Tiểu luận Pháp Luật Đại Cương về chủ thể Nhà Nước

11 646 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:07

đây là tiểu luận do nhóm mình biên soạn về đề tài tìm hiểu các bộ máy lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Mong mọi người học thật tốt với cuốn tiểu luận này Nó sẽ là tiền đề giúp ích cho các bạn trong quá trình tham khảo, học tập và vận dung. LỜI MỞ ĐẦU “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nong dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung 2001) Hoạt động nhà nước Việt Nam thực thông qua hoạt động quan nhà nước Hệ thống quan nhà nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương tổ chức hoạt động theo nguyên tắc chung thống nhằm thực chức Nhà nước Cuốn tiểu luận “Phân tích mối quan hệ quan máy Nhà nước Việt Nam” làm rõ mối liên hệ quan máy Nhà nước Việt Nam Do kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi sai sót viết, mong thầy, cô thông cảm đóng góp ý kiến để nhóm em nâng cao kiến thức Chúng em xin chân thành cảm ơn! I Khái quát máy Nhà nước Việt Nam: CHỦ TỊCH NƯỚC QUỐC HỘI UBTVQH CHÍNH PHỦ TAND TC VKSND TC TAND CẤP CAO VKSND CẤP CAO HĐND CẤP TỈNH UBND CẤP TỈNH TAND CẤP TỈNH VKSND CẤP TỈNH HĐND CẤP HUYỆN UBND CẤP HUYỆN TAND CẤP HUYỆN VKSND CẤP HUYỆN HĐND CẤP XÃ UBND CẤP XÃ HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC II Giới thiệu quan máy nhà nước Việt Nam: Quốc hội Ủy ban thường trực Quốc hội: • Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân quyền lực Nhà nước Chức Quốc hội làm, sửa đổi Luật Hiến pháp, định sách, mục tiêu đất nước, định tổ chức hành chính, bầu Chủ tịch nước, bổ nhiệm thành viên phủ • Ủy ban thường vụ Quốc hội quan thường trực Quốc hội hoạt động thời gian Quốc hội không họp.Chủ tịch Quốc hội đứng đầu Uỷ ban thường vụ QH đại biểu QH bầu chọn Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh 1954) nữ khách Việt Nam Bà Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XIII khóa XIV Bà nữ khách giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia lịch sử Việt Nam • • Chính phủ: Chính phủ quan hành nhà nước cao Việt Nam, thực quyền thi hành pháp luật.Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật Quốc hội ban hành, đề xuất, xây dựng sách trình Quốc hội, thống quản lý hành quốc gia, bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước xã hội, quyền người; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Thủ tướng người đứng đầu lãnh đạo điều hành hoạt động Chính phủ Thủ tướng có quyền hạn lãnh đạo việc xây dựng sách tổ chức thi hành pháp luật, đề nghị Quốc hội bổ nhiệm Bộ quan ngang Bộ, lãnh đạo chịu trách nhiệm hoạt động hệ thống hành nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống thông suốt hành quốc gia Nguyễn Xuân Phúc (sinh 1954) khách Việt Nam Ông đương kim Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày tháng năm 2016, Thủ tướng thứ Việt Nam Ông Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII • Phó thủ tướng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo phân công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nhiệm vụ phân công • Chủ tịch nước: Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Việt Nam đối nội đối ngoại Chủ tịch nước Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội.Chủ tịch nước tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang nhân dân với quyền hạn liên quan tới an ninh quân đội Việt Nam Trần Đại Quang (sinh 12 tháng 10 năm 1956 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) Chủ tịch nước đương nhiệm nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ngày tháng năm 2016, ông Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, trở thành Chủ tịch nước thứ Việt Nam kể từ năm 1945 • Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân: Tòa án nhân dân quan xét xử, thực quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng năm 1958; Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII.Ngày 8/4/2016,ông trúng cử chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao • Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát hoạt động tố tụng hình để thực việc buộc tội Nhà nước người phạm tội Ngoài cấp có Viện kiểm sát quân cấp Lê Minh Trí (sinh ngày tháng 11 năm 1960) khách Việt Nam Chức vụ ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội Chính Trung ương phụ trách Nội phía Nam • • • • Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân: Ủy ban nhân dân cấp địa phương Hội đồng nhân dân cấp bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân Uỷ ban có nhiệm vụ tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quan nhà nước cấp giao Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, nhân dân địa phương bầu với nhiệm vụ định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước: Hội đồng bầu cử quốc gia quan Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đông nhân dân cấp Kiểm toán nhà nước quan Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập tuân theo pháp luật, thực kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.Cơ quan hành cấp địa phương có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Mối quan hệ quan máy nhà nước Việt Nam: Mối quan hệ Quốc hội Chính phủ: • Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị Chủ tịch nước Quốc hội phê chuẩn đề nghị Thủ tướng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ • Thủ tướng phủ có quyền đề nghị quốc hội thành lập bãi bỏ Bộ quan ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng phủ, Bộ trưởng, thành viên khác Chính phủ • Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội III Mối quan hệ Quốc hội Chủ tịch nước: • Chủ tịch nước Quốc hội bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm (trong số đại biểu • • • • • • Quốc hội), theo giới thiệu Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có nhiệm kỳ với nhiệm kỳ Quốc hội Quốc hội quy định tổ chức hoạt động Chủ tịch nước Chủ tịch nước chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội Quốc hội có quyền bãi bỏ văn Chủ tịch nước trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Là đối tượng thuộc quyền giám sát tối cao Quốc hội, Chủ tịch nước phải trả lời chất vấn trước Quốc hội kỳ họp; trường hợp cần điều tra Quốc hội định cho trả lời trước Ủy ban thướng vụ Quốc hội kỳ họp sau Quốc hội, trả lời văn Là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước có quyền tham dự kỳ họp Quốc hội, biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, trình dự án luật trước Quốc hội, chất vấn chức danh Quốc hội bầu phê chuẩn Chủ tịch nước công bố Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao; đề nghị danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh • Chủ tịch nước vào nghị Quốc hội để định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ • Chủ tịch nước công bố định tuyên bố tình trạng chiến tranh; công bố định đại xá Mối quan hệ Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội: • • • • • • • • • • • Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch quốc hội ủy viên Ủy ban thường vụ quốc hội Quốc hội xem xét báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội Quốc hội bãi bỏ văn Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập chủ trì kỳ họp Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh Ủy ban thường vụ quốc hội pháp lệnh vấn đề Quốc hội giao Ủy ban thường vụ quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, trình Quốc hội định hủy bỏ văn trái Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Ủy ban thường vụ quốc hội đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban Quốc hội; hướng dẫn bảo đảm điều kiện hoạt động đại biểu Quốc hội Ủy ban thường vụ quốc hội, trường hợp Quốc hội không họp được, định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh nước nhà bị xâm lược báo cáo Quốc hội xem xét, định kỳ họp gần Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức trưng cầu ý dân theo định Quốc hội Mối quan hệ Quốc hội Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao • • • • • • • • • • Quốc hội quy định tổ chức hoạt động Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện tưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội; thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước Quốc hội bãi bỏ văn Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội Mối quan hệ Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp: Chính phủ lãnh đạo công tác Ủy ban nhân dân cấp Chính phủ quy định chế độ làm việc Thủ tướng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính phủ miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên khác Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính phủ đình việc thi hành bãi bỏ định, thị Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật văn quan Nhà nước cấp Mối quan hệ Chính phủ Hội đồng nhân dân cấp: Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân việc thực văn quan nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn luật định Đình việc thi hành nghị Hội đông nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiên pháp, luật văn quan Nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ Mối quan hệ Chính phủ Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao: Chính phủ phối hợp Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao việc đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, vi phạm Hiến pháp pháp luật, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, nhằm thực mục tiêu kinh tế- xã hội chủ trương, sách Nhà nước • Chính phủ mời Chánh án Tòa án nhân dân Viện trưởn Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự phiên họp Chính phủ vấn đề có liên quan • Mối quan hệ Chủ tịch nước Ủy ban thường vụ Quốc hội: Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thương Quốc hội Chủ tịch nước công bố pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước có quyền đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh, nghị vấn đề quy định điểm điểm điều 91 thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh nghị thông qua Nếu pháp lệnh nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu tán thành mà Chủ tịch nước không trí Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét kỳ họp gần (điểm điều 103) Căn vào nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để lệnh tổng động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội họp ban bố tình trạng khẩn cấp nước địa phương • • • Mối quan hệ Chủ tịch nước Chính phủ: • Tham gia vào việc thành lập Chính phủ: đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ; nghị Quốc hội để định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấp thuận việc từ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ • Tham dự phiên họp Chính phủ xét thấy cần thiết, có quyền phát biểu ý kiến quyền biểu Chính phủ mời Chủ tịch nước đến tham dự phiên họp Chính phủ trình Chủ tịch nước định vấn đề thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước • Hàng quý, sáu tháng, Chính phủ phải gửi báo cáo công tác đến Chủ tịch nước 10 Mối quan hệ Chủ tịch nước Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao: • Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao • • • Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án Quân Trung ương; Phó viện trưởng Kiểm sát viên Viện kiểm sát tối cao Trong thời gian Quốc hội không họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao phải báo cáo công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước Chủ tịch nước định mình, thành lập Hội đồng đặc xá để tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch nước việc xem xét định đặc xá Hội đồng có tham gia cấp lãnh đạo quan tư pháp, quan bảo vệ pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Pháp Luật Đại Cương về chủ thể Nhà Nước, Tiểu luận Pháp Luật Đại Cương về chủ thể Nhà Nước, Tiểu luận Pháp Luật Đại Cương về chủ thể Nhà Nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay