Báo cáo thẩm định giá Bất động sản nhà ở

38 703 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:35

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN 1.1 Thông tin tổng quát của tại sản:Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Quận 8, TPHCM, người được chứng nhận quyền sử dụng đất là Ông: Lý Hữu Thảo, sinh năm: ; số chứng minh nhân dân: 2 và Bà : Phạm Thị Xuân Phượng , sinh năm CMND số Tài sản thẩm định giá gồm có: Thửa đất và các công trình trên thửa đấtĐịa chỉ : Số 5652 Đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM.Đăng kí tại sở nhà đất TPHCM Quyển số 024 tờ 12079 ngày 27 tháng 2 năm 1995.Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 8 cấp.1.2 Thông tin chi tiết của tài sản:1.2.1 Vị trí bất động sản Bất động sản nằm tại : Số 5652 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM.Giấy phép số 998 GPCS ngày 17 tháng 9 năm 1992 của Ủy ban nhân dân quận 81.2.2 Diện tích – Đặc điểm: Diện tích BĐSDiện tích nền: 39.6m2Diện tích sử dụng: 80.2m2Đặc điểm: Nhà cấp 3 Số tầng : 2Kết cấu nhà: : Vách gạch, sàn BTCT + sàn hỗn hợp, mái BTCT + mái hỗn hợp + mái tônMục đích sử dụng: nhà ở riêng lẻThời gian sử dụng: lâu dài. Đặc điểm khác BĐS nằm trong hẻm cụt.Hướng nhà BĐS : Hướng Đông Nam.Phía Đông giáp nhà 5654Phía Tây Bắc giáp nhà sauPhía Tây Nam giáp nhà 5650Phía Đông Nam giáp đường điBĐS thẩm định gần Trường tiểu học Âu Dương Lân, trạm y Tế, Bệnh viện phục hồi chức năng.Cách chợ 5 phút đi bộ. Nhà có phòng khách, phòng ngủ, toilet và phòng bếp chung. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG o0o BÁO CÁO NHÓM MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỀ TÀI THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở Nhóm thực : Giáo viên hướng dẫn: TP.HCM, tháng 11.năm 2016 Nhóm 19 Th.S Lê Bảo Thy BÁO CÁO NHÓM Nhóm thực hiện: Nhóm 19 ST T Họ tên Mã số sinh viên Mức độ tham gia Phạm Hoàng Thanh Thư B140044 100% Lê Trọng Nhân 71306638 100% Lê Ngọc Toàn B140043 100% Điểm thành viên Điểm nhóm: Nội dung thực hiện: Tên đề tài: Thẩm định bất động sản nhà BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM STT Học tên MSSV Lê Nhân Trọng 71306638 Phạm Hoàng B1400448 Thanh Thư Lê Ngọc Toàn B1400433 Phân công công Mức độ Chữ ky việc hoàn thành -Thu thập thông 100% tin -Chương -Trình bày báo cáo -Thu thập thông 100% tin -Chương -Chương -Thu thập thông 100% tin -Chương -Chương MỤC LỤC CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN 1.1 Thông tin tổng quát sản: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quận 8, TPHCM, người chứng nhận quyền sử dụng đất Ông: Ly Hữu Thảo, sinh năm: ; số chứng minh nhân dân: Bà : Phạm Thị Xuân Phượng , sinh năm CMND số Tài sản thẩm định giá gồm có: Thửa đất công trình đất Địa : Số 56/52 Đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM Đăng kí sở nhà đất TPHCM Quyển số 024 tờ 12079 ngày 27 tháng năm 1995.Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận cấp 1.2 Thông tin chi tiết tài sản: 1.2.1 Vị trí bất động sản Bất động sản nằm : Số 56/52 đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM Giấy phép số 998/ GP-CS ngày 17 tháng năm 1992 Ủy ban nhân dân quận 1.2.2 Diện tích – Đặc điểm: Diện tích BĐS Diện tích nền: 39.6m2 Diện tích sử dụng: 80.2m2 Đặc điểm: Nhà cấp Số tầng : Kết cấu nhà: : Vách gạch, sàn BTCT + sàn hỗn hợp, mái BTCT + mái hỗn hợp + mái tôn Mục đích sử dụng: nhà riêng lẻ Thời gian sử dụng: lâu dài Đặc điểm khác BĐS nằm hẻm cụt Hướng nhà BĐS : Hướng Đông Nam   Phía Đông giáp nhà 56/54 Phía Tây Bắc giáp nhà sau   Phía Tây Nam giáp nhà 56/50 Phía Đông Nam giáp đường BĐS thẩm định gần Trường tiểu học Âu Dương Lân, trạm y Tế, Bệnh viện phục hồi chức năng.Cách chợ phút Nhà có phòng khách, phòng ngủ, toilet phòng bếp chung 1.3 Hình ảnh số giấy pháp lý liên quan Hình 1.1 Vị trí bất động sản thẩm định Hình 1.2 Hẻm 56, Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8,TPHCM Hình 1.3 Mặt trước bất động sản thẩm định Hình 1.4 Phòng khách bất động sản thẩm định Hình 1.5 Nhà Bếp Bất động sản thẩm định Hình 1.6 Tầng bất động sản thẩm định Hình 1.7 Phòng ngủ bất động sản thẩm định Giấy tờ pháp ly Hình 1.8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà 10 Hình 2.7 Hình ảnh thực tế TSSS3 2.4 Phân tích thông tin Những đặc trưng thị trường tài sản cần thẩm định giá Bản chất hành vi ứng xử những người tham gia thị trường: • Người bán thì muốn bán nhanh, giá tốt ( cao ), thời gian toán ngắn • Người mua thì muốn mua nhanh, giá rẻ có thể, thời gian toán chậm, giấy tờ pháp ly đầy đủ Xu hướng cung cầu thị trường: • • Cung : ổn đinh Cầu : tương đối 2.5 Xác định giá trị tài sản 2.5.1 Phương pháp thẩm định: Phương pháp thẩm định giá theo phương pháp so sánh phương pháp chi phí Trong phương pháp so sánh chính, phương pháp chi phí hỗ trợ để đưa giá trị cuối 2.5.2 Giá trị tài sản thẩm định theo Phương pháp so sánh trực tiếp Bảng 2.2 Các yếu tố so sánh BĐS Thẩm Định So sánh So sánh So sánh Địa chỉ: 63/25 56/52 154/86/26F, Số 314/91, Âu Dương Đường Âu Các yếu tố Đường Âu Âu Dương Lân, Lân, Phường 2, Dương Lân, so sánh Dương Lân, Phường Quận Quận 8, Phường 3, Phường 8, TPHCM TPHCM Quận 2,Quận , Số STT TP.HCM Giá bán Diện ? tích 39.6 1.600.000.000 2.650.000.000 2.200.000.000 36.1 30 32.78 24 sàn(m2) Diện tích sử 72.2 91.5 98.34 0 Vệ 2 Sân thượng Số 80.2 dụng lượng phòng sinh Số lượng phòng khách Đều có phòng khách phòng bếp bếp 10 11 Số lượng phòng ngủ Thời gian bán (2016) Điều kiện bán Giấy tờ pháp ly Điều kiện toán Tháng 10 Tháng Tháng Tháng Đều bán thị trường Đầy đủ Trả 12 Hướng Đông Nam Đông Nam Đông Bắc Tây Bắc 13 Vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí Thuận lợi: Không 14 Vị trí tiếp gần chợ, lợi: nằm cận CSHT viện, hẻm nhỏ quanh bệnh trường học… co.* 15 thuận Sân vườn Thuận lợi: gần Thuận lợi: gần chợ, bệnh viện, chợ, bệnh viện, trường học… trường học… Không 25 16 Đặc điểm khác Nhà riêng lẻ Bảng 2.3 Điều chỉnh chênh lệch giữa tài sản BĐS Thẩm So sánh So sánh So sánh định Số STT 56/52 154/86/26F, Số 63/25 Đường Các yếu tố Đường Âu Âu Dương Âu Dương Lân, so sánh Dương Lân, Phường Phường 3, Quận Lân, 2, Quận 8, 8,TPHCM Phường TPHCM 2,Quận , Số 314/91, Âu Dương Lân, Phường Quận 8, TPHCM TP.HCM Giá bán Diện sàn(m2) 1.600.000.000 2.650 000.000 39.6 36.1 Diện tích sử 80.2 dụng Sân thượng Số tích ? phòng sinh lượng Vệ 30 72.2 2.200.000.00 32.78 91.5 98.34 0 0 -1 -2 26 Số lượng phòng khách bếp Số Đều có phòng khách phòng bếp KHÔNG ĐIỀU CHỈNH lượng phòng ngủ ( phòng ) 10 11 Điều +1 -3 +1 Đông Bắc Tây Bắc kiện Đều bán thị trường bán KHÔNG ĐIỀU CHỈNH Giấy tờ pháp Đầy đủ ly Điều KHÔNG ĐIỀU CHỈNH kiện Trả toán Hướng KHÔNG ĐIỀU CHỈNH Đông Đông Nam Nam Không điều 5% 5% chỉnh 12 Vị trí vị trí vị trí vị trí vị trí 80% -20% -20% Thuận Không thuận lợi: gần lợi: nằm 13 Vị trí tiếp cận CSHT chợ, hẻm nhỏ quanh bệnh co viện, trường 5% học… 14 15 Sân vườn Đặc khác điểm Không Thuận lợi: gần chợ, bệnh viện, trường học… Không chỉnh Thuận lợi: gần chợ, bệnh viện, trường học… điều Không điều chỉnh Không điều chỉnh Khu khép Không điều chỉnh kín 27 16 17 Điều số tuyệt đối Điều -2 nhà vệ sinh phòng ngủ 1phòng ngủ -3 phòng ngủ -1 sân thượng +5% -15% -15% chỉnh chỉnh số tương đối  Tài sản so sánh 1: Các yếu tố Đơn giá(đ) Số lượng Thành tiền (đ) Phòng ngủ 20.256.000 20.560.000 Tổng cộng(đ) 20.560.000 Giá sau điều chỉnh yếu tố thiết kế 1.600.000.000 1.620.560.000 Giá sau điều chỉnh yếu tố bên +5% 1.701.588.000 Giá bán sau điều chỉnh 1.701.588.000 Giá điều chỉnh theo đơn vị diện tích đất sử 23.567.700 dụng (tr.đ/m2) – 72.2m2  Tài sản so sánh 2: Các yếu tố Đơn giá(đ) Số lượng Thành tiền (đ) Nhà vệ sinh 18,291,000 36,582,000 Phòng ngủ 20.560.000 61.680.000 Tổng cộng(đ) 98,262,000 Giá sau điều chỉnh yếu tố thiết kế 2,650,000,000đ 2,551,738,000 Giá sau điều chỉnh yếu tố bên (-15%) 2.168.977.000 28 Giá bán sau điều chỉnh 2.168.977.000 Giá điều chỉnh theo đơn vị diện tích đất sử dụng (tr.đ/m2) 91.5m2 23.187.866  Tài sản so sánh 3: Các yếu tố Đơn giá(đ) Số lượng Thành tiền (đ) Phòng ngủ 20.560.000 20.560.000 Sân thượng 82,000,000 -82.000.000 Tổng cộng(đ) -61.440.000 Giá sau điều chỉnh yếu tố thiết kế 2.138.560.000 2.200.000.000 Giá sau điều chỉnh yếu tố bên (-15%) 1.817.776.000 Giá bán sau điều chỉnh 1.817.776.000 Giá điều chỉnh theo đơn vị diện tích đất sử dụng (đ/m2) – 98.34m2 18.484.460  Tài sản thẩm định • Giá Trung bình theo đơn vị diện tích đất sử dụng (đ/m2) : (23,567,700+23,187,866+18,484,460)/3 = 21,746,675 (đ/m2) • Giá bán tài sản thẩm định là: 21,746,675 *80.2=1,744,083,835 đ 2.5.3 Giá trị tài sản thẩm định theo Phương pháp chi phí BĐS TĐ BĐS BĐS 2 GIÁ BÁN DIỆN ĐẤT TÍCH BĐ3 ? 1.600,000,000 2.650,000,000 2,200,000,000 39.6 36.1 30 32.78 29 DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 80.2 72.2 91.5 98.34 7,230,000 7,230,000 7,230,000 7,230,000 579,846,000 522,006,000 661,545,000 710,998,200 45 45 50 45 17.78% 13.33% 6% 15.55% 103,096,618 69,583,399 39,692,700 110,560,220 476,749,381 452,422,600 621,852,300 600,437,980 ? 1,147,577,400 978,147,700 999,562,020 31,788,847 30,493,045 CHI PHÍ XÂY DỰNG TRÊN 1/M2 ( xuất vốn xd ) CHI PHÍ XÂY DỰNGMỚI 100% TUỔI ĐỜI KINH TẾ TUỔI ĐỜI HIỆU QUẢ % GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ = (7)/(6) GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ = (8) x (5) 10 11 GIÁ NHÀ = (5) - (9) GIÁ ĐẤT = (1) - (10) 12 GIÁ ĐẤT /M2 32,604,923 13 = (11)/(2) 31,628,938 GIÁ ĐẤT 1,252,505,958 = 31,628,938 x39.6 GÍA BĐS THẨM ĐỊNH = ( 31,788,847+32,604,923 +30,493,045)/3 1,729,255,339 1,252,505,958+476,749,381 30 Xây dựng báo cáo chứng thư thẩm định giá Nội dung báo cáo, chứng thư thẩm định giá thực hiện theo quy định tiêu chuẩn số 04 (TĐGVN 04) “Báo cáo kết quả, hồ sơ, chứng thư thẩm định giá.” 31 CHƯƠNG : BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ Số 69 /TĐG – CT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (kí hiệu DN, tổ chức thẩm định giá) Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Thứ 3, ngày tháng 11 năm 2015 CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ Kính gửi: ông Ly Hữu Thảo bà Phạm Thị Xuân Phượng Theo đề nghị bà Bùi Thị Lành văn số 69 ngày 09/10/2016 việc thẩm định giá bất động Số 56/52 Đường Âu Dương Lân, Phường 2,Quận , TP.HCM.Bất động sản bao gồm quyền sử dụng đất công trình xây dựng đất Mục đích thẩm định giá: Bà Phạm Thị Xuân Phượng làm sở việc chuyển quyền sử dụng đất Thời điểm thẩm định giá: ngày tháng 11 năm 2016 Cơ sở thẩm định giá: -Căn cứ hồ sơ, giấy tờ pháp ly Bà Phạm Thị Xuân Phượng cung cấp -Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Đăng kí sở nhà đất TPHCM Quyển số 024 tờ 12079 ngày 27 tháng năm 1995.Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận cấp Thực trạng đất, nhà: 4.1 Đất: Thửa đất số: / BĐĐC Tờ đồ số: 12079 Diện tích nền: 39.6 m2 Hẻm giới 4.5m quy hoạch theo định số 6649/KTST QH ngày 03/06/1996 Kiến trúc sư trường TP 32 4.2 Nhà: Kết cấu nhà: : Vách gạch, sàn BTCT + sàn hỗn hợp, mái BTCT + mái hỗn hợp + mái tôn Số tầng: Diện tích xây dựng tầng 1: 39.6m2 Diện tích xây dựng tầng 2: 40.6m2 Chiều cao: 9.8m Mục đích sử dụng: nhà riêng lẻ Thời gian sử dụng: lâu dài Phương pháp thẩm định giá: Sử dùng phương pháp so sánh để thẩm định giá BĐS – tài sản so sánh Sau dùng phương pháp chi phí để kiểm tra lại kết Kết quả thẩm định giá: Trên sở tài liệu Bà Phạm Thị Xuân Phượng cung cấp, qua khảo sát thực tế hiện trường; với phương pháp thẩm định giá so sánh áp dụng tính toán, doanh nghiệp thẩm định giá DNP thông báo kết thẩm định giá tài sản bất động sản số 56/52 Đường Âu Dương Lân Phường 2, Quận TP.HCM Bất động sản bao gồm quyền sử dụng đất công trình xây dựng đất thời điểm ngày 09 tháng 11 năm 2016 sau: Tổng giá trị đất nhà: đ Làm tròn: 1,744,083,835 đ (viết chữ: Một tỉ bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẳn) Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá trả lời để Bà Phạm Thị Xuân Phượng có sở giá theo quy định pháp luật hiện hành Thẩm định viên giá Giám đốc (ky tên, đóng dấu) (ky tên) 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Bích Vân, 2012 Giáo trình Nguyên lý thẩm định giá Nhà xuất Tổng hợp TPCM TS Nguyễn Thị Bích Loan, 2012 Giáo trình Nguyên Lý Thẩm Định Giá, Nhà xuất Kinh Tế TP.HCM Website : Tài sản so sánh số 1.[http://batdongsan.com.vn/ban-nha-rieng-duong-au-duong- lan-phuong-3-16/hem-154-quan-8-8mx9-5m-1-l-2pn-2wc-1-6-typr9809069],26/09/2016 [http://batdongsan.com.vn/ban-nha-rieng-duong-au-duong-lan-phuong-316/chinh-chu-can-tien-gap-1-tret-2-l-quan-8-shr-lh-0912517079-pr10376530], 26/09/2016, [http://batdongsan.com.vn/ban-nha-rieng-duong-au-duong-lan-phuong-316/mat-tien-dep-p3-quan-8-1-l-dt-4-2mx7-8m-gia-2-2-ty-moi-deppr10261444],26/09/2106, Ví dụ phương pháp chi phí [http://vai.pro.vn/tham-dinh/quy-trinh-thamdinh/tieu-chuan-tdgvn-08-phuong-phap-chi-phi.aspx],29/09/2016 Suất vốn đầu tư xây dựng, [http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file? p_l_id=10499&folderId=29703&name=47403],02/10/2016 Báo giá xây dựng nhà trọn gói [http://kientrucvietquang.net/bang-bao-gia-xaydung-nha-tron-goi/], 04/10/2016 Giá công nhân xây m2 tường không tính móng,[http://batdongsan.com.vn/hd- giai-phap-xay-dung/gia-nhan-cong-xay-mot-m2-tuong-khong-tinh-mong-labao-nhieu-fq39844],04/10/2016 Vị trí BĐS[http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tphcm-ban-hanh-bang-gia-dat- 2015-525058.html],06/10/2016 Phong thủy hướng nhà,[ http://batdongsan.com.vn/phong-thuy-toan-canh/danhgia-huong-tot-xau-cua-mot-ngoi-nha-dua-vao-nhung-tieu-chi-naoar63136],06/10/2010 PHỤ LỤC Chi phí xây dựng phòng ngủ 34 STT 10 11 12 13 14 Chi Phí Xây Phòng Ngủ Chi Tiết Diện tích gạch len tường(m2) Chi phí gạch len tường(30*60 TASA6022) Chi phí âm tường Sino Chi Phí Xây tô tường 100 Chi phí ống cáp dây cáp Chi phí đèn chiếu sáng Gạch lát Diện tích mặt bên phòng(m2) Chi phí gạch lát Số lít sơn phòng(2 lớp) Chi Phí nhân công sơn Chi Phí sơn lót(nippon 5L) Chi Phí sơn phòng(maxilite A901 5L) Chi Phí Cửa Phòng(1.8m*0.8m) Tổng Chi Phí Thành tiền Đơn Giá 1.36 180.000 28.000 28.000 12.800.000 645,000 645,000 180,000 180,000 170.000/m2 46.8 m2 1.850.000 1.850.000 6.8 L 10000/m2 468.000 477.000 477.000 540,000 540,000 1.650.000/m2 2,700,000 20.560.000 35 Chi phí xây toilet sân thượng STT 10 11 Chi Phí Xây Toilet Chi Tiết Diện tích mặt bên(m2) Chi phí xây tô tường 100 Chi phí gạch ốp tường Chi phí gạch lát Chi phí ống cáp dây cáp Chi phí đèn chiếu sáng Chi phí âm tường Sino Cửa Phòng MDF Chi phí cửa phòng Thiết bị vệ sinh gói số 2(Trừ máy bơm với bồn nước) Tổng chi phí Đơn Giá Thành tiền 27.8 6.840.000 6.840.000 3,420,000 3,420,000 486,000 486,000 108,000 108,000 140,000 140,000 11,000 11,000 1,650,000/m2 3,300,000 3,300,000 3,986,000 3,986,000 18,291,000 Chi phí xây sân thượng Chi tiết Đơn giá Tính 50% giá xây dựng m2 82,000,000 Tỷ trọng chi phí phần móng công trình: 15 - 25% Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình: 30 - 40% Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật CT: 55 - 35% Hướng nhà Giá nhà nằm phía Tây phía Bắc giá nhà nằm phía Đông phía Nam 5% Hướng nhà: Căn cứ vào yếu tố khí hậu, hướng Nam lân cận nam (Đông Nam Tây Nam) những hướng tốt với địa ly, khí hậu Việt Nam Những hướng có ánh sáng ổn định gió mát, không khí ấm áp Trong đó, hướng Tây, Tây Bắc thì nắng gắt nóng vào buổi chiều Hướng Đông thì chói vào buổi sáng chịu thêm gió lạnh hướng Đông Bắc lân cận Chính vì thế, đa phần nhà truyền thống 36 ông cha ta quay cửa hướng lân cận nam, quay đầu hồi hướng Tây Một công trình kiến trúc không hưởng khí hậu phù hợp thì tuổi thọ công trình giảm, tác động xấu đến người cư ngụ Vị trí: Phân loại vị trí: Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đất, khu đất có mặt giáp với đường quy định bảng giá đất Các vị trí không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: Vị trí áp dụng đất, khu đất có mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ m trở lên thì tính 0,7 vị trí 1; Vị trí áp dụng đất, khu đất có mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ m đến m thì tính 0,8 vị trí 2; Vị trí áp dụng đất, khu đất có những vị trí lại tính 0,8 vị trí Tuổi đời tài sản Tuổi đời kinh tế: thời gian sử dụng hữu ích công trình Tuổi đời kinh tế khác với tuổi đời vật ly, tuổi đời vật ly thường lớn tuổi đời kinh tế Tuổi đời kinh tế lại: thời gian ước tính công trình tiếp tục sử dụng Tuổi thực tế sử dụng : thời gian từ xây dựng đến thời điểm hiện hành Tuổi sử dụng hiệu quả: số năm sử dụng theo điều kiện mức hữu dụng công trình Tuổi đời hiệu công trình tuổi sử dụng thực tế công trình tu bổ hàng năm hay có chất lượng xây dựng thiết kế tốt tuổi đời kinh tế lại kéo dài Tuy nhiên, công trình không tu sửa thích hợp thì 37 tuổi đời hiệu lớn tuổi đời thực tế dẫn đến tuổi đời kinh tế lại thấp 38 [...]... hiện nay không có nhiều biến động, song khu vực của bất động sản cần thẩm định giá và các bất động sản so sánh nằm trong vùng có nhiều biến động về giá đất đai Thông tin thị trường trong báo cáo được khảo  sát tại thời điểm thẩm định Khó khăn trong việc xác định yêu tố về mục đích sử dụng của các bất động sản so sánh cũng như bất động sản thẩm định giá Do công tác đo đạc và cấp lại 13 giấy chứng nhận... việc thẩm định giá bất động sản Số 56/52 đường Âu Dương Lân, Phường 2,Quận 8, TP.HCM Bất động sản này bao gồm cả quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thời điểm thẩm định giá: Tại thời điểm hiện nay (tháng 11 năm 2016) Tài sản thẩm định giá: Số 56/52 Đường Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP.HCM Bất động sản này...Hình 1.9 Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ 11 Hình 1.10 Bản vẽ hiện trạng bất động sản thẩm định 1.4 Phương pháp thẩm định Phương pháp thẩm định của báo cáo :dùng phương pháp so sánh để thẩm định giá của BĐS – 3 tài sản so sánh Sau đó dùng phương pháp chi phí để kiểm tra lại kết quả 12 CHƯƠNG 2 QUI TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN: 2.1 Xác định vấn đề về tài sản: Theo đề nghị của... quan tới quyết định thẩm định giá: không có Ngày thực hiện thẩm định giá: 5/11/2016 Mức phí: 0.5% giá trị tài sản 2 2 Xây dựng bảng kế hoạch thẩm định giá 2.2.1.Bảng kế hoạch 14 Bảng 2.1 Bảng kế hoạch thẩm định giá Thời gian Nội dung 20/9/2016 – 27/9/2016 Liên hệ với ông Ly Hữu Thảo để lấy tư liệu về hình ảnh, giấy tờ cần thiết cho việc thẩm định giá Tìm kiếm thông tin các tài sản so sánh... % GIÁ TRỊ 8 HAO MÒN LŨY KẾ = (7)/(6) GIÁ 9 TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ = (8) x (5) 10 11 GIÁ NHÀ = (5) - (9) GIÁ ĐẤT = (1) - (10) 12 GIÁ ĐẤT /M2 32,604,923 13 = (11)/(2) 31,628,938 GIÁ ĐẤT 1,252,505,958 = 31,628,938 x39.6 GÍA BĐS THẨM ĐỊNH = ( 31,788,847+32,604,923 +30,493,045)/3 1,729,255,339 1,252,505,958+476,749,381 30 Xây dựng báo cáo và chứng thư thẩm định giá Nội dung báo cáo, chứng thư thẩm định giá. .. văn bản số 69 ngày 09/10/2016 về việc thẩm định giá bất động Số 56/52 Đường Âu Dương Lân, Phường 2,Quận 8 , TP.HCM .Bất động sản này bao gồm cả quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất 1 Mục đích thẩm định giá: Bà Phạm Thị Xuân Phượng làm cơ sở trong việc chuyển quyền sử dụng đất 2 Thời điểm thẩm định giá: ngày 1 tháng 11 năm 2016 3 Cơ sở thẩm định giá: -Căn cứ hồ sơ, giấy tờ pháp ly do... chức thẩm định giá trả lời để Bà Phạm Thị Xuân Phượng có cơ sở giá theo quy định của pháp luật hiện hành Thẩm định viên về giá Giám đốc (ky tên, đóng dấu) (ky tên) 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trần Bích Vân, 2012 Giáo trình Nguyên lý thẩm định giá Nhà xuất bản Tổng hợp TPCM 2 TS Nguyễn Thị Bích Loan, 2012 Giáo trình Nguyên Lý Thẩm Định Giá, Nhà xuất bản Kinh Tế TP.HCM Website : 1 Tài sản so sánh số 1.[http://batdongsan.com.vn/ban-nha-rieng-duong-au-duong-... 31/10/2016 Viết báo cáo thẩm định 12/10/2016 15/11/2016 Kiểm tra, điều chỉnh sai sót Giao cho khách hàng 15 2.2.2.Các thông tin cần thu thập Thông số chi tiết của tài sản thẩm định  Các tài liệu pháp ly về thẩm định giá , các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam , pháp luật về giá , bao gồm :  Thông tư 28/2015/TTBTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và   07 do Bộ trưởng Bộ Tài chính... nghiệp thẩm định giá DNP thông báo kết quả thẩm định giá tài sản bất động sản số 56/52 Đường Âu Dương Lân Phường 2, Quận 8 TP.HCM Bất động sản này bao gồm cả quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thời điểm ngày 09 tháng 11 năm 2016 như sau: Tổng giá trị đất và nhà: đ Làm tròn: 1,744,083,835 đ (viết bằng chữ: Một tỉ bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẳn) Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định. .. cơ quan nhà nước có  thẩm quyền đều không có giá trị Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin liên quan tới tài sản thẩm định đã cung cấp cho thẩm định viên trong quá trình thẩm định giá Những hạn chế về kết quả thẩm định giá:  Khó khăn trong việc xác định yếu tố giá trị thị trường trong điều kiện bình thường: Giá trị thị trường hiện nay không có nhiều biến động, song
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thẩm định giá Bất động sản nhà ở, Báo cáo thẩm định giá Bất động sản nhà ở, Báo cáo thẩm định giá Bất động sản nhà ở, CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN, Hình 1.1 Vị trí của bất động sản thẩm định, CHƯƠNG 2 QUI TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN:, 3 Khảo sát hiện trường và thu thâp thông tin, 5 Xác định giá trị tài sản., Chi phí xây dựng phòng ngủ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay