Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng

127 210 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 09:02

Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN VỀ NHÓM THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÂU ĐỔ BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG NHÀ DÂN DỤNG 1.1 Tổng quan .6 1.2 Công tác giới xây dựng dân dụng .7 1.2.1 Công tác bê tông bê tông cốt thép toàn khối 1.2.2 Phương tiện vận chuyển 1.2.3 Máy nâng .9 1.2.4 Đầm bê tông ( đầm chấn động ) 10 1.2.5 Máy trộn bê tông 10 Chương II: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ .12 2.1 Phương án thiết kế 12 2.1.1 Máy trộn bê tông 13 2.1.2 Thiết bị nâng .16 2.2 Chọn phương án .19 Chương III: THIẾT KẾ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 20 3.1 Bài toán động lực học cho thiết bị 20 3.1.1 Tính toán suất 20 3.1.2 Tính toán cho máy trộn bê tông tự 22 3.1.3 Phân phối tỷ số truyền 27 3.1.4 Lập bảng thông số kỹ thuật hệ thống 27 3.2 Thiết bị nâng 28 3.2.1 Tính chọn phanh đai ( phanh đai đơn giản ) 32 3.2.2 Thiết bị dừng .37 3.3 Tính toán bền thiết bị 39 3.3.1 Tính sức bền tang .39 3.3.2 Hộp giảm tốc máy trộn bê tông 42 SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 3.3.2.1 Thiết kế truyền đai thang 42 3.3.2.2 Chọn loại đai 43 3.3.2.3 Xác định đường kính bánh đai 43 3.3.2.4 Tính đường kính bánh đai lớn 44 3.3.2.5 Chọn sơ khoảng cách trục (Asb) 44 3.3.2.6 Xác định xác chiều dài L khoảng cách trục A 44 3.3.2.7 Kiểm nghiệm góc ôm bánh đai .45 3.3.2.8 Xác định số đai cần thiết 45 3.3.2.9 Xác định kích thước bánh đai 46 3.3.2.10 Xác định lực tác dụng lên trục 46 3.3.3 Thiết kế truyền bánh cấp nhanh 46 3.3.3.1 Chọn vật liệu chế tạo bánh 46 3.3.3.2 Xác định ứng suất cho phép 47 3.3.3.3 Chọn sơ hệ số tải trọng .49 3.3.3.4 Chọn hệ số chiều rộng bánh 49 3.3.3.5 Xác định khoảng cách trục A 49 3.3.3.6 Chọn vận tốc vòng chọn cấp xác chế tạo bánh 49 3.3.3.7 Xác định xác khoảng cách trục A 49 3.3.3.8 Xác định môđun, số răng, chiều rộng bánh 50 3.3.3.9 Kiểm nghiệm sức bền uốn 50 3.3.3.10 Định thông số hình học truyền 51 3.3.3.11 Tính lực tác dụng lên trục 51 3.3.4 Thiết kế truyền bánh cấp chậm .51 3.3.5 Thiết kế truyền bánh hở 57 3.4 Thiết kế trục 63 3.4.1 Chọn vật liệu trục .64 3.4.2 Tính sơ trục 64 3.4.3 Tính gần .64 3.4.4 Xây dựng sơ đồ tính toán trục 65 SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 3.4.5 Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn 71 3.4.6 Thiết kế cấu tạo hộp giảm tốc 81 3.4.6.1 Thiết kế cấu tạo chi tiết truyền động 81 3.4.6.2 Thiết kế cấu tạo hộp giảm tốc 81 3.4.6.3 Một số kích thước vỏ hộp .81 3.4.6.4 Bôi trơn hộp giảm tốc 82 3.4.6.5 Cố định ổ trục vỏ hộp 83 Chương IV: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG TRUYỀN ĐỘNG 84 4.1 Quy trình công nghệ gia công bánh truyền động 84 4.1.1 Yêu cầu kỹ thuật 84 4.1.2 Chọn vật liệu chế tạo bánh 84 4.1.3 Tính công nghệ kết cấu .84 4.1.4 Xác định dạng sản xuất 85 4.1.5 Xác định phương pháp chế tạo phôi tính lượng chi tiết gia công chuẩn bị phôi 87 4.1.6 Xác định lượng dư gia công .87 4.1.7 Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết 93 4.1.8 Thiết kế nguyên công 95 4.1.8.1 Nguyên công 95 4.1.8.2 Nguyên công 97 4.1.8.3 Nguyên công 98 4.1.8.4 Nguyên công 99 4.1.8.5 Nguyên công 99 4.1.8.6 Nguyên công 100 5.1.8.7 Nguyên công 101 4.1.8.8 Nguyên công 103 5.1.8.9 Nguyên công 104 4.2 Xác định chế độ cắt .104 SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 4.2.1 Chế độ cắt nguyên công 105 4.2.1.1 Chế độ cắt tiện mặt đầu 105 4.2.1.2 Chế độ cắt khoan lỗ 107 4.2.1.3 Chế độ cắt khoét .109 4.2.1.4 Chế độ cắt doa 111 4.2.2 Chế độ cắt nguyên công 112 4.2.3 Chế độ cắt nguyên công 112 4.2.4.Chế độ cắt nguyên công 115 4.2.5.Chế độ cắt nguyên công 115 4.2.6.Chế độ cắt nguyên công 115 4.2.7.Chế độ nguyên công mài lỗ 117 Chương V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 118 5.1.Kết luận 118 5.2 Đề xuất ý kiến .118 Tài liệu tham khảo .120 SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba LỜI NÓI ĐẦU Nhà vấn đề hàng đầu nhu cầu tầng lớp xã hội Ngày với tiến khoa học kỹ thuật ngày nhiều máy móc đại đời mục đích giảm bớt sức lao động, nâng cao suất chất lượng hiệu Sự phát triển lĩnh vực đem lại thành tựu đáng kể cho người, không kể đến ngành chế tạo máy xây dựng Để chủ động sản xuất bước nội địa hóa sản phẩm khí, vấn đề đặt cho ngành chế tạo máy nước ta nghiên cứu tìm phương pháp chế tạo sản phẩm khí có chất lượng cao, giá thành hạ để phục vụ tốt cho công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã hội, kỹ sư chế tạo máy tương lai, ban chủ nhiệm khoa khí trường ĐHNT giao cho đề tài “ Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông xây dựng nhà dân dụng ” Với nội dung thực hiên sau: Chương 1: Tổng quan thiết bị phục vụ xây dựng Chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế Chương 3: Thiết kế kỹ thuật thiết bị Chương 4: Lập quy trình chế tạo chi tiết điển hình Chương 5: Kết luận đề xuất ý kiến Sau ba tháng thực đề tài đến hoàn thành Tuy nhiên trình thực tiếp cận với vấn đề nên gặp nhiều khó khăn thiếu sót mong đóng góp quý thầy bạn sinh viên để đề tài hoàn thành Qua xin chân thành cảm ơn thầy GS Nguyễn Văn Ba tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để hoàn thành đồ án Nha trang, tháng 11 – 2007 SVTH: Lê Văn Hợi SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NHÓM THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÂU ĐỔ BÊ TÔNG TRONG XÂY DỰNG NHÀ DÂN DỤNG 1.1 TỔNG QUAN Xây dựng phát triển công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp sở hạ tầng… Đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội nước phát triển nước ta Vì bên cạnh việc tăng cường đầu tư tài việc áp dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành đảm bảo tiến độ thi công việc làm cần thiết Với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến việc sử dụng máy thiết bị điều tất yếu Khi máy thiết bị xây dựng tăng suất lao động, tăng nhịp độ thi công mà yếu tố thiếu để đảm bảo chất lượng giảm giá thành công trình trí trở thành nhân tố định đến hình thành công trình đại Thực tế xây dựng nước tiên tiến nước ta việc xây dựng nhà cao tầng thiếu nhóm thiết bị phục vụ hỗ trợ xây dựng phục vụ khâu đổ bê tông để liên kết với nhau, đầm bê tông, giáo chống ván khuôn, giáo trong, máy trộn đổ bê tông, phương tiện vận chuyển, máy bơm bê tông đại nhiều thiết bị phục vụ khác…Việc xây dựng công trình thủy điện, bến cảng, cầu đường, nhà dân dụng…không thể hoàn thành đảm bảo chất lượng không sử dụng máy làm đất, thiết bị gia cố móng, thiết bị sản xuất vật liệu nhiều thiết bị khác có tính kỹ thuật phù hợp v.v…chính lý nêu trên, máy xây dựng thiết bị khí phục vụ ngành xây dựng dân dụng ngày có ý nghĩa vai trò lớn công tác xây dựng nói riêng kinh tế nói chung Bê tông loại vật liệu xây dựng thu từ hỗn hợp chất kết dính xi măng với cốt liệu đá dăm, sỏi cát Nhờ phản ứng từ hỗn hợp chất kết dính với nước mà tạo nên đá xi măng, lấp đầy khoảng trống đá cát Nhằm tiết kiệm xi măng SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba thu bê tông có cường độ chịu lực cao, cần phải chọn cốt liệu cho khoảng trống chúng nhỏ Để tạo bê tông nhẹ, người ta thường sử dụng vật liệu nhẹ: xỉ lò, đá bột…thay cho cốt liệu bê tông Khối lượng chất kết dính nước tạo nên độ linh động khả làm đầy khuôn hỗn hợp, khối kượng ảnh hưởng lớn tới công nghệ sản xuất bê tông việc tạo hình chúng Các thành phần tạo nên độ bền bê tông Giới hạn độ bền nén cho bê tông sau 28 ngày kết dính gọi mác bê tông Độ đồng hỗn hợp ảnh hưởng tới độ bền bê tông, mà độ đồng lại phụ thuộc vào chất lượng nhào trộn bê tông Việc sản xuất vữa bê tông thực máy trộn bê tông Các cụm chủ yếu máy trộn phận công tác, thiết bị cấu dùng để nạp liệu xả hỗn hợp, động hệ thống truyền động Các công đoạn phụ trợ thiếu cho công việc nhào trộn việc định lượng, nạp phối liệu xả hỗn hợp thành phẩm Các thiết bị để thực công việc phụ trợ thiết kế phận tách rời máy trộn thiết kế loại máy làm việc độc lập tham gia với máy trộn trạm trộn Trong xây dựng nhà dân dụng thiết bị khí phục vụ gồm nhiều phận phục vụ chuyên dùng để hoàn thành Ta phân công tác sau : + Công tác thủ công tay, sức người + Công tác giới xây dựng 1.2 CÔNG TÁC VÀ CƠ GIỚI TRONG XÂY DỰNG NHÀ DÂN DỤNG 1.2.1 Công tác bê tông bê tông cốt thép toàn khối : Để tạo nên kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối có hình dạng kích thước thiết kế cần phải làm ba việc sau : + Thi công ván khuôn đà giáo + Thi công cốt thép + Thi công bê tông SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba - Thi công ván khuôn: Ván khuôn tạo cho bê tông sau đông cứng có hình dạng kích thước theo yêu cầu.Ván khuôn với hệ thống chống đỡ giữ cho kết cấu bê tông va bê tông cốt thép thi công vị trí thiết kế đạt cường độ định theo quy phạm kỹ thuật tháo đỡ - Phân loại ván khuôn + Phân loại theo vật liệu: có ba loại thường dùng - Ván khuôn gỗ - Ván khuôn kim loại - Ván khuôn bê tông + Phân loại theo cách sử dụng : theo cách sử dụng phân loại ván khuôn làm loại : - Ván khuôn cố định - Ván khuôn di động - Giàn giáo công tác ván khuôn Giàn giáo có chức chống đỡ ván khuôn tạo nên sàn thao tác để làm ván khuôn làm công việc khác (buộc cốt thép, đỡ bê tông…) + Giáo chống chiều cao nhỏ m : Qua tầng khác cột giáo phải đặt trục thẳng đứng để tải trọng cột tầng truyền trực tiếp xuống cột tầng mà không truyền trực tiếp xuống sàn bê tông - Thi công cốt thép Cốt thép gia công xưởng tập trung lán đặt địa điểm xây dựng + Gia công cốt thép: sửa nắn thẳng cốt thép, cắt cốt thép, uốn cốt thép, nối cốt thép, buộc khung, lưới cốt thép - Đổ bê tông Trước đổ bê tông cần tiến hành kiểm tra lần cuối ván khuôn cốt thép, kiểm tra giàn giáo hệ thống sàn công tác 1.2.2 Phương tiện vận chuyển : SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trong công tác vận chuyển, nhân lực phương tiện tập chung cao, giá thành vận chuyển chiếm tỷ lệ đáng kể Ô tô phương tiện vận chuyển thông dụng, tùy theo loại vật liệu mà sử dụng loại xe thích hợp Tiện loại ô tô tự đổ có thùng đổ bên đổ sau, vật liệu đổ từ thùng xe nhanh, loại dùng để trở loại vật liệu rời rạc cát, sỏi, đá, bê tông Loại xe đẩy tay để trở vật liệu bê tông đến nơi xây dựng 1.2.3 Máy nâng : Trong công tác xây dựng nhà dân dụng tời sử dụng vào công việc nâng hạ vật nặng, bốc dỡ hàng hóa, tính chất đặc trưng tời khả kéo ( tải trọng), khả chứa cát trống tời, tốc độ quấn cáp đường kính dây cáp Tời xây dựng dùng lắp ráp thiết bị kết cấu xây dựng, dùng để vận chuyển hàng nặng công trường dựng phận cần trục, thang nâng máy xây dựng khác Theo công dụng có loại tời nâng (dùng để nâng vật) tời kéo (dùng để vận chuyển vật theo phương ngang) Theo nguồn dẫn động có tời dẫn động tay tời dẫn động máy Theo số tang có tời tang, tời nhiều tang tời với puli dẫn cáp ma sát - Tời tay: tời tay bao gồm tời gắn tường tời có khung bệ gắn Tời có khung bệ đặt dùng để lắp dựng, kéo dây ứng lực trước Để điều khiển tốc độ hạ vật, sử dụng tay quay an toàn phanh đai - Tời điện: tời điện làm việc theo hai chiều nhờ đảo chiều động cơ, tời điện bao gồm động dẫn động, khớp nối, hộp giảm tốc cặp bánh để hở, tang cáp Tời điện đảo chiều thường chế tạo với lực kéo cáp 3,2 – 125 KN, tốc độ cáp tang 80 – 800m Khi kết hợp với palăng cáp, chúng nâng hàng nặng dùng công việc lắp ráp Tời điện thuận nghịch thường sử dụng làm cấu dẫn động cần trục, thang nâng máy xây dựng khác Động điện thường dùng loại động điện xoay chiều với rôto dây SVTH : Lê Văn Hợi Trang Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Hoặc lồng sóc; việc đảo chiều quay tang thực cách đảo chiều động điện Tời điện đảo chiều trang bị phanh hai má loại thường đóng Bánh phanh nửa khớp nối đàn hồi đặt trục vào hộp giảm tốc Lực đóng phanh lực nén lò xo mở phanh nam châm điện từ cần đẩy thủy lực ( phanh mở đồng thời với động đóng tắt động điện ) Để tăng tốc độ ta hạ vật nhẹ, số tời sử dụng phanh hai má có thêm phận phanh bàn đạp Khi đạp chân lên bàn đạp, phanh mở vật hạ xuống trọng lượng 1.2.4 Đầm bê tông ( đầm chấn động) Vữa xi măng có độ quánh lớn nên hạt cốt liệu khó di chuyển Khi chấn động, vữa bê tông bị rung, lực ma sát hạt cốt liệu giảm đi, độ chẩy vữa tăng lên, hạt cốt liệu lắng xuống xít lại gần đẩy không khí làm cho bê tông rắn - Phân loại đầm bê tông : Căn vào vị trí đặt máy đầm tác dụng vào khối bê tông chia máy đầm bê tông làm bốn nhóm máy (đó bốn phương pháp đầm bản) + Đầm mặt + Đầm (đầm chiều sâu) + Đầm cạnh + Đầm từ phía Thời gian đầm chỗ đầm bàn từ 15 đến 20 giây; chiều sâu tác dụng đầm khoảng 20 ÷ 25 cm Đầm tự di chuyển trình làm việc để điều khiển hướng di chuyển đầm Đầm dùi có ưu điểm truyển xung lực ngang lòng hỗn hợp bê tông hiệu đầm lèn cao, kết cấu máy gọn nhẹ xách tay di chuyển trình đầm vào vị trí Do máy đầm dùi sử dụng tương đối phổ biến rộng rãi công nghệ đầm lèn bê tông SVTH : Lê Văn Hợi Trang 10 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp V = GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 45 0,18 292 = 168 (m/ph) .2,10,15.0,5 0,35 Số vòng quay tính toán : ntt = 1000.V 1000.168 = = 486,4 π D 3,14.110 (vg/ph) Chọn theo máy ntt > nm Chọn nm = 250 (vg/ph) - Vận tốc cắt thực tế : Vtt = π D.nm 3,14.110.250 = = 196 (m/ph) 1000 1000 - Thời gian máy : TM = L 27 = = 0,18 (ph) n.S 0,6.250 b Chế độ cắt tiện bán tinh : - Chiều sâu cắt t (mm), chọn t = 0,45 (mm) - Lượng chạy dao S (mm/vòng) Với độ nhám bề mặt RZ = 20 (μm) Chọn S = 0,35 (mm/vòng) (Bảng 5-14 trang 13) - Vận tốc cắt : V = Cv K v T t x S y M Trong : Cv : hệ số điều chỉnh Cv = 350 T : chu kì tuổi bền dao T = 60 phút S : Lượng chạy dao S = 0,35 (mm) m, x, y : số mũ; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35 (Bảng 5-17 trang 14) Kv = V = 350 = 250 (m/ph) 60 0,45 0,15.0,35 0,35 0, Số vòng quay tính toán : SVTH : Lê Văn Hợi Trang 113 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp ntt = GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 1000.V 1000.250 = = 724 π D 3,14.110 (vg/ph) Chọn theo máy ntt > nm Chọn nm = 503 (vg/ph) - Vận tốc cắt thực tế : Vtt = π D.nm 3,14.110.503 = = 174 (m/ph) 1000 1000 - Thời gian máy : TM = L 27 i = = 0,15 (ph) n.S 0,35.503 c Chế độ cắt tiện tinh : - Chiều sâu cắt t (mm), chọn t = 0,1 (mm) - Lượng chạy dao S (mm/vòng) Chọn S = 0,35 (mm/vòng) (Bảng 5-14 trang 13) - Vận tốc cắt : V = Cv K v T t x S y M Trong : Cv : hệ số điều chỉnh Cv = 350 T : chu kì tuổi bền dao T = 60 phút S : Lượng chạy dao S = 0,35 (mm) m, x, y : số mũ; m = 0,2; x = 0,15; y = 0,35 (Bảng 5-17 trang 14) Kv = V = 350 = 315 (m/ph) 60 0,10,15.0,35 0,35 0, Số vòng quay tính toán : ntt = 1000.V 1000.315 = = 912 π D 3,14.110 (vg/ph) Chọn theo máy ntt > nm Chọn nm = 723 (vg/ph) - Vận tốc cắt thực tế : SVTH : Lê Văn Hợi Trang 114 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp Vtt = GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba π D.nm 3,14.110.723 = = 250 (m/ph) 1000 1000 - Thời gian máy : TM = L 27 i = = 0,1 (ph) n.S 0,35.723 Bảng tổng kết chế độ cắt nguyên công STT Tên nguyên công Nội dung bước Dụng cụ T S (mm/v) 0,5 Máy T620 V N (m/ph) (vg/ph) 168 250 TM Tiện thô T15K6 (mm) 2,1 (phút) 0,18 Tiện bán tinh T15K6 0,45 0,35 250 503 0,15 Tiện tinh T15K6 0,1 0,35 315 723 0,1 4.2.4.Chế độ cắt nguyên công : 4.2.5.Chế độ cắt nguyên công : Bảng tổng kết chế độ cắt nguyên công STT Tên nguyên công Nội dung bước Dụng cụ Tiện tinh Vát mép T15K6 T S (mm) 0,5 (mm/v) 0,1 Máy T620 V N (m/ph) (vg/ph) 170 823 TM (phút) 0,6 4.2.6.Chế độ cắt nguyên công : - Chiều sâu cắt : Vì m = < nên cần cắt lát cắt t = n = 2,2.m = 2,2.2 = 4,4(mm) - Bước tiến dao : S (mm/vòng) Với S = 0,1 (mm/vòng) (Bảng 5-17 trang 14) ta có : - Vận tốc cắt V : V = Cv K v T m x S y M Ta có : Cv = 49; yv = 0,45; xv = 0; m = 0,33 T = 480(ph) SVTH : Lê Văn Hợi Trang 115 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Tra bảng 5-4 5-6 ta có : Kmv = 1; Kzv = 1; Kv =1 Thay vào ta : V = 480 49 = 18 (m/ph) 0.0,10, 45 , 33 - Công suất cắt : N = 10-3 CN Syn mxN DKN ZqN V KN (Bảng 26-8) ta có : CN yN xN KN qN 124 0,9 1,7 -1 Trong : CN : Hệ số xét đến đặc trưng điều kiện cắt đến công suất yN, xN, KN, qN :chỉ số mũ xét đến ảnh hưởng S, m, z, d, D đến công suất KN : hệ số điều chỉnh công suất điều kiện cắt biến đổi so với số liệu chuẩn - Vậy công suất cắt : N = 10-3 124 0,10,9 31,7 80-1 250 18 = 0,1 (KW) - Thời gian gia công : T0 = ( B + l1 + l ).Z1 SM Trong : B : chiều rộng bánh B = 27 (mm) L : chiều dài L1 = h.( D − h ) + (1 ÷ ) mm = 21 (mm) L2 = (mm) Với h = f.m = 1,25.3 = 3,75 mm Thay vào : T0 = ( 27 + 21 + 2).53 = 9,62 0,1.53.52 (ph) Bảng tổng kết chế độ nguyên công Tên nguyên công STT Nội dung bước Dụng cụ SVTH : Lê Văn Hợi T Trang 116 S Máy T620 V N TM Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp Phay (6) GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba (mm) 4,4 Dao phay (mm/v) 0,1 (m/ph) (vg/ph) 18 52 (phút) 9,62 đĩa modun 4.2.7.Chế độ nguyên công mài lỗ : (tra bảng) - Lượng dư hai phía : 2Zmin = 0,1 mm - Lượng dư phía : 2Zmin = 0,1/2 = 0,05 mm - Chiều sâu cắt : t = 0,005 mm - Chọn vân tốc mài V = 20 m/phút Nguyên công : Chuẩn công nghệ chuẩn tinh Định vị mặt Tên nguyên công STT Nội dung bước Lỗ mài Nguyên công : Dụng cụ Đá mài T S (mm) 0,005 (mm/v) Máy T620 V N (m/ph) (vg/ph) 30 1000 TM (phút) 0,5 - Mài - Chọn máy mài 586 - Chọn chuẩn công nghệ sơ đồ gá đặt - Dụng cụ cắt : đá mài định hình - Dung dịch trơn nguội : Emuxi 10% CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 5.1 KẾT LUẬN SVTH : Lê Văn Hợi Trang 117 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba - Việc thiết kế kỹ thuật máy trộn bê tông tự dung tích 250 lít thiết bị nâng sử dụng tang tời trơn để nhiều lớp cáp giúp cho người thực nắm vững phương pháp gia công chi tiết có hình dạng, độ xác, vật liệu khác công nghệ lắp ráp chúng thành sản phẩm mà giúp cho người thực có khả phân tích, kết hợp lựa chọn tối ưu để hoàn thiện chi tiết, máy cách nhanh khả làm việc lại hiệu Nắm bắt công nghệ gia công hình thức sản xuất để nâng cao suất lao động Bên cạnh có khả nắm bắt nhu cầu xã hội máy móc thiết bị thị trường máy móc đơn giản đáp ứng nhu cầu - Sau ba tháng kiên trì thực hiện, nghiên cứu bảo đảm nguyên tắc nguyên tắc nghiên cứu khoa học đến đề tài “ Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông xây dựng nhà dân dụng ” hoàn thành Các thông số kỹ thuật quy trình công nghệ đề tài phù hợp với điều kiện nước ta trang thiết bị khí chế tạo nước ta Đồng thời đáp ứng nhu cầu máy trộn bê tông phận tời cho thị trường đáp ứng yêu cầu đề cho ngành chế tạo máy nội địa hóa sản phẩm khí - Máy trộn bê tông tang nâng chi tiết lớn độ xác đòi hỏi không cao Do việc chọn lựa thiết bị để gia công cho phù hợp cần thiết để cho giá thành thấp đáp ứng nhu cầu đề 5.2 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN Ngày nhu cầu xây dựng nhà cửa ( nhà cao tầng,…) theo ước đoán nhu cầu cần cho nhiều năm tới dân số, môi trường thay đổi sở hạ tầng, đô thị hóa khu vực nghèo, dần nâng cao Đất nước ta phát triển dự đoán có sở Hơn ngày người ta khám phá nhiều vật liệu xây dựng ( đất sét, rơm,…) nhà cửa dần trở nên cao ốc tất cần đến máy trộn máy vận chuyển lên cao Vì vậy, sản xuất loại máy trộn, máy nâng tời đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm cần thiết, ngành khí Lĩnh vực chế tạo máy xây dựng lĩnh vực trường ta Vì cần giới thiệu, khuyến khích cung cấp tài liệu cho sinh viên nhiều SVTH : Lê Văn Hợi Trang 118 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba dạng máy xây dựng nhu cầu để họ có điều kiện nghiên cứu, cọ sát Phải liên kết ngành khí trường ta với trường xây dựng tỉnh để sinh viên biết hạn chế ngành khí trường ta mà hiểu biết nhiều khí xây dựng làm việc áp dụng kiến thức học vào công việc TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Ba – Lê Chí Dũng Sức bền vật liệu NXB Nông nghiệp – 1994 SVTH : Lê Văn Hợi Trang 119 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba PGS.TS - Phạm Hùng Thắng Giáo trình hướng dẫn thiết kế đồ án môn học chi tiết máy NXB Giáo dục – 1999 Vũ Liêm Chính – Đỗ Xuân Định – Nguyễn Văn Hùng – Hoa Văn Ngũ Trương Quốc Thành – Trần Văn Tuấn Sổ tay máy xây dựng NXB Khoa học kỹ thuật PGS.TS Vũ Liêm Chính – TS Phạm Quang Dũng – TS Trương Quốc Thành Cơ sở thiết kế máy xây dựng NXB Xây dựng Nguyễn Văn Hợp – Phạm Thị Nghĩa – Lê Thiện Thành Máy trục vận chuyển NXB Giao thông vận tải Lê Văn Kiểm Thiết kế thi công NXB Đại học quốc gia TPHCM Trường đại học Thủy Sản Nha Trang Giáo trình hướng dẫn thiết kế đồ án môn học chế tạo máy NXB Nông nghiệp TS Trần Quang Quý – TS Nguyễn Văn Vịnh – TS Nguyễn Bính Máy thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng NXB Giao thông vận tải Trịnh Chất – Lê Văn Uyển Thiết kế hệ dẫn động khí ( Tập – ) NXB Giáo dục 10 Lê Văn Kiểm Máy xây dựng NXB Đại học Quốc Gia TPHCM 11 PGS.TS Trần Văn Địch SVTH : Lê Văn Hợi Trang 120 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Nguyễn Quốc Hiệp Giáo trình kết cấu tính toán máy nâng Nha Trang – 2001 13 Nguyễn Đắc Lộc – Lê Văn Tiến – Ninh Đức Tốn – Trần Xuân Việt Sổ tay công nghệ chế tạo máy ( Tập – ) 14 Sổ tay công nghệ chế tạo máy NXB Xây dựng – 1979 15 Nguyễn Ngọc Đào – Trần Thế San – Hồ Viết Bình Chế độ cắt gia công khí Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 16 Đặng Lừng Kỹ thuật thi công NXB Xây dựng – Hà Nội 17 Đoàn Tài Ngọ - Nguyễn Thiện Xuân Máy sản xuất vật liệu cấu kiện xây dựng NXB Xây dựng – Hà Nội năm 2000 18 Hoàng Xuân Nguyên Dung sai lắp ghép đo lường kỹ thuật NXB Giáo giục – 1994 19 Phan Hùng – Trần Như Đính Ván khuôn giàn giáo NXB Xây dựng SVTH : Lê Văn Hợi Trang 121 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 122 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 123 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 124 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 125 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 126 Lớp 45CT Luận văn tốt nghiệp SVTH : Lê Văn Hợi GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba Trang 127 Lớp 45CT [...]... văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba CHƯƠNG II: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2.1 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ : Trong nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng các thiết bị phục vụ khâu trộn đổ bê tông rất quan trọng trong sự hình thành nên cấu trúc Ở đây ta đưa ra phương án thiết kế là máy trộn bê tông và tời để nâng vật liệu xây dựng Trong đó nhiệm vụ thiết kế và yêu cầu của máy thiết. .. theo đặc điểm kỹ thuật phù hợp với xây dựng nhà ở và có sẵn trên thị trường, nhìn chung trong nhóm phục vụ khâu trộn đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng ta phân tích ra một số thiết bị cơ khí cơ bản để thiết kế Ở đây mục đích thiết kế chính là máy trộn đổ bê tông và thiết bị nâng Vậy đối với máy trộn bê tông ta chọn phương án 1 với dung tích 250 lit ( có hình dạng quả táo: Máy trộn bê tông có thùng... văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba 1.2.5 Máy trộn bê tông : Nhà ở thường được xây dựng bằng bê tông và bê tông cốt thép vì các vật liệu này có tính chất bền vững, mỹ quan và phòng cháy tốt, các loại máy được sử dụng trong dây chuyền công nghệ sản xuất bê tông xi măng, thi công công trình bê tông và bê tông cốt thép có rất nhiều chủng loại chủ yếu là máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, bơm bê tông. .. gầu tiếp liệu, kết cấu thùng trộn đơn giản, cơ cấu truyền động đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng trong công việc nhào trộn bê tông và thao tác lật đổ bê tông phục vụ trong xây dựng nhà dân dụng, dễ chế tạo trong thiết kế máy, … Đối với tời nâng ta chọn phương án 2 ( tời điện thuận nghịch) vì: Làm việc bền lâu, điều khiển đơn giản, có thể điều khiển từ xa, dễ khống chế tốc độ nâng hạ vật, động cơ cần mômen... đều thỏa mãn và sử dụng máy móc đúng quy định thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của máy trong thi công sẽ được nâng cao 2.1.1 MÁY TRỘN BÊ TÔNG : Máy trộn bê tông có hai loại là máy trộn tự do và máy trộn cưỡng bức Ở đây ta đưa ra chọn phương án thiết kế loại máy trộn tự do - Phương án 1 : Máy trộn đổ bê tông kiểu rơi tự do không có gầu tiếp liệu, đổ bằng cách lật úp thùng để bê tông tự chảy ra, có... Luận văn tốt nghiệp GVHD:PGS.TS.Nguyễn Văn Ba CHƯƠNG III : THIẾT KẾ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 3.1 BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHO THIẾT BỊ : 3.1.1 TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT : - Chọn máy trộn bê tông tự do có dung tích 250 lít và tính lượng vật liệu tiêu thụ Chọn máy trộn bê tông mỗi ngày sản xuất (10 ÷ 20) m 3 vữa bê tông, tính khối lượng vật liệu ( nước, xi măng, cát, đá ) tiêu thụ hàng ngày + Năng suất máy trộn bê tông. .. kế và yêu cầu của máy thiết kế phải là : Nhiệm vụ của máy trộn bê tông là tạo ra vữa bê tông từ hỗn hợp các chất kết dính như: Xi măng, đá dăm, sỏi, cát và nước ( bằng cánh nhào trộn chúng trong thùng trộn của máy trộn ) Sau đó bê tông được đưa đến các công trình xây dựng như: Thủy lợi, nhà cao tầng hoặc cầu đường… Nhiệm vụ của tời nâng hạ vật liệu là phải đưa vật liệu xây dựng đúng yêu cầu đề ra, nơi... dùng cho các loại máy trộn dung tích nhỏ - Phương án 2 : Máy trộn bê tông kiểu rơi tự do, có gầu tiếp liệu, đổ bằng cách lật úp thùng để bê tông tự chảy ra, có thùng trộn dang quả táo Hình 2.2 : Máy trộn dơi tự do làm việc theo chu kì kiểu lật đổ a) Sơ đồ cấu tạo máy trộn bê tông có thùng trộn dạng quả táo b) Sơ đồ truyền động của máy trộn b tông có thùng trộn dạng quả táo 1- Giá máy; 2- Thùng trộn;... chu kỳ nhào trộn khép kín, thùng quay đều trong thời gian cung cấp, cung cấp vật liệu nhanh gọn thường sử dụng cho xây dựng nhà cao tầng, công trình xây dựng lớn, độ đồng đều của bê tông, mỹ quan và tiện nghi, có khả năng trộn các vữa bê tông có kết cấu lớn hơn + Nhược điểm : Chế tạo phức tạp, giá thành cao, đòi hỏi người công nhân sử dụng phải có trình độ, hao tốn điện năng, cồng kềnh trong sử dụng, ... bê tông Phân loại máy trộn bê tông: theo phương pháp nhào trộn có thể phân thành hai nhóm máy; máy nhào trộn cưỡng bức và loại máy nhào trộn tự do (máy trộn tự do) Ở máy trộn cưỡng bức, các cánh trộn được bố trí trên các trục chính, khi trục trộn quay, các cánh trộn sẽ nhào trộn hỗn hợp Ở máy trộn tự do, các cánh trộn được bố trí ở thành trong các thùng trộn Khi thùng trộn quay các cánh trộn sẽ múc hỗn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng, Đồ án tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy Thiết kế kỹ thuật nhóm thiết bị phục vụ khâu đổ bê tông trong xây dựng nhà dân dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay