Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi ở Việt Nam

17 306 4
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 22:56

Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi tại Việt Nam. Tại nước ta, hoạt động của các tổ chức PCPNN đã có sự ảnh hưởng tích cực đốivới nhóm người cao tuổi (NCT), hầu hết là các hoạt động viện trợ, trợ giúp nhà ở, cung cấp lương thực, đồ dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe cho NCT. DANH SÁCH NHÓM Vũ Thị Hằng - Nhóm trưởng Trương Mạn Ngọc Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Yến Ngọc Nguyễn Công Tú Nguyễn Thanh Hiền Doãn Thu Hà Đặng Thị Mai 10.Đặng Văn Lương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Thực chủ trương đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đối ngoại nhân dân, năm qua quan hệ Việt Nam với tổ chức phi phủ nước (TCPCPNN) ngày mở rộng Mối quan hệ góp phần làm cho nhân dân giới hiểu biết sâu sắc đất nước người Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với nhân dân giới, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế; đồng thời dự án thiết thực hiệu khắc phục khó khăn, tăng cường xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nâng cao lực cán người dân vùng dự án Thực tiễn cho thấy, từ nước ta thực đổi kinh tế đất nước từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) phát triển hoạt động TCPCPNN ngày sôi khởi sắc chiều rộng lẫn chiều sâu Có thể nói tổ chức phi phủ (TCPCP) trở thành nhân tố quan trọng nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực cứu trợ nhân đạo phát triển xã hội Cùng với nhiều hình thức quan hệ hợp tác, đầu tư nước ngoài, hoạt động tổ chức phi phủ (NGO) nước chủ yếu dạng hỗ trợ, tài trợ nhiều lĩnh vực ngày tăng Những hoạt động lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu chiến tranh, phòng chống thiên tai, khám chữa bệnh tăng cường sở vật chất cho Bệnh viện, cho trường học nhằm hỗ trợ công tác giáo dục, đào tạo, dự án môi trường, chương trình nhân đạo giúp trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa TCPCPNN thiết thực tạo thêm công ăn việc làm, kinh nghiệm, giúp ổn định sống cho cộng đồng dân cư Chính vậy, nhóm em chọn đề tài “Tác động tổ chức phi phủ nước đến nhóm người cao tuổi Việt Nam” làm đề tài tập nhóm NỘI DUNG I Khái quát chung tổ chức phi phủ nước Việt Nam Khái niệm Tổ chức phi phủ nước tổ chức thành lập quốc gia khác tham gia hoạt động cứu trợ phát triển nước ta, sở tự nguyện không mục đích lợi nhuận Hình thức hoạt động - Các quỹ văn hóa xã hội Các quỹ văn hóa xã hội thường gọi Foundation (tiếng Anh) Fondation (tiếng Pháp) Stiftung (tiếng Đức) Đây loại hình tổ chức phi phủ thường không trực tiếp triển khai dự án viện trợ nhân đạo dự án phát triển kiến trúc thượng tầng trị, văn hóa, giáo dục, thúc đẩy cải cách thể chế đào tạo phát triển người, thúc đẩy tư nhân hóa - Các tổ chức từ thiện tôn giáo Các tổ chức từ thiện phi phủ có nguồn gốc tôn giáo đời sớm thường gắn với công việc truyền giáo Lúc đầu họ coi việc truyền đạo, cải giáo chính, sau chuyển dần sang coi trọng việc truyền đạo chăm lo đời sống giáo dân Đến phần lớn tổ chức lấy việc phát triền cộng đồng giáo dân để làm việc đạo, sửa sang nhà thờ, truyền đạo Các tổ chức phi phủ từ thiện tôn giáo chiếm phần ba số tổ chức phi phủ nước hoạt động Việt Nam Phương thức viện trợ - Đồng tài trợ: Chính phủ cung cấp tiền cho dự án Tổ chức phi phủ với điều kiện tổ chức phi phủ phải có ngân sách để tham gia dự án - Vốn đối ứng: bên viện trợ đòi hỏi đối tượng viện trợ có vốn đối ứng số dự án định (cơ sở hạ tầng đường, cầu, xử lý nước thải, trồng rừng, ) Tỷ lệ đối ứng linh hoạt, tăng cường yếu tố phát triển bền vững cho dự án - Dự án + Dự án phát triển nông thôn tổng hợp mang tính cộng đồng quy mô huyện hay cụm xã Mục tiêu chung dự án giải đồng khó khăn kinh tếxã hội, giúp khu vực tự phát triển bền vững sau tổ chức phi nước ngừng tài trợ Nguyên tắc chung: địa phương phải chủ động việc tìm vấn đề cấp bách cần giải có giải pháp cụ thể + Dự án chuyên ngành mang tính cộng đồng đơn vị huyện hay cụm xã: thực rộng rãi lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, chống suy dinh dưỡng, cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa trạm xá xã; đào tạo cán y tế cấp sở + Dự án giải việc làm cho niên Mục tiêu chung: cấp lương thực cho người lao động vùng khó khăn để họ thoát nghèo, nhằm giúp người hồi hương, người nghèo chủ động việc sản xuất nông nghiệp, vùng đông dân, độc canh lúa, hạn hán kéo dài bị thiệt hại nặng nề bão lũ + Dự án dạy nghề cho niên: thường thực đô thị, nơi dân cư đông đúc, có nhiều niên việc làm, thu nhập thấp, người khuyết tật Mục tiêu chung: trang bị kiến thức nghề nghiệp định cho người tìm việc để giúp họ có hội tìm việc làm tăng thu nhập + Các dự án cho vay vốn ngân hàng Dự án nhiều tổ chức phi phủ thực với số vốn không lớn mà giúp nhiều người nghèo thời gian dài + Dự án sản xuất hàng hóa Nguyên tắc chung: tiếp cận thị trường, bỏ vốn đào tạo, dùng nguyên liệu lao động chỗ để sản xuất hàng hóa tạo điều kiện để bán hàng Mục tiêu chung: chuyển giao công nghệ, dạy nghề thích hợp tăng thu nhập + Dự án giúp phát triển doanh nghiệp Mục đích: hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế tư nhân, mở lớp đào tạo quản trị kinh doanh hỗ trợ vốn cho niên, kể người nghèo việc làm, thiếu vốn người có vốn nhỏ thiếu kinh nghiệm kinh doanh cần vốn lớn để mở rộng sản xuất - Quyên góp vật chất Thường trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, đồ chơi cho trẻ em, chân tay giả xe lăn cho người khuyết tật Mục tiêu chung: khắc phục tình trạng thiếu thốn dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm cho vùng nghèo bị thiên tai tàn phá nặng nề - Tăng cường lực Là phương thức viện trợ nhằm giúp quan, tổ chức cán Việt Nam tăng cường khả tổ chức, quản lý điều hành phát triển - Người tình nguyện Người tình nguyện tổ chức phi phủ tuyển chọn từ quốc gia sở tự nguyện sang giúp Việt Nam II Tác động tổ chức phi phủ nước đến nhóm người cao tuổi Việt Nam Theo Báo cáo tình hình hợp tác với TCPCPNN Việt Nam giai đoạn 2003- 2013: năm 2003 số lượng TCPCPNN 540 tổ chức giá trị viện trợ 102 triệu USD, đến năm 2013 số lượng TCPCPNN tăng lên 990 tổ chức giá trị viện trợ 314 triệu USD Trong tháng đầu năm 2016, tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động Việt Nam hoạt động phù hợp với định hướng ưu tiên Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thiết thực vào công giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu chiến tranh, Bên cạnh hiệu kinh tế-xã hội, hoạt động tổ chức đóng góp đáng kể vào việc nâng cao hiểu biết mở rộng quan hệ hữu nghị Việt Nam với bạn bè quốc tế Theo thống kê chưa đầy đủ Cơ quan thường trực, giá trị viện trợ giải ngân tổ chức PCPNN cho Việt Nam tháng đầu năm 2016 khoảng 9% so với kỳ năm 2015, đạt 114,8 triệu đô la Mỹ (6 tháng năm 2015 đạt 105,5 triệu đô la Mỹ) Dự báo, viện trợ PCPNN năm 2016 tiếp tục trì mức tương đương so với năm 2015 Tại nước ta, hoạt động tổ chức PCPNN có ảnh hưởng tích cực đốivới nhóm người cao tuổi (NCT), hầu hết hoạt động viện trợ, trợ giúp nhà ở, cung cấp lương thực, đồ dùng thiết yếu chăm sóc sức khỏe cho NCT Trong việc hỗ trợ lương thực, nhà ở, đồ dùng thiết yếu nhằm xóa đói giảm nghèo cho người cao tuổi, TCPCP tập trung vào cứu trợ nhân đạo cho vùng khó khăn, gặp thiên tai lũ lụt tài trợ cho người già nơi nương tựa, người cao tuổi viện dưỡng lão hành động thiết thực như: trợ giúp lương thực, thực phẩm: gạo, bánh kẹo, dầu ăn, đài radio, sâm, dầu gió; xây dựng nhà tình nghĩa, nhằm xóa đói giảm nghèo, giúp họ có nhà vững chống chọi với thời tiết khắc nghiệt mưa nắng bão tố, đem lại niềm hạnh phúc, sẻ chia cho người cao tuổi khắp đất nước Việt Nam Điển số tổ chức: * DFRO (Dreams Fulfilled Relief Organization): Tổ chức từ thiện Phi Chính Phủ Canada – Với tên tiếng việt “Tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ” (1) DFRO tổ chức chương trình “Mùa xuân đến 2014” trại phong: trại Ba Sao – Hà Nam vào ngày 05/01/2014, trại Bến Sắn – Bình Dương vào ngày 26/01/2014 trại Eana – Đắk Lắk vào ngày 13/02/2014, - Tại trại Ba Sao DFRO tiến hành tặng quà cho bệnh nhân với quà tăng trị giá 300.000 VND/ phần quà/ bệnh nhân (bao gồm lì xì (100.000 VND/ bệnh nhân), radio (200.000 VND/1 chiếc/ bệnh nhân), với số tiền 25.500.000 VND - Tại trại Bến Sắn Tổ chức DFRO tặng quà cho 150 bệnh nhân nằm liệt giường, 225 bênh nhân lại phần quà với tổng số tiền : 60.750.000 VND Trong đó: Mỗi bệnh nhân nằm liệt giường nhận phần quà trị giá 330.000 VND, bao gồm: chai dầu gió xanh, sâm cao ly, xà tắm, kẹo chocolate – mang từ Canada; bệnh nhân lại được, bệnh nhân nhận phần quà trị giá 50.000 VND, gồm (lì xì 20.000 VND, chocolate) (2) Ngày 15/4/2015, DFRO tổ chức chương trình thăm tặng quà cho bệnh nhân trại phong Sóc Trăng Trại phong Sóc Trăng theo dõi điều trị cho 60 bệnh nhân, đa số bệnh nhân cao tuổi DFRO tặng quà cho bệnh nhân trại phong với tiền mặt 250.000 VND/ bệnh nhân quà tặng 250.000 VND/ phần quà/ bệnh nhân (phần quà gồm 10kg gạo, ½ thùng mì gói, lít dầu ăn) Với tổng số tiền 35.130.000 VND * Sự tham gia hỗ trợ kinh phí theo chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương Đại sứ quán Nhật Bản (GGP) Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects - GGP) chương trình bắt đầu thực vào năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng nước phát triển Các quan ngoại giao Nhật Bản nước sở trung tâm thực viện trợ cho dự án quy mô tương đối nhỏ (trên nguyên tắc dự án 10 triệu Yên Nhật) quyền địa phương, quan giáo dục – y tế, tổ chức phi phủ (NGO) quốc tế nước hoạt động nước phát triển Các tổ chức phi phủ quốc tế nhận số vốn tài trợ lên đến tổng vốn tài trợ lên đến 13,128,781 USD để tiến hành 164 dự án 26 tỉnh thành phía Nam từ Đắk Lắk, Phú Yên trở vào Nam số lĩnh vực phúc lợi xã hội (hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em đường phố), sở hạ tầng (xây dựng cầu đường, nông thôn), môi trường (cung cấp nước, xử lý rác) hay lĩnh vực phòng chống thiên tai… * Năm 2006 có thêm tổ chức đăng ký hoạt động cam kết tài trợ cho Hà Tĩnh, Incota (Đức), ICCO (Hà Lan), ORBIS (Mỹ), Netherland red cross (Hà Lan), Sasakawa Peace Foundation (Nhật Bản) với lĩnh vực như: hỗ trợ xây dựng nhà khuyết tật, phát triển nông thông, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cấp khám chữa bệnh mắt cho người cao tuổi, * Caritas Việt Nam (tên đầy đủ: Ủy ban Bác Xã hội - Caritas Việt Nam) tổ chức bác ái, từ thiện Giáo hội Công giáo Việt Nam Tổ chức Ủy ban Bác Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam điều hành, thành viên Caritas Quốc tế Tại Hải Phòng, Caritas Hải Phòng hàng năm cố gắng thực chương trình hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình, mang lại ổn định sống cho người nghèo khó, giúp họ có nhà vững chống chọi với thời tiết khắc nghiệt mưa nắng bão tố Gia đình hai cụ Giuse Vũ Ngọc Hiển Maria Nguyễn Thị Ngần (80 tuổi, sinh quán Giáo xứ Xâm Bồ), mái nhà, phải nhờ đình làng qua ngày đoạn tháng, cảnh già nua nghèo túng Ưu tư thực Cha Gioan B Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh - Chính xứ Xâm Bồ kêu gọi lòng hảo tâm chung tay Đêm nhạc từ thiện “Đức Maria - Mẹ lòng thương xót”, để xây dựng cho hai cụ nhà Ngôi nhà không lớn diện tích, khang trang đong đầy nghĩa tình Quý vị ân nhân Caritas, Cha xứ cộng đoàn Giáo xứ Xâm Bồ, Quý quyền địa phương… Cụ ông Giuse Vũ Ngọc Hiển xúc động tâm ngày khánh thành nhà mới: “Gia đình chưa thể tin lại có nhà đẹp Tạ ơn Chúa, cám ơn Quý Cha, Quý ân nhân người giúp đỡ chúng con, chúng cảm thấy vui có mái ấm tình người lúc tuổi xế chiều.” Gia đình ông Nguyễn Văn Nhất (48 tuổi, phường Thượng Lý) hoàn cảnh đáng thương Ông bị mù bẩm sinh, sống hoàn toàn cậy nhờ vào chăm sóc người anh tuổi cao, sức yếu Hai anh em ông sinh sống nhà cũ xuống cấp nặng, mái nhà có nguy sập lúc Qua cầu nối Hội người mù quận Hồng Bàng, Caritas Hải Phòng số nhà hảo tâm Phật tử, Quý vị ân nhân chung tay cộng tác giúp cho ông có nhà khang trang, khánh thành dịp đầu tháng vừa qua Ngày khánh thành, đông đảo đoàn thể bà hàng xóm đến chung vui với ông có quà vượt mong đợi này, bầu khí thật đầm ấm yêu thương, gắn kết tình người, tình đồng loại * Tổ chức KFHI tổ chức Phi phủ Hàn Quốc, thành lập hoạt động với tiêu chí hỗ trợ nhân đạo, không mục đích lợi nhuận, mong muốn đóng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng Tổ chức KFHI Uỷ Ban công tác tổ chức phi phủ nước cấp phép hoạt động lĩnh vực phát triển cộng đồng đào tạo nghề Trong tháng đầu năm 2012, KHFI tặng gạo dành tặng 8.050 USD (169,1 triệu đồng) hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc * Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life (Hàn Quốc) Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Long An phối hợp với UBND huyện Thanh Hóa tổ chức Lễ khánh thành bàn giao 10 nhà tình thương thuộc Dự án “Làng Hữu nghị Việt- Hàn”cho người có thu nhập thấp địa bàn huyện Thạch Hóa Dự án xây dựng 40 nhà tình thương giai đoạn 2014 thực tỉnh phía Nam (Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An, Bình Định Đăk Lăk) với tổng vốn đầu tư 64.000 USD Công ty Hanwha Life tài trợ; Long An tài trợ 10 nhà, trị giá 1.600 đô la Mỹ Đây dự án có ý nghĩa mặt xã hội đầy tính nhân văn, tạo điều kiện cho hộ gia đình khó khăn vươn lên để thoát nghèo ổn định sống lâu dài, đặc biệt giúp cho người già, người khuyết tật có nhà ổn định * Tổ chức Soldier’s Heart (SHI) - Tổ chức Trái tim người lính, tổ chức phi phủ Mỹ hoạt động hướng tới hàn gắn hậu chiến tranh cho cá nhân, cộng đồng quốc gia Với mục tiêu hướng tới hàn gắn hậu chiến tranh, năm 2000, SHI đến Việt Nam Kể từ đó, năm, SHI đưa đoàn gồm cựu chiến binh Mỹ với vợ/chồng, cháu mồ côi, niên Mỹ, nhà giáo dục, chuyên gia y tế, nhà hoạt động hòa bình đối tượng khác tới Việt Nam để hàn gắn hậu chiến tranh, thúc đẩy trình hòa giải thông qua hoạt động văn hóa Trong chuyến đi, đoàn thực hoạt động nhân đạo góp phần khắc phục thiệt hại chiến tranh gây lĩnh vực môi trường Mỗi chuyến đi, trải nghiệm đem đến tinh thần lạc quan sống cho thành viên 10 đoàn niềm tin truyền lại cho cá nhân, cựu chiến binh Mỹ Bên cạnh đó, SHI luôn nỗ lực nhằm hỗ trợ cựu chiến binh Việt Nam bị ảnh hưởng chiến tranh chống Mỹ thông qua chương trình hỗ trợ sở vật chất, hỗ trợ y tế cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi hỗ trợ nhà tình thương Sáng 22/9/2013, Tổ chức Trái tim người lính (SHI) phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Phù Cừ quyền xã Nguyên Hòa tổ chức Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Đạt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Gia đình bà Bùi Thị Đạt có hoàn cảnh khó khăn Vợ chồng bà Đạt tuổi cao sức yếu; chồng bà Đạt mắc chứng tâm thần Cả hai vợ chồng nguồn thu nhập khác nguồn hỗ trợ hạn hẹp địa phương Căn nhà hai vợ chồng bà Đạt xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm Ngôi nhà tình nghĩa xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng cựu chiến binh Mỹ tham chiến chiến trường Việt Nam đóng góp Sau trở quê hương ông bị ám ảnh dằn vặt việc tham gia vào chiến tranh phi nghĩa Việt Nam Do đó, ông muốn đóng góp phần để bù đắp lại đau thương mà ông chiến binh Mỹ gây cho nhân dân Việt Nam Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, cứu trợ y tế Những năm qua ngành y tế Việt Nam ghi nhận vai trò đóng góp to lớn đối tác phát triển tổ chức phi phủ nước góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam Trong tháng đầu năm 2010, y tế lĩnh vực TCPCPNN đầu tư nhiều (trên 47 triệu USD, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ giải ngân cho Việt Nam kỳ) Hỗ trợ đối tác phát triển tổ chức phi phủ nước góp phần bổ sung nguồn lực tài kỹ thuật cho ngành y tế cho địa phương việc thực mục tiêu ưu tiên ngành y tế qua giai đoạn Đồng thời, góp phần cải thiện số sức khỏe người dân Việt Nam tuổi thọ trung bình tăng, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em, tỷ lệ suy 11 dinh dưỡng cải thiện, đặc biệt nhóm người cao tuổi, tổ chức phi phủ nước có vai trò quan trọng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuồi Các tổ chức phi phủ có chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe cho nhóm người cao tuổi như: - Chương trình “Mang mắt sáng cho người cao tuổi”; Chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho đối tượng - sách, người nghèo, người già; Dự án “Ánh sáng cho trẻ em người lớn tuổi Đồng Bằng Sông Cửu - Long”; Tặng kính lão cho người già, Tặng xe lăn, xe lắc, giường chống lở loét cho bệnh nhân phong - người cao tuổi; Hợp tác với Viện Y Dược học dân tộc để phát triển thuốc nam, luyện tập - dưỡng sinh chống lão hóa; Cung cấp dịch vụ chăm sóc tận nhà cho người cao tuổi Một số chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe cho nhóm người cao tuổi tổ chức phi phủ nước kể như: * Quỹ Ôxtrâylia Nhân dân Châu Á Thái Bình Dương (Australian Foundation for the People of Asia and the Pacific (AFAP)) bắt đầu hoạt động Việt Nam từ năm 1989 tổ chức phi phủ Ôxtrâylia phủ Việt Nam cho phép mở văn phòng đại diện Hà Nội vào năm 1996 Ở Việt Nam, AFAP biết tới tổ chức tiên phong thực chương trình kiểm soát sinh học dựa vào cộng đồng phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết Là phần chiến chống lại đói nghèo giúp đảm bảo an ninh lương thực Việt Nam, chương trình AFAP với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng, hướng tới nhóm người nghèo người dễ bị tổn thương, bao gồm nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ, niên người già, người bị buộc di dời người đất * Tổ chức Handicap International phối hợp với Bệnh viện phong – Da liễu trung ương Quy Hòa thực thành công dự án “Phòng chống phục hồi 12 chức tàn tật bệnh phong”, dự án giúp đem lại sống cho người tàn tật bệnh phong, có người già Ông Sáu – 56 tuổi, quê Bình Định, bị tàn tật thất nghiệp bệnh phong, ông mắc bệnh 20 năm Nhờ giúp đỡ nhân viên kỹ thuật bênh viện Quy Hòa, cấp chân giả cho ông, nhờ ông lại được, đồng thời cấp cho tay giả có móc kẹp, nhờ ông lau dọn nhà cửa, phụ giúp vợ kiếm sống, ông không gánh nặng vợ * Tổ chức HelpAge International Việt Nam (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế Việt Nam) tổ chức phủ phi lợi nhuận, thành lập ba mươi năm nay, trụ sở London, Anh Quốc Tổ chức Quốc tế hỗ trợ Người cao tuổi mạng lưới toàn cầu với bảy mươi tư tổ chức thành viên đến từ năm mươi quốc gia, ba trăm đối tác khắp giới, nhằm thức mục đích cải thiện đời sống người cao tuổi cộng đồng họ HAI phối hợp thực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa (THFF), Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa (THAE) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (THWU), Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Hàn Quốc quản lý tài trợ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực Dự án VIE047 “Thúc đẩy cách tiếp cận liên hệ tự giúp nhằm cải thiện sống nhóm thiệt thòi Việt Nam” triển khai địa bàn tỉnh Thanh Hóa Dự án đóng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao lực cho Câu lạc Liên hệ Tự giúp (CLB LTH TGN), tăng cường hòa nhập nhóm người cao tuổi địa phương Đây mô hình có nội dung hoạt động toàn diện dành cho NCT nhiều mặt kinh tế, văn hóa, sức khỏe, xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết, tự giúp với nhiều hoạt động Tình nguyện viên chăm sóc nhà, thăm hỏi, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, CLB LTH TGN mô hình có tính nhân văn sâu sắc Bên cạnh đó, mô hình tạo sân chơi bổ ích cho NCT, đặc biệt NCT nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần, 13 tham gia vào hoạt động cộng đồng vay vốn làm ăn để vươn lên sống * Tại địa bàn tỉnh Phú YênTổ chức Fred Hollows Foundation - Úc (FHF) triển khai dự án đó, dự án Chăm sóc mắt toàn diện quy mô triển khai huyện Tuy An, Phú Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa, Đông Hòa TX Sông Cầu giai đoạn từ năm 2010-2012 với tổng kinh phí 375.000 USD; dự án Xây dựng Bệnh viện Mắt với quy mô 50 giường bệnh, với kinh phí hỗ trợ 495.000 USD ngân sách tỉnh đối ứng 10 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011 * Tại Cần Thơ, Dự án “Ánh sáng cho trẻ em người lớn tuổi Đồng Bằng Sông Cửu Long” triển khai Cần Thơ Cà Mau liên minh gồm ba tổ chức phi phủ (NGO) Orbis International (Mỹ), Helen Keller International (Mỹ) Eye Care Foundation (Hà Lan) Dự án có ngân sách triệu USD, Standard Chartered đóng góp 800.000 USD phần lại đến từ tổ chức phi phủ, đối tác dự án, với mục tiêu hỗ trợ em nhỏ người lớn tuổi (từ 50 tuổi trở lên), phòng chống chữa trị vấn đề mắt thông qua dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện, chất lượng cao với chi phí hợp lý Dự kiến, ba năm 2016-2018, dự án phẫu thuật 2.000 ca, điều trị gần gần 30.000 người 50 tuổi; cung cấp khoảng 15.000 kính miễn phí trợ giá cho trẻ em, người cao tuổi địa bàn… * Tổ chức DFRO - Tổ chức từ thiện phi phủ Canada – Với tên tiếng việt “Tổ chức trợ giúp trọn vẹn ước mơ”, tổ chức chương trình Thăm tặng quà cho 12.000 bệnh nhân người cao tuổi Trại Phong: Sóc Trăng, Bến Sắn (Bình Dương), Quy Hòa (Quy Nhơn), Văn Môn (Thái Bình), Di Linh (Lâm Đồng), Ba Sao (Hà Nam), DFRO trao tặng xe lăn, giường chống lở loét, máy khám bệnh cấp cứu, cho bệnh nhân III Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tổ chức phi phủ nước Việt Nam 14 - Đa dạng hóa phương thức tiếp cận, mở rộng quan hệ với TCPCP nước ngoài, tổ chức hữu nghị song phương đa phương, Tổng Lãnh quán nước, doanh nghiệp nước nhằm thu hút quan tâm đến nhóm người cao tuổi, tích cực thúc đẩy mở rộng quan hệ đối tác quan ban ngành, địa phương cấp sở với TCPCP nước nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà tình nghĩa, hoạt động giải trí,… cho nhóm người cao tuổi; thực có hiệu dự án viện trợ PCPNN, phục vụ thiết thực cho nhu cầu thiết yếu nhóm người cao tuổi - Chính phủ tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn pháp quy để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động TCPCP nước Việt Nam có đóng góp tích cực hiệu cho chương trình phát triển nhân đạo đối nhóm người cao tuổi - Nâng cao nhận thức nhóm người cao tuổi vai trò TCPCP nước để có hợp tác, phối hợp hiệu nhằm đạt hiệu chương trình, dự án - Tiếp tục xây dựng, tăng cường lực cho cán quan đầu mối, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lực cho đối tác Việt Nam, sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đoàn,tổ chức xã hội, quận huyện công tác PCP nước ngoài, kỹ vận động, xây dựng quản lý dự án, quy định Nhà nước 15 KẾT LUẬN Dưới lãnh đạo Đảng thống quản lý Nhà nước, với tâm huyết trí lực tất người làm công tác phi phủ, tin Việt Nam tiếp tục đạt thành tựu lĩnh vực thành công việc tìm phương thức tiếp cận quy chế quản lý TCPCPNN phù hợp với thay đổi tình hình để đạt hiệu cao hơn, đóng góp tích cực vào việc thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá mà Đảng Nhà nước đề công phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Trên phạm vi toàn quốc TCPCP nước ngòai ngày góp phần quan trọng vào nỗ lực nhằm đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo, TCPCPNN với tổ chức xã hội dân sát cánh với quyền cấp thực hoạt động phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trao quyền cho phụ nữ, phòng chống HIV/AID, y tế, giáo dục đặc biệt khuyến khích tham gia của người dân vào trình hoạch định thực thi sách pháp luật Hòa chung vào dòng chảy thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ngày khẳng định đất nước có chế độ trị xã hội ổn định an toàn, có môi trường tốt, nơi TCPCPNN đặt trụ sở, triển khai hoạt động nhân đạo chương trình dự án Trong phạm vi kiến thức hạn hẹp, làm không tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến cô để làm sau chúng em hoàn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản lý nhà nước tổ chức phi phủ, Học viện Hành Quốc gia, 2009 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 đăng ký quản lý hoạt động tổ chức phi phủ nước Việt Nam, Chính phủ, 2012 http://www.dfro.ca/ http://www.caritasvietnam.org/ 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi ở Việt Nam, Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi ở Việt Nam, Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi ở Việt Nam, II. Tác động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm người cao tuổi tại Việt Nam, III. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay