ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9 492 5
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 00:05

ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNGCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNGCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNGCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNGCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNGCỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHv Năm học 2012 - 2013 ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Sáng Du, Lí Bích Bảo, Hồ Tằng Nhục, Hồ Thúy Hoa (Sinh viên năm 3, Khoa Tiếng Trung) GVHD: TS Nguyễn Phước Lộc Lời mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Hiện nay, ngày có nhiều công ti Trung Quốc, Đài Loan đầu tư hợp tác sang nước ngoài, đặc biệt Việt Nam Do đó, nhu cầu học tiếng Trung ngày gia tăng Ví dụ năm gần đây, lượng sinh viên đăng kí vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) ngày nhiều Những năm trước, hệ cử nhân có lớp, năm số lượng lớp tăng dần đến năm 2012 Khoa Tiếng Trung mở đến lớp cử nhân Vậy làm để nâng cao lực học tập sinh viên, đặc biệt việc học từ vựng để giúp trình học tập đạt hiệu cao hơn? Do yếu tố địa lí, lịch sử, văn hoá; tiếng Việt tiếng Trung có mối quan hệ mật thiết, khăng khít với Nhiều tài liệu nghiên cứu cho rằng: tiếng Việt có 60% từ Hán Việt Những từ Hán Việt tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt học tiếng Trung, ví dụ làm tăng khả ghi nhớ nắm bắt ý nghĩa từ Tuy nhiên, vận động, thay đổi không ngừng ngôn ngữ khiến cho phận từ có chuyển di, gây không khó khăn cho người học Vậy để vận dụng tốt từ Hán Việt, tránh mắc phải lỗi nghĩa từ từ tính nó? Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng từ Hán Việt việc học tiếng Trung sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường ĐHSP TPHCM” phần giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng từ Hán Việt việc học tiếng Trung 1.2 Mục đích nghiên cứu Khảo sát ảnh hưởng từ Hán Việt trình học sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường ĐHSP TPHCM, đồng thời khảo sát mức độ nắm vững mối liên hệ ngữ nghĩa từ Hán Việt từ Hán đại bạn sinh viên, từ tìm biện pháp để học tốt từ vựng, lưu ý lỗi sai để sử dụng tiếng Trung cách xác nhuần nhuyễn 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát hiểu biết mối tương quan từ Hán Việt từ Hán đại việc học tiếng Trung sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường ĐHSP TPHCM 29 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH - Phân tích, hệ thống hóa sở lí luận từ Hán Việt từ Hán - Phân tích ảnh hưởng từ Hán Việt thiếu sót, lỗi sai thường gặp trình học tiếng Trung 1.4 Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Sự ảnh hưởng từ Hán Việt việc học tiếng Trung sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường ĐHSP TPHCM Đối tượng nghiên cứu: sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường ĐHSP TPHCM 1.5 Phương pháp luận phương pháp luận nghiên cứu - Phương pháp luận nghiên cứu: quan điểm hệ thống – cấu trúc, thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu: phân tích tổng hợp lí thuyết, phân loại, hệ thống hóa lí thuyết, điều tra giáo dục, vấn, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, thống kê Giới thiệu chung: Tổng quan từ Hán Việt Về thuật ngữ từ Hán Việt, từ trước đến nay, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đưa nhiều định nghĩa khác Nhưng khái quát từ Hán Việt phải phù hợp hai điều kiện [5]: - Chúng phải từ mượn Hán, phải có quan hệ với tiếng Hán, - Chúng phải có cách đọc Hán Việt Như ta biết, hệ trình giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ, văn hoá Việt Trung thời kì lịch sử lâu dài để lại tiếng Việt phận quan trọng, lớp từ Hán Việt Theo ước lượng nhà nghiên cứu, từ Hán Việt chiếm khoảng 70% vốn từ phong cách luận, khoa học Sở dĩ có nhiều lớp từ gốc Hán tiếng Việt trình du nhập ngôn ngữ văn hoá Hán xảy xã hội Việt Nam qua nhiều giai đoạn khác Ở thời kì, ngôn ngữ Hán du nhập vào tiếng Việt lại chịu ảnh hưởng giai đoạn ngữ âm Hán khác ngữ âm Hán Thượng Cổ, ngữ âm Hán Trung Cổ thói quen sử dụng người Việt tự tạo… Do nghĩa từ Hán Việt có chuyển di so với tiếng Hán Cơ sở lí luận chung từ Hán Việt Hán đại 3.1 Mối quan hệ từ Hán Việt từ Hán đại Chúng ta tìm hiểu mối quan hệ từ Hán Việt với từ Hán tương ứng theo góc độ sau: 3.1.1 Mối quan hệ ngữ nghĩa từ Hán Việt từ Hán đại [3] 3.1.1.1 Giống hoàn toàn Có từ Hán Việt có tương đồng định ngữ âm lẫn ngữ nghĩa so với từ Hán đại tương ứng như: 广告 - quảng cáo, 海关 - hải quan, Những từ giúp ích nhiều trình học tiếng Trung sinh viên 3.1.1.2 Khác hoàn toàn 30 Năm học 2012 - 2013 Có từ Hán có từ Hán Việt tương ứng ý nghĩa chúng khác hoàn toàn Ví dụ 1:  困难 - khốn nạn Trong tiếng Hán, “困难” “trắc trở, trở ngại, khó khăn”; dịch sang từ Hán Việt lại trở thành từ thường dùng để “hèn mạt, đáng khinh bỉ, đáng nguyền rủa” 3.1.1.3 Vừa có nét nghĩa giống nhau, vừa có điểm khác biệt a) Từ Hán đại số nét nghĩa so với từ Hán Việt Vốn nguyên nghĩa từ Hán ít, sau du nhập vào Việt Nam, nghĩa ban đầu vốn có, thêm số nghĩa Ví dụ 2:  重量- trọng lượng Trong tiếng Việt từ “trọng lượng” có ý nghĩa “trọng lực tác dụng vào vật; khối lượng vật cụ thể đó”; đồng thời ý nghĩa “sức thuyết phục cao” Nghĩa tiếng Trung Lời nói có trọng lượng 他的话很有重量。() 他的话很有分量。() b) Từ Hán Việt số nét nghĩa so với từ Hán đại Khi vay mượn, người Việt mượn vài nghĩa tổng số nghĩa từ mượn tiếng Trung; trình phát triển, phạm vi sử dụng từ Hán Việt bị thu hẹp lại Ví dụ 3:  活泼-hoạt bát Trong tiếng Trung “活泼” nghĩa tương đương từ “hoạt bát” tiếng Việt “đơn chất hợp chất dễ tác dụng với đơn chất hợp chất khác để sinh phản ứng hoá học” 钾是金属元素中最活泼的元素。 Kali nguyên tố hoạt bát kim loại () Kali nguyên tố dễ tác dụng kim loại () c) Từ Hán Việt số nét nghĩa so với từ Hán đại đồng thời tăng thêm số nét nghĩa Ví dụ 4:  成熟- thành thục 成熟: 植物的果实等完全长成,泛指生物体发育到完备的阶段; 展到完善的程度; 31 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Thành thục:  (cơ thể sinh vật) đạt đến giai đoạn sinh sản được;  thành thạo nhuần nhuyễn động tác, kĩ năng, kĩ thuật (do qua trình trau dồi, luyện tập lâu dài kĩ càng); Có thể thấy “成熟” nét nghĩa  từ “thành thục” từ “thành thục” nét nghĩa  từ “成熟”  我的意见还不成熟 Ý kiến chưa thành thục () Ý kiến chưa chín chắn ()  Qua động tác thành thục đó, thấy anh thuỷ thủ giàu kinh nghiệm 从那成熟的动作, 可以看出他是个经验丰富的水手。() 从那熟练的动作, 可以看出他是个经验丰富的水手。() *Ngoài nét nghĩa , phạm vi sử dụng từ Hán Việt thu hẹp nhiều so với từ Hán tương ứng 3.1.2 Mối quan hệ từ tính từ Hán Việt Hán Hiện Đại tương ứng [4] Từ Hán Việt từ Hán có khác từ tính Có thể thay đổi ý nghĩa mà dẫn đến thay đổi từ loại nó; trình sử dụng, từ Hán Việt thay đổi để phù hợp với người Việt, điều mà người học ý đến Điều dẫn đến việc đặt sai vị trí ngữ pháp từ câu Ví dụ 5:  社交 - xã giao Trong tiếng Hán, “社交” có nghĩa động từ; sang tiếng Việt, lại mang thêm nhiệm vụ danh từ tính từ Đó nụ cười xã giao 这只是敷衍的笑容而已 3.1.3 Mối quan hệ phong cách từ Hán Việt từ Hán đại tương ứng Trong tiếng Trung, từ thường văn nói từ có sắc thái trung tính sang tiếng Việt lại dùng văn viết Như “địa cầu”(地球)hiện thường thay từ “Trái Đất”, từ “địa cầu” thường dùng văn viết; thường sử dụng ngoại trừ trường hợp gắn liền với ý nghĩa cố định “quả địa cầu” Bên cạnh đó, phải kể đến số từ tiếng Trung sử dụng văn viết, văn cổ, phạm vi sử dụng hẹp Việt Nam, từ Hán Việt sử dụng phổ biến như: danh thiếp (名 帖),nhuận bút (润笔),du học (游学), ngạc nhiên(愕然) ,… Ví dụ 6:  我在酒店时遇见了他。 32 Năm học 2012 - 2013 Lúc tửu điếm gặp anh () Lúc quán rượu gặp anh ấy.() 3.2 Ảnh hưởng từ Hán Việt việc học từ vựng tiếng Trung 3.2.1 Ảnh hưởng tích cực Qua khảo sát, từ Hán Việt có tương đồng định với từ Hán đại ngữ nghĩa lẫn ngữ âm nên hỗ trợ nhiều cho người học trình làm quen với tiếng Trung Trong trình học, nhận thấy, nhiều trường hợp ý nghĩa từ Hán Việt tương ứng với nghĩa từ tiếng Trung người học dựa đặc điểm để gia tăng vốn từ cho Mặc dù không hiểu từ người học dựa âm Hán Việt để phán đoán ngữ nghĩa Đồng thời, học ngôn ngữ mới, việc hiểu biết cách vận dụng điều quan trọng, việc vận dụng câu từ Hán Việt từ Hán đại có khác biệt người học mơ hồ đoán Sự tương đồng giúp cho việc học nắm bắt ý nghĩa từ nhanh hơn, đặc biệt với thuật ngữ thay đổi mặt ý nghĩa, giáo viên dùng từ Hán Việt tương ứng để giải thích cho sinh viên, từ sinh viên ghi nhớ cách dễ dàng Nhìn chung, từ có tính tích cực cao, giúp người Việt có nhiều ưu học tiếng Trung 3.2.2 Ảnh hưởng tiêu cực Bên cạnh ảnh hưởng tích cực, tâm lí chủ quan người học mà từ Hán Việt mang đến không ảnh hưởng tiêu cực Vì ngôn ngữ gắn liền với xã hội, hoàn cảnh xã hội khác nhau, người có cách nhìn nhận khác vật, tượng từ dẫn đến cách sử dụng ngôn ngữ khác Mặc dù từ Hán Việt có xuất xứ từ tiếng Trung lại phát triển môi trường người Việt nên có nhiều từ không tương đồng hoàn toàn ý nghĩa hay từ loại so với từ Hán đại nữa, chí hoàn toàn khác biệt, sinh viên chủ quan lợi dễ đưa đến tình trạng hiểu sai dẫn đến sử dụng sai Từ Hán Việt giáo trình môn “Tiếng Trung quốc tổng hợp” Nhóm khảo sát tiến hành khảo sát, thống kê số lượng từ Hán Việt giáo trình môn Tiếng Trung Quốc tổng hợp: “chinese for college students” nhà xuất 华语教学 phát hành từ sơ cấp đến trung cấp, gồm có (2, 3, 4, 5) Số lượng từ giáo trình 1650 từ, có 1429 từ từ song âm tiết trở lên, có 430 từ Hán có từ Hán Việt tương ứng, chiếm tỉ lệ 30% Qua khảo sát, nhận thấy mối quan hệ mặt ngữ nghĩa từ Hán từ Hán Việt tương ứng sau:  234 từ có nghĩa tương ứng với từ Hán Việt  185 từ vừa có nét nghĩa giống nhau, vừa có điểm khác biệt, đó: + Từ Hán Việt số nét nghĩa so với từ Hán: 97 + Từ Hán số nét nghĩa so với từ Hán Việt: 27 + Vừa tăng thêm, vừa bớt nét nghĩa: 61 33 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH  10 từ Hán Việt có ngữ nghĩa hoàn toàn khác với từ Hán tương ứng Đánh giá hiểu biết sử dụng từ Hán Việt sinh viên Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm TPHCM 5.1 Phần câu hỏi ngữ cảnh Chúng đưa số từ Hán Việt từ Hán tương ứng, yêu cầu người khảo sát xác định mối tương quan chúng tương đồng hay khác biệt Kết thu thể bảng thống kê đây: Bảng Tỉ lệ từ sai phần khảo sát từ Hán Việt ngữ cảnh Tỉ lệ từ sai Năm học Dưới 50% Trên 50% Năm 6% 94% Năm Năm 35% 24% 65% 76% 33% 67% Năm Qua bảng thống kê, thấy sinh viên năm có số lượng sai 50% chiếm tỉ lệ cao Nguyên nhân thời gian bạn tiếp xúc tiếng Trung chưa lâu, bạn không sử dụng thời gian dài (đối với bạn sinh viên người Hoa) dẫn đến tình trạng “đoán mò” Sinh viên năm có tỉ lệ sai thấp nhất, phần bạn tích luỹ vốn từ định, bắt đầu ý đến khác biệt từ Hán Việt từ Hán tương ứng; mặt khác số sinh viên khảo sát, sinh viên người Hoa chiếm đa số, bạn có sẵn vốn từ phong phú Tuy nhiên, với từ gặp “cáo trạng - 告 状”, bạn tư trực tiếp sang từ Hán Việt mà không quan tâm đến mối liên hệ từ tiếng Trung từ tiếng Việt Tỉ lệ chọn sai từ “cáo trạng - 告状” lên đến 90% Đối với sinh viên người Việt năm 3, có khoảng thời gian học tập tiếp xúc với Tiếng Trung nên có ý định khác biệt ngữ nghĩa từ, đa số tỉ lệ sai khoảng 55% - 65%, tỉ lệ sai sinh viên người Hoa năm khoảng 50% - 60% Tuy nhiên, với số từ cá biệt nằm giáo trình học qua từ “部门 - môn”, bạn không ý đến khác biệt nó; tỉ lệ chọn sai chiếm đến 65% Ở sinh viên năm 4, tỉ lệ sai có giảm với từ không xa lạ “水晶 - thuỷ tinh”, tỉ lệ sai 100% Điều tâm lí chủ quan sinh viên năm 4, không kiểm tra từ điển tiếng Việt, bạn sinh viên đánh đồng “thủy tinh” “pha lê” Nhìn chung, tỉ lệ chọn sai cao sinh viên bốn năm từ “điểm tâm - 点 心”, có đến 99% tổng số sinh viên khảo sát sai từ Các bạn cho chúng có ý nghĩa giống Nhìn góc độ trực quan có cảm giác “点心” có 34 Năm học 2012 - 2013 nghĩa từ “điểm tâm” “bữa ăn sáng”, thực chất từ “点心” tiếng Trung dùng để “các bánh ngọt” Ngược lại, với từ Hán “监考” có đến 80% sinh viên cho “giám khảo, người coi thi” Trong đó, từ “监考” tiếng Trung lại động từ với nghĩa “coi thi” 5.2 Phần câu hỏi có ngữ cảnh Chúng đặt từ Hán Việt vào câu cụ thể, ngữ cảnh cụ thể yêu cầu người khảo sát dịch câu sang tiếng Trung ngược lại Kết thu thể bảng thống kê đây: Bảng Tỉ lệ câu sai phần khảo sát từ Hán Việt có ngữ cảnh Tỉ lệ từ sai Năm học Dưới 50% Trên 50% Năm 18% 82% Năm Năm 32% 72% 68% 28% 58% 42% Năm Chúng phân loại chúng thành trường hợp sau: Phần 1: Dịch sang tiếng Trung Trường hợp 1: Dịch thẳng từ Hán Việt cho sang tiếng Trung Ví dụ 7: Anh trai đội Đa số bạn dịch sau: 我哥哥是部队。 Câu dịch là: 我哥哥是军人。 Ở trường hợp sai này, tỉ lệ sai chiếm đa số bạn sinh viên năm 1, số bạn người Việt năm Có thể vốn từ họ chưa nhiều nên họ dịch thẳng từ Hán Việt sang tiếng Trung mà không ý thức từ không dùng trường hợp nghĩa tương ứng với Trường hợp 2: Biết dịch thẳng từ Hán Việt sang tiếng Trung nên sử dụng cách biểu đạt khác nhiên lại không xác Ví dụ 8: Anh thích văn chương, lúc cao hứng làm thơ Đa số bạn dịch sau: 他很喜欢诗歌,有兴趣时也会作诗。 Câu dịch là: 他很喜欢文学,兴致高的时候也会作诗。 Ví dụ 9: Tính tự cao, người đừng đả động đến Một số bạn dịch sau: 他的自卑心很高,大家别管他。 Câu dịch là: 他的自尊心很强,大家别惹他。 Nhiều sinh viên ý thức khác biệt từ Hán Việt từ Hán tương ứng Các bạn biết sử dụng từ “文章”, “高兴” thay cho từ “văn chương”, “cao hứng” sai nên thay từ khác từ lại không hoàn toàn xác, 35 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH tương ứng với Bên cạnh đó, ý thức từ từ Hán tương ứng, bạn cố gắng dùng cách biểu đạt khác cách biểu đạt sai ý nghĩa hoàn toàn, chí tiếng Trung (自卑心) Trường hợp 3: Biết sử dụng từ Hán Việt thay vào sai nên sử dụng từ xác phù hợp với ý nghĩa câu Ví dụ 10: Bưu phẩm gửi Đa số bạn dịch sau: 邮件已经寄了。/包裹已经寄了。 Sinh viên nhận với từ tiếng Trung tương ứng đặt vào câu sai nên tìm từ thích hợp xác để thay Phần 2: Dịch sang tiếng Việt Trường hợp 1: Dịch thẳng từ Hán sang từ Hán Việt Ví dụ 11: 我要丰富我的大学生活 Đa số bạn dịch sau: muốn phong phú sống đại học Trường hợp xảy nguyên nhân: vốn từ chưa đủ nên phải dùng từ Hán Việt để thay thế, hai chưa nắm rõ ngữ nghĩa lẫn từ tính từ Hán Việt từ Hán tương ứng Như ví dụ trên, từ “phong phú” tiếng Việt tính từ nên dùng động từ, sử dụng phải thêm động từ Trong “丰富” tiếng Trung không tính từ mà động từ, sử dụng trực tiếp Trường hợp 2: Biết không nên dùng từ Hán Việt nên sử dụng từ Thuần Việt để thay lại dùng sai dùng từ ngữ làm tính “nhã” câu văn Ví dụ 12: 你随便找个座位坐吧 Đa số bạn dịch sau: bạn tìm đại chỗ để ngồi Câu nên dịch là: Các bạn tự nhiên tìm chỗ ngồi Sinh viên biết sử dụng từ “tùy tiện” để dịch từ “随便” không cách diễn đạt nên sử dụng thẳng từ thường nói để dịch khiến câu văn không hay, trường hợp thường xuất bạn sinh viên người Hoa Kết luận Qua trình khảo sát, thống kê, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng: học bạn không thật ý đến việc nghĩa từ Hán việt có hoàn toàn tương ứng với tiếng Trung hay không mà đa phần thường dựa vào ý kiến chủ quan mà phán đoán sử dụng; tỉ lệ sai phần từ Hán Việt ngữ cảnh chiếm tỉ lệ cao, tỉ lệ sai phần dịch câu có ngữ cảnh chiếm tỉ lệ thấp Theo góc độ ngôn ngữ, việc chịu ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ xem khó khăn người học Vì vậy, thời gian ngắn người học 36 Năm học 2012 - 2013 khó nắm bắt nghĩa từ Hán Việt để dịch cách xác Nhóm nghiên cứu cho việc nắm bắt nghĩa từ Hán Việt từ Hán không nỗ lực riêng giáo viên mà cần phải có hợp tác cố gắng từ phía sinh viên Vì trình giảng dạy, việc giáo viên đưa nhiều tập nhiều dạng khác để sinh viên thực hành, ví dụ như: đưa từ Hán Việt điều kiện/trường hợp ngữ cảnh để sinh viên phán đoán; đặt từ Hán Việt vào điều kiện/trường hợp có ngữ cảnh để sinh viên dịch lựa chọn thích hợp, sinh viên nên “cảnh giác” trước từ Hán Việt, ghi chép cẩn thận giáo viên truyền đạt, phân loại, hệ thống hóa để dễ dàng tra cứu, tra từ điển để hiểu xác nghĩa chúng, làm nhiều tập vận dụng, Điều giúp ích cho sinh viên nhiều việc nắm bắt nghĩa từ Hán Việt cách dễ dàng từ dẫn đến việc sử dụng từ xác mà nhuần nhuyễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Phước Lộc (2008), “Mối quan hệ ngữ nghĩa từ Hán Việt từ tiếng Hán việc giảng dạy ngôn ngữ Hán Việt”, Tạp chí Khoa học Ứng dụng, Số Nguyễn Phước Lộc (2012), “Bẫy” việc dạy học từ Hán Việt, Tạp chí hội nghị học thuật dạy học Hán ngữ giới, kỳ Nguyễn Phước Lộc (2008), “Sự tương đồng ngữ nghĩa từ Hán Việt từ tiếng Hán với ảnh hưởng việc học ngôn ngữ Hán – Việt”, Tạp chí “Nghiên cứu Hán ngữ đối ngoại” (số 4), Nxb Thương vụ - Trung quốc, đồng thời đăng kỷ yếu Hội nghị khoa học giảng dạy Hoa ngữ giới lần thứ ( Đài Loan – tháng – 2007) Nguyễn Phước Lộc (2003), “So sánh sơ lược khác biệt từ song âm tiết Hán Việt từ tiếng Hán”, Tạp chí Học tập Hán ngữ (Trung Quốc), số La Văn Thanh, (2011) Đặc điểm từ Hán Việt song âm tiết: đối chiếu với tiếng Hán, Tập đoàn xuất Trung Quốc, Công ti xuất sách báo giới Từ điển Hán ngữ đại (2002), Nxb Thương vụ Hoàng Phê (chủ biên) (2005), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 37
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG VIỆC HỌC TIẾNG TRUNG CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay