Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe toyota corolla altis 2004

55 748 3
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:21

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUANHỆ THỐNG LÁI 1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống lái .4 1.1.1 Công dụng hệ thống lái 1.1.2 Phân loại hệ thống lái 1.1.3 Yêu cầu hệ thống lái 1.2 Cấu tạo chi tiết chủ yếu hệ thống lái 1.2.1 Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái 1.2.2 Cấu tạo chi tiết hệ thống lái .7 1.2.3 Trợ lực lái .20 CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM THỐNG LÁI Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2004 .21 2.1 Giới thiệu ô tô Toyota Corolla Altis 2004 21 2.2 Kết cấu hệ thống lái xe .23 2.2.1 Kết cấu vành tay lái .23 2.2.1.1 Vành tay lái 23 2.2.1.2 Nguyên lý làm việc 23 2.2.2 Kết cấu trục lái .24 2.2.2.1 Trục lái 24 2.2.2.2 Nguyên lý làm việc trục lái 25 2.2.3 Kết cấu cấu lái 26 2.2.3.1 Cơ cấu lái .26 2.2.4 Kết cấu dẫn động lái 27 2.2.4.1 Dẫn động lái 27 2.2.4.2 Nguyên lý làm việc dẫn động lái 27 2.2.5 Kết cấu trợ lực lái 27 2.2.5.1 Bơm trợ lực lái 27 2.2.5.2 Van phân phối .27 2.2.5.3 Xi lanh trợ lực .31 2.3 Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái xeToyota Corolla Altis 2004 32 2.3.2 Xác định mômen cản quay vòng lực lái lớn 32 2.3.3 Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng 35 2.3.4 Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái 36 2.3.4.1 Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái ô tô quay vòng chỗ 36 2.3.4.2 Tính bền đòn quay đứng 36 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.3.4.4 Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái ô tô phanh với cường độ cao 38 2.3.5 Tính toán kiểm tra hình thang lái 39 CHƯƠNG 3: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÁITRÊN XETOYOTA COROLLA ALTIS 2004 .42 3.2.2 Tháo cấu lái hình thang lái 46 3.3.1 Vành tay lái .49 3.3.2 Cơ cấu lái 49 3.3.3 Hình thang lái 50 3.3.4 Trợ lực lái 51 3.3.5 Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe 51 3.3.6 Kiểm tra độ đảo vành bánh xe 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 MỞ ĐẦU Trong kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nước ta, nhu cầu giao thông vận tải ngày lớn Vai trò quan trọng ôtô ngày khẳng định ôtô có khả động cao, vận chuyển người hàng hoá nhiều loại địa hình khác Ngành công nghiệp ô tô nước ta ngày trọng phát triển Thể liên doanh lắp ráp ô tô nước ta với nước ngày phát triển rộng lớn hầu hết tỉnh nước như: TOYOTA, FORD,DAEWOO, KIA, MAZDA, HUYNDAI… Một vấn đề lớn đặt việc nắm vững lý thuyết, kết cấu loại xe,của hệ thống xe để từ khai thác sử dụng xe cách có hiệu cao, đáp ứng yêu cầu giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm Một hệ thống quan trọng ô tô hệ thống lái.Xuất phát từ yêu cầu đặc điểm đó, em lựa chọn đề tài: “Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004” Đề tài bao gồm phần sau: - CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG LÁI - CHƯƠNG 2: KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE COROLLA ALTIS 2004 - CHƯƠNG 3: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE COROLLA ALTIS 2004 Sau nhận đề tài này, với hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thầy Nguyễn Thành Nam, thầy môn bạn, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tuy nhiên, trình độ thời gian tìm hiểu nhiều hạn chế, kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng….năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Tuấn Anh Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 CHƯƠNG 1: TỔNG QUANHỆ THỐNG LÁI 1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống lái 1.1.1 Công dụng hệ thống lái Hệ thống lái hệ thống điều khiển hướng chuyển động xe, đảm bảo giữ nguyên thay đổi hướng chuyển động ô tô vị trí Hệ thống lái có chức tiếp nhận tác động người điều khiển, thông qua cấu dẫn động thực điều khiển bánh xe chuyển động theo quỹ đạo mong muốn việc điều khiển phải đảm bảo tính linh hoạt nhanh chóng xác Hệ thống lái thông dụng bao gồm cấu điều khiển (vành lái, trục lái), cấu lái đòn dẫn động tạo khả chuyển hướng cho bánh xe xung quanh trụ đứng Trong trình chuyển động, hệ thống lái có ý nghĩa quan trọng thông qua việc nâng cao an toàn điều khiển chất lượng chuyển động hệ thống lái ngày hoàn thiện xe chạy đạt tốc độ lớn 1.1.2 Phân loại hệ thống lái Hệ thống lái phân loại theo nhiều cách khác nhau: - Theo phương pháp chuyển hướng: + Chuyển hướng bánh xe dẫn hướng phía trước (2WS - Wheel steering) + Hệ thống lái với bánh xe dẫn hướng cầu sau + Chuyển hướng tất bánh xe dẫn hướng phía trước, phía sau (4WS) + Chuyển hướng cầu xe: xe rơmooc + Chuyển hướng thân xe: máy công trình - Theo cách bố trí vành tay lái: + Bố trí vành tay lái bên trái (đối với nước có luật giao thông quy định chiều chuyển động bên phải) Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hình 1.1: Sơ đồ bố trí vành tay lái bên trái + Bố trí vành tay lái bên phải (khi chiều chuyển động bên trái nước Anh, Thụy Điển, Nhật, Hình 1.2: Sơ đồ bố trí hệ thống lái - Theo đặc điểm truyền lực: + Hệ thống lái khí + Hệ thống lái khí có trợ lực: • Trợ lực thuỷ lực: với loại van khác • Trợ lực khí (có chân không) • Trợ lực điện - Theo kết cấu hệ thống đòn dẫn động lái: + Phù hợp với hệ thống treo phụ thuộc + Phù hợp với hệ thống treo độc lập - Theo cách biến đổi kiểu truyền động (phụ thuộc vào kết cấu cấu lái): + Biến chuyển động quay hệ thống điều khiển thành chuyển động quay đòn • Trục vít – bánh vít • Trục vít – êcu bi + Biến chuyển động quay hệ thống điều khiển thành chuyển động tịnh tiến đòn điều khiển: Bánh (trục răng) – 1.1.3 Yêu cầu hệ thống lái - Khi xe quay vòng đường gấp khúc hẹp hệ thống lái phải xoay bánh trước chắn, dễ dàng êm dịu - Lực tác động lên vành lái nhẹ, vành lái nằm vị trí tiện lợi người lái - Đảm bảo động lực học quay vòng cho bánh xe dẫn hướng tránh trượt lê gây mòn lốp - Hệ thống lái phải có khả ngăn va đập bánh xe dẫn hướng lên vành lái Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 - Giữ cho xe chuyển động thẳng ổn định - Trợ lực phải đảm bảo xác tính chất tuỳ động đảm bảo phối hợp chặt chẽ tác động hệ thống lái quay vòng bánh xe dẫn hướng - Cần có phối hợp bố trí cấu lái hệ thông treo trước để tránh dao động cưỡng - Hệ thống lái phải bố trí cho thụân tiện việc bảo dưỡng sửa chữa - Độ bền, tuổi thọ độ tin cậy cao 1.2 Cấu tạo chi tiết chủ yếu hệ thống lái - Hệ thống lái xe con: Hình 1.3 Hệ thống lái xe 1.2.1 Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái a Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái hệ thống treo phụ thuộc Hình 1.4 Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái hệ thống treo phụ thuộc 1:Vành tay lái; 2: Trục lái; 3:Cơ cấu lái; 4: Đòn quay đứng; 5:Đòn quay dọc; :Đòn quay trên; 7,9:Đòn quay bên; 8:Đòn ngang liên kết; 10:Dầm cầu; 11,12:Bánh xe dẫn hướng Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Trong trường hợp tổng quát, hệ thống lái gồm có vành lái - trục lái, cấu lái hệ dẫn động lái, phận trợ lực lái, giảm chấn (nếu có) b Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái hệ thống treo độc lập Hình 1.5 Sơ đồ bố trí chung hệ thống lái hệ thống treo độc lập 1,11: Ngõng trục bánh xe; 2: Khớp cầu trên; 3,12,13,14,15: Đòn dẫn động lái(Hình thang lái); 4: Giá đỡ trục quay phụ; 5,9: Giá đỡ hệ thống lái; 6: Cơ cấu lái; 7: Trục lái; 8: Vành lái; 10: Đầu nối đòn dẫn động Trên hệ thống treo độc lập hai bên bánh xe dịch chuyển độc lập nhau, dẫn động lái phải đảm bảo không ảnh hưởng đến khả dịch chuyển hệ thống treo đồng thời đảm bảo chuyển hướng bánh xe dẫn hướng hai bên cầu trước Để thoả mãn điều này, dẫn động lái hệ thống treo độc lập sử dụng loại đòn chia cắt, mặt nguyên tắc đòn dẫn động thoả mãn quan hệ động học Ackerman có hình dáng hình thang lái Đantô 1.2.2 Cấu tạo chi tiết hệ thống lái 1.2.2.1 Vành tay lái trục lái Vành tay lái có nhiệm vụ tạo mômen điều khiển tác động lên hệ thống lái Vành tay lái có dạng hình tròn, co lan hoa bố trí hay không bên vành lái Mômen điều khiển có giá trị lực người lái tác động nhân với bán kính vành lái Trên vành tay lái trục lái thường bố trí thiết bị điều khiển phục vụ trình điều khiển, sử dụng ô tô như: Còi, túi khí, công tắc điện điều khiển đèn, gạt nước mưa Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hình 1.6 Vô lăng tay lái trục lái ( xe con) 1: Vành tay lái; 2: Ống trượt trục lái; 3: Trục lái; 4: Cơ cấu trượt trục lái Trục lái có nhiệm vụ truyền mômen điều khiển từ vành lái đến cấu lái.Trục lái thường có hai loại: Trục lái thay đổi góc nghiêng trục lái không thay đổi góc nghiêng + Trục lái thay đổi góc nghiêng: Giúp cho lái xe điều chỉnh góc vô lăng so với phương thẳng đứng tùy theo khổ người sở thích lái xe + Trục lái không thay đổi góc nghiêng (trục lái trượt): Giúp cho lái xe dịch chuyển vô lăng theo phương dọc trục tùy theo khổ người sở thích lái xe Hình 1.7 Trục lái thay đổi góc nghiêng không thay đổi Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1.2.2.2 Cơ cấu lái Cơ cấu lái thông dụng truyền khí cho tỷ số truyền lớn Cơ cấu lái bắt chặt với khung xe, nằm gần cầu trước dẫn hướng có nhiệm vụnhận chuyển động từ trục lái, thông qua biến đổi tỷ số truyền lớn làm thay đổi mômen điều khiển tác động lên đòn hệ thống dẫn động để chuyển hướng bánh xe dẫn hướng Để thoả mãn điều kiện trên ôtô sử dụng loại cấu lái sau: Các loại cấu lái thường sử dụng: - Cơ cấu lái trục vít chốt quay: Cơ cấu lái trục vít chốt quay thay đổi tỷ số truyền theo yêu cầu cho trước Để tăng hiệu suất cấu lái, giảm độ mòn trục vít chốt quay chốt đặt ổ bi - Cơ cấu lái trục vít chốt quay có loại: + Cơ cấu lái trục vít chốt quay + Cơ cấu lái trục vít hai chốt quay Hình 1.8 Cơ cấu lái trục vít chốt quay - Cơ cấu lái trục vít lăn: Trên loại xe trước kia, cấu lái thường dùng rộng rãi loại ô tô với ưu điểm: Cho tỷ số truyền lớn, kết cấu đơn giản, dễ bảo dưỡng sửa chữa, dễ bảo dưỡng sửa chữa giá thành thấp Nhược điểm khó khăn cho việc bố trí trợ lực lái Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hình 1.9 Cấu tạo cấu lái trục vít lăn 1,5: Ổ bi đỡ trục vít;2: Trục vít; 3: Ốc đổ dầu; 4: vỏ cấu lái ;6: Trục lăn; 7: Ổ bi kim;8: Con lăn; 9: Trục bị động;10: Đòn quay đứng; 11:Khớp cầu liên kết đòn quay đứng với đòn kéo dọc;12: Giá đỡ cấu lái; 13: Đệm điều chỉnh độ dơ trục vít;14: Nắp đậy; 15,16: Đai ốc đệm điều chỉnh độ dơ trục bị động Hình 1.10 Cấu tạo cấu lái trục vít - êcu bi - - cung 1: Cung trục bị động; 2,13,19: Vòng làm kín; 3: Ổ lăn kim;4,12,14: Nắp; 5: Đai ốc hãm; 6: Vít điều chỉnh; 7: Ốc xả dầu; 8: Đai ốc điều chỉnh9: Tấm chặn; 10: Bulông; 11: Chốt đai ốc;15: Ổ bi; 16: Vỏ cấu lái; 17: Trục vít; 18: Nút đổ dầu; 20: đai ốc rang 10 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 X 0,7 0,65 0,6 0,42 0,46 0,50 0,54 0,58 m/L Hình 2.21 Sơ đồ hình thang lái đồ thị biểu diễn quan hệ x=f(m/L) 1; – Tương ứng với y = 0,12; 0,14 0,16 Từ sơ đồ ta tìm quan hệ hình học β, θ α β = θ1 + arctg  l − m.sin(θ1 + α ) − 2.l.sin θ1 + 2.m.sin θ1  l.cos(θ1 + α ) − arcsin   (2.3-12) [m − l.sin(θ1 + α )] m + l − 2.m.l.sin(θ1 + α )   Với θ1= 900 - θ Trong thực tế phương pháp đặt hình thang lái theo góc θ không thuận tiện khó đo xác θ nên để tiện lợi người ta cho độ dài giao điểm hai cánh tay đòn kéo dài đến cầu trước (đoạn xL) Trên (Hình 2.21) ta có: θ t = arctg[ x.L ] 0,5.m (2.3-13) 41 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 CHƯƠNG 3: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THỐNG LÁITRÊN XETOYOTA COROLLA ALTIS 2004 3.1 Cơ sở lý thuyết Việc bảo quản bảo dưỡng xe việc làm thường xuyên liên tục người lái xe thợ sửa chữa, người sử dụng xe Có bảo quản bảo dưỡng xe thường xuyên kịp thời phát khắc phục hư hỏng xe đồng thời bảo đảm tốt yêu cầu làm việc chi tiết, cụm chi tiết xe , đảm bảo cho xe hoạt động tốt điều kiện đồng thời nâng cao tính kinh tế, khả đảm bảo an toàn cho người, 42ung hóa, phương tiện Có sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng tốt thực giữ tốt 42ung bền, an toàn, tiết kiệm Tiến hành chăm sóc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xe phải tuân theo qui trình công nghệ định Hệ thống lái xe ôtô hệ thống đòi hỏi phải chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên yêu cầu kỹ thuật Hệ thống lái xe xảy hư hỏng làm khả điều khiển xe Do gây nhiều tai nạn bất ngờ gây thiệt hại đến tính mạng tài sản người Chính mà việc thường tra xuyên kiểm phát hư hỏng hệ thống lái việc cần thiết, bảo đảm tính an toàn sử dụng xe Mặt khác hệ thống lái hệ thống có tỷ lệ hư hỏng mòn cao, việc thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa việc làm quan trọng đòi hỏi lái xe, thợ sửa chữa cán làm công tác kỹ thuật ngành xe thường xuyên quan tâm Trong phần đề cập đến số vấn đề yêu cầu chung nội dung cụ thể việc chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cụm hệ thống lái, số hư hỏng thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục 3.2 Quy trình tháo lắp hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 3.2.1 Tháo vành tay lái trục lái - Bước 1: Tháo đầu cực ăc quy để đảm bảo an toàn - Bước 2: Tháo vành tay lái (thể hình 3.1) Hình 3.1 Tháo vành tay lái 42 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1- Dụng cụ chuyên dùng; 2- Lấy dấu; Tháo nắp còi vành tay lái sau uốn thẳng vấu đệm khóa tháo đai ốc đệm khóa vành tay lái, để việc lắp đặt vành tay lái trục lái xác trước tháo vành tay lái phải lấy dấu vị trí ghép trục lái vành tay lái (2) Sử dụng dụng cụ kéo vô lăng (1) kết hợp với búa để tháo vô lăng , trình tháo ý không để xảy va đập đỉnh trục lái với búa Sau ta tháo vỏ trục lái - Bước 3: Tháo điều khiển đèn si nhan điều khiển gạt nước (thể hình 3.2 3.3) Tháo kết nối điều khiển si nhan trục lái cách đẩy khoá hộp điều khiển (1), tháo đầu nối dây điện với điều khiển (2) tháo điều khiển khỏi trục lái Bằng thao tác tương tự ta tháo điều khiển gạt nước Hình 3.2 Tháo điều khiển si nhan 1- Khóa hộp điều khiển; 2- Đầu nối điện đèn si nhan Hình 3.3 Tháo điều khiển gạt nước 1- Khóa hộp điều khiển; 2- Đầu nối điện gạt nước 43 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 - Bước 4: Tháo điều khiển đánh lửa (thể hình 3.4) Hình 3.4 Tháo điều khiển đánh lửa 1- Đầu nối điện điều khiển đánh lửa; 2- Vít; Trước tiên ta ngắt kết nối điều khiển với đầu nối điện (1), sau tháo vít (2) tháo điều khiển đánh lửa - Bước 5: Tháo ổ khóa điện (thể hình 3.5) Hình 3.5 Tháo ổ khóa điện 1- Khóa điều khiển; 2- Clê lỗ cạnh loại 2,5mm Vặn khoá khởi động quay vị trí số I (1), tháo ổ khoá điện cách ấn vào định vị lò xo clê lỗ cạnh loại 2,5 mm (2) công cụ thích hợp khác, kéo ổ khoá khỏi ống hộp điều khiển - Bước 6: Tháo hộp điều khiển (thể hình 3.6) Tháo đầu nối điện còi (1), tháo vít giữ hộp điều khiển (2) tháo hộp điều khiển Hình 3.6 Tháo hộp điều khiển 44 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1- Đầu nối điện còi; 2- vít; - Bước 7: Tháo trục lái (thể hình 3.7 3.8) Đánh dấu vị trí lắp ráp trục trung gian trục lái (1), sau tháo bulông siết đầu trục trung gian với trục lái tháo đai ốc (3) giá đỡ bắt trục lái với vỏ xe Tiếp theo tháo đai ốc (4) giá đỡ tháo trục lái trục trung gian Hình 3.7 Tháo giá đỡ trục lái Lấy dấu; 2- Bulong siết; 3- Đai ốc dưới; Hình 3.8 Tháo giá đỡ trục lái 4- Đai ốc trên; - Bước 8: Tháo trục lái từ ống trục lái (thể hình 3.9) Hình 3.9 Tháo trục lái 45 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1- Vòng hãm; 2,4- Long đen; 3- lò xo; 5- Bi định vị; 6- Tháo trục lái chính; Sau tháo trục lái khỏi vỏ xe ta tháo trục lái từ ống trục lái Theo thứ tự ta tháo vòng hãm (1), long đen (2), lò xo (3), long đen (4), cuối tháo bi định vị (5) rút trục lái xuống 3.2.2 Tháo cấu lái hình thang lái Bước 1: Tháo hai bánh xe cầu trước (cầu dẫn hướng), tháo mối ghép đầu trục bánh trụ xoắn với trục trung gian Bước 2: Tháo liên kết cụm cấu lái (thể hình 3.10, 3.11, 3.12, 3.13) Hình 3.10 Tháo khớp nối đầu lái cam quay 1- Chốt hãm; 2- Đai ốc hoa; 3-Thiết bị tháo liên kết khớp cầu KM507-B Ta tháo chốt hãm (1), tháo đai ốc hoa (2) sử dụng KM507-B tách đầu lái khỏi cam quay (hình 3.10), tháo đai ốc bắt đường ống xả Tháo ống dầu hồi trở bơm (1) ống dầu có áp từ bơm đến van phân phối (2) khỏi cụm cấu lái bịt kín ống lại để tránh rò rỉ làm bẩn dầu (hình 3.11) Sau tháo bu lông (3), giá giữ (4) cấu lái khỏi thân xe (hình 3.12), cuối tháo tháo vòng đệm kín (5) (hình 3.13) đường ống dầu từ van phân phối đến xilanh lực Hình 3.11 Tháo đường ống dầu từ bơm đến van phân phối 46 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1- ống dầu hồi trở bơm; 2- ống dầu có áp từ bơm đến van phân phối; Hình 3.12 Tháo bulong giá giữ cấu lái 3- Bu lông; 4- Giá giữ; Hình 3.13 Tháo vòng đệm kín 5- Vòng đệm kín Bước 3: Tháo điều chỉnh ăn khớp bánh trụ xoắn (thể hình 3.14) Hình 3.14 Bộ điều chỉnh ăn khớp bánh trụ xoắn 1- Đai ốc chỉnh; 2- Nêm chỉnh; 3- Lò xo chỉnh; 47 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Tháo đai ốc chỉnh, nêm chỉnh, lò xo chỉnh dẫn hướng Bước 4: Tháo trục bánh trụ xoắn (thể hình 3.15, 3.16, 3.17) Hình 3.15 Tháo nắp che bụi, vòng hãm 1- Nắp che bụi; 2- vòng hãm; Tháo nắp che bụi (1), vòng hãm (2) (hình 4.15), nắp che trục (3) đai ốc khóa trục bánh trụ xoắn (4) (hình 3.16) Chú ý tháo đai ốc khóa cần giữ trục không làm hỏng bánh trụ xoắn Dùng búa đóng dột dẹt (5) để tháo trục bánh trụ xoắn, đóng cần giữ cho đột thẳng hàng với trục bánh Sau dùng búa cao su tháo ổ bi tháo đệm kín (7), ổ bi (8), vòng hãm (9) Hình 3.16 Tháo nắp che đai ốc khóa trục bánh trụ xoắn 3- Nắp che dưới; 4- đai ốc khóa; Hình 3.17 Tháo trục bánh trụ xoắn 5, 6- Đột dẹt; 7- Đệm kín; 8- ổ bi trên; -Vòng hãm; 48 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Bước 5: Tháo (thể hình 3.18) Hình 3.18 Tháo 1- Thanh răng; 2- Thanh kéo bên; 3- Đầu lái; Trước tiên tháo ống cao su che bụi răng, dễ tháo trước tháo bôi lớp mỡ lên kéo bên Tiếp tháo đầu lái (3), trước tháo đầu lái phải lấy dấu kéo bên, đai ốc khóa đầu lái đầu lái vị trí lắp ráp chúng để sau dễ dàng điều chỉnh độ chụm xe, sau vặn đai ốc khoá ngược chiều kim đồng hồ, tháo đầu nối tháo đai ốc khóa Để tháo khớp cầu kéo bên kẹp vào bàn kẹp (êtô), trước kẹp phủ lên vải không kẹp vào bàn kẹp hai mặt tránh làm hư hỏng dùng mỏ nếp để tháo 3.3 Bảo dưỡng hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Thường xuyên kiểm tra siết chặt bu lông, đai ốc ghép phận hệ thống lái với vỏ xe hệ thống lái quan sát xem có rò rỉ dầu trợ lực lái sau lần xe vận hành 3.3.1 Vành tay lái Kiểm tra hành trình tự lực cần thiết để làm quay hệ thống lái, độ bắt chặt vành lái trục Kiểm tra hành trình tự vành tay lái cách xoay vành tay lái bên phải bên trái đến bánh xe bắt đầu xoay đi, hành trình tự cho phép ± 20 mm Nếu hành trình tự vượt qui định cần kiểm tra, sửa chữa điều chỉnh phận liên quan khớp đăng trục lái trục trung gian, khe hở ăn khớp cấu lái, khớp cầu dẫn động lái 3.3.2 Cơ cấu lái Kiểm tra khe hở ăn khớp trục và độ dơ dọc trục trục bánh Nếu khe hở ăn khớp không đảm bảo cần điều chỉnh lại đai ốc chỉnh, độ dơ dọc trục điều chỉnh lại thay đổi chiều dày đệm kín (7) phía trước ổ bi (hình 3.17) Khi tháo chi tiết cấu lái thì: a Quan sát phớt làm kín cụm xi lanh lực xem có bị rách biến cứng hư hỏng không b Dùng panme đo, kiểm tra độ mòn xi lanh, piston, van phân phối 49 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 c Kiểm tra khe hở miệng vòng găng tương tự kiểm tra vòng găng động d Kiểm tra mòn, nứt, tróc rỗ vòng bi e Dùng dưỡng kiểm tra độ mòn răng, bánh f Dùng đồng hồ so đồ gá kiểm tra độ cong (minh họa hình 3.19), độ cong tối đa cho phép 0,3 mm g Cần bổ sung dầu mỡ bôi trơn cho cấu lái trước lắp đặt Hình 3.19 Hình minh họa dùng đồng hồ so đồ gá kiểm tra độ cong 1- Khối V; 2- Thanh răng; 3- Đồng hồ so; 4- Mặt  Đặt khối V lên phẳng  Đặt lên khối V  Sử dụng đồng hồ so kiểm tra biến dạng 3.3.3 Hình thang lái Kiểm tra độ mòn, lỏng khớp cầu, cách lắc xoay chúng, vượt tiêu chuẩn thay (hình 4.20) Hình 3.20 Kiểm tra khớp cầu 1- Kiểm tra khớp cầu đầu lái; 2- Kiểm tra khớp cầu kéo bên răng; 50 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 3.3.4 Trợ lực lái a Kiểm tra mức dầu Kiểm tra mức dầu động tắt, mức dầu phải nằm vạch MIN vạch MAX in bình dầu, mức dầu xuống thấp vạch MIN đổ thêm dầu sau 10000 km tháng kiểm tra lần thay cần thiết Sau cho động khởi động tắt máy dầu bọt đục được, có bọt đục dầu có khí (air) b Xả khí hệ thống dầu trợ lực  Kiểm tra mức dầu bình, thiếu bổ xung dầu DEXRON**II DEXRON**III  Kích hai bánh xe dẫn hướng lên  Cho động chạy tốc độ 1000 V/Phút  Đánh hết tay lái sang trái, sang phải giữ nguyên vị trí tận từ ÷ giây  Làm lại bước ÷ lần c Kiểm tra , điều chỉnh độ căng dây đai  Dùng tay ấn với lực 50 ÷ 80N yêu cầu độ võng xuống dây đai ÷ mm  Nếu không ( căng trùng ) cần điều chỉnh lại cách xê dịch máy bơm trợ lực d Kiểm tra bơm trợ lực Dùng đồng hồ so pan me đo đường kính cổ trục bơm, bạc đỡ, xác định khe hở lắp ghép có với kích thước tiêu chuẩn 3.3.5 Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe a Kiểm tra  Cho xe đỗ phẳng theo hướng xe chạy thẳng  Đánh dấu đường tâm phía sau hai lốp trước vị trí ngang với tâm bánh xe đo khoảng cách (B)  Cho xe tiến phía trước đoạn cho vị trí đánh dấu tâm lốp nằm phía trước lốp có độ cao ngang tâm bánh xe, đo khoảng cách hai đường tâm đánh dấu (A) b Điều chỉnh  Vừa thay đổi chiều dài kéo bên vừa kiểm tra lại độ chụm đến đạt yêu cầu siết chặt đai ốc khóa đầu lái 3.3.6 Kiểm tra độ đảo vành bánh xe Dùng đồng hồ so để kiểm tra độ đảo: Gá chân đồng hồ so vuông góc với phía vành bánh xe, xoay bánh xe vòng, số vạch kim đồng hồ dao động cho ta độ đảo vành bánh xe Độ đảo cho phép < 1,2 mm 51 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 3.4 Một số hư hỏng biện pháp khắc phục hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hệ thống lái xe xảy hư hỏng làm khả điều khiển xe Do gây nhiều tai nạn bất ngờ gây thiệt hại đến tính mạng tài sản người Chính mà việc thường xuyên kiểm tra phát hư hỏng hệ thống lái việc cần thiết, bảo đảm tính an toàn sử dụng xe Sau số hư hỏng va biện pháp khắc phục thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Một số hư hỏng biện pháp khắc phục hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hư Stt Nguyên nhân Biện pháp khắc phục hỏng - áp suất lốp không quy định - Góc nghiêng dọc trụ đứng vượt quy định - Các khớp cầu bị mòn, khô mỡ 01 Tay lái nặng - Trục lái bị kẹt vỏ tay lái - Dây đai kéo bơm trợ lực trùng - Mức dầu bình dầu trợ lực thiếu - Bộ trợ lực lái hỏng - Bơm lốp đủ áp suất - Kiểm tra điều chỉnh góc nghiêng dọc trụ đứng - Thay khớp cầu - Kiểm tra bạc đỡ trục lái - Bổ sung dầu trợ lực điều chỉnh lại dây đai kéo bơm - Kiểm tra, thay chi tiết trợ lực lái hỏng 02 - Thay vòng bi - Mòn vòng bi bánh trước - Mòn khớp đăng trục lái - Thay khớp cầu Độ dơ trục trung gian - Kiểm tra độ mòn vành tay - Các khớp cầu kéo dọc thay cần điều lái lớn kéo ngang mòn chỉnh khe hở ăn khớp - Cơ cấu lái mòn, khe hở ăn khớp cặp trục lớn 03 - Bề mặt xi lanh lực bị mòn, tạo Xuất nên độ côn, ôvan xước - Vòng găng mòn dò rỉ dầu - Các phớt làm kín bị mòn, biến trợ lực cứng, rạn nứt rách lái - Các đường ống dẫn dầu nứt, vặn không chặt - Các chi tiết phớt làm kín, vòng găng mòn phải thay - Các đường ống dẫn cần bắt chặt lại hỏng thay 52 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 - Dơ lỏng cam quay - Các khớp cầu lắp với cam quay mòn - Cơ cấu lái mòn, vỡ độ xác - Kiểm tra siết lại mối ghép cụm cam quay với giằng hệ thống treo - Thay khớp cầu đầu lái - Kiểm tra độ mòn chi tiết trục điều chỉnh lại khe hở ăn khớp thay cần - Có không khí hệ thống - Bơm hỏng - Xả khí - Thay bơm - Điều chỉnh không ăn khớp hộp tay lái - Mòn bị phá hủy chi tiết hộp tay lái - Điều chỉnh lại ăn khớp - Thay chi tiết bị mòn 07 - áp suất lốp bánh xe thấp Xe không nhau, khớp cầu nối khả kéo bên bị rơ lỏng - Các kéo bên bị cong, chuyển cấu lái bị rơ lỏng động - Độ nghiêng dọc nghiêng thẳng ổn ngang trụ xoay đứng định bánh xe không - Kiểm tra, bơm đủ áp suất lốp, thay khớp cầu bị rơ lỏng - Các kéo bên bị cong phải thay - Điều chỉnh lại góc nghiêng trụ xoay đứng bánh xe 08 Vành tay lái dịch chuyển dọc trục - Xiết chặt lại đai ốc - Kiểm tra thay phận bị mòn Hệ thống lái 04 có tiếng kêu khác thường 05 06 Bơm trợ lực có tiếng ồn làm việc Kẹt hộp tay lái - Không xiết chặt đai ốc vành tay lái - Các khớp nối mềm cấu hấp thụ va đập trục lái bị mòn 53 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 KẾT LUẬN Trên em trình bày toàn nội dung Đồ án tốt nghiệp Với đề tài “Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xeToyota Corolla Altis 2004” Đề tài thu được số kết sau: - Tìm hiểu hệ thống lái ô tô nói chung ô tô Toyota Corolla Altis 2004 nói riêng - Phân tích kết cấu hệ thống lái ô tô Toyota Corolla Altis 2004 - Phân tích quy trình khai thác kỹ thuật hệ thống lái ô tô Toyota Corolla Altis 2004 Sau hoàn thành đồ án em hiểu thêm nhiều hệ thống lái ô tô Em rút học kinh nghiệm quý giá công việc người kỹ sư sau trường Hướng phát triển đề tài tiếp tục hoàn thiện kiến thức khai thác kỹ thuật hệ thống lái dòng xe khác TOYOTA, sở vận dụng vào thực tiễn công việc quản lý, khai thác sử dụng ô tô cho hợp lý, hiệu Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy môn khí ô tô bảo em thời gian làm đồ án Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Nam tận tình bảo em để em hoàn thành đồ án Tuy nhiên thời gian trình độ thân có hạn nên đồ án có số thiếu sót Do em mong muốn nhận ý kiến Thầy bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Tuấn Anh 54 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 TÀI LIỆU THAM KHẢO [01].Kết cấu tính toán ôtô; Trịnh Chí Thiện, Tô Đức Long, Nguyễn Văn Bang; NXB Giao Thông Vận Tải Hà Nội - 1984 [02].Hướng dẫn làm đồ án môn học Thiết kế hệ thống lái ôtô - máy kéo, Phạm Minh Thái; Trường Đại Học Bách Khoa – 1991 [03].Cấu tạo ô tô – Hệ thống gầm truyền lực, Nguyễn Hùng Mạnh [04].Cataloge Toyota Innova G, Toyota Motors Corporation, 2009 [05].Chi tiết máy Tập I, II, Nguyễn Trọng Hiệp, Nhà xuất giáo dục [06].Dung sai đo lường khí, Trần Vĩnh Hưng, An Hiệp, NXB Giao Thông Vận Tải Hà Nội, 1999 [07].Bài giảng cấu tạo ô tô; Trương Mạnh Hùng, Đại học GTVT, 2009 55 [...]... quay của của xe mà van phân phối điều chỉnh dầu vào buồng trái hay phải, áp suất của bơm dầu tạo lên tác dụng theo chiều chuyển động của thanh răng (piston xi lanh trợ lực),tạo lên lực trợ lực lái 31 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.3 Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái xeToyota Corolla Altis 2004 2.3.1 Các thông số chính của hệ thống lái ô tô Toyota Corolla Altis 2004 Bảng... tay lái là nơi để người lái tác dụng lực gây ra mômen tác dụng vào hệ thống lái, để điều khiển xe Hình 2.2 Kết cấu vành tay lái 23 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.2.2 Kết cấu trục lái 2.2.2.1 Trục lái Hình 2.3 Kết cấu cụm trục lái 1: Cụm trục lái; 2-4-6: Cụm khớp các đăng; 3-5: Cụm trục lái trung gian Trục lái bao gồm cụm trục lái và trục trung gian lái: - Cụm trục lái: ... thủy lực Khi hệ thống trợ lực lái bị hư hỏng thì xe sẽ rất khó để đánh lái Một lời khuyên là không nên chạy một chiếc xe với hệ thống trợ lực lái không hoạt động hay có vấn đề 2.2.5.2 Van phân phối Kiểu van điều khiển lưu lượng trong hệ thống lái Toyota Corolla Altis 2004 là van quay, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như sau: 27 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 a) Cấu tạo... kết cấu và nguyên lý của van phân phối: + Hệ thống trợ lực kiểu van ống +Hệ thống trợ lực kiểu van quay + Hệ thống trợ lực kiểu van cánh 20 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM THỐNG LÁI Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2004 Hệ thống lái của ô tô dùng để thay đổi hướng chuyển động của ô tô nhờ quay vòng các bánh xe dẫn hướng cũng như để giữ phương chuyển... tạo, các đòn dẫn động lái thường được làm rỗng Các khớp liên kết trong dẫn động lái đều là khớp cầu,đảm bảo khả năng tự lựa, không có khoảng hở 18 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 Hình 1.22 Kết cấu van phân phối Hình 1.21 Kết cấu liên kết đòn dẫn động ngang và cụm khớp cầu 19 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 1.2.3 Trợ lực lái 1.2.3.1 Công dụng... việc của trục lái Khi người lái tác dụng lực lái vào vô lăng (vành tay lái) , thì lực được truyền từ vành tay lái xuống trục lái và thông qua các khớp các đăng của trục lái lực được truyền tới cơ cấu lái 25 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.2.3 Kết cấu cơ cấu lái 2.2.3.1 Cơ cấu lái Hình 2.4 Kết cấu cơ cấu lái 1: Van trợ lực lái; 2: Bánh răng lái; 3: Thanh răng lái; 4: Vòng... xe được thực hiện như sau: Vành tay lái tiếp nhận lực tác động của người lái và truyền vào hệ thống lái, trục lái truyền mômen từ vô lăng tới cơ cấu lái, cơ cấu lái tăng mômen truyền từ vành tay lái tới các thanh dẫn động lái, các thanh dẫn động lái truyền chuyển động từ cơ cấu lái tới các bánh xe dẫn hướng 2.1 Giới thiệu về ô tô Toyota Corolla Altis 2004 Hình 2.1 Hệ thống lái ô tô Toyota Corolla Altis. .. chỗ ngồi Số chỗ ngồi 5 chỗ 22 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.2 Kết cấu hệ thống lái xe 2.2.1 Kết cấu vành tay lái 2.2.1.1 Vành tay lái Vành tay lái có dạng vành tròn có nan hoa bố trí không đều quanh vành trong của vành tay lái. Trên vô lăng còn được trang bị một phím còi và một số nút điều khiển các hệ thống khác Vô lăng lái được bắt với trục lái nhờ rãnh then hoa có dạng... thống treo phụ thuộc 12 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 - Sơ đồ động lái trên hệ thống treo độc lập Hình 1.13 Sơ đồ hình thang lái trên hệ thống treo độc lập 1: Đòn quay; 2: Đòn đỡ; 3: Thanh ngang Bộ phận quan trọng nhất của dẫn động lái là hình thang lái có nhiệm vụ đảm bảo động học các bánh xe dẫn hướng của ô tô làm cho lốp xe khỏi bị trượt lê khi lái lốp bị mòn Ngoài ra... đai ốc - Trong trục lái có một cơ cấu hấp thụ va đập, cơ cấu này sẽ hấp thụ lực đẩy tác động lên người lái xe khi xe bị tai nạn.Trục lái được gá lên thân xe thông qua một giá đỡ Đầu dưới của trục lái chính nối với cơ cấu lái bằng khớp nối các đăng để giảm thiểu việc truyền chấn động từ mặt đường qua cơ cấu lái lên vô lăng 24 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis 2004 2.2.2.2 Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe toyota corolla altis 2004, Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe toyota corolla altis 2004, Khai thác kỹ thuật hệ thống lái xe toyota corolla altis 2004

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay