Hệ thống SMS trường học

88 158 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 01:17

Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Đinh Xuân Thủy Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô viện Điện tử - viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thầy giáo hướng dẫn, bạn bè, người thân đồng nghiệp, hoàn thành luận văn Nhân đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn Viện Điện tử - viễn thông, Viện Đào tạo sau đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa kỹ thuật công nghệ trường CĐ Xây dựng công trình Đô thị, tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ hoàn thành nghiên cứu Và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo TS Nguyễn Vũ Thắng, người định hướng, giúp đỡ, bảo cho tận tình, chu đáo giai đoạn mà nghiên cứu, đảm bảo hoàn thành luận văn tiến độ đảm bảo yêu cầu đề Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người bên cạnh, động viên, động lực giúp hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Đinh Xuân Thủy Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 10 Giới thiệu đề tài 10 Mục tiêu nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 11 Nội dung nghiên cứu 12 Chƣơng TỔNG QUAN 14 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin di động GSM 14 1.1.1 Các hệ thống thông tin di động 14 1.1.2 Hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM 16 1.1.3 Các đặc điểm hệ thống thông tin di động GSM 17 1.2 Tổng quan dịch vụ SMS hệ thống thông tin di động GSM 18 1.2.1 Giới thiệu chung 18 1.2.2 Điều khiến SMS trở nên thành công toàn giới? 20 1.2.3 Các ứng dụng dựa dịch vụ SMS 21 1.2.4 Một số thành phần mạng liên quan đến việc nhận gửi SMS 23 1.2.5 Các dịch vụ SMS 25 1.2.6 Cấu trúc SMS 26 1.2.7 SMS Brand Name 27 1.2.7.1 SMS Brand Name gì? 27 1.2.7.2 Xu hướng phát triển 27 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy 1.2.7.3 Ứng dụng SMS Brand name: 28 1.3 Mô hình hệ thống SMS trường học 30 1.3.1 Mô hình tổng quát 30 1.3.2 Đấu nối qua web Service 31 1.3.2.1 Khái niệm Web Service 31 1.3.2.2 Hoạt động Web Service 32 1.3.2.3 Đặc điểm Web Service 33 1.3.2.4 Ưu nhược điểm Web Servie 34 1.4 Giới thiệu công cụ Visual Studio 35 1.4.1 Microsoft Visual Studio: 35 1.4.2 Những chức Visual Studio 36 1.4.3 Visual Studio 2008 38 Chƣơng PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SMS TRƢỜNG HỌC 39 2.1 Tổng quan SQL server CSDL 39 2.1.1 Giới thiệu chung 39 2.1.2 Các thành phần CSDL SQL Server 40 2.1.3 Các CSDL hệ thống SQL Server 41 2.1.4 Các công cụ SQL Server 42 2.1.4.1 Service Manager: dịch vụ SQL Server 42 2.1.4.2 Trình Enterprise Manager (EM): 43 2.1.4.3 Công cụ lập trình – Query Analyzer 43 2.1.4.4 Tiện ích mạng Client / Server Network 45 2.1.5 Tính bảo mật SQL Server 45 2.1.5.1 Mức đăng nhập vào SQL Server 45 2.1.5.2 Quyền thao tác SQL Server: 46 2.2 Việc trao đổi thông tin trường học 46 2.2.1 Các loại hình thông tin trường học 46 2.2.2 Ưu nhược điểm kênh thông tin 46 2.3 Sơ đồ phân cấp chức hệ thống 48 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy 2.3.1 Sơ đồ khối hệ thống 48 2.3.2 Sơ đồ phân cấp chức hệ thống 49 2.3.3 Các sơ đồ nhánh 50 2.3.3.1 Sơ đồ chức quản lý người dùng 50 2.3.3.2 Sơ đồ chức quản lý nhân 51 2.3.3.3 Sơ đồ chức gửi SMS 52 2.4 Thiết kế bảng sở liệu 53 2.4.1 Bảng User 53 2.4.2 Bảng đơn vị 53 2.4.3 Bảng CBGV 54 2.4.4 Bảng sinh viên 55 2.4.5 Bảng lớp 57 2.4.6 Bảng chức vụ 58 Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG SMS TRƢỜNG HỌC 59 3.1 Lưu đồ thuật toán 59 3.1.1 Chức quản lý thông tin cá nhân 59 3.1.2 Chức gửi tin nhắn 61 3.2 Xây dựng hệ thống 64 3.2.1 Các bước xây dựng hệ thống 64 3.2.2 Xây dựng hệ thống 65 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 4.1 Giao diện khối chức 66 4.2 Vận hành kiểm thử 69 4.3 Đánh giá hệ thống 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 77 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 2G, 3G BSS BTS CBGV CDMA CEPT Second Generation, Third Generation, Base Station Subsystem Base Transceiver Station Thế hệ thứ 2, Code Division MultiAccess European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Đa truy nhập phân chia theo mã Phân hệ trạm gốc Trạm gốc Cán giáo viên (giảng viên) Cơ sở liệu CSDL EIR ETSI Equipment Identity Register European Telecommunications Standards Institute FDMA Frequency Division MultiAccess GPRS General Packet Radio Service Global System for Mobile Communications GSM IMSI ISDN Bộ nhận dạng thiết bị Tổ chức Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu Đa truy nhập phân chia theo tần số Dịch vụ vô tuyến gói chung Mạng di động toàn cầu Học sinh sinh viên HSSV IMEI Tổ chức bưu viễn thông châu Âu International Mobile Equipment Identity International mobile subscriber identity Integrated Services for Digital Network LMSI Local Mobile Subscriber Identity ME MS MSC Mobile Equipment Mobile Station Mobile Switching Center MSRN Mobile Station Roaming Number PDU PIN Protocol Data Unit Personal Identity Number Số liệu nhận dạng di động quốc tế Bộ nhận dạng máy di động quốc tế Mạng số tích hợp đa dịch vụ số nhận dạng thuê bao di động nội Thiết bị di động Máy di động Trung tâm chuyên mạch di động Số chuyển vùng thuê bao di động Đơn vị liệu giao thức Mật cá nhân Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Public Land Mobile Network Relational Database Management System Mạng di động mặt đất SIM SMS SMS Brand Name Subscriber Identity Module Short Message Service Thẻ đăng ký Dịch vụ tin ngắn TDMA Time Division MultiAccess TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity Đa truy nhập phân chia theo thời gian Số nhận dạng thuê bao di động tạm thời Universal Mobile Telecommuication System World Wide Web Consortium Wireless Local Area Network Hệ thống viễn thông di động toàn cầu Tiêu chuẩn Web Mạng cục không dây PLMN RDBMS Hệ thống quản lý sơ liệu quan hệ Tin nhắn thương hiệu UDDI UMTS W3C W-LAN Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1 - SMS Gateway với chức chuyển tiếp .23 Hình 1.2 - SMS Gateway với chức làm cổng kết nối .24 Hình 1.3 - Chu trình gửi tin từ trạm di động đến tổng đài 25 Hình 1.4 - Chu trình gửi tin từ đến tổng đài đến trạm di động 26 Hình 1.5 - Cấu trúc thông điệp ngắn 27 Hình 1.6 - Hiệu quáng cáo qua điện thoại di động 28 Hình 1.7 - Mô hình tổng quát hệ thống .31 Hình 1.8 - Mô hình ứng dụng Web Service .32 Hình 2.1 - Ứng dụng sử dụng liệu kiểu Client/Server 40 Hình 2.2 - Một số chức SQL .44 Hình 2.3 - Sơ đồ khối hệ thống 49 Hình 2.4 - Sơ đồ tổng quát chức hệ thống 49 Hình 2.5 - Sơ đồ khối chức quản lý người dùng 50 Hình 2.6 - Sơ đồ khối chức quản lý nhân 51 Hình 2.7 - Sơ đồ khối chức quản lý nhân đơn vị 51 Hình 2.8 - Sơ đồ khối chức gửi tin nhắn 52 Hình 2.9 - Bảng liệu người dùng 53 Hình 2.10 - Bảng đơn vị 54 Hình 2.11 - Bảng liệu đơn vị 54 Hình 2.12 - Bảng CSDL Cán giảng viên nhân viên .55 Hình 2.13 - Bảng thông tin chi tiết Cán giảng viên nhân viên 55 Hình 2.14 - Bảng CSDL Sinh viên 56 Hình 2.15 - Bảng thông tin chi tiết sinh viên 56 Hình 2.16 - Bảng CSDL lớp .57 Hình 2.17 - Thông tin chi tiết lớp 57 Hình 2.18 - Bảng CSDL chức vụ Cán giảng viên nhân viên .58 Hình 2.19 - Bảng CSDL chức vụ sinh viên 58 Hình 3.1 - Lưu đồ thuật toán chức nhập liệu 60 Hình 3.2 - Lưu đồ thuật toán chức gửi điểm thi .62 Hình 3.3 - Lưu đồ thuật toán chức gửi thông báo 63 Hình 4.1 - Giao diện trang chủ 66 Hình 4.2 - Giao diện chức quản lý đơn vị 67 Hình 4.3 - Giao diện chức quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên 67 Hình 4.4 - Giao diện chức quản lý HSSV lớp 68 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Hình 4.5 – Giao diện tính gửi điểm thi cho HSSV 68 Hình 4.6 - Giao diện tính gửi thông báo cho CBGV, HSSV 69 Hình 4.7 - Giao diện tính gửi thông báo gia đình HSSV 69 Hình 4.8 - Nội dung tin nhắn điểm thi 71 Hình 4.9 – Nội dung tin nhắn thông báo tập huấn tuyển sinh 71 Hình 4.10 – Giao diện sau chọn mục gửi điểm 72 Hình 4.11 – Danh sách HSSV theo lớp chọn 72 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy MỞ ĐẦU Giới thiệu đề tài Như biết, nói đến vấn đề giáo dục đào tạo nhiều điều đáng quan tâm Việc thành lập trường đại học, cao đẳng, sở đào tạo tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp phổ thông nhiều lựa chọn Chúng ta hoàn toàn ví trường đại học, cao đẳng doanh nghiệp, gia đình lựa chọn, gửi gắm em vào trường họ trở thành “khách hàng” sở đào tạo, lẽ đương nhiên “khách hàng thượng đế” Trong sở đào tạo, nhu cầu trao đổi thông tin nhà trường với cán giảng viên (CBGV), học sinh sinh viên (HSSV), với gia đình HSSV lớn Nhiều thông tin mà nhà trường cần phải thông báo gấp kênh thông tin truyền thống khó truyền tải Ví dụ cần thông báo ngày mai toàn trường nghỉ học để tránh bão Kết học tập, khen thưởng, kỷ luật, thông tin cần cập nhật nhanh chóng không HSSV mà gia đình em Làm để bậc phụ huynh quê nhà nắm bắt tình hình học tập em thường xuyên, liên tục, nhanh xác nhất? Với kênh thông tin truyền thống website, thông báo văn hay gọi điện thoại truyền tải thông tin cách nhanh chóng, kịp thời đến số lượng lớn người nhận Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ý tưởng ban đầu kênh thông tin đơn giản, tiện dụng nhà trường với CBGV, HSSV gia đình, tìm tòi, nghiên cứu xây dựng hệ thống gửi thông tin SMS Hệ thống truy nhập thông tin cá nhân CBGV khoa, viện quản ngành, phòng ban, trung tâm HSSV lớp, đồng thời xử lý thông tin gửi tín nhắn dạng văn đến đối tượng cần thiết Các thông tin cá nhân lưu trữ hệ thống như họ tên, quê quán, đơn vị, chức vụ, số điện thoại, điểm tổng kết 10 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên thực tế nay, nhiều ứng dụng ưu việt ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông biết đến ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực đời sống Luận văn trọng nghiên cứu ứng dụng dịch vụ tin ngắn, đặc biệt tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) Đây lĩnh vực biết đến Việt Nam, nhiên đem lại ưu điểm vượt trội Đặc biệt luận văn tập trung xây dựng hệ thống SMS trường học dạng website chạy local host server Hệ thống với giao diện thân thiện, cho phép quản lý thông tin cán giáo viên, nhân viên, HSSV cách dễ dàng, hỗ trợ người dùng nhiều chức cập nhật thông tin cách nhanh chóng tiện lợi Đây kênh trao đổi thông tin có nhiều ưu điểm so với kênh trao đổi thông tin truyền thống Hệ thống ứng dụng thử trường CĐ Xây dựng công trình đô thị phát huy tốt tinh năng, ưu điểm hỗ trợ đắc lực cho việc đào tạo Hệ thống gửi thông báo: thông báo điểm thi, thông báo mời họp, thông tin lịch học, lịch thi, thu tiền học phí… cho cán giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên phụ huynh Hệ thống gửi hàng loạt (hàng trăm, hàng nghìn) tin nhắn tới nhiều số thuê bao lúc nhanh chóng Chỉ khoảng thời gian vài giây, thông tin từ phía nhà trường truyền tải đến đối tượng với tin ngắn mang thương hiệu riêng Qua nâng cao uy tín cho nhà trường hỗ trợ tốt cho trình đào tạo sở Tuy nhiên trình nghiên cứu, nhiều hạn chế quỹ thời gian kiến thức nên phần nghiên cứu nhiều điểm khiếm khuyết:  Xây dựng giao diện mang tính chuyên nghiệp  Xây dựng sở liệu tiện cho việc truy xuất 74 Hệ thống SMS trường học  Đinh Xuân Thủy Hiện có trao đổi thông tin chiều từ phía nhà trường, tương lai cần cải tiến thêm để hệ thống trao đổi thông tin hai chiều, phục vụ trình đào tạo tốt sở Trong thời gian tới cố gắng phát huy ưu điểm mà hệ thống mang lại, đồng thời khắc phục khiếm khuyết hướng nghiên cứu Đồng thời mong muốn hệ thống SMS trường học biết đến ứng dụng rộng rãi sở đào tạo như: trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp, trường dại học Nhằm nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu cho trường đại học, cao đẳng, trung học, hỗ trợ đắc lực cho trình đào tạo sở 75 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hữu Khang, SQL Server 2005 - Lập Trình T-SQL, NXB Lao động - Xã hội Hoàng Anh Quang, Phan Ánh Nguyệt, Tự Học SQL Server 2005, NXB Văn hóa Thông tin Nguyễn Tiến – Nguyễn Văn Hoài, Giáo trình C/C++ lý thuyết tập, nhà xuất Giáo dục Dương Quang Thiện, Lập Trình Web Dùng ASP.NET Và C#, NXB Tổng hợp TP.HCM Vũ Đức Thọ (1997), Thông tin di động số, NXB giáo dục Nguyễn Ngọc Tuấn, Lập Trình Thiết Kế Web Trong ASP.Net Với Các Ví Dụ C#, NXB Thống kê www.google.com www.ebook.com www.tailieu.vn 10 www.docx.vn 76 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy PHỤ LỤC I Hƣớng dẫn cài đặt Yêu cầu cấu hình máy tính - Các máy tính cài hệ điều hành windows xp trở lên - Để chạy hệ thống localhost cần phải cài đặt phần mềm, chương trình hỗ trợ theo bước Cài đặt Microsoft Net Framwork 2.0 Cài đặt MySQL server 2005 - Chạy file SQLEXPR_ADV.exe - Làm theo hướng dẫn sau đây: 77 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy 78 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy 79 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy - SQL server Management Studio Express - Chạy file SQLServer2005_SSMSEE.msi làm theo hướng dẫn sau: Cài đặt IIS 4.1 Windows XP - Bƣớc 1: Chuẩn bị đĩa cài đặt Windows XP, thƣ mục I386 đĩa nguồn ổ cứng 80 Hệ thống SMS trường học - - Đinh Xuân Thủy Bước 2: Vào Control Panel  Add Remove Programs Bước 3: Nhấn vào nút Add/Remove Windows Components, cửa sổ Windows Components Wizard xuất hiện, tick vào ôInternet Information Services (IIS) Ở đây, bạn nhấn vào nút Detail để thêm bớt vài chức IIS (SMTP Services, cài đặt ASP.NET, FTP Services, …) - Bƣớc 4: Bấm Next chờ trình cài đặt kết thúc, yêu cầu đưa đĩa CD vào ổ làm theo hướng đến thư mục I386 mà bạn lưu trước 81 Hệ thống SMS trường học - Đinh Xuân Thủy Nếu trình cài đặt hoàn tất mà thông báo lỗi nào, có nghĩa IIS sẵn sàng Mở trình duyệt gõ vào http://localhost để xem kết quả: - Như hoàn tất trình cài đặt IIS 4.2 Windows - Vào control panel -> Program and Feature -> Turn Windows features on or off 82 Hệ thống SMS trường học - Đinh Xuân Thủy Xuất Form Windows Features Tại check vào vào Internet Information Sevvices để kích hoạt IIS, bên dịch vụ bên IIS Giới hạn nội dung viết chọn mục bên Application Development Features để hỗ trợ chạy ứng dụng ASP/ASP.NET 83 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy - Sau OK chờ giây lát để cập nhật thay đổi - Sau hoàn thành vào mục quản lý IIS tại: Control Panel -> Administrator Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager - Xuất trang đầu ta thấy ứng dụng hỗ trợ IIS 84 Hệ thống SMS trường học - Đinh Xuân Thủy Trước tiên quan tâm đến mục theo thứ tự hình [1] nơi quản lý site [2] site mặc định tạo trước, lưu C:inetpubwwwroot [3] Quản lý hoạt động web server (turn on/off) [4] Chạy trang web brower mặc định - Sau bấm vào [4] hình chạy trang web với hình ảnh sau Đây trang web mặc định chạy localhost IIS Thư mục gốc localhost: C:inetpubwwwroot 85 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy  Đến ta hoàn thành việc cài đặt IIS Windows Chạy thử Sau cài đặt xong IIS, tiếp tục làm theo bước sau để vận hành thử:  Tạo thư mục tên SMS ổ đĩa D  Copy toàn file thư mục Web_Upload từ đĩa DVD (USB) vào SMS  Vào Control Panel  Administrative Tools Internet Information Services:  Tạo virtual Directory, đặt tên sms chọn link đến thư mục SMS ổ D  Bật trình duyệt -> gõ localhost/sms/home.aspx để chạy thử hệ thống II Hƣớng đẫn sử dụng Nhập liệu 1.1 Nhập thông tin đơn vị Trước tiên, thông tin phòng ban, khoa, trung tâm nhập vào sở liệu : 86 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Chọn mục “Đơn vị”, nhập mã đơn vị tên đơn vị, chọn vào ô phòng ban (phòng Đào tạo, phòng Khảo thí, ) hay khoa (Kỹ thuật công nghệ, Xây dựng, ) tương ứng Sau chọn 1.2 để thêm vào danh sách đơn vị Nhập thông tin CBGV Chọn mục “CBGV”  chọn khoa hay phòng ban tương ứng Thông tin CBGV nhập theo phòng ban, khoa, trung tâm Tại giao diện sửa xóa thông tin CBGV 1.3 Nhập thông tin lớp học Chọn mục “Quản lý lớp”  chọn khoa tương ứng, sau nhập vào mã lớp, tên lớp khóa học Danh sách lớp quản lý theo khoa Các thông tin lớp học chỉnh sửa hay xóa giao diện 1.4 Nhập thông tin HSSV Chọn mục “HSSV”  chọn khoa tương ứng, nhập vào khóa học tick , sau chọn lớp, nhập thông tin HSSV Đặc biệt lưu ý phần số điện thoại bắt buộc phải nhập (của HSSV gia đình) Gửi điểm thi Chọn mục “Gửi điểm”  chọn khoa, giao diện hình dưới: 87 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Nhập vào khóa học tick , sau chọn lớp Sau chọn lớp danh sách sinh viên lớp hiển thị bảng bên dưới, nhập tên học phần Tiếp theo nhập điểm cho HSSV, sau tick chọn vào ô tương ứng muốn gửi điểm cho sinh viên gia đình (có thể “chọn tất cả” để tick vào tất ô)  nhập username password chọn “ Gửi điểm” Gửi thông báo 3.1 Gửi thông báo cho phụ huynh Thông tin phụ huynh quản lý theo sinh viên lớp khoa Do sau chọn khoa, khóa lớp danh sách sinh viên lớp hiển thị bảng bên với số điện thoại liên lạc phụ huynh Nhập vào nội dung tin nhắn, tick lựa chọn, nhập username, password gửi tin 3.2 Gửi thông báo cho CBGV-HSSV Tại giao diện lựa chọn nhóm gửi, với CBGV gửi theo nhóm chức vụ (trưởng đơn vị, trưởng môn ), theo khoa, phòng ban Đối với HSSV chọn nhóm theo chức vụ (lớp trưởng, bí thư ) 88 [...]... thử những chức năng cơ bản của hệ thống Đồng thời cũng đánh giá một cách khách quan về những ưu điểm và hạn chế của hệ thống 13 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin di động GSM 1.1.1 Các hệ thống thông tin di động Sự phát triển của công nghệ truyền thông di động là một trong những thành tựu nổi bật nhất về công nghệ và mục đích dịch vụ thương... của hệ thống thông tin di động toàn cầu trải qua các thế hệ và hiện nay đang bước vào thế hệ thứ 3 (3G) của hệ thống công nghệ thông tin di động Song, nhìn từ một khía cạnh khác thì những hệ thống của thế hệ thứ nhất (1G) là nền tảng cơ bản định hướng cho các thế hệ sau, nhìn chung những hệ thống này được xếp vào loại những mạng quốc gia dựa trên nền tảng công nghệ tương tự Vào những năm 1980 công nghệ... quát hệ thống ứng dụng SMS Brand Name, và công cụ lập trình Visual Studio 2008 Chƣơng 2: Phân tích thiết kế hệ thống SMS trƣờng học: chương này trình bày những nội dung cơ bản về việc phân tích, thiết kế hệ thống SMS trường học Cụ thể là tìm hiểu về phần mềm thiết kế, lưu trữ CSDL SQL Server Việc phân tích các nhu cầu trong các đơn vị đào tạo để thấy được tính ưu việc của kệnh thông tin mới 12 Hệ thống. .. Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy  Nâng cao khả năng tái sử dụng  Thúc đẩy đầu tư các hệ thống phần mềm đã tồn tại bằng cách cho phép các tiến trình/chức năng nghiệp vụ đóng gói trong giao diện Web Service  Tạo mối quan hệ tương tác lẫn nhau và mềm dẻo giữa các thành phần trong hệ thống dễ đàng cho việc phát triển các ứng dụng phân tán  Thúc đẩy hệ thống tích hợp, giảm sự phức tạp của hệ thống, ... 29 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy  Các Công ty Bưu chính, chuyển phát nhanh, báo phát, báo nhận, bưu phẩm  Các Trường học thông báo thông tin cần thiết cho học sinh sinh viên hoặc phụ huynh học sinh  Các hãng hàng không thông báo mã số vé điện tử, báo giờ bay…  Các công ty nhắn tin thông báo tới nhân viên, chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên 1.3 Mô hình hệ thống SMS trƣờng học. . .Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy các học phần trong chương trình học của sinh viên Hệ thống có thể gửi tin nhắn dạng văn bản vào điện thoại di động của các CBGV, HSSV, phụ huynh với nội dung như: thông báo mời họp, thông tin về học phí, điểm thi kết thúc học phần, thông tin về việc khen thưởng, kỷ luật… 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống truy nhập... b Thiết kế hệ thống Quá trình thiết kế hệ thống là việc sử dụng các công cụ, phần mềm lập trình để xây dựng một hệ thống đảm bảo các yêu cầu đặt ra Cụ thể hơn trong phần nghiên cứu này sẽ sử dụng phần mềm SQL Server để thiết kế, lưu trữ cơ sở dữ liệu, và phần mềm Visual Studio 2008 để xây dựng hệ thống c Vận hành kiểm thử và đánh giá hệ thống Công việc tiếp theo sau khi xây dựng xong hệ thống sẽ là... di động…) 23 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy Hình 1.2 - SMS Gateway với chức năng làm cổng kết nối Ngoài ra SMS Gateway còn có chức năng lưu trữ và gửi đi: Chức năng này đảm bảo an toàn dữ liệu và phục vụ các mục đích thống kê lưu lượng Trong trường hợp sự cố xảy ra, cơ chế này cho phép lưu trữ các bản tin và gửi đi khi hệ thống đã sẵn sàng Toàn bộ các tin nhắn gửi qua đều được SMS Gateway lưu... mới 12 Hệ thống SMS trường học Đinh Xuân Thủy qua SMS Phần cuối chương trình bày về việc thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu cho hệ thống Chƣơng 3: Xây dựng hệ thống SMS trƣờng học: trên cơ sở đã có những phân tích để đưa ra được một CSDL thống nhất và mô hình đấu nối, chương 3 sẽ trình bày về việc xây dựng các lưu đồ thuật toán và sử dụng phần mềm Visual Studio 2008 để lập trình, xây dựng hệ thông theo... về hệ thống 4 Nội dung nghiên cứu Luận văn được chia thành 4 chương, được trình bày trong 88 trang, bao gồm các nội dung cơ bản như sau: Chƣơng 1: Tổng quan: chương này giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin di động GSM, đặc điểm hệ thống GSM Đồng thời cũng giới thiệu dịch vụ SMS trong hệ thống GSM Và kế thừa những ưu điểm vượt trội của dịch vụ SMS để phát triển dịch vụ SMS mang thương hiệu (SMS
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống SMS trường học , Hệ thống SMS trường học , Hệ thống SMS trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay