Quy đổi vô cơ hữu cơ

2 226 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:50

Hà nội, ngày tháng 10 năm 2015 rongden_167 - http://moon.vn/ QUY ĐỔI VÔ CƠ – HỮU CƠ Câu [118133]: Cho 46,4 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 (trong số mol FeO số mol Fe2O3) hoà tan hoàn toàn V lít dung dịch H2SO4 0,2 M HCl 0,6 M (lấy dư 20% thể tích so với lượng cần thiết) V có giá trị A 1,80 lít B 1,94 lít C 1,92 lít D 1,56 lít HD: mấu chốt vấn đề: Fe3O4 = FeO.Fe2O3 Như vậy, với giả thiết số mol FeO số mol Fe2O3 rõ ta gộp chúng thành Fe3O4 Có nghĩa 46,4 gam hỗn hợp quy đổi oxit Fe3O4 Do đó, ta có: nFe₃O₄ = 0,2 mol ||→ nO = 0,8 mol; phản ứng với x mol H2SO4 3x mol HCl Rút gọn phản ứng là: 2H+ + O → H2O ||→ ∑nH⁺ = 1,6 mol = 5x ||→ x = 0,32 mol ||→ Vdùng đủ = 0,32 ÷ 0,2 = 1,6 lít → Vđã dùng = 1,6 × 1,2 = 1,92 lít Chọn C ♣ Câu [163480]: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2 O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,96 gam CH3OH Công thức CxHyCOOH A C2H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D C3H5COOH HD: Fe3O4 = FeO.Fe2O3 RCOOR’ = RCOO + R’–(gốc ancol) Trong đó, xét toàn trình phản ứng với NaOH gốc RCOO– ||→ có 0,03 mol RCOO– Tổng ancol cuối 0,03 mol CH3– ||→ R’ = CH3 = 0,03 mol ||→ tiến hành quy đổi hỗn hợp 2,76 gam gồm 0,03 mol CxHyCOOCH3 a mol H2O (trong phép quy đổi cần để ý ancol + axit = este + nước nên thừa a mol H2O trên) Đốt cháy: X + O2 → 0,12 mol CO2 + 0,1 mol H2O X = C + H + O = 2,76 gam, nC = 0,12 mol; nH = 0,2 mol ||→ nO = 0,07 mol gồm 0,06 mol O este ||→ có 0,01 mol O a mol H2O → a = 0,01 mol Mà ∑số Ceste = x + = 0,12 ÷ 0,03 = → x = ∑số Heste = y + = (0,2 – 0,01 × 2) ÷ 0,03 = → y = Vậy, công thức CxHyCOOH C2H3COOH Chọn đáp án C ♣ Câu [108494]: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch X Chia dung dịch X thành hai phần nhau: • Phần thứ đem cô cạn thu 67,48 gam muối khan • Phần thứ hai làm màu vừa hết 46 ml dung dịch KMnO4 0,5M Giá trị m A 55,12 B 58,42 C 56,56 D 60,16 HD: Vẫn hỗn hợp ba oxit sắt: FeO; Fe2O3 Fe3O4; có Fe3O4 = FeO.Fe2O3; giả thiết số mol FeO Fe2O3 để ta quy đơn giản chất Nhưng việc quy đổi không dừng lại Ta lại quy ngược lại, tách Fe3O4 làm FeO Fe2O3 để gộp với anh ||→ đưa hỗn hợp từ chất chất FeO Fe2O3 ||→ cần rút ra: ý nghĩa quy đổi đưa hỗn hợp “phức tạp” hỗn hợp “đơn giản” ||→ thuận lợi cho việc giải + trình Thật vậy, phần ½.m gam hỗn hợp gồm FeO Fe2O3: ♦ Phần 2: có Fe2+ phản ứng: bảo toàn e nhanh: Fe2+ → Fe3+ + 1e; Mn+7 + 5e → Mn2+ ||→ nFe²⁺ = 5.nKMnO₄ = × 0,046 × 0,5 = 0,115 mol ||→ quay lại phần 1: mmuối khan = mFeSO₄ + mFe₂(SO₄)₃ = 67,48 gam ||→ có nFe₂(SO₄)₃ = 0,125 mol ||→ m = × (0,115 × 72 + 0,125 × 160) = 56,56 gam Chọn C ♣ Ý tưởng: Phạm Hùng Vương - 0123456789 Hà nội, ngày tháng 10 năm 2015 rongden_167 - http://moon.vn/ ► Câu hỏi đặt ra: gốc RCOO– số mol R’OH (ancol) liệu có quy câu liệu có thành công? Về mặt số lượng, không bằng, ta phải quy ngược lại este = ancol + axit, xuất thêm anh nước ||→ đề có ẩn quy có ẩn? ý nghĩa việc quy đổi từ “phức tạp” thành “đơn giản” mặt số lượng không ổn, chẳng gì? Nhưng học hay làm phải thử, có thử biết ý nghĩa thực Thất bại chuyển sang hướng khác, phải lo sợ, thất bại chẳng qua bạn không dám thử thất bại :D ! Bắt đầu ví dụ: Câu [34544]: Cho hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức, ancol đơn chức este tạo axit ancol Đốt cháy hoàn toàn 1,55 gam hỗn hợp X thu 1,736 lít CO2 (ở đktc) 1,26 gam H2O Mặt khác cho 1,55 gam hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 125 ml dung dịch NaOH 0,1 M tạo m gam muối Sau phản ứng tổng số gam ancol thu 0,74 gam ứng với 0,01 mol Vậy giá trị m A 1,175 gam B 1,205 gam C 1,275 gam D 1,305 gam RCOOH   H  + R'OH 2O  0,01 mol 0,0125 mol HD: X gồm: x mol C +  H +  O  0,0775 mol 0,14 mol = 1,55 gam 0,03 mol  Giải thích sơ đồ trên: X nhìn theo nguyên tố C, H, O dựa vào phản ứng đốt cháy biết số C, số H suy số mol O Nếu nhìn X theo hướng quy đổi gồm 0,0125 mol RCOOH (tính theo số mol NaOH); 0,01 mol R’OH (do đề cho) nên dùng bảo toàn O ||→ x = 0,03 – 0,0125 × – 0,01 = 0,005 mol Vậy mRCOOH = 1,55 – 0,05 × 18 – 0,74 = 0,09 gam ||→ mRCOONa = 0,9 + 0,0125 × 22 = 1,175 gam ► Hơn mong đợi.! Vậy “quy đổi” gì? Rõ ràng số lượng giảm.? Mà chất lượng, chất lượng chỗ phù hợp với giả thiết đề quy đổi (TỔNG số mol ancol, số mol axit xác định nhanh, biết từ giả thiết) ||→ quy ẩn thực tế ẩn H2O mà ||→ phép quy đổi “ẩn” chút ☆ Tổng kết: Quy đổi cần hiểu theo nghĩa rộng quy “phức tạp” “đơn giản” Và để triển khai cần linh hoạt, nhìn thoáng nhất phải số lượng, mà ta hiển hiển dễ thấy nhất.! Trong số ý tưởng khác, giới thiệu thêm ý tưởng quy đổi khác nữa, gọi quy đổi theo hướng sản phẩm tạo thành (quy đổi trình) ► p/s: Một thành ý tưởng giải gọn đẹp BT khó đề ĐH khối A 2014 Bài tập Cho X , Y hai chất độc thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX < MY; Z ancol có số nguyên tử cacbon với X; T este hai chức tạo X, Y, Z Đốt cháy hoàn toàn 11,16gam hồn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (dktc), thu khí CO2 9,36 gam nước Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chưa 0,04 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng hết với dung dịch KOH dư A 4,68 gam B 5,44 gam C 5,04 gam D 5,80 gam Mọi thứ lớn to bé nhỏ Hãy biết ấn tượng, rung động với ý tưởng nhỏ ||→ mày mò tìm hiểu phát triển lên.! Ý tưởng: Phạm Hùng Vương - 0123456789
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy đổi vô cơ hữu cơ, Quy đổi vô cơ hữu cơ, Quy đổi vô cơ hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay