Khai thác kỹ thuật cơ cấu phân phối khí động cơ d1146

55 189 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:21

-1Mục lục Trang Lời nói đầu Chơng 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu loại cấu phân phối khí ôtô 1.2 Đặc điểm làm việc cấu phân phối khí ôtô Chơng 2: Kết cấu cấu phân phối khí động D1146 2.1 Giới thiệu động D1146 xe Daewoo BS090 11 2.2 Kết cấu động phân phối khí xe Daewoo BS090 13 Chơng 3: Khai thác kỹ thuật cấu phân phối khí 3.1 Chẩn đoán kỹ thuật 23 3.2 Bảo dỡng kĩ thuật 24 3.3 Quy trình tháo lắp động phân phối khí 42 3.4 Thiết kế van tháo Xupap 45 Kết luận 54 Tài liệu tham khảo 55 -2- Lời nói đầu Động đốt đầu t phát triển mạnh mẽ số lợng chất lọng Xu hớng phát triển động đốt không ngừng tăng công suất, giảm mức tiêu hao tối đa nhiên liệu, đảm bảo cho ôtô có hệ số sử dụng cao, kéo dài tuổi thọ bên hộp máy góp phần bảo vệ mội trờng Trong trình sử dụng, việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài khai thác kỹ thuật hệ thống tổng thành ôtô nói chung động riêng nh xupap đặt xupap treo để điều khiển trình thay đổi khí xylanh động cách đóng, mở cửa nạp cửa thải lúc để nạp đầy khí nạp vào xylanh thải khí thải ngoài, để nắm vững kết cấu, nguyên lý làm việc, khai thác sử dụng, chẩn đoán kỹ thuật bảo dỡng kỹ thuật việc làm cần thiết đảm bảo cho ôtô có hệ số sử dụng cao, kéo dài tuổi thọ góp phần bảo vệ môi trờng Đợc đồng ý thầy môn khí ôtô em đợc nhận đề tài: " Khai thác kỹ thuật cấu phân phối khí động D1146" Với kiến thức hạn hẹp thời gian có hạn, đồ án tránh khỏi nhiều sai sót Kính mong quan tâm giúp đỡ thầy để đồ án em đạt yêu cầu Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên: Nguyễn Thành Đạt -3- Chơng I tổng quan 1 Giới thiệu loại cấu phân phối khí ôtô Cơ cấu phối phân phối khí thờng đợc phân thành loại: có xupap xupap Loại xupap (kiểu van trợt) thờng đợc dùng động kỳ Loại sử dụng chủ yếu động mô tơ động cỡ nhỏ, gặp loại động công suất lớn Phần lớn động sử dụng cấu phân phối khí kiểu xu pap Tuỳ theo cách bố trí xu pap mà phân biệt loại cấu phân phối khí : loại thứ có xu pap nằm bên dới thờng gọi xu pap đặt loại thứ hai có xu pap bố trí bên trên, nắp máy, gọi xu pap treo Động có xupap thờng có hiệu OHV 1.1.1Nhiệm vụ Cơ cấu phối khí có nhiệm vụ điều khiển trình thay đổi khí xylanh động cách đóng, mở cửa nạp cửa thải lúc để nạp đầy khí nạp vào xylanh thải khí thải 1.1.2 Phân loại Cơ cấu phối khí động đốt nói chung có nhiều dạng kết cấu khác nhau: - Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: + Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo + Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt a Cơ cấu phân phối khí xupap đặt Khỏi nim :C cu phõn phi khớ kiu xupỏp t cú trc cam t thõn mỏy gm cú cỏc chi tit sau: - Trc cam, i, a y, trc cũ m, gi trc cũ m, cũ m, xupỏp, lũ xo xupỏp, lũ xo, múng hóm, ng dn hng xupỏp, b xupỏp, vớt iu chnh khe h nhit xupỏp, pht - i vi c cu phõn phi khớ kiu xupỏp t cú trc cam t trờn np mỏy cú cu to -4cng tng t nh CCPPK kiu xupỏp t cú trc cam t thõn mỏy nhng ch khỏc l khụng cú a y - Mt s ng c iu chnh khe h nhit bng cn m khụng cú vớt iu chnh khe h nhit, hoc mt s ng c cú hai trc cam iu khin cỏc xupỏp hỳt x cú th khụng cú cũ m m cam tỏc ng vo xupỏp thụng qua i Hình 1.1:Sơ đồ nguyên lý cấu phân phối khí dùng xupap đặt: Trục cam; Con đội; 3.Vít điều chỉnh; 4.Lò xo; Xupap - Cơ cấu phân phối khí dùng van trợt - Cơ cấu phân phối khí hỗn hợp Nguyờn lý lm vic: Khi ng c lm vic, trc khuu dn ng trc cam quay, vu cam tỏc ng vo i lm i, a y i lờn tỏc ng vo cũ m lm cũ m quay y xupỏp i xung (m xupỏp) thc hin quỏ trỡnh np hoc thi khớ Lỳc ny lũ xo xupỏp b nộn li Khi cam tip tc quay qua v trớ tỏc ng thỡ lũ xo xupỏp lm cho xupỏp úng kớn vo b , cũ m, a y, i tr v v trớ ban u, xupỏp úng Cỏc pha ca quỏ trỡnh phi khớ Núi mt cỏch lý thuyt thỡ cỏc xu pỏp phi úng v m ỳng vo cỏc thi im pớt tụng i qua cỏc im cht Trờn thc t chỳng c m sm hn (trc pớt tụng i n im cht v úng mun hn (sau pớt tụng ó i qua im cht) Phn m sm v úng mun thng c tớnh theo gúc quay tng ng ca trc khuu cú th tng c lng khớ np k hỳt thỡ xu pỏp np c m sm khong trc pớt tụng lờn ti CT v nú ch c úng li pớt tụng ó i qua im cht di c Xu pỏp x c -5m cui k n, pớt tụng cũn cỏch CD khong v ch c úng li pớt tụng ó i qua CT khong Vic m sm, úng mun xu pỏp x nhm mch ớch nhanh chúng gim ỏp lc khớ chỏy xi lanh v nh ú v gim lc cn chuyn ng ca pớt tụng nú bt u di chuyn i lờn k x, ng thi cng l cú th x ti a lng khớ thi ngoi b Cơ cấu phân phối khí xupap treo Hình 1.2: Các dạng cấu phân phối khí thờng gặp: Xupap; 2.Cò mổ; Đũa đẩy; 4.Con đội; 5.Trục cam a.Trục cam đặt thân máy dẫn động xupap qua đội, đũa đẩy cò mổ; b.Trục cam đặt nắp xylanh, dẫn động xupap qua đội cò mổ; c.Trục cam đặt nắp xylanh dẫn động xupap qua cò mổ; d.Trục cam đặt nắp xylanh dẫn động trực tiếp xupap Khái niệm: Hu ht tt cỏc cỏc ng c lp trờn ụtụ ngy ngi ta ch s dng c cu PPK kiu xupỏp treo nờn ta ch xột cu to v nguyờn lý lm vic ca CCPPK kiu xupỏp treo Cu to C cu phõn phi khớ kiu xupỏp treo cú trc cam t thõn mỏy gm cú cỏc chi tit sau: - Trc cam, i, a y, trc cũ m, gi trc cũ m, cũ m, xupỏp, lũ xo xupỏp, lũ xo, múng hóm, ng dn hng xupỏp, b xupỏp, vớt iu chnh khe h nhit xupỏp, pht - i vi c cu phõn phi khớ kiu xupỏp treo cú trc cam t trờn np mỏy cú cu to cng tng t nh CCPPK kiu xupỏp treo cú trc -6cam t thõn mỏy nhng ch khỏc l khụng cú a y - Mt s ng c iu chnh khe h nhit bng cn m khụng cú vớt iu chnh khe h nhit, hoc mt s ng c cú hai trc cam iu khin cỏc xupỏp hỳt x cú th khụng cú cũ m m cam tỏc ng vo xupỏp thụng qua i Trong động ô tô đại, thờng gặp chủ yếu cấu phối khí dùng xupap treo Trong cấu này, xupap đợc lắp dạng treo nắp máy Kết cấu chung cấu phối khí dùng xupap treo có số dạng thờng gặp nh sau: Nguyờn lý lm vic: Khi ng c lm vic, trc khuu dn ng trc cam quay, vu cam tỏc ng vo i lm i, a y i lờn tỏc ng vo cũ m lm cũ m quay y xupỏp i xung (m xupỏp) thc hin quỏ trỡnh np hoc thi khớ Lỳc ny lũ xo xupỏp b nộn li Khi cam tip tc quay qua v trớ tỏc ng thỡ lũ xo xupỏp lm cho xupỏp úng kớn vo b , cũ m, a y, i tr v v trớ ban u, xupỏp úng Cỏc pha ca quỏ trỡnh phi khớ Núi mt cỏch lý thuyt thỡ cỏc xu pỏp phi úng v m ỳng vo cỏc thi im pớt tụng i qua cỏc im cht Trờn thc t chỳng c m sm hn (trc pớt tụng i n im cht v úng mun hn (sau pớt tụng ó i qua im cht) Phn m sm v úng mun thng c tớnh theo gúc quay tng ng ca trc khuu cú th tng c lng khớ np k hỳt thỡ xu pỏp np c m sm khong 10 20 trc pớt tụng lờn ti CT v nú ch c úng li pớt tụng ó i qua im cht di c 40 60 Xu pỏp x c m cui k n, pớt tụng cũn cỏch CD khong 40 65 v ch c úng li pớt tụng ó i qua CT khong 10 20 Vic m sm, úng mun xu pỏp x nhm mch ớch nhanh chúng gim ỏp lc khớ chỏy xi lanh v nh ú v gim lc cn chuyn ng ca pớt tụng nú bt u di chuyn i lờn k x, ng thi cng l cú th x ti a lng khớ thi ngoi -71.2 Đặc điểm làm việc cấu phân phối khí ôtô - Có nhiều đặc điểm làm việc cấu phân phối khí Tùy thuộc vào loại động có thiết kế vị trí trục cam khác mà ngời ta chọn cách dẫn động trục cam thích hợp: 1.2.1 Xupap đặt - Dẫn động bánh trụ thẳng bánh trụ nghiêng - Đối với loại cấu phân phối khí dùng bánh truyền động nhng khoảng cách xa, ngời ta phải bố trí thêm bánh trung gian để kích thớc bánh không lớn - Phơng án dẫn động bàng bánh có nhợc điểm cồng kềnh, trục cam đặt xa trục khuỷu Hình 1.3: Dẫn động bánh răng: 1.Bánh trục cam; 2.Dấu đặt cam; 3.Bánh trục cơ; 4.Bánh trung gian - Xích đợc bôi trơn dầu bôi trơn từ hệ thống bôi trơn qua ống trục khuỷu qua bánh xích hay có vòi dẫn hớng dầu Loại trục cam thờng đợc đặt nắp máy -8- Hình 1.4: Dẫn động xích cho trục cam: 1.Đĩa trục cam; 2.Xích cam; 3.Đĩa trục khuỷu; 4.Bộ căng xích; 5.Bộ trợt xích; 6.Giảm chấn xích; 7.Trục cam thải; 8.Dấu đặt cam 1.2.2 Xupap treo - Loại thích hợp với loại động nhiều trục cam nh động V-6, V8 đợc sử dụng nhiều động đại Trục cam đợc đặt nắp máy 1 5 Hình 1.5: Dẫn động đai cho trục cam: 1.Bánh đai trục cam; 2.Bộ căng đai ; 3.Bơm nớc ; 4.Bánh đai trục khuỷu; 5.Dây đai dẫn động trục cam ; 6.Các trục cam nạp; 7.Puly trung tâm; 8.Trục cam thải -9- (a) (b) (c) (d) Hình 1.6: Bố trí xupap: a.Sơ đồ bố trí xupap dãy; b.Sơ đồ bố trí xupap hai dãy; c.Bố trí song song với xylanh; d.Bố trí nghiêng so với xylanh Ngoài xylanh bố trí xupap nh sau: - Một xylanh bố trí xupap ( xả, hút) - Một xylanh bố trí xupap ( xả, hút) - Một xylanh bố trí xupap ( xả, hút) * Công dụng: Thay đổi khí xylanh động cách đóng, mở cửa nạp cửa thải lúc để nạp đầy khí nạp vào xylanh thải khí thải * Phân loại: + Theo cách bố trí trục cam: - Trục cam đặt thân máy - Trục cam đặt nắp máy + Theo cách dẫn động trục cam: - Dẫn động bánh trụ; - Dẫn động xích; - Dẫn động đai; - Dẫn động bánh côn - Đóng mở cửa nạp thải thời gian quy định - Cửa nạp, cửa thải phải thoáng - Điều chỉnh, sửa chữa dễ dàng - 10 - Làm việc mòn, chấn động nhỏ - Cửa nạp, thải đóng phải kín - Buồng cháy nhỏ gọn, diện tích tản nhiệt nhỏ, tăng tỷ số nén động - Khí nạp thải thuận chiều, lực cản nhỏ, dễ nạp đầy, thải - Có nhợc điểm làm tăng chiều cao động cơ, dẫn động xupap phức tạp kết cấu nắp máy phức tạp 1.3 Mục tiêu, nội dung, phơng pháp nghiên cu - Mục tiêu: việc nghiên cứu, khai thác kỹ thuật hệ thống tổng thành ôtô nói chung động riêng để nắm vững kết cấu, nguyên lý làm việc, khai thác sử dụng, chẩn đoán kỹ thuật bảo dỡng kỹ thuật việc làm cần thiết đảm bảo cho ôtô có hệ số sử dụng cao, kéo dài tuổi thọ góp phần bảo vệ môi trờng - Nội dung giới thiệu loại cấu phân phối khí thờng gặp giới thiệu số loại câu định phát triển thời gian tới Phân thích đặc điểm làm việc cấu phân phối khí thờng gặp Chẩn đoán bảo dỡng sửa chữa loại cấu phân phối khí - Phơng pháp nghiên cứu Tìm hiểu giáo trình, tài liệu tham khảo Động đốt trong-Bảo dỡng kĩ thuật chẩn đoán ôtô-kĩ thuật chuẩn đoán ôtô vào tailieu.vn nh hỏi trực tiếp giao viên giảng dy qua bạn bè lớp - 41 Hình 3.16: Kiểm tra khe hở cổ trục bạc cam - Kiểm tra độ dơ dọc trục: Khe hở dọc trục tiêu chuẩn là: 0,28 ữ 0,43(mm); Khe hở dọc trục giới hạn là: 0,6(mm) (+) Sữa chữa khắc phục h hỏng - Nắn lại trục cam độ cong lớn 0,05(mm) Quá trình nắn thẳng kiểm tra trục cam đợc thực đồng thời khối chữ V - Cổ trục cam bị mòn đợc sửa chữa gia công khí theo cốt Mài cổ trục cam đợc thực máy mài tròn tơng tự nh mài cổ trục khuỷu Trục đợc định vị hai mũi tâm Bạc cam thay đợc theo kích thớc cốt sửa chữa tơng ứng cổ trục cam - Các vấu cam bị mòn lệch mòn làm giảm chiều cao 0,025(mm) sửa chữa phơng pháp mài chép để phục hồi biên dạng độ bóng bề mặt cam - Biên dạng cam sau sửa chữa giống biên dạng cam ban đầu có chiều cao vấu cam nhng kích thớc cam nhỏ Việc sửa chữa đảm bảo đợc pha phối khí độ mở xupap nh cam Tuy nhiên vấu cam đợc mài lần, mài nhiều lần làm cho đỉnh cam nhọn, ảnh hởng xấu đến trình làm việc bình thờng cấu phân phối khí + Yêu cầu kĩ thuật: - Độ đảo ngõng trục so với đờng kính không 0,05(mm) - Độ côn, độ ô van cổ trục không 0,01(mm) - Vấu cam biên dạng - Khe hở bạc trục 0,12 ữ 0,17(mm) - Diện tích tiếp xúc phải đạt đợc từ 70% ữ 80% (+) kiểm nghiệm thông số sửa chữa - Khe hở dọc trục: Tiêu chuẩn 0,28 ữ 0,43(mm) - Khe hở cổ trục cam bạc: Giới hạn Tiêu chuẩn 0,6(mm) 0,12 ữ 0,17(mm) Giới hạn 0,24(mm) - 42 - Đờng kính cổ trục cam: Tiêu chuẩn 57,86 ữ 57,88(mm) - Chiều cao vấu cam: + Cam nạp: Giới hạn Tiêu chuẩn 57,52(mm) 49,15(mm) Gới hạn 48,85(mm) Tiêu chuẩn 49,32(mm) Gới hạn 49,00(mm) Tiêu chuẩn 0,05(mm) Giới hạn 0,2(mm) + Cam xả: - Độ đảo trục: 3.3 Quy trình tháo lắp động phân phối khí 3.3.1.Chuẩn bị Dụng cụ tháo lắp: clê tròng miệng loại, tuýp 10 ;12 ;14; 17 ; 19 ;27 , kìm đầu, kìm mỏ nhọn, kìm tháo phe hãm, cảo ba chấu, búa đồng, kìm tháo lắp xéc măng, vam tháo lắp lò xo xupáp, Dụng cụ đo kiểm : panme đo trong, panme đo ngoài, lá, thớc lá, thớc cặp, thớc vuông, đồng hồ xo, bàn máp, thớc vuông, khối thép vv Dụng cụ sửa chữa : khoan tay, dũa mịn, dao doa ba kích thớc Nguyên vật liệu : xăng, dầu rửa, xà bông, bột màu, bột rà xupáp, giấy nhám, giẻ lau, dầu nhờn, mỡ, khay đựng dụng cụ, khay vệ sinh dụng cụ 3.3.2 Các bớc tháo Xả dầu bôi trơn động Xả dầu trợ lực lái Xả nớc làm mát Tháo dây hệ thống điện lắp động cơ, tháo bình ắc quy, chia Tháo dẫn động bớm ga, bớm gió, ống dẫn nhiên liệu ống dẫn không khí, ống dẫn chân không Tháo bơm dầu trợ lực lái Tháo két mát dầu, nớc làm mát Tháo bơm nén khí Tháo bu lon cố định động với khung xe - 43 10 Đa động khỏi xe đặt lên giá phù hợp 11 Vệ sinh bên động sach 12 Xếp dụng cụ phù hợp, thuận tiện cho trình tháo 13 Tháo chế hoà khí (hoặc dàn phun xăng )đối với động xăng 14 Tháo vòi phun, bơm cao áp động dầu 15 Tháo nắp dàn cò 16 Tháo đáy te 17 Tháo đai ốc cố định bu ly trục khuỷu 18 Tháo bu ly trục khuỷu 19 Tháo đai ốc cố định khớp bu ly trục khuỷu (dùng cảo để cảo khớp cố định bu ly trục khuỷu ngoài) 20 Tháo trục chia điện 21 Tháo nắp đậy hộp bánh phân phối 22 Tháo dây đai xích dẫn động cấu phân phối khí truyền động xích dây đai (chú ý dấu, dấu phải xác định đánh dấu lại ) 23 Tháo dàn cò 24 Tháo đũa đẩy 25 Tháo bơm nớc làm mát 26 Tháo nắp máy (chú ý đai ốc theo quy trình tháo từ vào trong) 27 Nhấc nắp máy (chú ý giữ đệm nắp máy tránh làm h hỏng đệm) 28 Tháo buly đầu trục động (tháo đai ốc giữ bu ly, dùng cảo để tháo) 29 Tháo đội 30 Tháo dịch dọc trục cam (chú ý kiểm tra cặp dấu bánh cam bánh đầu trục khuỷu, xác định lại dấu) 31 Lựa tháo trục cam (chú ý: động dùng loại đội hình nấm phải đẩy đội lên tháo trục cam đợc) 32 Tháo cụm xupáp : (chú ý: trớc tháo đánh dấu thứ tự xupáp nắp máy, ý cẩn thận tháo lò xò xupáp không để móng hãm bật - 44 nguy hiểm Một số xupáp xả có thân rỗng đợc đổ vào chất sodium để làm mát Không đợc làm mẻ làm gãy xupáp đợc làm mát sodium Chất sodium thoát gây nổ làm bị thơng nghiêm trọng) Đặt nắp máy lên giá dùng dụng cụ chuyên dùng ép lò so xupáp tháo xupáp lò so khỏi nắp máy Đặt phận theo thứ tự giá đỡ Nếu xupáp tháo đợc, kiểm tra phần cuối đỉnh xupáp xem có bị bẹp đầu bị đập búa đầu không Nếu có, sử dụng đũa đá mài nhỏ để vạt cạnh sắc cách nhẹ nhàng phần cuối đỉnh xupáp Nếu ép mạnh xupáp qua ống dẫn hớng làm vỡ ống dẫn hớng 33 Tháo rời chi tiết dàn cần bẩy xếp theo thứ tự số máy 3.3.3 Vệ sinh Vệ sinh toàn chi tiết vừa tháo dầu xăng Chú ý không làm trầy xớc bề mặt làm việc nh thân xupáp, ống dẫn hớng, đội,cam 3.3.4 Các bớc lắp Chú ý: trớc lắp phải lau thật tất chi tiết Bề mặt làm việc tất chi tiết phải bôi lớp dầu máy Trục cam phải có khe hở theo hớng định Trục cam bánh phân khối (bánh định thời) phải lắp lên thân xilanh lúc, phải ý lắp ký hiệu đợc đánh dấu, không bảo đảm xác góc phân phối khí thời gian phun dầu, đánh lửa Lắp supáp phải ý an toàn, đề phòng lò xo bắn vào ngời, yêu cầu chi tiết supáp nằm theo bộ, sau tháo không đợc để lẫn lộn, lắp lại lắp theo Có số máy dieden để tránh cho lò xo supáp làm việc không xảy tợng cộng hởng máy chạy với tốc độ cao làm việc toàn chiều dài ngời ta dùng lò xo bớc xoắn khác nhau, lắp loại lò xo đầu có bớc xoắn ngắn đợc lắp vào phía tán supáp Các bớc lắp ngợc lại bớc tháo 3.3.5 Yêu cầu - 45 Cụm xupáp, đội, cò mổ phải lắp đồng bộ, dấu tháo Sau sửa chữa xong phải kiểm tra thử cấu hoạt động nhẹ nhàng cho khởi động động Động hoạt động đạt công suất cao theo yêu cầu, tiếng ồn tiếng gõ từ cấu phân phối khí 3.4 Thiết kế vam tháo xupap 3.4.1 Giới thiệu thiết bị 3.4.1.1 Các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra sửa chữa cấu phân phối khí - Bộ clêchoòng - Tuốclôvít - Vam tháo xupap - Thớc - Thớc kẹp - Thớc panme - Dụng cụ đo lực lò xo - Đồng hồ so - Máy rà xupap - Máy mài xupap.re 3.4.1.2 Vam tháo xupap a Sơ đồ gá lắp : Vam Nắp máy Móng hãm - 46 - Hình 3.1: Tháo, lắp xupap b Nguyên lý làm việc : Đặt vam vào nắp máy, đầu vam tỳ vào mặt nấm xupap đầu trục vít tỳ vào đế tựa lò xo xupap - Tháo xupap: Dùng tay quay, quay trục vít để trục vít xuống từ từ nén lò xo xupap đế tựa lò xo qua móng hãm, lúc móng hãm bung khỏi đuôi xupap Sau quay trục vít từ từ theo chiều ngợc lại để trục vít lên - Lắp xupap: Bôi lớp dầu bôi trơn lên thân xupap, đa xupap vào nắp máy, đặt lò xo đế tựa Gá đặt vam, quay tay quay để trục vít xuống nén lò xo, lắp móng hãm 3.4.2 Tính toán, thiết kế thiết bị 3.4.2.1 Các yêu cầu thiết kế vam tháo xupap - Khi thiết kế vam tháo xupap phải đảm bảo yêu cầu sau : + Vam phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ bền, độ cứng vững không gây biến dạng chi tiết + Vam có kết cấu đơn giản, gọn nhẹ, rẻ tiền, dễ chế tạo bảo quản + Vam phải phù hợp với thiết bị gia công tính công nghệ cao, mở rộng phạm vi sử dụng, nâng cao suất 3.4.2.2 Thiết kế vam a Kích thớc chi tiết cần tháo - 47 Hình 3.2: Kích thớc mặt máy b Chọn vật liệu chế tạo vam + Vật liệu dùng để chế tạo thân vam, tay vặn thép 45 + Vật liệu dùng để chế tạo trục vít thép 45 có: b = 610(Mpa) ch = 360(Mpa) c Đờng kính trung bình trục vít tính theo điều kiện bền d2 W h H [ P0 ] + Chọn áp suất cho phép sinh bề mặt ren [ P0 ] = 4( Mpa) + Hệ số chiều cao ren hình thang: h = 0,5 H + Hệ số chiều cao thân có ren: H = d chọn H = 1,5 + Lực nén lò xo: W = 700( N ) d2 700 = 8,6(mm) 3,14.0,5.1,5.4 Chọn d = 9(mm) Thông số trục vít : - Bớc ren: P = (mm) - Chiều cao làm việc ren: h = 0,54.P = 1(mm) -Đờng kính chân ren là: d1 = 7,5(mm) - Đờng kính đỉnh ren là: d = 10(mm) - Đờng kính trung bình trục vít là: d = 9(mm) P o ' - Góc nâng ren: = arctg d = arctg 3,14.9 2 - Góc ma sát Lấy hệ số ma sát f = 0,12 vít đợc bôi trơn = acrtg ( f ) = 6o50' < thỏa mãn điều kiện tự hãm - Chiều cao đai ốc H : Ta có số vòng ren đai ốc tính theo công thức : - 48 x= W 700 = 6,2 (vòng) d [ P0 ].h 3,14.9.4.1 Chiều cao đai ốc: H =x.P=6,2.2=12,4(mm) Đờng kính đai ốc: D = (2 ữ 3,5)d D = 20(mm) Chiều dài trục vít: l = (8 ữ 10)d l = 80(mm) d Kiểm tra trục vít theo điều kiện bền ổn định Kiểm nghiệm theo điều kiện chung bền ổn định: n = 4.Qt [ ] n d 12 Trong : - ứng suất cho phép: [ n ] = ch = 120( N / mm ) - hệ số giảm ứng suất cho phép phụ thuộc vào độ mềm l J vít, J d1 - Độ mảnh tơng đơng: = - Chiều dài trục vít phần trục: l = 80(mm) l 4.80 = = 42,66 J 7,5 Tra bảng ta có: = 0,9 [ ] n = 0,9.120 = 108( N / mm ) Ta có: n = 15,85( N / mm ) Vậy n = 15,85 N / mm < [ ]n = 108 N / mm thỏa mãn điều kiện bền ổn định e Kiểm tra lực xiết ngời công nhân Gọi lực tháo ngời công nhân Qcn Để tháo đợc mômen sinh phải thắng mômen xoắn sinh ren tạo lực cần thiết để nén lò xo: Ta có Qcn L M tv - 49 Với L chiều dài cánh tay đòn để tháo, chọn L = 150(mm) - Mômen xoắn : M x = M r + M t - M r mômen xoắn thân ren M r = W (d / 2).tg ( + S ' ) - góc nâng ren = o 36 ' S ' - góc ma sát tơng đơng S ' = acrtg ( f ' ) f ' - hệ số ma sát tơng đơng f ' = f /(cos / 2) Đối với ren hình thang cân ta có : = 30o f - hệ số ma sát trờng hợp đợc bôi trơn thờng xuyên f = 0,12 f ' = 0,12 /(cos 30o / 2) = 0,124 S ' = acrtg 0,124 o 4' M r = 700.(9 / 2)tg (4o ' + o 4' ) = 620( N mm) - Mômen gối tỳ : M t = f W Rtd Bán kính trung bình đầu kẹp bu lông Rtd = M t = 0,12.700 d DN d = 3 = 126( Nmm) 2.3 M x = M r + M t = 620 + 126 = 746( N mm) - Hiệu suất truyền động: = tg tg o 2' = = 0,36 tg ( + ) tg (4 o 2'+6 o 50' ) Vậy tổng mômen xoắn trục vít là: M tv = M / = 746 / 0,36 = 2075( N mm) Qcn M tv 2075 = = 13,833( N ) L 150 Vậy lực xiết ngời công nhân tác dụng lên tay vặn là: 1,383(Kg) Ta thấy trị số phù hợp với điều kiện làm việc ngời công nhân f Tính toán, kiểm tra bền tay đòn: Trong trình làm việc tay đòn chịu uốn Tay đòn chịu mômen uốn lớn vị trí lắp ghép với trục vít nên ta kiểm tra bền vị trí - 50 u = Mu [ u ] Wu Wu Mômen chống uốn Mu Mômen uốn Mômen uốn: M u = Q.L Q - Lực tác dụng lên tay đòn, Q = 13,83(N) L - Chiều dài tay đòn, L = 150 (mm) M u = Q.L = 13,83.150 = 2075( N mm) Tay đòn đợc làm thép tròn, đờng kính 10 (mm) có mômen chống uốn nh sau: Wu = 0,1.d3 = 0,1.103 = 10(mm3) u = M u 2075 = = 20,75( N / mm ) Wu 100 Tay đòn đợc làm thép 45, có giới hạn bền uốn b = 610(N/mm2) So sánh ta thấy u [ u ] Vậy tay đòn đủ bền g Kiểm tra bền thân vam: Do kết cấu vam nh hình vẽ ta thấy mặt cắt nguy hiểm thân vam Có kích thớc mặt cắt nh sau : Hình 3.3: Kích thớc mặt cắt thân vam Kiểm nghiệm bền mặt cắt nguy hiểm thân vam : - Kiểm nghiệm theo sức bền kéo: - 51 = W [ ] F Trong : : ứng suất mặt cắt nguy hiểm (N/mm ) W : Lực tác dụng lên vam W=700(N) F : Tiết diện mặt cắt nguy hiểm F=10.30=300(mm ) [ ] : giới hạn bền = [ ] =120(N/mm ) 700 = 2,33( N / mm ) 300 Vậy = 2,33( N / mm ) < [ ] = 120( N / mm ) thỏa mãn điều kiện bền kéo - Kiểm nghiệm theo sức bền uốn: u = Mx [ u ] Wx Wx Mômen chống uốn Mx Mômen uốn Mômen uốn: M x = W a a Khoảng cách từ tâm trục vít đến vị trí tính toán a = 120(mm) M x = W a = 700.120 = 8400( N mm) Mômen chống uốn: Wx = u = b.h 30.10 = = 500(mm ) 6 M x 8400 = = 16,8( N / mm ) [ u ] Wx 500 Thân vam thỏa mãn điều kiện bền uốn h Kiểm tra bền đầu tỳ lên đế tựa lò xo: - 52 - Hình 4.4: Kích thớc đầu tỳ lên đế tựa lò xo - Kiểm nghiệm theo sức bền nén: = W [ ] F Trong : : ứng suất mặt cắt nguy hiểm (N/mm ) W : Lực tác dụng W=700(N) F : Tiết diện mặt cắt nguy hiểm F= (42 34 ) = 159,17( mm ) 34 [ ] : giới hạn bền = [ ] =120(N/mm ) W 700 = = 4,4( N / mm ) [ ] thỏa mãn điều kiện bền nén F 159,17 Nhận xét: Qua kết tính toán kiểm tra bền cho chi tiết vam ta thấy thiết bị đủ độ bền với kích thớc chọn tính toán Hình 3.4: Vam tháo, lắp xupap - 53 - Kết luận Qua tháng làm việc tích cực khẩn trơng với nhiệm vụ đợc giao: Khai thác kỹ thuật cấu phân phối khí động D1146 Cơ cấu phối phân phối khí thờng đợc phân thành loại: có xupap xupap Loại xupap thờng đợc dùng động kỳ Loại xu pap nằm bên dới thờng gọi xu pap đặt loại thứ hai có xu pap bố trí bên trên, nắp máy, gọi xu pap treo Trong trình sử dụng, việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài khai thác kỹ thuật hệ thống tổng thành ôtô nói chung động riêng nh xupap đặt - 54 xupap treo để điều khiển trình thay đổi khí xylanh động cách đóng, mở cửa nạp cửa thải lúc để nạp đầy khí nạp vào xylanh thải khí thải ngoài, để nắm vững kết cấu, nguyên lý làm việc, khai thác sử dụng, chẩn đoán kỹ thuật bảo dỡng kỹ thuật việc làm cần thiết đảm bảo cho ôtô có hệ số sử dụng cao, kéo dài tuổi thọ góp phần bảo vệ môi trờng Xu hớng phát triển cấu phân phối khí không ngừng giảm mức tiêu hao nhiên liệu, giảm giá thành, giảm chi phí nguyên liệu, thời gian gia công chi tiết giảm thiểu tối đa chi tiết nh đờng kính tổng thành Kéo dài tuổi thọ góp phần bảo vệ môi trờng Đảm bảo cho ôtô có hệ số sử dụng cao Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên: Nguyễn Thành Đạt Tài liệu tham khảo - 55 [01]- Cẩm nang sữa chữa động D1146-Daewoo [02] -Nguyễn Văn Bằng- Động đốt Nhà xuất Giao Thông Vận Tải-2004 [03]- Cao Trọng Hiền Bảo dỡng kỹ thuật chẩn đoán ôtô-Đại học Giao Thông Vận Tải-1992 [04] - Kĩ thuật chẩn đoán ôtô- Nhà xuất Giao Thông Vận Tải-2004 [05] -Trịnh Chất-Lê Văn Uyển - Tính toán thiết kế hệ dẫn động khíNhà xuất Giáo Dục-2006 [06]- Vũ Đình Lai-Nguyễn Xuân Lựu - Sức bền vật liệu- Nhà xuất Giao Thông Vận Tải-2004 [...]... 21.Máy đề - 12 - Động cơ D1146 lắp trên xe khách, động cơ đợc đạt phía sau dẫn động cầu sau chủ động - D1146 là loại động cơ điêzel 4 kỳ không tăng áp, 6 xylanh xếp thẳng hàng, thứ tự làm việc của động cơ là: 1-5-3-6-2-4 - Bố trí 3 nắp máy (hai xylanh đợc bố trí chung một nắp máy) - Cơ cấu phân phối khí của động cơ kiểu xupáp treo, trục cam đặt trong thân máy, trục cam đợc dẫn động bằng bánh răng trụ... mở sớm xupap xả 46o Góc đóng muộn xupap xả 14o 2.2 Kết cấu động cơ phân phối khí 2.2.1 Bố trí xupap - 13 - Cơ cấu phân phối khí xupap treo loại trục cam dẫn động qua hệ thống con đội, đũa đẩy, cò mổ - Trục cam đặt trong thân máy, trục cam đợc dẫn động từ trục khuỷu bằng bánh răng thông qua bánh răng trung gian 5 4 3 2 1 Hình 2.1: Cơ cấu phân phối khí kiểu xupap treo: 1.Trục cam; 2.Con đội; 3.Đũa đẩy;... cấu cơ cấu phân phối khí 2.1 Giới thiệu động cơ 2.1.1 Cấu tạo động cơ Hình 1.8: Động cơ D1146: 1.Khoang bánh đà; 2.Đờng hút chính; 3.Đờng hơi thừa; 5.Lọc nhiên liệu; 6.Bơm trợ lực lái; 7.Máy nén khí; 8.Lỗ đổ dầu; 9.Que thăm dầu; 10.Cácte dầu; 11.Nút xả dầu; 12.Lọc dầu nhờn; 13.Bơm cao áp; 15.Van hằng nhiệt; 16.Puly bơm nớc; 17.Cổ xả; 19.Puly trục khuỷu; 20.Két làm mát dầu ; 21.Máy đề - 12 - Động cơ. .. khi cơ cấu phân phối khí mòn Khe hở nhiệt không đúng, bề mặt làm việc của xupap mòn, kênh nên xupap đóng không kín, áp suất cuối tầm nén giảm Do mòn nên có khe hở giữa các bánh răng, giữa cổ trục cam và bạc, biên dạng cam bị thay đổi sẽ phá vỡ pha phân phối khí, làm cho quá trình nạp, xả không tốt và có tiếng gõ kim loại 3.1.2 Biến xấu tình trạng kỹ thuật của cơ cấu phân phối khí TT Biểu hiện 1 Động cơ. .. phân phối khí của động cơ D1146 2.3 Kết cấu các phần tử chủ yếu của cơ cấu phân phối khí 2.3.1 Xupap a Nhiệm vụ: Xupap có nhiệm vụ đóng mở của nạp, cửa thải để thực hiện quá trình trao đổi khí b Kết cấu: Xupap đợc chia làm 3 phần: Nấm xupap, thân xupap và đuôi xupap - Chiều dài toàn bộ của nấm: Xupap nạp: 154(mm); Xupap xả: 154(mm) Hình 2.5: Cấu tạo xupap + Nấm xupap : Ưu điểm của nấm bằng là kết cấu. .. truyền chuyển động từ trục cam đến xupap b Kết cấu: Con đội hình trụ, bề mặt làm việc của con đội là mặt phẳng nên dễ chế tạo, nhng do diện tích tiếp xúc lớn nên dễ bị mài mòn trong quá trình làm việc - Đờng kính thân d: 19,944 ữ 19,965(mm) - Chiều cao con đội H: 68,84(mm) - Đờng kính D: 31,88(mm) Hình 2.13: Cấu tạo con đội - 23 Chơng III khai thác kỹ thuật cơ cấu phân phối khí 3.1 Chẩn đoán kỹ thuật 3.1.1... bị 2 Nguyên nhân Do làm việc lâu ngày điều kiện Hậu quả Làm cho pha phân mòn Cò mổ bị bôi trơn kém phối khí bị sai lệch Trong quá trình làm việc các chi tiết H hỏng nặng làm gãy hay của cơ cấu không đảm bảo tiêu cho cơ cấu phân biến dạng chuẩn kĩ thuật: lò xupap quá cứng phối khí không hoạt lớn hoặc lò xo lồng nhau bị kẹt, ống dẫn động đợc hớng xupap nhô quá cao b Kiểm tra sửa chữa (+) Kiểm tra: -... dòng khí thải của đông cơ bị giảm, mòn hoá học có tốc độ lớn và chứa suất tiêu hao nhiên liệu Xupap bị cháy nhiều chất ôxy hoá Do tiếp xúc trực tiếp với tăng Làm h hỏng nhanh xám khí cháy ở nhịệt đô, áp xupap 3 Nấm xupap bị suất cao Do va đập với đỉnh piston, Có thể làm cho động cơ 4 vênh, nứt, vỡ Thân xupap bị nhiệt độ động cơ cao quá Do ma sát với ống dẫn h- không làm việc đợc Xupap chuyển động 2... làm nấm rơi vào buồng cong, nứt gãy ở vật liệu bị mỏi đốt ảnh hởng nghiêm phần chuyển trọng tới động cơ tiếp Đuôi xupap bị Do va đập với đầu cò mổ, Thay đổi góc pha phối mòn, tòe làm việc lâu ngày khí, ảnh hởng trực tiếp đến góc mở sớm đóng - 25 muộn, tới quá trình nạp đầy thải sạch của động cơ b Bảo dỡng kỹ thuật (+) Kiểm tra Hình 3.1: Làm sạch xupap - Làm sạch nấm xupap dùng dao cạo hết muội than và... nạp cửa thải b Kết cấu Đế lò xo có dạng hình vành khuyên một mặt phẳng tiếp xúc với lò xo để giữ lò xo xupap Đế lò xo đợc giữ với đuôi xupap bằng móng hãm Hình 2.9: Kết cấu đĩa chặn lò xo c Điều kiện làm việc: Đĩa chặn gắn với lò xo xupap nên chịu tải trọng động, chịu va đập và chịu mài mòn ở nhiệt độ cao 2.3.6 Trục cam a Nhiệm vụ: - 20 Trục cam mang các cam dẫn động cơ cấu phối khí đảm bảo cho các
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác kỹ thuật cơ cấu phân phối khí động cơ d1146 , Khai thác kỹ thuật cơ cấu phân phối khí động cơ d1146 , Khai thác kỹ thuật cơ cấu phân phối khí động cơ d1146

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay