ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM – MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI

10 116 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:21

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM– MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠIĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM– MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠIĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM– MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠIĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM– MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠIĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM– MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM – MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI Trần Thị Thu Thúy, Quang Thục Hảo, Trần Thái Hòa (Sinh viên năm 3, Khoa Tâm lí – Giáo dục) GVHD: TS Ngô Đình Qua Lí chọn đề tài Xã hội Việt Nam đà phát triển, sống người thay đổi theo, từ dẫn đến việc chuyển đổi định hướng giá trị Đất nước ngày hội nhập phát triển đòi hỏi người phải ý thức trách nhiệm, trân trọng phát huy giá trị truyền thống, có ý chí vươn lên, tâm hành động, làm chủ tri thức Tuy nhiên, ngày không người có quan điểm lệch lạc định hướng giá trị, nhận thức giá trị dẫn đến hành động không tốt ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn xã hội Ở Việt Nam, năm 1995 Nguyễn Quang Uẩn chủ nhiệm thực đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX 07 Giá trị - định hướng nhân cách giáo dục giá trị Đề tài đề cập đến đặc trưng xu định hướng giá trị người Việt Nam Định hướng giá trị cá nhân nhóm xã hội có tính chất ổn định tương đối Trong khoảng thời gian từ mười tới hai mươi năm định hướng thay đổi theo chiều hướng tích cực tiêu cực Chính vậy, việc xác định đâu giá trị có tính ổn định, đâu giá trị thay đổi vị trí thang giá trị nhóm xã hội, đặc biệt học sinh, sinh viên giúp người nghiên cứu có sở đề xuất biện pháp giáo dục giá trị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông, nhà trường đại học Những lí động lực thúc nhóm nghiên cứu đề tài “Định hướng giá trị chung người Việt Nam - mười bảy năm nhìn lại” Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu định hướng giá trị chung người Việt Nam nay, phân tích biến chuyển qua 17 năm Từ đề xuất giải pháp giáo dục phù hợp 2.2 Đối tượng khách thể nghiên cứu 2.2.1 Khách thể nghiên cứu - Học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 198 Năm học 2012 - 2013 - Công nhân viên chức trường Mẫu giáo Tân Bình trường THCS Tân Bình huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - Nhân viên Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử Kasati 2.2.2 Đối tượng nghiên cứu - Định hướng giá trị thành phần khách thể - Kết nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX 07 Giá trị định hướng nhân cách giáo dục giá trị năm 1995 Nguyễn Quang Uẩn đồng tác giả 2.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài khảo sát mẫu gồm 251 khách thể thuộc năm thành phần xã hội: nông dân (ND), học sinh trung học phổ thông (HS THPT), người kinh doanh (NKD), sinh viên (SV) công nhân viên chức (CNVC) 2.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi phương pháp Các phương pháp lại nhằm mục đích hỗ trợ trình nghiên cứu Các phương pháp sử dụng đồng bộ, phối hợp cách hệ thống suốt trình nghiên cứu Kết nghiên cứu 3.1 Lí luận giá trị, định hướng giá trị 3.1.1 Giá trị Giá trị tất thuộc vật chất tinh thần, nảy sinh mối quan hệ với nhu cầu người mà người mong muốn chiễm lĩnh để thỏa mãn, ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn họ 3.1.2 Khái niệm định hướng giá trị Định hướng giá trị định hướng cá nhân hay nhóm xã hội đến hệ thống giá trị hay giá trị khác sở hệ thống giá trị nhận thức, hình thành niềm tin có ý nghĩa định hành vi lựa chọn họ 3.2 Mô hình định hướng giá trị người Việt Nam – mười bảy năm nhìn lại 3.2.1 Định hướng giá trị chung nhóm khách thể nghiên cứu Bên cạnh 20 giá trị kể đến đề tài nghiên cứu tác giả Nguyễn Quang Uẩn năm 1995, nhóm thực bảng khảo sát mở giá trị đại người Việt Nam thu hai giá trị mới, là“hợp tác”, giá trị “giữ gìn môi trường” Như vậy, đề tài tiến hành nghiên cứu 22 giá trị là: việc làm, giữ gìn môi trường, công lí, học vấn, gia đình, an ninh, hợp tác, tự trọng, chân lí, tự lập, tình yêu, sáng tạo, đẹp, sống giàu sang, địa vị xã hội, niềm tin, nghề nghiệp, sống có mục đích, tình nghĩa, hòa bình, tự do, sức khỏe 3.2.1.1 Định hướng giá trị chung người nông dân 199 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Kết khảo sát cho thấy giá trị người ND chọn “rất quan trọng” bật là: “sức khoẻ” (100%), “việc làm” (88.2%), “gia đình” (82.4%), “tự do” (79.4%) phần lớn đối tượng khảo sát cho quan trọng Về “sức khỏe” vấn đề quan trọng xếp hạng 22 giá trị mà nhóm đưa ra, với người ND, quanh năm suốt tháng phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” chủ yếu công việc tay chân đòi hỏi sức khoẻ phải tốt, Hiếu cho biết: “Sức khỏe phải đưa lên hàng đầu, có sức khỏe có khả làm việc được” Gia đình yếu tố quan trọng người ND; gia đình hài hòa, hạnh phúc nguồi lực, động lực mạnh mẽ công việc sống “Cái đẹp”, “địa vị xã hội” phần lớn đối tượng khảo sát cho không quan trọng Tại vậy? “Cái đẹp” vẻ bề ngoài, với người ND cần thật thà, chất phác, tình nghĩa thân người, người xưa thường nói “tốt gỗ tốt nước sơn” ý muốn chất người điều cần phải nghĩ tới Về “địa vị xã hội” “cuộc sống giàu sang”, muốn có chỗ đứng xã hội, có đủ đầy, sung túc người ND lại cho không quan trọng Chú Trần Văn Hai nói rằng: “Người nông dân lam lũ làm ăn, người ta quan tâm sản xuất nhiều lúa thóc để phục vụ cho gia đình xã hội, địa vị xã hội họ không quan tâm, có được, không sao” Các ý kiến khác mang tính đồng có điểm chung chỗ, người ND cần sống tốt với bà làng xóm để họ yêu quý đủ rồi, địa vị xã hội không ảnh hưởng đến sống họ 3.2.1.2 Định hướng giá trị chung người kinh doanh Ở NKD, giá trị quan trọng tiêu biểu là: “sức khoẻ” (88.9%), “gia đình” (83.3%), ‘niềm tin” (72.2%), “việc làm” (69.4%) “Sức khoẻ”: sức khoẻ người quan trọng sức khoẻ người không làm việc hết, sức khoẻ giá trị chẳng quan trọng “Gia đình” giá trị quan trọng, nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn, gia đình phần xã hội, tổ ấm chứa đựng tình thương yêu thay thế, nơi rộng mở đón ta trở về, nâng đỡ ta ta vấp ngã Đó ý kiến chung người khảo sát Tiếp theo, “niềm tin” sức mạnh giúp người có động lực phấn đấu, niềm lạc quan sống, lạc quan yêu đời nhiều người vấn Ngoài ra, “việc làm” ổn định giúp họ toàn tâm toàn ý sống ý nghĩa, chăm sóc cho người yêu thương, có kinh tế đủ để làm thích, người việc làm cảm thấy vô dụng, phụ thuộc chật vật kinh tế Cũng nhận nhiều quan tâm giá trị nhiều người cho “không quan trọng” Đa số người vấn cho giá trị “cuộc sống giàu sang”, “địa vị xã hội”, “cái đẹp” vẻ bề ngoài, quan trọng chân thật từ sống chất người, anh Trần Vĩ Lâm nhân viên bán 200 Năm học 2012 - 2013 hàng cho “địa vị xã hội” không quan trọng người xưa thường nói: “làm lớn chết lớn, an phận đủ sống, trời cho hưởng”, có đẹp, có giàu sang địa vị tốt thứ người ta sống yêu đời Những giá trị vật chất thường dễ đi, khó bền vững 3.2.1.3 Định hướng giá trị chung sinh viên Nổi bật tất giá trị SV lựa chọn “gia đình” (92.3%) chiếm tỉ lệ cao nhất, “sức khoẻ” (87.3%), “niềm tin” “sống có mục đích” chiếm 70.5% Tất bạn SV trường đại học (Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM), có tương đồng việc lựa chọn giá trị quan trọng, giá trị điều kiện tiên quyết, giá trị tiền đề hàng đầu cho giá trị khác phát triển Không có giá trị giá trị sau không ý nghĩa Những giá trị không đề cao “cái đẹp” (16.7%), “cuộc sống giàu sang” (15.4%), “địa vị xã hội” (14.1%), nhiều người cho giá trị không quan trọng chúng vẻ bề ngoài, mang tính hình thức, đẹp, giàu sang, có địa vị chưa làm cho người ta thấy hạnh phúc, giá trị không ổn định dễ Dựa vào hoàn cảnh thực tế nhiều SV không coi trọng giá trị “tình yêu”, họ nghĩ thời gian nhiều dành cho tình yêu, việc học tập hoạt động khác chiếm gần hết số thời gian họ có ngày; nữa, số SV nói họ không tin tưởng vào tình yêu lúc xã hội đầy tệ nạn, cám dỗ, tình yêu bị lừa đảo, bị lợi dụng, tình yêu thiên vật chất, số lại có suy nghĩ có công việc thu nhập ổn định họ nghĩ tới tình yêu 3.2.1.4 Định hướng giá trị chung học sinh trung học phổ thông Với tỉ lệ phần trăm lựa chọn cao (trên 80%), giá trị “sức khoẻ” (94.4%), “học vấn” (91.7%), “gia đình” (80.6%) đóng vài trò quan trọng HS THPT Ngoài việc sức khỏe đóng vai trò vô quan trọng cá nhân, yếu tố tác động mạnh mẽ đến lựa chọn định hướng giá trị khách thể khảo sát, phương tiện truyền thông đại chúng Rõ ràng, nay, vấn đề sức khỏe người đề cao tuyên truyền rộng rãi hết Bên cạnh đó, học sinh cấp ba, áp lực việc học ngày nhiều hơn, sức khỏe chủ đề mà cha mẹ, thầy cô thường xuyên nhắc nhở em ý thức rõ vấn đề Bên cạnh đó, HS THPT, thời điểm định việc thi tốt nghiệp định hướng nghề nghiệp thông qua việc chọn thi trường đại học, giá trị “học vấn” trở nên thiết yếu em hết Có thể nói rằng, phân tích yếu tố “gia đình” thực mang lại nhiều thú vị việc định hướng giá trị HS THPT Gắn bó, sống yêu thương cha mẹ, anh chị em năm tháng thơ ấu dấu ấn mạnh mẽ, khó phai tâm hồn HS chập chững bước vào tuổi trưởng thành Các em bắt 201 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH đầu thấu hiểu nhiều hy sinh cha mẹ, tình cảm thiêng liêng có từ gia đình biết trân trọng điều Thiết nghĩ, thực tín hiệu đáng mừng phần phản ánh tác động hiệu từ gia đình, nhà trường xã hội nhằm hình thành phát triển tình cảm cấp cao người, qua định hướng giá trị cao quý chủ nhân tương lai đất nước Cùng với giá trị lựa chọn “rất quan trọng”, bật giá trị mà phần không (25% trở lên) đối tượng khảo sát chọn lựa “không quan trọng”, kể sau: “cuộc sống giàu sang” “địa vị xã hội” 63.9%, “cái đẹp” 50%, “tình yêu” 33.3%, “tự lập” 25% Rõ ràng suy nghĩ em lí giải nhiều sở; nhiên, vấn đề đau đáu nhiều nhà nghiên cứu giáo dục Bởi lẽ, chưa phải lứa tuổi chín muồi tình yêu bị ảnh hưởng truyền thông thực tiễn mà học sinh chưa có nhận thức đắn thái độ phù hợp giá trị thực điều đáng lo lắng Cùng với điều đó, ý thức tự lập cần quan tâm nhiều hơn, cụ thể học tập, sinh hoạt thường nhật để phát huy tính tích cực, động, độc lập học sinh theo xu hướng phát triển Các xu hướng khác “cuộc sống giàu sang”, “địa vị xã hội”, “cái đẹp” mặt nói ưu điểm không chạy theo chủ nghĩa thực dụng dẫn đến suy thoái đạo đức, mặt khác cho thấy tư chưa đa chiều, phiến diện cách nhìn nhận phận niên ngày 3.2.1.5 Định hướng giá trị chung công nhân viên chức Nổi bật tất giá trị lựa chọn quan trọng “sức khoẻ” (92.5%), “việc làm” (88.1%), “hoà bình”, “gia đình” chiếm 82.1% Chúng tiến hành phân tích nguyên nhân để lí giải cho lựa chọn Tương đối đồng thuận với nhóm khách thể khảo sát khác, CNVC cho sức khỏe giá trị họ định hướng hàng đầu chiếm tỉ lệ cao Chính sức khỏe giá trị tảng để có giá trị khác Xếp sau giá trị “việc làm” với tỉ lệ phần trăm chọn quan trọng 88.1% Là người trưởng thành, việc làm có vai trò to lớn sống CNVC Nhiều đối tượng khảo sát cho rằng, việc làm vừa nguồn vật chất nuôi sống họ vừa niềm vui sống Trong giá trị “gia đình” đề cao với lí điểm tựa, nơi bình an cho giá trị “hòa bình” phần lớn đối tượng khảo sát cho quan trọng hai nguyên nhân Thứ nhất, nhiều CNVC khảo sát sinh lớn lên thời kỳ chiến tranh họ trân trọng sống hòa bình, độc lập Thứ hai, khảo sát diễn bối cảnh có biến động vấn đề biển đảo đất nước, CNVC – thành phần nhạy cảm với vấn đề trị đặt mối quan tâm giá trị “hòa bình” lên thứ hạng cao Xét giá trị lựa chọn không quan trọng đứng thứ hạng cao,có tương đồng đánh giá nhóm đối tượng khảo sát với nhóm đối tượng khảo sát khác 202 Năm học 2012 - 2013 3.2.2 Định hướng giá trị chung nhóm khách thể qua 17 năm nhìn lại 3.2.2.1 So sánh định hướng giá trị chung người Việt Nam năm 1995 2012 Bảng Bảng so sánh thứ bậc định hướng giá trị chung nhóm khách thể Bậc Năm 1995 Năm 2012 I(91-100%) Hòa bình Gia đình II(81-90%) Sức khỏe Tự Việc làm III(71-80%) Sức khỏe Tự Học vấn Niềm tin Việc làm Trách nhiệm nghề nghiệp IV(61-70%) Công lí Hòa bình Gia đình Giữ gìn môi trường An ninh Học vấn Niềm tin An ninh V(51-60%) Nghề nghiệp Sống có mục đích Sống có mục đích Tình nghĩa Tình nghĩa Tự trọng Công lí Chân lí Tự trọng VI(41-50%) Tự lập Tự lập Tình yêu Sáng tạo Chân lí VII(31-40%) Sáng tạo Hợp tác VIII(21-30%) Tình yêu Cái đẹp Cái đẹp Giàu sang Cuộc sống giàu sang IX(11-20%) Địa vị xã hội Địa vị xã hội X(1-10%) Dựa vào bảng 1, nhận thấy kết chung việc định hướng giá trị năm 1995 2012 có ổn định chuyển biến số giá trị sau: - Các giá trị tương đối ổn định: “tự do” (bậc III); “an ninh”, “sống có mục đích” (bậc V); “tự trọng”, “công lí” “tự lập” (bậc VI); “cái đẹp”, sống giàu sang”, “địa vị xã hội” (bậc IX) Sự giữ vững định hướng giá trị người Việt Nam qua 17 năm phản ánh khía cạnh tích cực Những giá trị bản, giá trị tinh thần thứ hạng trung bình trở lên giá trị vật chất, hình thức thứ hạng thấp cho thấy dù xã hội có thay đổi mạnh mẽ người Việt Nam hướng 203 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH đến nét đẹp cao quý nhân cách “lớp vỏ” hay thứ thực dụng bề Thế nhưng, nói phải nhìn lại, rõ ràng cách nhìn nhận “cái đẹp”, “cuộc sống giàu sang” “địa vị xã hội” chưa nhìn nhận cách thực đắn khai thác theo chiều hướng tích cực Điều gián tiếp nói lên khuynh hướng thẫm mĩ cầu tiến người thời đại với xu toàn cầu hóa chậm - Các giá trị tăng bậc: giá trị “gia đình” tăng từ bậc V lên bậc II, “sức khỏe” từ bậc III lên bậc II, “việc làm” từ bậc IV lên bậc III, “niềm tin” “trách nhiệm nghề nghiệp” từ bậc V lên bậc IV Nổi bật số giá trị “gia đình” vượt bậc, điều cho thấy thời đại phát triển, vấn đề xã hội phức tạp, giá trị gia đình không mà ngày quan trọng cá nhân Xuất phát từ yêu cầu khắt khe kinh tế thị trường hội nhập, “sức khỏe”, “việc làm”, “niềm tin”, “trách nhiệm” ngày đề cao có ý nghĩa - Trong giá trị có giữ vững tăng bậc giá trị “hòa bình”, “học vấn”, “chân lí”, “sáng tạo” “tình yêu” lại giảm bậc Chính tăng bậc giá trị chịu ảnh hưởng từ yếu tố hội nhập kinh tế thị trường nên giá trị “hòa bình” tạm thời quan tâm Bên cạnh đó, thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh ngày nay, việc tìm kiếm thông tin vô dễ dàng, người không cho “học vấn” đại diện cho tri thức tất xưa “Sáng tạo” yếu cố vô cần thiết sống nay, mà giá trị lại tụt hạng Thiết nghĩ thực trạng chập phát triển vấn đề mà nhà giáo dục cần quan tâm Ngoài ra, giảm bậc giá trị “chân lí”, “tình yêu” xem hệ phát triển xã hội ngày - Ngoài biến động giá trị qua 17 năm, đối tượng khảo sát khảo sát đề cập hai giá trị Đó “hợp tác” (bậc VIII) “giữ gìn môi trường” (bậc V) Sự xuất giá trị “hợp tác” “giữ gìn môi trường” cho thấy yêu cầu xã hội mà người Việt Nam quan tâm 3.2.2.2 Sự khác biệt định hướng giá trị chung học sinh trung học phổ thông Ngoài biến động giá trị tương ứng với kết chung người Việt Nam, kết khảo sát HS THPT có nét khác biệt đặc trưng cho đặc điểm nhóm khách thể khảo sát mình, thể việc tăng thứ hạng giá trị “sống có “mục đích”, “sáng tạo”, “địa vị xã hội”, “cuộc sống giàu sang” “cái đẹp” Điều phản ánh tính chất quan trọng giá trị sống HS THPT, dự báo sức sống, tích cực, động, đột phá giới trẻ ngày 3.2.2.3 Sự khác biệt định hướng giá trị chung sinh viên Ngoài tăng hạng giá trị kết chung, SV có tăng hạng giá trị khác như: “sống có mục đích”, “tự do”, “tình nghĩa”, “an ninh”, “cuộc sống giàu sang” Trong giá trị đó, tương ứng lựa chọn “sống có mục đích” 204 Năm học 2012 - 2013 “cuộc sống giàu sang” cao cho lí giải tương tự HS THPT Bên cạnh đó, giá trị “tự do”, “tình nghĩa”, “an ninh” phản ánh nhìn nhận đa chiều nhạy cảm định hướng giá trị SV Cùng với điều này, giá trị có tụt bậc so với kết chung năm 2012 “cái đẹp” Đáng lẽ phải giá trị SV ngày đánh giá cao Các giá trị thay đổi thứ bậc so sánh kết năm 2012 năm 1995 “trách nhiệm”, “tự trọng”, “tự lập”, “công lí”, “địa vị xã hội” Với hai giá trị “giữ gìn môi trường” “hợp tác” có tương đồng lựa chọn SV với kết chung Tuy nhiên, phần trăm SV cho “giữ gìn môi trường” quan trọng thấp so với kết chung Đây kết đáng buồn, thể ý thức môi trường, cộng đồng SV chưa cao 3.2.2.4 Sự khác biệt định hướng giá trị chung công nhân viên chức Trong số giá trị tăng bậc từ năm 1995 đến năm 2012, có hai giá trị kết chung, “tự trọng” “tình nghĩa”; bên cạnh có nhiều giá trị giảm bậc kết chung, “tự do”, “tự lập”, “cái đẹp” “cuộc sống giàu sang” Đồng thời, CNVC dần lòng tin vào “cuộc sống giàu sang” “cái đẹp”, họ cho giới đầy cám dỗ, thực Các giá trị thay đổi thứ bậc so sánh kết năm 2012 năm 1995 “hòa bình”, “an ninh”, “công lí”, “địa vị xã hội” “sống có mục đích” Đối lập với kết từ SV, CNVC đề cao giá trị “giữ gìn môi trường” kết chung, nhiều giáo viên cho rằng, họ phải người đề cao giá trị để gương cho học sinh noi theo Giá trị “hợp tác” cao bậc so với kết chung cho thấy CNVC thành phần xã hội ý đến giá trị 3.2.2.5 Sự khác biệt định hướng giá trị chung người kinh doanh “Sống có mục đích”, “tự trọng”, “tình nghĩa”, “địa vị xã hội” “cái đẹp” giá trị có thứ bậc tăng hệ thống giá trị tăng kết chung Với NKD, “sống có mục đích”, “địa vị xã hội”, “tự trọng” “cái đẹp” đề cao rõ ràng đặc trưng; bên cạnh đó, họ xem trọng giá trị “tự trọng” “tình nghĩa” có nguyên nhân gây bất ngờ NKD xem lợi nhuận hết, sống đất nước Việt Nam, chịu ảnh hưởng truyền thống văn hóa tốt đẹp, NKD nước ta quan tâm đến “tình nghĩa” Mặc dù “địa vị xã hội” tăng bậc “an ninh”, “công lí”, “cuộc sống giàu sang” lại giá trị hạ bậc giá trị tương đồng với kết chung Làm kinh doanh mà không mong chờ sống giàu sang dự báo cho quan niệm NKD đại Đối với hai giá trị mới, “hợp tác” tương đồng “giữ gìn môi trường” lại nằm bậc thấp so với kết chung 3.2.2.6 Sự khác biệt định hướng giá trị chung người nông dân 205 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Trong số giá trị tăng bậc từ năm 1995 đến năm 2012, có hai giá trị kết chung, “an ninh”, “tự do”, “tình nghĩa” “sáng tạo” Giá trị “an ninh”, “tự do”, “tình nghĩa” tăng hạng phản ánh rõ nét tính dặc trưng lao động nghề nghiệp sống xã hội người ND Tuy nhiên, điều làm quan tâm giá trị “sáng tạo” tăng bậc Trong nhiều thành phần khác chưa coi trọng giá trị người ND lại đặc biệt đề cao Phỏng vấn sâu nhiều trường hợp, thấy rằng, người ND nung nấu lòng giải pháp mới, ứng dụng nhằm nâng cao suất tạo sản phẩm chất lượng Thực tế chứng minh điều thông qua sản phẩm công nghệ đột phá mà người ND chân lấm tay bùn phát kiến Mặc dù đề cao giá trị “sáng tạo” điều đáng mừng hàng loạt giá trị quan trọng xuống bậc lựa chọn người ND như: “công lí”, “niềm tin”, “sống có mục đích”, “cuộc sống giàu sang”, “tự trọng”, “cái đẹp”, “địa vị xã hội” Duy giá trị thay đổi thứ bậc so sánh kết năm 2012 năm 1995 “tự lập” Hai giá trị người ND chọn bậc cao so với kết chung, cụ thể “giữ gìn môi trường” bậc III “hợp tác” bậc VII Như vậy, người ND thực thành phần có chuyển biến định hướng rõ nét đặc trưng tất nhóm đối tượng khảo sát Điều vừa mang lại mặt tích cực cao vừa gợi lên nhiều vấn đề mà xã hội cần quan tâm Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận 4.1.1 Qua kết khảo sát thấy khách thể nghiên cứu có tương đồng việc lựa chọn giá trị quan trọng, đứng vị trí cao bao gồm: “sức khỏe”, “gia đình”, “việc làm”, “tự do”, “sống có mục đích” Những giá trị điều kiện tiên quyết, giá trị tiền đề hàng đầu cho giá trị khác phát triển Xét giá trị lựa chọn không quan trọng có tương đồng đánh giá nhóm khách thể với nhóm khách thể khác là: “cuộc sống giàu sang”, “cái đẹp”, “địa vị xã hội” Việc giá trị xếp vị trí cuối bảng giá trị ta thấy đáng tiếc Trong điều kiện đổi đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh giá trị “cuộc sống giàu sang”, “địa vị xã hội” lại chưa coi giá trị đặc trưng Giá trị thẩm mĩ người không đề cao người có xu hướng hoàn thiện hướng tới “cái đẹp” 4.1.2 Dựa vào kết khảo sát ta thấy việc định hướng giá trị năm 1995 2012 có ổn định chuyển biến số giá trị, tác động kinh tế thị trường, xã hội công nghiệp, lối sống công nghiệp, tính đại bên thâm nhập vào, mối quan hệ xã hội… tác động tới việc định hướng 206 Năm học 2012 - 2013 giá trị chung người Việt Nam Qua 17 năm đổi mới, có giữ vững giá trị, giá trị bản, giá trị tinh thần thứ hạng trung bình trở lên, giá trị vật chất mang tính hình thức thứ hạng thấp cho thấy rằng, dù xã hội Việt Nam thay đổi mạnh mẽ người Việt Nam hướng đến nét đẹp cao quý nhân cách 4.2 Kiến nghị Nhà trường, gia đình xã hội cần phối hợp có biện pháp giáo dục người giữ gìn giá trị có tình ổn định thời gian gần hai mươi năm như: “hòa bình”, “sức khỏe”, “gia đình”, “việc làm”, “tự do”, “sống có mục đích”, “niềm tin”, “tình nghĩa”, “công lí” Bên cạnh đó, cần trọng giáo dục người giá trị “giữ gìn môi trường”, “hợp tác” giá trị mà kết nghiên cứu cho thấy xếp vào loại “không đặc trưng” “học vấn”, “an ninh”, “tự trọng”, “tự lập”, “sáng tạo”, “cuộc sống giàu sang”, “cái đẹp” “địa vị xã hội” gí trị thuộc chuẩn giá trị xã hội ta TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên (2011), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, Nxb Chính trị Quốc gia Joseph H Fichter (1974), Xã hội học nhập môn, dịch Trần Văn Đĩnh, Nxb Sài Gòn Tsunesabura Makiguchi (1994), Giáo dục sống sáng tạo, Nxb Trẻ Lê Đức Phúc (1992), “Giá trị định hướng giá trị”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục số 12 Cao Xuân Thạo (2008), Định hướng giá trị niên sinh viên giai đoạn nay, khoá luận tốt nghiệp Khoa Tâm lí – Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Quang Uẩn (1995), Giá trị - định hướng nhân cách giáo dục giá trị, đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX 07 207
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM – MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM – MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI, ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHUNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM – MƯỜI BẢY NĂM NHÌN LẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay