XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC

9 226 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:09

XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIANCHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCXÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIANCHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCXÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIANCHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCXÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIANCHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG & BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bùi Thị Thành, Trần Thị Tố Trinh (Sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Tiểu học) GVHD: PGS TS Nguyễn Thị Ly Kha TÓM TẮT Chứng khó đọc (Dyslexia) dạng khuyết tật học tập phổ biến trẻ em Không gặp khó khăn đọc, nói, viết, tính toán mà trẻ bị Dyslexia có vấn đề tri nhận không gian Vì song song với vật lý trị liệu, tâm lí trị liệu,… tập vận động tập tri nhận không gian xem nội dung cần ý can thiệp trị liệu cho trẻ khó đọc Giả thiết đặt HS lớp mắc chứng khó đọc can thiệp sớm phương pháp đa giác quan kết hợp chặt chẽ với tập vận động, tri nhận không gian bên cạnh tập nhận thức âm vị, nhận thức tả, đọc lưu loát, mở rộng vốn từ có chuyển biến tốt việc học đọc Bài báo đề cập đến việc thử nghiệm xây dựng 11 tập vận động kết hợp với 17 tập tri nhận không gian ứng dụng tập can thiệp cho HS lớp Tp.HCM mắc chứng khó đọc Từ khóa: chứng khó đọc, tập vận động, tri nhận không gian, can thiệp trị liệu, HS lớp ABSTRACT Building the muscle exercises and spatial awareness exercises for grades dyslexic students Dyslexia is a general learning disability in children Not only have trouble in reading, speaking, writing, numeracy that dyslexic children also have problems with spatial awareness So along with physical therapy, psychology, then the muscle exercises and spatial awareness exercises are considered a noteworthy method of treatment for dyslexic children On the assumption that if grade dyslexic students is early intervened by multisensory method and combine with muscle exercises, spatial awareness exercises and phonological awareness, orthography, vocabulary there will be positive changes in their reading This article mentions experiment in building the 11 muscle exercises and 17 spatial awareness exercises and bring it into practise for 1st grade students in HCMC infected by Dyslexia syndrome Keywords: dyslexia, muscle exercises, spatial awareness, to be intervened, grade students Vấn đề tri nhận không gian trẻ mắc chứng khó đọc 1.1 Tri nhận không gian hoạt động đọc Tri nhận không gian (hay tri giác không gian) theo tâm lí học tri giác hình dáng, độ lớn, vị trí, độ xa phương hướng vật tồn không 52 Năm học 2012 - 2013 gian Loại tri giác giữ vai trò quan trọng tác động qua lại người với môi trường xung quanh, điều kiện để người định hướng môi trường Người mắc chứng khó đọc thường rối loạn việc tri nhận không gian: trên, dưới, trái, phải, trước, sau kéo theo gặp rối loạn việc tri nhận vị trí âm, khó giải mã tiếng Do đó, họ không hiểu nghĩa từ, câu, đoạn văn, văn Vì thế, việc rèn luyện cho trẻ khả tri nhận không gian tốt điều quan trọng [15] 1.2 Tri nhận không gian trẻ lớp mắc chứng khó đọc Chứng khó đọc tình trạng thiểu học tập đặc trưng khó khăn việc diễn đạt tiếp nhận ngôn ngữ nói hay viết Các nghiên cứu Vidyasagar TR &Pammer K (2009), Facoetti (2000, 2009), cho thấy có khuyết tật cụ thể việc chuyển ý thời gian tập trung ngắn, không đủ lâu để xử lí hình ảnh cách hiệu mong đợi Và thiếu tập trung ý lựa chọn hình ảnh người mắc chứng khó đọc, theo tác giả trên, khó khăn cụ thể việc định hướng độ tập trung ý Các nghiên cứu chứng khó đọc biết đến cho biểu chứng khó đọc thường thấy qua hành vi vận động vụng về, khó khăn với việc vận động; thường lẫn lộn trái/phải, trên/dưới, kéo theo đọc, trẻ thường thêm bớt, đảo trật tự âm, từ; bắt đầu với vị trí không xác, viết thường thêm bỏ nét, viết không kiểu dạng chữ, chiều hướng chữ, không hàng, không ý đến khoảng cách chữ,… (Nguyễn Thị Ly Kha 2012, 2013b, Bùi Thế Hợp 2013) 1.3 Bài tập vận động tập tri nhận không gian cho HS lớp có khó khăn đọc Bài tập vận động sử dụng nghiên cứu bao gồm vận động thô vận động tinh Những tập nhằm thu hút tập trung trẻ lâu liên tục cách phối hợp giác quan thể, từ giúp việc nghe, nói linh hoạt Việc học Tiếng Việt đòi hỏi trẻ có khả tri nhận không gian việc xác định thứ tự âm vị, thứ tự chữ cái, thứ tự từ…; xác định chiều hướng dấu phụ… Các tập vận động kết hợp tập tri nhận không gian có tác dụng không nhỏ việc giúp trẻ rèn luyện khả tri nhận thứ tự trước sau, dưới, ngoài, trái phải… từ khắc phục loại lỗi đọc viết mà HS bình thường, HS bị chứng khó đọc thường mắc phải Loại tập này, tìm thấy trang web Hiệp hội Dyslexia quốc gia pháp triển, www.listenandlearn.com.au/disorders_dyslexia.asp, www.bdadyslexia.org.uk, Nhưng Việt Nam, thời điểm (4/2013), chưa có nghiên cứu bàn cách hoàn chỉnh vấn đề dạy học cho HS lớp mắc chứng khó đọc Các viết có đề cập đến vấn đề tri nhận không gian trẻ chủ yếu tập trung vào khía cạnh từ kết tri nhận không gian khách quan tồn đầu óc người, thường gọi “không gian tri giác”, đến việc sử dụng hoạt động hàng ngày Thành thử, nói thời điểm nước ta phác thảo có tính thử nghiệm số tập giúp HS lớp định hướng không gian, khắc phục nhầm lẫn đọc viết âm vị - tự vị có liên quan tới khả tri nhận không gian Nguyễn Thị Ly Kha Phạm Hải Lê 53 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH (2013b), chưa có công trình công bố việc xây dựng thử nghiệm tập vận động, tập tri nhận không gian cho HS mắc chứng khó đọc Các tập vận động xây dựng nghiên cứu gồm tập vận động tay chân, tập vận động thô, với tập vận động tinh (tô màu, vẽ,…) Các tập tích hợp với yếu tố tri nhận không gian trái phải, - dưới, trước - sau, giúp trẻ chơi mà học tạo tâm cho trẻ bắt đầu tiết học thay đổi “bầu không khí” giảm căng thẳng cho trẻ Bên cạnh tập vận động có tập hỗ trợ tri nhận không gian tích hợp với nhóm tập ngôn ngữ khác nhằm giúp trẻ không bị nhầm lẫn tri nhận không gian góp phần cải thiện khả đọc trẻ Giả thiết đặt : trẻ lớp mắc chứng khó đọc can thiệp sớm phương pháp đa giác quan kết hợp chặt chẽ với tập vận động, tập hỗ trợ tri nhận không gian bên cạnh tập nhận thức âm vị, nhận thức tả, đọc lưu loát, mở rộng vốn từ có chuyển biến tốt việc học đọc Xây dựng thử nghiệm tập vận động tập tri nhận không gian 2.1 Căn xây dựng thử nghiệm hệ thống tập 2.1.1 Căn đặc điểm tâm sinh lí ngôn ngữ HS lớp Một mắc chứng khó đọc Theo nhà nghiên cứu, trẻ mắc chứng khó đọc thường có khó khăn sau :  Về tầm nhìn: Nhìn thấy chuyển động không tồn đọc, viết Khó khăn quan sát dù mắt điều tiết bình thường Thiếu nhận thức sâu sắc tầm nhìn ngoại vi  Về vận động: Thiếu phối hợp, gặp khó khăn môn thể thao bóng nhóm, kỹ vận động so với trẻ đồng trang lứa Dễ bị say tàu xe Lẫn lộn trái/phải trên/dưới  Bộ nhớ / nhận thức: Nhớ bề đối tượng tốt ghi nhớ Nhận biết vật, không thông qua ngôn ngữ nói hay viết mà thông qua hình ảnh  Hành vi: Có ý thức đòi hỏi công cao Có thể người gây cười, pha trò lớp người nói lớp Dễ bị dị ứng, nhiễm trùng tai Thường ngủ sâu ngủ chập chờn Sai lầm triệu chứng tăng lên đáng kể gặp nhầm lẫn, sức khỏe kém, áp lực thời gian, căng thẳng cảm xúc  Về ngôn ngữ: Vốn từ nghèo nàn trẻ trang lứa, thường đảo đổi âm, chữ, thêm bớt âm, chữ, từ đọc, viết, đọc chậm, không quán đánh vần đọc trơn, đọc lưu loát kém,… 2.1.2 Căn chương trình, SGK môn Tiếng Việt Môn tiếng Việt lớp Một học 350 tiết vòng 35 tuần Kiến thức lớp Một chia làm mảng tiếng Việt Văn học, với nội dung học âm, vần, chữ cái, điệu, dấu ghi điệu, số quy tắc tả; từ ngữ, số đoạn văn, văn, thơ nhà trường, gia đình, thiên nhiên, đất nước; dấu chấm, dấu chấm hỏi, nghi thức lời nói Phần học âm, vần bố trí học kì I (18 tuần) nửa đầu học kì II (6 tuần) với 103 bài, cung cấp tất âm hầu hết khuôn vần tiếng Việt 54 Năm học 2012 - 2013 2.1.3 Căn thực trạng lỗi HS thực trạng dạy học cho HS bị chứng khó đọc Thực trạng khó khăn vận động tri nhận không gian HS, hay nhầm lẫn trái/phải, dấu sắc/dấu huyền, đảo trật tự vị tự tiếng,… để xây dựng sử dụng tập nhằm can thiệp cho HS bị chứng khó đọc Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy việc rèn luyện khả vận động tri nhận không gian cho HS lớp có khó khăn tri nhận không gian liên quan tới việc đọc, chưa quan tâm Khảo sát ý kiến giáo viên (đã chưa tập huấn Dyslexia), PHHS, thấy biểu lựa chọn nhiều là: Khi đọc viết thường lẫn lộn, đảo, đổi, bỏ sót: thêm từ, chữ: thay từ, chữ1 Điều cho thấy giáo viên, PHHS bước đầu có nhận thức dấu hiệu nhận biết chứng khó đọc dựa vào khả vận động tri nhận không gian HS Nhưng hỏi ý kiến cách thức giúp đỡ HS có khó khăn đọc, hầu hết GV PHHS chọn phương pháp tăng cường luyện đọc cho HS mắc chứng khó đọc Còn phương pháp dùng cho trẻ bí chứng khó đọc, sử dụng phương pháp đa giác quan; sử dụng tập chuyên biệt,… lại chưa quan tâm lựa chọn 2.2 Bài tập vận động – tri nhận không gian cho trẻ mắc chứng khó đọc2 Tiếng Việt thuộc loại hình chữ ghi âm âm vị, trật tự tự vị cho chữ theo trật tự cấu trúc âm đoạn Vì vậy, học đọc, trẻ cần xác định vị trí âm, vần, dấu nhiên, người gặp rối loạn việc tri nhận vị trí âm khó giải mã tiếng, không hiểu nghĩa từ, câu, đoạn văn Xuất phát từ mục đích khắc phục nhóm lỗi đọc trẻ nhầm lẫn tự vị có hình dạng tương tự khác hướng không gian, xây dựng hệ thống tập gồm tập vận động thô, vận động tinh tập tri nhận không gian 23 giáo án minh họa cho tập: Hệ thống tập vận động BT vận động thô (6 trò chơi) Năm ngón tay xinh Tay chân đồng lòng Lò cò xuyên Việt Tin ba chữ Nhà thiết kế tài ba Hiểu ý đồng đội BT vận động tinh (5 trò chơi) Tranh đẹp Tớ vẽ tranh Tìm nhà cho Thỏ Đường chữ Những nét chữ hướng Hệ thống tập tri nhận không gian (17 trò chơi) Kết hợp với BT Kết hợp với Kết hợp với BT nhận thức âm vị BT tả mở rộng vốn từ Đãi cát tìm vàng Đám mây Chuyện Bác đưa thư muôn màu “Công, ong Đám mây muôn Bác nông quạ” màu dân tí hon Lạc vào mê Đổi màu chữ Mê cung cung Đi tìm nửa huyền bí Những chữ Bịt mắt bắt chữ Bé dọn kỳ diệu Khắc xuất hàng Bác nông dân Mê cung huyền bí tí hon Tập làm cảnh sát Kết khảo sát có khác biệt nhiều so với kết Đặng Ngọc Hân (2012) Lê Thị Thuỳ Dương (2012) Sự khác biệt đó, cho có nhận định nêu Các tập thiết kế sở tập Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Hải Lê (2013b), Phạm Hải Lê (2013, tư liệu cá nhân) 55 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Hệ thống tập vận động thô: Các trò chơi giúp HS phân biệt trái/phải trên/dưới với nhiều nội dung hình thức khác giơ tay trái/phải theo hiệu lệnh, đổi vị trí tay trái/phải chân trái/phải, tự lệnh, tạo câu hỏi trả lời nhảy theo yêu cầu lên xuống dưới; kết hợp giúp HS phân biệt trái/phải trên/dưới nói “trên trên – trái trái trái HS đặt tay lên đầu tiến chân trái bước Tên trò chơi đặt nhằm tạo thân thiện gần gũi với HS như: Năm ngón tay xinh, Tay chân đồng lòng, Lò cò xuyên Việt, Tin ba chữ,… Chẳng hạn trò chơi “Nhà thiết kế tài ba” HS gấp giấy theo hướng dẫn GV có hình minh họa chi tiết bước để HS dễ hình dung Hệ thống tập vận động tinh: Gồm trò chơi rèn cho trẻ khả phối hợp tay – mắt, đồng thời giúp em phát triển tri giác với tiếp xúc tay hoạt động: tô, vẽ, trò chơi tìm đường, xác định vị trí trái - phải nét sổ chữ b/d/p/q hay vị trí nét cong kín chữ p/q, d/b, số 6/số 9,… Chẳng hạn trò chơi “Đường chữ cái” giúp học sinh xác định biểu tượng chữ yêu cầu , để sau đó, tìm vị trí mà chữ qua Khi tìm vẽ đường cho chữ cái, HS hào hứng Hệ thống tập tri nhận không gian: Hệ thống gồm 23 tập tri nhận không gian kết hợp với tập ngôn ngữ khác nhận thức âm vị, tả, mở rộng vốn từ, đọc lưu loát, đọc hiểu nhằm giúp trẻ cải thiện khả tri nhận không gianvà khả đọc Việc kết hợp khả tri nhận không gian tập nhận thức âm vị giúp trẻ nhận biết, phân biệt phân tách âm vị cách xác Hệ thống tập xây dựng dựa lỗi mà trẻ hay mắc phải b/d/p/q, dấu sắc /dấu huyền tổ chức dạng trò chơi tên gọi thân thiện nhằm tạo hứng thú cho trẻ Khắc xuất, Tập làm cảnh sát, Bác đưa thư, Đổi màu chữ, Hái táo, Mê cung 56 Năm học 2012 - 2013 Hoặc kết hợp việc rèn khả tri nhận không gian kĩ viết tả nhằm giúp trình trị liệu đạt kết tốt Hoặc đọc câu chuyện “Công, ong quạ” (phần 2) (Từng câu viết băng giấy rời có đánh số thứ tự, HS xếp theo thứ tự dán vào bảng đọc bài) hay trò chơi “Lạc vào mê cung” HS rèn luyện khả tri nhận không gian kết hợp với hiểu nghĩa từ qua việc nối chữ tạo thành từ có nghĩa phải nối từ trái qua phải, từ xuống dưới; trò chơi kết hợp với mở rộng vốn từ: Đi tìm kho báu, Những chữ kì diệu, Bé dọn hàng, Hiểu ý đồng đội,… 2.3 Nguyên tắc phương pháp Thử nghiệm tập cho HS, tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính toàn diện, tính giáo dục, tính phát triển, tính trực quan sinh động; xếp thời gian tác động phù hợp; đa dạng hóa hình thức nội dung bài,… với việc áp dụng phương pháp trò chơi học tập phương pháp trực quan; làm mẫu; cá biệt hóa 2.4 Quy trình thực nghiệm Trước thực nghiệm, tiến hành lần khảo khả vận động, tri nhận không gian khả đọc viết3 từ chọn nhóm thực nghiệm, đối chứng nhóm HS bình thường Tùy vào kết trình độ trẻ mà thiết kế tập theo hướng cá nhân hóa.Việc tổ chức thực nghiệm thực với thời lượng buổi/tuần, buổi từ 30 đến 45 phút, ghi nhận kết sau buổi dạy, điều chỉnh nội dung tập phù hợp với lỗi sai cá nhân HS theo tính cách, khả tiếp thu em Quá trình thực nghiệm tổ chức theo hình thức cá nhân kết hợp hoạt động làm việc giấy đến vận động; tập ngôn ngữ xen kẽ tập vận động tri nhận không gian Các tập tổ chức hình thức trò chơi, khai thác vận dụng phương pháp đa giác quan ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức cho HS thi đua tạo động lực có tuyên dương nhận xét sau buổi 2.5 Mẫu thực nghiệm Chúng chọn HS để thực nghiệm hệ thống tập nhóm HS để đối chứng Tất 14 HS khảo sát ngẫu nhiên từ lớp trường nói Chúng sử dụng trắc nghiệm Nguyễn Thị Ly Kha (2012) biên soạn 57 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH tiêu chí lựa chọn dựa nhiều tài liệu nước, chủ yếu tài liệu Victoria Joffe, T.Pring (2008) với 44 biểu chứng khó đọc Chúng tiến hành lấy ý kiến giáo viên, bảo mẫu, PHHS thực kiểm tra khả đọc, viết kết hợp với quan sát thực tế từ thống kê HS có nhiều biểu chứng khó đọc Để loại trừ bớt sai số nhầm lẫn xác định, tiến hành khảo sát lần trước định chọn đối tượng Về khả vận động-tri nhận không gian: trẻ không thích tham gia vào học thể dục lớp, thích chơi nhóm nhóm nhỏ, thích hoạt động nhẹ nhàng vận động mạnh chạy nhảy Thường nhầm lẫn trái/phải, trên/dưới Về khả đọc: lẫn lộn p/q/d/đ, lẫn lộn cặp vần ua/au, ăng/ăt, hay bỏ sót dấu (tãu  tau,…), đảo ngược vị trí chữ tiếng (oam  mao,…), hay thêm dấu bỏ dấu đọc, dấu sắc/dấu huyền, bỏ sót âm cuối (nửi  nử, ,…), chưa biết ghép vần, không đọc âm đầu ghi tổ hợp đến chữ (gh, ng,…), không đọc vần ua, ưa, ia, không thống đánh vần đọc trơn (đìm  m+i) 2.6 Kết thực nghiệm  Về thái độ: HS nhóm thực nghiệm vui vẻ hợp tác, tương đối kỷ luật học tập, hứng thú với tập – trò chơi, riêng bé A.P chưa thật cởi mở với bạn, rụt rè Các trò chơi vận động thô kết hợp vận động tinh không tạo tiền đề mà giúp em hào hứng giảm bớt căng thẳng, ức chế, em thực trò chơi - tập ngôn ngữ, tập tri nhận không gian, loại tập phức tạp đòi hỏi em tập trung thời gian thực lâu Bài tập – trò chơi tri nhận không gian kết hợp với mở rộng vốn từ tạo cho em nhiều điều thú vị khai thác vốn hiểu biết em nhiều  Về tri nhận không gian khả đọc: Trung bình (1) Trung bình (2) Độ chênh lệch Phương sai (1) Phương sai (2) Độ chênh lệch TĐĐ Chữ (cc/ 60s) TĐĐ chữ (chữ/ 60s) Đọc từ rỗng (từ/ 60s) A B C A B C A B C A B C A B C 20.13 24.75 35 2.75 2.5 16 2.5 18.6 16.88 17.13 27.5 11.63 10.63 16.5 32.5 30.38 49.3 14.5 8.13 26.8 20.13 9.88 28.8 24.5 17.13 27.67 15.38 12.75 16.83 12.37 5.63 14.3 11.75 5.63 10.8 17.63 5.88 10.2 7.62 0.17 3.75 2.12 0.33 43.29 195.7 7.4 1.93 3.76 7.23 7.24 12.96 12.46 46.24 57.76 5.32 10.76 12.74 1.12 34.22 204.2 9.93 24.01 25.6 6.47 156.25 28.8 16.06 28.52 16.89 5.41 1.99 11.97 0.37 -9.07 8.48 2.53 22.08 21.84 -0.76 149.01 15.84 3.6 17.72 40.87 0.09 -8.77 -0.77 -0.75 (1) (2): Trước/Sau thực nghiệm A: Nhóm thực nghiệm B: Nhóm đối chứng 58 Trái/ phải Trên/ C: Nhóm HS bình thường Năm học 2012 - 2013 Nhìn chung độ chênh trung bình nhóm tăng (+) , tăng nhiều nhóm thực nghiệm, hầu hết nhóm bình thường đứng thứ trừ trường hợp nhóm bình thường tăng so với nhóm đối chứng, có lẽ cao gần đạt ngưỡng Phương sai dao động nhiều Ở tiêu chí TĐĐ chữ cái, trái/phải, phương sai nhóm thực nghiệm giảm, có giảm khác biệt tiêu chí này, TĐĐ chữ, đọc từ rỗng, phương sai có tăng, tập tác dụng lên phần nhóm cần có nhìu thời gian Cụ thể dựa vào bảng số liệu phần đọc chữ nhóm A1 tăng từ 20.13 lên 32.5, tăng 12.37 chữ cái/phút, nhiều B1 từ 24.75 lên 30.38, tăng 5.63 chữ cái/phút phương sai A1 từ 43.3 xuống 34.22, giảm 9.07 so với B1 195,7 lên 204,2 cho thấy nhóm thực nghiệm trung bình tăng chênh lệch ngày giảm so với nhóm học sinh không tác động KL: Bài tập dành cho nhóm thực nghiệm có kết tích cực thể việc độ lệch trung bình tăng nhiều, cao so với nhóm lại Tuy nhiên số hạn chế , cần có thời gian để thay đổi nhiều đổi tập Một vài bàn luận đề xuất Tri nhận không gian giữ vai trò quan trọng tác động qua lại người với môi trường xung quanh Đối với ngôn ngữ viết, việc gặp rối loạn tri nhận vị trí chữ dẫn đến giải mã sai tiếng hiểu sai nghĩa không hiểu nghĩa từ, câu Vì thế, việc rèn luyện cho trẻ khả tri nhận không gian quan trọng Qua thực nghiệm bước đầu với hai nhóm trẻ có biểu chứng khó đọc gặp vấn đề tri nhận không gian (nhầm lẫn trái/phải, trên/dưới), khả tập trung gặp khó khăn, yếu mặt ngôn ngữ cho thấy số hiệu đáng kể phương pháp can thiệp hệ thống tập trị liệu kết hợp phương pháp đa giác quan Tuy nhiên hệ thống tập cần hoàn thiện tăng cường rèn luyện nhiều nhằm đạt hiệu cao trình trị liệu Nếu số trẻ thực nghiệm tăng lên kết thu có độ tin cậy cao Hy vọng, thời gian tới, hệ thống tập can thiệp với tập tập nhận thức âm vị, nhận thức tả, đọc lưu loát, mở rộng vốn từ hoàn thiện việc hỗ trợ HS lớp Một mắc chứng khó đọc có nhiều thuận lợi Bên cạnh cần kế hoạch biện pháp giúp giáo viên PHHS nâng cao hiểu biết chứng bệnh biện pháp trị liệu để có phối hợp đồng từ nhiều phía giúp HS lớp bị chứng khó đọc cải thiện lực đọc nói riêng học môn Tiếng Việt nói chung Hướng phát triển đề tài: Trẻ em mắc chứng khó đọc không đơn gặp khó khăn môn Tiếng Việt mà môn khác Việc giáo dục cho trẻ cần phối hợp đồng nhiều mặt, nhiên phạm vi nghiên cứu áp dụng tập vận động tri nhận không gian môn Tiếng Việt, rèn khả đọc cho HS Bên cạnh đó, cần nghiên cứu mở rộng áp dụng phương pháp kết hợp với phân môn khác, môn Toán – thách thức trẻ khó học cần vượt qua 59 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng Việt Bùi Thế Hợp (2013), Dạy đọc cho trẻ khó khăn đọc dựa vật liệu lời nói trẻ, Luận án TS, Viện khoa học giáo dục Việt Nam Đặng Ngọc Hân, Lê Thị Thuỳ Dương (2012), Xây dựng nhóm tập nhận thức âm vị cho HS lớp mắc chứng khó đọc, Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH, Khoa GDTH, ĐHSP TP.HCM, tr.34-46 Đặng Ngọc Hân (2012), Xây dựng tập, trò chơi flash hỗ trợ hoạt động học tập HS lớp mắc chứng khó đọc, Khoá luận Cử nhân GDTH, ĐHSP.TPHCM Hoàng Tuyết (2007) Những khó khăn học tập ngôn ngữ toán HS tiểu học ĐHSP.TP.HCM - Université Libre de Bruxelles (ULB) Lê Thị Thuỳ Dương (2012), Vận dụng phương pháp đa giác quan để can thiệp trị liệu cho HS lớp mắc chứng khó đọc, Khoá luận Cử nhân GDTH, ĐHSP.TP.HCM Mai Thị Hương (2011), Chứng khó đọc HS lớp Trường Tiểu học NTT Tp Hồ Chí Minh, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân giáo dục tiểu học, ĐHSP TPHCM Nguyễn Huy Cẩn (2001), Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em Nxb ĐHQG Hà Nội, Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Hải Lê (2013a), Nhận diện trị liệu cho trẻ mắc chứng Dyslexia (Nhìn từ góc độ giáo dục ngôn ngữ), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế : Giáo dục đặc biệt hướng tới tương lai, ĐHSP Tp HCM tháng 3/2013 Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Hải Lê (2013b), Bài tập hỗ trợ HS lớp mắc chứng khó đọc tri nhận không gian, Tạp chí Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ học  Tiếng Anh 10 Facoetti, A.et al (2000), Visual-spatial attention in developmental dyslexia Cortex36, 109–123 11 Joanna Kellogg Uhry, Diana Brewster Clark (2005), Dyslexia: Theory and practice of instruction 12 M Denne, N Langdown, T Pring, and P Roy (2008), Treating Children with Expressive Phonological Awareness Therapy Work in the Clinic?, Int.J.Lang.Comm.Dis, October December 2005, Vol.40, No.4, pp.493-504 13 Murphy, Martin F (2004), Dyslexia, An Explanation, FlyleafPress.ISBN 14 Vidyasagar TR & Pammer K (2009), Dyslexia: a deficit in visuo-spatial 15 attention, not in phonological processing  Một số trang web 13 www.tamlyhocthuchanh.com 14 www.dyslexia-parent.com/exercises.html&prev=/ 15 www.passion4profession.net/en/muscle-exercises/ 16 www.livestrong.com/article/525049-how-to-use-exercise-to-overcome-dyslexia/ 60
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC, XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC, XÂY DỰNG BÀI TẬP VẬN ĐỘNG BÀI TẬP TRI NHẬN KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay