TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP NHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ

8 240 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:20

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPNHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆNĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌCCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈTÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPNHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆNĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌCCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈTÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPNHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆNĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌCCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈTÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPNHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆNĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌCCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈTÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPNHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆNĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌCCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP NHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ Lâm Xuân Thơ, Nguyễn Thị Bích Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hòa (Sinh viên năm năm 2, Khoa Tiếng Pháp) GVHD: TS Nguyễn Thị Tươi Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Động lực tự học vô quan trọng sinh viên học theo chương trình tín Các yếu tố mang tính định kết học tập họ Tuy nhiên, không sinh viên sinh viên trúng tuyển theo nguyện vọng 2, người chưa tiếp cận với môn học Tiếng Pháp, gặp lúng túng không xây dựng cho tâm học tập phù hợp với điều kiện học tập đại học Vậy sinh viên có thái độ học tập nào? Câu hỏi chưa tìm hiểu từ Khoa Tiếng Pháp nói riêng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) nói chung, áp dụng chương trình đào tạo theo tín Đa số sinh viên Khoa Tiếng Pháp chưa phát huy lực tự học động học tập hạn chế Nhóm nghiên cứu nhận thấy từ phía sinh viên năm có nhiều quan tâm, ý thắc mắc vấn đề phương pháp học tập hiệu tinh thần tự học sinh viên hệ tín năm Vì thế, nhóm chúng tôi, khuyến khích thầy cô thực đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm nắm thực trạng điều kiện học tập sinh viên Khoa Tiếng Pháp tìm biện pháp cải thiện động lực tự học sinh viên Qua đó, muốn nêu vài đề xuất làm thay đổi cách học sinh viên Khoa Tiếng Pháp cho có hiệu 1.3 Đối tượng nghiên cứu Sinh viên năm 2, năm năm thuộc ba hệ Sư phạm, Biên – Phiên Dịch Du lịch Khoa Tiếng Pháp năm học 2012 – 2013 1.4 Giả thuyết khoa học - Điều kiện học tập yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tự học sinh viên - Yếu tố quan trọng việc chủ động học tập sinh viên thể việc có kế hoạch học tập cụ thể 178 Năm học 2012 - 2013 - Biết lựa chọn phương pháp học tập hiệu phù hợp cải thiện động khả tự học sinh viên 1.5 Phương pháp nghiên cứu Chúng sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập liệu bảng câu hỏi, vấn, thu thập thông tin bổ sung cho bảng câu hỏi qua tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập phân tích liệu theo số liệu thống kê diễn giảng - Tổng hợp ý kiến sinh viên từ hệ khác có phương pháp học tập thành tích học tập tốt từ buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm học tập Kết nghiên cứu 2.1 Thực trạng việc tự học sinh viên Khoa Tiếng Pháp Biểu đồ Thời gian tự học sinh viên Theo bảng kết đây, nhận thấy học lớp sinh viên dành thời gian để học tập thêm Các sinh viên thường bỏ khoảng - tự học nhà (38,38%) Bên cạnh đó, có 21,21% sinh viên trả lời thời gian tự học tuỳ vào lượng tập giao có hứng thú học Qua đó, nhận thấy sinh viên chưa chủ động tìm tòi thêm kiến thức bên giáo trình mà thầy cô dạy trường, mà sinh viên tự học có tập cần phải hoàn thành Đã vậy, thời lượng học hệ tín ít, môn thực hành tiếng giảm từ 1/3 đến 1/2 số tiết (vì hệ niên chế học kĩ rõ rệt hệ tín gộp chung lại thành Tiếng Pháp 1, 2, 3, ), nhằm giúp sinh viên có thời gian tự tìm hiểu thêm kiến thức Dường sinh viên không tận dụng điều kiện thuận lợi vào việc học mà dùng vào việc khác làm thêm Theo bảng khảo sát 5,05% sinh viên không dành thời gian để tự học.Theo điều quy chế 25 (2006) Bộ Giáo dục Đào tạo có nêu sau: “Để tiếp thu đơn vị 179 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH học trình, sinh viên phải dành 15 chuẩn bị cá nhân”, hệ tín với thời gian học môn giảm nửa cần phải tốn thời gian chuẩn bị gấp đôi, tức cần 30 tự học lớp Có kết học tập khả quan đáp ứng theo yêu cầu tự chủ việc học sinh viên hệ tín Nhưng không học nhiều kết tốt mà quan trọng phải học để đạt hiệu Tốt nên có mục tiêu rõ ràng chủ động việc học, trông chờ vào người khác Kiến thức riêng thân mình, người có cách tiếp nhận vận dụng kiến thức học khác nhau, thân phải tự tìm phương thức học tập phù hợp cho có hiệu 2.2 Khó khăn môn chuyên ngành tiếng Pháp cách khắc phục Có phải bạn học tiếng Pháp từ lâu học chung với bạn học tiếng Pháp nên khả tự học giảm? Quan sát thấy bạn học tiếng Pháp ỷ lại nên cảm thấy chương trình học dễ Dường vấn đề nguy hiểm điều dẫn đến bạn không tranh thủ tự bổ sung kiến thức, không cố gắng tiến lên mà có nguy tụt lại Để tìm hiểu sâu khó khăn mà bạn sinh viên gặp phải, sau biểu đồ môn học mà sinh viên cảm thấy khó: Biểu đồ Những môn học sinh viên gặp nhiều khó khăn Vậy thì, sinh viên có tìm cách khắc phục khó khăn hay không? Sau kết điều tra: Thống kê số lượng sinh viên có tìm cách khắc phục khó khăn 180 Năm học 2012 - 2013 Bạn có tìm cách khắc phục khó khăn không? Có Không Không trả lời Tổng Tổng 89 4 97 Tỉ lệ (%) 91.75 4.12 4.12 100 Theo bảng kết điều tra câu trả lời có, 91.75% sinh viên tìm cách khắc phục khó khăn Một kết thật đáng mừng Điều chứng tỏ sinh viên lo lắng cho việc học mình, mong muốn tìm phương pháp học tập đắn để nâng cao kết học tập Nhưng cảm thấy đáng lo 4.12% sinh viên không tìm cách khắc phục khó khăn 4.12% sinh viên không trả lời Từ đó, nhận thấy tồn phận sinh viên thờ với việc học Bên cạnh đó,dù sinh viên có tìm cách khắc phục khó khăn có đến 44,33% (43/97 sinh viên) số lượng sinh viên không thành công 49,48% (48/97 sinh viên) số lượng sinh viên lại có thành công áp dụng phương pháp học tập riêng Nhưng kết khảo sát thấy có 3.09% (3/97 sinh viên) số lượng sinh viên không trả lời 2.06% (2/97 sinh viên) số lượng sinh viên có thành công hay không Biểu đồ biểu diễn thành công hay không thành công sinh viên việc khắc phục khó khăn Chúng nhận xét thấy đa phần sinh viên chọn “tham gia vào học dễ dàng” (40/132 ý kiến = 30,3%), “kĩ giao tiếp cải thiện” (36/132ý kiến = 27,27%), “ thực tốt yêu cầu học tập giáo viên” (33/132ý kiến = 25%), không tự đánh giá qua “điểm số cải thiện” (18/132 ý kiến= 13,64%) Từ nhận xét sinh viên quan trọng kiến thức thật đạt không điểm số Bên cạnh phần lớn sinh viên tự đánh giá không thành công Các đánh giá sinh viên đa phần rơi vào “điểm số không cải thiện” (17/59 ý kiến = 28.81%) “kĩ giao tiếp không cải thiện” (17/59 ý kiến = 28.81%) Chúng nhận thấy có sinh viên coi trọng điểm số Ý nghĩ không sai dù điểm số đánh giá phần trình học sinh viên định thành học tập học kỳ sinh viên Tuy nhiên, để đánh giá sinh viên có lực tự chủ tốt việc học hay không, dựa vào điểm số đánh giá được, phụ thuộc vào yếu tố khác như: điều kiện học tập, động cơ, mục tiêu, v.v… Theo kết điều tra, có số sinh viên không trả lời câu hỏi (4/132 ý kiến = 3.03% không trả lời khó khăn cải thiện 4/59 ý kiến = 6.78% không trả lời khó khăn không cải thiện) Chúng suy đoán có trường hợp phát sinh : - Trường hợp thứ nhất, sinh viên không tìm thấy phương pháp học tập khắc phục khó khăn; 181 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH - Trường hợp thứ hai, sinh viên có tìm thấy phương pháp học tập khắc phục khó khăn không thành công; - Trường hợp thứ ba, sinh viên có phương pháp học tập giúp khắc phục khó khăn, sinh viên áp dụng thành công dựa sở để khẳng định thành công hay không 2.3 Phương pháp học tập hiệu Biểu đồ Phương pháp giúp bạn học tập hiệu quả? Đây biểu đồ kết nghiên cứu phương pháp giúp SV học tập hiệu + 64/177 (= 36,16 %) ý kiến chọn “làm việc theo nhóm” + 57/177 (= 32,2 %) ý kiến chọn “làm việc cá nhân” + 27/177 (= 15,25%) ý kiến chọn “làm projet” + 17/177 (= 9,6%) ý kiến chọn “thực thường xuyên tự đánh giá” + 4/177 (= 2,26%) ý kiến chọn “thực tự đánh giá theo portfolio” + 4/177 (= 2,26 %) ý kiến chọn “khác”, theo phiếu điều tra có nhiều ý kiến khác nhau, ví dụ như: “chưa tìm phương pháp học tập thích hợp”; “thực hành nhiều, làm tập nhiều có kết tốt hơn”; “tìm hiểu theo chủ đề, có thắc mắc hỏi anh, chị khoá trên”; “tự học, tự đọc sách thêm”… + 4/177 (= 2,26 %)ý kiến chọn “không trả lời” Ghi chú: Tổng số ý kiến câu hỏi 177 ý kiến, câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án nên tổng kết qua việc cộng tổng lần lựa chọn sinh viên phiếu khảo sát Nhận xét thấy phương pháp làm việc theo nhóm làm việc cá nhân sinh viên chọn nhiều Điều chứng tỏ bạn đánh giá cao phương pháp học làm việc theo nhóm Tuy nhiên, làm việc theo nhóm chưa đủ, 182 Năm học 2012 - 2013 có trường hợp có số bạn ỷ lại không chịu làm việc làm việc cá nhân đôi lúc cảm thấy nhàm chán, động lực muốn học, hiệu đạt không cao Theo nhóm bạn sinh viên kết hợp tất phương pháp để nâng cao kết học tập, phương pháp có hay riêng Làm việc cá nhân phương pháp chủ yếu người có thêm nhiều thời gian để tự học, tìm tòi thêm kiến thức nhiều phương thức khác Ngoài kết hợp phương pháp khác làm nhóm, làm projet phương pháp giúp sinh viên học tập hay bạn khác, tạo điều kiện mở rộng mối quan hệ xã hội giúp thân có kinh nghiệm làm việc chung với tập thể Thỉnh thoảng nên tự đánh giá đánh giá theo portfolio giúp ta nhìn lại kiến thức mà thân lĩnh hội trình học tập Bên cạnh việc có phương pháp học tập hiệu cần phải nhắc đến điều kiện học tập, yếu tố mà nhóm cho quan trọng ảnh hưởng đến hiệu học tập Theo biểu đồ kết phân tích sau: + 69/283 ( = 24,38 %) ý kiến chọn “có động học tập rõ ràng” + 59/283 ( = 20,85 %) ý kiến chọn “ciều kiện học tập tốt (máy vi tính, nối mạng internet, tài liệu đầy đủ, băng đĩa,….)” + 54/283 (= 19,08%) ý kiến chọn “có kế hoạch học tập cho học kỳ/năm học” + 51/283( = 18,02%) ý kiến chọn “càm nhiều tập nhà” + 39/283 ( = 13,78%) ý kiến chọn “có nhiều thời gian” + 7/283( = 2,47%) ý kiến chọn “khác” “tự học hướng dẫn rõ ràng”, “tập nói lớp với giáo viên”, “phải có hứng thú”, “tự rèn luyện thêm kĩ nhà”, + 4/283(= 1,41%) ý kiến chọn “không trả lời” Ghi chú: Tổng số ý kiến câu hỏi 283 ý kiến, câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án nên tổng kết qua việc cộng tổng lần lựa chọn sinh viên phiếu khảo sát 183 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Biểu đồ Điều kiện cho việc học tập đạt kết tốt Qua biểu đồ nhận thấy muốn việc tự học có kết cao đa phần sinh viên chọn “có động học tập rõ ràng”, “có kế hoạch học tập cho học kỳ/năm học”, “điều kiện học tập tốt (máy vi tính, nối mạng internet, tài liệu đầy đủ, băng đĩa,….)”, “làm nhiều tập nhà” “có nhiều thời gian”; sinh viên làm thêm tự học tốt? Nếu có yếu tố việc tự học đạt hiệu quả? Chúng nghĩ câu trả lời có, thực tế có nhiều bạn sinh viên điều kiện học tập tốt (ví dụ như: máy vi tính, băng đĩa, sách,…) bạn học tốt đạt kết cao Điều thấy cần có phương pháp học tập đắn phải có niềm đam mê ngành học vượt qua khó khăn Kết luận đề xuất Tính độc lập tự chủ người học có vai trò quan trọng học tập nói chung học ngoại ngữ nói riêng Tuy nhiên, theo quan sát nhóm khả yếu nhiều sinh viên học môn chuyên ngành tiếng Pháp Trường ĐHSP TPHCM Vì vậy, đề tài nhằm gợi ý số giải pháp nâng cao tính độc lập tự chủ nhóm sinh viên hệ tín chỉ, từ hướng đến đề xuất biện pháp cải thiện động học tập.Trong khuôn khổ kết đề tài, thấy sinh viên cần:  Chủ động rèn luyện tính tự học,  Biết quản lý thời gian,  Xác định mục tiêu rõ ràng cho thân,  Xác định vai trò thầy giáo, cô giáo rèn luyện việc tự học sinh viên Bên cạnh đó, sinh viên hệ tín với thời gian lớp bị rút ngắn nhiều, cần phải biết cách tự chủ động việc học, tự lĩnh hội kiến thức cho thân 184 Năm học 2012 - 2013 Một phần đặc thù môn ngoại ngữ phải học luyện tập thường xuyên, không, kiến thức dễ quên kĩ bị mài mòn Mặt khác, cần lưu ý để việc học tập có hiệu quả, sinh viên nên kết hợp việc học nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Ngọc Cảnh & Huỳnh Văn Đà (2011), “Nâng cao tính chủ động sinh viên – Giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 22 tr.71 – 79 Nguyễn Duy Cần (2012), Tôi tự học, Nxb Trẻ Cyr, P (1998), Les stratégies d’apprentissage, CLE international Fabre, M (1994), Penser la formation, PUF l’éducateur Nguyễn Thành Hải (2010), Phương pháp học tập chủ động bậc Đại học, Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Phương pháp dạy học đại học (CEE) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM Nguyễn Minh Huệ (2008), “Nâng cao tính độc lập tự chủ cho người học kĩ viết thông qua việc phát triển chiến lược làm chủ trình học”, Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 24, tr 253 – 258 Le petit LAROUSSE illustré (1996), Éditeur LAROUSSE Mai Nghiêm (2012), “Tự học sinh viên – yếu tố quan trọng để đổi phương pháp giảng dạy”, Nghiên cứu khoa học, Học viện Báo chí Tuyên truyền Robert, J.-M (2009), Manières d’apprendre Pour des stratégies d’apprentissage différenciées, Hachette français langue étrangère 10 Mỵ Giang Sơn (2010), “Quản lý chất lượng dạy học học phần phương pháp dạy học môn trường sư phạm”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 22, tr 148 – 151 11 Huỳnh Văn Sơn & Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (2011), “Thực trạng kĩ quản lý thời gian sinh viên số trường đại học TP Hồ Chí Minh phân tích góc nhìn thói quen sử dụng thời gian”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 28 (62), tr 112 – 116 12 Trương Công Thanh (2010), “Khắc phục dạy học theo lối đọc-chép từ phía học sinh”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 23, tr 123 - 129 13 Từ điển tiếng Việt (1994), Nxb Khoa học Xã hội – Trung tâm Từ điển học 185
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP NHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP NHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP NHẰM HƯỚNG ĐẾN ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP HỆ TÍN CHỈ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay