Bản cam kết nhà ở giảm trừ thuế TNCN

2 151 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 08:02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT (Chỉ có nhà ở, đất Việt Nam) Kính gởi: - Ủy ban nhân dân xã ; - Chi cục thuế huyện Hòa Vang Tôi tên là: Sinh năm: CMND số : ngày ./ / Công an Hiện thường : cấp trú 1/ Tôi cam kết sở hữu nhà, quyền sử dụng đất lãnh thổ Việt Nam địa : Thôn ., xã , huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ; thuộc đất số tờ đồ số : Đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà quyền sử dụng đất số : ngày cấp ./ / 2/ Tôi cam kết nhà đất địa thường trú, khác với nhà, đất chuyển nhượng (nếu có) : không thuộc quyền sở hữu Lý cam kết : Để bổ túc hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản Tôi cam kết nội dung thật chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nội dung cam kết Nếu khai không thật bị xử lý truy thu thuế phạt hành vi gian lận thuế theo quy định Luật quản lý thuế./ Hòa Vang, ngày tháng năm 2015 NGƯỜI CAM KẾT UBND XÃ, PHƯỜNG XÁC NHẬN (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản cam kết nhà ở giảm trừ thuế TNCN, Bản cam kết nhà ở giảm trừ thuế TNCN, Bản cam kết nhà ở giảm trừ thuế TNCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay