1672268880ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH kì GIỮA kì 1 lop 5

5 650 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:14

Trường TH Kim Đồng Lớp 5/ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 40 phút Đề: Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (4 điểm) Câu 1: Số thập phân có: Bốn mươi hai đơn vị, bảy phần mười, chín phần trăm viết là: A 402,79; B 42,79; C 42,709 Câu 2: Giá trị chữ số số thập phân 38,96 là: A B C Câu 3: Khoanh vào số thập phân lớn số sau: A 37,32; B 37,023; C 37,302 Câu 4: 56 dm2 = m2 ? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 560; B 0,056 C 0,56; Bài 2: Viết số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1điểm) 0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm) a 35m 23cm = m; c 5,34km2 = ha; b 21dm 3cm = dm d 515dm2 = m2 Bài 4: Bài toán (2 điểm): Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 1200 thông Hỏi 12 ngày đội trồng thông? Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết: (1 điểm) 56,7 < x < 59,7 Trường TH Kim Đồng Lớp 5/ x = (hoặc x = ) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian làm bài: 40 phút Đề: Đọc hiểu: Đọc thầm Những sếu giấy (SGK trang 35, TV5 tập Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Bài văn Những sếu giấy gồm đoạn: A đoạn; B đoạn; C đoạn Câu 2: Thành phố gánh chịu hai bom nguyên tử Mỹ ném xuống? A Hi-rô-si-ma; B Na-ga-xa-ki; C Cả hai thành phố Câu 3: Có người Hi-rô-si-ma chết bị nhiễm phóng xạ nguyên tử? A 50 000; B 10 000; C 100 000 Câu 4: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên từ nào? A tuổi; B 10 tuổi; C 15 tuổi Câu 5: Cô bé hi vọng kéo dài sống cách nào? A Ông tiên xuất cứu cô B Gấp sếu giấy, cô tin vào truyền thuyết nói gấp đủ 1000 sếu giấy treo quanh phòng khỏi bệnh; C Mong gặp bác sĩ giỏi cứu cô Câu 6: Xúc động trước chết Xa-xa-cô, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma làm gì? A Biểu tình lên án tội ác Mỹ B Cùng đến đưa tang cô C Quyên tiền xây dựng tượng đài tưởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại Câu Từ “chết” câu sau có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Xúc động trước chết em, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma quyên góp tiền xây tượng đài tưởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại Câu Từ nhiều nghĩa từ ? 2/ Chính tả: Nghe – Viết: Dòng kinh quê hương 3/ Tập làm văn: Hãy tả cảnh đẹp địa phương em Biểu điểm chấm MÔN TOÁN Bài 1: (4 điểm) Khoanh vào câu ghi diểm Câu 1: B; Câu 2: B; Câu 3: A; Câu 4: C Bài 2: (1 điểm) Viết vị trí số ghi điểm 0,187; 0,197; 0,32; 0,321; 0,4; Bài 3: (2 điểm) Đúng câu ghi 0,5 điểm a 35m 23cm = 35,23 m; b 21dm 3cm = 21,03 dm c 5,34km = 534 ha; d 515dm2 = 5,15 m2 Bài 4: (2 điểm) Chọn hai cách Cách 1: Rút đơn vị Số thông ngày đội trồng là: 1200 : = 400 ( cây) Số thông đội trồng 12 ngày là: 400 x 12 = 4800 (cây) Đáp số: 4800 Cách 2: Tìm tỉ số 12 ngày gấp ngày số lần là: 12 : = (lần) Số thông đội trồng 12 ngày là: 1200 x = 4800 (cây) Đáp số: 4800 Bài 4: (1 điểm) x = 67 (hoặc x = 68) MÔN TIẾNG VIỆT 1/ Đọc hiểu: (4 điểm) Khoanh vào câu ghi diểm Câu 1: B; Câu 2: C; Câu 3: C; Câu 4: A; Câu 5: B; Câu 6: C Câu 7: (1điểm)Nghĩa gốc Câu 8: (1 điểm) Viết đầy đủ ý ghi điểm, tùy vào kết học sinh GV ghi điểm 2/ Chính tả: (2 điểm) Sai lỗi trừ 0,2 điểm 3/ Tập làm văn: (3 điểm) Tùy vào nội dung văn học sinh giáo viên ghi điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 1672268880ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH kì GIỮA kì 1 lop 5, 1672268880ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH kì GIỮA kì 1 lop 5, 1672268880ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH kì GIỮA kì 1 lop 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay