ĐỀ TÀI NCKH: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11 172 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:55

THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠMBÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔIỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠMBÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔIỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠMBÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔIỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHv Năm học 2012 - 2013 THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Võ Nguyên Anh, Đinh Quang Ngọc (Sinh viên năm 3, Khoa Tâm lí - Giáo dục) GVHD: TS Nguyễn Thị Tứ Lí chọn đề tài Trong sống thường ngày, có nhiều điều gọi “bí mật” mà thân không muốn cho biết Chính điều bí mật này, ngày pháp luật tôn trọng bảo vệ quy định thành quyền bất khả xâm phạm người Nhưng thực tế vấn đề nước ta chưa xem trọng quan tâm thích đáng Bằng chứng thời gian vừa qua phương tiện thông tin đại chúng có đề cập nhiều đến bí mật đời tư mà đặc biệt hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Thậm chí hành vi pháp luật can thiệp với vụ kiện liên tiếp diễn gây xôn giới báo chí phương tiện truyền thông khác Từ thực trạng trên, đề tài “Thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh” xác lập yêu cầu cần thiết đặt tình hình Mục đích, khách thể, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Khảo sát thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh, sở đề xuất số biện pháp phòng chống loại hành vi 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Hệ thống hóa sở lí luận hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi  Khảo sát thực trạng số hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu nguyên nhân hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác  Đề xuất số biện pháp nhằm phòng chống hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Giả thuyết nghiên cứu Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH  Giả thuyết 1: Đa số người trưởng thành trẻ tuổi có hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác mức độ thấp tính chất hành vi đa dạng từ che giấu đến công khai  Giả thuyết 2: Nguyên nhân chủ yếu hành vi xâm phạm bí mật đời tư nguyên nhân thuộc bên chủ thể 2.4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận, phương pháp điều tra bảng hỏi phương pháp thống kê toán học Trong đó, phương pháp điều tra bảng hỏi phương pháp Kết nghiên cứu 3.1 Một vài khái niệm Khái niệm bí mật đời tư: Bí mật đời tư hiểu là: “Những thông tin đời sống tinh thần, vật chất mối quan hệ xã hội khác liên quan đến cá nhân khứ hay tại, pháp luật bảo vệ thông tin phải hợp pháp bảo mật biện pháp mà pháp luật thừa nhận thông tin chưa công khai nơi công cộng cho người biết.” Khái niệm hành vi xâm phạm bí mật đời tư: “Hành vi xâm phạm bí mật đời tư toàn hành động, phản ứng biểu bên chưa người khác đồng ý có gây hại đến lợi ích vật chất, tinh thần mối quan hệ cá nhân bị xâm phạm hay tương lai.” Một số nhóm hành vi xâm phạm bí mật đời tư: + Nhóm hành vi tư ý bóc, mở, đọc, nghe trộm thông tin bí mật đời tư người khác + Hành vi sử dụng phương tiện điện tử để quay phim, chụp ảnh, ghi âm… nhằm khai thác thông tin cá nhân người khác + Các hành vi tiết lộ thông tin người khác phương tiện thông tin đại chúng + Các hành vi tự ý lưu giữ, chép thông tin bí đời tư người khác + Các hành vi mua bán, trao đổi thông tin, tư liệu đời tư người khác + Xâm nhập lấy cắp thông tin cá nhân người khác Các tiêu chí xác định hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác: - Có hành vi làm lộ bí mật đời tư trái với ý chí người có bí mật đời tư (hành vi xâm phạm không người có bí mật đời tư đồng ý) - Có hậu làm giảm sút uy tín, danh dự, nhân phẩm người có đời tư làm cho người khác hình dung sai nhân phẩm, danh dự người - Có mối quan hệ nhân hành vi cố ý làm lộ bí mật đời tư người với tổn hại uy tín, nhân phẩm người có đời tư Năm học 2012 - 2013 - Người làm lộ bí mật đời tư người khác có lỗi cố ý hành vi làm lộ Lưu ý:  Các thông tin bí mật đời tư phải hợp pháp  Chưa công khai nơi công cộng cho người khác biết 3.2 Thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Cách tính điểm mức độ biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Mỗi nội dung có mức điểm từ đến Tương ứng với mức độ có điểm số sau: = không bao giờ; = khi; = thỉnh thoảng; = thường xuyên; = thường xuyên Theo cách cho điểm nêu trên, ta có bảng điểm tính theo phần sau: Bảng Cách tính điểm mức độ biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Điểm trung bình – 1.5 1.51 – 2.5 2.51 – 3.5 3.51 – 4.5 4.51 – Mức độ (số lần có hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác) Không (0 lần) Ít (1 đến lần) Thỉnh thoảng (3 lần) Thường xuyên (4 đến lần) Rất thường xuyên (5 lần trở lên) 3.2.2 Cách tính điểm cách thức biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Mỗi nội dung có cách thức thực hiện, tương ứng với cách thức thực có điểm số sau: = công khai; = vừa công khai vừa che giấu; = che giấu Theo cách cho điểm nêu trên, ta có bảng điểm tính theo phần sau: Bảng Cách tính điểm cách thức biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Điểm trung bình – 1.5 Cách thức thực Công khai 1.51 – 2.5 Vừa công khai vừa che giấu 2.51 – Che giấu Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 3.2.3 Thực trạng mức độ biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi Bảng Thực trạng mức độ biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi Các hành vi xâm phạm STT Đọc trộm tin nhắn điện thoại người khác Xem trộm nhật ký người khác Chụp ảnh người khác không đồng ý họ Ghi âm lại nói chuyện lúc người không để ý Tiết lộ bí mật người internet mà người không đồng ý Tiết lộ bí mật người khác trò chuyện mà họ không đồng ý Lưu giữ số tài liệu bí mật người khác mà họ hay không đồng ý Sao chép bí mật đời tư người khác thành nhiều họ không cho phép Thuê người tìm hiểu thông tin người khác như: mối quan hệ, nghề nghiệp, tên tuổi, nơi ở, số điện thoại,… Tỉ lệ % số người chọn mức độ số hành vi Rất Thường Thỉnh Ít Không thường xuyên thoảng xuyên 2.3 2.3 1.2 1.8 7.6 5.3 21 27.5 14.6 31.6 28.7 23.4 43.3 33.9 55.5 Điểm trung bình Thứ hạng Độ lệch chuẩn 1.88 0.957 1.36 0.725 2.16 1.054 1.42 0.817 1.43 0.853 1.73 0.975 1.43 0.809 1.14 0.567 1.21 0.634 Năm học 2012 - 2013 10 11 12 Trao đổi mua bán thông tin bí mật người khác Tự ý vào mail người khác mà không xin phép Tự ý vào phòng riêng người khác để lấy cắp số thông tin cá nhân người 1.09 11 0.432 1.49 0.877 1.12 10 0.511 Qua bảng số liệu, ta thấy hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác biểu mức độ khác nhau, nhiên đa số mức độ thấp Cụ thể hành vi có nhiều lựa chọn nhiều thuộc mức độ “ít khi” là: Hành vi “Chụp ảnh người khác không đồng ý họ” với điểm trung bình 2.16 xếp hạng Hành vi “Đọc trộm tin nhắn điện thoại người khác” với điểm trung bình 1.88 xếp hạng Hành vi “Tiết lộ bí mật người khác trò chuyện mà họ không đồng ý” với điểm trung bình 1.73 xếp hạng Lí giải điều này, nhóm nghiên cứu cho hành vi “chụp ảnh người khác không đồng ý họ” mặt tính chất dễ thực nơi công cộng tính phổ biến phương tiện dùng để chụp ảnh, mặt khác nhu cầu người khác chụp ảnh nhằm lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm Cho nên hành vi chụp ảnh người khác trở nên phổ biến, chúng thực cách tùy tiện đôi lúc người khác không đồng ý trở thành hành vi xâm phạm bí mật đời tư người 3.2.4 Thực trạng tính chất biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi Bảng Thực trạng tính chất biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người trưởng thành trẻ tuổi STT Các hành vi xâm phạm Đọc trộm tin nhắn điện thoại người khác Xem trộm nhật ký người khác Chụp ảnh người khác không đồng ý họ Ghi âm lại nói chuyện lúc người không để ý Tiết lộ bí mật người internet mà người ĐTB Thứ hạng Độ lệch chuẩn 1.88 2.42 1.65 2.15 2.02 10 0.795 0.747 0.767 0.816 0.891 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 10 11 12 không đồng ý Tiết lộ bí mật người khác trò chuyện mà họ không đồng ý Lưu giữ số tài liệu bí mật người khác mà họ hay không đồng ý Sao chép bí mật đời tư người khác thành nhiều họ không cho phép Thuê người tìm hiểu thông tin người khác như: mối quan hệ, nghề nghiệp, tên tuổi, nơi ở, số điện thoại,… Trao đổi mua bán thông tin bí mật người khác Tự ý vào mail người khác mà không xin phép Tự ý vào phòng riêng người khác để lấy cắp số thông tin cá nhân người 2.01 0.814 2.32 0.800 2.38 0.768 2.32 0.820 2.44 0.882 2.02 0.961 2.17 0.835 Điểm trung bình chung = 2.14 Về phần này, số liệu thống kê thứ hạng, điểm trung bình, độ lệch chuẩn tính người có biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác người biểu hành xâm phạm không tính Kết cho thấy đa số hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác thực cách thức vừa công khai vừa che giấu với điểm trung bình chung 2.14 (thuộc khoảng điểm trung bình từ 1.6 đến 2.5) 3.2.5 Thực trạng biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác thông qua số tình cụ thể Bảng Thực trạng biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác thông qua số tình cụ thể Tóm tắt Đáp ứng chọn nội dung tình (TH) nhiều TH1: Chuyển giúp thư đến người bạn quen, Đáp ứng 1: Chuyển ngay, yêu cầu không xem nội dung không quan tâm nội dung bên thư TH2: Xin số điện thoại người bạn Đáp ứng 1: Không xin muốn tạo mối quan hệ, bị từ chối TH3: Chồng nghi vợ ngoại tình, yêu cầu vợ Đáp ứng 1: Tin tưởng cô đưa điện thoại để kiểm tra, vợ không xem chưa có chuyện xảy đưa, giải thích chuyện TH4: Có người cho bạn số tiền lớn Đáp ứng 1: Không nhận lời và yêu cầu bạn điều tra số thông tin nói xâm phạm bí người nà bạn quen biết nhà ở, mật đời tư người khác số điện thoại, tình trạng hôn nhân,… bạn giải bạn Tần số Tỉ lệ % 103 60,2 101 59.1 57 33.3 64 37.4 Năm học 2012 - 2013 thất nghiệp? TH5: Khi biết bí mật quan trọng Đáp ứng 1: Không tiết lộ cho người biết bí mật TH6: Khi bạn bị người khác xâm phạm bí Đáp ứng 2: Chấm dứt mối mật đời tư quan hệ không thân thiết trước có suy nghĩ tiết lộ bí mật người TH7: Nếu có người ép buộc bạn tìm hiểu bí Đáp ứng 1: Tuyệt đối không mật đời tư người khác đồng ý TH8: Nếu nói chuyện, bạn Đáp ứng 2: Không đồng ý bạn có đề cập đến thông tin bí mật nghe bạn nói cho người cho bạn biết đến hết 134 78.4 87 50.9 85 49.7 92 53.8 Nhìn chung, tình đưa có tình có nhiều người trả lời ứng xử theo cách “xâm phạm bí mật đời tư người khác” tình Những tình lại đa phần biểu xâm phạm bí mật đời tư người khác, có chiếm tỉ lệ nhỏ 3.2.6 Nguyên nhân dẫn đến hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác 3.2.6.1 Nguyên nhân chủ quan Bảng Nguyên nhân chủ quan dẫn đến hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác STT Nội dung Do nhận thức hạn chế Do chưa hiểu rõ bí mật đời tư Do chưa hiểu rõ hành vi xâm phạm bí mật đời tư Do không lường hết hậu việc xâm phạm bí mật đời tư Do nghĩ có xâm phạm không bị xử phạt Cho không xâm phạm Do thích thú tò mò muốn biết Do có nhu cầu tìm hiểu Số người trả lời 22 11 Tỉ lệ Thứ hạng 12.9 6.4 4.1 20 11.7 10 5.8 69 38 2.3 35.1 22.2 Độ lệch chuẩn 1.946 Nguyên nhân chủ quan dẫn đến hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác phần lớn nhận thức, thái độ nhu cầu cá nhân đòi hỏi, nguyên nhân nhu cầu thái độ chiếm tỉ lệ cao Nhu cầu muốn tìm hiểu chiếm tỉ lệ 22.2 % thái độ thích thú, tò mò chiếm 35.1%” Các nguyên nhân thuộc nhận thức, thái độ, nhu cầu biểu cách chi tiết cụ thể sau: + Về nhận thức: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Có 49.1% người trưởng thành trẻ tuổi hiểu sai bí mật đời tư Đa số người trưởng thành chưa xác định rõ thông tin bí mật đời tư, có thông tin với tỉ lệ trả lời sai lên tới 73.7% (các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp cá nhân) Có 62.5% người trưởng thành trẻ tuổi trả lời sai hỏi hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Chỉ có hai nhóm hành vi nhiều người trả lời là: nhóm hành vi tự ý bóc, mở, đọc, nghe trộm thông tin bí mật đời tư người khác chiếm tỉ lệ 78.4% nhóm hành vi xâm nhập lấy cắp thông tin cá nhân người khác chiếm tỉ lệ 66.7% Có 15.8% người trưởng thành trẻ tuổi nhận thức sai tác hại hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác + Về thái độ: Có 27.5% người trưởng thành trẻ tuổi cảm thấy bình thường có bí mật riêng Và có 11.7% người trưởng thành cảm thấy vui vừa biết thông tin thú vị Tuy nhiên, có tới 43.9% người trưởng thành trẻ tuổi cảm thấy hối hận sau có hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác + Về nhu cầu: Có 69% người trưởng thành trẻ tuổi có nhu cầu tìm hiểu thông tin bí mật đời tư người khác 3.2.6.2 Nguyên nhân khách quan Bảng Nguyên nhân khách quan dẫn đến hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác STT Nội dung Vì có người ép buộc Vì có người thuê Vì người tiết lộ bí mật Vì bạn bè người thân nhờ vả Vì pháp luật hướng dẫn xử phạt hành vi chưa cụ thể Vì lí khác Không lí khách quan Tần số Tỉ lệ Thứ hạng 13 16 17 16 7.6 1.8 9.4 9.9 9.4 4 23 79 13.5 46.2 Độ lệch chuẩn 1.956 Kết cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác không lí khách quan (46.2%) mà yếu tố chủ quan Tuy nhiên, có số lí khách quan với tỉ lệ đáng lưu ý là: Vì bạn bè người thân nhờ vả: 9.9% Vì người khác tiết lộ bí mật tôi: 9.4% Vì pháp luật hướng dẫn xử phạt hành vi chưa cụ thể: 9.4% 10 Năm học 2012 - 2013 Một số biện pháp phòng chống hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác 4.1 Cơ sở đề xuất biện pháp Từ việc nghiên cứu lí luận, thực trạng nguyên nhân số hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác, nhóm tác giả có đề xuất số biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi 4.2 Một số biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức hành vi xâm phạm bí mật đời tư hậu việc xâm phạm bí mật đời tư người khác hình thức như: thi, báo cáo chuyên đề, , tuyên truyền, tiểu phẩm kịch, băng rôn, hiệu… Biện pháp 2: Tư giáo dục nhu cầu, động cơ, tình cảm phù hợp với chuẩn mực chung xã hội Biện pháp 3: Rèn luyện thói quen không xâm phạm bí mật đời tư người khác sử dụng biện pháp phòng chống nguy bị xâm phạm bí mật đời tư - Trong việc sử dụng thiết bị điện tử, việc sử dụng trạng mạng xã hội như: Yahoo, Gmail, Facebook…: + Hạn chế đăng tải thông tin, hình ảnh đời tư internet + Luôn thoát khỏi tài khoản cá nhân sau sử dụng chung thiết bị điện tử với người khác + Cài mật mã bảo vệ cho điện thoại di động, máy tính… - Trong giao tiếp với người thân bạn bè: + Thay đổi chủ đề nói chuyện người khác đề cập đến bí mật đời tư người khác + Cho người khác biết “tôi không thích nhữngchuyện bí mật đời tư người khác” cách không tập trung lắng nghe, không đáp lại, lơ đễnh chỗ khác… - Trong việc lựa chọn kênh giải trí mạng internet: Trước vào mạng internet nhớ không nên truy cập vào trang web cá nhân người khác cách viết ghi vào máy tính (khi khởi động máy lên nhắc nhở) Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận Thực trạng biểu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác mức độ thấp Đa số hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác thực cách thức vừa công khai vừa che giấu Các hành vi biểu nguyên nhân chủ quan chủ yếu như: nhu cầu muốn tìm hiểu chiếm tỉ lệ 22.2 %; thái độ thích thú, tò mò chiếm tỉ lệ 35.1%” Kết khảo sát thực trạng với giả thuyết mà nhóm nghiên cứu đặt Như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành giả thuyết chứng minh 11 Kỉ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, kiến nghị số ý kiến sau: 5.2.1 Đối với luật dân Việt Nam Quy định cụ thể rõ ràng hành vi hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Đề mức xử phạt thích đáng hành vi xem nhẹ vấn đề 5.2.2 Đối với toàn xã hội Treo băng rôn, hiệu nơi công cộng, nơi đông người tụ tập với nội dung ngăn cấm hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác; in hình ảnh biếm họa có nội dung nói hậu hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác trang báo, viết, tập học sinh… 5.2.3 Đối với nhà trường Tăng cường giáo dục pháp luật định hướng giá trị đạo đức nhà trường thông qua buổi báo cáo, thi… mà chủ đề hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác 5.2.4 Đối với gia đình Thỏa thuận trao đổi với hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác Nói rõ quy định cho người gia đình biết có thông tin mà người khác người thân Cha mẹ nên giáo dục cho trẻ thói quen không nên tự ý vào phòng riêng người khác hay đọc trộm thư từ, tin nhắn, nghe trộm điện thoại, nói chuyện người khác từ nhỏ 5.2.5 Đối với cá nhân Tích cực việc tìm hiểu nâng cao nhận thức luật nói chung hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác nói riêng cách đọc sách báo, tham gia buổi báo cáo chuyên đề luật… Xác định lại nhu cầu, động cơ, sở thích thói quen thân từ có thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn mực chung xã hội Tuy nhiên, cốt lõi việc giáo dục nhận thức, định hướng giá trị hay sửa đổi hành vi kết hợp ba lực lượng giáo dục (nhà trường, gia đình xã hội) đồng thời khích thích tính tích cực, chủ động cá nhân Chỉ có hiệu việc giáo dục hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác nâng cao Ngoài cần có kết hợp đồng từ nhiều quan chức khác để đảm bảo kết cao 12 Năm học 2012 - 2013 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Hạc (1999), Hành vi hoạt động, Nxb Giáo dục Phạm Minh Hạc (2002), Tuyển tập Tâm lí học, Nxb Giáo dục Trần Hiệp (chủ biên, 1996), Tâm lí học xã hội – Những vấn đề lí luận, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Dân http://diendankienthuc.net/diendan/luat-dan-su-ttds/44561-bii-mait-doii-tu-baitkhai-xam-phaim.html 13 [...]...Năm học 2012 - 2013 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phạm Minh Hạc (1999), Hành vi và hoạt động, Nxb Giáo dục 2 Phạm Minh Hạc (2002), Tuyển tập Tâm lí học, Nxb Giáo dục 3 Trần Hiệp (chủ biên, 1996), Tâm lí học xã hội – Những vấn đề lí luận, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội 4 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Vi t Nam (2005), Luật Dân sự 5 http://diendankienthuc.net/diendan/luat-dan-su-ttds/44561-bii-mait-doii-tu-baitkhai-xam-phaim.html
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NCKH: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐỀ TÀI NCKH: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐỀ TÀI NCKH: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT ĐỜI TƯ NGƯỜI KHÁC CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRẺ TUỔI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay