TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

12 193 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:20

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINHTÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆPTỈNH TRÀ VINH Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH Trần Văn Thương (Sinh viên năm 3, Khoa Địa lí) GVHD: ThS Tạ Thị Ngọc Bích Mở đầu Trong nhiều thập kỉ qua nhân loại trải qua biến động bất thường khí hậu toàn cầu Biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ảnh hưởng khắp nơi Trái Đất đặc biệt năm gần đây, BĐKH làm cho mực nước biển ngày dâng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ven biển, làm vùng đất ven biển bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến nông nghiệp vùng Theo nghiên cứu, Trà Vinh 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng tượng nước biển dâng (NBD) tác động BĐKH, theo tính toán mực NBD lên 1m 45,7% diện tích tự nhiên tỉnh bị ngập, dòng chảy kênh rạch biến động theo hướng bất lợi, tài nguyên nước có nguy suy giảm hạn hán vùng địa hình cao, ngập úng vùng địa hình thấp, làm cho việc cung cấp nước trở nên khó khăn, nguồn nước (mặt, ngầm), vùng đất bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp Chính mặn hóa đất trồng làm cho sản xuất nông nghiệp tỉnh gặp nhiều khó khăn, diện tích đất mặn đất ngập nước tăng lên làm nhiều diện tích đất nông nghiệp đặc biệt đất trồng lúa Đất tư liệu trình sản xuất, suy giảm diện tích đất nông nghiệp gây nhiều hệ lụy liên quan đến tình hình nông nghiệp tỉnh Do đó, việc nghiên cứu “Tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tỉnh Trà Vinh” cần thiết Vì vậy, chọn đề tài làm đề tài nghiên cứu khoa học Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến suy giảm diện tích đất nông nghiệp tác động đến nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tỉnh Trà Vinh từ năm 2000 trở lại Kết nghiên cứu 3.1 Biến đổi khí hậu 3.1.1 Khái niệm Theo Công ước chung Liên hiệp quốc “Biến đổi khí hậu biến đổi môi trường vật lí sinh học gây ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả phục hồi sinh sản hệ sinh thái tự nhiên quản lí đến hoạt động kinh tế - xã hội đến sức khỏe phúc lợi người” 3.1.2 Nguyên nhân 186 Năm học 2012 - 2013 Nguyên nhân biến đổi khí hậu Trái Đất gia tăng hoạt động tạo khí nhà kính, hoạt động khai thác mức bể hấp thụ bể chứa khí nhà kính sinh khối, rừng, hệ sinh thái ven biển, ven bờ đất liền khác 3.1.3 Tác động biến đổi khí hậu toàn cầu Một vấn đề nhân loại quan tâm hàng đầu biến đổi khí hậu với tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất tự nhiên người Quá trình tác động biến đổi khí hậu toàn cầu hậu sơ đồ hóa sau: Hình Mối quan hệ BĐKH với sinh thái – tài nguyên di dân Nguồn: [Lê Anh Tuấn, Khoa Môi trường, Đại học Cần Thơ] BĐKH đe dọa làm đói nghèo trầm trọng sống nhóm người chưa quan tâm dễ bị tổn thương ngày khó khăn Các vấn đề BĐKH gây thiên tai xảy thường xuyên hơn, khan nước ngọt, nguồn nước tan chảy từ băng dành cho tưới tiêu nông nghiệp, thay đổi dẫn tới khan lương thực có đe dọa sức khỏe Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi dẫn tới môi trường bị ngập lụt, khô cằn sinh sống được, dẫn đến tình trạng di cư quy mô lớn dường tăng lên Hiện hàng triệu người sống vùng trũng ven biển rời bỏ quê hương mực nước biển dâng cao dự báo chuyên gia BĐKH Hạn hán gay gắt kéo dài làm cho nhiều nông dân phải di cư từ nông thôn thành thị để xây dựng sống Ngược lại, dân cư khu đô thị nghèo vùng ngập lụt phải di cư nông thôn để tránh nguy hiểm họ tàn phá nguồn tài nguyên lại nông thôn Như vậy, lĩnh vực, ngành, địa phương dễ bị tổn thương chịu tác động mạnh mẽ BĐKH tài nguyên nước, nông nghiệp an ninh lương thực; sức khỏe; vùng đồng dải ven biển 187 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 3.2 Khái quát tỉnh Trà Vinh 3.2.1 Vị trí địa lí Tỉnh Trà Vinh nằm tọa độ địa lí: từ 9o31’5’’ đến 10 o04’5’’ vĩ độ Bắc 105o57’16’’ đến 106 o36’04’’ kinh độ Đông, có diện tích tự nhiên 2.292km2 (chiếm 0.69% diện tích nước, chiếm 5,72% diện tích đồng sông Cửu Long) Theo hồ sơ địa giới 364/CT, vị trí hành tỉnh khái quát mô tả sau: phía Đông Đông Bắc giáp tỉnh Bến Tre; phía Tây Tây Nam giáp tỉnh Sóc Trăng; phía Nam Đông nam giáp biển Đông với 65 km bờ biển; phía Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long Hình Bản đồ hành tỉnh Trà Vinh Nguồn [2] 3.2.2 Điều kiện tự nhiên 3.2.2.1 Địa chất – địa hình Trà Vinh hình thành cách 2500 năm trầm tích tiền châu thổ trải qua thăng trầm bị chi phối quy luật kiến tạo địa chất lần “biển tiến”, “biển lùi”… tạo điều kiện hình thành đồng rộng chủ yếu trầm tích sông Địa hình tỉnh Trà Vinh mang tính chất vùng đồng ven biển chịu ảnh hưởng giao thoa sông biển hình thành vùng trũng, phẳng xen lẫn giồng cát Cao trình phổ biến tỉnh từ 0,1 - 1,0 m chiếm 66% diện tích tự nhiên Như vậy, địa hình vùng thấp nên chịu ảnh hưởng thủy triều, xâm nhập mặn nước biển dâng mạnh 3.2.2.2 Khí hậu Trà Vinh nằm gọn khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ gió mùa Nhiệt độ trung bình khoảng 27,3 oC; lượng mưa trung bình năm khoảng 1.526 mm Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau  Nhiệt độ 188 Năm học 2012 - 2013 Bảng Nhiệt độ trung bình số năm tỉnh Trà Vinh – trạm Càng Long 2000 2002 2005 2007 2009 2011 Năm o 26,6 26,7 27,0 27,3 Nhiệt độ trung bình ( C) 26,9 27,1 Nguồn:[6] Nhiệt độ tỉnh tăng liên tục, vòng 11 năm nhiệt độ tăng lên 0,4oC Như ta thấy, nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng lên phù hợp với tượng ấm lên toàn cầu  Lượng mưa Yếu tố mưa chi phối lớn đến sản xuất đặc biệt sản xuất nông nghiệp, nơi sản xuất dựa vào nước trời Lượng mưa trung bình nhiều năm tỉnh vào khoảng 1.400 đến 1.600mm So với khu vực miền Đông miền cực Tây đồng sông Cửu Long, Trà Vinh thuộc khu vực có lượng mưa thấp Bảng Lượng mưa trung bình số năm tỉnh – trạm Trà Cú Năm 2000 2004 2006 2008 2010 2012 Lượng mưa 1707,7 1641,1 1588,8 1868,1 1809,5 1550,8 Trong đó: Mùa mưa (mm) 1433,2 1422,4 1399,1 1409,7 1643,0 1305,3 Tỉ lệ % 83,93 86,67 88,06 75,46 90,80 84,17 Nguồn: [6] Trong giai đoạn 2000 – 2012 lượng mưa có xu hướng giảm Trong 12 năm lượng mưa giảm khoảng 157mm Tuy nhiên, lượng mưa vào tháng mùa mưa lại có xu hướng tăng lên từ 83,93% năm 2000 lên 84,17% năm 2012 Như vậy, thấy có chênh lệch lớn hai mùa 3.2.2.3 Thủy văn Nguồn cung cấp nước cho sản xuất chủ yếu sông lớn: sông Cổ Chiên sông Định An Ngoài có dự án Nam Măng Thít lấy nước từ sông Măng Thít (nối sông Tiền sông Hậu) kéo nước sâu vào nội đồng Ngoài sông này, tỉnh có hệ thống sông rạch chằng chịt tổng chiều dài 578 km 1.876 km kênh cấp I, II tạo nên hệ thống dòng chảy lưu thông toàn bề mặt tỉnh, cung cấp nước tưới vào mùa khô tiêu úng vào mùa lũ Nhìn chung, mật độ kênh trục đồng (4 - 10 m/ha) mật độ kênh nội đồng thấp  Thủy triều Toàn tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ bán nhật triều Biển Đông qua sông Cổ Chiên sông Hậu Trong ngày đêm mực nước lên xuống hai lần, hình thành đỉnh chân triều không Về cao độ, đỉnh triều chênh lệch từ 0,2 - 0,4 m chân triều chênh lệch từ 1,0 - 2,5 m Biên độ triều hàng ngày đạt khoảng 2,9 - 3,4 m, tháng có chu kì triều thủy triều lên xuống mạnh vào thời điểm sau ngày trăng tròn không trăng từ - ngày 189 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Thủy triều tác nhân đưa mặn xâm nhập vào sâu nội đồng, làm thay đổi chất lượng nước theo hướng gia tăng độ mặn, nên cần có biện pháp kiểm soát hữu hiệu để tận dụng tối đa mặt hữu ích giảm thiểu ảnh hưởng xấu thủy triều gây nên, đảm bảo sản xuất phát triển ổn định có hiệu  Biên độ triều Bảng Biên độ triều lớn trạm Trà Vinh qua năm 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Năm Biên độ triều (m) 3,01 3,09 3,22 3,20 3,21 3,32 3,34 Nguồn: [6] Biên độ triều lớn ngày tăng lưu lượng nước đổ ngày giảm, mực nước biển ngày tăng, gió chướng thổi ngày mạnh Các trạm gần biển độ mặn cao thời gian mặn kéo dài 3.2.2.4 Thổ nhưỡng – sinh vật Đất đai tỉnh hình thành trình bồi lắng vật liệu phù sa sông biển hỗn hợp thời kì biển lùi Tổng diện tích đất 229.200 ha, đó: đất nông nghiệp: 186.170 ha, đất lâm nghiệp: 6.922 ha, đất chuyên dùng: 9.936 ha, đất nông thôn: 3.108 ha, đất thành thị: 586 ha, đất chưa sử dụng: 85 ha, Trà Vinh có nhóm đất chính: đất cát giồng: 6,65%, đất phù sa: 58,29%, đất phèn: 24,44% Diện tích nuôi trồng thủy sản 62.000 (diện tích nuôi tôm sú 25.000 ha) Diện tích rừng đất rừng 24.000 ha, nằm dọc bờ biển huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú với loại như: bần, đước, mắm, dừa nước, chà là,… đất bãi bồi: 1.138 Theo kết khảo sát nghiên cứu: Khu hệ thực vật rừng ngập mặn vùng Duyên Hải có 132 loài thuộc 105 chi họ thực vật Như khu hệ thực vật rừng ngập mặn tương đối phong phú thành phần loài thể khu hệ đặc trưng rừng ngập mặn nhiệt đới Đông Nam Á 3.3 Tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tỉnh Trà Vinh Nông nghiệp khu vực mẫn cảm với biến đổi khí hậu Những biến đổi khí hậu điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp tỉnh 3.3.1 Sự suy giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp Hàng năm có 90% đất tự nhiên bị nhiễm mặn với chiều dài xâm nhập nước mặn (4g/lít) đến 30 km từ biển vào Sự truyền mặn tháng 12 Hưng Mỹ sông Cổ Chiên Trà Kha sông Hậu Mặn lên cao vào tháng cửa Cầu Quan (sông Hậu) cửa sông Vũng Liêm (sông Cổ Chiên) Tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp tỉnh 190 Năm học 2012 - 2013 Bảng Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đất tỉnh qua năm Năm Đất sản xuất nông nghiệp Trong - Đất trồng lúa - Đất nuôi trồng thủy sản Đất Đơn vị: nghìn 2000 2002 2005 160,8 158,9 151,05 2007 149,74 2009 149,03 2011 148,41 111,61 21,25 3,21 101,62 29,89 3,65 98,08 29,69 4,41 97,56 29,67 4,47 109,48 21,64 3,23 107,34 29,21 3,63 Nguồn: [3], [4] Giai đoạn 2000 – 2011, diện tích đất sản xuất nông nghiệp tỉnh giảm liên tục, diện tích đất nông nghiệp tỉnh giảm từ 160,8 nghìn xuống 148,41 nghìn Đến năm 2011, diện tích đất trồng lúa tỉnh 97,56 nghìn (giảm 14,05 nghìn so với năm 2000), giảm chủ yếu phần diện tích đất trồng lúa thấp trũng chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản Trong đó, đất nuôi trồng thủy sản tăng 8,42 nghìn ha, đất tăng 1,26 nghìn chứng tỏ diện tích đất nông nghiệp tỉnh giảm chủ yếu tác đồng BĐKH Hình Hiện trạng xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh năm 2010 Trên sông Tiền sông Hậu (đoạn qua tỉnh Trà Vinh), nước mặn xâm nhập vào đất liền 30 - 40km Ranh mặn - 4‰ đến cống Cần Chông (huyện Tiểu Cần) cống Láng Thé (huyện Càng Long), thành phố Trà Vinh 4,9‰, xã Định An (huyện Trà Cú) 13,4‰… 3.3.2 Đối với trồng trọt BĐKH tất yếu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ tăng làm gia tăng bốc nhu cầu nước trồng (theo IPCC nhiệt độ tăng lên 10C nhu cầu nước tưới tăng lên 10%) Do đó, nhu cầu nước nông nghiệp tăng lên, công trình thủy lợi khó đáp ứng yêu cầu dùng nước để phục vụ sản xuất, làm giảm khả thâm canh tăng vụ, thiếu nước cho trồng, tăng dịch bệnh, dịch hại, suất, sản lượng trồng trồng trọt, sản lượng lương thực bị giảm sút 191 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Bảng Diện tích gieo trồng sản lượng lúa qua số năm 2000 2002 2005 2007 2009 Năm Diện tích đất trồng lúa 111,61 109,48 103,63 101,62 98,08 (1000 ha) 944,7 1005,9 1028,8 929,8 1076,8 Sản lượng lúa (tấn) 2011 97,56 1155,3 Nguồn: [3], [4] Diện tích đất trồng lúa tỉnh giảm nhanh, vòng 11 năm diện tích lúa giảm 14,05 nghìn Tuy nhiên, nhờ áp dụng sách tiến khoa học kĩ thuật vào trình sản xuất, hỗ trợ đầu tư tỉnh kinh nghiệm ứng phó với xâm nhập mặn người dân nên sản lượng lúa tỉnh tăng năm gần tốc độ tăng trưởng chưa ổn định trang thiết bị dự báo tỉnh lạc hậu so với diễn biến thất thường khí hậu Có năm tỉnh không kịp dự báo biến động thất thường khí hậu để đề giải pháp ứng phó nên sản lượng lúa giảm đáng kể Cụ thể: tháng - 2011, vụ lúa đông xuân tỉnh Trà Vinh chưa đến kì thu hoạch nhiều cánh đồng bạt ngàn huyện Trà Cú, Cầu Ngang vàng quạch Theo thống kê Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết có 1.700ha lúa hai huyện bị chết trắng nước nội đồng nhiễm mặn lên tới 4,9g/lít 3.3.3 Đối với chăn nuôi 3.3.3.1 Chăn nuôi gia súc Trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình hình phát triển đàn gia súc địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn: Năng suất sản lượng chăn nuôi bị giảm biên độ dao động nhiệt độ, độ ẩm yếu tố ngoại cảnh khác tăng lên Nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi giảm, hạn chế phát triển chăn nuôi Dịch bệnh: nhiệt độ tăng với biến động yếu tố thời tiết khí hậu khác làm giảm sức đề kháng vật nuôi, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển bùng phát, gây đại dịch gia súc Một số bệnh lở mồm, long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng, dịch tả có nguy bùng phát nhanh Do đó, số lượng đàn gia súc bị giảm đáng kể, ảnh hưởng đến quy mô phát triển đàn gia súc, gia cầm địa bàn tỉnh Theo báo cáo Cục thống kê tỉnh Trà Vinh: đến ngày 24 tháng 12 năm 2012 toàn huyện Duyên Hải có 148 hộ nuôi có bò bị mắc bệnh, với tổng số 215 con, chết 18 Tăng chi phí thuốc thú y: dịch bệnh gia tăng điều kiện khí hậu thay đổi làm phát sinh thêm chi phí thuốc phòng trị bệnh vật nuôi, điều ảnh huởng đến hiệu kinh tế hoạt động chăn nuôi nói chung Ngoài ra, với phát triển ạt loại vật nuôi, cần phải có chiến lược giảm 192 Năm học 2012 - 2013 thiểu ô nhiễm môi trường, chất thải chăn nuôi không xử lý nguồn gây gia tăng hiệu ứng nhà kính khí CO2, NH4, …có phân nước tiểu động vật phát tán vào bầu khí 3.3.3.2 Nuôi trồng thủy sản BĐKH tác động đến hệ sinh thái biển, làm biến động quần thể nguồn lợi cá biển, nhiệt độ tăng nhanh ảnh hưởng đến suất nuôi trồng thủy sản, gây sốc, vật nuôi bị suy yếu, tạo hội cho tác nhân gây bệnh có sẵn môi trường xâm nhập; thay đổi môi trường nước đột ngột làm vật nuôi chết nhanh, hàng loạt Do đó, loại hình canh tác sản xuất cấu nuôi trồng thủy sản bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực… Bảng Diện tích mặt nước nuôi thủy sản qua năm Năm Diện tích mặt nước nuôi thủy sản Trong đó: - Diện tích nuôi TS nước mặn lợ - Diện tích nuôi TS nước 2000 52,6 2002 54,3 2005 38,7 Đơn vị:nghìn 2007 2009 2011 42,5 34,0 29,16 32,64 19,95 34,45 20,34 27,46 11,28 34,36 8,18 23,75 6,71 23,41 5,75 Nguồn: [3],[4] Như giai đoạn 2000 – 2011 diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tỉnh giảm nhanh (giảm 23,44ha 11 năm) diện tích nuôi thủy sản nước giảm nhanh (giảm 14,2ha) ảnh hưởng xâm nhập mặn Theo báo cáo Ban Chỉ đạo nuôi thủy sản vùng ngập mặn tỉnh Trà Vinh cho biết: Tính đến thời điểm đầu tháng - 2013, toàn tỉnh Trà Vinh hộ chuẩn bị thả nuôi đối tượng thủy sản như: tôm sú, tôm chân trắng, cua biển, tôm xanh, nghêu, sò huyết, ốc len, vọp, cá lóc,… Riêng thả nuôi tôm sú, có 399 hộ bị thiệt hại diện tích 545,4 với số lượng giống 26.190.000 con, tập trung huyện Duyên Hải, Cầu Ngang Tôm chết giai đoạn từ 20 - 25 ngày tuổi chênh lệch độ mặn yếu tố môi trường chưa ổn định Ngoài ra, độ mặn sông lên cao buộc cống ngăn mặn phải đóng để lấy nước kênh rạch bị ứ đọng, lưu thông nên tình trạng ô nhiễm tăng cao theo thời gian đóng cống ngăn mặn làm cho việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng lớn 3.4 Giải pháp thích ứng 3.4.1 Chuyển đổi cấu mùa vụ trồng Cơ cấu hệ thống trồng, vật nuôi cần tổ chức, xếp lại Với ảnh hưởng BĐKH, mùa sinh trưởng trồng kéo dài Ngoài ra, mùa khô hạn kéo dài xuất sớm Do đó, thời vụ gieo trồng phải nghiên cứu, xếp lại cho phù hợp với điều kiện khí hậu ấm lên 193 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 3.4.1.1 Hoạt động sản xuất lúa - Trong nội đất trồng lúa bao gồm: đất chuyên trồng lúa đất lúa kết hợp trồng màu theo mô hình: vụ lúa – vụ màu; 1, vụ màu – vụ lúa; đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm cá nước ngọt; đất vụ lúa kết hợp nuôi tôm nước lợ cần bố trí lại nhằm khai thác hiệu đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng - Thời vụ gieo trồng lúa: + Vụ mùa cần xuống giống sớm nhằm né mặn cuối vụ + Vụ Hè Thu cần gieo trồng muộn nhằm né mặn đầu vụ, đặc biệt khu vực giáp tỉnh Bến Tre + Đối với số vùng trồng lúa vụ, cần nghiên cứu lại sản xuất vụ nhằm đạt hiệu cao vụ thường xuyên bị trắng xâm nhập mặn thiếu nước tưới (khu vực Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải…) 3.4.1.2 Chuyển đổi cấu trồng vật nuôi + Hiện nay, lúa giống hoa màu trồng diện tích đất giồng cát đất phù sa, phá độc canh lúa trước Hiện nay, mô hình sản xuất kết hợp hiệu quả, nhân rộng sản xuất như: mô hình đa canh tổng hợp lúa - cá - màu vùng ngọt, mô hình sản xuất đa canh lúa - tôm vùng nhiễm mặn, bồi dục vườn ăn chất lượng, nghiên cứu ứng dụng mô hình hệ thống lúa cải tiến, xây dựng vùng sản xuất rau an toàn… từ mang lại hiệu sản xuất cho nông dân ngày tăng, bước hình thành vùng sản xuất tập trung Trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiếu nước hạn hán cần tính toán lường trước, khu vực trồng lúa thiếu nước tưới chuyển sang trồng loại có khả chịu hạn cao như: bắp, đậu tương, mía, đậu đỗ cỏ dùng chăn nuôi + Đối với khu vực bị nhiễm mặn nặng chuyển diện tích lúa, hoa màu sang quy hoạch thành vùng nuôi tôm chuyên canh, đặc biệt khu vực ven biển huyện Duyên Hải, phần Cầu Ngang + Đối với địa phương bị ngập úng vùng nội đồng thường xuyên có nguy ngập vào mùa mưa phải có kế hoạch bố trí mùa vụ né tránh, chuyển đổi trồng vật nuôi để trồng lúa, chuyển số diện tích trồng lúa vụ hiệu sang nuôi cá thủy sản, đặc biệt giảm diện tích trồng lúa - nơi mà tiêu nước úng không hiệu tốn để thích ứng với tình trạng ngập úng gia tăng tương lai 3.4.2 Các biện pháp thích ứng với BĐKH chăn nuôi gia súc Phát triển mạnh trang trại chăn nuôi: Một thực tế cho thấy, tập trung số lượng vật nuôi mức vừa đủ trang trại tạo điều kiện quản lý vật nuôi, 194 Năm học 2012 - 2013 trang trại, thực quy trình kỹ thuật thích hợp Việc cung cấp thức ăn, nước uống tốt hơn, tạo điều kiện cho gia súc thích ứng tốt với điều kiện BĐKH Tăng cường việc sản xuất, chế biến, sử dụng thức ăn chăn nuôi: Thức ăn có liên quan chặt chẽ với suất sinh học, hiệu kinh tế chăn nuôi Nếu vật nuôi ăn nhiều thức ăn chế biến, có hài hoà chất dinh dưỡng tăng khả thích ứng với môi trường, đồng thời tăng khả kháng bệnh giảm chất thải môi trường Đẩy mạnh công tác chọn giống: Cần chọn lựa tập đoàn giống, nhóm giống có suất sinh học cao vừa thích nghi với điều kiện vùng sinh thái, vừa có tính kháng bệnh cao 3.4.3 Công tác thông tin, dự báo mặn Tỉnh kịp thời tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng diễn biến bất thường thời tiết, khí hậu ảnh hưởng tới nguồn nước xâm nhập mặn, địa phương nhân dân chủ động phòng chống hạn xâm nhập mặn 3.4.4 Quản lý, điều tiết vận hành cống ngăn mặn Củng cố bờ bao mặn giữ ngọt, trữ nước kênh rạch, sử dụng bơm tưới cần thiết Giám sát mặn thường xuyên, vận hành hợp lý công trình vừa đảm bảo tiêu thoát, ngăn mặn đưa nước về, đặc biệt cù lao Hòa Minh, huyện Duyên Hải hệ thống cống ngăn mặn Láng Thé, Cái Hóp Chủ động trữ nước, lấy nước điều kiện cho phép Định kì thoát nước mặn nguồn nước ô nhiễm kênh rạch 3.4.5 Quy hoạch vùng sản xuất Phân vùng sinh thái theo quan điểm xâm nhập mặn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cách hợp lí điều kiện BĐKH nước biển dâng Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh điều kiện BĐKH NBD Hình Quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh điều kiện BĐKH NBD 195 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu, thấy ảnh hưởng BĐKH NBD đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh lớn, NBD cao gây hậu nghiêm trọng như: làm đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản sản lượng lương thực bị giảm cách rõ rệt đặc biệt lúa gạo Song song đó, NBD làm tăng cường diện tích mặt đất, mặt nước bị mặn nhiễm mặn cao, ảnh hưởng lớn đến cấu sử dụng đất, cụ thể nhiều loại trồng, vật nuôi nước phải chuyển đổi sang trồng, vật nuôi nước mặn, nước lợ Trồng trọt chăn nuôi hai lĩnh vực quan trọng sản xuất nông nghiệp, tác động BĐKH lên hai lĩnh vực ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp tỉnh Hiện nay, BĐKH ngày diễn biến phức tạp, hậu ngày lớn Thiên tai diễn biến thất thường thời tiết, khí hậu, thiên tai gia tăng diễn biến khó lường tác động BĐKH Nghiên cứu Thái Lan cho biết suất lúa thu hoạch/ha gia tăng tới 20% môi trường hâm nóng toàn cầu với điều kiện chi phí cao cho phân bón, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, tưới nước, v.v… Tuy nhiên, địa bàn rộng lớn, Đồng sông Cửu Long nói chung tỉnh Trà Vinh nói riêng, tổng sản lượng bị giảm tương lai thời tiết bất thường, hạn hán, lụt lội, đất nhiểm mặn, sâu bọ, v.v… trầm trọng ngày Vì vậy, cần thực nhiều giải pháp để ứng phó thích ứng với tình trạng BĐKH, nhằm hạn chế tối đa hậu nó, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung nông nghiệp nói riêng cho toàn tỉnh 4.2 Kiến nghị Để hạn chế tác động BĐKH đến nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, có số kiến nghị Sở ban ngành quyền địa phương sau: - Nhanh chóng nâng cấp hoàn thiện hệ thống đê ven biển huyện Duyên Hải Có kế hoạch tạo bãi bồi trước đê (trồng rừng phòng hộ) để bảo vệ thân đê chân đê - Đầu tư cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi: trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán nông - lâm - ngư nghiệp - Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi với việc đầu tư trang thiết bị thông tin, hệ thống quan trắc tự động vận hành chủ động, cập nhật thông tin chất lượng nước phương tiện thông tin đại chúng, chọn dự án Nam Măng Thít làm điểm mẫu - Đề xuất phương án thích nghi điều kiện BĐKH nước biển dâng: rà soát lại quy hoạch tổng thể toàn tỉnh, khả đáp ứng điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng, sửa đổi quy hoạch đôi với chương trình hành động thích ứng 196 Năm học 2012 - 2013 với biến đổi khí hậu, bước thích nghi chủ động thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu - Cần sớm tổ chức giáo dục cho người dân ý thức bảo vệ môi trường trang bị kiến thức biến đổi khí hậu ý thức phòng tránh thảm họa biến đổi khí hậu toàn cầu dựa sở cộng đồng công việc muốn thành công đa số nhân dân thực cách tự giác, có hiểu biết có trách nhiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2011), Thiết kế quy hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL điều kiện BĐKH NBD, Viện khoa học thủy lợi miền Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Bản đồ hành tỉnh Trà Vinh, lưu hành nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Số liệu đất nông nghiệp thường niên, lưu hành nội Cục Thống kê Trà Vinh (2011), Niên giám thống kê Lê Văn Núi (2005), Bước đầu tìm hiểu địa danh tỉnh Trà Vinh, khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, Số liệu khí tượng số liệu mặn thường niên, lưu hành nội Trung tâm Kĩ thuật môi trường (CEE), Nghiên cứu giải pháp bố trí trồng vật nuôi theo hướng thích ứng với BĐKH NBD Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2000), Quy hoạch tổng thể tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2006), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh 10 Viện khoa học thủy lợi miền Nam (2010), Tuyển tập khoa học công nghệ 2010 197
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay