thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng

18 293 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:50

MỤC LỤC Mục lục Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN 1.1 Các khái niệm chung 1.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Nội dung – đối tượng nghiên cứu 1.5 Sự cần thiết việc trang bị phương tiện bảo vệ nhân cho người lao động doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN THUỘC NGÀNH KHAI KHOÁNG HIỆN NAY 2.1 Sơ lược tình hình TNLĐ, BNN diễn Việt Nam ngành khai khoáng 2.2 Nguyên nhân xảy TNLĐ BNN 2.3 Một số vd minh họa chế độ trang bị PTBVCN số đơn vị sản xuất CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN CHO LAO ĐỘNG NGÀNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 3.1 Trách nhiệm bên liên quan 3.2 Kiến nghị, đề xuất Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trình thực công nghiệp hoá - đại hóa đất nước góp phần vào phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, phát triển khoa học kỹ thuật việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào ngành kinh tế làm nảy sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện làm việc sức khỏe người lao động Mặc dù vấn đề an toàn lao động, trang bị phương tiện bảo vệ nhân quan tâm nhiều trước tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp xảy tiếp tục xảy tương lai việc thực biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo sức khỏe người lao động việc làm cấp thiết.dù vấn đề an toàn lao động quan tâm nhiều thời kỳ trước Để góp phần vào việc hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp xảy lĩnh vực khai thác khoáng sản, sau em xin trình bày tiểu luận đề tài “Thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ nhân cho người lao động Doanh nghiệp thuộc ngành: Khai Khoáng” Kết cấu tiểu luận gồm phần sau: Chương I Tổng quan chế độ trang bị phương tiện bảo vệ nhân Chương II Thực trạng công tác trang bị phương tiện bảo vệ nhân thuộc ngành khai khoáng Chương III Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng phương tiện bảo vệ nhân cho lao động ngành khai khoáng Em xin chân thành cảm ơn cô Lưu Thu Hường hướng dẫn em hoàn thành tiểu luận CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN 1.1 Các khái niệm chung: - Phương tiện bảo vệ nhân (PTBVCN) là: dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải trang bị để sử dụng làm việc thực nhiệm vụ để bảo vệ thể khỏi tác động yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trình lao động, giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc chưa thể loại trừ hết (Theo khoản Điều Thông tư số: 04/2014/TT-BLĐTBXH ) - An toàn, Vệ sinh lao động (AT,VSLĐ): động hoạt động đồng mặt luật pháp, tổ chức hành chính, kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động cho điều kiện lao động tiện nghi hơn, thoải mái góp phần giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo người lao động có đủ sức khỏe đảm bảo sản xuất liên tục -Tai nạn lao động (TNLĐ): tai nạn gây tổn thương cho phận chức thể gây tử vong cho người lao động, xảy trình lao động, gắn liền với việc thực công việc, nhiệm vụ lao động -Bệnh nghề nghiệp(BNN): bệnh phát sinh tác hại nghề nghiệp tác động thường xuyên kéo dài sức khỏe người lao động Ví dụ: bệnh bụi phổi silic, bệnh bụi - Ngành khai khoáng hiểu hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu địa chất từ lòng đất, thường thân quặng, mạch vỉa than Các vật liệu khai thác từ mỏ như: kim loại bản, kim loại quý, sắt, urani, than, Khai thác khoáng sản ngành lao động đặc thù, xếp vào loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Hầu hết mỏ khai thác khoáng sản có kiến tạo phức tạp, người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với nguy gây nên BNN bụi than, đá, tiếng ồn, loại khí độc (CH4, CO, CO2…) 1.2 Cơ sở pháp lý: -Những văn pháp luật, sách nhà nước thực công tác AT,VSLĐ nhằm thể đường lối, sách Đảng, nhà nước công tác AT,VSLĐ Nội dung xây dựng thực văn pháp luật công tác AT,VSLĐ có nhiều chủ yếu văn quy phạm phát luật; thị; thông tư; nghị quyết; văn hướng dẫn -Về vấn đề trang bị phương tiện bảo vệ nhân cho người lao động doanh nghiệp có: +Thông tư số: 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ nhân: Điều Phương tiện bảo vệ nhân Điều Điều kiện trang bị phương tiện bảo vệ nhân Điều Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ nhân +Tại “ điều 149: Phương tiện bảo vệ nhân lao động” Bộ Luật lao động 2012 +Tại “ điều 23 Phương tiện bảo vệ nhân lao động” Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015 1.3 Mục đích nghiên cứu: -Lao động hoạt động quan trọng người để tạo giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội Trong trình lao động người thường xuyên tiếp cận với điều kiện làm việc có yếu tố nguy hiểm có hại cho sức khỏe, dễ xảy TNLĐ BNN Bởi vậy, mục đích công tác trang bị PTBVCN thông qua dụng cụ, phương tiện để loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh làm việc, nhằm tạo điều kiện lao động thuận lợi để ngăn ngừa BNN TNLĐ, hạn chế ốm đau, giảm sút sức khỏe, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người lao động trực tiếp góp phần bảo vệ phát triển lực lượng lao động -Nghiên cứu vấn đề sử dụng PTBVCN ngành khai khoáng: khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên việc tầng, nghiền sàng lĩnh vực thuộc ngành khai khoáng Nghiên cứu mặt tích cực hạn chế việc trang bị PTBVCN cho lao động ngành khai thác khoáng sản Nguyên nhân hậu việc việc sử dụng PTBVCN không cách không trang bị PTBVCN 1.4 Nội dung – đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp, quan lao động thuộc ngành khai khoáng Khách thể nghiên cứu là: phương tiện bảo vệ nhân - Điều kiện trang bị : Người lao động làm việc cần tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại trang bị: +Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu; +Tiếp xúc với bụi hóa chất độc hại; +Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu: Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại; Các yếu tố sinh học độc hại khác +Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động, làm việc vị trí mà tư lao động nguy hiểm dễ gây tai nạn lao động; điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác * PTBVCN cần thiết cho ngành kai khoáng: Hiện nay, Việt Nam, việc quy định PTBVCN ngành nghề độc hại nguy hiểm Nhà nước quy định rõ Thông tư 04/2014/TTBLĐTBXH ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2014, có ngành khai khoáng Ví dụ: -Về lao động vận hành máy sàng rung; vận hành máy lọc, máy phân ly khoáng sản (than, quặng) lao động cần có PTBVCN như: Quần áo lao động phổ thông; Mũ vải (Thay mũ, nón chống mưa nắng cho người làm việc trời); Găng tay vải bạt; Giầy vải bạt thấp cổ; Khẩu trang lọc bụi; Kính trắng chống bụi chống chấn thương học; Áo mưa; Xà phòng -Về lao động đào hào, đào giếng (thăm khai thác khoáng sản) cần trang bị PTBVCN: Quần áo lao động phổ thông; Mũ chống chấn thương sọ não; Găng tay vải bạt; Giầy vải bạt thấp cổ; Ủng cao su; Áo mưa; Xà phòng 1.5 Sự cần thiết việc trang bị PTBVCN cho người lao động: Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển mang lại nhiều lợi ích cho người Trong có việc trang bị máy móc thiết bị đại vào công việc để hiệu suất làm việc trở lên cao hơn, tiềm ẩn rủi ro định Vì doanh nghiệp, tổ chức cần trang bị PTBVCN cho người lao động, đề tránh TNLĐ BNN xảy Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, giúp cho hiệu suất làm việc cao hơn, biện pháp tạo động lực giúp người lao động làm việc tốt CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN THUỘC NGÀNH KHAI KHOÁNG HIỆN NAY 2.1 Sơ lược tình hình TNLĐ, BNN diễn Việt Nam ngành khai khoáng: - Tai nạn lao động Việt Nam ngày lên thách thức, với tính chất nghiêm trọng số thương tật, tử vong, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế, xã hội Theo Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, lĩnh vực công nghiệp năm có khoảng 5000 vụ TNLĐ khiến từ 500 đến 600 người chết Những ngành, nghề để xảy tai nạn lao động nghiêm trọng năm lao động giản đơn khai thác khoáng sản, xây dựng, hóa chất Trong đó, lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung khai thác đá nói riêng chiếm tỷ lệ cao, khoảng từ 18 – 20 % tổng số vụ TNLĐ - Tổng hợp từ Báo cáo tình hình tai nạn lao động Bộ Lao động – Thương Binh Xã hội: Năm Số vụ tai nạn Số người bị nạn Số người chết Số người chết khai thác mỏ xây dựng 2000 3405 3530 371 122 2010 5125 5307 601 68 2011 5896 6154 574 72 2012 6777 6967 606 84 2013 6695 6887 662 101 (Đơn vị tính: nghìn vụ; người) Nhận xét: số vụ tai nạn lao động qua năm ngày tăng cao, gây thiệt hại lớn người TNLĐ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp, xã hội Cho thấy công tác bảo hộ lao động nhiều hạn chế, công tác kiểm tra AT, VSLĐ sở ban ngành hạn chế - Ngành khai khoáng, hay khai thác khoáng sản ngành công nghiệp lượng quan trọng vào bậc nước ta giá trị tài nguyên đo đếm tiền, mà ngành đem lại việc làm cho nhiều lao động trực tiếp, góp phần ổn định kinh tế trật tự xã hội Thế nhưng, hoạt động khai thác, hàng năm, có hàng nghìn vụ tai nạn lao động với nhiều người chết bị thương Ví dụ ngành khai thác than, theo báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), năm 2013, ngành than xảy 26 vụ tai nạn lao động, làm chết 30 công nhân Trong ngày làm việc năm 2014, vụ tai nạn lao động bất ngờ xảy Công ty TNHH MTV Than Đồng Vông làm công nhân thiệt mạng công nhân bị thương nặng Đây số vụ TNLĐ có số người chết cao ngành than -Trong năm 2015 toàn quốc xảy 7.620 vụ tai nạn lao động, làm 7.785 người bị nạn, 629 vụ tai nạn lao động chết người, có 666 người chết, 1.704 người bị thương nặng (theo thông báo Tình hình tai nạn lao động năm 2015 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội ) Trong đó: + Lĩnh vực xây dựng chiếm 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người 37,9% tổng số người chết; + Lĩnh vực khí chế tạo chiếm 8,8 % tổng số vụ chết người 8,1% tổng số người chết; + Lĩnh vực dịch vụ chiếm 7,1% tổng số vụ chết người 6,8% tổng số người chết; + Lĩnh vực dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa chiếm 5,9% tổng số vụ chết người 6,1% tổng số người chết; + Lĩnh vực khai thác khoáng sản chiếm 5,5% tổng số vụ chết người 6,9% tổng số người chết; =>Lĩnh vực khai thác khoáng sản lĩnh vực có số vụ tai nạn người chết cao Và số người mắc BNN ngành chiếm tỷ lệ lớn 70% 30 BNN Việt Nam, chủ yếu bệnh bụi phổi Silic, bụi phổi than Tóm lại, người lao động làm nghề khai khoáng vừa phải đối mặt với ô nhiễm, chí nguy hiểm tính mạng Trong đó, người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện – đào tạo, trang bị phương tiện bảo vệ nhân cho người lao động Lao động ngành thường có hợp đồng ngắn hạn, thời vụ, xuất thân từ nông thôn thiếu kỹ làm việc kỉ luật lao động thấp 2.2 Nguyên nhân xảy TNLĐ BNN: - Điều kiện lao động xấu không đảm bảo an toàn, nhiều nguy dẫn đến TNLĐ BNN: Người lao động làm việc công trường khai thác bị nguy gây TNLĐ BNN rình rập như: Sạt, lở đất đá; điều kiện thời tiết khắc nghiệt: mưa, bão, nắng nóng, ngập lụt môi trường lao động bị ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn, rung, lắc… - Tình hình vi phạm qui định Nhà nước AT,VSLĐ khai thác phổ biến: quy định Nhà nước; Pháp luật AT,VSLĐ khai thác khoáng sản nêu rõ nhiều văn luật như: Bộ luật Lao động, Luật khoảng sản, Luật Bảo vệ môi trường Tuy nhiên việc thực hịên quy định nhiều đơn vị, sở khai thác chưa nghiêm, đơn vị khai thác với khối lượng nhỏ (dưới 100.000m3/ năm) thời gian khai thác ngắn (dưới năm) Hiện tượng vi phạm phổ biến là: khai thác giấy phép; công nghệ khai thác, tổ chức biện pháp khai thác thường không tuân thủ qui định kỹ thuật AT,VSLĐ -Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người người sử dụng lao động chiếm 52,8% ( năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ) +Do người sử dụng lao động không trang bị PTBVCN cho người lao động Một nguyên nhân gây bệnh bụi phổi silic, bụi phổi than người lao động không trang bị trang lọc bụi, trang chống độc Trong khai thác khoáng sản người lao động thường xuyên tiếp xúc với thiết bị có công suất lớn, tiếng ồn rung lắc mà máy gây mạnh người lao động lại không trang bị thiết bị chống ồn tai nghe, nút tai nguyên nhân dẫn đến gần 20% lao động ngành mắc bệnh điếc nghề nghiệp tổng số người mắc BNN Việt Nam ( năm 2015) Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệpnhân người sử dụng lao động cắt giảm việc trang bị PTBVCN để đảm bảo lợi nhuận +Do người sử dụng lao động trang bị PTBVCN chất lượng, cũ kỹ không đảm bảo an toàn yêu cầu cho người lao động (các PTBVCN nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng không đảm bảo) Điều cho thấy vô trách nhiệm doanh nghiệp, người sử dụng lao động người lao động; họ quan tâm tới lợi ích trước mắt, mà không quan tâm tới sức khỏe an toàn người công nhân +Người sử dụng lao động thiếu trách nhiệm việc trang bị PTBVCN cho người lao động, PTBVCN bị hỏng, trách nhiệm cấp phát lại Việc cấp phát PTBVCN có công dụng bảo vệ chưa phù hợp với người lao động Trước cấp phát chưa kiểm tra lại chất lượng, không định kỳ kiểm tra trình người người lao động sử dụng ghi sổ theo dõi PTBVCN chuyên dùng có đảm bảo độ an toàn cao hay không - Nguyên nhân từ phía người lao động chiếm 18,9%( năm 2015 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội ) +Người lao động làm nghề khai khoáng thường có trình độ thấp nên nhận thức họ tầm quan trọng việc sử dụng PTBVCN làm việc môi trường có tính độc hại chưa cao, không ý thức việc không mang PTBVCN làm ảnh hưởng đến sức khỏa +Ý thức chấp hành nội quy doanh nghiệp trang bị PTBVCN không tốt: nhiều người lao động không mang thiết bị bảo vệ nhân lên người thấy vướng khó chịu, thấy mang vào hiệu làm việc không cao +Một số PTBVCN không đảm bảo tính thẩm mỹ, không phù hợp với sở thích người lao động Hoặc trang bị PTBVCN người lao động mang có mặt người sử dụng lao động, mang với hình thức đối phó - Một nguyên nhân dẫn đến TNLĐ, đến từ phía quan Quản lý Nhà nước: Họ thiếu trách nhiệm khâu kiểm tra quản lý chất lượng PTBVCN cho người lao động không rõ ràng, công khai Do đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệpnhân sử dụng nhiều PTBVCN danh mục nghề, chưa đăng kí sử dụng, thiết bị hết hạn sử dụng không đảm bảo an toàn => thiết bị sử dụng tràn nan, việc dẫn đến TNLĐ cao, tăng mức độ nguy hiểm Các quan Quản lý Nhà nước chưa thực tốt khâu kiểm tra đôn đốc thực thi pháp luật trang bị PTBVCN doanh nghiệp, tổ chức - Một số nhận xét: +Những mặt tích cực: Người sử dụng lao động dần nhận thấy trách nhiệm việc đảm bảo an toàn, trang bị PTBVCN cho người lao động Bắt đầu quan tâm, thực nghiêm túc thông tư hướng dẫn, luật pháp trang bị PTBVCN cho người lao động Các quan quản lý nhà nước đưa nhiều thông tư, nghị định hướng dẫn thực quy định trang bị PTBVCN cho người lao động Quá trình kiểm tra siết chặt trước, khâu cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp khai khoáng quan tâm - giám sát - tra đủ điều kiện cấp phép hoạt động Người lao động dần nhận thức trách nhiệm việc bảo vệ an toàn tính mạng cho thân; việc thực nội quy, quy định công ty trang bị PTBVCN +Những mặt hạn chế: Tốc độ phát triển ngành khai thác khoáng sản ngày lớn không kèm với công tác trang bị PTBVCN tốt, hợp lý khiến số người chết TNLĐ ngành khai khoáng tăng cách đáng báo động năm gần Với tốc độ phát triển vậy, ngành khai khoáng coi ngành kinh tế mũi nhọn nước ta, tạo một khối lượng việc làm lớn, giải nhu cầu việc làm cho hàng triệu lao động, đặc biệt lao động phổ thông từ vùng nông thôn Tuy nhiên, việc chủ doanh nghiệp khai khoáng sử dụng nhiều lao động phổ thông thời vụ điểm mấu chốt khiến tai nạn lao động tăng cao Dongười lao động không quan tâm trang bị PTBVCN đảm bảo an toàn lao động, bảo hiểm Hệ thống sách pháp luật hành lạc hậu, chưa phù hợp với thực tế, tồn nhiều bất cập, phân tán chồng chéo; chưa có hướng dẫn hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật phòng ngừa TNLĐ ngành có nguy cao (xây dựng, khai thác khoáng sản hóa chất) Từ đó, làm cho cán quản lý tra khó khăn việc thực tốt công việc Người sử dụng lao động lợi nhuận mà đánh đổi an toàn hay tính mạng người lao động phương tiện, thiết bị lạc hậu không đảm bảo an toàn 2.3 Một số ví dụ minh họa chế độ trang bị PTBVCN số đơn vị sản xuất -Công ty xi măng Chinfon: Trang bị phương tiện bảo vệ nhân :Tất cán công nhân viên cấp phát quần áo đồngphục ( mùa đông mùa hè theo số đo riêng ) giầy, mũ bảo hộ, trang, kính, xà phòng vv vị trí đặc thù trang bị quần áo chống cháy chịu nhiệt độ 10 cao Đăng ký kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ: Lên kế hoạch kiểm tra hiệu chỉnh, kiểm định định kỳ thiết bị theo yêu cầu pháp luật - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin): yếu tố an toàn mục tiêu hàng đầu tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá công tác thi đua, thành tích đơn vị Các thiết bị quần áo bảo hộ ngành, dây đai an toàn, giày bảo hộ cao cấp trang bị Các ban chuyên môn Tập đoàn kiểm tra chặt chẽ kết thực trang bị PTBVCN đơn vị thường xuyên báo cáo Tổng giám đốc để có biện pháp xử lý kịp thời Lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp đạo việc lập biện pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn để ứng phó với nguy an toàn, thiếu sót, tồn -Nhiều năm qua, Công ty than Nam Mẫu coi trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động Nâng cao tính tự giác, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương người lao động Tăng cường trang bị PTBVCN đại, để đảm bảo an toàn tính mạng cho lao động, đặc biệt trang bị giày bảo hộ lao động cao cấp cho lao động doanh nghiệp -Bên cạnh có nhiều doanh nghiệp chưa thực tốt công tác trang bị PTBVCN đảm bảo an toàn cho người lao động Ví dụ doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình mắc nhiều sai phạm lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Theo ông Đỗ Thành Long, Phó Chánh tra Sở LĐTBXH: năm 2015 Thanh tra Sở phối hợp kiểm tra 15 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có nhiều nguy xảy TNLĐ: khai thác khoáng sản, điện kiểm tra pháp luật lao động 14 doanh nghiệp khác Các doanh nghiệp kiểm tra có quy mô từ - 431 lao động Qua kiểm tra 14 doanh nghiệp với 1.866 lao động, đoàn kiến nghị 86 thiếu sót, phát 75 hành vi vi phạm Trong đó, có 10 doanh nghiệp chưa tổ chức huấn luyện công tác AT, VSLĐ định kỳ hàng năm; tất doanh nghiệp trang bị chưa đầy đủ, chủng loại PTBVCN cho người lao động Đáng ý phần lớn PTBVCN nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng không đảm bảo Doanh nghiệp chưa trang bị quần áo bảo hộ ngành cho công nhân Ngoài phương tiện khác không kể đến giày bảo hộ cao cấp 11 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN CHO LAO ĐỘNG NGÀNH KHAI KHOÁNG 3.1 Trách nhiệm bên liên quan: * Trách nhiệm người sử dụng lao động (NSDLĐ) việc thực quy định PTBVCN: Nhà nước ta có văn quy định rõ trách nhiệm NSDLĐ thực AT,VSLĐ nói chung, trách nhiệm thực quy định PTBVCN nói riêng Nội dung NSDLĐ phải có trách nhiệm thực quy định trang bị cấp phát PTBVCN gồm : - Phải mua sắm cấp phát PTBVCN cấp phát lại PTBVCN bị mất, bị hỏng lỗi người lao động (NLĐ) Danh mục cấp phát thực theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành Tuy nhiên, với nghề công việc địa cụ thể xuất yếu tố nguy hại khác (do thiết bị, công nghệ, nguyên liệu sử dụng, điều kiện thời tiết, địa lý vùng lãnh thổ, ô nhiễm môi trường xung quanh …).Trong trường hợp PTBVCN theoThông tư 04, NSDLĐ phải cấp phát bổ sung PTBVCN cần thiết khác cho NLĐ ( nội dung điều 149 Bộ Luật lao động) - Phải đưa thời hạn sử dụng PTBVCN phù hợp, tính chất công việc chất lượng PTBVCN cấp phát, sau tham khảo ý kiến tổ chức Công đoàn sở - Phải tổ chức huấn luyện, hướng dẫn NLĐ sử dụng thành thạo PTBVCN trước cấp phát kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng Nội dung huấn luyện NSDLĐ tối thiểu phải làm cho NLĐ hiểu rõ : Khi phải mang PTBVCN? Cần sử dụng PTBVCN làm việc ? Thực thao tác mang, cởi bỏ, điều chỉnh cách ? Phương pháp bảo dưỡng, giữ gìn PTBVCN sao? Giới hạn sử dụng PTBVCN? Biết cần loại bỏ PTBVCN… 12 - Phải cấp phát PTBVCN có công dụng bảo vệ phù hợp.Trước cấp phát phải kiểm tra lại chất lượng, đồng thời phải định kỳ kiểm tra trình NLĐ sử dụng ghi sổ theo dõi PTBVCN chuyên dùng có yêu cầu an toàn cao - Phải bố trí nơi cất giữ, bảo quản hợp lý - NSDLĐ không cấp phát tiền thay vật giao tiền cho NLĐ tự mua sắm PTBVCN… PTBVCN có thực trở thành giải pháp hiệu bảo vệ sức khoẻ an toàn lao động phụ thuộc lớn vào việc thực trách nhiệm NSDLĐ theo quy định Nhà nước Cũng cần thấy NLĐ mang PTBVCN nhiều gây cảm giác không bình thường, chí khó chịu NSDLĐ cần có biện pháp tuyên truyền giáo dục kết hợp hình thức hành cần thiết khác để NLĐ tự giác thực * Trách nhiệm người lao động việc thực quy định PTBVCN: Để thực tốt quy định PTBVCN cần có phối hợp chặt chẽ NSDLĐ NLĐ Theo quy định, NLĐ trang cấp PTBVCN bắt buộc phải sử dụng PTBVCN theo quy định lúc làm việc Không sử dụng PTBVCN vào mục đích riêng sai mục đích - NLĐ phải biết tác hại không mang PTBVCN Phải biết giới hạn bảo vệ, cách thực thao tác mang vào, tháo ra, điều chỉnh, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản PTBVCN theo huấn luyện NSDLĐ - Bằng trực quan, trước sử dụng NLĐ cần kiểm tra toàn vẹn PTBVCN dùng Điều bắt buộc sử dụng PTBVCN có liên quan trực tiếp đến yếu tố nguy hại gây tai nạn tức thời như: găng tay, ủng, phương tiện phòng chống khí độc… - Khi chưa cấp phát PTBVCN theo quy định, cấp phát không đủ, không phù hợp NLĐ cần phải phản ánh, yêu cầu NSDLĐ xử lý Theo quy định chung NLĐ phải bồi thường làm hỏng, làm 13 PTBVCN lý đáng Tùy theo quy định đơn vị, NLĐ phải trả lại PTBVCN không làm việc đơn vị NSDLĐ yêu cầu * Trách nhiệm quan Nhà nước việc thực quy định PTBVCN: -Cơ quan nhà nước đưa quy định việc sử dụng PTBVCN nói chung cho ngành nghề nói riêng cho ngành khai khoáng Hiện tại, Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12 tháng năm 2014 văn quy định rõ phương tiện bảo hộ lao động cho ngành nghề có tính chất nguy hiểm, độc hại có ngành khai khoáng -Tuy vậy, việc quy định chế tài xử lý vi phạm PTBVCN chưa rõ ràng Nhà nước nên có văn xử lý doanh nghiệp, NSDLĐ NLĐ có vi phạm trang bị PTBVCN trình lao động, khai thác Nhà nước cần xây dựng tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng PTBVCN Yêu cầu doanh nghiệp khai khoáng phải khai thác theo yêu cầu quy định -Thanh tra, kiểm tra việc thực trang bị PTBVCN doanh nghiệpchế quản lý thị trường hàng giả, không đảm bảo chất lượng 3.2 Kiến nghị, đề xuất: Để giảm thiểu TNLĐ, bảo vệ sức khỏe người lao động, tiết kiệm thời gian chi phí điều trị TNLĐ, BNN gây ra; cần triển khai đồng biện pháp sau: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền AT, VSLĐ nhằm nâng cao trách nhiệm đơn vị, sở khai thác khoáng sản người lao động để người có ý thức cảnh giác phòng ngừa tai nạn -Các quan quản lý nhà nước, ban ngành chức cần có phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra việc thực quy định Nhà nước việc trang bị PTBVCN tất quan, doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng, siết chặt yêu cầu việc sử dụng trang thiết bị đảm bảo an toàn, danh mục nghề -Đối với doanh nghiệp, phải lấy biện pháp phòng ngừa chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục nguy an toàn lao động, 14 đồng thời tổ chức tốt công tác trang bị PTBVCN cho người lao động Hằng năm, quan, doanh nghiệp cần nghiêm túc thực chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng trang thiết bị PTBVCN; để người lao động hiểu hết công dụng, biết cách sử dụng phương tiện Người sử dụng lao động cần phải nâng cao trách nhiệm việc mua bán, sử dụng trang thiết bị PTBVCN doanh nghiệp mình, đảm bảo an toàn theo quy định nhà nước pháp luật Doanh nghiệp nên phối hợp với tổ chức công đoàn sở, tổ chức chương trình việc hướng dẫn chia sẻ cách sử dụng PTBVCN cách, công dụng phương tiện, cần sử dụng Hoặc tổ chức thi, trò chơi có thưởng việc tìm hiểu trang thiết bị PTBVCN, để người lao động hiểu hết công dụng mà PTBVCN mang đến cho mình, từ nâng cao ý thức tự giác thực quy định trang bị PTBVCN doanh nghiệp Tổ chức lớp tập huấn việc sử dụng trang thiết bị PTBVCN cho người lao động -Đối với người lao động: cần nâng cao tinh thần, ý thức tự giác việc thực quy định việc trang bị PTBVCN để bảo vệ thân Có thể tìm hiểu công dụng phương tiện cấp phát qua sách báo, internet để từ biết cách sử dụng yêu cầu 15 KẾT LUẬN Tóm lại, ngành khai thác khoáng sản ngành kinh tế mũi nhọn quan tâm phát triển, ngành mang lại nhiều nguy hiểm cho người lao động Nhu cầu làm việc người lao động lớn nguồn cung, lương cao môi trường làm việc độc hại nguy hiểm, khắc nghiệt Mặt khác, vấn đề trang bị PTBVCN cho người lao động hạn chế gây TNLĐ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt lâu dài, đặc biệt BNN Trong ngành công nghiệp khai khoáng, hay lĩnh vực BNN thường có xu hướng trở thành mãn tính, thời gian điều trị dài Vậy để đưa ngành phát triển, thu hút lao động, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, tất quan Nhà nước, người sử dụng lao động người lao động phải có phối hợp chặt chẽ với việc trang bị PTBVCN, nâng cao ý thức cho người lao động Có thể thấy rằng, việc sử dụng PTBVCN doanh nghiệp khai khoáng chưa hiệu quả, TNLĐ xảy - BNN tăng với tỷ lệ đáng kể, đòi hỏi Nhà nước – quan quản lý phải có chế tài xử lý việc sử dụng đưa tiêu, tiêu chuấn chất lượng nhằm đảm bảo việc sản xuất khai thác có hiệu đảm bảo an toàn đưa vào sử dụng 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Việt Dũng Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2015 // Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội Cục An toàn Lao động 2016 (http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=1904 ) 2.Liên Trang "Siết" an toàn lao động khai thác khoáng sản // Kinh tế Dự báo 2015 (http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/219-4345 siet an-toan-lao-dong-trong-khaithac-khoang-san.html ) 3.Văn phòng Tổng cục Khai thác khoáng sản: Doanh nghiệp thờ với tiêu chuẩn an toàn lao động // Tổng cục địa chất khoáng sản Việt Nam 2015 (http://dgmv.gov.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=6241:khai-th %C3%A1c-kho%C3%A1ng-s%E1%BA%A3n-doanh-nghi%E1%BB%87p-th %E1%BB%9D-%C6%A1-v%E1%BB%9Bi-ti%C3%AAu-chu%E1%BA %A9n-an-to%C3%A0n-lao-%C4%91%E1%BB %99ng&Itemid=357&lang=vi ) 4.HTT ATVSLĐ ngành có nguy cao Việt Nam // Báo Giao thông 2013 (http://www.baogiaothong.vn/atvsld-trong-cac-nganh-co-nguy-co-cao-o-vietnam-d56778.html ) Gia tăng nghiêm trọng tai nạn lao động ngành có nguy cao // website Phòng chống bệnh nghề nghiệp 2014 (http://moh.gov.vn:8086/pcbenhnghenghiep/pages/tintuc.aspx? CateID=9&ItemID=799 ) An toàn vệ sinh lao động ngành công nghiệp khai thác khoáng sản 2014 (http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/an-toan-va-ve-sinh-lao-dong-trong-nganhcong-nghiep-khai-thac-khoang-san-16306.html ) Tình hình tai nạn lao động năm gần (http://text.123doc.org/document/2432325-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong-o-nuocta-trong-nhung-nam-gan-day.htm ) Hà Đạo Nâng cao an toàn lao động nghề đặc thù // Báo Lao động Xã hội 2015 (http://baodansinh.vn/nang-cao-an-toan-lao-dong-trong-nghe-dac-thud13054.html) 17 PGS TS Trịnh Khắc Thẩm (2007), Giáo trình Bảo hộ lao động, Nhà xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 18 [...]... toàn, vệ sinh lao động Nâng cao tính tự giác, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của người lao động Tăng cường trang bị các PTBVCN mới hiện đại, để đảm bảo an toàn tính mạng cho lao động, đặc biệt là đều trang bị giày bảo hộ lao động cao cấp cho lao động của doanh nghiệp -Bên cạnh đó có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện tốt công tác trang bị PTBVCN đảm bảo an toàn cho người lao động Ví dụ như các doanh nghiệp. .. nào cần sử dụng Hoặc tổ chức các cuộc thi, trò chơi có thưởng về việc tìm hiểu các trang thiết bị PTBVCN, để người lao động hiểu được hết các công dụng mà PTBVCN mang đến cho mình, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định về trang bị PTBVCN của doanh nghiệp Tổ chức các lớp tập huấn về việc sử dụng các trang thiết bị PTBVCN cho người lao động -Đối với người lao động: cần nâng cao tinh thần,... khai thác khoáng sản và người lao động để mọi người có ý thức cảnh giác và phòng ngừa tai nạn -Các cơ quan quản lý nhà nước, cùng các ban ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về việc trang bị PTBVCN ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng, siết chặt các yêu cầu về việc sử dụng các trang thiết bị đảm bảo an... hút lao động, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, tất cả các cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao độngngười lao động đều phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc trang bị PTBVCN, nâng cao ý thức cho người lao động Có thể thấy rằng, việc sử dụng PTBVCN hiện nay tại các doanh nghiệp khai khoáng vẫn chưa hiệu quả, TNLĐ vẫn xảy ra - BNN vẫn tăng với tỷ lệ đáng kể, đòi hỏi Nhà nước – các cơ... kể đến như giày bảo hộ cao cấp 11 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ NHÂN CHO LAO ĐỘNG NGÀNH KHAI KHOÁNG 3.1 Trách nhiệm của các bên liên quan: * Trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc thực hiện quy định về PTBVCN: Nhà nước ta đã có các văn bản quy định rõ trách nhiệm của NSDLĐ về thực hiện AT,VSLĐ nói chung, trách nhiệm thực hiện quy định về... -Đối với doanh nghiệp, phải lấy biện pháp phòng ngừa là chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn lao động, 14 đồng thời tổ chức tốt công tác trang bị PTBVCN cho người lao động Hằng năm, các cơ quan, doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện các chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị PTBVCN; để người lao động hiểu hết công dụng, và biết cách sử... sót, phát hiện 75 hành vi vi phạm Trong đó, có 10 doanh nghiệp chưa tổ chức huấn luyện công tác AT, VSLĐ định kỳ hàng năm; tất cả các doanh nghiệp trang bị chưa đầy đủ, đúng chủng loại PTBVCN cho người lao động Đáng chú ý là phần lớn các PTBVCN không có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng không đảm bảo Doanh nghiệp chưa trang bị được quần áo bảo hộ trong ngành cho công nhân Ngoài ra các phương tiện khác... lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Theo ông Đỗ Thành Long, Phó Chánh thanh tra Sở LĐTBXH: trong năm 2015 Thanh tra Sở đã phối hợp kiểm tra 15 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ: khai thác khoáng sản, điện và kiểm tra pháp luật lao động tại 14 doanh nghiệp khác Các doanh nghiệp được kiểm tra có quy mô từ 5 - 431 lao động Qua kiểm tra 14 doanh nghiệp với 1.866 lao động, đoàn đã kiến... cách sử dụng phương tiện đó Người sử dụng lao động cần phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc mua bán, sử dụng các trang thiết bị PTBVCN trong doanh nghiệp mình, đảm bảo an toàn đúng theo quy định của nhà nước và pháp luật Doanh nghiệp nên phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức các chương trình về việc hướng dẫn chia sẻ cách sử dụng các PTBVCN đúng cách, công dụng của phương tiện, khi nào... còn làm việc tại đơn vị nữa nếu NSDLĐ yêu cầu * Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quy định về PTBVCN: -Cơ quan nhà nước sẽ đưa ra các quy định về việc sử dụng PTBVCN nói chung cho các ngành nghề và nói riêng cho ngành khai khoáng Hiện tại, Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2014 là văn bản quy định rõ nhất về phương tiện bảo hộ lao động cho các ngành nghề có
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng, thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng, thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay