Thiết kế và tối ưu hóa công nghệ giàn đại hùng

99 195 1
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 01:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM HỒNG ĐỨC THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG Chuyên ngành : Kỹ Thuật Hóa Học LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Bản luận văn thạc sỹ ngành kỹ thuật Hóa học với để tài: “Thiết kế tối ưu hóa công nghệ giàn Đại Hùng” hoàn thành hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền – Bộ môn Công nghệ Hữu Hóa dầu – Viện kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, nội dung chưa công bố công trình nghiên cứu trước Hà Nội, tháng năm 2013 Tác giả luận án PHẠM HỒNG ĐỨC LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền, người dạy dỗ, hướng dẫn tận tình, sâu sắc mặt khoa học, đồng thời cung cấp trang thiết bị cần thiết giúp hoàn thành luận văn thạc sỹ Được tiếp xúc, học tập, nghiên cứu hướng dẫn cô giúp phát triển trưởng thành lên nhiều, kiến thức lẫn tác phong làm việc Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dạy dỗ giúp đỡ suốt thời gian học trường Tôi xin cảm ơn gia đình tất người bạn động viên, giúp đỡ suốt trình hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2013 Học viên PHẠM HỒNG ĐỨC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIÊU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU 10 1.1 1.1.1 Bể Cửu Long 11 1.1.2 Bể Nam Côn Sơn (NCS) 11 1.1.3 Các bể khác 12 1.2 Mạng lưới khai thác dầu khí khơi Đông Nam 10 Tổng quan công nghệ giàn 13 1.2.1 Sơ lược cấu trúc giàn 13 1.2.2 Các phần công nghệ giàn 16 1.3 Mỏ Đại Hùng 21 1.4 Giàn FPU-DH1 24 1.5 Giàn WHP-DH2 25 PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG KHAI THÁC CỤM MỎ ĐẠI HÙNG 27 2.1 Mở rộng khai thác 27 2.2 Tăng cường thu gom khí 27 2.2.1 Sản lượng khí dự báo FPU-DH1 27 2.2.2 Sản lượng khí dự báo WHP-DH2 29 TỔNG QUAN TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG CÔNG NGHỆ 33 3.1 Mô công nghệ 33 3.2 Nguyên lý tính toán tối ưu thiết bị tách pha 36 THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ GIÀN WHP-DH2 43 4.1 Dữ liệu thiết kế 43 4.1.1 Sản lượng khai thác WHP-DH2 43 4.1.2 Tổng sản lượng mỏ Đại Hùng (FPU-DH1 + WHP-DH2) 44 4.1.3 Tính chất hydrocacbon thu từ giếng 44 4.2 Mô công nghệ giàn WHP-DH2 48 4.2.1 Mục đích 48 4.2.2 Cơ sở giả định 48 4.2.3 Dự liệu đầu vào cho mô 50 4.2.4 4.3 Kết mô giàn WHP-DH2 59 MÔ PHỎNG KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH CÔNG NGHỆ VỚI FPU-DH1 60 5.1 Mục đích 60 5.2 Các điều kiện giả định 60 5.2.1 Đối với trình mô giàn FPU-DH1 60 5.2.2 Đối với tính tương thích công nghệ FPU-DH1 61 5.3 Mô 62 5.3.1 Sơ đồ mô FPU-DH1 + WHP-DH2 62 5.3.2 Thành phần nguyên liệu đưa vào thiết bị tách cấp FPU-DH1 63 5.3.3 Mô thiết bị giàn FPU-DH1 65 5.3.4 Điều chỉnh FPU-DH1 để phù hợp với chất lượng sản phẩm đầu 67 5.4 Kết mô 68 5.5 Đánh giá tương thích thiết bị FPU-DH1 69 5.5.1 Thiết bị tách cấp (V-1101-C-1) 69 5.5.2 Thiết bị tách cấp (V-1101-C-2) 70 5.5.3 Thùng đệm (V-1101-C-3) 71 5.5.4 Bơm xuất sản phẩm (G-1501A/B/C) 73 5.5.5 Tính khả thi việc sử dụng thiết bị làm mát hữu 74 5.5.6 Các thay đổi cẩn thiết để trì chất lượng sản phẩm xuất 74 5.5.7 Hệ thống nước sản xuất 75 5.5.8 Hệ thống khí điều khiển 77 5.5.9 Hệ thống đuốc đốt 77 5.6 Quá trình mô 55 Kết luận tính tương thích công nghệ FPU-DH1 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 6.1 Kết luận 81 6.2 Những điểm luận văn 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CÁC KÝ HIÊU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Adj BBL BPD BWPD CCP CPP CS DH EPS FPU FPU-DH1 FSO FTHP FWS GPP HP LP Max Min MSL NCS Nor NPSH OHTC P&ID PFD PP PVEP PVT RVP Std WHP WHP-DH2 Hiệu chỉnh Thùng Thùng ngày Thùng nước ngày Giàn nén trung tâm Giàn công nghệ trung tâm Thép carbon Đại Hùng Hệ thống sản xuất sớm Giàn khai thác Giàn khai thác Đại Hùng Tàu chứa Flowing Tubing Head Pressure Dòng đầu giếng nhà máy xử lý khí Áp suất cao Áp suất thấp Lớn Nhỏ Mực nước biển Nam Côn Sơn Bình thường Cột áp hút hiệu dụng bơm Tổng hệ số truyền nhiệt Bản vẽ đường ống thiết bị Bản vẽ dòng công nghệ Poly Propylene Tổng công ty thăm dò dầu khí Việt Nam Nhiệt đồ - Thể tích - Áp suất Áp suất Reid Tiêu chuẩn Giàn đầu giếng Giàn đầu giếng Đại Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sản lượng khai thác khí đồng hành mỏ Đại Hùng 28 Bảng 2.2 Sản lượng khai thác khí đồng hành mỏ Đại Hùng 29 Bảng 2.3 Sản lượng khí dự báo mỏ Đại Hùng – không bơm ép vỉa 30 Bảng 2.4 Sản lượng khí dự báo mỏ Đại Hùng - có bơm ép vỉa 31 Bảng 4.1 Dữ liệu thành phần dòng giếng 45 Bảng 4.2 Dữ liệu thành phần dòng giếng hoạt động 46 Bảng 4.3 Các trường hợp mô 49 Bảng 4.4 Tổn thất áp suất cao độ đường ống (kPa) 50 Bảng 4.5 Thành phần dòng cho mô 50 Bảng 4.6 Các tính chất cấu tử giả định 51 Bảng 4.7 Tính chất nhiệt-vật lý Rigid Riser 53 Bảng 4.8 Các tính chất nhiệt-vật lý Flexible Flowline 53 Bảng 4.9 Các tính chất nhiệt-vật lý Flexible Dynamic Riser 54 Bảng 4.10 Dữ liệu Metocean 54 Bảng 4.11 Các tính chất nhiêt – vật lý nước không khí 55 Bảng 5.1 Các trường hợp mô 61 Bảng 5.2 Áp suất nhiệt độ giai đoạn phân tách cấp 63 Bảng 5.3 Điều kiện cho dòng nguyên liệu cho thiết bị tách cấp 65 Bảng 5.4 So sánh hiệu suất gia nhiệt / làm lạnh 67 Bảng 5.5: Các thông số công nghệ cho trình kiểm tra tính tương thích giàn FPU-DH1 68 Bảng 5.6 Kết kiểm tra tính tương thích đồi với thiết bị tách cấp 69 Bảng 5.7 Kiểm tra tính tương thích thiết bị tách cấp 70 Bảng 5.8 Kết kiểm tra tính tương thích đồi với thùng đệm 72 Bảng 5.9 Kết kiểm tra tính tương thích bơm xuất sản phẩm 73 Bảng 5.10 So sánh lưu lượng nước sản xuất tiếp nhận cũ 76 Bảng 5.11 So sánh lưu lượng dòng thiết kế hữu 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Vị trí mỏ dầu khí thềm lục địa Việt Nam 10 Hình 1.2 Các loại công trình biển khơi 13 Hình 1.3 Tổng quan công nghệ xử lý dầu khí giàn 15 Hình 1.4 Cấu tạo Wellhead Christmas tree 16 Hinh 1.5 Sơ đồ khai thác giàn FPU-DH1 22 Hình 1.6 Sơ đồ khai thác WHP-DH2 23 Hinh 1.7 Bản đồ cụm mỏ khu vực Đông Nam 23 Hình 1.8 Sơ đồ công nghệ giàn bán chìm FPU-DH1 24 Hình 1.9 Sơ đồ công nghệ giàn WHP-DH2 25 Hình 2.1 Biểu đồ sản lượng khí dự báo mỏ Đại Hùng 32 Hình 3.1 Các lực tác dụng lên hạt lỏng dòng khí 38 Hình 3.2 Đồ thị mối quan hệ hệ số cản C’ Re cho hạt tròn 39 Hình 3.3 Đồ thị hệ số cản hạt tròn 40 Hình 4.1 Hệ thống đường ống 6” nối WHP-DH2 FPU-DH1 51 Hình 4.2 Sơ đồ đường ống WHP-DH2 FPU-DH1 52 Hình 4.3 Sơ đồ mô công nghệ WHP-DH2 55 Hình 5.1 Sơ đồ mô FPU-DH1+WHP-DH2 62 MỞ ĐẦU Trữ lượng dầu nước ta tăng hàng năm nhanh kể từ năm 1988 sau phát dầu móng nứt nẻ trước Đệ Tam mỏ Bạch Hổ Năm 1988, trữ lượng ước tính vào khoảng 113 triệu dầu có khả thu hồi Sau thời gian 10 năm bổ sung vào nguồn trữ lượng khoảng 289 triệu nâng tổng số trữ lượng dầu đến 31/12/2004 đạt 402 triệu Như vậy, việc gia tăng thăm dò tìm kiếm để gia tăng trữ lượng dầu, phải có biện pháp khai thác hợp lý, tận dụng tối đa trữ lượng dầu khí mỏ Việc lắp đặt giàn khai thác biển điều khó khăn, cần phải thiết lập công nghệ khai thác, xử lý tồn chứa dầu khí hợp lý tối ưu Ngoài ra, giàn phải có kế hoạch phát triển dựa báo cáo dự báo trữ lượng, chất lượng sản phẩm mỏ khai thác để gia tăng hiệu sử dụng thiết bị giàn, tăng hiệu kinh tế Mỏ Đại Hùng mỏ dầu thô khí đốt đồng hành nằm lô số 5-1 phía tây bắc bồn trũng Trung Nam Côn Sơn (thềm lục địa Việt Nam) vùng biển đông nam biển Đông Việt Nam Mỏ khai thác giàn FPU-DH1 Tuy nhiên theo dự báo trữ lượng dầu thỏ vỉa khai thác giảm dần Do cần phải gia tăng số lượng vỉa khai thác Đến năm 2011, mỏ Đại Hùng vào khai thác giai đoạn với giàn WHP-DH2 Việc tính toán thiết kế công nghệ giàn WHP-DH2 đóng vai trò quan trọng mặt kỹ thuật tính kinh tế dự án Do cần phải nghiên cứu để đưa cấu hình tối ưu cho giàn đồng thời kết nối tận dụng thiết bị giàn cũ Đó mục đích nghiên cứu luận văn Luận văn nhằm giải vấn đề sau:  Mô thiết kê công nghệ giàn WHP-DH2  Tính toán kiểm tra tính tương thích công nghệ với FPU-DH1 GIỚI THIỆU 1.1 Mạng lưới khai thác dầu khí khơi Đông Nam Các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí Việt Nam bắt đầu đất liền từ năm 1960 khơi từ năm 1973 Từ tới nay, công tác thăm dò dầu khí triển khai sôi động chủ yếu tập trung bốn bể trầm tích Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn Malay - Thổ Chu Quá trình tìm kiếm thực khoảng 600 giếng thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác với tổng số mét khoan triệu km, qua phát 70 mỏ chứa dầu khí với nửa mỏ khí, mỏ khai thác Tiền Hải, Bạch Hổ, Rạng Đông, Rồng, Ruby, Sư Tử Đen, Hồng Ngọc, Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây, Lan Tây-Lan Đỏ, Đại Hùng, Cái Nước…Sản lượng khai thác 350 nghìn thùng/ngày 18 triệu m3/ khí ngày Ngoài ra, nhiều mỏ giai đoạn phát triển nghiên cứu để chuẩn bị phát triển nhiều phát khác tiếp tục thẩm lượng để xác hóa trữ lượng Dưới vị trí mỏ dầu khí thềm lục địa Việt Nam (Hình 1.1) Hình 1.1 Vị trí mỏ dầu khí thềm lục địa Việt Nam 10 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG Stream Name Description MIXTURE Vapour_Fraction Temperature Pressure Mass_Flow Molar_Flow Molecular_Weight Energy Mass_Cp Mass_Density GAS PHASE Std_Gas_Flow Molar flow Act_Gas_Flow Mass_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Z_Factor Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Cp / Cv OIL PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Surface Tension AQUEOUS PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density UNIT o C kPag kg/h kgmol/h kW kJ/kg.oC kg/m kSm³/h kgmol/h Am 3/h kg/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m mN/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m COMPOSITION (Mol%) Nitrogen CO2 H2S Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane C6+* C7+* C7A+* H2O 10 11 12 13 14 INLET OF CHOKE VALVE OUTLET OF CHOKE VALVE INLET OF HHP SEPARATOR GAS FROM HHP SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF HHP SEP TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE INLET OF DH1 SEPARATOR INLET OF TEST SEPARATOR GAS FROM TEST SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF TEST SEP 0.232 85.0 9099 187,806 4407.0 42.6 -300881 2.752 385 0.284 80.6 2455 187,806 4407.0 42.6 -300881 2.675 121 0.284 80.6 2425 187,806 4407.0 42.6 -300881 2.674 120 1.000 80.6 2425 27191 1251 21.7 -31457 2.267 20 0.000 80.6 2425 160,615 3156.0 50.9 -269424 2.743 848 0.001 80.6 2325 160,615 3156.0 50.9 -269424 2.743 837 0.001 80.6 2325 80,307 1578.0 50.9 -134712 2.743 837 0.008 63.9 1190 80,307 1578.0 50.9 -135729 2.686 674 0.001 80.6 2325 80,307 1578.0 50.9 -134712 2.743 837 0.008 63.9 1190 80,307 1578.0 50.9 -135729 2.686 674 0.009 63.9 1090 160,615 3156.0 50.9 -271457 2.685 644 0.276 80.5 2425 70,693 1808.0 39.1 -122815 2.754 114 1.000 80.5 2425 10,798 499.0 21.6 -12518 2.269 20 0.000 80.5 2425 59,894 1309.0 45.8 -110297 2.842 855 24.1 1021 286.0 21,069 20.6 2.679 0.865 0.047 0.016 73.7 1.177 29.6 1250 1,360.0 27,146 21.7 2.269 0.946 0.039 0.013 20.0 1.203 29.6 1251 1,378.0 27191 21.7 2.267 0.946 0.039 0.013 19.7 1.203 29.6 1251 1,378.0 27191 21.7 2.267 0.946 0.039 0.013 19.7 1.203 0.0 0.0 21.7 2.267 0.946 0.039 0.013 19.7 1.203 0.1 3.0 50 21.9 2.258 0.948 0.039 0.013 19.1 1.202 0.0 1.0 25 21.9 2.258 0.948 0.039 0.013 19.1 1.202 0.3 13 26.0 292 23.2 2.116 0.962 0.034 0.013 11.1 1.204 0.0 1.0 25 21.9 2.258 0.948 0.039 0.013 19.1 1.202 0.3 13 26.0 292 23.2 2.116 0.962 0.034 0.013 11.1 1.204 0.7 28 64.0 664 23.6 2.102 0.964 0.034 0.012 10.4 1.202 11.8 499 550.0 10,798 21.6 2.269 0.947 0.039 0.013 19.6 1.204 11.8 499 550.0 10,798 21.6 2.269 0.947 0.039 0.013 19.6 1.204 0.0 0.0 21.6 2.269 0.947 0.039 0.013 19.6 1.204 119343 150.0 153.1 157.7 2.132 0.107 1.076 779 14.5 113579 136.0 140.7 208.5 2.076 0.126 1.670 807 20.0 113538 135.0 140.6 208.9 2.076 0.126 1.676 807 20.0 0.0 0.0 208.9 2.076 0.126 1.676 807 20.0 113539 135.0 140.6 208.9 2.076 0.126 1.676 807 20.0 113490 135.0 140.5 209.7 2.076 0.126 1.685 808 20.1 56745 68.0 70.3 209.7 2.076 0.126 1.685 808 20.1 56473 67.0 68.7 218.1 2.002 0.132 2.430 822 22.1 56745 68.0 70.3 209.7 2.076 0.126 1.685 808 20.1 56473 67.0 68.7 218.1 2.002 0.132 2.430 822 22.1 112869 134.0 137.2 219.2 2.002 0.133 2.452 822 22.2 39735 47.0 49.2 209.4 2.075 0.126 1.686 808 20.1 0.0 0.0 209.4 2.075 0.126 1.686 808 20.1 39735 47.0 49.2 209.4 2.075 0.126 1.686 808 20.1 47393 47.5 49.2 18.0 4.346 0.673 0.330 964 47081 47.2 48.8 18.0 4.352 0.670 0.348 965 47076 47.2 48.8 18.0 4.352 0.670 0.349 965 0.0 0.0 18.0 4.352 0.670 0.349 965 47076 47.2 48.8 18.0 4.352 0.670 0.349 965 47075 47.2 48.8 18.0 4.353 0.670 0.349 965 23538 23.6 24.4 18.0 4.353 0.670 0.349 965 23542 23.6 24.1 18.0 4.332 0.657 0.437 978 23538 23.6 24.4 18.0 4.353 0.670 0.349 965 23542 23.6 24.1 18.0 4.332 0.657 0.437 978 47081 47.2 48.2 18.0 4.332 0.657 0.437 978 20159 20.2 20.9 18.0 4.352 0.670 0.349 965 0.0 0.0 18.0 4.352 0.670 0.349 965 20159 20.2 20.9 18.0 4.352 0.670 0.349 965 0.00 0.86 0.00 22.54 2.76 2.06 0.60 0.77 0.39 0.28 0.75 3.68 5.39 59.91 0.00 0.86 0.00 22.54 2.76 2.06 0.60 0.77 0.39 0.28 0.75 3.68 5.39 59.91 0.00 0.86 0.00 22.54 2.76 2.06 0.60 0.77 0.39 0.28 0.75 3.68 5.39 59.91 0.00 2.79 0.00 76.62 8.65 5.56 1.31 1.53 0.55 0.35 0.57 0.00 0.00 2.07 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.10 0.00 1.11 0.42 0.67 0.31 0.46 0.33 0.25 0.83 5.14 7.53 82.84 0.00 0.82 0.00 21.93 2.61 1.90 0.54 0.69 0.35 0.25 0.66 3.15 4.60 62.50 0.00 2.75 0.00 76.96 8.55 5.44 1.28 1.50 0.54 0.35 0.56 0.00 0.00 2.07 0.00 0.08 0.00 0.94 0.35 0.55 0.26 0.38 0.27 0.21 0.69 4.35 6.36 85.55 Pseudo Component Properties Name C6+* C7+* C7A+* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Notes PROCESS SIMULATION PERFORMED ON ASPEN HYSYS 2004.2 AND PIPESYS WITH PENG-ROBINSON PROPERTY PACKAGE CASE (DESIGN CASE) H&MB IS BASED ON FOLLOWING FLOWS: GAS: 25 MMSCFD, OIL: 20,000 BBL/D, WATER: 7,000 BBL/D 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 NBP [C] MW Liq Density [kg/m3] Tc [C] Pc [psig] Vc [m3/kgmole] Acentricity 63.89998779 303.5141846 332.4711548 85.40000153 252.6999969 275.6099854 687.5 846.2000122 884 232.0541626 485.386377 518.9425903 440.6009585 221.9311485 216.0364602 0.356724471 0.914118171 0.971703589 0.266405314 0.639687479 0.664303839 100.00 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA GIÀN CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG FOR STREAM DETAILS AND PROCESS FLOW DIAGRAM REFER TO DRAWING NO WHP-DH2-R-D-1014 TO WHP-DH2-R-D-1016 THIS H&MB IS GENERATED USING HYSYS FILE NAME: WHP-DH2-DESIGN CASE_1-3_rev-DA.hsc H&MB IS GENERATED BASED ON FLEXIBLE FLOWLINE WITH OHTC OF 4.5 W/M2.K (FLEXIBLE SECTION), 12.1 W/M2.K (DYNAMIC RISER) WITH ABSOLUTE PIPE ROUGHNESS OF 0.6096 mm PRESSURE AT STREAM 11 IS TAKEN INTO ACCOUNT PIPING PRESSURE DROP ON DH1 AND ELEVATION DIFFERENTIAL HEAD BETWEEN DH2 AND DH1 H&MB- DESIGN CASE Stream Name Description MIXTURE Vapour_Fraction Temperature Pressure Mass_Flow Molar_Flow Molecular_Weight Energy Mass_Cp Mass_Density GAS PHASE Std_Gas_Flow Molar flow Act_Gas_Flow Mass_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Z_Factor Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Cp / Cv OIL PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Surface Tension AQUEOUS PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density UNIT o C kPag kg/h kgmol/h kW kJ/kg.oC kg/m kSm³/h kgmol/h Am 3/h kg/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m mN/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m COMPOSITION (Mol%) Nitrogen CO2 H2S Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane C6+* C7+* C7A+* H2O 10 11 INLET OF CHOKE VALVE OUTLET OF CHOKE VALVE INLET OF HHP SEPARATOR GAS FROM HHP SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF HHP SEP TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE INLET OF DH1 SEPARATOR 0.306 85.0 9099 167,971 3295.0 51.0 -214608 2.562 362 0.378 79.1 2221 167,971 3295.0 51.0 -214608 2.468 101 0.379 79.1 2191 167,971 3295.0 51.0 -214608 2.467 100 79.1 2191 27236 1248 21.8 -31494 2.249 18 0.000 79.1 2191 140,735 2047.0 68.8 -183114 2.509 836 0.001 79.1 2091 140,735 2047.0 68.8 -183114 2.509 822 0.001 79.1 2091 70,367 1023.0 68.8 -91557 2.509 822 0.009 59.5 1199 70,367 1023.0 68.8 -92513 2.437 696 0.001 79.1 2091 70,367 1023.0 68.8 -91557 2.509 822 0.009 59.5 1199 70,367 1023.0 68.8 -92513 2.437 696 0.010 59.5 1099 140,735 2047.0 68.8 -185025 2.437 666 23.9 1009 283.0 20,844 20.6 2.677 0.865 0.047 0.016 73.8 1.177 29.5 1247 1,493.0 27,189 21.8 2.251 0.949 0.038 0.013 18.2 1.204 29.5 1248 1,515.0 27236 21.8 2.249 0.950 0.038 0.013 18.0 1.204 29.5 1248 1,515.0 27236 21.8 2.249 0.950 0.038 0.013 18.0 1.204 0.0 0.0 21.8 2.249 0.950 0.038 0.013 18.0 1.204 0.1 3.0 50 22.0 2.238 0.951 0.038 0.013 17.3 1.203 0.0 1.0 25 22.0 2.238 0.951 0.038 0.013 17.3 1.203 0.2 19.0 206 22.5 2.119 0.963 0.034 0.012 11.0 1.211 0.0 1.0 25 22.0 2.238 0.951 0.038 0.013 17.3 1.203 0.2 19.0 206 22.5 2.119 0.963 0.034 0.012 11.0 1.211 0.5 21 47.0 482 22.9 2.105 0.964 0.034 0.012 10.3 1.208 119607 150.0 153.5 157.7 2.132 0.107 1.076 779 14.5 113578 135.0 140.4 211.0 2.069 0.127 1.746 809 20.3 113535 135.0 140.3 211.4 2.068 0.127 1.753 809 20.4 0.0 0.0 211.4 2.068 0.127 1.753 809 20.4 113535 135.0 140.3 211.4 2.068 0.127 1.753 809 20.4 113486 135.0 140.2 212.2 2.068 0.127 1.763 810 20.4 56743 68.0 70.1 212.2 2.068 0.127 1.763 810 20.4 56555 67.0 68.5 218.4 1.984 0.133 2.663 826 22.4 56743 68.0 70.1 212.2 2.068 0.127 1.763 810 20.4 56555 67.0 68.5 218.4 1.984 0.133 2.663 826 22.4 113041 134.0 136.9 219.4 1.983 0.134 2.686 826 22.5 27520 27.6 28.5 18.0 4.346 0.673 0.330 964 27205 27.3 28.2 18.0 4.350 0.669 0.355 966 27200 27.3 28.2 18.0 4.350 0.669 0.355 966 0.0 0.0 18.0 4.350 0.669 0.355 966 27200 27.3 28.2 18.0 4.350 0.669 0.355 966 27199 27.3 28.2 18.0 4.351 0.669 0.355 966 13599 13.6 14.1 18.0 4.351 0.669 0.355 966 13607 13.6 13.9 18.0 4.327 0.653 0.467 981 13599 13.6 14.1 18.0 4.351 0.669 0.355 966 13607 13.6 13.9 18.0 4.327 0.653 0.467 981 27212 27.3 27.7 18.0 4.327 0.653 0.467 981 0.00 1.15 0.00 29.87 3.66 2.74 0.80 1.02 0.52 0.38 1.01 4.94 7.23 46.68 0.00 1.15 0.00 29.87 3.66 2.74 0.80 1.02 0.52 0.38 1.01 4.94 7.23 46.68 0.00 1.15 0.00 29.87 3.66 2.74 0.80 1.02 0.52 0.38 1.01 4.94 7.23 46.68 0.00 2.82 0.00 76.32 8.68 5.64 1.34 1.56 0.56 0.36 0.58 0.00 0.00 2.13 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 0.00 0.13 0.00 1.54 0.60 0.98 0.46 0.69 0.50 0.39 1.27 7.95 11.63 73.86 Pseudo Component Properties Name C6+* C7+* C7A+* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 NBP [C] MW Liq Density [kg/m3] Tc [C] Pc [psig] Vc [m3/kgmole] Acentricity 63.89998779 303.5141846 332.4711548 85.40000153 252.6999969 275.6099854 687.5 846.2000122 884 232.0541626 485.386377 518.9425903 440.6009585 221.9311485 216.0364602 0.356724471 0.914118171 0.971703589 0.266405314 0.639687479 0.664303839 100.00 Notes PROCESS SIMULATION PERFORMED ON ASPEN HYSYS 2004.2 AND PIPESYS WITH PENG-ROBINSON PROPERTY PACKAGE CASE (MAX LIQUID) H&MB IS BASED ON FOLLOWING FLOWS: GAS: 24.94 MMSCFD, OIL: 19,989 BBL/D, WATER: 4,048 BBL/D LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG FOR STREAM DETAILS AND PROCESS FLOW DIAGRAM REFER TO DRAWING NO WHP-DH2-R-D-1014 TO WHP-DH2-R-D-1016 THIS H&MB IS GENERATED USING HYSYS FILE NAME: WHP-DH2-MAX LIQUID CASE_2-3-rev-DA.HSC H&MB IS GENERATED BASED ON FLEXIBLE FLOWLINE WITH OHTC OF 4.5 W/m2.K (FLEXIBLE SECTION), 12.1 W/m K (DYNAMIC RISER) WITH ABSOLUTE PIPE ROUGHNESS OF 0.6096 mm PRESSURE AT STREAM 11 IS TAKEN INTO ACCOUNT PIPING PRESSURE DROP ON DH1 AND ELEVATION DIFFERENTIAL HEAD BETWEEN DH2 AND DH1 H&MB- MAX LIQUID CASE Stream Name Description MIXTURE Vapour_Fraction Temperature Pressure Mass_Flow Molar_Flow Molecular_Weight Energy Mass_Cp Mass_Density GAS PHASE Std_Gas_Flow Molar flow Act_Gas_Flow Mass_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Z_Factor Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Cp / Cv OIL PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Surface Tension AQUEOUS PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density UNIT o C kPag kg/h kgmol/h kW kJ/kg.oC kg/m kSm³/h kgmol/h Am 3/h kg/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m mN/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m COMPOSITION (Mol%) Nitrogen CO2 H2S Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane C6+* C7+* C7A+* H2O 10 11 INLET OF CHOKE VALVE OUTLET OF CHOKE VALVE INLET OF HHP SEPARATOR GAS FROM HHP SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF HHP SEP TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE INLET OF DH1 SEPARATOR 0.264 85.0 9099 139,812 4122.0 33.9 -270423 2.958 315 0.305 78.3 1721 139,812 4122.0 33.9 -270423 2.849 68 0.305 78.2 1691 139,812 4122.0 33.9 -270423 2.848 67 1.000 78.2 1691 27173 1258 21.6 -31733 2.224 14 0.000 78.2 1691 112,639 2864.0 39.3 -238689 2.998 870 0.000 78.2 1591 112,639 2864.0 39.3 -238689 2.998 856 0.000 78.2 1591 56,320 1432.0 39.3 -119345 2.998 856 0.001 59.0 1198 56,320 1432.0 39.3 -120245 2.941 833 0.000 78.2 1591 56,320 1432.0 39.3 -119345 2.998 856 0.001 59.0 1198 56,320 1432.0 39.3 -120245 2.941 833 0.002 59.0 1098 112,639 2864.0 39.3 -240491 2.941 811 25.7 1086 304.0 22,398 20.6 2.681 0.865 0.047 0.016 73.7 1.177 29.7 1256 1,934.0 27,134 21.6 2.226 0.960 0.038 0.013 14.0 1.209 29.7 1258 1,969.0 27173 21.6 2.224 0.961 0.038 0.013 13.8 1.209 29.7 1258 1,969.0 27173 21.6 2.224 0.961 0.038 0.013 13.8 1.209 0.0 0.0 21.6 2.224 0.961 0.038 0.013 13.8 1.209 0.0 2.0 28 21.8 2.213 0.962 0.038 0.013 13.2 1.208 0.0 1.0 14 21.8 2.213 0.962 0.038 0.013 13.2 1.208 0.1 4.0 42 21.4 2.150 0.966 0.035 0.012 10.4 1.221 0.0 1.0 14 21.8 2.213 0.962 0.038 0.013 13.2 1.208 0.1 4.0 42 21.4 2.150 0.966 0.035 0.012 10.4 1.221 0.1 12.0 115 21.7 2.135 0.968 0.035 0.012 9.7 1.219 70791 89.0 90.8 157.7 2.132 0.107 1.076 779 14.5 66484 79.0 81.7 220.5 2.059 0.131 1.917 813 21.3 66453 79.0 81.7 220.9 2.059 0.131 1.927 814 21.4 0.0 0.0 220.9 2.059 0.131 1.927 814 21.4 66453 79.0 81.7 220.9 2.059 0.131 1.927 814 21.4 66426 78.0 81.6 221.8 2.058 0.131 1.938 814 21.5 33213 39.0 40.8 221.8 2.058 0.131 1.938 814 21.5 33180 39.0 40.1 223.9 1.978 0.135 2.851 828 23.0 33213 39.0 40.8 221.8 2.058 0.131 1.938 814 21.5 33180 39.0 40.1 223.9 1.978 0.135 2.851 828 23.0 66329 78.0 80.1 224.8 1.978 0.136 2.872 828 23.1 46623 46.7 48.4 18.0 4.346 0.673 0.330 964 46194 46.3 47.8 18.0 4.350 0.669 0.359 967 46186 46.3 47.8 18.0 4.350 0.669 0.359 967 0.0 0.0 18.0 4.350 0.669 0.359 967 46186 46.3 47.8 18.0 4.350 0.669 0.359 967 46185 46.3 47.8 18.0 4.350 0.669 0.359 967 23093 23.1 23.9 18.0 4.350 0.669 0.359 967 23098 23.1 23.5 18.0 4.326 0.652 0.471 982 23093 23.1 23.9 18.0 4.350 0.669 0.359 967 23098 23.1 23.5 18.0 4.326 0.652 0.471 982 46194 46.3 47.1 18.0 4.327 0.652 0.471 982 0.00 0.84 0.00 23.78 2.67 1.82 0.49 0.61 0.29 0.21 0.53 2.34 3.42 63.01 0.00 0.84 0.00 23.78 2.67 1.82 0.49 0.61 0.29 0.21 0.53 2.34 3.42 63.01 0.00 0.84 0.00 23.78 2.67 1.82 0.49 0.61 0.29 0.21 0.53 2.34 3.42 63.01 0.00 2.66 0.00 76.83 8.32 5.27 1.27 1.49 0.57 0.37 0.63 0.00 0.00 2.59 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 0.00 0.05 0.00 0.49 0.19 0.30 0.15 0.22 0.17 0.14 0.48 3.36 4.92 89.53 Pseudo Component Properties Name C6+* C7+* C7A+* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Notes PROCESS SIMULATION PERFORMED ON ASPEN HYSYS 2004.2 AND PIPESYS WITH PENG-ROBINSON PROPERTY PACKAGE CASE (MAX GAS CASE) H&MB IS BASED ON FOLLOWING FLOWS: GAS: 25.2 MMSCFD, OIL: 11,663 BBL/D, WATER: 6,870 BBL/D 100.00 100.00 100.00 100.00 NBP [C] MW Liq Density [kg/m3] Tc [C] Pc [psig] Vc [m3/kgmole] Acentricity 63.89998779 303.5141846 332.4711548 85.40000153 252.6999969 275.6099854 687.5 846.2000122 884 232.0541626 485.386377 518.9425903 440.6009585 221.9311485 216.0364602 0.356724471 0.914118171 0.971703589 0.266405314 0.639687479 0.664303839 100.00 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG FOR STREAM DETAILS AND PROCESS FLOW DIAGRAM REFER TO DRAWING NO WHP-DH2-R-D-1014 TO WHP-DH2-R-D-1016 THIS H&MB IS GENERATED USING HYSYS FILE NAME: WHP-DH2-MAX GAS CASE_3-3-rev-DA.HSC 2 H&MB IS GENERATED BASED ON FLEXIBLE FLOWLINE WITH OHTC OF 4.5 W/m K (FLEXIBLE SECTION), 12.1 W/m K (DYNAMIC RISER) WITH ABSOLUTE PIPE ROUGHNESS OF 0.6096 mm PRESSURE AT STREAM 11 IS TAKEN INTO ACCOUNT PIPING PRESSURE DROP ON DH1 AND ELEVATION DIFFERENTIAL HEAD BETWEEN DH2 AND DH1 H&MB- MAX GAS CASE Stream Name Description MIXTURE Vapour_Fraction Temperature Pressure Mass_Flow Molar_Flow Molecular_Weight Energy Mass_Cp Mass_Density GAS PHASE Std_Gas_Flow Molar flow Act_Gas_Flow Mass_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Z_Factor Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Cp / Cv OIL PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density Surface Tension AQUEOUS PHASE Mass_Flow Liq_Vol_Flow Volume_Flow Molecular_Weight Mass_Cp Thermal_Cond_ Viscosity Mass_Density UNIT o C kPag kg/h kgmol/h kW kJ/kg.oC kg/m kSm³/h kgmol/h Am 3/h kg/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m mN/m kg/h Sm³/h Am 3/h kJ/kg.oC W/m.oK mPas kg/m COMPOSITION (Mol%) Nitrogen CO2 H2S Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane C6+* C7+* C7A+* H2O 10 11 12 13 14 INLET OF CHOKE VALVE OUTLET OF CHOKE VALVE INLET OF HHP SEPARATOR GAS FROM HHP SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF HHP SEP TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE TOTAL LIQUIDS TO EXPORT PIPELINE OUTLET OF EXPORT PIPELINE INLET OF DH1 SEPARATOR INLET OF TEST SEPARATOR GAS FROM TEST SEP TO FLARE LIQUID OUTLET OF TEST SEP 0.276 45.0 1966 39,541 1347.0 29.4 -89355 2.956 82 0.279 44.1 1466 39,541 1347.0 29.4 -89355 2.944 62 0.280 44.1 1436 39,541 1347.0 29.4 -89355 2.944 61 1.000 44.1 1436 8016 376 21.3 -9344 2.131 13 0.000 44.1 1436 31,525 970.0 32.5 -80011 3.150 909 0.000 44.1 1336 31,525 970.0 32.5 -80011 3.150 893 0.000 44.1 1336 31,525 970.0 32.5 -80011 3.150 893 0.000 31.0 1199 31,525 970.0 32.5 -80372 3.121 903 0.000 44.1 1336 0.0 32.5 3.150 893 - 0.001 31.0 1099 31,525 970.0 32.5 -80372 3.121 883 0.276 44.3 1436 17,577 452.0 38.9 -31051 2.643 79 1.000 44.3 1436 2,601 125.0 20.9 -3059 2.146 13 0.000 44.3 1436 14,975 327.0 45.8 -27992 2.729 882 8.8 372 447.0 7,836 21.1 2.175 0.940 0.034 0.012 17.5 1.221 8.9 376 604.0 8,005 21.3 2.133 0.953 0.033 0.012 13.3 1.224 8.9 376 616.0 8016 21.3 2.131 0.954 0.033 0.012 13.0 1.224 8.9 376 616.0 8016 21.3 2.131 0.954 0.033 0.012 13.0 1.224 0.0 0.0 21.3 2.131 0.954 0.033 0.012 13.0 1.224 0.0 1.0 21.6 2.115 0.956 0.033 0.012 12.3 1.223 0.0 1.0 21.6 2.115 0.956 0.033 0.012 12.3 1.223 0.0 1.0 20.8 2.099 0.958 0.032 0.012 11.1 1.236 0.0 0.0 21.6 2.115 0.956 0.033 0.012 12.3 1.223 - 0.0 1.0 15 21.1 2.081 0.960 0.032 0.012 10.4 1.234 3.0 125 205.0 2,601 20.9 2.146 0.956 0.034 0.012 12.7 1.228 3.0 125 205.0 2,601 20.9 2.146 0.956 0.034 0.012 12.7 1.228 0.0 0.0 20.9 2.146 0.956 0.034 0.012 12.7 1.228 15532 19.0 18.7 200.0 1.935 0.129 2.956 830 21.5 15373 18.0 18.4 209.0 1.926 0.133 3.323 834 22.5 15363 18.0 18.4 209.6 1.925 0.133 3.349 834 22.6 0.0 0.0 209.6 1.925 0.133 3.349 834 22.6 15363 18.0 18.4 209.6 1.925 0.133 3.349 834 22.6 15355 18.0 18.4 210.5 1.924 0.133 3.377 834 22.7 15355 18.0 18.4 210.5 1.924 0.133 3.377 834 22.7 15355 18.0 18.2 210.6 1.870 0.136 4.629 844 23.7 0.0 0.0 210.5 1.924 0.133 3.377 834 22.7 - 15347 18.0 18.2 211.6 1.869 0.136 4.676 844 23.8 9933 12.0 11.9 211.7 1.924 0.134 3.419 835 22.8 0.0 0.0 211.7 1.924 0.134 3.419 835 22.8 9933 12.0 11.9 211.7 1.924 0.134 3.419 835 22.8 16172 16.2 16.3 18.0 4.314 0.638 0.594 993 16163 16.2 16.3 18.0 4.315 0.637 0.603 993 16162 16.2 16.3 18.0 4.315 0.636 0.604 993 0.0 0.0 18.0 4.315 0.636 0.604 993 16162 16.2 16.3 18.0 4.315 0.636 0.604 993 16162 16.2 16.3 18.0 4.315 0.636 0.604 993 16162 16.2 16.3 18.0 4.315 0.636 0.604 993 16163 16.2 16.1 18.0 4.311 0.620 0.780 1003 0.0 0.0 18.0 4.315 0.636 0.604 993 - 16163 16.2 16.1 18.0 4.311 0.620 0.780 1003 5043 5.1 5.1 18.0 4.315 0.637 0.602 993 0.0 0.0 18.0 4.315 0.637 0.602 993 5043 5.1 5.1 18.0 4.315 0.637 0.602 993 0.00 0.85 0.00 22.15 2.73 1.81 0.44 0.52 0.22 0.15 0.36 1.62 2.38 66.77 0.00 0.85 0.00 22.15 2.73 1.81 0.44 0.52 0.22 0.15 0.36 1.62 2.38 66.77 0.00 0.85 0.00 22.15 2.73 1.81 0.44 0.52 0.22 0.15 0.36 1.62 2.38 66.77 0.00 2.90 0.00 78.31 9.28 5.58 1.15 1.26 0.37 0.22 0.30 0.00 0.00 0.63 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 - 0.00 0.05 0.00 0.36 0.19 0.34 0.16 0.24 0.16 0.12 0.39 2.25 3.30 92.44 0.00 0.79 0.00 22.69 2.52 1.77 0.50 0.64 0.33 0.23 0.63 3.14 4.59 62.16 0.00 2.68 0.00 80.30 8.29 4.92 1.07 1.20 0.37 0.23 0.31 0.00 0.00 0.63 0.00 0.07 0.00 0.69 0.31 0.57 0.29 0.43 0.31 0.24 0.75 4.34 6.35 85.65 Pseudo Component Properties Name C6+* C7+* C7A+* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Notes PROCESS SIMULATION PERFORMED ON ASPEN HYSYS 2004.2 AND PIPESYS WITH PENG-ROBINSON PROPERTY PACKAGE CASE (MINIMUM PRODUCTION) IS BASED ON THE FOLLOWING FLOWS: GAS: 7.57 MMSCFD, OIL: 2711 BBL/D , WATER: 2403 BBL/D 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 NBP [C] MW Liq Density [kg/m3] Tc [C] Pc [psig] Vc [m3/kgmole] Acentricity 63.89998779 303.5141846 332.4711548 85.40000153 252.6999969 275.6099854 687.5 846.2000122 884 232.0541626 485.386377 518.9425903 440.6009585 221.9311485 216.0364602 0.356724471 0.914118171 0.971703589 0.266405314 0.639687479 0.664303839 100.00 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG NGHỆ GIÀN ĐẠI HÙNG FOR STREAM DETAILS AND PROCESS FLOW DIAGRAM REFER TO DRAWING NO WHP-DH2-R-D-1014 TO WHP-DH2-R-D-1016 THIS H&MB IS GENERATED USING HYSYS FILE NAME: WHP-DH2-MIN PROD CASE_4-3-Rev-DA.HSC H&MB IS GENERATED BASED ON FLEXIBLE FLOWLINE WITH OHTC OF 4.5 W/M2.K (FLEXIBLE SECTION), 12.1 W/M2.K (DYNAMIC RISER) WITH ABSOLUTE PIPE ROUGHNESS OF 0.6096mm PRESSURE AT STREAM 11 IS TAKEN INTO ACCOUNT PIPING PRESSURE DROP ON DH1 AND ELEVATION DIFFERENTIAL HEAD BETWEEN DH2 AND DH1 H&MB- MIN PROD CASE
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và tối ưu hóa công nghệ giàn đại hùng , Thiết kế và tối ưu hóa công nghệ giàn đại hùng , Thiết kế và tối ưu hóa công nghệ giàn đại hùng , PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG KHAI THÁC CỤM MỎ ĐẠI HÙNG, TỔNG QUAN TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG CÔNG NGHỆ, THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ GIÀN WHP-DH2, MÔ PHỎNG KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH CÔNG NGHỆ VỚI FPU-DH1, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay