Các công cụ xử lý trong Microsoft Project

9 232 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:43

Nội dung 6: Các công cụ xử lý trong Ms Project1.Công cụ zoomĐể phóng to (Zoom In) thang thời gian Timescale:C1: chọn nhanh công cụ Zoom In trên thanh công cụC2: tổ hợp phím Ctrl + Để thu nhỏ (Zoom Out) thang thời gian TimescaleC1: chọn nhanh công cụ Zoom Out trên thanh công cụC2: tổ hợp phím Ctrl + Ngoài ra có thể chọn nhanh lịch quan sát qua hộp thoại Zoom. Menu View oom Chọn nhanh lịch quan sát qua hộp thoại Zoom2.Công cụ lọcSử dụng bộ lọc Filtered: Bộ lọc Filtered cho phép người sử dụng lọc theo các tiêu chí khác nhau. Đây là công cụ mạnh trong quá trình quan sát, xử lý và lập báo biểu cho dự án.Menu Project Filtered for Chọn các tiêu chí lọc Nội dung 6: Các công cụ xử lý Ms Project Công cụ zoom Để phóng to (Zoom In) thang thời gian Timescale: C1: chọn nhanh công cụ Zoom In công cụ C2: tổ hợp phím Ctrl + * Để thu nhỏ (Zoom Out) thang thời gian Timescale C1: chọn nhanh công cụ Zoom Out công cụ C2: tổ hợp phím Ctrl + / Ngoài chọn nhanh lịch quan sát qua hộp thoại Zoom Menu View \Zoom Chọn nhanh lịch quan sát qua hộp thoại Zoom Công cụ lọc Sử dụng lọc Filtered: Bộ lọc Filtered cho phép người sử dụng lọc theo tiêu chí khác Đây công cụ mạnh trình quan sát, xử lý lập báo biểu cho dự án Menu Project \Filtered for \Chọn tiêu chí lọc  All tasks: tất công tác  Completed tasks: công tác hoàn thành  Critical: Các công tác găng  Date range: công tác nằm khoản thời gian  Incompleted tasks: công tác chưa hoàn thành  Milestores: công tác mốc  Summary Tasks: công tác tóm lược  Tasks range: công tác nằm số ID  Task with estimated duration: công tác với thời gian khoảng ước lượng  Using Resources: sử dụng tài nguyên  More Filter: tiêu chí lọc khác  Auto filter: tự động lọc theo tiêu chí người sử dụng Lọc theo hộp thoại More Filter Project \Filtered for \More Filters Sắp xếp công việc Menu Project \Sort \chọn tiêu chí xếp  By start date: xếp theo ngày tháng bắt đầu  By Finish date: xếp theo ngày tháng kết thúc  By priority: xếp theo mức độ ưu tiên  By Cost: xếp theo chi phí  By ID: xếp theo số công tác  Sort By: xếp theo thiết lập người sử dụng Phân nhóm cộng tác Công cụ Group cho phép đưa nhanh nhóm công tác theo tiêu chí phân nhóm khác Công cụ cho phép thiết lập nhanh báo cáo theo yêu cầu thực tế Menu Project \ Group by No group: không phân nhóm Complete and incomplete task: phân nhóm công tác hoàn thành chưa hoàn thành Constraint type: phân nhóm theo kiểu ràng buộc công tác Critical: phân nhóm công tác găng Duration: phân nhóm công tác theo thời khoảng Duration then priority: phân nhóm công tác theo thời khoảng sau theo mức độ ưu tiên công tác Milestores: phân nhóm công tác mốc Priority: phân nhóm mức độ ưu tiên công tác Priority Keeping Outline Structure: phân nhóm mức độ ưu tiên công tác cấu trúc công tác tóm lược Priority Keeping Outline Structure: phân nhóm mức độ ưu tiên công tác cấu trúc công tác tóm lược Cập nhật tiến độ dự án thường trải qua giai đoạn khác nhau: Lập dự án, cập nhập, điều chỉnh quản lý dự án, kết thúc dự án  Tiến độ thực tế công tác Để quản lý khối lượng công tác thông tin khác dự án thực hiện, ta cần thiết phải thực việc cập nhập quản lý tiến độ thực tế công tác Menu Tools \Tracking \Update Tasks  Name: tên công tác  % Complete: Phần trăm công tác thực  Actual dur: thời gian thực tế thực công tác  Remaining dur: thời gian lại công tác  Actual: thời gian bắt đầu kết thúc thực công tác  Current: thời gian bắt đầu kết thúc thời công tác  Tiến độ thực tế dự án Khi thực dự án lớn việc cập nhập quản lý công tác khó khăn không thuận tiện Do cập nhập quản lý đồng thời nhiều công tác toàn dự án thông qua hộp thoại Update Project  Menu Tools \Tracking \Update Project  Update work as complete through: cập nhập tiến độ thực tế công tác  Set 0% - 100% complete: cập nhập tiến độ công tác theo thời gian định thời gian thời  Set 0% or 100% complete only: cập nhập tiến độ công tác công tác kết thúc  Reschedule uncompleted work to start after: thiết lập lại lịch trình cho công tác chưa kết thúc theo thời điểm thực tế  Entire Project: cập nhập cho toàn dự án  Selected task: cập nhập cho công tác chọn Chú ý: Tiến độ thực tế công tác thường thể thông qua cửa sổ Gantt Chart, Tracking Gantt Cân đối tài nguyên Tài nguyên vấn đề mấu chốt dự án Để tránh tình trạng tải thiếu hụt tài nguyên cần phải có biện pháp điều chỉnh phân bổ lại tài nguyên cho hợp lý  Menu Tools \Level Resource  Automatic: tự động cân đối tài nguyên  Manual: cân đối tài nguyên người sử dụng  Look for overallocations on a basic: tìm kiếm tài nguyên tải theo tiêu chí thời gian phút, giờ, ngày, tuần, tháng,  Level entire project: cân đối tài nguyên phạm vi toàn dự án  Level from-to: cân đối tài nguyên theo giới hạn thời gia006E Tạo cửa sổ riêng Menu View \More Views\ New \Combination View \Thiết lập thông số theo yêu cầu \OK More Views Combination View Menu View \More Views\ New \Combination View \Thiết lập thông số theo yêu cầu \OK
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công cụ xử lý trong Microsoft Project, Các công cụ xử lý trong Microsoft Project, Các công cụ xử lý trong Microsoft Project

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay