MQH giữa môi truờng với hô hấp

11 633 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:53

Mối quan hệ hô hấp với môi trường Vai trò oxy hô hấp? + Oxy hóa đường glucozo: 6O2 + C6H12O6 -> 6H2O+ 6CO2 + Q +Trong trình phân giải hiếu khí O2 tham gia vào chu trình Crep: có O2 axit piruvic từ tế bào chất vào ti thể +Chất nhận điện tử cuối chuỗi truyền điện tử sau hình thành nước 1 Oxi(O2): *Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nồng độ O2 • Hàm lượng O2 tối ưu cho 20% • Khi nồng độ O2 không khí giảm xuống 10% hô hấp hiếu khí giảm • Khi nồng độ O2 giảm xuống 5% => chuyển sang phân giải kị khí bất lợi cho trồng CO2 : Hàm lượng CO2 môi trường tăng cao trình hô hấp bị ngừng trệ bị kìm hãm – Nguyên nhân: +Làm yếu khả chống chịu thể +Làm giảm họat tính hàng lọat enzim hô hấp +Gây đóng lỗ khí khổng O2 khó xâm nhập vào thông qua biến đổi pH tế bào máy khí khổng ảnh hưởng gián tiếp đến hô hấp Dựa vào mối quan hệ hàm lượng khí CO2, O2 với cường độ hô hấp người ta ứng dụng vào quy trình bảo quản nông sản Bảo quản kho có hệ thống điều chỉnh nồng độ khí Bảo quản môi trường có kiểm soát thành phần khí Bảo quản điều kiện thành phần môi trường không khí thay đổi Cho không khí rút bớt O2 đến nồng độ cho phép vào phòng bảo quản Tiến hành Nồng độ CO2 điều chỉnh việc lợi dụng CO2 thải từ hô hấp hấp thụ NaOH Ca(OH)2 nồng độ CO2 tăng hàm Dùng túi chất dẻo Polyethylen (PE), Polyvinyl Cloride (PVC)… để đựng bảo quản lượng cần thiết Hiệu tốt Biện pháp bảo quản đại cho hiệu cao Thời hạn bảo quản dài Ưu điểm Chất lựơng rau không đổi Tính ổn định phụ thuộc vào giống, loại nông sản Vô phức tạp khó thực Nhược điểm Đòi hỏi cao việc xác định nồng độ CO2 thích hợp Nhóm Dương Phương Hoa Lê Nhật Phương Tôn Phúc Thanh Phan NguyễnThanh Đức Võ Bảo Huy Lê Võ Thị Trường An
- Xem thêm -

Xem thêm: MQH giữa môi truờng với hô hấp, MQH giữa môi truờng với hô hấp, MQH giữa môi truờng với hô hấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay