Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm

99 256 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 01:23

Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Việt Cƣờng Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo - TS Nguyễn Việt Cƣờng hướng dẫn, động viên tận tình, cung cấp kiến thức quý báu có nhiều góp ý sâu sắc chân thành suốt trình làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Bộ môn Công nghệ In, Viện Kỹ thuật Hóa Học cung cấp cho kiến thức quý báu suốt thời gian vừa qua Tôi chân thành cảm ơn bạn lớp 11BKTHH ủng hộ giúp đỡ năm học vừa qua trình hoành thành luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả cho phép nên luận văn tôivẫn thiếu sai sót, nên mong nhận thông cảm bảo tận tình Thầy cô bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường LỜI MỞ ĐẦU Bản in offset yếu tố thiếu công nghệ in offset, có nhiều loại in offset khác Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu ứng dụng in diazo loại sử dụng nhiều chúng có khả thấm ướt, nhận mực truyền mực tốt Hiện nhà in sử dụng đồng thời công nghệ phơi truyền thống công nghệ ghi trực tiếp Bản in sau sử dụng tiếp tục in đưa vào công đoạn gôm bản, không sử dụng nữa, cán kỹ thuật hủy Việc hủy in bán theo giá nhôm phế liệu giá rẻ cách làm không hiệu Một sáng kiến để tận dụng đế nhôm nhằm tiết kiệm chi phí tạo in sử dụng công nghệ in phun để phun lên bề mặt nhôm sau gia công bề mặt lớp nhựa polyme Lớp nhựa polyme đóng vai trò phần tử in Trong trình in offset, đế nhôm có lớp oxit nhôm nên hút nước đẩy mực phần từ in Khi nhận mực nhả mực, đáp ứng yêu cầu in offset Đây hướng Việt Nam việc tận dụng vật liệu qua sử dụng, với mục đích giảm thiểu rác thải môi trường, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất Trong luận văn này, tác giả đề cập đến loại polyme có khả bám dính lên bề mặt đế nhôm, đóng vai trò phần tử in in offset Do luận văn tên là: “Nghiên cứu tính chất hóa học vật lý loại polyme đƣợc điều chế quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt nhôm.” Trong luận văn này, tác giả giới thiệu tổng quan in offset dùng công nghiệp in nói chung chương 1, chương nói công Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường nghệ in phun, chương tìm hiểu tổng quan phương pháp phun polyme lên bề mặt đế nhôm, chương tìm hiểu sâu hợp chất, tính polyme để ứng dụng vào công nghệ in phun, cuối phần kết luận đưa thảo luận sơ Mực đậu tương có nhiều ưu điểm so với mực gốc dầu mỏ việc tái chế giấy dễ dàng hơn, phần tác giả nêu phụ lục nói trình khử mực khỏi giấy Ngoài tác giả đề cập đến danh mục tiêu chuẩn Việt Nam môi trường bắt buộc áp dụng vấn đề trình bầy phụ lục Nội dung luận văn chia làm phần sau: Chương 1: Tổng quan in offset công nghệ in offset Chương 2: Tổng quan công nghệ in phun Chương 3: Tổng quan phương pháp tạo phần tử in đế nhôm phương pháp in phun Chương 4: Khảo sát tính chất hợp chất polyme có khả tạo phần tử in đế Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG 10 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 11 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢN IN OFFSET 12 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ IN PHUN 24 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN PHUN ĐỂ TẠO RA CÁC PHẦN TỬ IN TRÊN ĐẾ BẢN NHÔM 44 CHƢƠNG 4: THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 76 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT CIJ Continuos Inkjet , Phương pháp in phun liên tục DOD Drop on Demand, phương pháp in nhỏ giọt HAN250NL Đèn thủy ngân có lưau hóa cao, sản xuất GS Yuasa Corporation PO Propylene oxide EO Ethylene oxide IRGALITE BLUE Cyan pigment, sản xuất Ciba Specialty GLVO Chemicals (CSC) CINQUASIA Magenta pigment, sản xuất Ciba Specialty MAGENTA RT- Chemicals 335 D NOVOPERM YELLOW H2G Yellow pigment, sản xuất Clariant) SPECIAL BLACK 250 Black pigment, sản xuất Ciba Specialty Chemicals KRONOS 2300 White pigment, sản xuất KRONOS FANCRYL 512A Corresponding to compound example M-11, sản xuất Hitachi Chemical Co., Ltd FIRSTCURE ST-1 Polymerization inhibitor, sản xuất ChemFirst) Lucirin TPO (photopolymerization initiator, sản xuất BASF IRGACURE 184 Photopolymerization initiator, sản xuất Ciba Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page Specialty Chemicals BYK-307 Surfactant, sản xuất BYK Chemie Disper BYK-168 Dispersant, amine value 10 mg KOH/g, acid value mg KOH/g, sản xuất BYK Chemie PMMA Poly Metyl Metacrylat Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page DANH MỤC BẢNG STT Tên Trang Bảng 4.1 Tỷ trọng ngành sử dụng Poly (Metyl Metacrylat) 80 Bảng 4.2 Tình hình sản xuất Metyl Metacrylat 85 Bảng 4.3 Ước tính cung cầu sản phẩm Metyl Metacrylat hãng Sumitomo Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH 89 Page 10 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Tên Trang Hình 2.1 Sơ đồ nguyên lý Binary-Deflection 29 Hình 2.2 Nguyên lý phun nhiệt 32 Hình 2.3 Hoạt động chất điện môi 34 Hình 2.4 Sơ đồ nguyên lý in phun tĩnh điện 35 Sơ đồ nguyên lý phun tĩnh điện có sử dụng điển Hình 2.5 trở nhiệt làm tăng trình hình thành giọt 36 Hình 2.6 Ngyên lý vòi mực phun sương 37 Hình 2.7 Cấu trúc đầu phun 39 Khả truyền quang PMMA số loại Hình 4.1 nhựa khác 79 Thị phần tiêu thụ PMMA khu vực Hình 4.2 giới năm 2011 82 Hình 4.3 Mô tả quy trình tổng hợp sản phẩm PMMA 83 Hình 4.4 Mô hình 3D phân tử Metyl Metacrylat 83 Hình 4.5 Các phương pháp điều chế Metyl Metacrylat 88 Hình 4.6 Sơ đồ hệ thống sản xuất MMA từ isobuten 92 Hình 4.7 Miêu tả công nghệ ba bước 93 Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 11 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢN IN OFFSET 1.1 Lịch sử hình thành phát triển in offset Trước công nghệ in offset xuất phát từ công nghệ in thạch bản, in đá khắc hình ảnh in lên Và thật khó khăn để dễ dàng gắn in lên máy in đại Máy in ban đầu Senefelder máy in dạng phẳng chúng sử dụng in đá dễ dàng Còn ngày máy in offset có sử dụng ống dạng hình trụ để gắn in lên Cơ sở in thạch đại kết hợp nhiếp ảnh sụ quan sát ban đầu Senefelder việc dầu nước không trộn lẫn Và tất in offset ngày sử nguyên tắc Và in có hai phân tử, phần tử in phần tử không in, phần tử in nhận mực không ưa nước phần tử không in ưa nước Ngày in offset làm từ nhôm mỏng có độ dầy khoảng 0,3-2mm bề mặt tạo hạt.Việc tạo hạt giúp cho tăng đặc tính nhận nước bề mặt in làm tăng bám dính lớp phân tử in lên bề mặt đế Và thực tế ban đầu in phủ toàn lớp nhạy sáng diazo polymer nhạy sáng sau trình hình hình thành phần tử in phần tử không in Lớp phủ polymer này, nhựa hóa học polymer mà phản ứng với ánh sang tím giống chụp ảnh, Khi mà ánh sang tím gặp bề mặt polymer in, bị cô cứng lại phần polymer không gặp ánh sang dễ dàng bị loại bỏ Đây nguyên tắc làm việc bàn in offset đại Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 12 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Hình 4.5 Các phương pháp điều chế Metyl Metacrylat Biểu đồ thống kê công nghệ sử dụng tổng hợp Metyl Metacrylat số vùng số hãng giới cho thấy chiếm ưu công nghệ từ nguyên liệu đầu axeton hydroxyanua (công nghệ ACH): Bảng 2.4: Phạm vi sử dụng phương pháp tổng hợp Metyl Metacrylat Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 87 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Dưới lịch sử phương pháp tổng hợp Metyl Metacrylat nhà sản xuất Bảng 4.3: Lịch sử phương pháp tổng hợp Metyl Metacrylat [2] Sản xuất Metyl Metacylat từ Axeton Hydrocyanua (HCN) Đây phương pháp để sản xuất MMA công nghiệp Quá trình qua bước: - Bước 1: Điều chế HCN - Bước 2: Ngưng tụ axeton HCN thành axeton xyanohydrin - Bước 3: Chuyển hóa axeton xyanohydrin môi trường axít - Bước 4: Thủy phân este hóa amit thành axít thành este Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 88 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Sản xuất Metyl Metacrylat từ tert-butyl ancol Nguyên liệu tert-butyl ancol sản phẩm trình sản xuất propylen oxyt sản phẩm trình hydrat hóa iso butylen trình xử lý phân đoạn C4 Nguyên tắc trình: gồm bước + bước 1: Oxy hóa tert-butyl ancol hóa thành Metacrolein + bước 2: Oxy hóa Metacrolein thành Axit Metacrylic + bước 3: Este hóa Axit Metacrylic thành Metyl Metacrylat Các phương pháp khác sản xuất Metyl Metacrylat Sản xuất từ Isobuten: Đây phương pháp sản xuất Metyl Metacrylat từ nguyên liệu đầu isobuten Sơ đồ nguyên tắc: Isobuten  oxy hóa  metacrolein  oxy hóa  axit metacrylic  este hóa  metyl metacrylat Hai phản ứng oxi hóa xảy trình: Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 89 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Hiện có trình công nghệ hãng Sumitomo-Nippon Shokubai Misubishi Rayon từ nguồn nguyên liệu đầu isobuten a Công nghệ Sumitomo-Nippon Shokubai Xúc tác: Quá trình oxy hóa thứ 1: Hỗn hợp oxyt Mo, Bi, Te Quá trình oxy hóa 2: Phosphomolibdic axit H3[P(Mo3O10)4 ], kim loại kiềm số kim loại khác: Cu, Va, a) Tháp oxy hóa b) Tháp tách làm lạnh c) Tháp hấp phụ d) Đốt khí e) Tháp thu hồi metacrolein f) Tháp rửa g) Tháp tách dung môi nước Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 90 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường i) Tháp este hóa j) Tháp tách dung môi dư k) Chưng thu hồi metanol l) Tháp tách sản phẩm nhẹ m) Tháp tách sản phẩm nặng Hình 4.6: Sơ đồ hệ thống sản xuất MMA từ isobuten Hỗn hợp nguyên liệu đầu vào đưa vào tháp oxy hóa a, xảy phản ứng chuyển hóa hai bước Sản phẩm làm lạnh tách thiết bị b trước đưa sang tháp hấp phụ c qua tháp thu hồi lượng metacyloin chưa chuyển hóa (lượng se hồi lưu lại tháp oxy hóa thứ hai) Sản phẩm đưa sang rửa nước thiết bị f, dung môi tinh chế vào tuần hoàn tháp g h Sản phẩm Axit metacrylic sau rửa mang tới tháp este hóa I, xúc tác metanol đồng thời mang vào Sản phẩm mang qua tháp chưng tách sản phẩm nhẹ sản phẩm nặng Phần metanol mang hồi lưu b Công nghệ ba bước RTI-Eastman-Bechtel dựa etylen Bƣớc 1: Cacbonyl hóa Etylen - Nhiệt độ: 130-170oC - Áp suất: 25-50 atm - Xúc tác: Mo(CO)6 Bƣớc 2: Trùng ngƣng tạo methacrylic acid - Nhiệt độ: 300oC - Áp suất: atm - Xúc tác: Axit-Bazơ, 20% Nb/SiO2 ( xúc tác đa dạng nhanh hoạt tính) Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 91 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Bƣớc 3: Este hóa (giống công nghệ trƣớc) Hình 4.7: Miêu tả công nghệ ba bước + Ưu điểm phương pháp: Giá thành sản phẩm rẻ nguyên liệu đầu vào rẻ tiền so với phương pháp lại + Nhược điểm: Điều kiện phản ứng cứng (áp suất cao) Xúc tác dễ hoạt tính, hiệu suất chuyển hóa không cao 4.3.2 Tổng hợp Poly (Metyl Metacrylat) 4.3.2.1 Cơ sở phương pháp Nguyên liệu - Nguyên liệu Metyl Metacrylat với độ tinh khiết đến 99-99,5% Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 92 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường - Rất dễ dàng cho phản ứng polyme hóa có nhóm vinyl dễ trùng - Chất khơi mào tạo gốc tự peroxit, Azodiisobutyronitril hợp (ABIN) ánh sáng, tia gamma 4.3.2.2 Cơ chế phản ứng polyme hóa - Phản ứng polyme hóa Metyl Metacrylat tỏa nhiệt lớn từ 60- 80kJ/mol nên cần làm lạnh bên thiết bị phản ứng để tách nhiệt đồng thời tăng hiệu suất phản ứng Phản ứng xảy điều kiện mềm từ 50-85oC phụ thuộc vào phương pháp sản xuất yêu cầu chất lượng sản phẩm - Quá trình phản ứng theo chế gốc tự trải qua giai đoạn khơi mào, phát triển mạch tắt mạch Dưới minh họa chế với tác nhân polyme hóa Azodiisobutyronitril (ABIN) Phương trình phản ứng tổng quát: Cơ chế bước: Bước khơi mào: Các chất khơi mào phân hủy thành gốc tự Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 93 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Bước phát triển mạch: Các gốc tự công vào nhóm vinyl phân tử Metyl Metacrylat để tạo thành gốc tự Chính gốc lại công tiếp vào phân tử Metyl Metacrylat để phát triển mạch Bước tắt mạch: Các gốc tự tạo với để tạo thành hợp chất không gốc tự do.Từ chuỗi phản ứng bị tắt tạo polyme với phân tử khối lên tới 350 000 đơn vị C (tương đương n khoảng 1000-3000) 4.3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 94 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường Các yếu tố ảnh hưởng đến trình polyme hóa tạo Poly (Metyl Metacrylat) chủ yếu nhiệt độ nồng độ monome Phản ứng polyme hóa tỏa nhiệt lớn (60-80kJ/mol) nên cần kết hợp làm lạnh để tách nhiệt tăng hiệu suất chuyển hóa Nồng độ monome ảnh hưởng đến trình Khi tiến hành trùng hợp dung môi hay môi trường pha loãng tốc độ trùng hợp trọng lượng phân tử tăng theo nồng độ monome Nếu monome bị pha loãng nhiều có khả xảy phản ứng chuyển mạch làm giảm trọng lượng phân tử Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 95 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường KẾT LUẬN Việc bảo vệ môi trường cấp thiết thời đại nay, môi trường suy thoái ảnh hưởng tới sức khỏe người nói chung người lao động nói riêng Việc tìm giải pháp, kèm với thiết bị, nguyên vật liệu có khả thay công nghệ truyền thống bước đắn hợp lý Nó hạn chế việc thải rác vào môi trường, làm cho lượng khí thải VOCs giảm đáng kể Việc hủy in bán theo giá nhôm phế liệu giá rẻ cách làm không hiệu số nhà in Một giải pháp để tận dụng đế nhôm nhằm tiết kiệm chi phí tạo in sử dụng công nghệ in phun để phun lên bề mặt nhôm sau gia công bề mặt lớp nhựa polyme Lớp nhựa polyme đóng vai trò phần tử in Trong trình in offset, đế nhôm có lớp oxit nhôm nên hút nước đẩy mực phần từ in Khi nhận mực nhả mực, đáp ứng yêu cầu in offset Đây hướng Việt Nam việc tận dụng vật liệu qua sử dụng, với mục đích giảm thiểu rác thải môi trường, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất Ngành in ngành tương đối phát triển, đóng góp vào GDP giới nói chung quốc gia nói riêng lượng lớn Những sản phẩm ngành in tương đối phong phú nhiều chủng loại, bắt gặp sản phẩm hàng ngày, hàng giờ, kể sách, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, bảng biểu, hóa đơn Và thế, lượng nguyên vật liệu lớn sử dụng khâu chế bản, in ấn, gia công, phát hành thải môi trường hàng ngày Và chúng mầm mống hủy hoại môi trường sức khỏe người lao động Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 96 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: TS Nguyễn Việt Cường trực tiếp tiếp xúc làm việc với hóa chất ngành công nghiệp in Trong luận văn này, tìm hiểu số loại polyme để ứng dụng phủ lên bề mặt đế nhôm phương pháp in phun để tận dụng in offset sau sử dụng thu kết tương đối khả quan, nhiên để hoàn thiện triển khai vào thực tế đòi hỏi thời gian nỗ lực nhiều Tôi hy vọng với luận văn đưa cách nhìn khả quan giải pháp tận dụng vật liệu qua sử dụng ngành công nghiệp in Việt Nam Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hoàng Thị Kiều Nguyên (2009), Quản lý chất lượng sản phẩm in, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Trường Sơn (1983), Mực in chất pha chế Chu Thế Tuyên (1998), Công nghệ in offset, Nhà xuất Văn hóa Thông tin Tiếng Anh Cooke, Linda, (1995), ―Soy Ink’s Superior Degradability‖, Agricultural Research, Vol 43, No 1, pg 19 According to USDA’s report, an all-soy ink showed degradability five times higher than that of petroleumbased inks with the same type and amount of pigment It also proved superior to a lower-soy formula: 80% of the all-soy vehicle degraded in 25 days, while only 30% of a 67% soy-based vehicle degraded in the same time Only 16% of a petroleum-based ink vehicle degraded in 25 days 5.Cooke, Linda, (1995) "Soy Ink's Superior Degradability", Agricultural Research,http://arsserv0.tamu.edu/is/AR/archive/jan95/ink0195.htm Dallas Safriet, Vegetable Oil Processing , For U S Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, Emission Factor and Inventory Group Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 99 Design for the Environment, Lithography Project Bulletin 3, (1996), ―Vegetable Ester Blanket Washes‖, 8.D.R Erickson and L.H Wiedermann, Soybean Oil Modern Processing And Utilization, American Soybean Association EPA’s, (1990), ―Guide to Pollution Prevention: The Commercial Printing Industry,‖ 10 EPA Office of Compliance Sector Notebook Project, (1995), Profile of the Printing Industry, EPA 310-R-95-014 11 EPA’s, (1995), Toxic Release Inventory, Over one third of these chemicals were released in the Great LakesBasin, home to 35 percent of the nation’s print shops 12 Flint Ink, (1997), Product information provided by Leonard Walle 13.Franmar Chemical, (1997), Product information provided by Mark Henneberry 14 Gentile, Deanna M (1996), ―Ink outlook: steady growth and evolvingtechnologies; printing ink industry evaluation,‖ Modern Paint and Coatings, Vol 86, No 7, pp 40 15 Hazardous Waste Research & Information Center, (1994), ―Waste Reduction Evaluation of Soy-Based Ink at aSheet-Fed Printer‖ 16 Helmut Kirphan, (2001), Handbook of Print Media, 17 Hilts, Paul, (1991), ―Ink from soybeans: lighter, cheaper, safer‖,Publishers Weekly, Vol 238, No 26, pp 29 Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 100 18 Inland Technology, Inc., (1997), Product information provided by Eric Lethe 19 Jim Rosenberg, (1997), ―Outlook for News Inks‖, Editor & Publisher Co 20 Larex, Inc., (1997), Product information provided by Michelle Bartos 21 PR Newswire, (1997), ―National Soy Ink Information Center Reports U.S.Government’s Use of Soy Vegetable Ink Quadruples‖ 22 Purac America, (1997),Product information provided by John Ketelaar 23 Soy Ink Research Center, Soy ink information 24 The United Soybean Council and the NationalSoyInkInformationCenter estimate the market penetration of soy ink at 12-14 percent,This is a conservative estimate 25 USDA Nutrient Database for Standard Reference, Food Composition and Nutritional Tables 26 USDA’s Economic Research Service, (1997), ―Industrial Uses of Agricultural Materials‖ 27 Witco Corporation, (1997), Product information provided by Lisa Paraggio 28.Wool, Richard P., Xiuzhi, Susan Sun (2005), Bio-Based Polymers and Composites, Elsevier Academic Press 29 1997 Print Market Atlas, Printing Industries of America Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 101 30 Information provided by the NationalSoyInkInformationCenter 1997 31 NationalSoyInkInformationCenter, op cit 1996 32 Pricing information provided by Sun Chemical, Sept 1997 33 Personal communication with Michael Podd of Flint Ink 1995 34 USDA annual report 2006 35 Values expressed as percent of total fat; data are from analyses at Harvard School of Public Health Lipid Laboratory and U.S.D.A publications Nguyễn Thị Hằng – 11BKTHH Page 102 [...]... bởi dung dịch này, gôm được phủ lên vùng không in để đảm bảo khả năng nhận nước Một khi được hiện hình, bản in rửa sạch cùng với nước và được phủ lên bề mặt 1 lớp gôm Arabic Độ bền của bản này thấp, độ bền của bản là 100000 – 250000 lượt in Photopolymer – lớp phủ này được sử dụng để tạo bản in polymer là hợp chất hữu cơ chất mà rất trơ và có khả năng chống mài mòn, cho phép độ bền của bản in hơn bản. .. ứng được hay không phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố trên có đáp ứng được hay không phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố mà trong đó có thể liệt kê ở đây một số yếu tố quan trọng nhất Đó là cấu trúc hóa học của (octo-quinondiazit) và các chất tạo màng, thành phần của các dung môi, sự có mặt của các chất phụ , các tác dụng biến tính, bản chất của lớp đế, chất lượng của bề mặt, điều kiện hình thành và. .. nhôm: Cấu trúc tính chất bề mặt bản nhôm là cơ sở quan trọng nhất đối với giai đoạn chế bản và in Offset Trên bề mặt bản có sự thấm ướt chọn lọc đối với nước và dầu, để tạo ra phần tử in và phần tử không in, các phần tử này phải có độ bền nhất định về mặt cơ học và hóa học để thỏa mãn quá trình in Để phần tử không in không bắt được mực khi in thì phải có một màng nước mỏng phủ kín bề mặt làm cho mực... ảnh in sẽ ưa mực 1.2 Phân loại bản in: a Theo tính chất làm việc của bản in 1.2.1 Bản in âm bản: Bản in âm bản tương đối rẻ và thường được sử dụng ở Hoa kỳ Như theo cái tên của nó, những tấm phim âm bản được sử dụng để tạo hình ảnh lên bản in âm bản (negative working plate) Những bản in này thường được phủ một lớp photopolymer và được biết đến như là các bản in làm việc âm bản (negative working presensitised... trực tiếp với bề mặt bản nhôm Muốn có màng nước đó thì bề mặt phần tử in phải có khả năng thấm ướt bề mặt tốt đối với nước Khi tăng độ nhám của bề mặt bản nhôm sẽ làm tăng khả năng thấm ướt của phần tử không in và tăng độ bám dính của lớp keo nhậy sangs tráng lên bề mặt bản in Trong các tính toán đã chỉ ra rằng dung dịch làm ẩm có sức căng bề mặt lớn sẽ không dàn trải trên bề mặt của các phần tử trắng... nhiều ở các máy in châu âu Như là tên của nó, thì một tấm film dương bản được sử dụng để tạo hình ảnh cho loại bản này Photopolymer được sử dụng để tạo ra bản in dương bản khác vơi polymer được sử dụng tạo ra bản in âm bản đó là được làm cứng trước khi lộ sáng Photopolyme được sử dụng ở đây trở nên không ổn định khi được lộ sáng cùng ánh sáng tím và vẫn còn cứng nơi không có ánh sáng chiếu vào polymer... nhựa Loại khuôn không được phổ biến Trong bài luận văn này em xin phép trình bày về cách tạo loại bản Diazo 1.4 Cấu tạo và thành phần của bản in Diazo Cấu tạo có 2 lớp chính: lớp đế bản nhôm và lớp nhậy sang diazo 1.4.1 Lớp đế bản: Đế bản có 2 dạng đế bản: Đế nhôm và đế kim loại nhiều lớp Đế nhôm: Hiện nay nhôm là kim loại chủ yếu dung trong quá trình chế tạo khuôn in Offset, tuy nhiên do độ bền của nhôm. .. nhôm tự nhiên Độ dầy lớp oxit nhôm khoảng 2µm phù hợp với yêu cầu của bản in khi in Để tạo lớp oxti nhôm người ta có thể dung dòng điện xoay chiều, khi đó dương cực (Anot) là bản nhôm còn âm cực (Katot) là tấm hình chì non Bản in có đế bản kim loại nhiều lớp: Thông thường bản kim loại nhiều lớp có hai loại: bản 2 lớp đồng – crom và bản 3 lớp thép – đồng- crom hoặc nhôm –đồng-crom Tính chất bề mặt của. .. Quá trình xử lý bản in tương tự như âm bản đó là quá trình loại bỏ photopolymer từ bản in và đưa lớp gôm lên để bảo vệ bề mặt vùng hình ảnh không in khỏi mực Bản in thường được làm từ nhôm Những vật liệu đế khác có thể được sử dụng như, paperm polyester và phi kim Bản in phi kim thời gian sử dụng dài bền trong suốt quá trình máy in chạy Bản paper được sử dụng trong các máy in offser nhỏ được biết đến... tan tốt trong nhiều dung môi và có tính chất tạo màng của dung dịch, độ đồng đều của màng, tính chịu axit tốt Tuy nhiên do tính hòa tan của nhựa novolac trong các dung dịch kiềm, lớp nhạy sáng trở nên rất nhạy với tác dụng của chất hiện và giá trị PH của dung dịch hiện Một trong những cách nâng cao độ bền vững chắc hóa học là thêm các chất phụ làm tăng độ bán dính tính kỵ nước của màng Ta thấy rằng nhựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm , Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm , Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay