THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔI

9 247 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:19

THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNHCHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔITHIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNHCHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔITHIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNHCHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔITHIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNHCHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔITHIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNHCHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔI Năm học 2012 - 2013 THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ - 11 TUỔI Nguyễn Thị Tấn, Đoàn Vũ Lâm Xuân, Trần Thị Lý (Sinh viên năm 3, Khoa Giáo dục Đặc biệt) GVHD: TS Lê Thị Minh Hà Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Lứa tuổi - 11 giới tính hình thành rõ rệt, phát triển bạn nam nữ có khác mặt tâm sinh lí Người khuyết tật trí tuệ (KTTT) nhẹ phát triển bình thường mặt sinh lí, giai đoạn dậy trẻ có biến đổi sinh lí tâm lí trẻ bình thường Trong thực tế, giáo dục giới tính (GDGT) cho trẻ bình thường khó, GDGT cho trẻ khuyết tật nhẹ lại phức tạp Hiện nay, GDGT cho trẻ khuyết tật nói chung trẻ khuyết tật trí tuệ nói riêng nhiều bất cập nội dung, phương pháp hình thức Xuất phát từ lí thực đề tài “Thiết kế truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 11 tuổi” 1.2 Mục đích nghiên cứu Thiết kế truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi, nhằm cung cấp cho em kiến thức giới tính, biến đổi thể tuổi dậy thì, giúp em nhận biết hành vi xâm hại cách ứng xử có nguy bị xâm hại tình dục 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: Trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi, nội dung hình thức GDGT cho trẻ KTTT nhẹ Khảo sát thực trạng nhận thức học sinh KTTT nhẹ - 11 tuổi nội dung GDGT cần thiết việc sử dụng truyện tranh GDGT Thiết kế truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi khảo sát tính khả thi việc sử dụng truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi 1.4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Quá trình GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi Đối tượng nghiên cứu: Truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi 1.5 Giả thuyết nghiên cứu Hiện nay, việc thiết kế sử dụng truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi trường chuyên biệt Thiết kế sử dụng truyện tranh GDGT phù hợp với trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi giúp việc GDGT cho em có hiệu 169 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 1.6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 1.6.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu + Truyện tranh dành GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi + Số lượng truyện tranh ba quyển, truyện tranh câu chuyện xã hội nhằm cung cấp kiến thức giới tính cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi + Nội dung GDGT đề cập đến truyện tranh bao gồm: biến đổi thể tuổi dậy trai, biến đổi thể tuổi dậy gái, nhận biết hành vi xâm hại cách ứng xử có nguy bị xâm hại 1.6.2 Giới hạn khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu thực trạng: gồm 60 học sinh, 50 giáo viên (GV) 50 phụ huynh học sinh trường: Chuyên biệt Bình Minh, Hướng Dương, Hy Vọng (Quận 6), Tương Lai (Quận 5) Khách thể khảo sát tính khả thi truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi gồm 50 GV học sinh Lí luận vấn đề thiết kế truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi 2.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1.1 Giáo dục giới tính cho trẻ bình thường trẻ khuyết tật trí tuệ giới Trên giới, GDGT nghiên cứu cách sâu rộng Trong đó, nghiên cứu giới, giới tính, phát triểm tâm lí tình dục trẻ em giúp cho phụ huynh, nhà trường xã hội thấy cần thiết phải GDGT cho học sinh Tuy nhiên, GDGT dành cho trẻ KTTT nhiều mảng trống đòi hỏi nghiên cứu lâu dài khoa học 2.1.2 Giáo dục giới tính cho học sinh bình thường học sinh khuyết tật trí tuệ Việt Nam Đã có nhiều công trình nghiên cứu GDGT Việt Nam Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu dừng lại người bình thường Các đề tài nghiên cứu GDGT cho KTTT nhẹ Việt Nam trọng đến nghiên cứu thực trạng nhận thức thái độ học sinh nội dung GDGT, phương pháp hình thức GDGT cho hiệu chưa cập nhiều Như vậy, việc nghiên cứu nội dung, phương pháp hình thức GDGT phù hợp với tâm sinh lí nhận thức trẻ KTTT nhẹ trở nên cấp bách 2.1.3 Vài nét việc sử dụng truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ em Hiện nay, Ajar book cho phát hành Bộ truyện tranh GDGT cho trẻ nhỏ Đây quà thú vị giành cho em Bộ truyện tranh giải thích câu hỏi mà trẻ nhỏ thường hay tò mò như: Tại trai? Tại gái? Con sinh từ đâu? Đây hình thức dạy học hấp dẫn trẻ, đồng thời giúp trẻ tiếp cận với GDGT 170 Năm học 2012 - 2013 cách dễ dàng Tuy nhiên, việc sử dụng truyện tranh GDGT cho trẻ em hạn chế chưa phổ biến rộng rãi 2.2 Lí luận giáo dục giới tính người khuyết tật trí tuệ nhẹ 2.2.1 Giáo dục giới tính Trong đề tài này, hiểu GDGT trình giáo dục học sinh, giúp em nhận thức đầy đủ có thái độ đắn giới tính, quan hệ giới tính, có nếp sống văn hóa giới tính, hướng hoạt động họ vào việc rèn luyện để phát triển nhân cách phù hợp với giới tính, giúp cho họ biết tổ chức tốt sống riêng xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển 2.2.2 Khái niệm người khuyết tật trí tuệ nhẹ Trong đề tài này, hiểu KTTT nhẹ người có số IQ từ 50 - 55 tới xấp xỉ 70 Nếu giáo dục huấn luyện cách, họ đạt tuổi trí tuệ từ đến 12 tuổi, phát triển kĩ xã hội giao tiếp, sinh hoạt xã hội có nghề nghiệp phù hợp 2.3 Lí luận thiết kế truyện tranh 2.3.1 Thuật ngữ sử dụng đề tài - Thiết kế triển khai sáng tạo thành đề xuất sản phẩm thực tiễn - Truyện tranh câu chuyện xảy sống hay chuyện tưởng tượng thể qua tranh thường kèm theo lời thoại hay từ ngữ, câu văn kể chuyện 2.3.2 Những yêu cầu nội dung truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi Nội dung GDGT truyền tải vào truyện tranh thông qua tình câu chuyện xã hội bao gồm nội dung sau: - Những biến đổi thể lứa tuổi dậy trai, - Những biến đổi thể lứa tuổi dậy gái, - Nhận biết hành vi xâm hại ứng xử có nguy bị xâm hại *Thuật ngữ câu truyện xã hội: Câu chuyện xã hội câu chuyện ngắn, mô tả tình kĩ xã hội mà thân bé gặp khó khăn Mục đích câu chuyện giúp trẻ hiểu tình cách ứng xử phù hợp tình Thực trạng nhận thức học sinh KTTT nhẹ - 11 tuổi nội dung giáo dục giới tính cần thiết giáo dục giới tính truyện tranh Nội dung khảo sát giáo dục giới tính bao gồm:  Nhận thức học sinh nội dung giáo dục giới tính,  Sự cần thiết thực công tác giáo dục giới tính,  Độ tuổi phù hợp để giáo dục giới tính, 171 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH  Sự cần thiết giáo dục giới tính truyện tranh,  Yêu cầu nội dung giới tính đề cập truyện tranh,  Yêu cầu hình thức giáo dục giới tính mà học sinh mong muốn Dựa vào kết khảo sát, đến kết luận hầu hết học sinh, GV, phụ huynh khảo sát cho cần thiết phải giáo dục giới tính giáo dục giới tính truyện tranh hình thức tốt Chúng nhận thấy có nội dung GDGT học sinh quan tâm nhiều là: - Vệ sinh thân thể: 87% - Những biến đổi thể tuổi dậy thì: 75 % - Nhận biết hành vi xâm hại tình dục: 74% - Ứng xử có nguy bị xâm hại tình dục: 72% Từ nội dung trên, tìm hiểu vấn đề đề cập đến truyện tranh, nhằm cung cấp kiến thức giới tính kĩ ứng xử xã hội cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi Thiết kế truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ - 11 tuổi 4.1 Thiết kế nội dung truyện tranh Chúng thiết kế nội dung ba truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT - 11 tuổi dựa theo mô hình câu chuyện xã hội Từng truyện thiết kế theo bước sau đây: 4.1.1 Truyện tranh “Mẹ ơi! Con lớn rồi” Bước 1: Xác định mục đích câu chuyện: Truyện viết biến đổi thể gái bước vào giai đoạn dậy Qua câu chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức thay đổi thể bước vào giai đoạn dậy thì: tăng cân, tăng chiều cao, đau ngực, vú phát triển to hơn, mọc lông nách mọc lông phận sinh dục, đặc biệt xuất hiện tượng kinh nguyệt Đồng thời cung cấp cho trẻ kĩ vệ sinh thích hợp: dán băng vệ sinh, tắm rửa thay quần lót có kinh nguyệt Bước 2: Xác định mức độ nhận thức khả ngôn ngữ trẻ KTTT - 11 tuổi Bước 3: Xây dựng tình cụ thể nhằm cung cấp kiến thức kĩ thích hợp Bước 4: Vẽ tranh minh họa cho câu chuyện 4.1.2 Truyện tranh “Con trưởng thành” Bước 1: Xác định mục đích câu chuyện viết biến đổi thể trai bước vào giai đoạn dậy Qua câu chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức thay đổi thể bước vào giai đoạn dậy thì: tăng cân, tăng chiều cao, mọc lông nách mọc lông phận sinh dục, phận sinh dục phát triển hơn, đặc biệt có tượng xuất tinh Đồng thời 172 Năm học 2012 - 2013 cung cấp cho trẻ kĩ thích hợp: tắm rửa thay quần áo nhà tắm sau xuất tinh Bước 2: Xác định mức độ nhận thức nhận thức khả ngôn ngữ trẻ KTTT - 11 tuổi Bước 3: Xây dựng tình cụ thể nhằm cung cấp kiến thức kĩ thích hợp Bước 4: Vẽ tranh minh họa cho câu chuyện 4.1.3 Truyện tranh “Không! Đừng đụng vào tôi” Bước 1: Xác định mục đích câu chuyện viết dấu hiệu xâm hại tình dục cách ứng xử có nguy bị xâm hại tình dục Qua câu chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức dấu hiệu xâm hại tình dục: Có người lạ sờ vào vú sờ vào phận sinh dục, có người lạ cho xem phim phận kín thể người lạ yêu cầu sờ vào thể họ… Đồng thời cung cấp cho trẻ kĩ ứng xử có nguy bị xâm hại tình dục Bước 2: Xác định mức độ nhận thức nhận thức khả ngôn ngữ trẻ KTTT - 11 tuổi Bước 3: Xây dựng tình cụ thể nhằm cung cấp kiến thức kĩ thích hợp gặp trường hợp có nguy bị xâm hại tình dục, cần la to lên cầu cứu người lớn Bước 4: Vẽ tranh minh họa cho câu chuyện Như thông qua việc xây dựng tình câu chuyện cung cấp kiến thức nội dung giới tính kĩ cần thiết giúp trẻ ứng xử phù hợp sống 4.2 Thiết kế hình thức truyện tranh  Thiết kế tất tranh vẽ hình gấu Baby  Hình ảnh kết hợp với màu sắc sinh động hấp dẫn  Hình dạng kích thước: Ba truyện tranh thiết kế dạng hình vuông kích thước 20 x 20 cm Chúng thiết nghĩ kích thước phù hợp với việc thể nội dung truyện phù hợp với việc đọc sách trẻ  Hình ảnh thể truyện tranh rõ rét chất lượng bìa tranh tốt đảm bảo sử dụng nhiều lần thời gian dài 4.3 Mô tả minh họa lời thoại ba truyện tranh Truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi sản phẩm kết hợp lời thoại xây dựng dựa tình câu chuyện xã hội tranh minh họa cho tình cụ thể Thông qua tình đề cập truyện tranh, muốn truyền đạt đến em kiến thức kĩ giới tính trai gái, nhận biết hành vi xâm hại ứng xử có nguy bị xâm hại tình dục 173 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Tóm lại: Khi thiết kế truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi, mong muốn sản phẩm truyện tranh góp phần GDGT cho trẻ KTTT, giúp em có kiến thức kĩ giới tính Mong em vận dụng kiến thức kĩ đề cập đến câu chuyện vào sống cách hiệu Hình ảnh truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi Tính khả thi truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi 5.1 Kết khảo sát tính khả thi truyện tranh giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi 5.1.1 Sự cần thiết giáo dục giới tính truyện tranh Kết khảo sát cho thấy, có 78 % GV cho việc GDGT truyện tranh cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi tốt, 20% cho tốt, 2% phù hợp ý kiến nói không phù hợp Như vậy, đưa kết luận việc GDGT cho trẻ truyện tranh hình thức tốt 5.1.2 Nội dung giáo dục giới tính đề cập đến truyện tranh Kết khảo sát cho thấy, có 70% GV cho nội dung GDGT đề cập đến truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi tốt, 22 % cho tốt 8% cho phù hợp Như vậy, nội dung GDGT đề cập đến truyện tranh nội dung mà học sinh, GV, phụ huynh mong muốn đề cập truyện tranh 5.1.3 Hình thức truyện tranh Kết khảo sát cho thấy, có 38% GV cho hình thức truyện tranh GDGT dễ hiểu, 2% cho có vui nhộn 60% kết hợp dễ hiểu, vui nhộn tế nhị Như đa số GV cho hình thức truyện tranh kết hợp dễ hiểu, vui nhộn tế nhị 5.1.4 Cách thể truyện tranh phù hợp với mức độ trí tuệ trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi 174 Năm học 2012 - 2013 Dựa vào kết khảo sát, nhận thấy có 76% GV cho cách thể truyện tranh phù hợp với mức độ trí tuệ trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi, 12% cho tốt phù hợp, ý kiến cho không phù hợp Như vậy, 100% GV cho cách thể truyện tranh phù hợp tốt 5.1.5 Nội dung giáo dục giới tính đề cập truyện tranh phù hợp với độ tuổi - 11 trẻ khuyết tật trí tuệ Kết khảo sát cho thấy có 72% GV cho nội dung GDGT đề cập đến truyện tranh tốt, 18% cho tốt, 10% cho phù hợp ý kiến cho không phù hợp Như vậy, đa số GV cho nội dung GDGT đề cập đến truyện tranh phù hợp với độ tuổi - 11 tuổi trẻ KTTT nhẹ 5.1.6 Sử dụng truyện tranh hình thức giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ - 11 tuổi Có 92% GV cho việc sử dụng truyện tranh hình thức GDGT dễ thực 8% cho khó thực Tóm lại: - Các GV cho việc sử dụng truyện tranh để GDGT tốt Nội dung hình thức truyện tranh phù hợp với độ tuổi - 11 mức độ trí tuệ trẻ KTTT nhẹ - Hầu hết GV đánh giá cao tính khả thi truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi mặt hình thức nội dung 5.2 Đánh giá tính khả thi truyện tranh giáo dục giới tính thông qua thực tế tiết dạy giáo viên 5.2.1 Đánh giá giáo viên - Qua tiết dạy, GV nhận thấy trẻ nắm bắt số kiến thức định giới tính, trả lời câu hỏi GV nội dung học - Qua truyện tranh GV cung cấp vốn từ cho trẻ phận sinh dục, xuất tinh, kinh nguyệt… Đồng thời cung cấp cho trẻ số kĩ ứng xử sống - Khi sử dụng truyện tranh để dạy, GV nhận thấy trẻ hứng thú với tiết học hơn, mức độ tập trung cao trì ý lâu - GV sử dụng truyện tranh thuận lợi cho việc truyền tải kiến thức trừu tượng giới tính đến trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi - Cả nội dung hình thức truyện tranh phù hợp với mức độ trẻ KTTT nhẹ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi - 11 Nội dung thiết thực với trẻ, rõ ràng, ngắn gọn dễ hiểu Hình thức truyện chắn, kích thước lớn giúp trẻ quan sát tranh dễ dàng - Từ ngữ sử dụng truyện tranh ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh thể rõ nội dung câu chuyện phù hợp với trẻ KTTT nhẹ 175 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH - Sử dụng truyện tranh để GDGT tốt Nếu sử dụng truyện tranh dạy thời gian dài mang tính hiệu cao 5.2.2 Góp ý giáo viên - Từ “bộ phận sinh dục” khó hiểu với trẻ KTTT nhẹ, nên sử dụng từ “ chim” “bướm” phù hợp với trẻ - Nên lược bỏ bớt số chi tiết phụ tránh việc học sinh tập trung vào nội dung học - Câu nói dẫn cần lặp lặp lại nhiều lần - Nên sử dụng truyện tranh giảng dạy thời gian dài 5.2.3 Ý kiến học sinh Phỏng vấn em học sinh tham gia học GDGT truyện tranh cho thấy: Các em thích thú truyện có nhiều hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp với nội dung chuyện Bìa truyện thiết kế chắn kích thước lớn giúp em dễ quan sát tranh Như vậy, qua quan sát thực tế tiết dạy GDGT truyện tranh xin đánh giá GV, đến kết luận việc sử dụng truyện tranh để GDGT khả thi cần sử dụng thời gian dài Đồng thời, rút kinh nghiệm việc thiết kế truyện tranh giảm bớt chi tiết phụ câu truyện ý từ ngữ, phông chữ sử dụng truyện Kết luận kiến nghị 6.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, đưa số kết luận sau: - Hầu hết GV, phụ huynh học sinh cho GDGT cần thiết GDGT truyện tranh tốt - Nội dung hình thức ba truyện tranh thiết kết dựa yêu cầu học sinh, GV phụ huynh Vì vậy, nội dung hình thức truyện tranh phù hợp với mức độ trí tuệ trẻ KTTT nhẹ đặc điểm lứa tuổi - 11 - GV sử dụng truyện tranh thuận lợi cho việc truyền đạt kiến thức trừu tượng giới tính cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi - Các em học sinh KTTT nhẹ - 11 tuổi hứng thú với việc GDGT truyện tranh - Thiết kế sử dụng truyện tranh GDGT cho trẻ KTTT nhẹ - 11 tuổi thật hữu ích mang tính khả thi cao 6.2 Kiến nghị * Đối với nhà trường: 176 Năm học 2012 - 2013 - Nhà trường nên đưa GDGT trở thành nội dung thức chương trình dạy trẻ khuyết tật trường chuyên biệt - GV truyền đạt nội dung GDGT thông qua nhiều hình thức khác nhau, sử dụng truyện tranh GDGT hình thức khả thi - Sưu tầm thiết kế truyện tranh có nội dung GDGT để thực GDGT cách hấp dẫn, khoa học tế nhị * Đối với gia đình: - Gia đình nên thực GDGT cho trẻ từ nhỏ thông qua nhiều hình thức khác nhau, kể chuyện theo tranh hình thức sinh động, hấp dẫn tế nhị, giúp phụ huynh mạnh dạn, tự tin GDGT cho - Phụ huynh cần liên hệ chặt chẽ với GV dạy trẻ để GDGT cho em cách hệ thống thống * Đối với xã hội: Xây dựng tủ sách GDGT cộng đồng nhằm cung cấp kiến thức kĩ giới tính cho người TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Mạnh Cường, Quang Thục Hảo, Trương Thị Hằng, Trần Thái Hòa, Nguyễn Thị Trúc Linh (2012), Xây dựng CD hỗ trợ giáo dục giới tính dành cho học sinh mù hoàn toàn từ 12 - 18 tuổi trường PT Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM Lê Thị Minh Hà (2007), Chậm phát triển trí tuệ tâm lí trẻ chậm phát triển trí tuệ (tài liệu giảng) Lê Thị Minh Hà (2011), Chẩn đoán đánh giá trẻ chậm phát triển trí tuệ (tài liệu giảng) Khoa Giáo dục Đặc biệt (2012), Kỉ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Bùi Ngọc Oánh (2006), Tâm lí học giới tính giáo dục giới tính, Nxb Giáo dục Trần Minh Tân, Truyện tính dục người khuyết tật, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho người khuyết tật TPHCM Trần Thị Lệ Thu (2010), Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, Nxb Giáo dục 177
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔI, THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔI, THIẾT KẾ TRUYỆN TRANH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ NHẸ 7 11 TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay