Bai thu hoach KTap trâm

24 184 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:17

Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 BÀI THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC Tìm hiểu thực tế giáo dục – xã hội Họ tên : Dương Thị Thu Huệ Giới tính : Nữ Năm sinh : 06/08/1997 Chuyên nghành đào tạo : Trung cấp Tiểu học Lớp :TC15SGT04 Khoa : Sư Phạm TIỂU HỌC - MẦM NON Trường : Đại học Quảng Nam Hệ đào tạo : Trung cấp Khóa đào tạo : 2015-2017 Kiến tập trường Tiểu học Kim Đồng – Bắc Trà My Thời gian kiến tập Từ 21 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2016 Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Lý viết báo cáo thu hoạch 2/ Nhiệm vụ phạm vi báo cáo thu hoạh 3/ Lịch trình kiến tập sư phạm 4/ Kế hoạch cho nội dung kiến tập tập sư phạm PHẦN II: NỘI DUNG KIẾN TẬP SƯ PHẠM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1/ Tìm hiểu thực tế chăm sóc sức khỏe giáo dục trường kiến tập địa phương nơi trường đóng 2/ Kiến Tập công tác chủ nhiệm 3/ Kiến Tập giảng dạy PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1/ Đánh giá chung 2/ Chuyển biến nhận thức cá nhân thân 3/ Bài học kinh nghiệm PHẦN IV: NHẬN XÉT 1/ Nhận xét giáo viên hướng dẫn 2/Nhận xét Ban giám hiệu trường kiến tập Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Mở đầu báo cáo thu hoạch cho em gởi đến quý thầy cô lòng biết ơn sâu sắc, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm mới, học để chúng em đúc kết nghiệp “trồng người” Thầy cô người dẫn đường lối cho chúng em đường đời riêng mình, người vun đắp ước mơ chúng em tới tương lai tươi sáng “ Mấy kẻ không thầy Thế gian thường nói không thầy nên” Câu nói không theo em suốt quãng đường học sinh,sinh viên tồn sống sau này,dường nhắc nhở em phải biết ơn, tôn trọng người dìu dắt em cập đến bến bờ tương lai.Tình thương vô bờ bến thầy,cô trân trọng cất giữ tim em Xin chân thành cảm ơn! Ban lãnh đạo nhà trường quý thầy cô giáo trường Đại học Quảng Nam, tận tình giảng dạy tạo điều kiện tốt cho em lúc học trường Em xin chân thành cảm ơn! Ban giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng thầy cô trường tận tụy giúp đỡ, hướng dẫn truyền đạt cho em kinh nghiệm giúp em hoàn thành thu hoạch Chúng ta thường nghe câu nói: “Đi ngày đàng, học sàng khôn” Đúngnhư qua hai tuần kiến tập khoảng thời gian không dài em học nhiều kinh nghiệm không kiến thức học tập mà lẽ sống đời thường từ quý thầy cô Từ suy nghĩ em tâm thực tốt đợt kiến tập này, để trở thành cô giáo mẫu mực tương lai Cuối em xin kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe,hạnh phúc để tiếp tục thành công nhữngchuyến đò Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1/ LÝ DO VIẾT BÁO CÁO THU HOẠCH: Giáo dục Tiểu học bậc học vô quan trọng, có ý nghĩa định đến chặng đường tương lai em nói riêng dân tộc nói chung Giáo dục hệ trẻ nhiệm vụ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân toàn xã hội Song người trực tiếp gánh vác trách nhiệm đội ngũ giáo viên phấn đấu nghiệp giáo dục Là người giáo viên Tiểu học tương lai, nhận thấy nhiệm vụ giáo dục quan trọng kiến tập sư phạm thời gian quý báu để giáo sinh tiếp cận với học sinh, thâm nhập thực tế giáo dục, tìm hiểu tâm lý, tình cảm em đồng thời trải nghiệm việc thiết kế giáo án dự giảng dạy công tác chủ nhiệm, công tác Đội sao, thể hiểu biết ngành, bổ sung kiến thức để trau dồi kinh nghiệm thực tốt công việc giảng dạy sau Trong thời gian kiến tập Trường Tiểu học Kim Đồng Báo cáo thu hoạch có ý nghĩa lớn tất người muốn khẳng định kết Đặc biệt sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp muốn người khác công nhận kết Chính mà nhà làm công tác giáo dục cần phải thấy rõ việc quan trọng việc viết báo cáo thu hoạch, giúp họ củng cố tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời phát huy tính sáng tạo rèn luyện chuyên môn tích lũy kinh nghiệm kiến thức tạo hiểu biết rộng Trong thời gian kiến tập trường Tiểu học Kim Đồng, thời gian không dài, em cảm thấy học nhiều từ thầy cô nổ lực thân giúp em, tự tin trở thành giáo viên tương lai số phương pháp kỹ sư phạm Qua hai tuần kiến tập em nhận thấy học sinh Thầy Cô quan tâm giúp đỡ lẫn Điều thấy rõ học sinh lớp kiến tập Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Trong thời gian kiến tập công tác chủ nhiệm em đạt số kết đáng khích lệ sau: -Hoàn thành tốt việc soạn giáo án theo quy định -Thực tốt quy định trường, chuyên môn, tác phong sư phạm mà trường qui định -Giáo dục số em có ý thức học tập tốt -Tạo mối quan hệ tốt giáo sinh với giáo viên hướng dẫn, giáo sinh với thầy cô trường kiến tập, giáo sinh học sinh… làm cho em học sinh lớp gần gũi -Với giúp đỡ thầy cô trường Cùng với giúp đỡ ban giám hiệu Trường Tiểu học Kim Đồng 2/ NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI BÁO CÁO * Nhiệm vụ: - Báo cáo vấn đề hoạt động dạy học tập thời gian kiến tập trường - Những công việc đợt kiến tập: - Tìm hiểu thực tế giáo dục địa phương trường Tiểu học Kim Đồng - Soạn giáo án - Dự mẫu - Kiến Tập công tác chủ nhiệm - Kiến Tập công tác đội - Ngoài việc dự giảng dạy làm công tác chủ nhiệm em làm số công việc sau: - Tham gia phụ cô giáo làm đồ dùng dạy học Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Cùng với học sinh vui chơi, sinh hoạt, gần gũi em - Làm số thao tác vệ sinh cho học sinh, phòng học - Biết tham gia số hoạt động nhà trường * Phạm vi viết báo cáo: - Phạm vi viết báo cáo thu hoạch ngắn thời gian kiến tập trường Tiểu học Kim Đồng có tuần (21/ 11 - 04/ 12/ 2016) với quy mô tuần em trực tiếp dự 10 tiết giáo viên giảng dạy môn cho khối lớp, tiết Đội TNTP Hồ Chí Minh tiết chủ nhiệm - Thực tế em phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đợt kiến tập này, phạm vi báo cáo ngắn qua dẫn ban giám hiệu trường Tiểu học Kim Đồng với giáo viên hướng dẫn bạn bè 3/ LỊCH TRÌNH KIẾN TẬP SƯ PHẠM Tuần lễ Nội dung công việc Ghi Từ ngày 21/ 11/ 2016 Nghe báo cáo nhà Buổi sáng : Thời gian từ 15 đến trường kế hoạch làm10 15 phút việc tuần sau Buổi chiều : từ 13 30 đến 17 Từ ngày 22/ 11/ 2016 Soạn dự theoBuổi sáng : Thời gian từ 15 đến đến ngày 29/ 11/2016 lịch phân công 10 30 phút Buổi chiều : từ 13 30 đến 17 Từ ngày 30/ 11/ 2016 Hoàn thành thu Buổi sang : Thời gian từ 15 đến đến ngày 02/ 12/ 2016 hoạch cá nhân, tổng kết 10 30 phút kiến tập sư phạm Buổi chiều : từ 13 30 đến 17 4/ KẾ HOẠCH CHO NỘI DUNG KIẾN TẬP Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Tìm hiểu thực tế địa phương Thị Trấn Trà My - Nghe Hiệu trưởng báo cáo tình hình hoạt động trường, địa phương nơi trường đóng - Tìm hiểu gia đình học sinh, biết thêm thói quen hoạt động em nhà để có phối hợp gia đình nhà trường * Kế hoạch tìm hiểu thu thập thông tin: -Thu thập thông tin qua báo cáo tình hình hoạt động trường công tác chủ nhiệm lớp thầy cô -Tìm hiểu qua giáo viên chủ nhiệm lớp, nắm tình hình sinh hoạt, đặc điểm lớp đề kế hoạch phù hợp cụ thể * Kế hoạch công tác : -Những công việc hàng ngày -Lên kế hoạch cụ thể cho phần KẾ HOẠCH CHO TỪNG NỘI DUNG DỰ GIỜ III/ LỊCH TRÌNH KIẾN TẬP SƯ PHẠM: TT GIÁO VIÊN DẠY MÔN TÊN BÀI DẠY NGÀY DẠY Lê Thị Minh Châu Tập đọc 21/11/2013 Lê Thị Kim Toán 21/11/2013 Lê Thị Ánh Ngọc Chính tả 21/11/2013 Dương Thị Diệu Hiền Toán 22/11/2013 Trần Thị Thanh Nga Chính tả 22/11/2013 Đặng Thị Cúc Học Vần 22/11/2013 Trương Đích Tích Địa lí 22/11/2013 Lê Thị Kim Đạo đức 25/11/2013 Lê Thị Kim Tình LT& câu 25/11/2013 Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Kĩ thuật 10 Trần Thị Thu T Lvăn Nguyễn Thị Thảo Tập viết Lê Thị Mỹ Hòa Toán 26/11/2013 Lương Thị Thu Thủy Kể chuyện Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 PHẦN II A/ NỘI DUNG KIẾN TẬP VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC * Ý THỨC: -Trong công việc làm hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm với công việc Không nên tự thỏa mãn với việc mà đạt -Luôn đặt yêu cầu thân phải cho học sinh phát triển mặt: * TINH THẦN: -Luôn có tinh thần nhiệt tình, không ngại vất vả với công việc, hòa đồng với người, hòa nhã, thân thiện với đồng nghiệp, phụ huynh, yêu thương học sinh em * TÌM HIỂU THÁI ĐỘ THỰC TIỄN: -Trong sống công việc phải tìm hiểu thực tiễn Đối với giáo viên phải tìm hiểu tâm sinh lý đặc điểm học sinh Vì trẻ có môi trường sống khác NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ: I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : 1,Vị trí địa lý: +Phía Đông giáp: nhà dân +Phía Tây giáp : quan Mặt Trận huyện Bắc Trà My +Phía Nam : giáp Phòng TTVH huyện Bắc Trà My +Phía Bắc: giáp quan CAND huyện Bắc Trà My 2, Đặc điểm tình hình TrườngTiểu học Kim Đồng: Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 a Thuận lợi : - Được quan tâm đạo kịp thời phòng GD&ĐT Chính quyền địa phương; với lòng nhiệt tình phụ huynh học sinh toàn trường - Được quan tâm Đảng uỷ - HĐND - UBND ban ngành đoàn thể quan tâm tích cực chăm lo không ngừng phát triển, vận động phụ huynh quan tâm đến việc học tập em - Địa phương phát huy vai trò Hội đồng giáo dục Thị Trấn, Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, Chi hội Khuyến học Tổ dân phố, Chi hội tộc họ động viên khen thưởng cho em địa phương Đây biện pháp huy động XHHGD xây dựng xã hội học tập Chính mà công tác phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi năm qua huyện kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức năm 2016 - Đội ngũ CB-GV-NV trường nhiệt tình, có lực, tách nhiệm công việc, hăng hái tham gia phong trào hoạt động nhà trường đề Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường an tâm công tác - Các em học sinh chăm ngoan học tập, thực tốt nội quy nhà trường - Sự phối hợp tích cực nhà trường, gia đình xã hội để giáo dục học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập b Khó khăn thách thức: - Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 59/2012 Bộ GD&ĐT - Trường chư có thư viện nên xây dựng thư viện chuẩn theo Quyết định 01 Bộ GD&ĐT gặp nhiều khó khăn - Sức ép tuyển sinh lớp trường lớn, bán trú Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 10 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 II CÔNG TÁC HUY ĐỘNG RA LỚP : Khối Tiểu học: a Công tác phổ cập chống mù chữ: Tổ chức điều tra cập nhật đầy đủ hồ sơ phổ cập hoàn thành chương trình GDTH&CMC năm 2013 Trẻ tuổi vào lớp 1: 126 em tỉ lệ 100% Trẻ 11 tuổi: 71 em TNTH: 68/71 tỉ lệ : 95,8% Trẻ 14 tuổi: 93 em TNTH: 93 tỉ lệ: 100% T số trẻ - 14 tuổi: 857 em học TNTH : 857 em tỉ lệ : 100% Tổng số 15-25 tuổi biết chữ: 1869/1856 tỉ lệ: 99,3% b Tình hình học sinh: * Đầu năm học 2016-2017 trường có 671/284 nữ * HSDT: 104/42 nữ; HS KT học hòa nhập: 3/2 nữ - Tỷ lệ huy động học sinh lớp 100% Trong đó: Các khối lớp: -Khối lớp 1: lớp có 134/52 nữ Dân tộc: 22/10 nữ -Khối lớp 2: lớp có 155/70 nữ Dân tộc: 23/10 nữ -Khối lớp 3: lớp có 153/65 nữ Dân tộc: 28/11 nữ -Khối lớp 4: lớp có 121/53 nữ Dân tộc: 11/5 nữ -Khối lớp 5: lớp có 108/44 nữ Dân tộc: 20/6 nữ Tổng số: 671 hs/27 lớp * Học sinh tuyển tuổi vào lớp 1: 132/52 nữ; * Có 27 lớp học buổi / ngày, 10 lớp bán trú có 297 học sinh học bán trú * Địa bàn giảng dạy: Gồm điểm + Điểm trường chính: 18 lớp TSHS: 519/296 nữ + Điểm Minh Đông: lớp TSHS: 61/25 nữ + Điểm Trấn Dương: lớp TSHS: 91/37 nữ Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 11 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 II CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ GIẢNG DẠY : Đội ngũ : a Tình hình CBCC: - CBQL: 3/2 nữ; Tổng số: 56/ 47 nữ chia ra: TPT: 1/0 nữ; GV: 46/42 nữ; đó: 37 giáo viên tiểu học, giáo viên thể dục, 02 giáo viên âm nhạc, 02 giáo viên mĩ thuật, 03 giáo viên anh văn, 02 giáo viên tin học, NV: 6/3 nữ đ/c hợp đồng thời hạn, 01 hợp đồng 68 Giáo viên đạt chuẩn: 46/46 đ/c Tỷ lệ 100%; Trên chuẩn: 42/46 đ/c tỷ lệ 91,3% Đại học 21/20 nữ, Cao dẳng: 21/20 nữ, THSP: 4/2 nữ b Tổ chuyên môn: tổ ( tổ:1 ; tổ:2 ;tổ:3 ;tổ:4 ;tổ:5 ) Cơ sở vật chất: Từ điểm trường lẻ đến điểm trường có 27 phòng học, 12 phòng xây cấp 3, 15 phòng xây cấp Cơ sở vật chất phục vụ bên đầy đủ, quy cách theo lứa tuổi học sinh Trang thiết bị dạy học tạm đầy đủ, phục vụ dạy học Nhìn chung bước vào năm học 2016 2017 từ phòng học, CSVC, thiết bị dạy học ổn định IV CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN Chỉ tiêu yêu cầu học sinh a Tiểu học : - Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0% - Tỉ lệ học sinh lên lớp : 99,4% - Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học : 100% Chất lượng học tập cuối năm : 99,4% học sinh chuyển lớp - Tổng số học sinh khen thưởng cấp trường: 510 tỉ lệ: 80% Tong khen thưởng toàn diện: 276em, khen thưởng mặt 234 em - Tổng số học sinh khen thưởng cấp huyện: 12 tỉ lệ: 1,9% - Các tiêu khác : 100% tham gia nhiệt tình phong trào trường giảng dạy Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 12 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 đầy đủ, chuyên đề an toàn giao thông, giáo dục môi trường, quyền bổn phận trẻ em, cách nghiêm túc, thích hợp, lồng ghép giáo dục tiết kiệm lượng hiệu quả, rèn kỹ sống môn học Tham gia tốt phong trào hội thi chữ đẹp hoạt động khác Phòng GD&ĐT tổ chức Các tiêu giáo viên: a) Phẩm chất đạo đức,chính trị (tổng số CB-GV 56) b) Giáo viên giỏi cấp + Giáo viên giỏi cấp huyện: 13 đ/c Giáo viên giỏi cấp trường: 34 đ/c + Giáo viên thi viết chữ đẹp cấp trường : đ/c tham gia dự thi cấp huyện c) Bồi dưỡng trình độ chuyên môn + Đạt chuẩn: 100% * Biện pháp thực : * Đối với học sinh : - Học sinh học chuyên cần vắng học phải có lý do, đến lớp phải mặc đồng phục theo qui định cuae trường Đảm bảo đầy đủ đồ dùng học tập, bảo quản tốt tài sản nhà trường, mượn sách giáo khoa, đồ dùng học tập bảo vệ chu đáo, giữ gìn cẩn thận, tránh mất, hư hỏng - Tham gia sinh hoạt ngoại khoá đầy đủ - Nghiêm túc học tập, phát huy tinh thần tự giác phát biểu xây dựng lớp - Đi học trật tự lớp, xây dựng tinh thần đoàn kết khối lớp Biết lời tôn trọng lễ phép thầy cô giáo, người lớn tuổi - Đọc sách thư viện phải bảo quản nghiêm túc - Chấp hành theo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm, nhân viên phụ trách thư viện * Đối với giáo viên : - Hồ sơ chuyên môn thực nghiêm túc theo quy chế - Bảo đảm thời gian cho tiết dạy Truyền thụ kiến thức chủ động sáng tạo học sinh dễ Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 13 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 ghi nhớ Tăng cường dự thăm lớp theo quy định khối lớp, trường - Đánh giá xếp loại học sinh thực tế tránh bệnh thành tích - Thường xuyên quan tâm đến việc chấm chữa cho điểm cách nghiêm túc, theo quy chế chuyên môn - Chấp hành tốt phân công cấp - Tham gia sinh hoạt tổ khối chuyên môn nghiêm túc, nội dung phong phú - Kịp thời báo cáo công việc cần thiết, đề xuất với Chi , BGH , BCH Công Đoàn, để giải kịp thời - Tham gia tập huấn, họp hội đồng đầy đủ nghiêm túc - Chấp hành sinh hoạt định kỳ, dự rút kinh nghiệm giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tích hợp tiết kiệm lượng, lồng ghép kỹ sống môn học - Chấp hành tốt nghị mà Hội nghị Nhà Giáo lao động đầu năm học - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Công tác quản lý : - Xây dựng môi trường giáo dục Tổ chức Hội nghị Nhà Giáo người lao động, Hội Nghị giáo dục Thị Trấn, Đại hội Hội phụ huynh HS, tham mưu tốt với quyền địa phương chăm lo nghiệp giáo dục Tổ chức hội nghị Nhà Giáo người lao động tháng 9, qua quán triệt tình hình phương hướng nhiệm vụ năm học, đồng thời đề tiêu cụ thể cho công việc, cụ thể hoá quy định quan đ/c phải tham gia đóng góp nghị thực cách nghiêm túc - Tham mưu với quyền địa phương, tổ chức Hội nghị đồng giáo dục - Kiểm tra, đánh giá công tác thường xuyên, trung thực khách quan, biểu dương cá nhân có nhiều thành tích phong trào thi đua cách kịp thời - Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, nhiều hình thức - Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học, triển khai cụ thể yêu cầu, công việc cần tham gia Ban đại diện với phụ huynh Củng cố BĐ D cha mẹ học sinh để hoạt động Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 14 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Báo cáo thường xuyên công tác chất lượng số lượng cho phụ huynh ,đồng thời nêu phương hướng cụ thể tháng, học kỳ - Tham mưu tốt với Đảng uỷ - HĐND - UBND, phối hợp với ban ngành hỗ trợ cho trường hoạt động cách có hiệu Chấp hành nghị hội khuyến học Công tác đoàn thể nhà trường: * Công tác Đảng: - Hằng tháng đề nghị cụ thể, lãnh đạo hoạt động năm học Kết hợp với đoàn thể xây dựng tập thể đoàn kết trí cao - Chỉ đạo, xây dựng lực lượng Đảng viên tiên phong hoạt động - Tích cực tham gia hoạt động trường Công đoàn triển khai - Chống tượng tiêu cực trường học - Phấn đấu phát triển từ đến đ/c Đảng viên - Cuối năm 2016 đạt chi “Trong vững mạnh” * Công tác Công đoàn: - Hoàn thành nhiệm vụ thủ tục hồ sơ công nhận đạt chuẩn quan văn hóa - Kết hợp tham mưu với Chi BGH, đoàn thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học - Xây dựng tập thể CB-CNV có timh thần đoàn kết cao, chấp hành tốt phân công cấp trên, tránh bệnh thành tích giáo dục - Phát động phong trào thi đua ngày lễ lớn, hiệu chất lượng cao - Thường xuyên giúp đỡ gặp khó khăn đóng đoàn phí đầy đủ,sử dụng mục đích - Phấn đấu năm có từ đến đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi xem xét kết nạp - Vận động đoàn viên tham gia tốt hoạt động, vận động phong trào thi đua cấp đề * Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 15 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Củng cố kiện toàn tổ chức công tác Đoàn trường học, số đ/c Đoàn viên tham gia sinh hoạt với tổ chức Đoàn địa phương cách nghiêm túc có hiệu - Phát động nhiều phong trào thi đua vào ngày lễ lớn -Phát động phong trào công trình nhỏ trường học Chi đoàn phát động, hỗ trợ cho Đội TNTP làm tốt hoạt động phong trào * Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: : - Đề kế hoạch cụ thể cho hoạt động hàng tuần, tháng phù hợp với kế hoạch Hội Đồng Đội đề năm - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt Đội phù hợp với chủ điểm Hoạt động nhiều hình thức phong phú - Chú trọng công tác phát triển Đội viên mới, chăm lo công tác Sao Nhi Đồng - Tham gia tốt hoạt động ngoại khoá, tham gia giao lưu cụm thi đua trường - Phát động phong trào đóng góp quỹ Đội để giúp đỡ em học sinh trường gặp khó khăn - Kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào thi đua Đội viên khối lớp nhiều hình thức, xây dựng tốt tinh thần đoàn kết Biết bảo vệ tài sản tập thể Thành lập đội cờ đỏ theo dõi hoạt động, chấm điểm thi đua tuần Duy trì tốt chào cờ đầu tuần B/KIẾN TẬP CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GSKT: DƯƠNG THỊ THU HUỆ I/ Đặc điểm tình hình: - Sĩ số học sinh nay: 671/284 nữ -Học tập vui chơi hoạt động khác Ưu điểm: - Là trường phấn đấu năm học 2016-2017 trang thiết bị bổ sung theo yêu cầu nhà trường Đạt trường chuẩn quốc gia mức nâng chuẩn mức Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 16 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 -GV nhiệt tình công tác Nắm phương pháp dạy tích cực theo hướng đổi mới, tổ chức nhiều hình thức dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ -Học sinh có ý thức học tập -Một số em khả tiếp thu nhanh -Đa số trẻ ý tập trung vào hoạt động lắng nghe cô giảng II/ Nhiệm vụ công tác chủ nhiệm thời gian kiến tập +Xây dựng tập thể học sinh ngoan +Tìm hiểu hồ sơ, sồ sách cùa GVCN, cách ghi chép, soạn biểu bảng +Nắm sĩ số lượng học sinh,làm quen về: tên, sở thích, đặc điểm cá nhân khác +Trò chuyện với em, giúp đỡ em chậm phát triển, cá biệt +Tiếp xúc với phụ huynh đón học sinh +Lên lớp làm công tác chủ nhiệm, với tất hoạt động III/ Biện pháp cụ thể: - Đầu năm dựa vào kế hoạch trường xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể, phù hợp với tình hình lớp - Hàng tháng theo dõi việc học tập - Đầu tư soạn giảng chất lượng, lồng ghép chuyên đề trọng tâm vào hoạt động - Theo dõi giáo án duyệt trước dự theo quy định - Tạo môi trường thân thiện với học sinh hoạt động - Bản thân tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, làm đồ dùng, đồ chơi theo dạng mở thực kế hoạch hoạt động theo trường tiểu học phát huy tính tích cực học sinh - Phối hợp phụ huynh để giáo dục đạo đức học sinh nhắc nhở học sinh học tập nhà -Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao IV/ Kinh nghiệm kiến tập: - Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm cao công tác, linh hoạt nhạy bén tình Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 17 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Luôn thực tốt quy chế chuyên môn - Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua bạn đồng nghiệp, đầu tư soạn giáo án áp dụng vào dự - Tích cực tham gia tốt phong trào thi đua đạt kết cao - Luôn quan tâm đến học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chăm sóc tạo niềm tin phụ huynh tin cậy - Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao GIÁO SINH KIẾN TẬP Dương Thị Thu Huệ PHẦN III ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU 1/ ĐÁNH GIÁ CHUNG 1.1/ Đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật: - Chấp hành nội quy, quy chế kiến tập sư phạm - Thực nội quy, quy chế nghiêm chỉnh chấp hành thời khoa biểu đoàn kiến tập phân công Ban giám hiệu - Thực theo hướng dẫn hành quản lý, tổ trưởng chuyên môn, ban điều hành giáo viên hướng dẫn trường kiến tập sư phạm, hoàn thành tốt kế hoạch giao 1.2/ Về thực nhiệm vụ: * Nhận thức cá nhân: Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 18 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Trong trình kiến tập em luôn: + Chấp hành nội quy, quy chế kiến tập sư phạm nội quy chất lượng công tác quyền lợi trường kiến tập + Thực nội quy kiến tập nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa biểu đoàn kiến tập phân công thầy cô hướng dẫn - Tuân thủ theo hướng dẫn trường kiến tập sư phạm hoàn thành tốt kế hoạch giao 1.3/ Việc thực nhiệm vụ giáo viên trường kiến tập: - Nhận thức nhiệm vụ giao: Em nhận thấy hết, thân em xem nhiệm vụ vô quan trọng phải phấn đấu nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Thực tốt quy định sinh hoạt chuyên môn quản lý thầy cô hướng dẫn - Thực tính gương mẫu học sinh, giữ ngôn ngữ mẫu mực, hành động đắn trang phục gọn gàng, giản dị phù hợp với hoạt động sư phạm có tính giáo dục - Đối với giáo viên trường kính trọng, lễ phép gần gũi - Đối với học sinh trường quan tâm vui vẻ hòa đồng 1.4/ Đánh giá chung việc xử lý quan hệ với cán giáo viên nhân dân địa phương: Với nhận thức đắn nghề nghiệp sau này, nên thân tự cố gắng khắc phục khuyết điểm hạn chế, có mối quan hệ tốt với cán giáo viên, tạo không khí hòa đồng cho em cảm thấy tự tin với nhân dân địa phương: Có cử tôn trọng để tạo thiện cảm phụ huynh học sinh 2/ NHỮNG CHUYỂN BIẾN, KỸ NĂNG SƯ PHẠM CỦA BẢN THÂN: Qua đợt kiến tập lần em thấy công lao vất vả cô khó khăn công tác giảng dạy sống lòng nghề nghiệp “Trồng người” từ làm cho em thấy quý trọng yêu mến nghiệp giáo dục Trong trình lớp kiến tập, đúc kết cho số kinh nghiệm quý giá không nhiều cần thiết, từ phong cách lên lớp đến tri thức chuyên môn, làm để tổ chức lớp học sinh động, biết cách xử lý tình sư phạm khác cách tế nhị có hiệu Tuy nhiên Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 19 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 mắc số sai sót cần phải khắc phục nhiều để hoàn thiện thân Mong quý thầy cô bỏ qua cho em Nâng cao nhận thức giáo dục nghề dạy học giai đoạn Qua kiến tập sư phạm rút nhiều phương pháp học cách tích lũy kiến thức bổ sung cho việc giảng dạy sau Qua việc khảo sát với thực tế, cụ thể qua đợt kiến tập sư phạm đợt kiến tập định cho em có thi tốt nghiệp hay không, cho em biết khả học hai năm trường sư phạm em Nhờ có đợt kiến tập tiếp thu nhiều bổ ích, từ lĩnh vực kiến thức, phương pháp đến tình xử lý sư phạm 3/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC, KỸ NĂNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC: Áp dụng kiến thức học trường Đại Học Quảng Nam đợt kiến tập sư phạm Tuy kỹ giáo dục thân chưa đạt hiệu cao hình thành nét Qua tiết dạy, khả áp dụng kiến thức học kỹ giáo dục nâng cao hoàn thiện Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 20 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ ĐỢT KIẾN TẬP Quá trình kiến tập trường Tiểu học Kim Đồng, khoảng thời gian kiến tập không nhiều giúp em học hỏi thông suốt nhiều điều mà học trường, em học lý thuyết mơ hồ, chưa hình dung buổi sinh hoạt học tập, buổi đứng lớp Nay em xuống trường tận mắt nhìn thấy cảnh sinh hoạt công việc thầy cô học sinh trường Cũng nhờ đợt kiến tập em dự tham gia hoạt động trường, em cảm thấy giáo viên không đơn giản tưởng tượng Tuy biết nghề vất vả, khó khăn khác nhau, nghề dạy học thật khó khăn, vất vả, gian nan, thức khuya dậy sớm cảm nhận vất vả ấy, có người nghề thấu hiều thông cảm cho được, thầy cô tận tình chu đáo coi học sinh Cũng nhờ tình thương mà thầy cô không ngại khó khăn gian khổ GIÁO SINH KIẾN TẬP Dương Thị Thu Huệ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CỦA HIỆU TRƯỞNG Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 21 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Nhận xét : Ưu điểm : Nhược điểm: 2.Kết điểm số : ( Bằng chữ) Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 22 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 23 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 2/ Nhận xét giáo viên hướng dẫn: Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 24 [...]... Dương: 5 lớp TSHS: 91/37 nữ Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 11 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 II CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ GIẢNG DẠY : 1 Đội ngũ : a Tình hình CBCC: - CBQL: 3/2 nữ; Tổng số: 56/ 47 nữ được chia ra: TPT: 1/0 nữ; GV: 46/42 nữ; trong đó: 37 giáo viên tiểu học, 2 giáo viên thể dục, 02 giáo viên âm nhạc, 02 giáo viên mĩ thu t, 03 giáo viên anh văn, 02 giáo viên tin học, NV: 6/3... NHIỆM: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM GSKT: DƯƠNG THỊ THU HUỆ I/ Đặc điểm tình hình: - Sĩ số học sinh hiện nay: 671/284 nữ -Học tập vui chơi và các hoạt động khác Ưu điểm: - Là ngôi trường phấn đấu năm học 2016-2017 trang thiết bị được bổ sung theo yêu cầu của nhà trường Đạt trường chuẩn quốc gia mức 1 và nâng chuẩn mức 2 Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 16 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017... được nâng cao và hoàn thiện hơn Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 20 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ ĐỢT KIẾN TẬP Quá trình đi kiến tập ở trường Tiểu học Kim Đồng, tuy khoảng thời gian kiến tập không nhiều nhưng đã giúp em học hỏi thông suốt rất nhiều điều mà khi học ở trường, em chỉ được học trên lý thuyết rất mơ hồ, chưa hình dung ra buổi sinh hoạt học tập,... cho nhau được, các thầy cô tận tình chu đáo coi học sinh như con Cũng nhờ tình thương ấy mà các thầy cô không hề ngại khó khăn gian khổ GIÁO SINH KIẾN TẬP Dương Thị Thu Huệ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CỦA HIỆU TRƯỞNG Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 21 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 1 Nhận xét : Ưu điểm : ... Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 22 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 23 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 ... 276em, khen thưởng các mặt 234 em - Tổng số học sinh khen thưởng cấp huyện: 12 tỉ lệ: 1,9% - Các chỉ tiêu khác : 100% tham gia nhiệt tình các phong trào của trường giảng dạy Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 12 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 đầy đủ, các chuyên đề an toàn giao thông, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận trẻ em, một cách nghiêm túc, thích hợp, lồng ghép giáo dục tiết kiệm... nhiệt tình trong công tác Nắm được phương pháp dạy tích cực theo hướng đổi mới, tổ chức nhiều hình thức dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng -Học sinh có ý thức trong học tập -Một số em khả năng tiếp thu nhanh -Đa số trẻ chú ý tập trung vào các hoạt động và lắng nghe cô giảng bài II/ Nhiệm vụ công tác chủ nhiệm trong thời gian kiến tập +Xây dựng tập thể học sinh ngoan +Tìm hiểu hồ sơ, sồ sách cùa... tốt nhiệm vụ được giao IV/ Kinh nghiệm trong kiến tập: - Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, linh hoạt nhạy bén trong mọi tình huống Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 17 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Luôn thực hiện tốt trong quy chế chuyên môn - Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua... cao - Luôn quan tâm đến học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chăm sóc luôn tạo niềm tin được phụ huynh tin cậy - Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao GIÁO SINH KIẾN TẬP Dương Thị Thu Huệ PHẦN III ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU 1/ ĐÁNH GIÁ CHUNG 1.1/ Đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật: - Chấp hành nội quy, quy chế kiến tập sư phạm - Thực hiện nội quy, quy chế nghiêm... chuyên môn, của ban điều hành của giáo viên hướng dẫn và trường kiến tập sư phạm, luôn hoàn thành tốt kế hoạch được giao 1.2/ Về thực hiện các nhiệm vụ: * Nhận thức cá nhân: Sinh viên kiến tập: Dương Thị Thu Huệ 18 Báo cáo kiến tập sư phạm khóa 2015-2017 - Trong quá trình kiến tập em luôn: + Chấp hành nội quy, quy chế kiến tập sư phạm và nội quy chất lượng công tác và quyền lợi của trường kiến tập + Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach KTap trâm, Bai thu hoach KTap trâm, Bai thu hoach KTap trâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay