Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2 0

105 218 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 23:20

Đinh Khắc Phong MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG LÁI 1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống lái .5 1.1.1 Công dụng + Cường hoá thuỷ lực + Cường hoá khí (khi nén chân không) .6 + Cường hoá điện + Cường hoá khí + Ngoài phân loại theo: Số lượng bánh xe dẫn hướng (các bánh dẫn hướng cầu trước, hai cầu hay tất cầu), theo sơ đồ bố trí cường hóa lái .6 1.1.3 Yêu cầu .6 1.2 Các sơ đồ hệ thống lái 1.2.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 1.3 Các chi tiết phận hệ thống lái 1.3.1 Vô lăng 1.3.2 Trục lái 1.3.3 Cơ cấu lái 1.4 Các thông số đánh giá 1.4.5 Các loại cấu lái thông dụng 12 1.5 Dẫn động lái 18 1.6 Hình thang lái 19 1.7 Hình học lái 20 2.1 Giới thiệu xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 24 Các thông số kỹ thuật ôtô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 .25 Dưới thông số kỹ thuật ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 25 Bảng Các thông số kỹ thuật ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 25 2.2 Hệ thống lái ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 27 2.2.1 Giới thiệu tổng quát hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 27 2.2.2 Kết cấu, nguyên lý làm việc hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 a) Vành tay lái 29 b) Trục lái trục đăng hệ thống lái TOYOTA COROLLA ALTIS 30 c) Cơ cấu lái .31 d) Dẫn động lái 36 e) Bơm trợ lực lái .36 Đinh Khắc Phong 2.3.1 Xác định mômen cản quay vòng lực lái lớn 38 2.3.2 Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng 41 2.3.3 Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái .42 a) Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái ô tô quay vòng chỗ 42 b) Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái ô tô phanh với cường độ cao 45 2.3.4 Tính toán kiểm tra hình thang lái 46 a) Cơ sở lý thuyết .46 2.3.5 Tính toán kiểm tra động học quay vòng 48 Các thông biết: .48 CHƯƠNG 50 CHẨN ĐOÁN, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA KĨ THUẬT HTL XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 50 3.1 Quy trình chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái .51 a) Độ rơ vành tay lái tăng 51 b) Lực vành tay lái gia tăng hay không .51 c) Áp suất cường hóa lái thủy lực hệ thống lái không ổn định 52 3.2 Bảo dưỡng ,sửa chữa HTL TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 56 3.2.1 Các chế độ bảo dưỡng hệ thống lái 56 3.2.2 Bảo dưỡng cấu lái dẫn động lái 57 3.2.4 Bảo dưỡng phận trợ lực lái 80 3.2.5 Điều chỉnh hệ thống lái 82 3.3 Tháo lắp cấu lái 93 3.3.1 Dụng cụ .93 3.3.2 Quy trình tháo cấu lái 93 3.3.3 Quy trình lắp cấu lái 95 3.4 Bảng tổng quát chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái 99 KẾT LUẬN .104 Qua trình tìm hiểu nghiên cứu để thực đồ án, kiến thức thực tế kiến thức em nâng cao Em hiểu sâu sắc hệ thống lái, đặc biệt hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 Biết kết cấu nhiều điều mẻ từ thực tế Em học tập nhiều kinh nghiệm công tác bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái nói chung, hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 nói riêng, khái quát kiến thức chuyên ngành cốt lõi .104 Để hoàn thành đồ án trước hết em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô khoa khí giao thông trường đại học CNGTVT hướng dẫn bảo em từ kiến thức sở đến kiến thức chuyên ngành Em chân thành cảm ơn sâu sắc thầy Chu Văn Huỳnh tận tình, bảo giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực đồ án Do thời gian có hạn, kiến thức tài liệu tham khảo nhiều hạn chế Đinh Khắc Phong thiếu kinh nghiệm thực tiễn đồ án không tránh khỏi sai sót Em mong thầy cô góp ý để đồ án tốt nghiệp hoàn thiện 104 104 Em xin chân thành cảm ơn! 104 ĐINH KHẮC PHONG .104 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 Đinh Khắc Phong LỜI MỞ ĐẦU Để đảm bảo an toàn ôtô chuyển động đường, người vận hành phải có kinh nghiệm xử lí thành thạo thao tác điều khiển Mặt khác, để thuận tiện cho người vận hành thực thao tác đó, đòi hỏi ôtô phải đảm bảo tính an toàn cao.Hệ thống lái ôtô dùng để thay đổi hướng chuyển động ôtô nhờ quay vòng bánh xe dẫn hướng để giữ phương chuyển động thẳng hay chuyển động cong ôtô cần thiết Việc điều khiển chuyển động xe thực sau: vành lái tiếp nhận lực lái tác động người lái truyền vào hệ thống lái, trục lái truyền mômen từ vô lăng tới cấu lái, cấu lái tăng mômen truyền từ vành lái tới dẫn động lái, dẫn động lái truyền chuyển động từ cấu lái đến bánh xe dẫn hướng Kết cấu lái phụ thuộc vào cấu chung xe chủng loại xe Chất lượng hệ thống lái phụ thuộc nhiều vào công tác bảo dưỡng sửa chữa Muốn làm tốt việc người cán kỹ thuật cần phải nắm vững kết cấu nguyên lí làm việc phận hệ thống lái Hệ thống lái hệ thống quan trọng ôtô, giúp xe chuyển động tạo môi trường lại ,làm việc cho người lĩnh vực kinh tế -xã hội Đối với đồ án tốt nghiệp giao: “Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0” trước yêu cầu thực tế ngành ôtô nước, Em chọn phương pháp thiết kế để đảm bảo thỏa mãn đồng thời tiêu chí Với hướng dẫn bảo thầy CHU VĂN HUỲNH giúp đỡ bạn ,em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tuy nhiên lực thân kinh nghiệm thực tế không nhiều nên đồ án tránh khỏi thiếu sót Vì Em mong thông cảm, đóng góp ý kiến thầy giáo bạn Em xin chân thành cám ơn ! Sinh viên thực ĐINH KHẮC PHONG Đinh Khắc Phong CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG LÁI 1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu hệ thống lái 1.1.1 Công dụng Hệ thống lái tập hợp cấu dùng để giữ cho ôtô máy kéo chuyển động theo hướng xác định để thay đổi hướng chuyển động cần thiết theo yêu cầu động xe Hệ thống lái bao gồm phận sau: - Vô lăng, trục lái cấu lái: dùng để tăng truyền mômen người lái tác dụng lên vô lăng đến dẫn động lái - Dẫn động lái: dùng để truyền chuyển động từ cấu lái đến bánh xe dẫn hướng để đảm bảo động học quay vòng cần thiết chúng - Cường hóa lái: Thường sử dụng xe tải trọng lớn vừa Nó dùng để giảm nhẹ lực quay vòng cho người lái nguồn lượng bên Trên xe cỡ nhỏ 1.1.2 Phân loại -Theo vị trí bố trí vô lăng, chia ra: + Vô lăng bố trí bên trái (tính theo chiều chuyển động) dùng cho nước xã hội chủ nghĩa trước đây, Pháp, Mỹ, + Vô lăng bố trí bên phải: dùng cho nước thừa nhận luật đường bên trái như: Anh, Thuỵ Điển Sở dĩ bố trí để đảm bảo tầm quan sát người lái, đặt biệt vượt xe .-Theo kết cấu cấu lái, chia ra: + Trục vít - Cung + Trục vít - Chốt quay; + Trục vít - Con lăn; + Bánh - Thanh răng; + Thanh liên hợp (Trục vít - Liên hợp êcu bi - Thanh - Cung răng) Theo số lượng bánh xe chuyển hướng, chia ra: + Các bánh xe dẫn hướng nằm hai cầu; + Các bánh xe dẫn hướng tất cầu; - Theo kết cấu nguyên lí làm việc cường hoá lái, chia ra: Đinh Khắc Phong + Cường hoá thuỷ lực + Cường hoá khí (khi nén chân không) + Cường hoá điện + Cường hoá khí + Ngoài phân loại theo: Số lượng bánh xe dẫn hướng (các bánh dẫn hướng cầu trước, hai cầu hay tất cầu), theo sơ đồ bố trí cường hóa lái 1.1.3 Yêu cầu Hệ thống lái phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo chuyển động thẳng ổn định: + Để đảm bảo yêu cầu hành trình tự vô lăng tức khe hở hệ thống lái vô lăng vị trí trung gian tương ứng với chuyển động thẳng phải nhỏ (không lớn 150 có trợ lực không lớn 50 trợ lực) + Các bánh dẫn hướng phải có tính ổn định tốt + Không có tượng tự dao động bánh dẫn hướng điều kiện làm việc chế độ chuyển động - Đảm bảo tính động cao: tức xe quay vòng thật ngoặt khoảng thời gian ngắn diện tích thật bé - Đảm bảo động học quay vòng đúng: để bánh xe không bị trượt lê gây mòn lốp, tiêu hao công suất vô ích giảm tính ổn định xe - Giảm va đập từ đường lên vô lăng chạy đường xấu chướng ngại vật - Điều khiển nhẹ nhàng, thuận tiện lực điều khiển lớn cần tác dụng lên vô lăng (Plmax) qui định theo tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn ngành: + Đối với xe du lịch tải trọng nhỏ: Plvmax không lớn 150 ÷ 200 N; + Đối với xe tải khách không lớn 500 N + Đảm bảo tỷ lệ lực tác dụng lên vô lăng mô men quay bánh xe dẫn hướng (để đảm bảo cảm giác đường) tương ứng động học góc quay vô lăng bánh xe dẫn hướng Đinh Khắc Phong 1.2 Các sơ đồ hệ thống lái 1.2.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc Với hệ thống treo phụ thuộc, hai bánh xe đỡ hộp cầu xe dầm cầu xe, hai bánh xe dao động với gặp chướng ngại vật Trên hình 1.1 Trình bày sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc: Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc 1- Vô lăng; 2- Trục lái; 3- cấu lái; 4- Trục cấu lái; 5- Đòn quay đứng; 6- Đòn kéo dọc; 7- Đòn quay ngang; 8- Cam quay; 9- Cạnh bên hình thang lái; 10- Đòn kéo ngang; 11- Bánh xe; 12- Bộ phận phân phối ; 13- Xi lanh lực Loại hệ thống treo có đặc tính sau: + Cấu tạo đơn giản, chi tiết dễ bảo dưỡng + Có độ cứng vững cao nên chịu tải nặng + Vì có độ cứng vững cao nên xe đivào đường vòng, thân xe bị nghiêng + Định vị bánh xe thay đổi chuyển động lên xuống chúng, nhờ mà bánh xe bị mòn + Vì có khối lượng không treo lớn nên tính êm dịu xe sử dụng hệ thống treo phụ thuộc + Do chuyển động bánh xe bên trái bên phải có ảnh hưởng lẫn nên dễ xuất dao động rung động Đinh Khắc Phong 1.2.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập Trên hình 1.2 trình bày sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập Hình 1.2 Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập 1-Vô lăng; 2-Trục lái; 3- Cơ cấu lái; 4-Trục cấu lái; 5- Đòn quay đứng; 6- Bộ phận hướng hệ thống treo; 7- Đòn kéo bên; 8- Đòn lắc ; 9- Bánh xe Hệ thống treo độc lập phần nằm kết cấu chung hệ thống treo làm nhiệm vụ : - Tiếp nhận dập tắt dao động mặt đường với ô tô - Truyền lực dẫn động truyền lực phanh - Đỡ thân xe trì mối quan hệ hình học thân xe bánh xe điều kiện chuyển động Và phải đảm bảo yêu cầu sau : - Đảm bảo tính êm dịu - Dập tắt nhannh dao động - Đảm bảo tính ổn định xe chuyển động 1.3 Các chi tiết phận hệ thống lái 1.3.1 Vô lăng Vô lăng hay gọi bánh lái thường có dạng tròn với nan hoa, dùng để tạo truyền mô men quay người lái tác dụng lên trục lái Các nan hoa bố trí đối xứng không, hay không tuỳ theo thuận tiện lái Đinh Khắc Phong Bán kính vô lăng chọn phụ thuộc vào loại xe cách bố trí chổ ngồi người lái, dao động từ 190 mm (đối với xe du lịch cở nhỏ) đến 275 mm (đối với xe tải xe khách cở lớn ) 1.3.2 Trục lái Trục lái đòn dài đặc rỗng, có nhiệm vụ truyền mô men từ vô lăng xuống cấu lái Độ nghiêng trục lái định góc nghiêng vô lăng, nghĩa ảnh hưởng đến thoải mái người lái điều khiển 1.3.3 Cơ cấu lái Cơ cấu lái thực chất hộp giảm tốc, có nhiệm vụ biến chuyển động quay tròn vô lăng thành chuyển động góc (lắc) đòn quay đứng bảo đảm tăng mô men theo tỷ số truyền yêu cầu 1.4 Các thông số đánh giá 1.4.1 Tỷ số truyền động học Hình Các quy luật đặc trưng cho thay đổi tỷ số truyền động học Tỷ số truyền động học: iω = dθ ω0 ωv = = dϕ ωϕ ωn (1-1) Ở đây: θ, ϕ- Các góc quay tương ứng trục vào (vô lăng) trục (đòn quay đứng) ω0, ωϕ: Các vận tốc góc tương ứng Đinh Khắc Phong Tỷ số truyền động học iω chọn xuất phát từ điều kiện là: đảm bảo cho góc quay cần thiết vô lăng để quay bánh xe dẫn hướng từ vị trí trung gian đến vị trí biên không lớn 1,8 vòng ô tô du lịch không lớn vòng ô tô tải ô tô khách, nhằm đảm bảo yêu cầu động cao thuận tiện điều khiển xe quay vòng Giá trị iω phụ thuộc vào loại cở xe, thường nằm giới hạn 13-22 ôt tô du lịch 20-25 ô tô tải khách, số trường hợp tới 40 Tỷ số truyền động học iω thiết kế không đổi thay đổi theo góc quay vô lăng Cơ cấu lái có i ω thay đổi thường dùng hệ thống lái cường hoá Mặc dù kết cấu không phức tạp tính công nghệ nên đắt so với loại cấu lái có iω không đổi Qui luật thay đổ iω có số dạng khác tuỳ thuộc vào loại, kích cỡ tính xe Đối với xe thông thường: Qui luật thay đổi i ω có dạng hình 2-3 đường hợp lý Trong phạm vi góc quay θ≤ 900÷1200, tỷ số truyền iω cần phải lớn để tăng độ xác điều khiển giảm lực cần tác dụng lên vô lăng Khi xe chạy đường thẳng với tốc độ lớn, theo số liệu thống kê đa số thời gian hệ thống lái làm việc với góc quay nhỏ vô lăng quanh vị trí trung gian Ngoài i ω tăng làm giảm va đập từ mặt đường Ở góc quay θ> 900 - 1200 tỷ số iω cần giảm để tăng tốc độ quay vòng, tăng tính động xe Đối với xe tốc độ thấp trọng tải toàn lớn, quy luật thay đổi i ω làm theo đường 2, để quay vòng không ngoặt tương đối thường xuyên lực cần tác dụng nhỏ Trên xe tốc độ lớn: thường sử dụng qui luật đường Khi đó, thời gian chuyển động thẳng với tốc độ lớn điều khiển ô tô nhạy, quay vòng ngoặt với tốc độ vừa phải giảm lực tác dụng Đối với xe có cường hoá lái: iω làm không đổi (đường 3) lúc vấn đề cần giảm nhẹ điều khiển có cường hoá giải 10 Đinh Khắc Phong INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\png\\c106036.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE " / /VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan %20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE " / /Xuan%20Nga/Desktop/VIOS/repair/img/none.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET 91 Đinh Khắc Phong INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "D:\\New folder (5)\\VIOS\\repair\\img\\none.png" \* MERGEFORMATINET Hình 3.9 Điều chỉnh độ chụm − Đo độ dài ren đầu bên phải bên trái Tiêu chuẩn chiều dài ren chênh lệch 1.5 mm hay nhỏ − Tháo kẹp bắt cao su chắn bụi thước lái − Nới lỏng đai ốc hãm đầu nối.Điều chỉnh đầu chênh lệch chiều dài ren đầu bên phải bên trái không nằm phạm vi tiêu chuẩn − Kéo dài đầu ngắn độ chụm đo lệch hướng − Thu ngắn đầu dài độ chụm đo hướng vào − Vặn đầu bên phải bên trái lượng để điều chỉnh độ chụm − Phải đảm bảo chiều dài đầu nối trái phải giống − Xiết chặt đai ốc hãm đầu nối đến mômen xiết tiêu chuẩn: 75 Nm 92 Đinh Khắc Phong 3.3 Tháo lắp cấu lái 3.3.1 Dụng cụ * Dụng cụ cần thiết: − Kìm tháo phanh − Đế từ đồng hồ đo − Panme 25 – 50 mm − Đồng hồ đo đường kính xi lanh − Bộ dụng cụ tháo vít * Dụng cụ đo: − Cờ lê lực 200 kgf.cm (20 Nm) − Cờ kê lực loại nhỏ – 13 kgf.cm (0,8 – 1,3 Nm) * Bôi trơn keo làm kín - Dầu trợ lực lái, keo có mã số 08833 – 00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 hay loại tương đương 3.3.2 Quy trình tháo cấu lái Bảng 3.2 Tháo cấu lái STT CÔNG VIỆC HÌNH VẼ Kẹp cấu lái ê tô Tháo van điều khiển khí - Tháo ống dầu cao áp để quay trái quay phải Tháo lái - Nới lỏng đai ốc hãm đánh dấu lên lái đầu - Tháo lái đai ốc hãm 93 Đinh Khắc Phong Tháo cao su che bụi - Dùng tô vít tháo kẹp - Tháo cao su che bụi Tháo đầu đệm - Cậy phần bị đánh gập - Dùng dụng cụ tháo đầu - Đánh dấu ghi nhớ đầu trái phải - Tháo đệm Tháo đai ốc hãm nắp lò xo dẫn hướng - Dùng dụng cụ tháo đai ốc hãm nắp lò xo dẫn hướng Tháo nắp lò xo dẫn hướng Tháo nắp vỏ Tháo đai ốc tự hãm ổ bi - Dùng dụng cụ giữ van điều khiển, tháo đai ốc tự hãm - Tháo ổ bi đệm cách 94 Đinh Khắc Phong 10 Tháo van điều khiển - Tháo nắp che bụi - Dùng kìm tháo phanh, tháo phanh hãm - Tháo van điều khiển với ổ bi phớt dầu 11 12 Tháo ống chặn đầu xylanh - Dùng kìm tháo phanh, tháo phanh hãm - Tháo ống chặn đầu xylanh đệm cách Tháo với phớt dầu - Gõ nhẹ đầu thanh đồng thau búa Gõ Tháo phớt dầu xilanh đệm cách 13 3.3.3 Quy trình lắp cấu lái Bảng 3.3 Lắp cấu lái STT CÔNG VIỆC Bôi dầu trợ lực mỡ lên chi tiết cần thiết HÌNH VẼ 95 Đinh Khắc Phong - Lắp phớt dầu vỏ xilanh đệm cách - Dùng búa nhựa lắp cụm vào xilanh Lắp - Lắp dụng cụ vào - Bôi dầu trợ lực lên dụng cụ - Lắp vào xilanh - Tháo dụng cụ Lắp ống chặn đầu xilanh, phớt dầu đệm cách - Lắp dụng cụ vào đầu - Bôi dầu trợ lực lên dụng cụ - Lắp phớt dầu lên - Tháo dụng cụ - Dùng dụng cụ, lắp phớt dầu, đệm cách ống chặn đầu xilanh vào xilanh - Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm Kiểm tra kín khít - Lắp dụng cụ vào cút nối vỏ xi lanh - Tạo độ chân không 400 mmHg khoảng 30 giây - Kiểm tra thay đổi độ chân không Lắp van điều khiển vào vỏ - Lắp ổ bi - Dùng dụng cụ máy ép lắp ổ bi Lắp phớt dầu phanh hãm - Dùng dụng cụ lắp phớt dầu 96 Đinh Khắc Phong 10 - Dùng kìm tháo phanh, lắp phanh hãm Lắp đệm cách, ổ bi đai ốc tự hãm lên trục van điều khiển - Lắp đệm cách ổ bi lên trục van điều khiển - Dùng dụng cụ để giữ van điều khiển, lắp xiết đai ốc tự hãm - Mômen xiết: 59 Nm Lắp nắp vỏ - Bôi keo làm kín lên ren nắp vỏ - Keo: mã số 08833 – 00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 hay loại tương đương - Lắp xiết nắp vỏ Mômen xiết 69 Nm Lắp đế dẫn hướng răng, dẫn hướng răng, lò xo dẫn hướng - Điền mỡ vào bôi mỡ lên bề mặt trượt, lưng bề mặt bên Điều chỉnh tải trọng ban đầu - Bôi keo lên ren nắp lò xo - Keo: mã số 08833 – 00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 hay loại tương đương - Dùng dụng cụ lắp xiết nắp lò xo Mômen xiết 25 Nm - Dùng dụng cụ xoay nắp lò xo dẫn hướng 150 - Xoay trục van điều khiển sang phải sang trái hay lần - Nới lỏng nắp lò xo đến lò xo nén dẫn hướng không tác dụng - Dùng dụng cụ cờ lê lực, xiết nắp lò xo dẫn hướng đến tải trọng ban đầu nằm tiêu chuẩn -Tải trọng ban đâu quay: ÷ 13 97 Đinh Khắc Phong 11 12 13 kgf.cm (0.8 ÷ 1.3 Nm) Lắp đai ốc hãm nắp lò xo dẫn hướng - Bôi keo lên hay ren đai ốc hãm - Keo: mã số 08833 – 00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 hay loại tương đương - Dùng dụng cụ lắp xiết đai ốc hãm Mômen xiết 38 Nm - Kiểm tra lại tải trọng ban đầu Lắp đệm đầu - Lắp đệm - Dùng dụng cụ lắp xiết đầu Mômen xiết 72 Nm - Dùng đồng thau búa, bẻ gập đệm Lắp cao su che bụi kẹp - Chắc chắn lỗ cao su che bụi không bị bịt mỡ - Lắp cao su che bụi - Lắp kẹp - Lắp kẹp với đầu kẹp hướng 14 Lắp đầu lái - Vặn đai ốc hãm đầu lái vào đầu đến khớp với dấu ban đầu - Sau điều chỉnh độ chụm, xiết chặt đai ốc hãm Mômen xiết 20 Nm 98 Đinh Khắc Phong 15 Lắp ống dầu cao áp quay trái quay phải - Dùng dụng cụ lắp xiết ống Mômen xiết 20 Nm - Lắp van điều khiển không khí 3.4 Bảng tổng quát chẩn đoán bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái Bảng 3.4 Các hư hỏng, cách chẩn đoán cách khắc phục STT Hư hỏng Cách chẩn đoán Cách khắc phục 99 Đinh Khắc Phong Lái nặng -Áp suất lốp xe -Kiểm tra áp suất lốp dẫn hướng không đủ không -Góc đặt bánh trước không -Điều chỉnh lại góc đặt bánh xe -Khớp cầu bị mòn -Kiểm tra khớp cầu -Hệ thống trợ lực hỏng -Xem sổ tay hướng dẫn để kiểm tra sửa chữa -Các chi tiết ma sát hệ -Bổ sung dầu mỡ bôi trơn thống thiếu dâu mỡ bôi hộp tay lái khớp trơn nối -Chốt khớp chuyển hướng -Điều chỉnh lại cho bị nghiêng sau quy định nhiều Xe lạng sang hai -Khung xe bị cong -Các nối, khớp cầu -Sửa chữa nắn thẳng lại -Điều chỉnh thay bên hộp tay lái có độ rơ lớn chi tiết cần -Độ chụm bánh xe âm -Điều chỉnh lại cho -Các nối bị cong -Nắn lại hình dạng ban đầu -Áp suất lốp bánh xe dẫn -Bơm đủ áp suất hướng không đủ không 100 Đinh Khắc Phong Đầu xe lắc qua lắc lại -Áp suất lốp bánh xe dẫn -Bơm đủ áp suất hướng không đủ không -Lỏng, rơ nối, -Điều chỉnh lại thay khớp cầu hộp tay lái chi tiết mòn cần -Góc nghiêng ngang -Điều chỉnh lại chốt khớp chuyển hướng Hành trình tự lớn hai bánh xe không -Khe hở ăn khớp -Điều chỉnh lại khe hở ăn cấu lái độ rơ chi khớp, độ căng ổ bi tiết dẫn động lái cấu lái độ rơ lớn khớp cầu dẫn -Có khe hở bi đỡ động lái trục -Đai ốc bắt vô lăng xiết không đủ chặt -Lỏng ổ bi bánh xe Trợ lực lái làm việc -Thiếu dầu lực trợ lực -Có không khí nước nhỏ -Bổ sung dầu -Xả khí thay dầu hệ thống -Hỏng bơm -Kiểm tra bơm dầu, sửa chữa hỏng -Chảy dầu cấu lái -Thay phớt bao mòn khớp bao kín kín -Van an toàn lưu lượng bị -Tháo bơm kiểm tra độ Kênh dịch chuyển van an toàn lưu lượng -Lò xo van an toàn áp suất -Kiểm tra thay lò xo bị liệt hay yếu van an toàn áp suất 101 Đinh Khắc Phong Trợ lực lái nhỏ không quay vòng hai phía -Thiếu dầu -Có không khí nước hệ thống -Hỏng bơm -Dây đai trùng -Dính trượt van phân phối -Xi lanh trợ lực hỏng Mất trợ lực lái -Lỏng đế van an toàn -Kênh van lưu lượng -Dây đai trùng -Hỏng bơm -Thiếu dầu bình dầu -Tắc hỏng lưới lọc -Có khí hệ thống Có tiếng ồn bơm làm việc Có tiếng gõ hệ -Khe hở ăn khớp lớn thống -Mòn ổ đỡ -Vỡ, mẻ, sứt cặp bánh ăn khớp 10 Dầu chảy qua lỗ thông bơm -Mức dầu cao -Tắc hỏng lưới lọc -Bổ xung dầu -Thay dầu xả khí -Tháo bơm kiểm tra sửa chữa -Căng lại dây đai -Tháo rửa trượt van phân phối -Kiểm tra dịch chuyển xi lanh, lực để dịch chuyển không KG -Tháo bơm kiểm tra van -Điều chỉnh lại dây đai -Bổ xung dầu -Rửa lưới lọc kiểm tra -Xả không khí hệ thống -Điều chỉnh ăn khớp cấu lái -Điều chỉnh, thay ổ đỡ bị mòn -Thay chi tiết hỏng cấu lái -Tháo bớt dầu đến mức quy định -Kiểm tra lưới lọc 11 Dầu nóng gây lọt dầu -Do ma sát làm dầu nóng -Do chất lượng dầu không đảm bảo -Do trình làm việc độ nhớt dầu giảm -Thay toàn dầu loại dầu tiêu chuẩn 12 Dây đai căng -Khi lắp bơm không kiểm tra điều chỉnh -Điều chỉnh đệm bánh đai để căng lại dây đai tiêu chuẩn 13 Dây đai trùng -Do trình sử dụng không kiểm tra điều chỉnh -Dây đai bị giãn -Căng lại dây đai -Thay dây đai 102 Đinh Khắc Phong 14 Chảy dầu đệm -Các đệm bị lão hóa phớt -Do chuyển động chi tiết cọ xát -Sức căng lò xo giảm nên độ kín đệm phớt giảm -Thay đệm phớt 103 Đinh Khắc Phong KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu nghiên cứu để thực đồ án, kiến thức thực tế kiến thức em nâng cao Em hiểu sâu sắc hệ thống lái, đặc biệt hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 Biết kết cấu nhiều điều mẻ từ thực tế Em học tập nhiều kinh nghiệm công tác bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái nói chung, hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 nói riêng, khái quát kiến thức chuyên ngành cốt lõi Để hoàn thành đồ án trước hết em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô khoa khí giao thông trường đại học CNGTVT hướng dẫn bảo em từ kiến thức sở đến kiến thức chuyên ngành Em chân thành cảm ơn sâu sắc thầy Chu Văn Huỳnh tận tình, bảo giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực đồ án Do thời gian có hạn, kiến thức tài liệu tham khảo nhiều hạn chế thiếu kinh nghiệm thực tiễn đồ án không tránh khỏi sai sót Em mong thầy cô góp ý để đồ án tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ĐINH KHẮC PHONG 104 Đinh Khắc Phong TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng,(1996),“Lý thuyết ô tô máy kéo”, NXB Khoa học kỹ thuật; [2] Nguyễn Hửu Cẩn, Trần Đình Kiên,(1985), “Thiết kế tính toán ô tô máy kéo tập III”, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp; [3] Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm,(2004), “Thiết kế chi tiết máy”, NXB Giáo dục [4] Nguyễn Khắc Trai (2011), Kết cấu ô tô, NXB Bách Khoa [5] Hoàng Đình Long (2008), Kỹ thuật sửa chữa ô tô, NXB Giáo Dục [6] Nguyễn Khắc Trai (2004), Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT [7] http://www.oto-hui.com Tháng 02-2010 [8] http://www.otodoanhnhan.vn/forum/showthread.php Tháng 02-2010 105 [...]... lái ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 2. 2.1 Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 + Hệ thống lái của ôtô Toyota Corolla Altis 2. 0 là hệ thống lái có trợ lực Cấu tạo của hệ thống lái bao gồm: vành tay lái, trục lái, các đăng truyền động, cơ cấu lái, bộ trợ lực thuỷ lực và dẫn động lái Trên ôtô Toyota Corolla Altis 2. 0 người ta bố trí cơ cấu lái và bộ trợ lực lái riêng thành hai... Phong 1465 Hình 2. 1 Hình dáng chụp tổng thể ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 955 1 5 20 26 00 985 17 60 Hình 2. 2 Hình dáng tổng thể ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 Các thông số kỹ thuật chính của ôtô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính của ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS Bảng 1 Các thông số kỹ thuật chính của ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS TT Thông số 1 Chiều dài tổng thể L mm 45 40 2 Chiều rộng... hệ thống trục trước và dẫn động lái - Làm giảm ứng suất trong vùng tiếp xúc của bánh xe với mặt đường cho góc doãng của bánh xe dẫn hướng gây nên 23 Đinh Khắc Phong Hình 1.19 Độ chụm của bánh xe dẫn hướng CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG LÁI XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 2. 1 Giới thiệu xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 - Corolla Altis 2. 0 là một trong ba mẫu sedan chủ lực của hãng Toyota: Camry, Altis, ... 34 5 2 2 58 50 8 Đơn vị mm mm mm mm độ mm mm độ mm mm mm mm mm 2. 2 .2 Kết cấu, nguyên lý làm việc hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 a) Vành tay lái 2 1 Hình 2. 4 Vành tay lái 1- Vành trong vô lăng bằng thép; 2- Vành ngoài vô lăng bằng nhựa + Chức năng: có chức năng tiếp nhận mômen quay từ người lái rồi truyền cho trục lái 29 Đinh Khắc Phong + Cấu tạo: vành tay lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS. .. trợ lực; 18- Đai ốc dầu; 19- Thanh kéo ngang; 20 - Thanh kéo bên; 21 - Đai ốc hãm; 22 - Bánh xe; 23 - Puly; 24 - Bơm; 25 - Bình chứa dầu; 26 - Đai ốc dầu 28 Đinh Khắc Phong Bảng 3.Các thông số kỹ thuật chính của các chi tiết trong hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2. 0 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên gọi Bán kính vô lăng Tỷ số truyền cơ cấu lái Tỷ số truyền động học Tỷ số truyền động... cạnh đó xe được trang bị nhiều hệ thống an toàn và tiện nghi: hệ thống túi khí, hệ thống chống hãm cứng bánh xe ABS Danh tiếng toàn cầu với sức mạnh và độ tin cậy tuyệt đối, Toyota Corolla Altis 2. 0 khẳng định những giá trị truyền thống dựa trên nền tảng mới của thiết kế và công nghệ một cách thiết phục Hình dáng tổng thể của ô tô Toyota Corolla Altis 2. 0 được thể hiện trên hình 2. 1, hình 2. 2 24 Đinh... số Hệ thống âm thanh Loại Hệ thống điều hoà nhiệt 22 23 độ Chất liệu ghế Hàng ghế trước Có Có Có ốp gỗ & mạ bạc AM/FM/MP3/WMA Chỉnh tay Da Trượt Có Ngả Có Điều chỉnh Có độ cao mặt ghế 24 25 26 27 28 29 30 31 ABS với EBD BA Cảm biến lùi Chốt an toàn cho trẻ em Hệ thống chống trộm Túi khí Dây đai an toàn Khung hấp thụ xung lực Có Có Có Có Có Có Có (tất cả các ghế) Có GOA 2. 2 Hệ thống lái ÔTÔ TOYOTA COROLLA. .. 1987 139/5 600 189/4 400 193 Bảng 2 Bảng giới thiệu về các hệ thống và các trang thiết bị của xe TOYOTA COROLLA ALTIS TT 1 2 Tên hệ thống, trang thiết bị Hộp số Hệ thống treo Trước Sau Loại thiết bị 4 số tự động Kiểu McPherson Thanh xoắn 3 Hệ thống phanh Trước Sau Dĩa thông gió 15” Dĩa 15” 4 5 6 7 Hệ thống lái Đèn trước Đèn sau Kính chiếu hậu Trợ lực thuỷ lực Halogen LED Màu Cùng màu thân xe Gập điện... Altis, Vios - Toyota Corolla Altis 2. 0 mang phong cách thiết kế của dòng Corolla thế hệ thứ 10, được sản xuất vào năm 20 08 Corolla Altis 2. 0 được trang bị động cơ xăng 3ZR-FE dung tích 2 lít, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và ứng dụng nhiều công nghệ mới nên tăng cường cho xe khả năng vận hành mạnh mẽ những lúc cần bức phá tốc độ, và vẫn đảm bảo độ êm dịu tiện nghi cho người ngồi trên xe - Thiết kế... 12- Vòng chặn; 13- Bu lông hãm; 14- Cần khoá 30 Đinh Khắc Phong - Trục lái là thành tố cấu thành hệ thống lái có chức năng chính là truyền momen lái từ vô lăng đến cơ cấu lái Một trục lái đơn giản chỉ bao gồm trục lái và các bộ phận bao che trục lái Trục lái trên xe Toyota Corolla có cấu tạo phức tạp hơn nó cho phép thay đổi độ nghiêng của vành tay lái hoặc cho phép trụ lái chùm ngắn lại khi người lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2 0 , Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2 0 , Khai thác kĩ thuật hệ thống lái xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay