tạo mối quan hệ lâu dài nhằm nâng cao uy tín thƣơng hiệu công ty  Phòng xuất nhập khẩu: Theo dõi thủ tục xuất nhập công ty Chịu trách nhiệm thực dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập cách nhanh nhất, đảm bảo nhận xuất hàng tiến độ, tránh phí lƣu kho bãi, lƣu container 1.3 Tình hình nhân công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành Yêu cầu lao động công ty phải có trình độ chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp, có lực, có cấp sức khỏe tốt Qua năm hoạt Trang - Mã hàng hóa: 04041000 - Tên hàng (mô tả chi tiết): - Xuất xứ: Bột Whey hiệu Crino (SWEET WHEY POWDER – CRINO BRAND), 25 kg/bao HSD: 03/2016 Canada - Lƣợng: 50 - Đơn vị tính: TNE - Đơn giá hóa đơn: Đơn giá hóa đơn – USD - TNE - Trị giá hóa đơn: - - Mã thuế NK: A - Trị giá tính thuế (S): -VND - Số tiền thuế: -VND - Thuế suất nhập (%): 0% - Mã biểu thuế VAT: VB901 - Thuế suất VAT (%): 10% - Trị giá tính thuế VAT: -VND - Tiền thuế VAT: -VND - Đơn giá hóa đơn: Dựa hợp đồng, nhập đơn giá hóa đơn, nhập mã đơn vị tiền tệ giá hóa đơn nhập mã đơn vị tính số lƣợng đơn giá hóa đơn - Trị giá hóa đơn: Ta tính theo công thức trị giá hóa đơn (USD) = đơn giá hóa đơn * số lƣợng - Trị giá tính thuế (S): Trƣờng hợp hệ thống tự động phân bổ, tính toán trị giá tính thuế nhập Nhƣng công thức tính trị giá tính thuế nhập (VND) = Trị giá hóa đơn * Tỉ giá tính thuế - Số tiền thuế: Hệ thống lấy thuế suất ngày dự kiến khai báo để tự động điền vào Nhƣng công thức tính số tiền thuế (VND) = trị giá tính thuế * thuế suất - Mã thuế nhập thuế suất nhập khẩu: Dựa vào mã HS, nhân viên tra biểu thuế, đƣợc mã thuế nhập bột Whey “A” tƣơng ứng 0% Trang 30 - Mã biểu thuế VAT thuế suất VAT: Dựa vào mã HS, nhân viên tra biểu thuế, đƣợc mã thuế VAT bột Whey “VB901” tƣơng ứng 10% - Trị giá tính thuế VAT: Hệ thống tự phân bổ Nhƣng công thức tính trị giá tính thuế VAT (VND) = Trị giá tính thuế (S) + Số tiền thuế - Tiền thuế VAT: Hệ thống tự phân bổ Nhƣng công thức tính thuế suất VAT = Trị giá tính thuế VAT * Thuế suất VAT (7) Tờ khai trị giá Nơi thiết lập khoản khai trị giá, mục ngƣời khai cần lƣu ý nhập mục: Mã phân loại khai trị giá Phí vận chuyển, bảo hiểm có khoản điều chỉnh kèm (nhƣ “chi phí đóng gói, tiền hoa hồng…”) Áp dụng phƣơng pháp giá giao dịch - Mã phân loại trị giá: - Mã phân loại khai trị giá: Ngƣời khai chọn mã phân loại cho tờ khai trị giá, thời điểm doanh nghiệp chọn mã phân loại “6 Áp dụng phƣơng pháp giá giao dịch” Sau hoàn thành nhập thông tin tờ khai điện tử phụ lục tờ khai điện tử, nhân viên công ty nhập chứng từ kèm theo tờ khai: vận đơn, hợp đồng, hóa đơn thƣơng mại Dữ liệu khai báo công ty đƣợc truyền đến Chi cục Hải Quan điện tử nơi tiếp nhận hồ sơ Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra xử lí tờ khai Khi có số tiếp nhận hệ thống, Hải quan trả xong bƣớc gửi tờ khai điện tử Sau thời gian định, nhân viên chứng từ công ty nhận đƣợc kết phản hồi Hải quan:  Nếu thông tin hệ thống trả cho doanh nghiệp thấy có thiếu sót cần bổ sung sửa đổi sử dụng mã nghiệp vụ IDB để gọi lại thông tin khai báo tờ khai sửa đổi sau tiếp IDA lại đến thông tin xác  Trƣờng hợp thông tin hệ thống trả xác, doanh nghiệp chọn mã nghiệp vụ “3.Khai thức tờ khai IDC” để đăng kí thức tờ khai với quan hải quan, thành công tờ khai đƣợc đƣa vào thực thủ tục thông quan hàng hóa Sau đăng kí thành công khai trƣớc thông tin tờ khai kiểm tra thông tin hệ thống trả về, ngƣời khai tiến hành đăng kí thức tờ khai với quan Hải quan, chọn mã nghiệp vụ “3 Khai thức tờ khai (IDC)” Trang 31 Khai báo thành công tờ khai đƣợc đƣa vào tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa  Đối với tờ khai luồng Xanh: Trƣờng hợp tờ khai đƣợc phân luồng (xanh), Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế định thông quan, Đối với hàng nhập khẩu, công chức giám sát thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển (trong trƣờng hợp khai vận chuyển kết hợp) thực việc xin, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc bên phải trang Tờ khai hàng hóa nhập (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đƣợc phê duyệt thông quan, giao cho ngƣời khai hải quan để làm tiếp thủ tục (nếu có);  Trƣờng hợp tờ khai đƣợc phân luồng (vàng), ngƣời khai xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan để kiểm tra, kết kiểm tra phù hợp, công chức hải quan cập nhật kết kiểm tra vào Hệ thống Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế định thông quan, Công chức đƣợc giao nhiệm vụ thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc bên phải trang Tờ khai hàng hóa nhập (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đƣợc phê duyệt thông quan, giao cho ngƣời khai hải quan để làm tiếp thủ tục (nếu có);  Trƣờng hợp tờ khai đƣợc phân luồng (Đỏ), ngƣời khai xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan hàng hóa để kiểm tra, kết kiểm tra phù hợp, công chức hải quan cập nhật kết kiểm tra vào Hệ thống Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế định thông quan, Công chức đƣợc giao nhiệm vụ thuộc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực việc in, đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức vào góc bên phải trang Tờ khai hàng hóa nhập (trừ thông tin chi tiết dòng hàng) đƣợc phê duyệt thông quan, giao cho ngƣời khai hải quan để làm tiếp thủ tục (nếu có); Cụ thể lô hàng nhận đƣợc phản hồi từ hệ thống nhƣ sau:  Số tờ khai: 100097453261 lúc 16:17:00  Ngày đăng kí: 11/08/2014  Tờ khai đƣợc phân luồng số (Vàng) Trang 32 Đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm đăng kí kiểm dịch động vật Đối với thực phẩm nhập nhƣ: rƣợu, bia, nƣớc giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo; bao bì chứa đựng sản phẩm phải đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm Vì lô hàng bột Whey nhập thuộc hàng thực phẩm nên sau xem xét, kiểm tra tính xác hợp lệ hồ sơ, nhân viên giao nhận công ty tiến hành đăng ký kiểm tra chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm Viện vệ sinh y tế công cộng Hồ sơ đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm gồm:  Hợp đồng: 01  Commercial Invoice: 01  Packing list: 01  Bill of Lading: 01  Giấy ủy quyền công ty  Giấy đăng kí kiểm tra thực phẩm nhập có ký tên đóng dấu doanh nghiệp: 03 tờ  Giấy chứng nhận kết phân tích thử nghiệm (Certificate of Analysis ): gốc Sau đó, nhân viên giao nhận nhận đƣợc Giấy xác nhận đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm đƣợc đóng dấu kí tên Viện trƣởng Bên cạnh đó, hàng thuộc diện động vật có nguồn gốc từ động vật nhƣ: sữa bột, bột thịt, xƣơng, phải đăng ký kiểm dịch động vật cục thú y, quan thú y vùng VI số 521/1 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Bộ hồ sơ đăng kí kiểm dịch gồm có: 2.1.7  Đơn khai báo kiểm dịch động vật (điền đủ thông tin theo mẫu): 01  Hợp đồng: 01  Invoice: 01  Packing list: 01  Bill of Lading: 01  Sanitary Certificate: 01 Sau nhận đƣợc giấy xác nhận đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm giấy xác nhận đăng kí kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu, nhân viên giao nhận bắt đầu làm thủ tục hải quan cảng Trang 33 2.1.8 Làm thủ tục hải quan cảng 2.1.8.1 Nộp hồ sơ giấy Trong lệnh giao hàng thể hàng nhập cảng ICD Phƣớc Long nên nhân viên giao nhận sau kiểm tra đầy đủ chứng từ, hồ sơ mở tờ khai Chi cục hải quan KVIV Nhân viên giao nhận công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành nộp tờ khai khu vực đăng kí tờ khai gặp cán Hải quan cửa để mở tờ khai Nhân viên giao nhận nộp hồ sơ hải quan cho cán này, cán Hải quan xem xét hồ sơ, nhập mã số kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp (cụ thể là: 0301469902) vào máy tính để kiểm tra điều kiện cho phép mở tờ khai doanh nghiệp kiểm tra ân hạn thuế, bảo lãnh thuế Tiếp đến, hệ thống khai báo Hải quan, lô hàng thuộc luồng vàng, nên nhân viên Hải quan kiểm tra chi tiết chứng từ, đối chiếu với thông tin tiến hành làm thủ tục hải quan điện tử Lô hàng công ty đƣợc phân luồng vàng xin đƣa hàng kho để bảo quản nên làm thủ tục hải quan, nhân viên giao nhận phải xuất trình hồ sơ giấy gồm những:  Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 02  Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01  Hóa đơn thƣơng mại: 01 gốc  Vận đơn đƣờng biển: 01  Bảng kê khai chi tiết hàng hóa: 01  C/O: 01  Delivery Order – D/O: 01  Certificate of Analysis: 01  Giấy đăng kí kiểm tra an toàn thực phẩm: 01  Giấy đăng kí kiểm động vật: 01  Công văn xin đƣa hàng kho có đóng dấu, kí tên doanh nghiệp: 01  Giấy giới thiệu công ty Sau kiểm tra chứng từ thấy hợp lệ, Hải quan cập nhật kết kiểm tra vào hệ thống Hải quan đồng ý cho đƣa hàng kho riêng công ty kho số 7, 18 Cộng Hòa, P.4, Q Tân Bình để bảo quản chờ kết kiểm tra chuyên ngành, vậy, công chức Hải quan in “Tờ khai bổ sung hàng hóa nhập (cơ quan Hải quan thực hiện)” đóng dấu mộc “ĐƢA HÀNG VỀ BẢO QUẢN” vào tờ khai Trang 34 2.1.8.1 Thanh lý tờ khai nhận hàng Sau đó, nhân viên giao nhận cầm D/O đến phòng thƣơng vụ cảng, đóng phí làm thủ tục nhận phiếu giao nhận container (Phiếu EIR – Equipment Intercharge Receipt) Lô hàng bột Whey hiệu Crino có 02 container nên đƣợc nhận 02 phiếu EIR Sau đó, nhân viên giao nhận đến xuất trình Hải quan lý cổng chứng từ sau:  01 D/O gốc  01 y tờ khai hải quan điện tử kèm theo 01 gốc để đối chiếu  02 phiếu EIR Hải quan lý cổng kiểm tra, ký đóng dấu xác nhận Hải quan giám sát cổng lên phiếu EIR tờ khai Hải quan điện tử để xác nhận hàng qua khu vực giám sát Thanh lý Hải quan cổng xong, nhân viên giao nhận liên hệ giao phiếu EIR có chữ kí, dấu cho ngƣời vận tải Ngƣời vận tải xuất trình phiếu EIR hợp lệ lấy hàng khỏi cổng Hải quan Hải quan giám sát cổng đối chiếu biển số xe, số khóa ghi phiếu EIR thực tế thấy phù hợp với cho phép ngƣời vận tải mang hàng kho 2.1.9 Mang hàng bảo quản, kiểm dịch Khi đƣa hàng kho riêng, công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành thông báo Viện vệ sinh y tế công cộng Cơ quan Thú y vùng VI để cử nhân viên đến kiểm tra chất lƣợng hàng hoá có nhƣ mẫu đăng ký hay không Cán kiểm hoá vào chứng từ, tờ khai hàng nhập khẩu, đối chiếu ký mã hiệu, xuất xứ, tính chất, tình trạng, số lƣợng hàng bắt đầu lấy mẫu kiểm dịch lập biên lấy mẫu Sau đó, nhân viên giao nhận ký xác nhận vào biên lấy mẫu Sau đó, cán kiểm hóa vận chuyển mẫu Viện quy cách Sau thực kiểm nghiệm mẫu, cán kiểm hóa nhận xét đánh giá kết kiểm nghiệm so với tiêu chuẩn sở Nếu đạt, xét lại toàn hồ sơ, phát hành chứng thƣ gửi cho doanh nghiệp Với lô hàng bột Whey hiệu Crino nhận đƣợc giấy “Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đƣợc cấp từ Viện y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh “Giấy chứng nhận kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập dùng làm thực phẩm” đƣợc cấp từ Cơ quan Thú y vùng VI Trang 35 2.1.10 Thông quan Sau nhận đƣợc giấy xác nhận đánh giá kết kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, nhân viên giao nhận đem đầy đủ giấy chứng nhận lên cảng để hoàn tất thủ tục thông quan nhận đƣợc tờ khai hải quan điện tử (Thông quan) đƣợc đóng dấu xác nhận thông quan 2.2 Nhận xét Về bản, từ khâu kí kết hợp đồng tới khâu nhập hàng hóa gần sát với lý thuyết mà em đƣợc học trƣờng Trên thực tế, đôi lúc em thấy có vài khác biệt mối quan hệ quen biết công ty với đối tác nên công ty bỏ qua số bƣớc kiểm tra dễ dàng tạo điều kiện cho giao dịch đƣợc thực Thủ tục pháp lý hợp đồng đơn giản nhƣng quy định pháp luật Nhìn trình nhập hàng nguyên container đƣờng biển công ty đơn giản, nhanh chóng Từng bƣớc quy trình nhập hàng hóa đƣợc phân công công việc rõ ràng Quy trình chặt chẽ, hợp lý nhân viên với Các bƣớc làm thủ tục hải quan diễn theo quy trình định 2.2.1 Thuận lợi công ty - Công ty có mối quan hệ hợp tác lâu dài với đối tác nên giấy tờ, chứng từ lô hàng xảy sai sót dễ dàng chỉnh sửa sai sót xảy - Thông tin khách hàng đƣợc quản lý cách có hệ thống Vì vậy, nhân viên dễ theo dõi, dễ dàng cập nhật thông tin, đảm bảo tính quán xác thông tin - Công ty có hệ thống kho bãi xe riêng nên thuận tiện cho việc nhận hàng Hơn nữa, phận phòng ban công ty đƣợc trang bị đầy đủ máy tính, Internet, điện thoại tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho trình làm việc - Các thủ tục nhập đƣợc thực cách chuyên nghiệp nhân viên giao nhận công ty giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ có đƣợc mối quan hệ tốt với nhân viên khâu thủ tục - Ban giám đốc quan tâm theo dõi việc thực hợp đồng nhập để đảm bảo quy trình diễn hƣớng kế hoạch - Doanh nghiệp không nợ tiền thuế hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt hàng hóa nhập thời điểm đăng kí tờ khai Vì vậy, trình thông quan thuận tiện nhanh chóng Trang 36 2.2.2 Khó khăn công ty - Số lƣợng giao nhận công ty chƣa phù hợp với toàn khối lƣợng công việc ngày nhiều dẫn đến tình trạng công việc đạt đƣợc hiệu cao tải - Các phòng ban tách rời, chƣa có hợp tác quán công việc, số quy trình mang tính chất thủ công, nhiều dẫn đến trễ tiến độ với số lô hàng - Bên cạnh đó, công ty thiếu phòng tiếp khách hàng làm cho môi trƣờng giao dịch chƣa thật thuận lợi chuyên nghiệp - Ngoài khó khăn trên, tồn sách pháp luật, máy công quyền Việt Nam chƣa thật minh bạch Cụ thể, công ty gặp phải chút rắc rối nhân tố ngƣời nhƣ số phận cán bộ, nhân viên hải quan, trình độ chuyên môn nhƣ ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tận tâm công chức hạn chế Trang 37 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH Nhìn chung, tình hình nhập công ty tốt tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối ổn định Doanh thu hàng nhập chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu công ty, chứng tỏ doanh thu hàng nhập doanh thu công ty Chính công ty cần quan tâm đặc biệt đến họat động nhập hàng hóa đƣờng biển Để trì đƣợc mức độ tăng trƣởng, công ty cần phải đầu tƣ sở vật chất nhân nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhập hàng hóa 3.1 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nhập hàng hóa đƣờng biển 3.1.1 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực Cơ sở đề xuất: Thực tế nhƣ đề cập đội ngũ công ty nguồn lực cốt yếu trình hoạt động nhập hàng hóa đƣờng biển Đội ngũ nhân viên hạn chế so với công ty khác, cạnh tranh thị trƣờng Nội dung giải pháp: Thứ nhất, Hoàn thiện yếu tố ngƣời Công ty cần thƣờng xuyền tổ chức khóa học nghiệp vụ ngoại thƣơng, toán quốc tế, ngoại ngữ nâng cao trình độ cho cán nhân viên giao nhận, giúp họ nâng cao lực nghiệp vụ, đồng thời, tạo cho họ tiếp cận, cập nhật thông tin thông tƣ Hải quan, tập quán quốc tế để linh hoạt vận dụng vào công việc Thứ hai, Tuyển chọn, đầu tƣ vào sinh viên theo học chuyên ngành xuất nhập nhƣ liên kết với Câu lạc tổ chức tham quan thực tế công ty để tuyển đƣợc nhân viên tiềm cho công ty Bên cạnh đó, công ty xếp cho nhân viên xen kẽ bên cạnh nhân viên có nhiều kinh nghiệm để tạo điều kiện “vừa học vừa làm”, nâng cao khả hiểu biết thực tế, đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo cho công ty Thứ ba, Phải phối hợp chặt chẽ phòng ban công ty Để làm đƣợc điều này, phận kinh doanh, phận kho vận, phận giao nhận phải thƣờng xuyên liên lạc với Cần thƣờng xuyên tổ chức họp nhằm rút kinh nghiệm vấn đề phát sinh, thảo luận đƣa hƣớng giải khắc phục Các phòng ban có liên quan phải phối hợp với để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mình, nhiệm vụ chung công ty cách tốt Trang 38 Dự đoán hiệu mang lại: Từng khâu sợi mắc xích quy trình: lƣu kho, vận tải, giao nhận, thủ tục hải quan không đƣợc gián đoạn khâu phải chuẩn bị khéo léo, phối hợp cách nhịp nhàng xem quy trình nhƣ hệ thống Hiệu thiết thực mang lại lợi nhuận, nâng cao khả cạnh tranh so với đơn vị ngành khác Đồng thời giảm đƣợc chi phí phát sinh không đáng có 3.1.2 Mở rộng quan hệ kinh doanh Cơ sở đề xuất: Phát triển thị phần, tạo lƣợng khách hàng ổn định Nội dung giải pháp: Thứ nhất, Công ty tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng, tìm hiểu phong tục tập quán, quy định pháp luật thị trƣờng đồng thời nghiên cứu nhu cầu giao nhận hàng hóa để mở rộng thị trƣờng xuất nhập khẩu, tìm kiếm khách hàng để đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu tăng cƣờng vị Có mở rộng đƣợc thị trƣờng đảm bảo đƣợc lợi ích lâu dài công ty nhƣ cán công nhân viên, nâng cao triển vọng phát triển công ty Thứ hai, Công ty cần nâng cấp, cập nhật thƣờng xuyên làm phong phú thêm Website công ty để tạo thu hút khách hàng tham quan hợp tác Dự đoán hiệu mang lại: - Gia tăng thị phần công ty - Bảo đảm mục tiêu doanh thu công ty 3.1.3 Nâng cấp thiết bị văn phòng nâng cấp phòng tiếp khách Cơ sở đề xuất:Cơ sở hạ tầng điều kiện thiết yếu tạo nên thành công doanh nghiệp Nội dung giải pháp: Thứ nhất, Hiện nay, công ty chƣa trọng phòng tiếp khách nên tạo không gian chƣa chuyên nghiệp để tiếp khách nƣớc thời gian khách ngồi chờ Vì vậy, cần nâng cấp phòng tiếp khách công ty Thứ hai, Trang bị thêm số máy móc, thiêt bị thay loại lạc hậu nhằm đảm bảo điều kiện cho nhân viên văn phòng làm việc cách tốt môi trƣờng làm việc tốt Công ty nên đầu tƣ mua sắm máy vi tính có tốc độ xử lý cao, kết nối mạng internet mạnh để tránh tình trạng rớt mạng giao dịch với khách hàng, trang bị điện thoại không dây để tiện liên lạc với phòng ban công ty Trang 39 Dự đoán hiệu mang lại: - Đáp ứng nhu cầu kinh doanh, cung cấp thông tin để giải kịp thời, hạn chế đƣợc rủi ro - Tăng hiệu kinh doanh công ty - Đƣa công ty bắt nhịp đƣợc với quốc tế 3.2 Một số kiến nghị quan chức 3.2.1 Đối với Nhà nƣớc quan Hải quan Thứ nhất, Nhà nƣớc nên đƣa sách vĩ mô thông thoáng xác Cùng với việc ngày hoàng thiện chế, sách phủ Hàng hải, giao nhận vận tải biển vốn đƣợc coi chƣa đồng bộ, thiếu quán, chƣa bao quát đƣợc hoạt động phát sinh thực tiễn khiến doanh nghiệp giao nhận gặp không khó khăn Thứ hai, Hoàn thiện biểu thuế xuất nhập khẩu, hạn chế khó khăn trình áp mã số thuế cách xây dựng biểu thuế vào tính chất hàng hóa thay cho biểu thuế dựa vào tính chất, vừa theo mục đích sử dụng Thứ ba, Quyết tâm làm máy nhân ngành hải quan không gây phiền hà, rắc rối doanh nghiệp, không làm cản trở trình lƣu thông hàng hóa xuất nhập Thứ tư, Hải quan điện tử bƣớc cải tiến đáng kể giúp tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, công sức nhƣ nâng cao hiệu thực quy trình nhập Tuy nhiên, hệ thống mạng Hải quan chậm không ổn định khiến việc khai hải quan điện tử tốn nhiều thời gian Nhà nƣớc nên nâng cao hệ thống mạng nhƣ chuyên nghiệp hóa quy trình kiểm tra hải quan để tối đa hóa tiện lợi hải quan điện tử Thứ năm, Đào tạo nghiệp vụ cho cán hải quan để khỏi sai sót việc kiểm tra giám sát Chú trọng xây dựng đội ngũ cán hải quan sạch, vững mạnh, đặc biệt vấn đề đạo đức, vững vàng trƣớc cám dỗ vật chất để xứng đáng với lòng tin cậy Đảng, Chính phủ Nhân dân Trang 40 3.2.2 Đối với nhà trƣờng Đối với việc học trƣờng, em xin có vài kiến nghị với nhà trƣờng việc học tập trƣờng Thứ nhất, Trong trình học trƣờng, chúng em nên có buổi kiến tập để đƣợc hƣớng dẫn cách thực tế quan sát vấn đề liên quan đến thủ tục làm Hải quan Thứ hai, Không học loại chứng từ, em mong thầy cô hƣớng dẫn cách chỉnh sửa kiểm tra sai sót loại chứng từ vấn đề thƣờng gặp thực nghiệp vụ Trang 41 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh nhập hàng hóa đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, đặc biệt nƣớc ta nƣớc phát triển Ngành vận tải biển bƣớc phát triển góp phần đƣa Việt Nam hội nhập vào kinh tế giới với phát triển ngành dịch vụ giao nhận hàng hóa đƣờng biển Nhu cầu khách hàng ngày cao, môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, để tồn tại, vƣợt qua thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập hay công ty giao nhận, logistic cần phải có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp, luôn đổi mới, thay đổi phong cách làm việc mức độ chuyên nghiệp nhất, giảm thiểu chi phí nhƣng mang lại hiệu cao đạt đƣợc niềm tin nơi khách hàng Đồng thời nhà làm kinh tế nhƣ nhà làm luật, phải gắn bó mật thiết với nhau, giúp nhà nƣớc đƣa sách điều chỉnh phù hợp, kịp thời để tạo môi trƣờng kinh doanh hoàn hảo cho doanh nghiệp nƣớc Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành đƣợc thành lập năm 1998 chủ yếu kinh doanh lĩnh vực thực phẩm, nhập phân phối hàng ngoại từ nƣớc giới.Hiện công ty dần lớn mạnh nhiên có nhiều khó khăn thử thách phía trƣớc nhƣng công ty cố gắng nỗ lực không ngừng, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng xu hƣớng phát triển đất nƣớc tƣơng lai Qua trình nghiên cứu “Quy trình nhập hàng hóa đƣờng biển công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành” giúp em hiểu rõ nghiệp vụ thực tế, đồng thời, hiểu rõ điểm mạnh nhƣ bất lợi tồn đọng công ty Phần đóng góp giải pháp nêu đề cập đƣợc số vƣớng mắc, thực tế, hẳn tồn đọng nhiều vấn đề khác cần phải khắc phục Nội dung giải pháp có khuyết điểm, mong nhận đƣợc góp ý chia sẻ từ phía thầy cô từ phía doanh nghiệp để vấn đề sớm đƣợc hoàn thiện phát huy tác dụng Một lần nữa, em xin cảm ơn cô Th.s Nguyễn Thị Hoàng Mai tận tình hƣớng dẫn em báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, anh chị công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập công ty DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, Thông tƣ số 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội, 2013 Phan Nguyễn Thúy An, Quy trình nhập xi măng công ty TNHH Thương mại Trung Minh Thành, Cao đẳng kinh tế đối ngoại, 2013 Trần Đình Phụng, Tổ chức thực nghiệp vụ giao nhận hàng nhập đường biển công ty TNHH Thương mại Trung Minh Thành, Cao đẳng kinh tế đối ngoại, 2014 Lê Phan Diệu Thảo, Giáo trình toán quốc tế, NXB Phƣơng Đông – 2013 Báo cáo tài công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành giai đoạn 2012 – 2014 Các website - Công ty TNHH Thƣơng mại Trung Minh Thành: http://www.tmtdistribution.com/about.php?id=2 - Cách khai hải quan điện tử ECUS 5.0: http://222.255.29.50/ECUS/HD_SUDUNG_ECUS5VNACCS.PDF PHỤ LỤC Hợp đồng thƣơng mại Hóa đơn thƣơng mại Bảng kê chi tiết hàng hóa Đơn bảo hiểm hàng hóa Bảng phân tích thành phần sản phẩm Giấy chứng nhận y tế Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Vận đơn đƣờng biển Thông báo hàng đến 10 Lệnh giao hàng 11 Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm 12 Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập 13 Giấy chứng nhận kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập dùng làm thực phẩm 14 Tờ khai bổ sung hàng hóa nhập (Cơ quan Hải quan thực hiện) 15 Tờ khai hàng hóa nhập (Thông quan)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG MINH THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay