NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ

9 205 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:22

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNGCỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎNGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNGCỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎNGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNGCỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎNGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNGCỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ (LUMNITZERA LITTOREA (JACK) VOIGT.) Mai Thị Kim Yến (Sinh viên năm 4, Khoa Sinh học) GVHD: ThS Quách Văn Toàn Em TÓM TẮT Đề tài tiến hành khảo sát nồng độ chất kích thích sinh trưởng IBA, NAA thời gian xử lí thích hợp cho rễ cành giâm Cóc đỏ Góp phần cung cấp dẫn liệu cho việc khôi phục bảo tồn loài Cóc đỏ có nguy tuyệt chủng Kết nghiên cứu đề tài cho thấy chất kích thích sinh trưởng IBA NAA có tác dụng việc kích thích rễ cành giâm Sau tuần thí nghiệm, cành giâm Cóc đỏ xử lí với IBA cho tỉ lệ rễ cao 77,78 % nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút; cành giâm Cóc đỏ xử lí với NAA cho tỉ lệ rễ cao 82,22 % nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 30 phút Sự hình thành rễ cành giâm phụ thuộc vào số có, số chồi có tương quan tỉ lệ thuận Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) loài thức rừng ngập mặn (RNM) Cóc đỏ đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” từ năm 1996 gần năm 2007 Ở Việt Nam, Cóc đỏ có Phú Quốc, Rạch Giá - Kiên Giang, Côn Đảo số lượng không nhiều Ở RNM Cần Giờ tìm thấy 30 cá thể tiểu khu 7, hai quần thể Cóc đỏ phân bố tập trung tái sinh tự nhiên tiểu khu tiểu khu 14 Để góp phần tạo nguồn giống phục vụ cho công tác phục hồi loài có nguy tuyệt chủng này, có nhiều công trình nghiên cứu tạo từ hạt Tuy nhiên, phương pháp nhân giống từ hạt chưa thật hiệu gặp nhiều khó khăn việc thu hái bảo quản hạt Do nhân giống vô tính phương pháp giâm cành hướng nghiên cứu cần quan tâm, lí tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến cành giâm Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.)” 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hóa chất vườn ươm thí nghiệm Thời gian: Từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 Địa điểm: Vườn Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Vườn Sưu tập thực vật RNM Cần Giờ Trước tiến hành thực địa thu mẫu cần chuẩn bị dụng cụ như: kéo cắt cành chuyên dụng, xô đựng nước bên đáy có xốp hút nước để bảo quản dựng đứng cành giâm, bình phun để phun nước lên trình vận chuyển để giữ cành giâm 208 Năm học 2012 - 2013 tươi bịch nilon màu đen để che chắn tránh ánh sáng trình vận chuyển cành giâm Chuẩn bị hóa chất: IBA NAA Vườn ươm thí nghiệm thiết kế với kích thước 4m x 3m x 2,5m, xung quanh che chắn kín nilon, bên sử dụng gạch ống phân thành lô thí nghiệm Vườn ươm lắp đặt hệ thống phun sương tự động Đảm bảo nhiệt độ trung bình ngày: 27-290C, độ ẩm: khoảng 90-95% cường độ chiếu sáng khoảng 1000 –1500 lux 1.2.2 Phương pháp thực địa Tiến hành thu mẫu từ đến sáng Chọn cắt cành phải hoa, đường kính gốc chọn cành từ khoảng 40 mm đến 60 mm.Cành lấy làm mẫu cành bánh tẻ chồi 1.2.3 Phương pháp xử lí mẫu bố trí thí nghiệm Bảng Bố trí nghiệm thức thí nghiệm Thời gian Nghiệm Số lần Số cành Tổng số cành Hóa chất Nồng độ xử lí thức lặp lại giâm giâm 20 giây 15 45 1000 ppm 60 giây 15 45 20 giây 3 15 45 500 ppm 60 giây 15 45 15 phút 15 45 IBA 100 ppm 30 phút 15 45 15 phút 15 45 50 ppm 30 phút 15 45 15 phút 15 45 10 ppm 30 phút 10 15 45 Đối chứng Nước cất 30 phút 11 15 45 15 phút 12 15 45 100 ppm 30 phút 13 15 45 15 phút 14 15 45 NAA 50ppm 30 phút 15 15 45 15 phút 16 15 45 10 ppm 30 phút 17 15 45 Cành giâm sau đưa vườn trường cắt bỏ phần khoảng 2-3 cm, để lại phần ngọn; cắt xéo 45 phần gốc tạo cành giâm có chiều dài khoảng 15 – 20 cm Xử lí hóa chất xong cắm cành giâm vào cát tưới ẩm 1.2.4 Theo dõi số yếu tố ảnh hưởng đến cành giâm Theo dõi số có, số chồi hiện, số chồi hình thành, rễ biến đổi cấu tạo giải phẫu cành giâm 1.2.5 Phương pháp xử lí số liệu Tất số liệu xử lí phần mềm Stagraphic Plus 3.0 Kết biện luận 2.1 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng IBA đến cành giâm Cóc đỏ 209 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Số có 2.1.1 Số có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần Bảng Số có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần Thời gian theo dõi thí nghiệm Nghiệm thức Ban đầu Sau tuần Sau tuần Sau tuần Sau tuần 3,00±0,00 2,60±0,10 1,58±0,14 0,73±0,13 0,40±0,12 3,00±0,00 2,04±0,10 1,24±0,14 0,69±0,13 0,49±0,12 3,00±0,00 1,84±0,10 1,51±0,14 0,80±0,13 0,42±0,12 3,00±0,00 2,16±0,10 1,20±0,14 0,80±0,13 0,51±0,12 3,00±0,00 2,22±0,10 1,80±0,14 1,20±0,13 1,02±0,12 3,00±0,00 2,42±0,10 1,89±0,14 1,36±0,13 1,11±0,12 3,00±0,00 2,53±0,10 2,02±0,14 1,58±0,13 1,27±0,12 3,00±0,00 2,38±0,10 1,71±0,14 1,33±0,13 1,22±0,12 3,00±0,00 2,47±0,10 1,09±0,14 0,84±0,13 0,84±0,12 10 3,00±0,00 2,36±0,10 1,22±0,14 1,00±0,13 0,87±0,12 11 3,00±0,00 2,58±0,10 1,58±0,14 1,11±0,13 0,71±0,12 Qua tuần thí nghiệm số có giảm, cụ thể: Trong tuần đầu hầu hết tất nghiệm thức (trừ nghiệm thức 3) đảm bảo số có lớn hay số rụng vào khoảng Ở tuần thứ 4, số có giảm mạnh nghiệm thức Số có cao nghiệm thức (nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút) không khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức khác biệt ý nghĩa so với nghiêm thức lại Sau tuần thí nghiệm, số giảm Số có nghiệm thức 6, 7, nhiều nghiệm thức đối chứng khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức 1, 2, Cho thấy, xử lí IBA cành giâm khả giữ lá, sau tuần thí nghiệm số có cao nghiệm thức 5, 6, 7, (trung bình từ đến 1,5 lá) Số có cao nghiệm thức (nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút) Nồng độ IBA cao (1000 ppm 500 ppm) gây rụng nhiều 2.5 Ban đầu Sau tuần Sau tuần 1.5 Sau tuần Sau tuần 0.5 10 11 Nghiệm thức Hình Số có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần 210 Năm học 2012 - 2013 Số chồi có 2.1.2 Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần Bảng Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần Thời gian theo dõi thí nghiệm Nghiệm thức Ban đầu Sau tuần Sau tuần Sau tuần Sau tuần 0,00±0,00 0,09±0,08 0,08±0,08 0,09±0,08 0,11±0,08 0,00±0,00 0,13±0,08 0,13±0,08 0,13±0,08 0,16±0,08 0,00±0,00 0,22±0,08 0,22±0,08 0,22±0,08 0,24±0,08 0,00±0,00 0,33±0,08 0,33±0,08 0,33±0,08 0,38±0,08 0,00±0,00 0,75±0,08 0,76±0,08 0,76±0,08 0,76±0,08 0,00±0,00 0,89±0,08 0,89±0,08 0,89±0,08 0,89±0,08 0,00±0,00 0,76±0,08 0,78±0,08 0,80±0,08 0,80±0,08 0,00±0,00 0,62±0,08 0,62±0,08 0,62±0,08 0,67±0,08 0,00±0,00 0,33±0,08 0,33±0,08 0,40±0,08 0,40±0,08 10 0,00±0,00 0,44±0,08 0,44±0,08 0,47±0,08 0,50±0,08 11 0,00±0,00 0,11±0,08 0,20±0,08 0,18±0,08 0,20±0,08 Sau tuần thí nghiệm, tất nghiệm thức cành giâm có hình thành chồi Số chồi hình thành cao nghiệm thức không khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức lại Số chồi có nghiệm thức 1, 11 Sau tuần thí nghiệm nghiệm thức có số chồi tăng, cao nghiệm thức 6, không khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức 5, khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức lại Sau tuần thí nghiệm, số chồi tăng cao nghiệm thức (nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút) Điều cho thấy xử lí IBA không kích thích tạo thành chồi mạnh cành giâm Cóc đỏ Sau tuần thí nghiệm hình thành chồi cao nghiệm thức 5, Tuy nhiên, trung bình số chồi hình thành khoảng chồi Trong nghiệm thức (nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút) có số chồi hình thành cao 0.8 Ban đầu Sau tuần 0.6 Sau tuần Sau tuần 0.4 Sau tuần 0.2 10 11 Nghiệm thức Hình Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần 211 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Tỉ lệ rễ (%) 2.1.3 Tỉ lệ rễ cành giâm Cóc đỏ tác động IBA qua tuần 80 70 60 50 40 30 20 10 10 11 Nghiệm thức Hình Tỉ lệ rễ cành giâm Cóc đỏ tác động IBA Kết thí nghiệm cho thấy tỉ lệ rễ cao nghiệm thức (nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút) không khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức 5, khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức lại Các nghiệm thức 1, 2, 3, 4, 11 (đối chứng) có tỉ lệ rễ thấp Trong trình thí nghiệm cho thấy xử lí cành giâm với IBA nồng độ 1000 ppm nồng độ 500 ppm làm cành giâm có tỉ lệ chết cao Tỉ lệ rễ cao (77,78 %) xử lí cành giâm Cóc đỏ với IBA nồng độ 50 ppm, thời gian 15 phút 2.2 Ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng NAA đến cành giâm Cóc đỏ 2.2.1 Số có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần Bảng Số có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần Thời gian theo dõi thí nghiệm Nghiệm thức Ban đầu Sau tuần Sau tuần Sau tuần Sau tuần 11 3,00±0,00 2,58±0,11 1,58±0,14 1,11±0,16 0,71±0,15 12 3,00±0,00 2,62±0,11 2,09±0,14 1,02±0,16 0,84±0,15 13 3,00±0,00 2,25±0,11 1,49±0,14 0,98±0,16 0,73±0,15 14 3,00±0,00 2,24±0,11 1,96±0,14 1,02±0,16 0,91±0,15 15 3,00±0,00 2,27±0,11 1,76±0,14 0,89±0,16 0,82±0,15 16 3,00±0,00 2,61±0,11 2,16±0,14 1,44±0,16 1,31±0,15 17 3,00±0,00 2,69±0,11 2,20±0,14 1,93±0,16 1,67±0,15 Khi xử lí NAA, sau tuần thí nghiệm số có cao nghiệm thức 17 (nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 30 phút) không khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức 14, 16 khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức lại đối chứng (nghiệm thức 11) 212 Số có Năm học 2012 - 2013 2.5 Ban đầu Sau tuần Sau tuần 1.5 Sau tuần Sau tuần 0.5 11 12 13 14 15 16 17 Nghiệm thức Số chồi hiên có Hình Số có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần 2.2.2 Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần Xử lí cành giâm Cóc đỏ với NAA số chồi có tăng Sau tuần thí nghiệm, hầu hết nghiệm thức cành giâm có hình thành chồi, nhiên số chồi hình thành cành giâm không cao Sau tuần thí nghiệm số chồi có cao nghiệm thức 16, 17 khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức lại Số chồi cao nghiệm thức 17 (nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 30 phút) khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức 16 nghiệm thức lại Bảng Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần Thời gian theo dõi thí nghiệm Nghiệm Sau thức Ban đầu Sau tuần Sau tuần Sau tuần tuần 11 0,00±0,00 0,11±0,08 0,20±0,08 0,17±0,08 0,20±0,08 12 0,00±0,00 0,09±0,08 0,27±0,08 0,29±0,08 0,36±0,08 13 0,00±0,00 0,29±0,08 0,31±0,08 0,27±0,08 0,31±0,08 14 0,00±0,00 0,07±0,08 0,42±0,08 0,27±0,08 0,38±0,08 15 0,00±0,00 0,36±0,08 0,27±0,08 0,22±0,08 0,33±0,08 16 0,00±0,00 0,40±0,08 0,58±0,08 0,51±0,08 0,62±0,08 17 0,00±0,00 0,35±0,08 0,53±0,08 0,73±0,08 0,93±0,08 0.8 Ban đầu Sau tuần 0.6 Sau tuần 0.4 Sau tuần Sau tuần 0.2 11 12 13 14 15 16 17 Nghiệm thức Hình Số chồi có cành giâm Cóc đỏ tác động NAA 213 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Tỉ lệ rễ (%) 2.2.3 Tỉ lệ rễ cành giâm Cóc đỏ tác động NAA qua tuần 100 80 60 40 20 11 12 13 14 15 16 17 Nghiệm thức Hình Tỉ lệ rễ cành giâm Cóc đỏ tác động NAA Tỉ lệ rễ cao nghiệm thức 17 (nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 30 phút), nghiệm thức 16 (nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 15 phút) Trong nghiệm thức 17 sai khác ý nghĩa so với nghiệm thức 16 sai khác ý nghĩa với nghiệm thức lại Các nghiệm thức xử lí với NAA có tỉ lệ rễ cao so với đối chứng (nghiệm thức 11) Tỉ lệ rễ cao (82,22 %) xử lí cành giâm Cóc đỏ với NAA nồng độ 10 ppm, thời gian 30 phút Nghiệm thức 16 Nghiệm thức 17 Hình Sự rễ cành giâm Cóc đỏ tác động NAA 2.3 Ảnh hưởng số có cành giâm Cóc đỏ đến tỉ lệ rễ Tỉ lệ rễ tỉ lệ thuận với số có, số nhiều tỉ lệ rễ tăng Cành giâm có từ trở lên có tỉ lệ rễ cao khác biệt ý nghĩa so với cành giâm rụng hết Điều cho thấy diện có vai trò tổng hợp chất hữu sản sinh chất nội sinh kích thích rễ cành giâm 2.4 Ảnh hưởng số chồi có cành giâm Cóc đỏ đến tỉ lệ rễ Cành giâm có số chồi từ trở lên có tỉ lệ rễ cao khác biệt ý nghĩa so với cành giâm không chồi Từ cho thấy mối tương quan tỉ lệ thuận tỉ lệ rễ với số chồi Sự xuất chồi tạo điều kiện sản sinh chất nội sinh kích thích rễ 214 Năm học 2012 - 2013 2.5 So sánh khả rễ cành giâm Cóc đỏ ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng IBA NAA Chất kích thích sinh trưởng có tác động hình thành rễ Qua trình thí nghiệm cho thấy nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức 11) có tỉ lệ rễ thấp Điều cho thấy cành giâm xử lí chất kích thích sinh trưởng có khả rễ tốt so với cành giâm không xử lí chất kích thích sinh trưởng 2.6 Sự biến đổi cấu tạo giải phẫu phần rễ cành giâm Cóc đỏ Quan sát cho thấy vùng phân sinh rễ cành giâm Cóc đỏ xuất phát từ vùng phát sinh libe-gỗ thân sau giâm cành khoảng đến tuần Ở tuần vùng phân sinh rễ tiếp tục kéo dài chui khỏi phần vỏ cành giâm 6 4 Hình Giải phẫu thân gốc cành giâm Cóc đỏ vị trí rễ Biểu bì Nhu mô Libe Tầng phát sinh Libe- gỗ Gỗ Tủy Vùng phân sinh rễ Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Chất kích thích sinh trưởng IBA NAA có tác dụng việc kích thích rễ cành giâm Cả IBA NAA có tác dụng kích thích rễ thời gian từ tuần đến tuần trình thí nghiệm Sau tuần thí nghiệm, cành giâm Cóc đỏ xử lí với IBA cho tỉ lệ rễ cao 77,78 % nồng độ IBA 50 ppm, thời gian xử lí 15 phút Cành giâm Cóc đỏ xử lí với NAA cho tỉ lệ rễ cao 82,22 % nồng độ NAA 10 ppm, thời gian xử lí 30 phút 215 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Sự hình thành rễ cành giâm phụ thuộc vào số có, số chồi có tương quan tỉ lệ thuận 3.2 Kiến nghị Cần tiến hành giâm cành đoạn cành giâm khác nhằm tận dụng cành giâm biết khả rễ đoạn cành giâm tốt Cần tiến hành giâm cành điều kiện thể khác để tìm thể tốt cho giâm cành Tiến hành khảo sát nồng độ thời gian xử lí hóa chất khác tác động đến rễ cành giâm Cóc đỏ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Văn Danh (2012), Bước đầu nghiên cứu nhân giống vô tính Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) phương pháp giâm cành, luận văn tốt nghiệp ngành Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trang - 18, 57 - 58 Phan Nguyên Hồng (1999), Rừng ngập mặn Việt Nam, Nxb Nông Nghiệp, trang - 23, 75 - 95 Trần Diệu Hương (2010), Bước đầu nghiên cứu nhân giống vô tính Hoàng lan (Cananga odorata (Lamk) Hook.F.& Thomson) phương pháp giâm cành, luận văn tốt nghiệp ngành Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trang 46 - 47, 14 - 19 Trần Công Khánh (1981), Thực tập hình thái giải phẫu thực vật, Nxb Đại học Trung cấp chuyên nghiệp Bùi Trang Việt (2000), Sinh lí thực vật đại cương, phần II phát triển, NXb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang - 9, 26 - 29, 81 - 97 216
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ, NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ, NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN CÀNH GIÂM CÓC ĐỎ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay